Sjökortet v35 26/8-30/8

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Hur har de första två dagarna varit?
  • Underlag och planering ska sparas på A-lagets ämnessida inför nästa år. Inlägg redan inlagt och förberett.
 • Rädda våra koraller mot klimatförändringarnas påverkan – saltvattensakvarieteam
 • Riktat stöd fram till höstlovet
 • Plan för datorutlämning
 • Namnlista BAS-elever

Info i personakterna 

Då och då dyker det upp material på Agnetas bord som ska in i elevakterna. I allt sådant material måste följande info alltid finnas för att det ska hamna på rätt plats och för att vi inte av misstag ska lägga något i fel mapp:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer (minst de 6 första)

Urkund – kontrollera elever som klipper och klistrar

För er som inte skapat Urkundskonton kommer vi att ha Workshop på onsdag den 28/8 under konf.tid. Inbjudan att skapa konto kommer att mailas till er alla under onsdag f.m. direkt från Urkund.se

Kultur i skolan – Kulturombud

Om någon av er känner för att vara kulturombud för skolan så vill vi att ni anmäler intresse för detta snarast. Läs mer om kultur i skolan på Insidan i gruppen ”Kultur i skolan”

Schemabrytande aktiviteter de kommande veckorna efter tis 27/8

Alla aktiviteter är införda i den gemensamma kalendern.

Destination jobb år 9 – Arbetsmarknadskunskap 9-10/9 – i Gradängsalen

Mån 9/9

 • 09.30-10.30. 9A
 • 10.50-11.50. 9C
 • 12.05-13.05. 9B

Tis 10/9

 • 13.05-14.05 9D

Drog- och våldsförebyggande föreläsning 11/9 – för alla i åk 9 i Sigma

 • 08:00-09:30

Skogen i skolan – temahalvdag med skogsföretagen 12/9

 • På eftermiddagen, från lunch och framåt (tidig lunch) – schema kommer

Den gemensamma kalendern

Det verkar inte gå att hitta en enkel lösning på delningen av kalendern ännu för er som inte kommer åt den. Därför har jag lagt in en delningslänk (mot förmodan funkar det…) så att man kan öppna den gemensamma kalendern här i Sjökortets högerspalt. Den får ligga där tills den går att dela på normalt sätt igen. Det är felanmält till IT-avdelningen.

Detta ha saktat ner arbetet med att lägga in helhetsplaneringen i kalendern av rädsla att vi gör jobb i onödan.

Plats för aktuella påminnelser i Sjökortet

Nytt för det här läsåret är att aktuella påminnelser läggs längst ner här i Sjökortet. Där hamnar sådant som är tidsbegränsat med tydlig deadline.

Förslag till aktiviteter och personal för riktat stödtiden mån / ons de första 6 veckorna

Nu har vi gjort ett förslag till aktiviteter för riktatstödtiden till och med v40. Den bifogade filen är ett förslag – alla har inte hunnit bli tillfrågade/informerade om tiderna ännu (vi vet till exempel inte om Christer Molin kan etc.). Vi har försökt följa era förslag i största möjligaste mån – men vi har kastat om där ni behöver samma personer/kompetenser. Vi har i största möjligaste mån lagt in de som har möjlig tid i sin tjänst eller redan är schemalagda på RS-tid. Övriga får kompensation för dessa veckor utöver tjänsten – främst i tid, men vi har inte hunnit diskutera slutformen med facken ännu.

Kolla förslaget och återkom snarast till Johan och Erik. Vi tar även upp frågan på måndagsmötet. Se förslaget i bifogad fil här: Förslag till Aktiviteter på riktat stödtid ht19.csv

Att fira

Etwinning

Eftersom flera av er hakade på Ann-Sofies Etwinningprojekt så har vi erhållit ”Etwinning Quality label” som en av 12 skolor i EU i år. Bra jobbat av er som varit inblandade 🙂

Läs mer om utmärkelsen genom att klicka här 

Detta gör det ännu lättare för oss i nätverkandet och inför kommande projekt!


A-lagstid

 • Spika fasta punkter på agendan

Att göra på mentorstid

 • Ingen vanlig mentorstid.

Veckans tips 

Skolverket

Bra från skolverket om att jobba mot fusk och plagiering – läs mer här Förebygga fusk och plagiering


Detta händer under veckan (v.35)

 • Mån-Tis – resp A-lags egen planering
 • Ons – Jobb enligt ordinarie schema börjar
 • Ons – 11:00-13:00 – JOBI skor besöker skolan
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tid – Presentation av Erasmus+projekt Ansvar Ann-Sofie F och Erik J samt genomgång av Urkund Ansvar Erik J 

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Anmäl intresse för att delta i våra Erasmus+projekt – se Sjökortet v34.
 • Här nedan finns lista med alla klasser, hemklassrum och mentorerMentorer och hemklassrum