Sjökortet v13 29/3-1/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams


Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Vad händer under påsklovet

Under påsklovet kommer följande att jobbar med i skolan i mån av tid och resurser:

 • Lovskola – i dagsläget dock mkt få anmälda.
 • Allmän uppfräschning – i alla klassrum – samt målning korridorer.
  • Linjaler och liknande på väggen.
  • Värdegrunden mm. ska sättas upp.
  • Klotter saneras/målas över
 • Sätt gummitassar på stolarna i sl-tx rummet – materialet finns hemma.
 • Röja på fysiken – möbleras om och städas.

Detta kommer att fördelas på dem som jobbar under lovet.

Ni som normalt inte har lov (semestertjänst eller uppehållstjänst) måste skriva upp hur ni vill göra under lovet

Inne på exp ligger en lista på där alla ni som är i tjänst under lovet ska skriva upp hur ni vill göra – vi måste få veta vilka som är i tjänst. Senast nu på måndag 29/3 ska ni fylla i.

Info och kurser från Polismuseet

Klicka på bilden – Polismuseet erbjuder info och kurser digitalt för den som är intresserad:

Polismuseet

Stolar upp och fönster stängda

Då och då kommer input om att städningen inte är OK på ett eller annat sätt. Det jobbar vi med i dialog med Samhall. Viktigt är däremot att ni ser till att stolarna ställs när ni lämnar klassrummet / är sist i salen. Det ska finnas scheman i alla klassrum för när sistalektionen i salen är varje dag. Enkelt är också att tänka att om jag är i ett klassrum efter lunch så finns risken att jag är sist – be därför eleverna at ställa upp stolarna när ni slutar lektionen. Utan uppställda stolar blir inte klassrummen städade.

Tänk likadant vad gäller att stänga fönster.

A-lagsledare inför nästa läsår

Glöm inte att anmäla intresse för A-lagsledarrollen!!

Det har redan gått snart två läsår sedan vi började med den A-lags- och A-lagsledarmodell vi har nu. I linje med det MBL vi hade kring A-lagsledarrollen i april 2019 så ska man sitta i max 2 år. Därför vill vi att alla ni som är intresserade av att vara A-lagsledare från i höst och två år framåt mailar en intresseanmälan till Erik senast söndag 11/4. Motivera varför just du vill vara A-lagsledare utifrån uppdragsbeskrivningen och hur du upplever att A-lagsarbetet gått de här två åren. Detta gäller även er som är nuvarande A-lagsledare som skulle vilja ha uppdraget 2 år till.

Läs om uppdraget i länken här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2019/04/a-lagsledarroll-efter-mbl-190415.pdf  (Det här är utifrån vad som MBLades i April 2019, även vissa mindre förändringar har gjorts av praktiska skäl, ex. är 7-9B ett eget A-lag utan EHT) 

I korthet gäller idag följande ramar för uppdraget vad gäller tid och omfattning: 

 • Man får 4,5% av sin tjänst (alltså 4,5% mindre undervisning) om man är A-lagsledare. 
 • Som A-lagsledare har man ett A-lagsledarmöte med skolledning och alla a-lagsledare på ca 60 minuter.  

Lunchtider under Wisingdagarna

För att få ihop schemat och för att alla elever slutar redan 14:00 så har Johan justerat en del i lunchtiderna (inga externa aktiviteter – studiebesök/föreläsare etc. – påverkas). Eleverna börjar nu äta som tidigast 10:40 och alla ar ätit klart 14:00. Allt ligger ute i schemat i Schoolity. 

Risker, Tillbud och Olycksfall – rapportering

Äntligen ska alla risker, tillbud och olycksfall rapporteras i samma system och i stort sett på samma sätt oavsett om man är anställd eller elev. Därför har OSIS-blanketten tagits bort och KIA-anmälan gäller både elever och medarbetare. Se länk i högerkolumnen här i Sjökortet.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Planeringsmöte för skolans projektgrupp. Tisdag 30/3 kl 14:30-15:30
 • 19-22/4 (v16) – Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planeringen börjar bli klar – se mail från Ann-Sofie.
 • Eleverna har/håller på att uppdatera Project boarden – så fint det blir!!

