Sjökortet v17 26/4-30/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Besöket från Frankrike – bokade salar – elever för möte
 • Samtalsgrupper EHT tis/tors – Sal?
 • Coronainfo – spridning och restriktioner
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Resultat utvärdering Gleerups digitala läromedel

Bra att vi fått in input om Gleerups digitala hjälpmedel. Många konstruktiva funderingar och viktig input vi tar vidare till David på Gleerups. Jag tolkar det som att vi fortsätter på Gleerups-spåret åtminstone ett år till. Inte så många av er (6 av 39) säger sig behöva ämnesspecifik kompetensutveckling i augusti. Vi ska därför se hur vi ska lägga upp det. Flera av fritextsvaren kan emellertid tolkas som att många inte vet hur man följer upp och får en bra översikt av elevresultaten på elevövningar. Ex med Gleerups ger ju möjlighet att se hur många gånger elever försöker med en uppgift/fråga innan de får rätt. Om man har pappersmaterial med facit längst bak / i häfte (vilket många pappersläromedel har) så har man ju ingen aning om hur många som”tjuvkollar” i facit.

Följande tyckte ni om de olika påståendena:

Resultat utvärdering Gleerups

Extra viktigt att analysera är den sista frågan. När man tittar på betygsstatistiken för ”förädlingsvärdet” (hur betygen utvecklas från åk 7 till 9) för matematik som ni på många sätt säkert har helt rätt i vad gäller er kritik, så är statistiken inte så tydlig vad gäller betygen. När man jämför tre år tillbaka – till nuvarande åk 9, klasser som knappt eller inte alls har haft Gleerups me dklasser som haft det så mycket som ni ansett det möjligt, så pekar statistiken inte på något tydligt resultat åt något håll. Det går inte att avgöra om pappersmaterial är bättre eller sämre. En tendens är dock följande: I de klasser/årgångar som haft mer digitalt material i matte har fler elever än tidigare fått A över tid. Något färre elever har fått B, C och D. Fler elever har fått E, och något färre har fått F. Med andra ord kan man säga att tendensen skulle vara att vi tappar i mitten – men vinner i utkanterna av skalan.

Felanmälan IT-hårdvara och mottagningstider för Simon

Om ni inte får tag i Simon direkt och behöver hjälp med IT-hårdvaror – datorer, skärmar, projektorer, sladdar, etc – så finns nu en ”Felanmälan IT-hårdvara” här i högerspalten. Om ni anmäler där blir det listat på Simons att-göra-lista och lättare för honom att komma ihåg och följa upp. Om han har mycket att göra är det svårt att ta emot felanmälningar som görs muntligt i korridorer och personalrum.

Se felanmälan IT-hårdvara här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUM0JCVklOVThMU1g4M1hMSlU2MlNIMkdXWC4u 

Simon har nu även fasta mottagningstider för support då han mer eller mindre garanterat är på plats i sitt rum eller i ljushallen: 

 • Måndagar – 08:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Tisdagar – 07:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Onsdagar – 07:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Torsdagar – 07:30 – 08:30 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Fredagar – 07:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen

Borrning av bergvärme på skolområdet

Vår fastighet ska övergå till bergvärme – jättebra! Det innebär dock att från och med nästa vecka kommer man att gränsa av delar av skolgården mot P-huset och M-huset och ner mot parkeringen bakom P-huset. Borrningarna borta vid M-huset och bakom P-huset kommer att påbörjas fredan under vecka 17. Det kommer att pågå borrningar mer eller mindre på heltid som längst fram till och med v23. De borrningar, 5 st borrhål á 225 m djupa, som ska göras mellan P-huset och kanten av N-huset (utanför träslöjden) görs sist för att påverka undervisningen i N-huset så sent som möjligt på terminen. Avslutningsdagen är fridlyst mellan 08:00 och 11:30 – inga borrningar då.

Utrymningsvägarna ur träslöjden och skarven N- och M-huset är säkrade med en ”korridor” av stängsel på 2 meters bredd mellan husen och arbetsområdet. Mer info kommer när de börjar närma sig N-huset.

Vissa VVS-jobb i N-husets källare kommer att påbörjas parallellt. De kommer att informera Daniel när mer ljudliga arbeten ska göras. Det antas inte blir så mycket als av det ljudliga inne i huset. De har blivit informerade att ta särskild hänsyn med anledning av att 7-9B har sin verksamhet delvis i N-huset.

Sommarsemesterlistan

Alla som har semestertjänst måste skriva på sommarsemesterlistan så att sommarens arbete kan planeras och så att vi vet vilka som finns i huset i sommar. Listan finns hos Agneta.

Ämnesslagstid – info från Gleerups

Utifrån tidigare frågeställningar och kritik mot upplägget i Engelska så har en preliminär tid för frågor och genomgång av ämnesmaterialsutvecklaren i Engelska på Gleeerups bokats in till ämneslagstiden / Engelska den 3/5 – 10:40-11:30. Innan onsdag måste vi veta om ni vill ha den genomgången, samt vad ni vill att personen från Gleerups ska fokusera på, så vi kan bekräfta till förlaget. 

Skolråd

Skolråd2

Onsdag den 5/5 är det skolråd mellan 18:30-20:00. Skolrådet sker digitalt och vi behöver en representant från respektive A-lag.

Inga Teamslänkar via det gemensamma kalendariet – allt i Schoolity

Från och med i måndags har vi inga teamslänkar via det gemensamma kalendariet. Alla gemensamma länkar finns nu i i schemat i Schoolity. Detta för att vi upptäckte att vi hade med oss ett par elever (flickor i åk 7) på måndagsmötet.

