Sjökortet v11 15/3-19/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Om förlängd mentorstid – instruktioner
 • Filmworkshops för åk 8
 • Om ev distansundervisning efter lovet 
 • Piggelinlottning
 • Info till alla som undervisar 7C
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Förlängd mentorstid

Mentorstiden v11 (15/3) – direkt efter sportlovet är förlängd till 08:40-09:40 för presentation av teman samt diskussion kring det gemensamma EHT och värdegrundsarbetet på skolan. Representanter från resp åk träffas sedan på tis, rep tors samma vecka:

Tid finns bokat i schemat för EHT personal, gällande återkoppling från resp. elevgrupp åk 7-9 för temainnehållet.
Ännu är ingen tid för återkoppling av teman mot 7-9B utlagd, behöver bolla det med dig Sara B, för lämplig tid.

 • År 7 – Anneli, Anna E, Malin S – tisdag 16/3 kl 08.00-09.30, sal O223
 • År 8 – Julia T, Marie B. – tisdag 16/3, kl 08.00-09.30, sal O227.
 • År 9 – Carina B, Malin L, Johan V, torsdag 18/3, kl 08.00-09.30, sal N215A

Mentorerna kommer att få instruktioner inför mentorstiden, bla att 2-3 elever skall utses från resp. klass för återkoppling till arbetsgrupp enl. punkt 2. Elevernas namn kan sedan läggas in på positionen på schemat.

Om vi satsar på 2 mentorstider i veckan – samt om tjänstefördelningen

Om vi skapar ett paket med innehåll för en extra mentorstid i veckan – ex EHTs teman, SYV-info, Utvärderingar, tid för case-övningar, mm., så skulle det kunna se ut enligt följande för respektive ämne. Detta är ett schablonmässigt förslag för att hantera tider i 5-minintevall i schemat. Det innebär att det inte slår helt demokratiskt mellan ämnena. Vi skulle kunna göra en mer demokratisk fördelning men det skulle innebära att man skulle få olika scheman för olika perioder – samt att det kräver dessutom avsevärt mer schemaläggningsarbete. 

Extra mentorstid

Detta är ett förslag som beskriver effekterna och som ska MBLas efter diskussion i A-lag såväl som ämneslag och EHT, innan nåt genomförs.

Tjänstefördelningen är klar till 95%. Ett preliminärt förslag kommer att läggas i era fack under veckan – med utgångspunkt från att vi vill ha 2 mentorstider. Det är lätt att ändra efter att vi beslutat – men innan schemaläggningen startar.

”Vi gör film” – Film i Västernorrland år 8 Hedda Wisingskolan.

Workshopshandledare:

Heldagsaktivitet. Tiderna kommer att finnas inlagda i schemat för resp. klass.

Undervisande lärare i år 8 uppsöker klassen under ord. undervisningstid för att bistå handledarna.

 • Tisdag, 16 mars, 8A
 • Onsdag, 17 mars, 8B
 • Torsdag, 18 mars, 8C
 • Fredag, 19 mars, 8D

Att förbereda:

 • Två klassrum/ klass att disponera under dagen. Sen nedan.
 • Klassen delas i två halvor.
 • Eleverna skall vara i grupper om 4-5 elever/grupp.
 • USB sticka för färdiga resultat till handledarna.

Klasser/ Salar / Tider

 • 8A. Tisdagen 16 mars.  Kl 08.00 -15.00. salar O 112 och Gradängsalen. Lunch 12.05–12.40
 • 8B. Onsdagen 17 mars.  Kl 09.00 -15.00. Salar 215B och Gradängsalen. Lunch 11.35–12.10
 • 8C. Torsdag 18 mars. Kl 08.00-15.00. Salar O 223 och Gradängsalen. Lunch 11.40–12.20
 • 8D. Fredag 19 mars. Kl 08.00 -14.00. Salar O 227 och Gradängsalen. Lunch 10.50-11.30

Salsbyten

Torsdag 18/3.

 • Rut Svensson, En 8d kl 09.10-10.00 . Sal O 223 ej tillgänglig. En i Sal O 227.
 • Anna Fellenius. Sp 22.2.  Kl 14.25-15.15. Flyttas till sal O 227.

Lärarhandledning finns här
Och här kan ni höra vår filmpedagog Cecilia tipsa om hur det går att jobba vidare med film i skolan https://vimeo.com/519412616/27392cc092

Schindlers list år 9 v.12

Spelschema Hedda Wisingskolan

 • Tisdag 23 mars, 9a och 9b kl 08.30 – 11.50. Medföljande personal. Inga-Lill S, Laine L, Martin G.
  • Efter föreställningen. Lunch. Lektioner återupptas:
   • 9a kl 12.45, So
   • 9b kl 13.10 , Ma
 • Onsdag 24 mars, 9c och 9d kl 08.30 – 11.50. Medföljande personal. Christofer S, Henrik S.
  • Efter föreställning slutar de eleverna på grund av SKUA.

Filmvisningen finns inlagd på elevernas scheman.

Spellokal: Saga bio, en klass per salong. Föreställningslängd: 3 timmar 17 minuter kort paus på 15 minuter. Under pausen kommer det finnas frukt till eleverna.