Envising:

 • Eventbild från i måndags (det blir inte så mkt action när det sker digitalt 🙂 ) Tack Tobias, Ann-Sofie, Sabine och alla ni andra som var med – snyggt fixat och planerat!!:

Envising event mars 21

Kurser/event:

eTwinning erbjuder ett lärevent/webbserie 12-14/4 med titeln ”Exploring Blended learning”. ”Blended learning” är en sorts flexibelt lärande och kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Mer info om upplägg finns på etwinning.net. Ansökan öppnar 5/4.

Other events

Det finns en intressant webbinarserie som Sanoma utbildning har (kostnadsfri) som utgår från distansundervisning, men som kan användas i närundervisning också. Det är Charlotta Granath och Emelie Hahn som talar om skolans demokratiuppdrag. Metoder, arbetssätt och undervisningsexempel presenteras.

Detta är del 3 i webbinarserien. Om man anmäler sig till den får man även ta del av de två första delarna som har behandlat ämnena ”bedömning” och ”internationalisering”.

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/digitala-laromedel/distansundervisning/webbinarieserie-distansundervisning/

Sedan tidigare

Freeshop, återvinning på trä- och textilslöjden. Lämna in kläder du inte behöver, sy om och ändra. Lämna även material som är överblivet i hemmen (kartonger, petflaskor mm) så tillverkas nya saker

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni väljer själva behovet av ämnesmötestid pga. Wisingdagarna.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanlig A-lagstid.

Att göra på mentorstid

 • Åk 9 ska göra en enkät om Ekologi och miljö – Resultatet är både ett underlag för examensarbete i lärarutbildningen för Fitsum (modersmålslärare) samt en del av Envisningprojektet. Det handlar om förståelse för begrepp kring ekologi och miljö – allt taget från läroplanen och läroboksmaterial för åk 9, samt en attitydsdel om hur elever ställer sig i miljöfrågor. Alla elever i åk 9 ska göra den – den har skickats ut till dem som länk via meddelande i Schoolity. Enkäten är öppen för att svara först på måndag morgon. Den tar 25-30 min att göra.
 • Påminn om – Åk 8-9 Lovskola under påsklovet – se veckobrevet v12. De som vill ha lovskola enligt detta måste anmäla senast torsdag kl 12:00 (v13). Alla elever åk 8 och 9 har fått länk för anmälan.

Veckans tips 

Skolverket

Om att arebta i grupp från skolverket – bra att ta med sig inför Wisingdagarna: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/grupparbete—en-utmaning-for-bade-larare-och-elever 

Bra film för elever om detta:


Detta händer under veckan (v.13)

 • Hela veckan
  • Klass 21A ansvarar för återvinningsstationerna (eftersom skolan hade distansundervisning när de hade ansvaret v2)
 • Mån – 10:30-11:30 RKA Ansvar Skolledning och Skyddsombud
 • Tis – 14:30-15:30 Planeringsmöte för skolans projektgrupp Breaking Barriers (länk till Teams i gemensamma kalendern) Ansvar Tobias och Ann-Sofie
 • Tis Tors 08:00-14:00 Wisingdagar – se planering för resp åk i Schoolity Ansvar schemalagda i resp A-lag
 • Långfredagen – alla lediga Ansvar alla medarbetare 🙂 Glad påsk
 • V14 – Påsklov!!

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v12 22/3-26/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Info om självskadebeteende
 • Prata med A-lag 8
 • Envisningmöte för åk 8 i e.m.
 • Påminna om Schindlers list.
 • Luncher under Wisingdagarna
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Tjänstefördelningar och ev extra mentorstid nästa läsår

Nu ligger förslag / preliminära tjänstefördelningar i era fack. De är som sagt preliminära och förslagen bygger på att vi lägger till en mentorstid till i veckan för alla klasser. Det beslutas dock inte förrän senare. Tanken är dock att det ska finnas ett färdigt upplägg för dessa extra pass som bygger på de teman som EHT har jobbat fram och som diskuterades med eleverna i måndags. Vi tänker oss att det finns färdiga upplägg för ca 22-23 av 30 extra mentorstider under läsåret. De övriga tiderna ska användas för annan info, repetera övningar utifrån behov, coachsamtal eller förberedelser inför utvecklingssamtal. 

