Sjökortet v9 1/3-5/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Om ev distansundervisning efter lovet 
 • Ev. coronainfo.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Förlängd mentorstid efter sportlovet

Mentorstiden v11 (15/3) – direkt efter sportlovet är förlängd för presentation av teman samt diskussion kring det gemensamma EHT och värdegrundsarbetet på skolan. Repreesentanter från resp åk träffas sedan på tis, rep tors samma vecka:

Tid finns bokat i schemat för EHT personal, gällande återkoppling från resp. elevgrupp åk 7-9 för temainnehållet.
Ännu är ingen tid för återkoppling av teman mot 7-9B utlagd, behöver bolla det med dig Sara B, för lämplig tid.

 • År 7 – Anneli, Anna E, Malin S – tisdag 16/3 kl 08.00-08.50, sal O223
 • År 8 – Julia T, Marie B. – tisdag 16/3, kl 08.00-08.50, sal O227.
 • År 9 – Carina B, Malin L, Johan V, torsdag 18/3, kl 08.00-08.50, sal N215A

Mentorerna kommer att få instruktioner inför mentorstiden, bla att 2-3 elever skall utses från resp. klass för återkoppling till arbetsgrupp enl. punkt 2. Elevernas namn kan sedan läggas in på positionen på schemat.

Förfrågan om elevers åsikt om flytt av ”Kåken”

Kåken ska flytta och nu vill fritidsförvaltningen och kommunens bygglovsansvariga ha elevernas input. Mer info om själva flytten finns här: https://www.harnosand.se/kultur–fritid/nyheter-fran-kultur–fritid/kultur–fritid/2020-11-19-fritidsgarden-kaken-flyttar.html 

På mentorstiden ska alla elever i alla klasser få säga sitt via menti.com – se instruktioner nedan. 

Medarbetare som är i tjänst under sportlovet

Lista för alla som är i tjänst under sportlovet finns på exp. Om ni planerar att vara ledig måste ni meddela detta till Agneta snarast.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • 3/3: Möte med skolans projektgrupp på konftiden via Teams.
 • Slutet av april: Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planering pågår.

Envising:

 • Inget aktuellt just nu

Other Events / pågående aktiviteter kopplade till projekten och internationalisering:

 • Inget aktuellt just nu

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet. Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt. Om smittspridningen ökar igen så måste vi vara beredda på distansundervisning.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • I A-lag åk 9 

Att göra på mentorstid

 • Presentera förslaget till ny placering av ungdomsgården ”Kåken” till Magasingatan (ovanpå Erikshjälpen), se ovan. Varje klass återkopplar genom följande enkät. Alla elever går in på menti.com på sina datorer eller telefoner och skriver in följande kod: 63 26 17 9. Resultat kommer ut via Schoolity under dagen, den sammanställningen kommer att skickas vidare till kommunen så ta frågan på allvar och svara konkret på fritextfrågan.
 • Påminna alla elever om att det fortfarande är inneskor som gäller fram till påsklovet!!
 • Gå igenom hur eleverna laddar upp underlaget /mallen för självskattning till översiktssidan.

Veckans tips 

Tips i linje med SKUA från Edutopia – vikten av att ställa de utmanande och lockande frågorna!


Detta händer under veckan (v.9)

 • Hela veckan
  • Klass 22B ansvarar för återvinningsstationerna
 • Tis – 15:05-17:00 – EHM 7-9B Ansvar a-lag samt EHT
 • Ons – 08:00-09:00 – RKA Ansvar skolledning och resp skyddsombud
 • Ons – 15:30- 16:30 Planering Wisingdagar Ansvar resp A-lag

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät för all undervisande personal på skolan ska göra den senast 8/3.
 • Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

Viktiga påminnelser

Sjökortet v8 22/2-26/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Ev. coronainfo.
 • Info från EHT
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Avtorkning av kaffemaskinen

kaffemaskinKaffemaskinen är ett ställe där alla träffas och vidrör gemensamma ytor. Därför ska man från och med nu och tillsvidare torka av alla kontaktytor och kanppar innan man använder den och efter man använt den. Servetter och sprit finns nu framställt vid kaffemaskinen.

