Sjökortet v48 29/11-3/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Förväntansdokumentet – återkoppling
 • Fönster – se till att de är stängda
 • Inventering av handledarutbildning – VFU
 • Raster och bensträckare
 • Förväntansdokumentet
 • Enkäter: Nulägesbeskrivning för åk 8 och 9 inför EHM, UF-företag / Gymnasiet för alla elever
 • Nya rekommendationer för covidsmitta
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Samplanering i respektive ämne 

Trots att att vi återkommande har påmint om att samplanering ska ske i respektive ämne i ämneslagen och att vi påmint om att det skulle vara det fokuset på flera ämnesmötestider så ser vi att det planeras olika i flera ämnen trots samma årskurs. Det gör oss sårbara nu när sjukfrånvaron är stor och det i bland saknas planeringar på era ämnesytor/i scheman. Vi är fortfarande i oklart läge vad gäller smittspridningen och vi vet inte var vi kommer att hamna, nästa vecka, nästa månad. Samplanering är inte ett önskemål eller en frivillig nyhet – det gäller för alla ämnen och för alla lärare nu så länge vi är i en pandemi, men troligen även på sikt.

Förväntansdokumentet – revidering

Det har kommit in input från endast 3 klasser vad gäller funderingar och önskemål på revidering av förväntansdokumentet. Det är med andra ord bara 3 av 12 klasser som kan påverka hur eventuella förändringar ska bli. Om det ligger protokoll liknande eller om ni har input på annat sätt – se till att det når oss i skolledningen. Det skulle ha genomförts diskussioner under ena mentorstiden under den här veckan.

Sjukanmälan för er medarbetare

För att det ska vara enklare för både er och Hanna så vill vi att sjukanmälan från och med nu ska ske via SMS direkt till henne. Då har hon det i text var än hon är. Hon måste även veta senast 07:30 så att det finns en chans att rodda med ersättare. SMS:a Hanna på: 070-3014951, om man vet att man ska vara hemma mer än en dag så är det OK att meddela det direkt, men det är om man verkligen vet att man är hemma längre än en dag.

Lucia och julavslutning

Planeringen ser ut som följer för Lucia och julavslutningen (tider och detaljer klass för klass kommer senare):

Lucia

På luciamorgonen så går eleverna direkt till Landgrenshallen. Alla samlas utanför och släpps in för sittning så alla är på plats lugnt och stilla kl 08:00. Plats ska avsättas för våra gäster från Envising så att de inte behöver sprida ut sig på flankerna.

Efter Luciatåget går man tillbaka till skolan och samlas för Luciafika i hemklsssrummen. Efter luciafikat återgår man till planerad undervisning enligt schema (exakt tid kommer senare). 

Julavslutning

Mån 20:e och tisdag 21:a dec är det skola som vanligt. Onsdag är den klass/mentorspyssel klassvis. Därefter är det utelunch med hamburgare på skolgården inkl ev. underhållning.  Elevern akommer tat börja med lite fördröjning klass för klass på morgonen. Mer info kommer.

Gäster från olika gymnasieprogram i ljushallen

Nästa vecka kommer Ekonomiprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Lärlingsprogrammen hit på onsdag (1/12). De kommer att stå i ljushallen under förmiddagen. Uppmana eleverna – särskilt åk 9 (kan även vara bra får åk 7 och 8) att besöka deras bord och ställa frågor.

Gäster i matsalen

Vecka 48, tis och tors är det ett gäng skådespelare här som ska ha föreställningar för åk 5, i Heta utbildningars lokaler. De kommer då äta i skolans matsal. De är som mest 8 personer.

Övningsskola – inventering av vilka som har handledarutbildning VFU

Vi lämnade in en ansökan om att bli övningsskola tidigare i höstas. Nu har vi tillsammans med Wendela blivit utvalda att vara övningsskolor för åk 7-9 av mittuniversitetet – MIUN. Inför detta behöver vi veta vilka som tidigare gått handledarutbildning för VFU. Det spelar ingen roll för hur läng sedan eller hur omfattande den var. Klicka här för att öppna formuläret för inventeringen (för behöriga ämneslärare). 

Vita lakan till återbruk med Envising

Har ni överblivna slitna vita lakan till återbruksworkshopen för Envisingbesöket med Christina F – ta gärna med till skolan.