Vi tänker oss att EHT förbereder dessa pass på olika nivåer:

 • Färdiga upplägg/övningar som mentorer kan hålla i helt själva
 • Färdiga upplägg där representanter från EHT kommer in och ta delvis eller stöttar i.
 • Färdiga upplägg/övningar som bygger på EHTs specialistkunskaper som som EHT-representanter håller i helt och hållet
 • Färdiga teman som vi tar in externa expertis, ex: ungdomsmottagningen, dramapedagog, RFSU, IT-kompetens, etc.

Individuella ämnessamtal med eleverna inför utvecklingssamtalen

utvecklingssamtal elever

Det är viktigt att eleverna får sina individuella ämnessamtal innan utvecklingssamtalen. De samtalen ska inte ses som nåt utöver undervisningen – det är en del av undervisningen som eleverna har rätt att få och om gynnar deras utveckling och förståelse. 

Om luncher och scheman på Wisingdagarna

vofflor

Om ni planerar att ändra luncherna och lunchtiderna under Wisingdagarna så måste ni meddela köket om detta redan under måndagen om ni inte redan gjort det.

Scheman för Wisingdagarna ligger nu ute på era och elevernas scheman i Schoolity.

Filmprojekt åk 7

Till Wisingdagarna, v 13, skall vi i år 7 ha en filmgrupp. Filmgruppen kommer under tisdag-torsdag ha ett eget spår och jobbar enbart med film kopplat till temat ”Vår livsmiljö”. Ansvariga för gruppen blir: Simon Vernberg och Erik Juntikka.

Max fyra elever skall väljas ut/lottas till deltagande från varje klass år 7.  Finns fler intresserade än fyra, skall lottning ske. Viktigt att tänka på genusperspektivet – lika många flickor som pojkar – samt att de har ett intresse för hållbarhet och miljöfrågor. Deltagarnas namn skall sedan mailas till Simon V och Erik J. Hålltider för filmgruppen bestäms av Simon o Erik. Starttid är kl 08.00 tisdag. O 226 – då kommer instruktioner och upplägg att gås igenom.

Kommande SYV-lektioner åk 7 och 8

Följande tider för SYV-lektioner är nu utlagda på elevernas schema i åk 7 och 8 (se även vilka lärare/ämnen som berörs.)

 • 22B 22/3 kl. 10:45, Tobias, So        
 • 22C 24/3 kl. 10:30, Anna B, Fy      
 • 22A 25/3 kl. 09:35, Anette, En                            
 • 23C 12/4 kl. 10:50, P-O T, Ma     
 • 23B 13/4 kl. 11:50, Elisabet E, Ma
 • 23A 14/4 kl. 10:20, Anna F, Sv
 • 22D och 23D redan avklarat.

Lovskola åk 8 och 9 frivilligt – men riktat till de som F-varningar och prognoser 

För de som fått F-varningar alt prognoser som säger att de precis klarar sig med stöd kommer att erbjudas lovskola under påsklovet. Det är frivilligt men de måste anmäla sig så vi har ett hum om hur många det blir. Tanken är inte att det ska göras några omfattande upplägg för dessa elever – ede ska främst jobba med sånt de missat och behöver ta igen. Tid kan också användas till omprov.

Tanken är att lovskolan hålls 09:00-14:00 under tis-fredag. Mail till eleverna i åk 8 och 9 kommer att gå ut under första dagarna i veckan.

SKUA + fika

Ostmacka

Onsdag v12 är det SKUA-halvdag. Vi bryter undervisningen för alla elever kl 12:00 och halvdagen börjar kl 13:00. 

Om du vill ha en fikamacka under eftermiddagen så måste du anmäla det här  senast kl 10:00 på tisdag 23/3 så vi inte får onödigt matsvinn: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUOTVWMkhFOEVKSjVXN0tGNzAwUlc4QVU3Ri4u 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • 19-23/4 – Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planeringen börjar bli klar – se mail från Ann-Sofie.
 • Eleverna har/håller på att uppdatera Project boarden – så fint det blir!!

Envising:

 • På måndag är det Envisingmöte med alla länder – 22/3 15:45-16:45. Länk ligger öppet i meddelande för alla 8:or.