 

Friluftsdag 23/2 – tis v8

vinter friluftsdag 1

På  mentorstid idag måndag  kan ni gå igenom listorna för elevernas val inför friluftsdagen. Eleverna har fått de utskickade via Schoolity och listorna ligger även till er i mailet om detta veckobrev.

VFU-praktikant

Från och med v8 och fram till påsklovet kommer vi att ha en VFU-student på skolan. Anette handleder och hon följer främst henne i undervisningen. Vi hälsar Helena Jaber välkommen till Hedda och hoppas hon ska trivas hos oss.

Inför filmvisningen av Schindlers list för åk 9 den 1 och 2 mars. Saga bio.

Filmen behöver både för och efter arbetas. Se länk: https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.4991ed4316f9ce30f657619

Medföljande lärare:

 • 1 mars. 9AB Olle L, Kajsa F och Fredrik J.
 • 2 mars 9CD Henrik S, Patrick D och Christofer S

Filmvisningen finns inlagd som kulturaktivitet i schemat.

Tid 08.30-12.00, Saga bio. En klass per salong., Speltid 3 h 17 min., Paus. 15 min, Lunch efter filmen, Lektioner startar 13.00.

F-varningar och prognoser

Eftersom det är så kort mellan sportlov och påsklov i år så får vi göra en specialare med F-varningar och prognoser och påföljande utvecklingssamtal (se mer om det senare nedan). Istället för att vi har deadline för F-varningar fredag v13 blir det nu fredag v12. Samma dag blir det deadline för prognoser – de kan göras samtidigt och informationen går då hand i hand. Tid för att göra dessa v.11 och 12 får vi diskutera, vi återkommer till det eftersom det är SKUA-tid på onsdagarna båda dessa veckor.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen ska i vår hållas i Teams med alla för att begränsa kontakterna och smittspridningen. Utvecklingssamtalen ska sedan hållas veckan 15 och 16. Åk 9 och 8 A+B blir vecka 15, på ons 14/4 och tors 15/4. Åk 7 och 8 C+D blir vecka 16, på tis 20/4 och ons 21/4. Vi bryter då undervisningen för de undervisande mentorerna i dessa klasser från 12:00 och framåt de dagar det gäller. Vill man ändå ha den planerade undervisningen dessa dagar så ska man meddela Johan V detta senast fredag vecka 11 (19/3) så kan han lägga ut detta på schemat i tid för alla.

Vi föreslår att samtal inför F-varningar/prognoser/utv.samtal börjar redan vecka 9. Från och med nu finns utvecklingssamtalen som mall för eleverna att ladda upp. Det kommer göra det avsevärt smidigare att få det gjort på ett bra sätt. Vi föreslår att alla elever laddar upp mallen redan nu på måndag på mentorstiden. Se instruktionsfilm för eleverna att ladda upp mall genom att klicka här. den här länken ligger delbar för elever. den ligger även i Arbetsrummet under instruktionsfilmer och har skcikats som länk till alla elever. Ser filmen här:

Öppna fönster

Under vecka 7 har trots påminnelse fönster stått öppna. Det kan ge förödande effekter genom inbrott men nu vintertid – frysning av element och därigenom omfattande vattenskador. Ta som rutin att alltid kolla om att alla fönstren är stängda i klassrummet när du lämnar det – oavsett tid på dagen.

Vad händer på TikTok

TikTok

Ni har kanske hunnit läsa mailet från Christofer (bra att du meddelar!!) – det är bra om vi håller ögon och öron öppna för vad som snackas bland eleverna.

Planeringstid Wisingdagar

Planeringstid för Wisingdagarna är lite knepigt att få till på samma sätt som tid för ifyllande av F-varningar och prognoser – men vi börjar med att konferenstiden den här veckan och vecka 9 läggs på detta. Mer tid kommer att planeras in.