Nya rekommendationer för covidsmitta

Från och med måndag 22 november, gäller nya rekommendationer. Nu ska alla som har symtom testa sig igen. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade. Symptom som kan vara tecken på Covid är halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.

Om du har haft covid-19 under det senaste halvåret behöver du inte testa dig.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du ska testa dig om någon du bor med blir sjuk i covid-19. Det gäller även om du inte har symtom.

Rekommendationerna gäller alla från förskoleklass och uppåt.

Läs mer om de nya rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/november/testning-for-covid-19-rekommenderas-for-alla-med-symtom/

Envisingbesök och salar 215A+B

Under v.50 har vi som ni vet besök från våra samarbetsskolor i Envising. Under hela veckan är salarna 215A+B bokade för detta och alternativa salar ligger ute i schemat. Missa inte det!! 

Skovakter v48

Påminn eleverna om att de sköter skofrågan mycket bra!! Men vi har fortfarande några elever som inte byter när de kommer till skolan. Under v48 kommer följande medarbetare skovakta på mornarna:

 • Måndag: Simon, Daniel.
 • Tisdag: Anders, Simon
 • Onsdag: Erik, Daniel
 • Torsdag: Johan, Anders
 • Fredag: Simon, Daniel

Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

29/12 Digitalt partnermöte Breaking Barriers, kl 19

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

1/12 Föräldramöte Envisings värdfamiljer, kl 18-19


Ämneslag

 • Diskutera ämnessamarbetet. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Åk 7 – Det saknas F-varningar och prognoser i åk 7 – hur kommer det sig?
 • Följ er planerade agenda. Ni som inte diskuterat arbetsmiljöenkäten bör göra det för återkoppling till A-lagsledarmötet.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 7 -Enkät att göra: Enkät från UF-företag – har skickats ut till eleverna.
 • Åk 8 och åk 9 ska göra två enkäter:
  • Först ”Nulägesbeskrivningar”. Enkäter har skickats ut till alla elever. De öppnas för svar först måndag morgon 08:40.
  • Sedan enkät från UF-företag på gymnasiet – finns i samma utskick

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips

Skolverket

Skolverket om undantagsbestämmelsen vid betygssättning: https://www.skolverket.se/undervisning/sameskolan/betyg-i-sameskolan/undantagsbestammelsen-vid-betygssattning 


Detta händer under veckan (v.48)

 • Hela veckan
  • 20A ansvarar för återvinningsstationerna
  • Muntliga NP i Ma, Sv, Eng fortsätter.
 • Tis – 15:30-17:30 EHM i åk 8 Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – 15:45-17:00 konf.tid: APT som börjar med ”Livesändning” från Reunion Island, därefter gemensamt möte Ansvar Skolledning 
 • Tors – 15:30-17:30 EHM i åk 9 Ansvar A-lag och EH

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna har enkäter att göra – se ovan under ”Mentorstiden”.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v47 22/11-26/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Förväntansdokumentet
 • Kamera och ny dörr i övre N-korridoren
 • Nulägesenkäter åk 7
 • Möte med Martin, Malin Ann F och P-O
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Förväntansdokumentet – revidering v47

Varje år bör förväntansdokumentet ses över. Vi har ännu inte gjort det systematiskt i höst. Alla klasser ska därför gå igenom det på mentorstid v47 och sedan återkoppla till skolledningen: vi kommer sedan att presentera det för elevrådet så att de får säga sitt om de revideringsförslag som kommer in. Därefter ska vi i kollegiet diskutera vila förändringar vi vi tycker är lämpliga innan en reviderad version spikas. 

Ny dörr och kamera i N-huset

Äntligen så kommer ”smygen” i N-husets övre korridor att byggas bort. En vägg som livar med korridoren kommer att sättas upp en nya dörr och utrymningsväg sätts i den väggen. Den dörren kommer att vara låst så länge det inte går ett brandlarm eller blir strömavbrott. En ny brandlarmsknapp kommer att sättas upp vid dörren så att den går att öppna när larmet går. För att det inte ska blir för lockande så kommer en kamera sättas upp som riktar sig på brandlarmsknappen och den närmaste delen av korridoren så att man inte kan sätta på brandlarmet osedd/ofilmad. Detta ska vara klart innan vårterminens start. 

