Sjökortet v6 3/2-7/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Utvecklingssamtal åk 7
 • Filmprojekt åk 8
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vår vision och våra mål. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål (skolans egna och nämndens mål) – inte respektive ämnesmål eller möjliga A-lagsmål. Mål (Heddas mål i blått – nämndens i mål grönt):

 • Eleverna upplever att de är trygga i skolan.
 • Det kommer strax nytt mål från nämnden!!

Rutin när elev inte trivs i klassen

Vi håller på att formulera en rutin för situationer när en elev upplever att hen inte trivs i klassen/gruppen. Här kommer den i korthet:

När en elev uttrycker att hen inte trivs i klassen/gruppen gäller följande:

 1. Mentor pratar med eleven med syfte att ta reda på orsaken till vantrivseln – genomför de åtgärders som är möjliga att göra direkt. Kontakta vårdnadshavare. Ansvar mentor
 2. Om det beror på utsatthet eller kränkningar – följ våra rutiner ”Rutiner och åtgärder vid kränkande behandling…”  Ansvar enligt rutin
 3. Följ upp första mötet efter 10-14 dagar för att kontrollera om någon förändring skett. Ansvar mentor
 4. Om ingen förändring skett kontakta först kurator, i andra hand skolsköterska eller spec.ped. Samtalsstöd ska föreslås för att kartlägga och ge stöd kring strategier att påverka sin situation. Återkoppla till vårdnadshavare och boka ny uppföljningstid. Ansvar mentor / kurator el. skolsköterska/spec.
 5. Informera A-laget/undervisande lärare / vuxna och uppmärksamma elevens upplevelser (kan behövas göras redan efter punkt 1 beroende på situation). Ansvar mentor
 6. Följ upp hur det går utifrån punkt 4. Om det inte blivit någon skillnad – lyft ärendet till EHT genom spec. A-lagsledare. Ansvar mentor
 7. Därefter planerar EHT-representant och mentor vidare åtgärder utifrån behov.

Viktigt!! Föreslå eller bejaka aldrig ett klassbyte – lyssna och ta önskningen vidare.

Stipendie från företagsam skola

Företagsam skola

Stipendiestiftelsen ”Företagsam skola” delar varje år ut stipendier till skolor som driver projekt som på ett nytänkande sätt bidrar till nya sätt att tänka och arbeta inom skolan. Vi kommer att söka pengar för våra tågresor inom Erasmusprojektet mm, men det finns kanske ännu bättre och mer spännande och kreativa idéer att söka för – kanske Olles maskodling/kretsloppsprojekt eller liknande?! Läs mer här:

Företagsam Skola utlysning 2020

Filmprojekt för åk 8 under veckan

Följande dagar kommer åk 8 att ha schemabrytande filmtemaarbete nu till veckan:

• Måndag 21C – start 08:40
• Tisdag 21D – start 08:00
• Onsdag 21A – start 08:00
• Torsdag 21B – start 08:00

Johan har skickat ut salsändringar till de som berörs. Inga lärare behöver vara med men Christoffer följer med 8C hela dagen och Therese föjler med 8D hela dagen.

Hörlurar i klassrummen

I september började vi med hörlurar till låns inne i klassrummen. Vi började med 10 st i varje hemklassrum – med andra ord 120 st. Nu finns endast 71 st kvar enligt följande fördelning:

 • O221 8st
 • O222 8st
 • O223 8st
 • O224 7st
 • O225 3st
 • O226 4st
 • O227 11st
 • O107 2st
 • O112 10st
 • O44 6st
 • N111 1st
 • N215b 3st

Vi kan inte ersätta dem genom att köpa nya om de försvinner i den här takten. Vi har ett gemensamt ansvar att hålla koll på sådant. Därför – be era elever att på mentorstiden gå igenom skåpen och hämta ev. hörlurar som hamnat där. Vi kommer även att gå ut med en uppmaning till elever och föräldrar via Schoolity att kolla om det finns skolhörlurar hemma.