Kanske nåt att diskutera i Ma/No-arbetslaget

Ämnesläraren 2

Intressant artikel från ”Läraren”: https://www.lararen.se/amneslararen-matte-no/specialpedagogik/sa-kan-man-undvika-att-elever-far-matteangest


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Elever i 8B har skrivit om deras utmaningar under pandemin på Twinspace-sidan. (Februari månads uppgift)
 • 23/2: Planeringsmöte med de andra länderna om kommande uppgifter.
 • 3/3: Möte med skolans projektgrupp
 • Slutet av april: Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planering pågår.

Envising:

 • 22/3 Event med de andra länderna som vi i Sverige håller i denna gång. Planering behöver göras av prjektgruppen. Ev film eller presentation om kretslopp/återvinning i kommunen.

Other Events / pågående aktiviteter kopplade till projekten och internationalisering:

 • Avslutat arbete i årskurs 8 som läst boken ”sluta aldrig gå” med efterföljande författarbesök.
 • Erik J genomför just nu fram till 26/2 ett eTwinning lärevent / fortbildning – 5 tpis för inspiration mm. Marie B börjar den 29/2 ett lärevent / fortbildning och inkludering i klassrummet. (Becoming an Inclusive school, anmälan öppen 19-27/2 – man måste ha eTwinninginlogg för att anmäla och läsa mer).
 • Onlineseminarium: tisdag 23/2 kl 17.00-18.30 ”Can happiness be learnt? A direct link between well-being and academic achievement”. Det finns en koppling mellan välbefinnande och akademiska prestationer, därför bör skolor stödja elevers och lärares välmående (man måste ha eTwinninginlogg för att anmäla och läsa mer).

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet. Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt. Om smittspridningen ökar igen så måste vi vara beredda på distansundervisning.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • I A-lag åk 9  – diskutera hur filmen Schindlers list för och efterarbetas. Se info ovan.
 • A-lagsledarna går igenom EHTs temaplanering inför nästa läsår. 

Att göra på mentorstid

 • Återkoppling till eleverna efter klassråd från klassrådsrepresentant.
 • Gå igenom hur eleverna laddar upp underlaget /mallen för självskattning till översiktssidan.
 • Se till att eleverna vet vad de ska göra på friluftsdagen.

Veckans tips 

powtoon

Tips om enkelt gratis presentationsverktyg för att skapa presentationer/animationer/presentationsfilmer: https://www.powtoon.com/

Se exempel på vad vi gjort här på pågående e Twinning lärevent i min arbetsgrupp (Erik J). Syftet med läreventet är att testa eTwinning och digitala verktyg som kan användas vid eTwinningprojekt. https://www.powtoon.com/s/fFngZVY034D/1/m


Detta händer under veckan (v.8)

 • Hela veckan
  • Klass 22B ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Tis – hela dagen se info ovan (A-lagsmöte för åk 8 och 7-9B ska dock genomföras) Ansvar A-lagsledare och resp medarbetare på resp aktivitet. 
 • Mån – 13:00-14:00 – Elevråd Ansvar elevrådsrepresentanter och Martin och Anders
 • Ons – 15:30- 17:30 (kompensation i tid v9) Webföreläsning om maktlekar. Länk och instruktioner kommer i början av veckan. Ansvar Skolledning/EHT samt deltagande av alla anställda.
 • Ons – 18:30-ca 20:30 Digitalt skolråd – representanter från resp A-lag ska vara med, länk finns i kalendariet Ansvar skolledningen

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät för all undervisande personal på skolan ska göra den senast 8/3.
 • Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

Viktiga påminnelser

 • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen)
 • Skolråd 24/2 kl 18:30-20:30 – en representant från varje A-lag ska vara med.
 • Önskemål inför nästa läsår – fyll i här: önskemål inför läsåret 21/22.! Läs mer i Sjökortet v5: https://heddawisingskolan.com/2021/01/29/sjokortet-v5-1-2-5-2/ 