Eftersom det finns både en toalett, ett kopiatorrum och ett förråd innanför dörren så kommer man att kunna låsa upp dörren med lärarnycklar utan att utlösa larmet. 

Gäster i matsalen

Vecka 48, tis och tors är det ett gäng skådespelare här som ska ha föreställningar för åk 5, i Heta utbildningars lokaler. De kommer då äta i skolans matsal. De är som mest 8 personer.

Skovakter v47

Påminn eleverna om att de behöver inneskor. Vi har fortfarande många elever som inte byter när de kommer till skolan. Under v47 kommer följande medarbetare skovakta på mornarna:

 • Måndag: Simon, Daniel.
 • Tisdag: Anders, Simon
 • Onsdag: Erik, Daniel
 • Torsdag: Johan, Anders
 • Fredag: Simon, Daniel

F-varningar INGA ämnesvarningar

Trots att vi gått ut med det en mängd gånger så skrivs det ibland ämnesvarningar istället för F-varningar. Ni som gjort det – skriv om dem som F-varningar. Behöver ni hjälp – kontakta Mattias M eller Erik J eller annan kollega som vet hur man gör.  


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Vi är värdar för Envising 13-17/12.

Breaking Barriers

 • Inväntan på nya datum för virtuellt event.

Kurser/event


Ämneslag

 • Diskutera ämnessamarbetet. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda. Ni som inte diskuterat arbetsmiljöenkäten bör göra det för återkoppling till A-lagsledarmötet.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 7 gör nulägesenkäter med eleverna inför EHM på måndag. Enkäter har skickats ut till eleverna som de hittar i meddelande /mail i Schoolity. De öppnas för ifyllning på måndag morgon. Ni mentorer kommer att få en länk till att öppna svaren för att visa eleverna direkt klassens resultat och diskutera det med klassen. 
 • Ni övriga följer er egen agenda.

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips

Tips som funkar / undvik fällorna så når du bättre – läs särskilt om lååååånga genomgångar 

Skolvärlden

Missar vi gör enligt hjärnforskningen: https://skolvarlden.se/artiklar/5-missar-larare-gor-enligt-hjarnforskningen 

Förstelärare bloggar

Bra tips från förstelärare i Svedala som funkar – bland annat – håll nere de långa genomgångarna: https://1larare.svedala.se/delaktiga-elever-5-tips-pa-enkla-saker-som-funkar/


Detta händer under veckan (v.47)

 • Hela veckan
  • 19D ansvarar för återvinningsstationerna
  • Muntliga NP i Ma, Sv, Eng fortsätter.
 • Mån – 15:30-17:30 EHM i åk 7 Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – 15:45-17:00 konf.tid: Kort gemensam info, sedan möte Envisinggruppen i O112, för övriga genomgång av nytt lönesystem i Gradängsalen Ansvar Skolledning, Tobias H, Hanna W

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna i åk 7 gör nylägesanalys enkät.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v46 15/11-19/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams


Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Förväntansdokumentet – revidering v47

Varje år bör förväntansdokumentet ses över. Vi har ännu inte gjort det systematiskt i höst. Alla klasser ska därför gå igenom det på mentorstid v47 och sedan återkoppla till skolledningen: vi komemr sedan att presentera det för elevrådet så att de får säga sitt om de revideringsförslag som kommer in. Därefter ska vi i kollegiet diskutera vila förändringar vi vi tycker är lämpliga innan en reviderad version spikas. 

Rastvakter i N-huset

Vi ser att alltmer småförstörelse och stök sker i N-husets korridorer, främst slöjd – och bildkorridoren. Det är därför viktigt att alla rastvakter kontinuerligt visar sig även där.

Medarbetardag – för kommunens alla anställda 

medarbetardag

Den 25/11 så är det medarbetardag som alla anställda i H-sands kommun kan delta i. 