Techclub på Technichus

Nu är det läge för elever att anmäla sig till techclub på Techncihus. Läs mer här: TechClub våren 2020

Techclub

Ersättning i tid för NP – samt rutiner för att förhindra spridning av prov

Kompensationstid i tim för lärare som rättar NP (enligt MBL11 180326).

 • Sv 6 tim per 10/elev
 • Eng 6 tim per 10/elev
 • So 6 tim per 10/elev
 • No 6 tim per 10/elev
 • Ma 4 tim per 10/elev

Skolverket har skickat ut rutiner för att förhindra spridningen av nationella prov – läs dem här: Förhindra risken för spridning av nationella prov

Rutin vid kränkande behandling

Vi vill påminna er alla om att vi alla har ansvar för att följa våra rutiner för kränkande behandling. Det gäller inte endast när någon är utsatt för mobbing – även våld ingår i detta.

När vi inte följer rutinerna så finns alltid risken att en situation för elev eller mellan elever förvärras. Du hittar rutinerna här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/rutiner-och-c3a5tgc3a4rder-vid-krc3a4nkande-behandling.pdf

Utvecklingssamtal 

Utvecklingssmtalen blir v.8 och v.9. Vi avsätter tid för att kunna sätta in vikarier under ons v8 och tors v9 från 11:15 fram till sista lektion, men ni får planera in samtal andra tider, men vi kommer inte kunna rodda ihop individuella vikariescheman.

Underlaget för samtalen med mer instruktioner kommer ut i början av v.6.

Skärmar till hemklassrummen

Vi beställde ju ett antal skärmar till era hemklassrum i höstas. När de kom gick vi ut med info att hämta ut dem efter era önskade behov. Nu finns det 7-8 skärmar kvar – kontakta Daniel om ni glömt att hämta eller om ni behöver fler. Om detta inte sker under vecka 6-7 så kommer de att slussas vidare till verksamheter med skärmbehov.


Ämneslag

 • Disponera tiden som ni finner bäst.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Gör klart de konkreta förslagen för hur ni ska bemöta elevernas upplevelse av stress.

Att göra på mentorstid

 • Be alla som fått med sig hörlurar till sina skåp att lämna tillbaka dem till hemklassrummet.

Veckans tips 

En introduktion till UDL – Universal design for Learning – en del av ett differentiellt lärande:

 


Detta händer under veckan (v.6)

 • Mån –  8C har filmprojekt heldag. Ansvar Christoffer S + filmkonsulterna
 • Mån – 11:00-13:00 – Lärlingsprogrammet har info i ljushallen. Ansvar Malin L
 • Tis – 8D har filmprojekt heldag. Ansvar Therese + filmkonsulterna
 • Tis – 15:45-16:45 A-lagstid för alla. Ansvar A-lagsledare
 • Ons – 8A har filmprojekt heldag. Ansvar filmkonsulterna
 • Ons – 15:45-16:30 Konftid. Ansvar skolledningen
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid Ansvar fackliga ombud
 • Tors – 8B har filmprojekt heldag. Ansvar filmkonsulterna

Aktuella enkäter att göra

Inom kort kommer självskattningen inför medarbetarsamtalen ut.


Viktiga påminnelser

 • Kontakta Daniel senast v.7 om ni har behov av skärmar till hemklassrummen.
 • Har ni några elever i mentorsgruppen där ni behöver kontakta föräldrarna ang frånvaron?
 • Har någon blivit kränkt (även utsatt för våld) ska vi följa vår rutin (Rutiner vid kränkande behandling) för detta samt göra en kränkningsanmälan – se våra gemensamma rutiner: https://heddawisingskolan.com/rutiner-och-riktlinjer/
 • Maila Erik om ni som mentorer inte fick frånvarorapporter under v5.

