Sjökortet v39 27/9-1/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Hur fångar ni upp fotograferingen för de som saknas bild på i Schoolity?
 • Extra IT-stöd i åk 7 klasserna av Simon och Mattias
 • Envising / Breaking Barriers info
 • Info om Skoljoggen på fredag
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


IT-stöd i åk 7 

Simon och Mattias kommer att gå ut extra i åk 7-klasserna för att följa upp de ITgenomgångar de haft med klasserna. Mer info om hur och när det sker får ni från Simon och Mattias. Det är dock bra om ni som undervisar eleverna pratar med Simon och Mattias om vad ni ser de behöver hjälp med och om ni ser elever i behov av extra IT-stöd.  

Envisingresan till Rumänien

Nu är det klart och alla elever och mentorer är informerade. Den 17/10-23/10 åker Sabine D, Dennis B och Johan V med Ella E, Marijke H och Qasim A till Rumänien för att representera Hedda i Envisingutbytet. Ska bli jättespännande att få ser hur de upplever resan 🙂 

Kultur v39 för åk 8

Musikföreställning / Världsmusik – Tarabband för elever år 8 onsdagen 29/9.

Lilla scenen teatern. 50 min.

Finns i elevscheman. Tänk på att de måste ha förflyttningstid 20 min före och efter.

 • 8A+8B speltid 10.30 -11.20. Ansvar: Johan v / Dacian D
 • 8C+8D speltid 13.00-13.50. Ansvar: Kajsa F / Martin G

De som har eleverna i Svenska ser till att förbereda eleverna inför föreställningen – lärarhandledning: Insidan kultur. https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.70401f017bd77d359039b65

Riktat stöd – grupper

Nu börjar det växa fram i era scheman från och med v40 hur det riktade stödet läggs ut och vilka elever ni ska ha. Ni kan redan nu gå in och se vilka som hittills är utlagda på resp. ämne och grupp. Det saknas dock elever på vissa ställe eftersom alla ämneslag ännu inte rapporterat till Johan.

Hannas telefonnummer – mobil

Nu när Hanna börjat har vi sett till att hon har en mobiltelefon som ni kan ringa och sms:a. Nr är: 070-301 49 51.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Mobilitet till Rumänien 18-22/10, tema ”Vatten”. Möte (digitalt) med deltagande lärare och elever med familjer inför mobilitet 27/9 kl 18.30– Ann-Sofie kallar.

 • 28/9 kl 19.00 Digital träff med Envisings partnerskolor. Fortsatt planering av mobiliteten.

Breaking Barriers

 • 4/10 Sista dag för elever i åk 7-8 att anmäla intresse för Breaking Barriers virtuella mobilitet Slovakien
 • Virtuell mobilitet till Slovakien 18-22/10. Möte med partnerskolorna för att slutföra planering av veckan 7/10 kl 19.00.

Kurser/event

UHR erbjuder:

eTwinning erbjuder:

Se ovan under UHR erbjuder.

Lärarförbundet erbjuder alla, inte bara medlemmar:                                                                               


Ämneslag

 • Kartlägga vilka elever som ska ha Riktat stöd i Sv/Eng/Ma/So – maila Johan när ni listat dem.

A-lagstid / A-lagsarbete


Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • 19B ansvarar för källsorteringen
 • Gå igenom skolans förväntansdokument och ta till klassråd / elevråd om önskemål / tankar om förändringar.

Veckans andra mentorstid

Respektive A-lag ska ha koll på vilket EHT-temaupplägg som gäller.


Veckans tips 

Growth mindset

Om möjligheten att utveckla ett ”Growth mindset” av Carol Dweck

 

Detta händer under veckan (v.39)

 • Hela veckan
  • Klass 19B ansvarar för återvinningsstationerna (sista veckan för dem).
  • Gymnasieinfo sker löpande av Malin L
 • Mån – 18:30-ca 19:30 Infomöte digitalt inför rumänienresa (för de som reser inkl föräldrar), Ansvar Tobias H och Ann-Sofie F.
 • Tis – 13:00-17:00 Lärakännasamtal åk 7 Ansvar Mentorer åk 7
 • Ons – musikföreställning för åk 8  – se ovan.
 • Ons -13:00-17:00 Lärakännasamtal åk 7 Ansvar Mentorer åk 7
 • Ons – 15:45-17:00 Konftiden – Pedagogiskt forum för A-lag 8 och 9 (7-9B har eget program) – fokus Differentierat  lärande och UDL (Universal Design for Learning) Ansvar resp A-lagsledare
 • Fre – 13:00-ca14:30 – Skoljoggen – Ansvar idrottslärarna

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser nu.