Sjökortet v7 15/2-19/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Ev. coronainfo
 • Gör era önskemål inför nästa läsår
 • Friluftsdag – göra val på mentorstid
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Friluftsdag 23/2 – tis v8

vinter friluftsdag 1

På  mentorstid idag måndag ska valen göras. Läs här om vilka aktiviteter som finns: Aktiviteter friluftsdag vt21

Här finns länk till ansökningsformuläret (se till att alla elever som är på plats på skolan fyller i under mentorstid): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUOFg5SFRQMVVSMjFWUkRMNThKUUFHUjBKNi4u 

Info kring hemstudier – frånvaroanmälan ”Arbetar hemma tillfälligt”

Den här informationen har gått ut till alla vårdnadshavare på nytt under söndagskvällen. 

Info kring frånvaroanmälan under rubriken ”Arbetar hemma tillfälligt”

Vi förstår att man kan känna oro och att det är en speciell situation vi har med covid-19 i samhället. Vi följer emellertid kommunens och skolverkets rekommendationer kring närvaron i skolan för elever i åk 7-9. Vi ser i nuläget heller ingen bekräftad smittspridning på högstadiet. Vi får med viss fördröjning återkoppling från regionens smittskyddsenhet och från v53 till vecka 4 finns ingen i åk 7-9 som testats positivt för covid-19 i hela kommunen. Vi vill därför påminna om vad som gäller frånvarorapporteringen.

Du som vårdnadshavare kan ju välja att anmäla ditt/dina barn frånvarande under rubriken ”Arbetar hemma tillfälligt”. Det ska endast göras av tre orsaker:

 • Att eleven har anhörig i hemmet som testat positivt och därför måste vara hemma och sköta skolan hemifrån.
 • Att eleven själv har testa positivt men mår så pass bra att eleven kan sköta sina studier hemifrån under tiden den är hänvisad att stanna hemma.
 • Att eleven är hemma sjuk, ej konstaterad covid-19 (inkl de 48 timmarna de förväntas stanna hemma för säkerhetsskull), men mår så pass bra att den kan sköta skolarbetet hemifrån.

Det är viktigt att detta följs eftersom de elever som är hemma inte kan följas upp på samma sätt som under tidigare planerad distansundervisning. Vi kan inte systematiskt ha dubbla undervisningsupplägg med majoriteten av eleverna på plats och ett fåtal elever hemma som förväntar sig distansundervisning.

Att du som vårdnadshavare anmäler eleven frånvarande med ”Arbetar hemma tillfälligt” om ingen av de ovanstående skälen finns är inte OK, skolplikten gäller. Om det finns oro på grund av att någon i familjen tillhör riskgrupp eller liknande så ska man kontakta mentor och vid behov i förlängningen skolsköterskan (Anna Edlund) eller Eva Claesson på centrala elevhälsan för en dialog om detta.

Kultur i skolan

Följande skolbio och föreställningar på teatern ligger nu ute i alla elevers scheman och kommer inom kort ut i kalendariet:

 • Schindlers list för alla nior 1:a och 2:a mars
 • Greta för alla sjuor 30:e och 31:a mars (kopplat till Wisingdagar II)
 • Pianofavoriter för alla sjuor 15:e och 16:e april

Instruktionsfilmer och guider för IT under ”Vår skola / Arbetsrummet”

Missa inte att nu ligger alla guider och filmer för IT under ”Vår skola / Arbetsrummet”.


Internationellt samarbete

Logor internationellt samarbete

Aktuellt just nu

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet. Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ev. punkter från A-lagsledare.jo

Att göra på mentorstid

 • Klassråd – viktigt att alla klassrådsrepresentanter sedan kommer på elevrådsmötet (idag måndag kl 13:00)
 • Alla elever ska fylla i önskemål för aktivitet på friluftsdagen – se ovan. Alla elever har fått länk via Schoolity och mail.
 • De elever i åk 9 som inte gjort Skolinspektionens skolenkät ska göra det. 

