Sjökortet v36 2/9-6/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Föräldramöten.
 • Tolkar inför föräldramöten
 • Övriga frågor

Att lära av varandra – auskultation

I flera olika sammanhang har vi lyft att vi skulle vilja besöka varandra mer i varandras undervisning. Tillsammans med A-lagsledarna diksuterade vi fram ett förslag på upplägg för att främja och locka till besök på varandras lektioner. Här är förslaget i korthet (diskussion på A-lagstid och konf.tid för att ta fram färdigt upplägg):

Fokus vid klassrumsbesök hos varandra ska ligga på vad vi kan lära oss själva av att besöka någon annans undervisning. Om vi ska ge feedback så ska det vara i form av ”Two stars and a wish”.

 • A-lagen tar fram tre temaområden att välja emellan vad ska man observera / lära.
 • En enkel och tydlig mall/formulär tas fram för besökaren att fylla i (som sagt med fokus på den egna utvecklingen).
 • Man fyller i en mall/formulär för varje klassrumsbesök – kopierar och ger ett ex till den man besökt, ett ex till skolledningen och behåller ett ex själv.
 • Varje klassrumsbesök som är dokumenterat med en ifylld och inlämnad mall kompenseras tid mot tid (den tid besöket varade) som kompledighet på under tors v.44, en av konf.dagarna i jan samt en dag i juni.

Agenda och protokoll på A-lagsmöten och A-lagsledarmöten

För att det ska bli så transparent och tydligt för alla så har ett färdigt upplägg / en färdig struktur för hur agenda och protokoll på A-lagsmötena ska föras och sparas. Alla anteckningar förs direkt på A-lagets ämnesyta och inlägget med protokollen ligger alltid överst bland inläggen. Se kort instruktionsfilm genom att klicka här.

Där ligger nu även de stående punkterna för A-lagsmötena överst så att dte bara är att kopiera och lägga in för den som för protokoll vid varje möte. De protokoll som lagts upp på A-lagsämnesytan har klistrats in där redan så det är samlade på samma ställe.

Screening i resp årskurs

Vi kommer att screena alla årskurs 7 i läs- och skrivfärdigheter enligt den kommunala planen. De elever vi känner oro för kommer vi att följa upp både i årskurs 8 och 9. Marie B kommer att tillhandahålla material till svensklärare som genomför testerna under lektionstid. Det är tre deltest nu i början av höstterminen och ett deltest i februari.

Gällande matematik så kommer vi att screena alla elever i alla årskurser i början av både höstterminen och vårterminen. Spec tillhandahåller material men matematiklärare genomför testet i klassen.

Både svenska och matematik screeningarna kommer spec att rätta för att tillsammans med undervisande lärare analysera resultatet.

Gemensam kalender och färgkodning

Det börjar närma sig en lösning kring den gemensamma kalendern. Vi kan nu dela den med er en och en via webbgränssnittet, men det är för mycket jobb så vi inväntar att de löst hela problemet.

När ni kan läsa den på ”klienten” (inte på webben utan via Outlook på er dator så kommer ni se att kalendern är färgkodad med olika färger för alla inslag som är schemabrytande eller endast rör en årskurs. Blått för åk7, grönt för åk 8 och gult för åk 9. Se exempel nedan (inför föräldramötena):

Färgkodning kalender

Mål, vision och strategier – reviderat

Nu är Mål, vision och strategier reviderade efter er input och era förslag. Se här: Vision mål och strategier efter revidering ht19

Om ni har funderingar kring detta  – återkoppla under v.36 till skolledningen. Vi kommer att gå igenom dem tillsammans under konf.tid. om ett par veckor.

Inför föräldramöten under kommande vecka

Under onsdag och torsdag är det föräldramöten med åk 7, 8 och 9. Här är en lite checklista att utgå ifrån inför föräldramötena:

 • Rundvandring i skolan
 • Skolluncher / specialkost / tider
 • Förväntansdokument och värdegrund
 • Elevens val
 • Representanter till Skolråd
 • Uppdatera mailadresser och telefonnr
 • Frånvaro och frånvarorapportering
 • Föräldrarna i resp. klass presenterar sig för varandra

VIKTIGT!! Glöm inte att meddela Johan och Agneta vilka tolkar som behövs för respektive klass – gör detta senast måndag.

