Sjökortet v14 30/3-3/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Kontrollera elevers tillgång till internet
 • Utvecklingssamtal via Skype
 • Skolråd via Skype 8/4
 • Enkäten om fortbildningsbehov kopplat till ev. fjärrundervisning
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorUndervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet

Aktiviteter / åtgärder:

 • Koppla mer av undervisningen till verkligheten genom att göra studiebesök, använda Youtube el. filmer som anknyter till arbetsområdet. Försöka hitta teman som engagerar unga.
 • Hitta elevernas mål för framtiden och använda sig av det i planeringen och utförande – tydliggöra varför eleven lär sig.
 • Verklighetsförankring! Ta in folk utifrån / gå på studiebesök.

Bra jobbat – det här fixar vi tillsammans!

We can do it

Bra roddat alla med planering och omställning – nya upplägg och inhopp överallt!! Trots den stora frånvaron bland medarbetare så har vi ställt in relativt få lektioner – tack för flexibiliteten och beredvilligheten att se till att vi fixar detta tillsammans! Ni är grymma!! 🙂

Brandutbildningarna tis/tors inställda

Brandutbildningarna för åk 8 är inställda från brandmyndigheten.

Brukarundersökning, kultur- och framgångsenkät går ut till alla elever och medarbetare.

Under kommande vecka går Brukarundersökningen, kultur- och framgångsenkät ut till alla – elever och medarbetare. Mer detaljer kommer kring detta.

Planering för ersatta lektioner under utv.samtalen

Se i mailet om detta Sjökort – där finns en excelfil med planeringen för ersatta lektioner under utvecklingssamtalen.

Inställda nationella prov

Inställda nationella prov

Nationella proven kommer att ställas in från 30 mars och till och med  30 juni.

Nationella proven är ett viktigt underlag bland andra underlag vid betygsättning. I de fall de saknas avgör läraren vilket betyg som är det mest rättvisande utifrån ett så brett och varierat underlag som möjligt vid tiden för betygssättningen, i förhållande till kunskapskraven.

Betygsättande lärare har bäst kännedom om elevens kunskaper och ansvarar för att allsidig utvärdera elevens kunskapsutveckling.

I den unika situationen vi befinner oss  finns det en risk att undervisande lärare kan vara frånvarande vid betygsättning. Därför är det ytterst viktigt att lärare  kontinuerligt dokumenterar elevens kunskaper och så långt som det är möjligt göra det på ett sätt så att en annan lärare kan förstå underlaget.

Det är viktigt att det på skolan är känt var dokumentation finns  i händelse av frånvaro. Rektor ansvarar för varje skolans rutiner kring dokumentation.

Kontrollera internet hemma hos elever

Internet

På mentorstiden är det viktigt att alla mentorer går igenom era klasser och kolla om de har tillgång till internet hemma. Se länk att fylla i nedan under rubriken ”Att göra på mentorstid”.

Missa inte våra gemensamma tips

Metodtips i Coronatider

Glöm inte att kolla våra gemensamma tips på som ligger under ämnesytan ”Konferenstid – samarbetsyta” i Schoolity. Inlägget växer med allt mer bra material och länkar – nu senast med länk till Hedda Wisingskolans Youtube-kanal som nu har förberetts med spellistor för alla ämnen/ämnesområden (spellistorna blir synliga så snart det finns innehåll). Om ni spelar in material så kan ni lägga upp dem på Youtubesidan – ni kan även lägga Skärminspelningar där. Det blir det enklaste sättet att dela film och filmmaterial som tar stor plats. Ni meddelar bara Simon så hjälper han er.

Ta chansen att öva det interaktiva innehållet

Den nya planeringen ska ju bygga på digitala lösningar – ta chansen att pröva de planerade uppläggen med olika lösningar så att det inte måste tas från scratch om skolan stänger.

Sammanställning av planering av dokumentation och lektionsgenomförande

Vid en nedstängning ser planen lika ut på Hedda och Wendela (vi har planerat tillsammans) – här är en sammanfattning för er alla – bra att läsa om det kommer frågor från föräldrar eller andra:

 • Hur tänker vi sammanställa och dokumentera vilken garanterad undervisningstid som eleverna fått i respektive ämne?
  • Vi har gjort en prioritering av underviningsordningen där åk 9 alltid går i första hand.
  • Om en stängning sker eller om omfattande personaltapp gör att undervisningen inte är möjlig att sköta i skolan så finns en gemensam plan för alla ämnen. Den planen sjösätts redan innehållsligt från och med torsdag den här veckan (26/3) för att snabbt och utan tapp kunna möta lärarfrånvaro. Den planeringen bygger på att den omgående kan växla om till fjärrundervisning.
  • All dokumentation – inkl undervisningstiden görs i Schoolity – klass för klass, genom att varje lärare – vikarier eller ordinarie dokumenterar vilka av de gemensamt planerade lektionerna som genomförts.
  • Vid en stängning kommer även schemat att läggas om så att samarbete/sambedömning och kontakt med elever kan främjas genom att all ämnesundervisning i respektive ämne genomförs samtidigt för respektive årskurs eller flera klasser samtidigt. Detta säkrar även rättnings- och bedömningssituationen om inte personalfrånvaron är för omfattande.
  • På respektive skola har vi haft genomgångar med eleverna och personal kring hur man använder de befintliga digitala verktygen som vi nu bedömer är bäst att använda vid en stängning – Schoolity, Gleerups, Dugga, Studi.se och Skype. Det har också hållits och kommer att hållas genomgångar i andra program och lösningar – streaming, skärminspelning, filmning, mm.
 • Hur fångar vi omfattningen på den undervisning som missas och som sedermera måste ges vid en skolöppning?
  • Utifrån den dokumentation som ska göras i varje ämne i Schoolity kan vi få en överblick av vad som missats utifrån den ämnesplanering som tidigare gjorts för läsåret i resp ämnesgrupp. Varje ämnesgrupp får sammanställa vilka eventuella luckor som kan ha uppstått.
  • Vi tänker oss att vi med det planerade upplägget klarar det mesta i undervisningstid för alla elever i alla ämnen om inte hela lärargrupper/ämnesinstitutioner blir sjukskrivna länge.
  • Vi tänker att det vi ev missar i åk 7 och 8 för att vi prioriterar åk 9 kan läggas under kommande läsår och spridas med mer undervisningstid över året.
  • Om mer undervisningstid behöver läggas ut än så får vi ta den diskussionen då.
  • Vi undersöker möjligheten att få till en rapport i Schoolity som registrerar inställda lektioner.
 • Hur missad undervisning ska tillhandahållas?
  • Se ovan – detta gäller de elever som klarar fjärrundervisning.
  • Vi känner dock stor oro kring hur vi fångar upp de elever som redan har svårt idag och behöver stöd och handpåläggning i klassrummet idag eller de som har omfattande frånvaro redan nu, etc. Vi tror att om en skolstängning sker över en längre period så kanske 30-40% inte kommer att klara den situationen så bra. Vi utgår dock från att en stängning inte innebär att vis stödverksamhet inte kan ske i mindre grupper / enskilt i skolan.
  • Om vi hamnar i en skolstängning med mycket hårda restriktioner eller om vi får omfattande långvarig sjukfrånvaro bland personalen så ber vi om rambeslut från centralt håll utifrån en dialog med oss. Det bör inte ligga på respektive enskild rektor att lösa detta. Vi kanske får avsätta gemensam tid för det mellan skolorna.
  • Vi skapar en Youtube-kanal där inspelat material kan läggas för återanvändning och för att ta igen missat material och lektioner.
 • Finns vissa prioriterade elevgrupper?
  • Som nämnts ovan prioriteras åk 9.
  • Andra prioriterade grupper är 7-9B (vår gemensamma lilla grupp för elever med autism och liknande behov) – deras verksamhet kommer att genomföras oavsett, möjligen med kortad skoldag beroende på situationen. Om skolan stängs med hårda restriktioner – att ingen elev får komma till skolan – inte ens små grupper, då tror vi att vi tappar merparten av dessa elever.
  • Världsklass / SvA-elever kommer få egna upplägg med mer kontinuerlig uppföljning.
 • Hur gör vi för att inte ”tappa bort” enskilda lärares dokumentation av bedömningar och resultat (göra dokumentationen tillgänglig för fler)?
  • All löpande dokumentation ska göras i Schoolity.
  • Examinationer och liknande tillgängliggörs i ex. Dugga och Schoolity.
 • Hur säkerställer vi tid för bedömning och betygsättning i ett tidspressat läge?
  • Svårt att säkerställa i förväg – det beror på – om och hur skolan skulle stängas, om och hur omfattande personalsituationen påverkas, etc.

Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • EHM åk 8
 • A-lag endast 7-9B, åk 8 och 9. Möte efter vanlig agenda + utse vem som ska medverka vid skolrådet den 8/4. 18:30-ca 20:30.

Att göra på mentorstid


Veckans tips 

Gå in på ämnesytan för ”Konferenstid” i Schoolity och kolla tipsen där!!


Detta händer under veckan (v.14)

 • Tis – 15:45-17:30 EHM A-lag 8 Ansvar EHT och A-lag 7
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. endast för A-lag åk 7  Ansvar Skolledningen
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser Ansvar Marie B / Erik J

Aktuella enkäter att göra

 • För elever – Brukarundersökning, Kultur- och framgångsenkät v.13-14
 • För medarbetare – Kultur- och framgångsenkät v.13-14

Viktiga påminnelser

 • Onsdag v.15 Skolråd
 • Konf.tiden onsdag v.15 – återkoppling elevhälsans arbete
 • Utv.samtal v13-14.
 • NP No v14.

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s