Sjökortet v38 20/9-24/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Fotografering för de som saknas bild på i Schoolity
 • ev. coronainfo
 • Envising
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Fotografering för de som saknas foto på

På fredag den 24/9 kommer Simon att se till att de som inte fotats till Schoolity blir fotade. Han kommer att söka upp eleverna klass för klass och hämta dem direkt i klassrummen. 

Personal som inte blivit fotade får gå till Simon under dagen samma dag så att det blir gjort.

Se lista på de som inte blivit fotade ännu i mailet om det här Sjökortet. 

Brandövning och brandrutin

Viktigt att alla nu är informerade om brandrutinen. I början av oktober kommer vi att ha en brandövning på skolan. Det är kanske extra viktigt att ni i 7-9B pratar med eleverna om att det kommer. Om de behöver förvarnas – hör av er till Erik J om det. 

Nytt upplägg inför utvecklingssamtalen kommer

Vi tar under veckan upp ett förslag på nytt upplägg inför utvecklingssamtalen det här läsåret. Vi kan inte bygga utvecklingssamtalen på ett upplägg där endast 1/3 av förberedelserna är gjorda för vissa elever/klasser.

Anna E ledig 

Mellan 23/9 och 5/10 har Anna E semester. Om någon behöver rådgivning av skolsköterska så får ni ringa eller mejla
Anneli Johansson Medicinskt ledningsansvar CEH – anneli.m.johansson@harnosand.se tel. 070-397 14 22 .

Alla jobbar vi på olika sätt

När det är köksansvarsvecka i personalrummet så måste alla vara överens om hur ni ska dela upp göromålen. Det ska inte landa på Hanna att ex plocka undan för att saker inte hinns med /görs. Om ni exempelvis behöver en genomgång för hur kaffemaskinen ska rengöras så kan vi se till att ni alla får det. Hanna prioriterar att se till att så få lektioner ställs in som möjligt och hoppar själv in ibland, det innebär att varje köksansvarsgrupp får se till att ex. kaffemaskinen hålls igång om alla ska ha kaffe.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Mobilitet till Rumänien 18-22/10, tema ”Vatten”. Möte (digitalt) med deltagande lärare och elever med familjer inför mobilitet preliminärt 27/9 kl 18.30

Breaking Barriers

 • Virtuell mobilitet till Slovakien 18-22/10. Möte med partnerskolorna för att slutföra planering av veckan 7/10 kl 19.00.

Kurser/event

UHR erbjuder:

 • Inget aktuellt just nu.

eTwinning erbjuder:

För språklärare

 • eTwinning erbjuder 20/9, kl 17.00-18.30 Ett webbinarium om språkinlärning. Användbara webbverktyg introduceras för att främja digital läskunnighet. Anmälan på etwinning.net

 • Språklärarnas Riksförbund erbjuder 21 september en föreläsning med Erik Cardelus (Stockholms Universitet) om pojkars sämre resultat i moderna språk.  För mer info, kontakta Ann-Sofi


Ämneslag

 • Fortsätt med det gemensamma läsårsplaneringsarbetet. 
 • Kartlägga vilka elever som ska ha Riktat stöd i Sv/Eng/Ma/So – maila Johan när ni listat dem.

A-lagstid / A-lagsarbete


Att göra på mentorstid

Måndagstiden

Veckans andra mentorstid

Respektive A-lag ska ha koll på vilket EHT-temaupplägg som gäller.


Veckans tips 

Vikten och effekten av samarbete i skolan: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/samarbete-bygger-en-battre-skola

 
 

Detta händer under veckan (v.38)

 • Hela veckan
  • Klass 19B ansvarar för återvinningsstationerna (sista veckan för dem).
  • Screening fortsätter i olika ämnen
  • Gymnasieinfo sker löpande av Malin L
 • Mån –  EHM åk 7, 15:30-17:30 Ansvar A-lag och EHT
 • Tis – 18:00-20:00 Föräldramöte med tolkar Ansvar Erik J
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid. kort gemensam info – därefter A-lagsvis planering inför Wisingdagar Ansvar Respektive A-lag

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser nu.