Kurser/event:

eTwinning erbjuder ett lärevent/webbserie 12-14/4 med titeln ”Exploring Blended learning”. ”Blended learning” är en sorts flexibelt lärande och kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Mer info om upplägg finns på etwinning.net. Ansökan öppnar 5/4.

UHR erbjuder konferens om mediekompetens och desinformation, 25 mars kl 13-16 Mer info på utbyten.se, där anmälningslänk finns (anmälan senast 23/3)

Other events

Freeshop, återvinning på trä- och textilslöjden. Lämna in kläder du inte behöver, sy om och ändra. Lämna även material som är överblivet i hemmen (kartonger, petflaskor mm) så tillverkas nya saker

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet använd tiden nu i första hand till Wisingdagsplanering om det går.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanlig A-lagstid.

Att göra på mentorstid

 • Åk 7 ska välja representanter till filmprojektet under Wisingdagarna – se ovan eller i mail från Johan.
 • Åk 8-9 Lovskola under påsklovet – se ovan. De som vill ha lovskola enligt detta  måste meddela det till undervisande lärare och skolledning senast onsdag v.13.

Veckans tips 

Om kunskapsresistens – viktigt i alla ämnen, i livet – med allt vad internet och sociala medier innebär:


Detta händer under veckan (v.12)

 • Hela veckan
  • Klass 22A ansvarar för återvinningsstationerna
 • Tis – 08:30-12:00 Schindlers list 9A+9B Ansvar – se Sjökortet v11.
 • Tis – 13:00-14:00 Elevråd Ansvar Martin G och elevrådet
 • Tis – 15:30-17:15 – EHM åk 8 Ansvar a-lag samt EHT
 • Ons – 08:30-12:00 Schindlers list 9C+9D Ansvar – se Sjökortet v11.
 • Ons – 13:00- 17:00 SKUA-halvdag Ansvar Linda, Malin och Marie
 • Tors – 15:30-17:15 – EHM åk 9 Ansvar a-lag samt EHT
 • Fre – deadline för F-varningar och prognoser alla elever Ansvar alla undervisande lärare

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra.

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.
  • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen) Deadline prognoser och F-varningar fre v12.

Sjökortet v11 15/3-19/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Om förlängd mentorstid – instruktioner
 • Filmworkshops för åk 8
 • Om ev distansundervisning efter lovet 
 • Piggelinlottning
 • Info till alla som undervisar 7C
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Förlängd mentorstid

Mentorstiden v11 (15/3) – direkt efter sportlovet är förlängd till 08:40-09:40 för presentation av teman samt diskussion kring det gemensamma EHT och värdegrundsarbetet på skolan. Representanter från resp åk träffas sedan på tis, rep tors samma vecka:

Tid finns bokat i schemat för EHT personal, gällande återkoppling från resp. elevgrupp åk 7-9 för temainnehållet.
Ännu är ingen tid för återkoppling av teman mot 7-9B utlagd, behöver bolla det med dig Sara B, för lämplig tid.

 • År 7 – Anneli, Anna E, Malin S – tisdag 16/3 kl 08.00-09.30, sal O223
 • År 8 – Julia T, Marie B. – tisdag 16/3, kl 08.00-09.30, sal O227.
 • År 9 – Carina B, Malin L, Johan V, torsdag 18/3, kl 08.00-09.30, sal N215A

Mentorerna kommer att få instruktioner inför mentorstiden, bla att 2-3 elever skall utses från resp. klass för återkoppling till arbetsgrupp enl. punkt 2. Elevernas namn kan sedan läggas in på positionen på schemat.

Om vi satsar på 2 mentorstider i veckan – samt om tjänstefördelningen

Om vi skapar ett paket med innehåll för en extra mentorstid i veckan – ex EHTs teman, SYV-info, Utvärderingar, tid för case-övningar, mm., så skulle det kunna se ut enligt följande för respektive ämne. Detta är ett schablonmässigt förslag för att hantera tider i 5-minintevall i schemat. Det innebär att det inte slår helt demokratiskt mellan ämnena. Vi skulle kunna göra en mer demokratisk fördelning men det skulle innebära att man skulle få olika scheman för olika perioder – samt att det kräver dessutom avsevärt mer schemaläggningsarbete. 

