Sjökortet v36 31/8-4/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo
 • Ang förberedande MBL
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Att fundera på inför mötet med eleverna i undervisningen

Vi måste fråga oss som möter elever vilken inställning vi har i vårt kärnuppdrag.

”Inställningen är inte att eleverna kommer till klassen för att få undervisning, utan att läraren kommer till klassen för att utvärdera effekten av sin undervisning.”

Hattie, J., The Applicability of Visible Learning to Higher Education…

Datorer åk 9 

På måndagens mentorstid ska resp. mentorer i åk 9 samla in påskrivna ansvarsavtal. Därefter lämnas avtalen till Simon/Börje och de börjar förbereda utdelning till klasserna i åk 9.

Vilka ska ha RS – riktat stöd

Inom kort kommer vi att vilja ha in vilka elever som ska ha schemalagt riktat stöd – det gäller främst åk 7 – men även förändringar i åk 8 och 9.

Läsårets första förberedande MBL

På måndag 10:30-11:30 har vi vårt första förberedande MBL – inget regelrätt MBL19 – mer ett resonerande för att utvärdera hur vi ska jobba med MBL-strukturen under året – brainstorming.

Lektionsbesök

Från och med v.37 komemr jag, Erik J, att göra lektionsbesök hos alla undervisande lärare. Jag kommer att börja utifrån åk 7 och sedan ta alla 12 klasser så att alla klasser får minst ett besök. JAg kommer att utgå ifrån någon av de teman vi tog fram förra hösten infö lektionsbesök:

Elevrådet har kick-off på Aspnäs tors-fre

Torsdag till fredag är elevrådet i Aspnäs för kick-off och årsmöte. De är borta hela dagarna.

Innan årsmötet behöver intresseanmälningar till rollen som elevskyddsombud för åk 23 lämnas in. Lyft frågan under mentorstiden.
Viktig info att få med angående skyddsombud:

 • Rollen som elevskyddsombud innebär att du som är elev får lära dig om fysisk-/ (rum och lokaler) samt psykisk-/ (stress, hög volym mm) arbetsmiljö och hur dessa påverkar oss samt vilka bestämmelser som finns kring detta. Elevskyddsombuden kommer att tillsammans med skolledare och personalens skyddsombud göra en skyddsrond där lokalerna i skolan undersöks och en rapport med förslag på åtgärder sedan skrivs. Rapporten skrivs ej av elevskyddsombuden, men de har full rätt att ta del av den. Eleverna på skolan har även rätt att kontakta någon av skyddsombuden med frågor eller påpeka eventuella brister i arbetsmiljön. Mer info går att finna: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/skyddsombud-och-arbetsmiljoombud/elevskyddsombud/#1
 • Två skyddsombud lottas fram vid årsmötet bland de som är intresserade. Det kan inte bli två ombud från samma klass. Om så sker vid lottandet så lottas det andra ombudet om.
 • Mandatperioden är tre år, dvs under alla tre årskurser under tiden på Hedda Wisingskolan, men det är möjligt att avsäga sig uppdraget vid nytt läsår. Då lottas en ny fram vid nästa årsmöte.
 • Skyddsombuden kommer få en utbildning av ansvariga hos kommunen. Det är en förmiddag under höstterminen.

Fotografering för åk 7 samt där det finns luckor…

Så snart datorerna är utdelade kommer Börje att förbereda fotografering av åk 7-eleverna samt de elever där vi idag saknar foton i Schoolity. Åk 8 och 9 har kvar sina foton från åk 7. Info / schema för detta kommer så snart datorerna är utdelade.

Reviderade förslag på rutiner utifrån er input

Nu har ”riktlinjer för betygssättning” och ”riktlinjer för läxor” reviderats efter era förslag. Det blev ganska små och få ändringar eftersom ni i stort var nöjda med de texter vi har. Ändringar har dock skett och era kommentarer och förslag har tagits på allvar – se ”Återkopplingsfilerna nedan”…. Titta igenom de nya samt de kommentarer jag har gjort på de idéer ni haft. Se nedan:

Nytt sätt att anmäla kränkande behandling

Nu är den nya E-tjänsten /  Webblanketten klar att användas. Nu kan ni fylla i den direkt på datorn / telefonen och dne behöver inte skrivas ut och läggas i någon mapp eller liknande. Rutinen är snart klar – men för er som inte ingår i EHT – är det nu bar att fylla i på nätet så görs resten automatiskt. Se E-tjänsten här: https://oep.harnosand.se/oversikt/overview/16


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt möte i A.lagen åk 7, 8 och 9. A-lagsledarna kommer att ha några punkter med sig från A-lagsledarmötet.

Att göra på mentorstid

 • Första vanliga mentorstiden för läsåret. Glöm inte att nominera 2 elevskyddsombud per klass  – se ovan.

Veckans tips 

För att hedra Sir Ken Robinson som nyss avlidit – viktiga tankar om hur vi ser på och jobbar med skola och undervisning och särskilda behov:


Detta händer under veckan (v.36)

 • Mån – 10:30-11:30 Förberedande MBL – Ansvar Skolledningen
 • Mån – 15:00-17:00 Uppstartsträff / Infomöte för alla Förstelärare Sambiblioteket plan 4 – Ansvar Skolförvaltningen
 • Ons – vanligt schema börjar för terminen
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – kort gemensam avstämning därefter info till övningsämneslärare ang 7-9B. Ämnesmötestid för övriga – Ansvar Skolledningen / 7-9B / Ämnelag

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Gå igenom förväntansdokumentet för input – viktigt att förväntansdokumentet gås igenom med alla elever och diskuteras. Input för ev revidering görs efter att vi fått input.