Man anmäler sig via ”Insidan” och den blå rutan överst:

Medarbetardag anmälan

Se med info och program här: Information om medarbetargalan 25 november- program och föreläsare.pdf senaste

Kompetensutvecklingsplan

Nu har kompetensutvecklingsplanen för läsåret 21/22 presenterats på MBL och eventuella kommentarer har tagits emot. Planen är nu reviderad och ser ut enligt följande: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2021/11/kompetensutvecklingsplan-for-hedda-wisingskolan-202122.pdf

Inför resa och kurs – projektet ”Future train” 

Future train

Alla Erasmusprojekt ska ha tydligen ett namn,. Det har inte varit så framträdande dock i ackrediteringsarbetet vilket gör att den innevarande ackrediteringsperioden har inte namngivits. Men idag skulle några formulär fyllas i av de som ska till Reuinon Island om ett par veckor där ett projektnamn behövdes. Vi som planerat har pratat om att vi ska jobba med att ”alla ska med tåget / framtidståget” – delvis inspirerade av en EHM-diskussion under hösten. Därför fick första projektperioden kallas ”Future train”.

Inför att de ska åka dit ska alla elever i åk 8 göra en enkätundersökning om vårt arbete med frågor kring inkludering, skolnärvaro och vad som gör att man lyckas i skolan. Den ska göras på måndag under mentorstid. Se nedan. 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Vi är värdar för Envising 13-17/12.

Breaking Barriers

 • Inväntan på nya datum för virtuellt event.

Kurser/event


Ämneslag

 • Diskutera ämnessamarbetet 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8 – alla elever ska göra en enkät om de upplever sin skolgång. De har fått enkäterna via mail och de öppnar för svar först kl 08:30 på måndag 15/11. Det är viktigt att ni mentorer presenterar detta som en del av ett utvecklingsprojekt och den resa som Carina, Marie, Victoria och Anna N ska på. Enkäten tar ca 10-15 min.

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips 

UDL – Universal Design for Learning

– bra film och under den bra och tydliga konkreta tips: https://www.understood.org/articles/en/universal-design-for-learning-what-it-is-and-how-it-works


 

Detta händer under veckan (v.46)

 • Hela veckan
  • 19D ansvarar för återvinningsstationerna
  • Åk 8 har utvecklingssamtal onsdag och torsdag.
  • De muntliga nationella proven börjar på allvar.
 • Tis – 15:00-17:00 EHM i 7-9B Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – från 13:00 Utvecklingssamtal åk 8 Ansvar mentorer
 • Ons – 15:45-17:00 konf.tid: pedagogiskt forum samt EHT-temaplanering för A-lag 7 och 9. Ansvar Skolledning samt A-lagsledare och EHT.
 • Tors – 08:00-09:00 RKA Ansvar Skyddsombud samt skolledning
 • Tors – från 13:00 Utvecklingssamtal åk 8 Ansvar mentorer
 • Tors – 12:30-14:00 Gymn.mässa 19A+B, 14:00-15:30 Gymn.mässa 19C+D Ansvar undervisande lärare vid tiden samt Malin L

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna ska göra enkät om sin skolgång som de fått via mail – se ovan.

Viktiga påminnelser

  • V46 – Gymnasiemässa åk 9 – se gemensam kalender.

Sjökortet v45 8/11-12/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Studiebesök Ungdomsmottagningen åk 8
 • Lovskola – återkoppling
 • Inneskor efter lovet
 • Värdar lärare Envising
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Planeringstider EHT-teman

Nu är det utlagt planeringstider för EHT-teman vid 4-5 tillfällen fram till strax innan påsklovet. Vi kommer stämma av innan dess för att se om mer tid för detta behövs. Alla tider syns i den gemensamma kalendern.

Skolverket erbjuder

Fredag 26/11, kl 13-15: En digital föreläsning ”Så får vi fler pojkar och flickor att lyckas i skolan” med Fredrik Zimmerman (forskare och fil. dr. inom Barn och ungdomsvetenskap med fokus på skolan). Mer info och anmälan senast 23/11 på https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/sa-far-vi-fler-pojkar-och-flickor-att-lyckas-i-skolan. De 250 första deltagarna som anmäler sig får Fredrik Zimmermans bok ”Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan”.

Nationella prov åk 9

Listor / tider

Här finns listorna för provtiderna för respektive elev (dessa listor är även de utskickade via Schoolity, men det är inte utlagt på elevernas scheman):

Salar

Från v 45 kommer Np för år 9 att starta. Svenskan startar redan på tisdag, v 45.

Tider för elever/grupper att genomföra A-delen, muntliga delen, finns i listorna ovan och är anslagena på anslagstavlan utanför exp. Ansvariga för genomförande av proven är: Sv, Ann-Sofi Forssell. En, Olle Löfgren. Ma, Johan Vallgårda.
Eleverna måste själva hålla koll på sina provtider. Det ligger inte på elevernas personliga scheman.