Extra mentorstid

Detta är ett förslag som beskriver effekterna och som ska MBLas efter diskussion i A-lag såväl som ämneslag och EHT, innan nåt genomförs.

Tjänstefördelningen är klar till 95%. Ett preliminärt förslag kommer att läggas i era fack under veckan – med utgångspunkt från att vi vill ha 2 mentorstider. Det är lätt att ändra efter att vi beslutat – men innan schemaläggningen startar.

”Vi gör film” – Film i Västernorrland år 8 Hedda Wisingskolan.

Workshopshandledare:

Heldagsaktivitet. Tiderna kommer att finnas inlagda i schemat för resp. klass.

Undervisande lärare i år 8 uppsöker klassen under ord. undervisningstid för att bistå handledarna.

 • Tisdag, 16 mars, 8A
 • Onsdag, 17 mars, 8B
 • Torsdag, 18 mars, 8C
 • Fredag, 19 mars, 8D

Att förbereda:

 • Två klassrum/ klass att disponera under dagen. Sen nedan.
 • Klassen delas i två halvor.
 • Eleverna skall vara i grupper om 4-5 elever/grupp.
 • USB sticka för färdiga resultat till handledarna.

Klasser/ Salar / Tider

 • 8A. Tisdagen 16 mars.  Kl 08.00 -15.00. salar O 112 och Gradängsalen. Lunch 12.05–12.40
 • 8B. Onsdagen 17 mars.  Kl 09.00 -15.00. Salar 215B och Gradängsalen. Lunch 11.35–12.10
 • 8C. Torsdag 18 mars. Kl 08.00-15.00. Salar O 223 och Gradängsalen. Lunch 11.40–12.20
 • 8D. Fredag 19 mars. Kl 08.00 -14.00. Salar O 227 och Gradängsalen. Lunch 10.50-11.30

Salsbyten

Torsdag 18/3.

 • Rut Svensson, En 8d kl 09.10-10.00 . Sal O 223 ej tillgänglig. En i Sal O 227.
 • Anna Fellenius. Sp 22.2.  Kl 14.25-15.15. Flyttas till sal O 227.

Lärarhandledning finns här
Och här kan ni höra vår filmpedagog Cecilia tipsa om hur det går att jobba vidare med film i skolan https://vimeo.com/519412616/27392cc092

Schindlers list år 9 v.12

Spelschema Hedda Wisingskolan

 • Tisdag 23 mars, 9a och 9b kl 08.30 – 11.50. Medföljande personal. Inga-Lill S, Laine L, Martin G.
  • Efter föreställningen. Lunch. Lektioner återupptas:
   • 9a kl 12.45, So
   • 9b kl 13.10 , Ma
 • Onsdag 24 mars, 9c och 9d kl 08.30 – 11.50. Medföljande personal. Christofer S, Henrik S.
  • Efter föreställning slutar de eleverna på grund av SKUA.

Filmvisningen finns inlagd på elevernas scheman.

Spellokal: Saga bio, en klass per salong. Föreställningslängd: 3 timmar 17 minuter kort paus på 15 minuter. Under pausen kommer det finnas frukt till eleverna.

Filmen behöver både för och efter arbetas. Se länk: Från Sjökortet, v8:

https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.4991ed4316f9ce30f657619

Fasta telefoner som nu är urkopplade

Av 27 fasta anknytningar har verkar vi endast använda 20, varav 2 mer sporadiskt, och därmed kanske kan ersättas med klasstelefon eller liknande. Ni som fått mail om förfrågan ang era klasstelefoner behöver svara på det. Tills vidare är nu följande 22 anknytningar borttagna ur systemet. Det är en besparing på närmare 35 000 kr år. Någon eller några extra mobiltelefoner kommer att köpas in för ersättning. Följande anknytningar stryks: 

7911, 7943, 7913, 7917, 7943, 7912, 7905, 7940, 7915, 7921, 7914, 7923, 7918, 7909, 7916, 7906, 7910, 7942, 7945, 7947, 7907, 7946

Info om branchbussar och alternativ PRAO åk 8 – SYV-info till elever

Branschbussar – Teknik för tjejer och Vård för killar (digitalt)

4/5 Hedda kl. 12,30 – 15,30

Båda lektionerna/grupperna körs parallellt. Vilket innebär att Hedda har åtta grupper. Mer info kommer och allt kommer att läggas på elevernas scheman.