Sjökortet v35 24/8-28/8

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo
 • Avstämning från tors-fre samt inför mån-tis
 • Om föräldramöten.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Om klasstelefonerna

Varje klass är tilldelad en mobiltelefon för att ni ska slippa använda era privata telefoner. För att dessa ska funka som det ska och att vi kan förvänta oss att de används förhållandevis likvärdigt så gäller följande:

Mentorerna för respektive klass ansvarar för klasstelefonerna – viktigt att resp. mentorspar/trippel pratar ihop sig kring hur det ansvaret ska fördelas.

All kommunikation i form av sms och samtal mellan eleven samt elevens föräldrar sker med fördel via den. Det innebär att all dokumentation genom sms-trådar, samtalsloggar etc. finns samlade på samma ställe. Det gör det lättare för skolan att följa upp kommunikationen om någon är sjuk, slutar eller av annan anledning inte finns på plats.

Klasstelefonen ska alltid vara laddad och finnas tillgänglig och följa klassen när någon av mentorerna är med klassen utanför skolans område. Då kan skolan enkelt nå klassen samt vidare befordra kontakten med vårdnadshavare eller liknande.

Lägg in elevernas nummer samt föräldrarnas nummer i klasstelefonen så de enkelt kan nås via Sms och liknande.
• Förnamn + Efternamn ( om inte eleven har skyddad identitet )

Vid olycka har dessa telefoner appar samt genvägar som underlättar
• SOS (med GPS för att snabbare få hjälp )
• Plusab (Hjärtstartare och ABC )
• Krisinformation
• 1177
• Genväg till Hedda Wisingskolan samt till Krisplanen och därigenom till skolans KRIS-grupp.

Om någon klass absolut inte vill ha en klasstelefon så behöver vi veta det snarast – vi har andra i organisationen som i så fall behöver abonnemanget och telefon.

Karriärstjänster

Följande karriärstjänster är beslutade och fördelade. När var och en av förstelärarna har preciserat sitt uppdrag tillsammans emd skolledningen kommer de att få presentera uppdragen mer i detalj på en konf.tid.

 • Anna Bylund: Samsyn, samarbete och samplanering avseende läroplanens kunskapskrav inom NO-institutionen.
 • Marie Borglund: Uppföljning och fortsatt arbete med SKUA lokalt på skolan utifrån SKUA-upplägget som presenteras i detalj i augusti.
 • Tobias Hedenström: Integrering av internationalisering i undervisningen på skolan samt planeringen av implementeringen av nya kursplaner.
 • Olle Löfgren: Ämnesövergripande samarbeten på skolan.

Studiehandledarens roll

Inför läsåret är det bra att vi påminner om studiehandledarens roll – det uppdrag Hanan har gentemot alla elever med annan språkbakgrund. På Kevingeskolan i Danderyd har man formulerat uppdraget mkt tydligt och klart – läs här – det är en bra vägledning kring hur vi ska se på Hanans uppdrag.

Om föräldramöten

Efter att ha hört efter hur övriga skolor i kommunen gör med föräldramöten så har vi tillsammans med Wendela beslutat att vi inte har några föräldramöten i höst. Vi kommer att göra ett informationspaket digitalt som vi skickar ut. När det är klart från vår oss i skolledningen så kommer vi skicka ut det till er för att lägga till allmänt eller A-lagsspecifik info.

Åk 7 – ni har ju tänkt er lärakännasamtal relativt tidigt om vi förstått rätt. Vi vill gärna veta under vilka veckor ni tänker er att ni ska ha det så kan den infon går ut som påminnelse i det allmänna utskicket.

Pennor, sudd och parfym

Påminnelse utifrån tidigare mail:

Penna o sudd

Pennor och sudd

I går träffades vi (jag, P-O och Lena B) för att ta beslut om pennor och sudd till eleverna. Följande blev beslutat:

 • Eleverna förväntas ha pennor och sudd till varje lektion.
 • Vi börjar läsåret med att eleverna får 2 pennor och en sudd var. Därefter får de köpa pennor och sudd i cafét.
 • Om de kommer till lektionerna utan panna och sudd får de gå till skåpet för att hämta alt. till cafet för att köpa (övriga i klassen ska inte vänta in dem – undervisningen fortgår som planerat).
  • Mycket viktigt att vi är konsekventa och att vi inte delar ut pennor från våra ”egna förråd” under tiden.
 • Cafet är ju inte alltid öppet, därför får eleverna se till att ha pennor och sudd i skåpen.

Detta ska främst ses som en enkel men tydlig åtgärd för att förhindra smittspridningen, men ska även ses som en ordningsfråga.

Vi testar det för alla från start och under hela september månad och utvärderar därefter. Mycket viktigt att vi alla kör samma linje här.

Parfym

Vi har fått reaktioner från både elever och medarbetare att det används lite för mkt parfym i huset. Det innebär att både vi vuxna och eleverna måste


Ämneslag

 • Planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt möte i A.lagen åk 7, 8 och 9.

Att göra på mentorstid

 • Ingen vanlig mentorstdie den här veckan pga uppstartsdagar.

Veckans tips 

Mkt bra (och rolig) beskrivning av någon med Autism  – hur det är att ha autism i skolan:


Detta händer under veckan (v.35)

 • Mån – Planering för resp årskurs – Ansvar resp Alag
 • Tis – Planering för resp årskurs – Ansvar resp Alag
 • Ons – vanligt schema börjar för terminen
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – kort gemensam avstämning därefter ämnesmötestid – Ansvar Skolledningen / Ämnelag

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Gå igenom förväntansdokumentet för input – viktigt att förväntansdokumentet gås igenom med alla elever och diskuteras. Input för ev revidering görs efter att vi fått input.