 

 

 

 

 

Sjökortet v5 27/1-31/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Utvecklingssamtal åk 7
 • Elevärende i 8B – info från skolledning och Anna
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vår vision och våra mål. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål (skolans egna och nämndens mål) – inte respektive ämnesmål eller möjliga A-lagsmål. Mål (Heddas mål i blått – nämndens i mål grönt):

 • Eleverna upplever att de är trygga i skolan.
 • Det kommer strax nytt mål från nämnden!!

Protokoll skolråd 200122

Här finns protokoll från skolrådet i onsdags – Skolråd 20200122 anteckningar. Patrick, Tobias och Anette återkoppla om det är några frågor i resp A-lag.

Hålltider inför förintelsens minnesdag åk 9 måndag 27/1

Föreläsningen på Parkaden börjar kl 13:00. (all denna info har gått ut till både elever och föräldrar) Följande tider gäller:

 • 9A: Får lunch 11:45 – förkortat idrottspass innan.
 • 9B: Matematiken utgår i övrigt lunch enligt schemat kl 11:40
 • 9C: Matematiken kortas ner – lunch 11:45
 • 9D: Engelskan kortas ner – eleverna går mot Parkaden 12:30.
 • 7-9B anpassar sitt schema efter behov om någon av de eleverna ska med.

Efter föreläsningen avslutas dagen för eleverna. Följande lärare är med hela passet:

 • Victoria Ö
 • Olov A
 • Henrik S
 • Magnus B
 • Annelie A
 • Christina F

Hålltider inför Schindlers list för 9A, 9C och 9D

Skolbion börjar kl 09:00 på Sagabiografen – efter bion går de tillbaka till skolan för att ha lunch direkt ca 12:40 (matsalen är informerad). Länk till Studiehandledning från filminstitutet (samma som på Insidan). (All denna info har gått ut till både elever och föräldrar) Följande tider gäller:

 • 9A: Kemin halvklass slutar 08:40 och eleverna kommer tillbaka till skolan enligt schema. Idrotten utgår.
 • 9C: Idrotten blir idrottsteori på skolan, avslutas 08:40 och eleverna börjar igen på skolan med svenska kl 13:15.
 • 9D: Matematiken avbryts 08:40 och eleverna är tillbaka på skolan med musik kl 13:15.
 • 7-9B anpassar sitt schema efter behov om någon av de eleverna ska med.

Följande lärare är med på bion:

 • Elisabeth E (ev gå tidigare för lunch – avgör hur du vill göra)
 • P-O T
 • Victoria Ö
 • Henrik S
 • Maria R

Rastvärdstider

Från och med v.5 ligger nu rastvaktstider ute på era scheman i Schoolity i linje med det förslag som skickats till facken. 25 min i veckan är utlagt på var och en. Ni kan se en sammanställning av schemat här: Kopia av Rastvärdar vt-20

Det kan komma att bli förändringar på tisdag före och runt lunch eftersom det har varit stökigt vid matsalen då, men vi har börjat med att göra ett par schemaändringar för att sprida på eleverna lite mer. Om det inte funkar så ser vi över rastvärdsplaneringen. Viktigt dock att ni som är rastvärdar mellan 10:40 och 11:10 finns på plats vid matsalen för ordningens skull.

Vegetarisk mat byter plats

Från och med den 3/2 kommer den vegetariska maten att ligga innan den animaliska maten i kantinen i matsalen. Det kommer att skyltas så inga misstag görs. Skälet är att det ska uppmuntras att ta mer vegetarisk mat – av miljö såväl som hälsoskäl. Allt efter beslut i elevråd/matråd – vilket vi i skolledningen uppmuntrar.

A-lagstider och EHM i schemat men fel i kalender

Nu är alla A-lagstider och EHM justerade i schemat i Schoolity, men de stämmer inte riktigt i kalendern i outlook. Bortsett från detta stämmer kalendern vad gäller övrig info.

