Sjökortet v18 – 29/4 – 3/5

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • ”Mobiltelefon på lektionstid”
 • Intresseanmälan A-lagsledare
 • projektet om språkutvecklande arbetssätt
 • Övriga frågor

A-lagsledare – intresseanmälan

Nu har beskrivningen av A-lagsledarrollen MBLats och godkänts. Därför vill vi att alla ni som är intresserade av att vara A-lagsledare i höst mailar en intresseanmälan till Erik senast torsdag den 9/4. Läs om uppdraget här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2019/04/a-lagsledarroll-efter-mbl-190415.pdf 

I korthet gäller följande ramar för uppdraget vad gäller tid och omfattning:

 • Man får antingen 4,5% av sin tjänst (alltså 4,5% mindre undervisning) om man är A-lagsledare. Eller så kan det på sikt bli det ett lönetillägg på 1500 kr/mån för den period man är A-lagsledare. Det senare är inte klart ännu.
 • Utöver detta kommer ett möte i veckan mellan alla a-lagsledare att läggas ut på 40-45 min. Den tiden tas inte från planeringstiden.

Återkoppling av elevernas utvärdering av Gleerups läromedel

Inom kort kommer Erik att maila ut ett förslag där han går ut till alla klasser alt samlar klasserna 2 och 2 i gradängsalen för att återkoppla resultaten av utvärderingen av Gleerups läromedel.

Inför elevens val

Följande ämnen fanns att välja på i våras (vt2018). Ridning är borttaget eftersom priserna har stigit avsevärt.

Vilka elevens val-ämnen ska vi har kvar till i vår? Vi måste ha minst ett par tre ämnen till för att det inte ska bli för stora grupper i de ämnen som finns nedan (om det är de ämnen som ni vill erbjuda). Sv, Ma och Eng (gärna fler teoretiska ämnen) ska erbjudas – kanske kan vi hjälpa upp någon till godkända betyg.

På onsdagskonf. 15/5 så ska ämnena spikas så att eleverna i god tid kan göra sina val. Mer info om intrsseanmälan från er lärare vilka ämnen man kan tänka sig kommer inom kort.