Möblering inför mötena. – det vore bra om några kan hjälpa Daniel att möblera i Ljushallen inför resp kväll.

Fortbildning om rymden på Technichus

Rymden

 

EN bra chans för alla intresserade NO-lärare eller för er som just ska börja med arbete kring rymden – fortbildning på Technichus – heldag 19/9. Sista anmälningsdag 5/9 – klicka på bilden för att läsa inbjudan.

 

Problem med inloggning i Gleerups

Det har varit en del problem med inloggningen i Gleerups för sjuorna samt nya elever. Det jobbas hårt på det och vi hoppas på en mkt snar lösning.

Stolar och städning i klassrummen

Från och med måndag kommer det att finnas salsscheman i klassrummen – ni som har sista lektionen – ta som regel att ställa upp stolarna – varje dag. Då har vi skapat de bästa förutsättningarna för att det ska bli välstädat.

Att fira

Fira2

Jättebra jobbat allihop!! Fler elever som klarar målen i alla ämnen – följande har jag tagit upp i kvalitetsberättelsen (hela berättelsen kommer senare):

Källa. Skolans betygsdatabas i Schoolity, underlag för rapportering till SCB. 

Kommentar

Höjningen i % av de elever som gått ut grundskolan med godkända betyg i alla ämnen är mer än den dubbla. Från 67,6% lå17/18 till 75% för lå 18/19. Denna höjning är både mer signifikativ än höjningen i meritvärde och mer viktig och intressant då den visar på att de elever som har svårt för ett eller ett par ämnen klarat sig bättre i större omfattning än tidigare. Förklaringarna till detta är säkert många och sammansatta men vi ser det som en tydlig bekräftelse på att följande förändringar haft positiv effekt:

 • större vuxennärvaro genom fler kompetenta resurser i skolan genom resurspedagoguppdragen – eleverna i åk 9 är dock de som berörts relativt sett minst av denna förändring.
 • förändrade arbetssätt med mer specialpedagogisk kompetens bland alla i personalen för de elever som behöver stöd.
 • digitala läromedel i alla ämnen med mycket goda möjligheter till individuella anpassningar och god och likvärdig tillgång till läromedlen i alla lägen. Bland eleverna i åk 9 är det dessutom flera klasser som haft digitala läromedel i ämnena Eng/ No / Ma i två läsår.

A-lagstid

 • Gå igenom den stående agendan och skapa en struktur för de återkommande punkterna – vem tar vad och när ska det göras.
 • Stämma av inför föräldramöten.
 • Önskemål inför beställningar till hemklassrum måste preciseras (kanske främst i åk 7) – vad vill ni ha och hur många etc.

Att göra på mentorstid

 • Ni styr själva / i A-laget vad ni tycker ni ska börja med vid läsårets första mentorstid. Missa dock inte att gå igenom kommande schemabrytande aktiviteter.

Veckans tips 

Möjligt underlag för genus / könsrollsdiskussion med eleverna – Skatebordande tjejer i Indien:


Detta händer under veckan (v.36)

 • Mån – deadline för att göra intresseanmälan till Erasmusprojekt – Ansvar Alla intresserade 🙂
 • Ons – 08:55-11:30 A-lagsledare och EHT träffar Stefan från Värdeskaparna. Ansvar Skolledningen
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tid – kort gemensam info i Gradängsalen därefter ämnesmötestid Ansvar Erik J 
 • Ons – 18:30-ca 20:30  – föräldramöte åk 7 Ansvar skolledning samt mentorer åk 7
 • Tors – 18:00-ca 20:00 – föräldramöte åk 8 Ansvar skolledning samt mentorer åk 8 
 • Tors – 19:00-ca 21:00 – föräldramöte åk 9 Ansvar skolledning samt mentorer åk 9

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Anmäl intresse för att delta i våra Erasmus+projekt – se Sjökortet v34.

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s