SYV-lektioner

 • 5/5 Hedda 22D SYV 10,25-11,20, 12,10-13,10,
 • 6/5 Hedda 22C SYV 10,30-11,40, 12,15-13,05,
 • 10/5 Hedda 22A SYV 9,45-10,35, 11,40-12,40,
 • 12/5 Hedda 22B SYV 10,35-11,35, 12,05-13,05,

Arbetsmarknadskunskap med Destination jobb (digitalt)

 • 12/5 Hedda samtliga klasser (22A-22D) – Kl. 13,20-14,20.

SKUA

V.11 är det SKUA-tid på konftiden på onsdag från kl 15:00 – tänk på att släppa eleverna 10-15 min innan. Se till att alla uppgifter görs till detta. Komptid i juni gäller för de som har gjort alla uppgifter. 

V.12 är det SKUA-halvdag under onsdag e.m. – undervisningen slutar vid lunch. 

Mer info om detta kommer.

Elever med trasiga datorer

Då och då upptäcker vi att elever går väldigtlänge med halvtrasiga oc trasiga datorer. Det ska de inte behöva göra. Uppmana dem att söka upp Simon om ni upptäcker att elever ha spruckna skärmar, trasiga tangentbord etc.

Kostnad för sen avbokning på Feelgood

Vi satsar mycket resurser på att när livet och jobbet kräver det, ge möjlighet till anställda att samtalsstöd och liknande via Feelgood. Det är nåt vi vill fortsätta kunna göra vid behov, men det är viktigt att alla som erbjuds stödet följer deras regler för avbokning av tider. Vi ser inte vem som avbokar eller när, men vi får en räkning på när det görs för sent – då kostar det skolan 1575 kr. Så, vi ber er som har kontakt med Feelgood och måste avboka / boka om en tid – gör det i god tid.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Slutet av april: Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planering pågår.

Envising:

 • Inget aktuellt just nu

Other Events / pågående aktiviteter kopplade till projekten och internationalisering:

 • Inget aktuellt just nu

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet använd tiden nu i första hand till Wisingdagsplanering om det går.
 • Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt. Om smittspridningen ökar igen så måste vi vara beredda på distansundervisning.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Diskutera behovet av tid för att genomföra värdegrundsarbete och andra övningar på mentorstid – skulle det vara positivt med en mentorstid till i veckan?

Att göra på mentorstid

 • Förlängd mentorstid för att gå igenom och presentera EHT-teman. Gör det i form av klassråd så att det finns återkoppling att ta med sig för respektive klassrepresentant när de ska träffas senare i veckan. (se ovan)

Veckans tips 

Läraren2

UDL

Tips läs om när det blir för mkt anpassningar – det är ingen diskussion att anpassningar måste göras – men med en undervisning som metodmässigt vänder sig till fler elever, med större variation, mer greppa begreppen, mer UDL (universal design for learning) och differentierat lärande, mer arbete med elevers strategier – istället för att tjata på eleverna att de ska läsa läxan, så måste man kanske prata med dem HUR de läser läxan.  https://www.lararen.se/nyheter/inkludering/sjuttio-extra-anpassningar-under-samma-lektion


Detta händer under veckan (v.11)

 • Hela veckan
  • Tisdag till fredag har åk 8 filmworkshop – se ovan.
  • Klass 22A ansvarar för återvinningsstationerna
 • Mån – 15:30-17:15 – EHM åk 7 Ansvar a-lag samt EHT
 • Ons – 15:00- 17:00 SKUA-tid Ansvar Linda, Malin och Marie
 • Fre – 08:00-12:00 EHT-temaplanering Ansvar EHT
 • Fre – deadline för att meddela Johan vilka lektioner man tänker sig genomföra / inte ställa in under utv.samtalen Ansvar alla mentorer

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra.

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.
  • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen) Deadline prognoser och F-varningar fre v12.