 • Svenska / SvA – jobba restuppgifter för att slippa lovskola. (prioriteras för åk 9 – men om plats finns även för åk 7 och 8) Här kan du få göra klart restuppgifter i sv/sva, träna att läsa mellan och bortanför raderna, testa att skriva en texttyp du inte gjort tidigare. Blir vi många kan vi träna argumentering i en debatt.
 • Matematik/No – jobba restuppgifter för att slippa lovskola. (prioriteras för åk 9 – men om plats finns även för åk 7 och 8).
 • Engelska – jobba restuppgifter för att slippa lovskola. (prioriteras för åk 9 – men om plats finns även för åk 7 och 8) – Här kan du träna din engelska genom att få träna på att läsa mellan och bortom raderna, producera olika texttyper,  träna muntligt framförande och träna på olika redovisningsformer.
 • Bild / Slöjd – Fågel Fenix är ett samarbete mellan bild och slöjd där du får möjlighet att utforska kreativa uttryck när du skapar fåglar i olika material och tekniker. Arbetet ska utmynna i en utställning/utsmyckning. Du väljer grupp utifrån den teknik du vill jobba med.
 • Filmskapande och redigering – Detta är för Dig som drömmer om en karriär inom filmbranschen eller för dig som bara vill lära dig att göra snygga presentationer med videoformatet. Vi kommer att lära Er hur man skapar dramatik, hur man klipper och redigerar, lägger in ljudeffekter och musik och använder greenscreen osv. Om du väljer att göra naturfilm eller kortfilmer eller bara jobbar med att skapa häftiga klipp på dina släktingar och vänner väljer du helt själv. Utrustning står vi för så detta fungerar för vem som helst. Är detta ditt första steg mot att bli en ny youtube-stjärna!?
 • Legorobotpbygge och programmering – Bygg och lär dig programmera legorobotar – ger dig ett klart försprång i programmeringen på matten såväl som på NO:n.
 • Matlagning / Hkk – mat, hälsa och rörelse – Du kommer att ingå i en mindre grupp där ni ska planera olika måltider. Ni kommer att få närings- och prisberäkna måltiderna, gå till affären och köpa ingredienser och sen laga den nyttig och goda maten. Dessutom kommer vi att  ägna oss åt en motionsaktivitet varje dag.
 • Matlagning från olika kulturer – Vill du lära dig matlagning från andra kulturer? Är du nyfiken på andra smaker? Vässa dina ”middagsskills” med detta elevensvalalternativ.
 • Musik – musikavslutning i kyrkan- Huvudsyftet när du väljer musik är att träna inför och delta i skolavslutningen i kyrkan. Vi kommer att sjunga i kör 2 pass om dagen. Resten av tiden ägnas åt gruppspel med akustiska instrument och sång.
 • Fotboll – I kursen Fotboll kommer du att få fördjupa dig i sporten. Du kommer att få möjlighet till att lära dig mer om spelets skeenden, ledarskap och taktik.  Givetvis kommer du också att få träna och spela fotboll och som avslutning på veckan delta i en fotbollsmatch.
 • Golf – Ta chansen och spela golf eller helt enkelt få pröva på golf tillsammans med Olle, Bengan och Patrick under elevensval. Vi kommer hålla till på Vägnö golfklubb utanför Härnösand, ni behöver inte äga någon utrustning utan det räcker att ni kommer till klubben med oömma kläder och glada i hågen.Vi kommer spela på banan, träna på att slå, chippa, pitcha och putta på klubbens fina övningsområden.
 • Friluftsliv – hund, djur och natur – Här kommer vi att vara ute i naturen eller på brukshundklubben. Promenera, träna hund mm. Även du som inte har hund kan delta. Njuta av och lära dig om naturen. Oöm klädsel är bra!
 • Friluftsliv – fiske – Kursen är till för dig som tycker om att vistas i naturen, fiska i olika miljöer och gillar att fånga olika typer av fiskar. Syftet är att fördjupa kunskaperna inom friluftsliv och därigenom lära och testa på olika typer av fiskeaktiviteter, så som haspel, mete, flugfiske m.m. Kursen är uppdelad i teoretisk och praktisk kunskap runt fiske och friluftsliv, där vi kommer att lära oss om viktiga basområden inom fiske och även inom friluftsliv och utevistelse. Vi kommer testa på att fiska, starta upp eld, laga mat över öppen eld och då vi fångar fisk kommer vi att tillaga den över öppen eld. Fisket kommer ske i närliggande sjöar i Härnösands kommun.

Mobiltelefoner på lektioner – ska nu rapporteras i Schoolity

Mobiler i skolan

Syfte med denna förändring: Att vårdnadshavare per automatik ska få direkt information / återkoppling att deras barn barn inte respekterar skolans regler kring mobiltelefoner.

Från och med måndag 29/4 – direkt efter påsklovet – börjar vi rapportera när eleverna inte lämnar in sin mobil. Ni markerar i närvarorapporteringen i Schoolity ”Mobiltelefon på lektionstid” så fort en elev inte lämnar ifrån sig mobilen när de kommer in i klassrummet alt. om eleven ”tar tillbaka” inlämnad telefon under lektionstid. Det kommer att innebära en sms-anmälan via frånvarosystemet till vårdnadshavare i form av sms med info om att eleven inte följer regeln om mobilfritt klassrum. En sådan anmälan kommer att innebära ogiltig frånvaro 5 min (i dagsläget tillåter systemet endast 5 min intervaller, vi undersöker om det kan förändras) och ska tolkas som den tid det tar för lärare/resurser att följa upp, diskutera med eleven och samla in telefonen.

Det innebär att inga elever ska ha mobilerna kvar i fickan, i jackan etc. – Alla mobiler ska lämnas in alt. lämnas i skåpet.

När en elev fått 3 stycken eller fler sådana markeringar till respektive månadsvisa frånvarouppföljning så ska vårdnadshavare kontaktas personligen om detta av mentor för att påtala att eleven inte sköter detta samt diskutera fram en gemensam plan för hur det ska lösas.