Intervjuer för tjänst i 7-9B

Under v 5 och 6 kommer Erik och Johan vara tämligen fullbokade på grund av intervjuer till tjänst i 7-9B. Vi kommer att ta in lite fler än vanligt för intervju eftersom vi även vill träffa kandidater som vi kan använda vid vikariebehov till olika uppdrag i skolan (om mer långsiktiga behov uppstår). Christina F och Olle L (som fackliga lokalombud) samt Katarina R (representant för 7-9B) kommer att informeras via outlook om de tider då vi har intervjuer om ni vill ha med någon vid intervjun.

Utvecklingssamtal för åk 7

Eftersom lärakännasamtalen kommer så tidigt under läsåret för åk 7 så kommer även utvecklingssamtalet läggas tidigare än för åk 8 och 9. Därför kommer utvecklingssamtalen för åk 7 preliminärt att läggas under v 8-9. Samtalen ska främst baseras på betygen och prognoserna som ska göras senare mellan sport och påsk blir en extra signal till elever och vårdnadshavare om hur det går (mer info om detta senare). Enskilda samtal med alla elever ska dock hållas innan samtalen – vilka med andra ord kan påbörjas redan nu – invänta dock underlagen för dessa (små justeringar måste göras från höstens underlag). Denna info läggs ut under v.5. Ramarna för hur samtalstiderna ska läggas ut kommer samtidigt med den infon.


Ämneslag

 • Ni planerar själva inom ämneslaget vad ni gör under ämnesmötestiden under veckan. Om ni har det innan konf. på onsdag kan det vara bra att kolla upplägget inför onsdagen – se nedan. Om tid finns – se då över de nya kursplanerna.
 • Upplägg ämnesmötestid under konf.tiden

Under onsdagens konf.tid samlas ni i ämneslagen för att prata ihop er om vad ni gör respektive termin i era ämnen. Ni fyller i de arbetsområden / de teman ni arbetar respektive termin i den gemensamma wordtabell som ni hittar här.


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Inget A-lag denna vecka för A-lag åk 7-9, men A-lag för 7-9B.

Att göra på mentorstid

 • Prata med eleverna om att den vegetariska maten kommer först i matsalen.

Veckans tips 

Vill vi anmäla oss till Härnöcupen i Bandy – se nedan. Kanske Olle eller Henrik vill samla ett lag för detta? 🙂

Bandy


Detta händer under veckan (v.5)

 • Mån – Förintelsens minnesdag på Parkaden för åk 9 – se program ovan. Ansvar medföljande medarbetare se ovan.
 • Tis – 11:00-13:00 – Vård och omsorgsprogrammet finns i ljushallen för info inför gymnasievalet. Ansvar Malin L
 • Ons – 15:45-17:00 – Kort info sedan Ämnesmötestid – arbete med möjliga ämnesövergripande områden. Ansvar resp ämneslag
 • Tors – 15:20-16:10 – Handledning resurser Ansvar Marie B
 • Fre – 09:00-ca 13:10 – 9A, 9C och 9D är på Schildlers list – se planering ovan. Ansvar medföljande medarbetare se ovan.

Aktuella enkäter att göra

Här läggs info ut om de enkäter som är aktuella att göra – just nu har påminnelser gått ut via mail till edu-adressen (till de som inte tidigare svarat) ang följande två incitoenkäter:

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Preliminärt
 • Maila Erik om ni som mentorer inte får frånvarorapporter

 

 

 

 

 

Sjökortet v4 20/1-24/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Påminnelser om utvärderingar och enkäter i veckobrevet
 • Skolråd på onsdag – vilka kommer med från respektive A-lag?
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vår vision och våra mål. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål (skolans egna och nämndens mål) – inte respektive ämnesmål eller möjliga A-lagsmål. Mål (Heddas mål i blått – nämndens i mål grönt):

2. Eleverna upplever att de är trygga i skolan.

 • Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka

Uppställningsplats vid brandlarm för åk6-språkelever

Det har varit oklart var språkeleverna i åk6 ska ställa upp vid brand. Nu är det klart – de ska ställa upp sig bredvid åk 7 – varje lärare/språk för sig.

