Sjökortet v9 24/2-28/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Målning under sportlovet
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorEleverna upplever att de är trygga i skolan.

Aktiviteter / åtgärder:

 • Elevhälsan omstrukturerar sin arbetsmodell för att komma närmare verksamheten och A-lagen.
 • A-lagsledare införs (2 i varje A-lag – varav en är med en Spec.ped med i EHT).
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8.
 • Arbeta med skolans värdegrund utifrån följande:
  • Elever gör egna case som kan diskuteras, ca 1 gång i månaden på mentorstid för att hitta ungdomarnas egen verklighet.
  • Skapa diskussionskort med händelser/beteenden som är kopplade till skolans värdegrund att regelbundet diskuteras.
  • 4-hörnsövningar med lätta frågor. Kan kopplas till Kahooten ”I min klass”.

Informera om kultur/aktivitetserbjudanden

Efter resonemang med A-lagsledarna så har vi bestämt att vi i skolledningen kommer att fortsätta att skicka ut erbjudanden på frivilliga kulturaktiviteter av olika slag: om ni sedan bestämmer lika i A-laget eller väljer att bestämma var för sig som klass/ämne – det är upp till er. Vi kommer dock trycka på att det är frivilliga erbjudanden och kommer inte skicka ut dem med kortare varsel än två veckor.

De kulturinslag som finns som en del av kulturtrappan kommer vi dock lägga in som obligatoriska. Om de kommer med kortare varsel än 2 veckor så är de dock frivilliga. Kulturtrappans planering finns på insidan – ”Kultur i skolan”.

Inför medarbetarsamtalen

Erik och Johan kallar alla till samtal. Alla lärare gör skattningar i Incito innan samtalen samt följer instruktionerna i Sjökortet v7: https://heddawisingskolan.com/2020/02/09/sjokortet-v7-10-2-14-2/

Utvecklingssamtal åk 8 och 9

Nu är utvecklingssamtalen spikade. Det blir samtal för båda årskurserna ons v14 och tis v15. Vi avsätter tid från 11:15 båda dagarna, men åk 9 har nationella prov i NO på onsdag v.14 så de kan inte börja förrän tidigast 12:30 med samtal. Lektionerna för åk9 ställs in hela den dagen. Det friställer en del salar  – i synnerhet på eftermiddagen. Skolledningen kommer att förbereda med vikarier/ersättare i den mån det går under onsdagen och tisdagen från 11:15. Schema för detta kommer under vecka 12. Så ni får kalla till samtal och välja salar efter detta.

Förbereda för F-varningar och prognoser för åk 7-9

Inför utvecklingssamtalen ska prognoser i alla ämnen göras i Schoolity samt F-varningar ska ut – senast fredag v.13 (28/3). detta gäller alla årskurser – 7-9. Viktigt att det blir F-varningar och inte ämnesvarningar. Vi ser nu att en tredjedel av varningarna är ämnesvarningar. Det förstör statistiken och försvårar den typen av uppföljning. Se instruktionsfilm nedan samt rutinen för F-varning här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/03/rutin-fc3b6r-f-varning.pdf

Tolkning av de olika prognosnivåerna

Följande tolkning gäller för de olika prognosnivåerna när ni skriver in prognoser samt hur ni ger underlaget / feedbacken inför utvecklingssamtalen:

 • Når inte målen = Eleven ser ut att få / riskerar F i betyg eller streck för att underlag saknas på grund av omfattande frånvaro.
 • Når målen med stöd = Eleven når just nu E men med med hjälp av stöd (det stöd elever faktiskt får)
 • Når precis målen (utan stöd) = Eleven når just nu E men inte högre (utan stöd).
 • Når målen med god marginal = Eleven når betyget D eller högre.

Se instruktionsfilm för prognoserna här.

Se instruktionsfilm för att göra F-varningar här.

Önskemål inför tjänstefördelning

Gör dina önskemål för tjänstefördelningen inför läsåret 20/21 här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNkpMRlIxRjNUWVpOWjc5TVQzTERWWDJWVi4u Fyll i senast söndag v11. Därefter startar vi med tjänstefördelningsprocessen steg 2 samt så smått med schemat.

Målning på sportlovet

Vi planerar att det ska göras en del målningsarbeten under sportlovet. Vissa väggar i salar/hemklassrum i O-huset kommer att prioriteras. Prata ihop er i mentorsparen/tripplarna och kom med önskemål kring de väggar som behöver målas i resp. klassrum. Maila Daniel era önskemål (senast onsdag) – vilken vägg /vilka väggar i vilka klassrum.

Viktigt att meddela om ni ska jobba på sportlovet

Alla med semestertjänst måste meddela om ni tänker jobba / vill vara lediga under lovet. Det finns en lista hos Agneta som ni fyller i. Gör det senast onsdag.

Föreläsning torsdag för följande klasser 8C, 8D, 9A, 9B, 9C och 9D.

Christina Rickardsson

På torsdag håller författaren Christina Rickardsson (läs mer om henne och hennes författarskap här: https://christinarickardsson.se/ ) föreläsning på biblioteket. För de första tre klasserna är det viktigt att de ges minst 35 min lunch innan föreläsningen. För den andra sittningen behövs minst 10 min för förflyttning. Victoria är på plats och koordinerar föreläsningsupplägget.

 • 12:15-13:15 klass 8C, 9B och 9D (lektionerna startar igen senast 13:25).
 • 13:30-14:30 klass 8D, 9A och 9C (lektionerna startar igen senast 14:40).

Uppdaterat schema för NP v.11

Bifogat i mailet om detta Sjökort finns en uppdaterad fil med planeringen kring NP v.11.


Ämneslag


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Kommande A-lag – Fundera i respektive A-lag om ni vill att vi ska engagera oss i ”Operation dagsverke” – meddela hur ni vill göra i ert A-lagsprotokoll.

Att göra på mentorstid

 • Informera de 8:or och 9:or som har författarföreläsning på biblioteket på torsdag.

Veckans tips 

tillgängligt lärande från skolverket

Att öka studieron med mer tillgänglig undervisning för alla – tips från skolverket – lyssna på ljudfil genom att klicka på bilden, eller läs hela artikeln här: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-studiero/oka-studieron-med-tillganglig-undervisning

 


Detta händer under veckan (v.9)

 • Hela veckan: PRAO för 8A och 8B
 • Tis – 15:45-16:45 – A-lagstid åk 7 och 8. Ansvar resp A-lagsledare
 • Ons – 15:45-17:00 Arbete i ämneslagen – gå igenom ämnesplaneringsmatrisen och fundera över möjliga samarbetsområden (gemensam fil för att fylla i kommer under veckan)  Ansvar alla ämneslag samt skolledning
 • Tors – Föreläsning med Christina Rickardsson för halva åk8 och alla i åk9 – se ovan. – Ansvar Victoria Ö samt alla undervisande lärare vid tiden för resp föreläsning.
 • Tors – 15:20-16:10 – handledning resurser. Ansvar Marie B
 • Fre – eftermiddag – SPORTLOVET börjar 🙂

Aktuella enkäter att göra

Gör era självskattningar i Incitio, samt förbered underlaget enligt Sjökortet v7. Viktigt att de görs innan medarbetar/utvecklingssamtalet.


Viktiga påminnelser

 • 3/4 är det ”Taraban” – musikföreställning på Parkaden mot åk 9 kl 12:30 – 60 min.