Om man som elev upplever det otryggt att lämna mobilen till läraren så får man lämna mobilen i skåpet innan lektionen startar.

Vi testar detta fram till sommaren och utvärderar på junidagarna.

tid

Uppföljning av närvaro

I resp. mentorsgrupp/klass ska närvaro/frånvaron följas upp under veckan och info ut till vårdnadshavare.

Planering av NP i So

Under v.19 är det nationella prov i So under tisdag och torsdag morgon / f.m. Se planeringen i bifogad fil till mailet om detta Sjökort.


A-lagstid

 • A-laget planerar själva

Att göra på mentorstid

 • Mentorerna planerar själva. Påminneleverna om att det endast är en enkät kvar detta läsår och det är brukarundersökningen. Mer info kommer om detta. Återkoppling av Gleerupsutvärderingen kommer inom kort.

Veckans tips 

Bra film från Pedagog Stockholm om ”Lågaffektivt bemötende”


Detta händer under veckan (v.18)

 • Mån – 13:00-16:00 – Överlämning spec. från Brännan och Geresta Ansvar EHT
 • Tis – 11:00-12:00 – Gymnasieinformation idrottsinriktningar i Ljushallen Ansvar Malin L
 • Tis – 14:20-15:20 – Elever som läser BAS i åk 6 besöker Hedda för att lära känna skolans lokaler Ansvar Skolledningen
 • Ons – 1:a maj – Lovdag
 • Tors – 12:30-16:30 – Överlämning för elever till 7-9B Ansvar Skolledning / EHT

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Vi måste alltid fråga oss vad har jag gjort för att nå eleven där den är!

Anpassningar

 

 

 

Sjökortet v16 – 15/4 – 18/4

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Återkoppling kring höjd beredskap under onsdagen
 • Övriga frågor

Återkoppling från elever, besökare och föräldrar ang onsdagens incident

Beröm

Vi har fått höra från både elever, föräldrar och besökare i skolan att alla vuxna uppträdde lugnt och behärskat – skapade trygghet och lugn bland elever trots höjd beredskap. Att ni agerade proffsigt och sakligt – helt enligt planen – mkt bra!! 🙂

Om ni känner att ni vill fräscha upp minnet kring hur vi ska agera i krissituationer – se till att ni har bläddrat lite i Kris-handledningen (ska finnas i varje arbetsrum  – meddela om den saknas någonstans) eller kolla påvår digitala version – ha den gärna som genväg i er mobil: https://heddakrishandledning.wordpress.com/

Plan för skapande av nya klasser inför nästa år samt överlämningar 

Följande plan gäller

 • Respektive skola (Brännan och Geresta) skapar lämpliga halvklasser med bra blandning på eleverna (inga idrottsklasser – där alla ”sportiga” elever går).
 • Mentorer från båda skolorna – utan vår inblandning – träffas och skapar nya helklasser. Helklassförslagen ska vara klara senast fredag vecka 16, alltså innan påsklovet.
 • Måndag den 29/4 gör vi spec.överlämning – spec. och mentorer på överlämnande skolor träffar vårt EHT för överlämning (på Hedda) för elever i behov av stöd och särskild info vid mottagande. Överlämningsinfo i Schoolity görs av resp spec./mentorer i Schoolity.
 • Under vecka 18 besöker de elever som idag inte läser moderna språk i åk 6 (från Brännan och Geresta) skolan eftersom alla andra elever har varit här sedan i höstas. Tider för detta kommer.
 • Senast fredag den 10/5 återkopplar vi från Hedda till er (Brännan och Geresta) om vi har några frågor eller vill göra några ändringar i klassammansättningen utifrån överlämningar och annan inkommen info / förutsättningar.
 • Senast fredag morgon 17/5 spikas klasserna och nuv. mentorer i åk 6 samt de blivande mentorerna om de nya klasserna meddelas via mail.
 • Måndag den 20/5 meddelas de blivande mentorerna om ev förutsättningar / spec.info inför första mötet med eleverna.
 • Måndag den 20/5 presenterar ni klasserna på resp. skola.
 • Fredag den 24/5 besöker de nya klasserna Hedda och får träffa nya mentorer och klasskamrater. (program för det senare).