Schema SYV-aktiviteter/info åk 8 

Följande ligger nu på elevernas scheman vad gäller SYV-aktiviteter/info:

Branschbuss  (digital) år 8.    

Hedda Wisingskolan                  20210504

Teknik för flickor  // Vård för killar

Arbetspass 3 timmar. Kl 12.30-15.30. inkl. rast.

Detta ligger nu utlagt på respektive schema klass och ansvarig personal.

Fördelning elever / klasser / flickor och pojkar.

Schema SYVinfo

SYV lektioner + AMK.

AMK, arbetsmarknadskunskap för samtliga elever år 8.

Den 12 maj, kl 13.20-14-20. Detta sker genom en digital föreläsning för alla elever.

Klass 22A          sal  O 112          Anette F

Klass 22B           sal N215B          Anna B (tidigare start på lektion)

Klass 22C           Sal O 223           Rut start / Dennis tar över ( tidigare start idh)

Klass 22D          N213                   Sabine   

Detta ligger nu inlagt på elever och lärare scheman.

SYV lektioner

22D                     5 maj                  kl. 10.25-11.20 och 12.10-13.10

22C                      6 maj                  kl. 10.30-11.40 och 12.15-13.05

22A                     10 maj               kl 09.45-10.35 och 11.40-12.40

22B                      12 maj               kl 10.35-11.35 och 12.05-13.05.

Ligger nu på elevernas scheman. Alla lektioner är i Gradängsalen.

Ansvariga för lektionerna är våra syvare Malin L och Annlo Z. (Wendela)

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Stort tack till Tobias, Martin, Olle, Susanne, Björn, Patrick (och Ann-Sofie) och alla deltagande elever för Kroatieneventet!! Bra jobbat, fixat och donat!!
 • I övrigt inget aktuellt just nu för Breaking Barriers (men snart Portugal)!!

Envising

Läge att söka budget som ackrediterad skola

Ansökan ska vara inne senast 11/5, kl 12.00 – vill ni söka hjälps vi åt!

Man kan söka följande:

 • Undervisnings-/utbildningsuppdrag för personal
 • Kurser för personal
 • Jobbskuggning/observation för personal
 • Studier/praktik för elever
 • Ta emot lärarpraktikanter
 • Bjuda in experter med relevant kompetens
 • Förberedande besök

Se mer info på:
https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/ansok-om-budget-som-ackrediterad-organisation/

Kurser/event

Kurser/event

UHR och Den globala skolan i samarbete med Sida erbjuder:

Webbinarium:”Skolan möter världen”, 10 maj kl 9.00-16.00.

Om lärande för hållbar utveckling med föreläsningar, deltagaraktiva pass, materailtips och internationella utblickar. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/skolan-moter-varlden/ senast 7 maj, begränsat antal platser.

UHR erbjuder:

Webbinarium: En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare i engelska, 17 maj kl 15.00-15.40. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare-i-engelska-2021-05-17/ senast 14 maj.

eTwinning erbjuder

27/4, kl 17.00 -18.30  ”eTwinning in the Religious Education and Philosophy classroom – finding partners for eTwinning projects” (Anmälan görs på eTwinning.net/eTwinning Live/Professionell forbildning och klicka på rutan ”Anmäl ditt intresse”)


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 
 • Eng-ämneslaget behöver ta ställning om kurs i Gleerups 3/5 – se ovan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • För er som inte hann det – se över den preliminära planen (Sjökortet v16) för de sista veckorna innan sommaren. Vi tittar på det ni kommer fram till på A-lagsledarmöte nästa måndag.
 • Utse Skolrådsrepresentant till skolrådet onsdag 5/5 kl 18:30-ca 20:00 (digitalt)

Att göra på mentorstid

 • Klassråd – inför elevrådet på onsdag kl 13:00.
 • Påminna om samtalsgrupper EHT-teman tisdag och torsdag morgon mellan 08:00-09:30.
 • Prata med eleverna om att det är ännu viktigare att de håller sig coronarestrikttionerna – håll avstånd, lek inte lekar där ni i grupp håller ihop tätt, etc. Utomstående har kommenterat att de ser heddaelever som inte verkar ta restriktionerna på allvar.

Veckans tips 

Skolvärlden

Bra om källkritik, artikel och kort film – ur elevperspektiv: https://skolvarlden.se/artiklar/avlidna-elins-familj-darfor-vill-vi-dela-lektionsupplagget-om-kallkritik

 


Detta händer under veckan (v.17)

 • Hela veckan
  • Klass 23D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Besök från Frankrike hela veckan. 
 • Tis – 08:00-09:30 Samtalsgrupper om EHT-teman Ansvar EHT och alla mentorer påminner i sina klasser.
 • Tis – 15:05-17:00 EHM åk 7-9B Ansvar A-lag samt EHT
 • Ons – 13:00-14.00 Elevråd Ansvar alla mentorer att representanterna kommer samt Martin G på plats.
 • Ons – 15:00-17:00 SKUA på Konftid, se till att sluta föregående lektion tidigare Ansvar Marie B, Linda och Malin.
 • Tors – 08:00-09:30 Samtalsgrupper om EHT-teman Ansvar EHT och alla mentorer påminner i sina klasser.
 • Tors – 13:30-15:30 – Överlämning från Solen och Murberget till 7-9B Ansvar A-lag 7-9B samt EHT 

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.