Sjökortet v22 25/5-29/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Påminnelser inför slutspurten….
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Samtalsstöd på KRIS-sidan

Här hittar man länkar till olika samtalsstöd främst riktat till eleverna: https://heddakrishandledning.wordpress.com/samtalsstod/ men flera av dem har även tjänster för vuxna.

Utstädning av skåp

Rutin för skåpstädning vid läsårsslut

Vid läsårsslut är det dags för eleverna att städa ur sina skåp. Vi gör detta efter varje skolårs slut eftersom vi inte vet hur hemklassrum och klassamansättningar kommer att se ut kommande läsår. Följande rutin gäller för att underlätta städningen för er.

Eleven ska städa sitt skåp.

 1. Tömma skåpet.
 • Ta rätt på sina tillhörigheter.
 • Eventuella skolböcker skall återlämnas till respektive ämneslärare.
 • Biblioteksböcker skall återlämnas till biblioteket.
 • Papper och övrigt skräp skall sorteras och kastas i respektive återvinningskärl.
 • Tillbehör till datorer (låneladdare, datormöss m.m.) återlämnas till Börje och Simon.
 • Elektronikskrot lämnas även det till Börje och Simon.
 1. Göra rent skåpet.
 • Sudda eller på annat sätt ta bort eventuellt klotter.
 • Ta bort eventuella klistermärken och annat så som tuggummin eller annat.
 • Sopa ut eventuellt grus och dam.
 • Torka rent på hyllor med fuktig trasa.

Mentors uppgift.

 1. Tillhandahålla städutrustning för eleverna – Trasor, hinkar, rengöringsmedel, sopsäckar m.m. finns i caféterian och återlämnas dit efter städningen är klar.
 2. Kontrollera – Kontrollera att skåpet är tomt och rengjort genom att ovanstående punkter är utförda.
 3. Godkänna – Godkänn städningen genom att låsa in skåpnyckeln i skåpet med huvudnyckel.

Rutinen finns inför kommande läsår under Heddawisingskolan.com / Rutiner och riktlinjer / Inför nytt läsår

Nu kan man se Schemat och nya klasser för nästa läsår

Nu är det preliminära schemat klart – man kan öppna kommande läsår (2020-2021) i Schoolity (gå in på Arktiv / Öppna – och välj sedan läsår).

De nya klasserna inför åk 7 ligger också inne om man går in på läsår 2020-2021.

Karriärstjänster nya uppdrag inför hösten – ansökan görs via insidan

Från och med måndag den 18 maj och fram till den 29 maj är ansökan till uppdrag som förstelärare eller lektor inom skolförvaltningen öppen. Annonserna ligger här på Insidan under Lediga tjänster.

Skolförvaltningen har tagit beslut om nya riktlinjer för dessa så kallade karriärtjänster.

Anledningen till de nya riktlinjerna är att:

 • Förutsättningarna för hur och vad vi får statsbidrag för har förändrats.
 • De riktlinjer vi har haft har gått ut.

De nya riktlinjerna har ett ökat fokus på skolutveckling och kollegialt lärande, och förstelärarens viktiga del i dessa områden. Något som ligger helt i linje med vad som är beslutat på nationell nivå.

Hur många uppdrag vi kan fördela på Hedda är ännu inte helt spikat. De utvecklingsområden vi vill satsa på på Hedda Wisingskolan är:

 • Uppföljning och fortsatt arbete med SKUA (Språk och kunskapsutvecklande arbete) lokalt på skolan utifrån SKUA-upplägget som presenteras i detalj i augusti.
 • Integrering av internationalisering i undervisningen på skolan samt planeringen av implementeringen av nya kursplaner (den senare tidsbegränsad).
 • Samarbete och samplanering inom NO-inst.
 • Ämnesövergripande samarbeten på skolan.

Läs mer på insidan och gör din ansökan via länkar där.

Informationsmaterialet ang de nya karriärstjänsterna finns här (samma som på Insidan): Riktlinjer Karriärtjänster

Kalendariet i Outlook

Kalendariet inför nästa läsår (lå 20/21) är nu uppdaterat i Outlook – följande finns inlagt för hela det kommande läsåret. De flesta av dessa punkter finns även i Schoolityschemat inför nästa år – arbetet med att lägga in i Schoolity pågår fortfarande.

 • A-lagstider (inkl kompensation för EHM-förlägning)
 • EHM-tider
 • Onsdags konf. inkl facklig tid.
 • Måndagsmöten
 • SKUA-tider (Språk och kunskapsutvecklande arbete) som vi har med Wendela
 • Lov
 • Preliminär planering höstlovet och januaridagar
 • Studiedagar
 • Planeringstid temaperioder
 • Temaperioder / Schemaperioder
 • Tid för utvärdering av temaperiod 1 och 2
 • MBL19 tider samt tid för fackliga möten 2ggr termin
 • RKA (risk och konsekvensanalys med skyddsombud
 • Brandskyddsrond
 • Skyddsronder
 • Elevrådstider
 • Klassrådstider
 • Tid för betygsinmatning
 • Tid för F-varningar
 • Nationella prov
 • Extra ämnesmötestider på konf.tid
 • PRAO-veckor

Kvar att lägga ut:

 • Planeringen av det systematiska kvalitetsarbetet
  • Allmänt – framgång/kultur
  • Elevhälsans arbete
 • Kultur för eleverna

Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt möte i A.lagen åk 7, 8 och 9.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd

Se nedan om det hinns med – annars ta det nästa vecka´7 eller på lektionstid.

Snapchat och delning av bilder

Om ni hör nåt eller misstänker nåt för det vidare till oss i skolledningen.


Veckans tips 

Vem bryr sig om forskning...

Mkt spännande och utmanande podcast från ”Jag vill vara en lärare som…” om att vara lärare: ”Vem bryr sig om forskning?” https://soundcloud.com/user-529612877/36-vem-bryr-sig-om-forskning?fbclid=IwAR2C8STBLl6WAD9PFkZVaCdaRxKAW8lFmPzob3BbSb2ZjHV0htWCMOaKjwE


Detta händer under veckan (v.22)

 • Mån – 13:00-16:30 EHT jobbar förlängd tid med strategiskt arbete / utvärdera läsåret Ansvar skolledningen / EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – Börja utvärdera läsåret – Ansvar Skolledningen 
 • Tors – 08:00-13:30 – fortsatt uppföljning av läsåret och planering framåt Ansvar Skolledningen och EHT
 • Tors – 13:00-14:00 Elevråd Ansvar Martin G och Anders B

Aktuella enkäter att göra

 • Uppföljning av EHM och Elevhälsans arbete innan lunch måndag.

Viktiga påminnelser

 • Deadline betyg – Den 5/6 är det deadline för betygen – då ska de vara inlagda och signerade för åk 7-9.

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s