Sjökortet v50 13/12-17/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Inget måndagsmöte pga Lucia – ev info utöver Sjökortet kommer via mail.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Deadline för betyg

På måndag den 20/12 är det deadline för betyg – vi ska inte behöva jaga några oinmatade betyg under tisdagen, då ska allt vara klart inför publicering.

Interaktiv infoTV i ljushallen för våra internationella projekt

Nu är vår stora Info-TV i ljushallen igång för våra internationella projekt. Prova och klicka er fram!!

Modersmålsundervisning

V51 är modersmålsundervisningen inställd. Kommer igång igen efter jullovet.

Coronainfo

Vi har en ökad smittspridning i kommunen. Därför skulle jag vilja be er vara extra uppmärksam på:

OM du får förkylningssymtom, snuva, kli/ont i halsen, huvudvärk, feber, ont i kroppen – stanna hemma och ta ett PCR test = boka tid och hämta test på apoteket på stora COOP (kom ihåg att du som har symtom får inte gå dit, utan skicka ombud) eller boka tid på högslätten om du har tillgång till bil eller kan bli skjutsad. I väntan på provsvar begränsa ditt umgänge, stanna hemma.

Snabbtest använder man främst när man inte har symtom men vill säkerställa att man inte är smittsam med covid inför t ex möten där man vill säkerställa att man inte är positiv. Får man där ett positivt svar så ska man gå vidare med PCR test, se ovan. Snabbtest är inget vi har lagrat på skolan. Finns anledning så ser vi över det.

Tänk sen på att hålla avstånd i och utanför skolan. I kollektivtrafik, åtminstone vid trängsel, så rekommenderas det att man använder munskydd – gör gärna det för din och andras skull. Håll god handhygien – tvål och vatten räcker gott. Vi kommer dock att öka på tillgången till handsprit under veckan.

För mer detaljerad information från Region Västernorrland, se följande informationsblad:

https://www.rvn.se/globalassets/global-media/for-vardgivare/smittskydd/smittor/covid-19/provtagning-covid/antigen-snabbtest/antigentest-for-hemmabruk-210303.pdf

https://www.rvn.se/globalassets/global-media/for-vardgivare/smittskydd/smittor/covid-19/provtagning-covid/antigen-snabbtest/information-till-apotek-och-andra-forsaljare-av-antigentest.pdf

Program Lucia

Luciafirandet sker i Landgrenshallen. Det blir två sittningar – Tänk på att hålla avstånd – alla klasser kommer att ha en markerade platser i hallen – mkt viktigt att detta följs – för att hindra smittspridningen. Våra gäster i Envisingutbytet tillsammans med värdfamiljseleverna kommer att gå in först vid första sittningen för att enkelt lotsas till rätt platser.

 • 1. Kl 08.00 för klasserna 8a, 7A-D, 7-9A, 7-9B samt våra gäster via Envising. + Mentorstid efter framträdandet. Samla er klassvis utanför Landgrenshallen innan ni går in.
 • 2. Kl 09.00 för klasserna 9A-D, 8B-D. + Mentorstid före uppträdandet. Samla er klassvis utanför Landgrenshallen innan ni går in.

För att inte krångla till logistiken för mycket så kör vi fikastund före resp. efter framträdandet i Landgrenshallen. Vilket betyder att sittning två får ha en liten sammankomst (Mentorstid 08.00) för fikastund innan de ser på luciatåget.

Detta betyder att vi kan bryter undervisningen för alla åk under samma tider och inga övriga lektioner blir inställda.

Mentorerna får hämta fika i köket/personalrummet.

Mentorstiderna är mao flyttade under måndagen 13 dec. Finns i schemat.
Lektioner kan ske enl. ordinarie schema från kl 10.00.

Luciafirandet streamas live via youtube – länk kommer att skickas ut direkt på måndag morgon vid 07:30-07:45 till alla föräldrar. Alltså – inga föräldrar på plats i Landgrenshallen. Den här infon har gått ut till alla föräldrar och elever.

Höj och sänkbara skrivbord

Skolan har fått tag på ett stort antal höj- och sänkbara skrivbord. Men tyvärr hade vi fått fel info. Vi har fått klart färre än vi fick besked om, dock sex stycken som ska fördelas ut. Vi kommer att titta på måtten och ni som önskat bord – så får vi se hur det kan lösas. 

Ersättningssalar för 215 A+B v50

Se ersättningsalsschemat ut för 215A+B för vecka 50 i förra Sjökortet (v49): https://heddawisingskolan.com/2021/12/03/sjokortet-v48-29-11-3-12-2/

Envisingbesök schema och vem som gör vad

Vill man se programmet för Envisingbesöket så finns det via länken nedan. Där kan man även se vem som är engagerad i vilka delar av projektet. Erik J och Johan V kommer med andra ord vara ganska upptagen under veckan. På plats på skolan då och då.  https://harnosand-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/erik_juntikka_edu_harnosand_se/Eai9_LsAa21HuDG8TXQgSUgBMfbF7VT5T8CypKpRZSlTTg?e=wnwM2e

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

13-17/12 Besök – Envising Sweden


Ämneslag

 • Diskutera ämneslagssamarbetet. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda. Ni som inte diskuterat arbetsmiljöenkäten bör göra det för återkoppling till A-lagsledarmötet.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminn eleverna om covissituationen – hålla avstånd, handtvätt, försiktighet och att hålla i och hålla ut.

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips

 

Två tips om hållbarhet:

Hur kan vi ändra vårt sätt att prata om klimatförändringar: https://youtu.be/DkZ7BJQupVA 

En ögonöppnare kring hur vårt plastavfall sprids i haven: https://youtu.be/fsjvwQclGLo


Detta händer under veckan (v.50)

 • Hela veckan
  • 20A ansvarar för återvinningsstationerna
  • Översyn ÅP alla årskurser
 • Mån – Luciamorgon och luciafika – se ovan.
 • Ons – 15:45-17:00 konf.tid: Kort gemensam infor, därefter tid för betygsinmatning Ansvar Skolledning / ämneslärare.

Aktuella enkäter att göra

 • Fylla i enkät om handledarutbildning för VFU. Se ovan.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.