Upplägg för återkoppling kring elevers stress 

För att återkoppla tydligt till eleverna och för att visa att vi tar kartläggningen och deras åsikter på allvar ska respektive A-lag tar fram konkreta åtgärder som de ska genomföra under våren. A-lagen ska ta fram en åtgärd per rubrik / område (de 4 områden som berör lärares/vuxnas ansvar i skolan) som kan kommuniceras tydligt till eleverna. De 4 områdena är:

 • Planering
 • Pedagogiskt upplägg
 • Stöd och struktur
 • Elevsyn

De olika åtgärderna ska skrivas in på den gemensamma arbetsytan – ”Åtgärder mot stress” – för A-laget i Schoolity. En sådan yta finns skapad för respektive A-lag. Här finns rubrikerna och de sammanfattade kommentarerna: Minskad upplevelse av stress i skolarbetet hos eleverna rubriker

Detta ska gås igenom översiktligt på A-lagstiden – vi avsätter tid för diskussion kring och planering av detta på konf.tiden på onsdag.

Yrkestävling – Vård – för åk 8 på tisdag

Den 21 januari 2020 är det regional deltävling för att kvalificera elever och yrkesverksamma till Yrkes-SM i vård och omsorg.

Elever i åk 8 kommer att vara på plats som publik.

 • 10,05-11,05 8A och 8D
 • 12,00-13,00 8B och 8C

Tävlingen håller till i Aulan på Härnösandsgymnasium. Efter själva tävlingen kommer det att vara diverse kringarrangemang. Bland annat kommer ambulansen finnas på plats, dessutom finns våra vårdelever i årskurs 2 och 3 för att svara på frågor om hur de upplever vård- och omsorgsprogrammets utbildning. Det kommer även finnas personal från Vården på plats, där kan man få information om hur det är att jobba inom vården.

Undervisande personal vid tiden följer med. Eleverna behöver gå 20 min innan samt tid lunch för 8B och 8C.

Läs mer om tävlingen här.

Nya arbetstider för Daniel 

Eftersom skoldagarna generellt är längre nu än tidigare läsår pga mer Ma och Idh så blir även Daniels dagar längre. Därför har vi förskjutit hans arebtstider en timme 4 av 5 dagar. Han jobbar nu måndag-torsdag 08:00-17:00 och fredag 07:00-16:00. Agneta och Anders B börjar för övrigt kl 07:00.

Förintelsens minnesdag – föreläsning den 27/1 för åk 9

Måndag den 27/1 är det föreläsning alla elever i åk 9 i samband med förintelsens minnesdag. Föreläsningen är på Parkaden mellan 13:00 och 14:00. Mer info om ev. ändrade lunchtider och liknande kommer.

Simundervisning

Nu är det klart att simundervisningen för de som inte kan simma kommer att ligga på torsdagar 13:30-14:10 + ställtid. Tiderna gäller tills vidare under vt20.

Inbjudan till kulturföreställningar – Slagverk/dans och Teater

Slagverk och dans – meddela johan.eriksson@harnosand.se samt Johan V snarast.

Slagverk och dans

Teater – Nevadaland – meddela helena.lindh@harnosand.se samt Johan V snarast.

Nevadaland


Ämneslag

 • Ni planerar själva inom ämneslaget vad ni gör.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Gå översiktligt igenom upplägget kring åtgärder mot stress utifrån elevernas input – i övrigt följ den givna agendan.

Att göra på mentorstid

 • Er egen agenda.