Sjökortet v37 13/9-17/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Coronainfo – testkit endast då smittskyddet kontaktar oss
 • Föräldrareprentanter till skolråd – fyll i länk
 • Elevfotografering
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Reviderad info om testkit vid smitta

Rutinen/informationen runt testkit vid smitta har uppdaterats. De kommer bara att användas / skickas ut om vi blir kontaktade av smittskyddet, troligen först när det är flera fall i närheten av varandra.

Viktigt om återvinningsstationerna – vårt gemensamma ansvar – plastsäckar i hemklassrummen

Återvinningsstationer

Viktigt att ni alla tar en diskussion i era klasser om vikten av återvinning och att man släng rätt i återvinningsstationerna. Det är allas ansvar att de slänger rätt saker på rätt plats – alla klasser har sina veckor att tömma dem. För att underlätta kommer det att finnas plastsäckar i hemklasrummen.

Fotografering elever åk 7 till Schoolity

Nu ska eleverna fotas för att få in foton i Schoolity. Eleverna kommer 5 åt gången. Ansvarig lärare tillser att eleverna kommer till fotografering gruppvis.

Fotografering sker utanför Simons rum i källaren (N-huset). Tiderna för fotografering kommer att finnas på elevernas agenda för lektionerna. Fotografering är obligatorisk för alla elever.

Här kommer mer detaljerad info gällande tider och lektioner för resp. klass.

 • 21A V 37 17/9 Lektioner: So kl. 09.35-11.05 
 • 21B V 37 14/9 Lektioner : Sl kl 09.00-10.55 
 • 21C V 37 13/9 Lektioner: Ma 09.25-10.25. 
 • 21D V 38 20/9 Lektioner: Ma kl 10.45-11.40. 

Erik ledig – Johan tf rektor

Som nämnts tidigare så kommer Erik J att vara ledig i slutet av september. Mellan den 23/9 och 6/10 är Johan tf rektor.

Riktat stöd – elever

Glöm inte att på ämneslagstid gå igenom vilka elever ni tycker ska ha riktat stöd. Maila listorna till Johan V så lägger han in det allt eftersom. Vi kan skcika ut ett gemensamt utskick till de elevernas vårdnadshavare men kommer att hänvisa ev frågor till respektive ämneslärare.

Simundervisning torsdagar – 14:30-15:10

Det är viktigt att de elever som ska ha simundervisning kommer iväg på det i tid på torsdagar. Se lista i mailet om veckobrevet så ser ni vilka elever det är i respektive klass. De måste släppas runt senast 14:00 för att hinna till simundervisningen.

Föräldramöte med tolkar tisdag 21/9

På tisdag den 21/9 kommer det bli föräldramöte med tolkar. Inbjudan och anmälan kommer att gå ut under måndagen. 

Skolrådsdatum för hösten

Följande datum är det skolråd under detta läsår. Varje A-lag ska utse representanter till detta. Datumen ligger inne i kalendariet.

 • 13/10
 • 8/12
 • 2/3
 • 4/5

Salsscheman och stolar upp

Simon och Hanna har sett till att det kommit upp salsscheman i alla salar. På vissa ställen har de bytts ut mot klasscheman. Bra tänkt men det blir inte lika tydligt när sista lektionen i respektive sal hålls. Nys salsscheman kommer att läggas i mentorernas fack – se till att de kommer upp i respektive sal.

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers / Envising

 • Breaking Barriers partner träffas onsdag 15/9, kl 17.30, för att ta beslut om fysisk eller virtuell mobilitet till Slovakien i oktober. (Samma dag (kl 16.15) träffas Breaking Barriers projektgrupp)

 • Artikel kopplad till Breaking Bariers: Om barn och ungdomars prestationsångest som kan komma i vägen för undervisning. Hur kan man stötta på bästa sätt?

  https://www.lararen.se/nyheter/elevhalsa/7-rad-sa-moter-du-elever-med-prestationsangest

Kurser/event

UHR erbjuder:

eTwinning erbjuder:

För språklärare

 • eTwinning erbjuder under september med start 13/9 ett lärevent om hur man lär ut språk (läsa, skriva, lyssna, tala, grammatik) med hjälp av olika appar. Mer info på eTwinning.net

 • eTwinning erbjuder 20/9, kl 17.00-18.30 Ett webbinarium om språkinlärning. Användbara webbverktyg introduceras för att främja digital läskunnighet. Anmälan på etwinning.net

 • Språklärarnas Riksförbund erbjuder 21 september en föreläsning med Erik Cardelus (Stockholms Universitet) om pojkars sämre resultat i moderna språk.  För mer info, kontakta Ann-Sofi


Ämneslag

 • Fortsätt med det gemensamma läsårsplaneringsarbetet. 
 • Kartlägga vilka elever som ska ha Riktat stöd i Sv/Eng/Ma/So – maila Johan när ni listat dem.

A-lagstid / A-lagsarbete


Att göra på mentorstid

Måndagstiden

Veckans andra mentorstid

Respektive A-lag ska ha koll på vilket EHT-temaupplägg som gäller.


Veckans tips 

Kooperativt lärande

Bra om kooperativta projektarbeten – kanske uppslag om metod inför Wisingdagar?! https://kooperativt.com/2021/06/09/kooperativa-projektarbeten/

 
 

Detta händer under veckan (v.37)

 • Hela veckan
  • Klass 19A ansvarar för återvinningsstationerna (sista veckan för dem).
  • Alla befintliga ÅP ska kollas och uppföljning planeras.
  • Screeningar pågår.
  • Anmäla elever till riktat stöd till Johan  
 • Tis –  EHM åk 8 15:30-17:30 Ansvar A-lag och EHT
 • Tis – EHM åk 7-9B 15:30-17:30 Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid. kort gemensam info – därefter möte för internationella gruppen Ansvar Tobias och ErikJ
 • Ons – 18:00- ca 20:00 Kurs i Schoolity för föräldrar Ansvar Erik J
 • Tors – 15:30-17:30  EHM åk 9 Ansvar mentorer och EHT 

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser nu.

Sjökortet v36 6/9-10/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Städning och stolar upp…
 • Frågor inför föräldramöten
 • Kurs EHM på onsdag
 • Internationella gruppen – aktiviteter / mobiliteter på G 
 • Om smittspårning och självtestning
 • Ev coronainfo.
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Städning och stolar upp

Det ligger i allas intresse att alla salar blir städade – även på golven. Men för att det ska ske måste stolarna ställas upp av den som är sista i klassrummet. Scheman sätts nu upp i alla klassrum för det här läsåret så att man kan kolla snabbt om man är sist på plats. Sisten i respektive klassrum ser till att alla stolar är uppe.

Samplanering på ämnesmötestid

På ämnesmötestid finns alltid mycket att planera och diskutera. Det här läsåret bör dock ämnesmötestiden fortsätta att prioritera samplanering så mycket det går för att vi ska bli mindre sårbara och för att i förlängningen minska stressen. Med fördel kan ni dela planeringar, LPPer, uppgifter examinationer, etc på er ämnesyta i ”Arbetsrummet” via Schoolity. En gemensam planering kommer att bli ett krav inför nästa år i respetive ämne. Då är det viktigt att ni kan dela material. 

Föräldramöten

All info inkl länkar är nu skickade till alla årskurser – även ni mentorer har fått samma info. Ni bestämmer själva hur ni gör med föräldramötet – men jag tror att ni gör det lättare för er själva om ni mentorer är på samma plats under mötet.

Särskilda behov och SvA i åk 7

Som det ser ut nu är SvA-behoven och behoven av stöd / särskilt stöd störst i åk 7. För att få en tydligare koppling till SvA och studiestöd, samt för att enklare kunna vara med i dialogen kring eleverna så byter Hanan från A-lag 8 till A-lag 7.