Ang överlämningsinformation

All överlämningsinfo ska göras i Schoolity genom att vi registrerar spec. och nuv. mentorer som lärare hos oss (eftersom alla era elever redan finns inlagda i systemet). Med andra ord kommer alla nya mentorer ha tillgång till det mesta materialet redan innan sommaren via Schoolity.

För elever som kan tänkas ska kopplas till vår 7-9B-grupp måste vi ha en separat överlämning och diskussion. Detta kommer att ske torsdag e.m. den 2/5.

Lovskola under påsklovet

Vi ett 50-tal elever är nu anmälda från Hedda och Wendela. Dessa elever kommer att erbjudas lovskola utifrån deras behov av att ta igen / få mer undervisning i ett eller flera ämnen. Alla elever som nu är listade kommer att få ett grundschema i Schoolity under tis-fre v.17. Ett förmiddagspass 08:00-11:00 och 11:45-14:00. En lista på de elever som ska gå kommer att komma ut under måndagen. De elevena behöver få instruktioner i de ämnen de ska jobba med. Dessa instruktioner ska läggas in på Schoolity. Instruktion för detta kommer då listan presenteras. Tid för att lägga in detta kommer att finnas under konf.tiden på onsdag.

Praktikant 

Under v.16-20 kommer vi har en praktikant från Barn och fritidsprogrammet i Kramfors hos oss – Christian Berglund. Han kommer att följa undervisningen tillsammans med Anna W i SvA i röd grupp.

Föreläsning på tisdag 16/4 – Källkritik med Jack Werner

Följande är anmälda till föreläsningen i källkritik med Jack Werner 15:00-17:00 på tisdag. Föreläsningen är på Länsmuseet. Meddela Agneta hur ni löser detta mot eleverna om det behövs schemajusteringar eller om ni löst det med vik.

Anna Westfal
Eva Agneta Vesterholm
Mattias Molin
Katarina Risberg
Marie Frosth
Hans Olof Asplund
Dennis Blixt
Karl Tobias Hedenström
Carina Berglund Bystedt
Hanan Abufayyad
Martin Gisselman
Maria Angeles Rios Rodriguez
Harriet Olsén
Daniel Jonsson
Anette Funemo
Erik Fahlberg
Anna Fellenius
Eva Sjöström

Elever från Hedda på ”Lärcentrum” / Biblioteket som stör

Vi har fått veta att elever från Hedda är på lärcentrum / biblioteket ibland under dagarna och att de då inte visar hänsyn till övrig verksamhet där. Detta måste få ett stopp och behöver tas upp under mentorstid.


Ämneslagstid / Handledning resurspersonal

 • Egen planering ämneslag.
 • Resurshandledning – Marie B planerar.

Att göra på mentorstid

 • Ta upp ordning i Lärcentrum / Biblioteket.

Veckans tips 

Intressant pod från Skolverket om bland annat bedömning och betygsfrågor:

Skolverket bedömnig och betygspod

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/bedomning-och-betygssattning—podcast-och-diskussionsfragor


Detta händer under veckan (v.16)

 • Mån – 15:00-16:00 – MBL 11 ang A-lagsledarrollen Ansvar Skolledningen
 • Ons – 15:40-17:00 – Konf.tid. IKT – genomgång av hur man lägger in individuella uppgifter – inför Lovskola. Diskussion om detta som verktyg för Omprovsplanering. Genomgång av utskrift av anpassningar / Behov Ansvar Skolledningenpåskkyckling
 • Fre – Påsklov 🙂

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Vi måste alltid fråga oss vad har jag gjort för att nå eleven där den är!

