Sjökortet v25 15/6-18/6

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Genomgång av program för veckan
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du från i höst våra mål och strategier – utifrån nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Planering för veckan

Här här hittar du programmet som skickades ut i torsdags: Planering medarbetare sista dagarna

Inför ämnes- och temaplaneringen

I mailet om det här Sjökortet hittar du den gemensamma ämnes/terminsplaneringen ni gjort tidigare.

Temaplaneringen – ämnen

Här hittar ni den Power Point-presentation som visades då temaperioderna presenterades. Där hittar ni även vilka ämnen som har tema resp period: https://harnosand-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/erik_juntikka_edu_harnosand_se/ETcx8UlCfYFEodvu1Ris4qMBstpMX2zP_o_P8u-F2k5Iiw?e=TKo9BL

Mer info om detta kommer på tisdag morgon.


Ämneslag

 • Se planering för sista veckan ovan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Se planering sista veckan ovan.

Att göra på mentorstid

 • Sommarlov för eleverna – snart även för er 🙂

Veckans tips 

Edutopia

Intressant om hur vi blir bättre på feedback men med mindre arbetsinsats – ta med detta i ämnesplaneringen och temaplaneringen:


Detta händer under veckan (v.25)

Se planering för veckan ovan.


Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter nu.

Viktiga påminnelser

 • Snart är det sommarlov 🙂

 

 

 

 

 

Sjökortet v24 8/6-12/6

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Inför sista skolveckan
 • Inför konf.dagarna
 • Inför avslutningsmiddagarna
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorEleverna upplever att de är trygga i skolan.

Aktiviteter / åtgärder:

 • Elevhälsan omstrukturerar sin arbetsmodell för att komma närmare verksamheten och A-lagen.
 • A-lagsledare införs (2 i varje A-lag – varav en är med en Spec.ped med i EHT).
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8.
 • Arbeta med skolans värdegrund utifrån följande:
  • Elever gör egna case som kan diskuteras, ca 1 gång i månaden på mentorstid för att hitta ungdomarnas egen verklighet.
  • Skapa diskussionskort med händelser/beteenden som är kopplade till skolans värdegrund att regelbundet diskuteras.
  • 4-hörnsövningar med lätta frågor. Kan kopplas till Kahooten ”I min klass”.

Planering avslutningsveckan

Här är planeringen (samma som i tidigare mail/meddelande):

Planering sista skolveckan vt20

All information som ska ut på A-lagsnivå eller klassnivå. se till att den kommer ut så att inget sånt missas.

Göra riskbedömingar  

Glöm inte att alla aktiviteter utanför skolan ska riskbedömas. Det gäller smitingendag, nattvandring, hedda race, etc. Allt är kanske inte helt riskfritt – Här finns rutinen och checklistan – se till att fylla i den A-lagsvis eller klassvis beroende på hur ni organiserar er. Lämna in ifylld lista till exp senast 2 dagar före aktiviteten.

Utstädning 

Se förra Sjökortet eller rutinen som gäller från nu och inför kommande läsår under Heddawisingskolan.com / Rutiner och riktlinjer / Inför nytt läsår

Utvärderingar av hemklassrum

Se till att alla elever gör utvärderingen av hemklassrummen – påminn eleverna om att detta är en del av deras elevinflytande i skolan. Se nedan hur många som har gjort enkäterna i respektive klass.

 • 20A – 24 av 30 har gjort
 • 20B – 24 av 31 har gjort
 • 20C – 25 av 32 har gjort
 • 20D – 26 av 30 har gjort
 • 21A – 25 av 30 har gjort
 • 21B – 25 av 28 har gjort
 • 21C – 13 av 27 har gjort
 • 21D – 6 av 24 har gjort
 • 22A – 6 av 29 har gjort
 • 22B – 21 av 26 har gjort
 • 22C – 22 av 28 har gjort
 • 22D – 25 av 28 har gjort

 


Ämneslag

 • Läs på om de nya kursplanerna inför hösten 2021 – se länk ovan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lagstid endast för åk 9 – planering sista veckan, avslutning och åk 9s avslutningsfest.

Att göra på mentorstid

 • Se till att göra utvärderingen av hemklassrummen – i synnerhet 21C, 21D och 22A.
 • Gå igenom planeringen för sista skolveckan

Veckans tips 

Skolvärlden

Intressant om grovt språk mellan elever i skolan – kanske nåt att titta på? https://skolvarlden.se/artiklar/caroline-och-jeanette-har-hittat-ett-satt-att-stavja-krankningar


Detta händer under veckan (v.24)

Planering för avslutningsveckan – allt som gäller elever – se ovan och tidigare utskick.

 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – se över resultat utvärderingar – Ansvar Skolledningen 
 • Fre – 12:30-13:15 Avslutningsfika / brunch inkl avtackning Ansvar Skolledningen 
 • Fre – 13:15-och framåt – Egen planeringstid – samla ihop läsåret. Ansvar resp medarbetare

Aktuella enkäter att göra

 • Utvärdering av hemklassrum för medarbetare – deadline tisdag 9/6 kl 23:30
 • Utvärdering av A-lagsorganisation med A-lagsledare – deadline tisdag 9/6 kl 23:30

Viktiga påminnelser

 • Göra riskbedömningar