Salar för muntliga proven är:

 • O213 – svenska
 • O 217 – matematik – vid kopieringsrummet
 • O 220 – engelska – vid kopieringsrummet

Luciaträning

Ljus

Nu är det snart jul – Luciaträningen startar v 45.
Ansvarig: Elisabet Enander.
När: Tisdag 9/11, kl 14.00 första träffen för träning.
Var: Gradängsalen.

Elever som anmält (22 st) sig till luciaträning har detta på sina respektive scheman.

Efterarbete föreställning om källkritik

Efterarbete på skolan med teater V-Norrland och pjäsen ”Ja skiter i att det är fejk, det är för jävligt ändå” för åk 7 gäller följande tider:

 • 21A 10/11 kl 09.00-11.20  sal Mu/ N111
 • 21B 10/11 kl 12.15-14.20 sal Mu / N215B
 • 21C 11/11 kl 08.00-10.40  sal gradängen/ O 44
 • 21D 11/11 kl 12.00-14.30  sal Gradängen / O 44

Finns inlagt i elevernas scheman. – Inför uppföljningen ska klassen skall vara uppdelad i två grupper. Ansvar för uppdelningen – mentorer. Undervisande lärare för de lektioner där workshopen ligger deltar.

Studiebesök ungdomsmottagningen 

Stud. besök Ungdomsmottagningen år 8, måndag 8/11 och tisdag 9/11 enligt nedan.
Eleverna går i samma grupper som de är fördelade i enl. No-grupper.
Måndag

 • 09.00-10.00 8A
 • 10.30-11.30 8A
 • 13.00-14.00 8B
 • 14.00-15.00 8B

Tisdag

 • 09.00-10.00 8C
 • 10.30-11.30 8C
 • 13.00-14.00 8D
 • 14.00-15.00 8D


Med vänlig hälsning Jonas Stenlund
Kurator Ungdomsmottagningen

Wisingdagar dokumentation

Se till att all planering från Wisingdagarna hamnar i ”Arbetsrummet” under rätt Wisingdag och årskurs. 

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Vi är värdar för Envising 13-17/12.

Breaking Barriers

 • Inväntan på nya datum för virtuellt event.

Kurser/event


Ämneslag

 • Diskutera ämnessamarbetet – det blev tydligt under Wisingdagarna att eftersom man i vissa ämnen inte följde en gemensam ramplanering för ämnet så blev samarbetsmöjligheterna sämre och att hålla en röd tråd kopplat till undervisningen före och efter Wisingdagarna omöjligt i vissa fall. Innan det här läsåret är slut kommer 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminna om inneskor.

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips 

Skolverket

Presentation av de kommande digitala nationella proven. https://www.youtube.com/watch?v=TzcaHCPqmIc


Detta händer under veckan (v.45)

 • Hela veckan
  • 19D ansvarar för återvinningsstationerna
  • Åk 8 har studiebesök ungdomsmottagningen
  • Åk 7 har Workshops efter föreställning om källkritik
  • De muntliga nationella proven börjar
 • Tis – från 13:00 och framåt – utvecklingsamtal åk 9
 • Ons – från 13:00 Utvecklingsamtal åk 9
 • Ons – 15:45-17:00 konf.tid: pedagogiskt forum samt EHT-temaplanering för A-lag 7 och 8. Ansvar Skolledning samt A-lagsledare och EHT.
 • Tors – 15:00-16:30 NPF-utbildning för resurser Ansvar CEHT
 • Fre – Deadline F-varningar och prognoser åk 7 och 8. Ansvar – ämneslärare

Aktuella enkäter att göra

 • Medarbetarenkäten – om man var borta under v44 ska medarbetarenkäten och arbetsmiljöenkäten göras innan veckans slut.

Viktiga påminnelser

  • V45 Workshops för åk 7 efter teaterföreställning – se mer info här inkl lärarhandledning: se info i Sjökortet v40 här
  • V46 – Gymnasiemässa åk 9 – se gemensam kalender.
  • Erik kan inte maila till edu.adresserna om han inte mailar via Schoolity (och tyvärr kan inte all mail gå via Schoolity, ex för att då kan inte kalendern användas) – IT-enheten har inget svar på varför.