Anpassningar

 

 

 

Sjökortet v15 – 8/4-12/4

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Mobiltelefonsuppföljningsförslaget
 • NP i Eng under veckan
 • Övriga frågor

Checklista för elever i behöv av stöd

Checklista elevvårdsarbetet

Vi ser allt oftare att våra rutiner för elever i behov av stöd inte följs – vi vill därför påminna alla om att följa checklistan för att vi ska ta tag i saker och ting på rätt sätt och rätt ordning – se checklistan här nedan (ligger på Heddawisingskolan.com / Elevhälsa)

https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/checklista-fc3b6r-elevvc3a5rdsarbetet-diagram-170905-ifyllningsbar.pdf

Elever i behov av ljudutjämningssystem och andra hörselhjälpmedel

Ljudutjämninssystem

Vi har några elever på skolan som behöver stöd i form av att ljudutjämninssystem ska användas. Om det finns ett sådant system i klassrummet så ska det användas då man har de klasser där de eleverna går. Om man är osäker på vilke elever det rör så pratar man med Carine BB eller kollar i Schoolity på elevernas infosidor / alt skriver ut en klasslista och klickar i ”Hörselhjälpmedel” då får ni en lista på vilka elever i klassen som behöver detta. 

Kommande nationella prov i Engelska – tis och tors denna vecka

Johan har gjort schema för detta och kommer att skickat ut det som ett separat mail till alla berörda.

Rapportering av mobiltelefoner som inte lämnas in

Som ni säkert har sett så ser vi över möjligheten att lägga in mobiltelefonanvändning på lektionstid som en närvaromarkering (med automatiskt SMS hem) i Schoolity för att vårdnadshavare ska bli medvetna om att eleverna inte lämnar ifrån sig mobilerna. Detta för att uppföljningen ska bli tydligare och att uppföljningen blir mer konsekvent.

Om ni har några invändningar kring förslaget så är det viktigt att ni återkopplar till Johan eller Erik innan påsklovet.

Föreläsning i källkritik den 16/4

Ni som anmält er till föreläsningen i källkritik med Jack Werner på eftermiddagen den 16/4 – meddela Agneta om ni måste fixa med vikarie / ersättare på något sätt.

Påminnelse: Värdeskaparna med oss onsdag

Kompetensprofilsarbetet för ”övrig personal” kommer att genomföras på onsdagsförmiddagen mellan 08:00 och ca 11:00. Det innebär att inga resurser (inkl Anders B) finns tillgängliga då (för 7-9B får vi diskutera hur en lösning kan se ut).

Arbetet med en prestationsprofil för lärare kommer att ske mellan 14:00 och 17:00 samma dag. Den undervisning som påverkas av detta får lösas med resurspersoner. Meddela Agneta eller Johan om problem kring detta uppstår.


A-lagstid

 • Se över förslaget till A-lagsledarrollen som skickades ut tidigare den här veckan. Återkoppla till Erik och Johan via A-lagsprotokollet.

Att göra på mentorstid

 • Ta upp mobiltelefonförslaget – rapportering hem via frånvarosystemet om man inte lämnar ifrån sig mobilen på lektionen. Än så länge är det ett förslag för att köra på prov efter påsklovet.

Veckans tips 

SPSM och om skolor som lyckas med extra anpassningar – läs mer eller se film via länken nedan.

Skolor som lyckas med extra anpassningar

https://www.spsm.se/stodmaterial-extra-anpassningar/start/


Detta händer under veckan (v.15)

 • Hela Veckan – PRAO för 8A och 8B Ansvar Malin L
 • Tis – f.m. NP i Eng (se utskick från Johan) Ansvar lärare i Eng.
 • Ons – 08:00-11:00 Värdeskaparna – kompetensprofil ”Övrig personal” – sal meddelas senare Ansvar Skolledningen
 • Ons – 14:00-17:00 Värdeskaparna – prestationsprofil Lärare – sal meddelas senare Ansvar Skolledningen
 • Ons – 15:40-17:00 – Planering för resurspersonal och medverkande från Wendela och Kastellskolan inför lovskola på påsklovet Ansvar Malin S
 • Tors – Erik ledig
 • Tors – f.m. NP i Eng (se utskick från Johan) Ansvar lärare i Eng.

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Man kan och minns bara sådant man har tänkt och förstått!!

Man minns vad man förstått