Låsningstider

Generellt sett stängs skolans ytterdörrar kl 15:30, men med årets upplägg för studiehandledning, modersmål och läxläsning ser stängningstiderna nu ut enligt följande:

 • Mån 16:15
 • Tis 15:30
 • Ons 15:45
 • Tors 15:45
 • Fre 15:30

Hälsningar från vår nya skolchef Marie Blomberg

Marie Blomberg

De flesta av er har redan fått en liten glimt  av vår nya skolchef, Marie Blomberg, vid föreläsningen av Hassan Sharif den 18/8. Här kommer en filmhälsning från henne där hon bland annat tar upp kartläggning och genomlysning av den ekonomiska situationen i Skolförvaltningen som just nu lider av ett ekonomiskt underskott. Vi kommer att ta upp frågan om ekonomin på måndagsmötet. Kort kan sägas att högstadiet – Hedda och Wendela – tillsammans inte har ett avgörande underskott. Se Maries filmhälsning här: https://share.mediaflowpro.com/?1AAMCDV6T3

Kurs i EHM onsdag  – undervisningen avslutas 12:50

På onsdag har alla utbildning i EHM – tips och råd om hur man kan jobba mm. Utbildningen är inspelad digitalt och kommer att ske digitalt. Mer info kommer.

Klassernas ansvar för återvinningen 

Här i veckobrevet står det varje vecka under ”Detta händer under veckan” vilken klass som har ansvar för återvinningskärlen respektive vecka. Det står även i det gemensamma kalendariet. Varje klass har ansvaret i 3 veckor vardera. 

För att underlätta detta kommer återvinningspåsar nu läggas ut i alla klassrum istället för att de ligger i återvinningsrummet.

Om smittspårning

En ny rutin för smittspårning vid smitta gäller för skolan från och med i höst. I korthet innebär det att om smitta förekommit på skolan kommer alla (elever och medarbetare) att få ett litet testkit med sig hem. Mer detaljerad info kommer att gå ut till berörda om smitta upptäcks och förekommer.

Cafét öppnar

Från och med tisdag öppnar cafét igen!! 🙂 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers / Envising

 • Det blir möte med partnerskolorna Breaking Barriers på måndag 6/9 kl 17.30. Två programpunkter: Aktiviteter i september. Mobilitet till Slovakien.

Kurser/event

UHR erbjuder:

eTwinning erbjuder:

För språklärare

 • eTwinning erbjuder under september med start 13/9 ett lärevent om hur man lär ut språk (läsa, skriva, lyssna, tala, grammatik) med hjälp av olika appar. Mer info på eTwinning.net

  Språklärarnas Riksförbund erbjuder 21 september en föreläsning med Erik Cardelus (Stockholms Universitet) om pojkars sämre resultat i moderna språk.  För mer info, kontakta Ann-Sofi

  UHR erbjuder 9 september kl 15.00-15.45 en ”snabbtitt på eTwinning för språklärare” Mer info och anmälan (senast 6/9) se: https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-for-spraklarare-en-snabbtitt-pa-etwinning/


Ämneslag

 • Fortsätt med det gemensamma läsårsplaneringsarbetet. 
 • Kartlägga vilka elever som ska ha Riktat stöd i Sv/Eng/Ma/So – maila Johan när ni listat dem.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Börja processa era fokusområden redan nu från start.
 • Kartlägga vilka elever som ska ha Riktat stöd i Sv/Eng/Ma/So – maila Johan när ni listat dem.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

Veckans andra mentorstid

Respektive A-lag ska ha koll på vilket EHT-temaupplägg som gäller.


Veckans tips 

Bokmässan

Bokmässan 23-26/9 blir i år blir digital. Info på www.bokmassan.se

 

Detta händer under veckan (v.36)

 • Hela veckan
  • Klass 19A ansvarar för återvinningsstationerna.
  • SYV erbjuder gymnasieprat på riktadstödtiden – varje vecka hela september.
  • Alla befintliga ÅP ska kollas och uppföljning planeras.
  • Screening Ma och Eng påbörjas. 
 • Mån – 17:30-ca 18:30 Möte partnerskolor Breaking Barriers Ansvar Ann-Sofie i dialog med Tobias
 • Tis – 18:30-ca 20:00 Föräldramöte åk 7 Ansvar mentorer och skolledning
 • Ons – 13:00-17:00 Konftid. Kurs i EHM Ansvar CEHT
 • Ons – 18:00- ca 19:00 Föräldramöte åk 9 Ansvar mentorer och Malin L
 • Ons – 19:15- ca 20:15  Föräldramöte åk 8 Ansvar mentorer 

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter att göra!

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser nu.