Veckans tips 

Ämnesläraren 2

Intressant om skolforskning (om matte/NO men gäller nog inte bara matte/NO) med lokal anknytning som ligger helt i linje med våra mål och indikatorer: https://www.lararen.se/amneslararen-matte-no/elevmatningar-pisatimss/nya-siffror-ointresserade-elever-stort-problem-i-matte–och-no-undervisningen


Detta händer under veckan (v.7)

 • Hela veckan
  • Klass 22C ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Mån – 13:00-14:00 – Elevråd Ansvar elevrådsrepresentanter och Martin och Anders
 • Ons – 15:45 – 17:00 Vid behov – kort gemensam info via Teams därefter planering Wisingdagar Ansvar Skolledning och ämneslag

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät för all undervisande personal på skolan ska göra den senast 8/3.
 • Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

Viktiga påminnelser

 • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen)
 • Skolråd 24/2 kl 18:30-20:30 – en representant från varje A-lag ska vara med.
 • Önskemål inför nästa läsår – fyll i här: önskemål inför läsåret 21/22.! Läs mer i Sjökortet v5: https://heddawisingskolan.com/2021/01/29/sjokortet-v5-1-2-5-2/ 

Sjökortet v6 8/2-12/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Ev. coronainfo
 • Alla tillbaka på skolan.
 • Riktlinjer när elever ska följa skolarbetet hemifrån 
 • Återgivning Screening?
 • Rutin vid ordningsproblem och brist på studiero.
 • Piggelinpoängdragning
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Underlag för utvecklingssamtal medarbetare

Här hittar du underlaget för utvecklingssamtal för medarbetare: Underlag för utvecklingssamtal medarbetare ny modell från 201920  I år tittar vi på alla 4 punkter, därför har vi avsatt 60 min för mötet.

Målet och indikatorerna för året är klart – aktiviteterna ska dock preciseras. Det gör vi efter att medarbetarsamtalen är klara för att se om det finns några av aktiviteterna ni inte alls tar upp eller om det finns andra som ska in. Går därför igenom mål, indikatorer, aktiviteter innan möte. Läs här: Mål indikatorer och aktiviteter 2021

Rutin vid ordningsproblem och brist på studiero

Vi ser idag att det generellt jobbas mkt bra med dialog och återkoppling till vårdnadshavare, men att det sker lite ojämnt. För att vi ska ha en tydlig gemensam utgångspunkt i arbetet med klassrumsklimat och studiero så har vi tagit fram ett förslag till rutin för detta. Läs här och återkoppla gärna till Erik J under vecka 6 och 7. Den slutgiltiga rutinen kommer att spikas till Sjökortet v8. Förslag till rutin: Rutin vid ordningsproblem och brist på studiero 

Känsla av oro kring corona

Sedan i början av veckan finns info på Insidan om hur du ska göra ifall du känner stor oro för corona och att du påverkas i ditt arbete. Det handlar i korthet om att kontakta Erik för ett samtal om hur du kan få stöd i detta. 

Förslag till aktiviteter på friluftsdag 23/2

Dennis, Magnus och Patrick vill ha in så många förslag som möjligt på möjliga utomhusaktiviteter under friluftsdagen den 23/2. Se länk här för att anmäla uppslag och idéer på aktiviteter: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcH7dkRxMQ91ErnQ5leavBR5UNlhQR0E2T1kxNEtLNTc0RkJQNTVWOTBOSy4u

Avräkningsperioder

Redovisningen av avräkningsperioderna SKA göras via det digitala formulär som tagits fram för detta. Länk ligger tills vidare längst ner i högermarginalen. Jag (Erik) har varit lite långsam att återkoppla. Men alla redovisningar som kommit in har fått återkoppling pappersledes i era fack. Därefter lägger ni in tiden i rapportera.