Filmen behöver både för och efter arbetas. Se länk: Från Sjökortet, v8:

https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.4991ed4316f9ce30f657619

Fasta telefoner som nu är urkopplade

Av 27 fasta anknytningar har verkar vi endast använda 20, varav 2 mer sporadiskt, och därmed kanske kan ersättas med klasstelefon eller liknande. Ni som fått mail om förfrågan ang era klasstelefoner behöver svara på det. Tills vidare är nu följande 22 anknytningar borttagna ur systemet. Det är en besparing på närmare 35 000 kr år. Någon eller några extra mobiltelefoner kommer att köpas in för ersättning. Följande anknytningar stryks: 

7911, 7943, 7913, 7917, 7943, 7912, 7905, 7940, 7915, 7921, 7914, 7923, 7918, 7909, 7916, 7906, 7910, 7942, 7945, 7947, 7907, 7946

Info om branchbussar och alternativ PRAO åk 8 – SYV-info till elever

Branschbussar – Teknik för tjejer och Vård för killar (digitalt)

4/5 Hedda kl. 12,30 – 15,30

Båda lektionerna/grupperna körs parallellt. Vilket innebär att Hedda har åtta grupper. Mer info kommer och allt kommer att läggas på elevernas scheman.

SYV-lektioner

 • 5/5 Hedda 22D SYV 10,25-11,20, 12,10-13,10,
 • 6/5 Hedda 22C SYV 10,30-11,40, 12,15-13,05,
 • 10/5 Hedda 22A SYV 9,45-10,35, 11,40-12,40,
 • 12/5 Hedda 22B SYV 10,35-11,35, 12,05-13,05,

Arbetsmarknadskunskap med Destination jobb (digitalt)

 • 12/5 Hedda samtliga klasser (22A-22D) – Kl. 13,20-14,20.

SKUA

V.11 är det SKUA-tid på konftiden på onsdag från kl 15:00 – tänk på att släppa eleverna 10-15 min innan. Se till att alla uppgifter görs till detta. Komptid i juni gäller för de som har gjort alla uppgifter. 

V.12 är det SKUA-halvdag under onsdag e.m. – undervisningen slutar vid lunch. 

Mer info om detta kommer.

Elever med trasiga datorer

Då och då upptäcker vi att elever går väldigtlänge med halvtrasiga oc trasiga datorer. Det ska de inte behöva göra. Uppmana dem att söka upp Simon om ni upptäcker att elever ha spruckna skärmar, trasiga tangentbord etc.

Kostnad för sen avbokning på Feelgood

Vi satsar mycket resurser på att när livet och jobbet kräver det, ge möjlighet till anställda att samtalsstöd och liknande via Feelgood. Det är nåt vi vill fortsätta kunna göra vid behov, men det är viktigt att alla som erbjuds stödet följer deras regler för avbokning av tider. Vi ser inte vem som avbokar eller när, men vi får en räkning på när det görs för sent – då kostar det skolan 1575 kr. Så, vi ber er som har kontakt med Feelgood och måste avboka / boka om en tid – gör det i god tid.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Slutet av april: Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planering pågår.

Envising:

 • Inget aktuellt just nu

Other Events / pågående aktiviteter kopplade till projekten och internationalisering:

 • Inget aktuellt just nu

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet använd tiden nu i första hand till Wisingdagsplanering om det går.
 • Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt. Om smittspridningen ökar igen så måste vi vara beredda på distansundervisning.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Diskutera behovet av tid för att genomföra värdegrundsarbete och andra övningar på mentorstid – skulle det vara positivt med en mentorstid till i veckan?

Att göra på mentorstid

 • Förlängd mentorstid för att gå igenom och presentera EHT-teman. Gör det i form av klassråd så att det finns återkoppling att ta med sig för respektive klassrepresentant när de ska träffas senare i veckan. (se ovan)

Veckans tips 

Läraren2

UDL

Tips läs om när det blir för mkt anpassningar – det är ingen diskussion att anpassningar måste göras – men med en undervisning som metodmässigt vänder sig till fler elever, med större variation, mer greppa begreppen, mer UDL (universal design for learning) och differentierat lärande, mer arbete med elevers strategier – istället för att tjata på eleverna att de ska läsa läxan, så måste man kanske prata med dem HUR de läser läxan.  https://www.lararen.se/nyheter/inkludering/sjuttio-extra-anpassningar-under-samma-lektion


Detta händer under veckan (v.11)

 • Hela veckan
  • Tisdag till fredag har åk 8 filmworkshop – se ovan.
  • Klass 22A ansvarar för återvinningsstationerna
 • Mån – 15:30-17:15 – EHM åk 7 Ansvar a-lag samt EHT
 • Ons – 15:00- 17:00 SKUA-tid Ansvar Linda, Malin och Marie
 • Fre – 08:00-12:00 EHT-temaplanering Ansvar EHT
 • Fre – deadline för att meddela Johan vilka lektioner man tänker sig genomföra / inte ställa in under utv.samtalen Ansvar alla mentorer

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra.

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.
  • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen) Deadline prognoser och F-varningar fre v12.