Veckans tips 

Paragraf

Intressant utgångspunkt för diskussion kring spridning av material via internet – kan både diksuteras ur ett ansvarsperspektiv, etiskt/moraliskt perspektiv, jurisiskt perspektiv och källkritiskt perspektiv: https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/196883-delade-lamottes-text-domd-for-fortal/?fbclid=IwAR1m3spC597kXadJPRI1jpWjvhCdDsu94d76SeiJShmdxZOKhll5LgRXOZM 


Detta händer under veckan (v.4)

 • Tis – Tisdag f.m. är åk 8 publik i Yrkestävling – Vård – se info ovan. Ansvar Malin L samt undervisande lärare vid tidpunkten.  
 • Tis – 15:45-16:45 – A-lag – Ansvar: A-lagsledare
 • Ons – Konftiden. 15:45-16:10 – elevrådsstyrelsen kommer för att prata om sexism och racism, Ansvar: Skolledningen och elevrådet 16:10-17:00 A-lagsdiskussioner kring vilka konkreta åtgärder som ska sättas in mot stress. Ansvar: Skolledning och A-lagsledare
 • Ons – 18:30-ca 20:30 – Skolråd Ansvar: Skolledning och A-lagsrepresentanter
 • Ons-Tors – Programbesök för åk 9 Se schema och grupper i den gemensamma kalendern Ansvar Malin L

Aktuella enkäter att göra

Här läggs info ut om de enkäter som är aktuella att göra – just nu har påminnelser gått ut via mail till edu-adressen (till de som inte tidigare svarat) ang följande två incitoenkäter:

 • Utvärdering av EHM för A-lag åk 8. Görs helst innan den 21/1 – absolut senast 26/1.
 • Uppföljning / utvärdering av elevhälsans arbete Görs senast 26/1.

Viktiga påminnelser

 • Skolråd 22/1 18:30-20:30
 • V.5 ska åk 9 till Parkaden för föreläsning mellan 13:00-14:00.
 • Maila Erik om ni som mentorer inte får frånvarorapporter

 

 

 

 

 

Sjökortet v3 13/1-17/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Glöm inte att det är klassråd på mentorstid – återkoppling ang samtalsgrupper
 • Info om uppdaterade handlingsplaner och ny kod – Anna E informerar
 • Skolråd 22/1
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vår vision och våra mål. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål (skolans egna och nämndens mål) – inte respektive ämnesmål eller möjliga A-lagsmål. Mål (Heddas mål i blått – nämndens i mål grönt):

 1. Undervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet.
 • Barns och elevers lust att lära ska öka

Om man inte får frånvaromail / frånvarorapporter

Om man inte får frånvaromail/frånvarorapporter ang sina mentorselever så måste vi veta det för att veta vilka det berör. Den sista varje månad skickas en frånvarorapport ut till de elever som har haft mer än 5% (i fortsättningen 8%) ogiltig frånvaro. Det mailet går till EHT, mentorer samt elever/vårdnadshavare. Om man inte får sådana mail som mentor måste det felanmälas – maila Erik J i så fall.

Nya frånvarorutinen är uppdaterad

Den nya frånvarorutinen är uppdaterad till % och inte antal – se rutinen här: (som fil att ladda ner)  Flödesschema frånvaro 20191129 eller gå in på heddawisingskolan.com/elevhälsa/Flödesschema frånvaro 20191129

De automatiska frånvaromeddelandena från Schoolity är nu uppdaterade efter den nya rutinen och skickas ut vid 8% ogiltig frånvaro för ”Steg 2” i rutinen och vid 15% ogiltig frånvaro för ”Steg 3” i rutinen.

Uppdaterade handlingsplaner för elever

Alla ska ta del av Handlingsplaner (medicinska) som finns i pärmen i personalrummet. Vi har i nuläget handlingsplaner på elever som går i: Åk 7B (2 st), 8B (3 st), 8C, 9B och 9D. Vi har även ny kod till medicinskåpet – Anna E informerar.

Omprovsschema klart

Omprovsschemat finns nu anslaget i personalrummet vem som ansvarar för omprovstiden under vt20. Missa inte detta!