Implementering av nya ämnesplaner 

Regeringskansliet

Nu är de nya ämnesplanerna framskjutna ytterligare ett år – läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/de-nya-kursplanerna-borjar-galla-forst-infor-hostterminen-2022/

Riktlinjer när elever ska följa skolarbetet hemifrån 

Om eleverna är hemma och ska följa skolarbetet hemifrån på grund av smitta i familjen gäller följande (samma info som gick ut 2/12)

”För skolan, undervisningen och eventuell frånvaro innebär de nya riktlinjerna följande:

 • Undervisningen – Elever som är friska eller har lindriga symptom ska för att inte hamna mer efter än nödvändigt arbeta med sitt skolarbete hemifrån via instruktioner i Schoolity/Gleerups eller när möjlighet finns via länk. Att sköta både klassundervisning och undervisning via länk kan dock kräva mer personal än vanligt och just nu har vi på grund av covid-restriktionerna ett generellt underskott på personal.
 • Anmälan om frånvaro – Elever som är så pass friska att de kan arbeta hemifrån ska registreras som närvarande. Det är ni som vårdnadshavare som gör bedömningen om ert barn klarar detta. Därför har vi lagt in ett val till ni som vårdnadshavare kan göra i frånvarorapporteringen: ”Arbetar hemma tillfälligt”, som innebär att eleven registreras som närvarande. Om ert barn är hemma men frisk nog att jobba med skolarbetet så ska ni alltså välja det – annars gör ni som vanligt och väljer sjukfrånvaro.

Om det uppstår frågor kring undervisningen när elev arbetar med skolarbetet hemma så ska man kontakta undervisande lärare.” Det förväntas dock inte av er lärare att ett parallellt upplägg ska planeras. Då det går och inte innebär mer arbete än ni känner att ni mäktar med kan eleverna emellertid följa med via Teams eller liknande, det avgör var och en av er själva.

Wisisngdagar II

Som sas i onsdags kommer Wisingdagarna II att flyttas till v.13 där den tredje temaperioden var inplanerad. Den planering som är gjord för den andra flyttas i så stor utsträckning som möjligt till v.13.- Mer info om planeringstid kommer.

Matsalen efter vecka 5 

Lunchtidslista sitter nu på dörren till matsalen. OM det blir för körigt kan man checka med eleverna om de är där på rätt utsatt tid. Men mkt viktigt att eleverna inte bromsas från att få i sig lunch. Läs även lunchlistan här: Luncher lå 20-21

Föreläsning för åk 8 C+D – tidigare lunch

På onsdag 10/2 har 8C och 8D föreläsning via länk. Den börjar 12:00 och pågår till 14:00 och de kommer att ha föreläsningarna i sina hemklassrum. Det innebär dock att båda klasserna måste släppas på lunch kl 11:30. 


Internationellt samarbete

Logor internationellt samarbete

Aktuellt just nu

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet. Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ev. punkter från A-lagsledare.
 • Följa upp hur det har gått med distansundervisningen.

Att göra på mentorstid

 • Åk 8 A+B samt åk 9 A+B ska göra utvärdering av närundervisning. De får mail/meddelanden via Schoolity. Utvärderingarna öppnas kl 08:00 på måndag.
 • I åk 9 ska alla elever göra skolinspektionens skolenkät – alla mentorer har fått mail med instruktioner. En av er mentorer har fått koder i era fack.

Veckans tips 

En favorit i repris – Austins Butterfly – kraften i feedback!


Detta händer under veckan (v.6)

 • Hela veckan
  • Skolinspektionens skolenkät för åk 9 ska fyllas i.
  • Klass 22C ansvarar för återvinningsstationerna v4.
 • Tis – 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag + EHT-representanter
 • Ons – 15:00 – 17:00 SKUA – eleverna måste släppas tidigare Ansvar A-lagsledare och EHT 
 • Ons e.m. – Fre – Erik ledig – Johan är TF rektor.

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät kommer ut under veckan till åk 9 samt all undervisande personal på skolan.
 • Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

Viktiga påminnelser

 • Sista ansökningsdag till gymnasiet är 12/2 – bra att veta om ni får frågor från elever.
 • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen)
 • Önskemål inför nästa läsår – fyll i här: önskemål inför läsåret 21/22.! Läs mer i Sjökortet v5: https://heddawisingskolan.com/2021/01/29/sjokortet-v5-1-2-5-2/