Ämneslag

 • Titta på de nya ämnesplanerna – diskutera vilka förändringar ni ser.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ den fasta agendan och se till att de löpande frågorna om värdegrund, elevhälsa, vision och mål, etc. tas då de planerats in.
 • EHM för A-lag 8

Att göra på mentorstid

 • Klassråd

Veckans tips 

SVTnyheter norrbotten

Intressant om vad mobilförbud leder till: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/mobiler-i-skolan-mindre-trakasserier-och-mer-kortspel-efter-mobilforbudet-i-arjeplog 


Detta händer under veckan (v.3)

 • Tis – 15:45-17:30 EHM A-lag 8
 • Ons – Konftiden. 15:45-17:00, ämnesmötestid samt alla lärare inblandade i Breaking Barriers har möte på Hedda. Alla som fått påminnelser om att göra enkäter ska göra dessa!! Se nedan.
 • Tors – 15:20-16:10 – Handledning resurser

Aktuella enkäter att göra

Här läggs info ut om de enkäter som är aktuella att göra – just nu har påminnelser gått ut via mail till edu-adressen (till de som inte tidigare svarat) ang följande två incitoenkäter:

 • Utvärdering av EHM för A-lag åk 8. Görs helst innan den 21/1 – absolut senast 26/1.
 • Uppföljning / utvärdering av elevhälsans arbete Görs senast 26/1.

Viktiga påminnelser

 • Skolråd 22/1 18:30-20:30
 • V.5 ska åk 9 till Parkaden för föreläsning mellan 13:00-14:00.
 • Maila Erik om ni som mentorer inte får frånvarorapporter

 

 

 

 

 

Sjökortet v2 7/1-10/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ingen måndag denna vecka 🙂
 • Övriga frågor

tåg1

Gott nytt år och god fortsättning på er alla

Jättekul att vara tillbaka och att läsa och se att ni gjort så mkt spännande när jag varit borta 🙂 Det har tagit några dagar att acklimatisera sig och ”landa” i Sverige igen, men nu känner jag mig redo för en ny termin. Hade visserligen hoppats på snö – men det kommer väl – annars är det skönt att vara hemma igen.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vår vision och våra mål. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål (skolans egna och nämndens mål) – inte respektive ämnesmål eller möjliga A-lagsmål. Varje vecka kommer ett mål, en del av vår vision eller en strategi att lyftas extra här. Nu inför termisstart påminner vi om alla målen här:

Hedda Wisingskolans mål lå 2019/20

Alla mål är formulerade utifrån att måluppfyllelse innebär en positiv utveckling och förändring från föregående läsår.

 1. Undervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet.
 2. Eleverna upplever att de är trygga i skolan.
 3. Måluppfyllelsen i alla ämnen ökar.
 4. Eleverna upplever att de kan påverka sin skolsituation.
 5. Elevernas närvaro i skolan ökar.
 6. Under läsåret ska skolan bli miljöcertifierad.

Nämndens mål 2019

 • Andelen barn och elever som finns i en inkluderande miljö för lärande ska öka upp till 100%.
 • Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka
 • Alla skolor och förskolor ska vara miljöcertifierade 2019
 • Barns och elevers lust att lära ska öka

Planering konferensdagarna 7-8/1

Tisdag 7/1:

Onsdag 8/1:

 • 08:00-08:30 Anette Bönström från CEHT har genomgång om bemötandet av elever med hörselproblematik.
 • 08:00-11:00 EHT håller i presentation för alla (frånvaro, arbetet runt stress/illabehandling)
 • 13:00-16:30 Arbete om ämnesintegrering. Carina/Marie o Anneli börjar med en introduktion, presentation av det som de fick under Skolverkets/SPSM fortbildning i Umeå 10/12

 


Ämneslag

 • Inget denna vecka.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Inget denna vecka.

Att göra på mentorstid

 • Inget denna vecka

Veckans tips 

Intressant om hur IKEAs pedagogik i skolan: https://palchristensson.wordpress.com/2019/12/27/rektor-kamprad/ 

IKEA


Detta händer under veckan (v.2)

 • Mån – Helg
 • Tis – Konfdag se ovan.
 • Ons – Konfdag se ovan.

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Inget för nu.