Sjökortet v5 31/1-4/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Representanter digitalt skolråd 2/2
 • Covidsituationen
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Erik ledig v6

Under vecka 6 har Erik semester och Johan Vallgårda är tf. rektor med fullt ansvar i allt utom omfattande ekonomiska frågor som inte är helt avgörande akuta.

Besök från Frankrike / Nantes

Under vecka 7 och 8 kommer vi att ha 3 lärare från Nantes på besök hos oss. De kommer ska vara här på jobbskuggning och lära sig om hur vi jobbar i svenska skola. Mer info kommer om hur och när de kommer på besök och vem de kommer att följa och hur dras schema ser ut.

DVD-spelare och dunk på vift

Simon och Eva efterlyser ett par saker:

 • Portabla DVD-spelare – han skulle behöva en för at bränna några skivor för skolan. Kontakta Simon ni som har DVD-spelare.
 • Under vaccinationerna fixade Eva en dunk med saft för att ge behövande elever efter sprutan. Nu är saftdunken på vift. Om ni vet ar den är  – kontakta Eva S eller Simon.

Övergripande om provtagning och smittspårning covid-19 i skolor i Västernorrland (från förskoleklass till gymnasium)

Utgångspunkt:
Snabb lägesförändring av Omikron framtvingar stora förändringar i rutiner. Relativt god vaccinationstäckning och en statistiskt sett mindre aggressiv sjukdomsbild hos Omikron motverkas av dess samtidigt mycket större smittsamhet. Kapacitet i såväl provtagning som smittspårning når kapacitetstaket även i Västernorrland. Prioritering av resurserna, förhoppningsvis tillfällig, till främst sjukvårdens och äldrevårdens patienter/brukare och personal. Under en period behöver därför smittspårning vad gäller skola nedprioriteras.

TVÅ stora förändringar har tagits beslut om på nationell nivå, och gäller nu även i Västernorrland:

 • Den som har symtom på covid-19 (med eller utan positivt prov) ska stanna hemma i minst fem dagar (tidigare gällde sju dagar)
 • Den som bor med någon som har covid-19 (=hushållskontakt till covid-19) ska stanna hemma i fem dagar (tidigare gällde sju dagar). Undantag för personer som fått tre doser vaccin och/eller har haft covid-19 de senaste tre månaderna.

Läs mer om detta på 1177.se eller i Smittskyddsläkarnas uppdaterade smittskyddsblad för covid-19
Primärt handlande i vissa typ-situationer (följ sedan rek i ovan länkar, eller från Smittspårare):

 1. Enskild lärare får symtom: Läraren går hem, stannar hemma i minst fem dagar från insjuknande, och skall vara återställd/feberfri 48 timmar. Lärare som inte arbetar på distans rekommenderas att försöka boka tid för PCR-test.
 2. Enskild elev får symtom: Eleven går hem och bokar om möjligt provtagning (PCR). Om eleven får ett positivt provsvar stannar hen hemma minst fem dagar från symtomdebut och skall vara återställd/feberfri 48 timmar innan återgång till skola. Om eleven får ett negativt provsvar kan hen återvända till skolan vid symtomfrihet. Om provsvaret inte hunnit komma inom fem dagar från symtomdebut kan eleven ändå återvända till skolan om hen är symtomfri och varit feberfri i 48 timmar.
 3. Enskild lärare har positivt självtest – betraktar sig som misstänkt covid-fall, beter sig som om hen har covid och går hem samt stannar hemma i minst fem dagar varav minst två feberfria dagar.
 4. Enskild lärare har symtom, men negativt självtest: symtomen styr, går hem som i (1) och försöker boka tid för PCR-test.
 5. Enskild elev har positivt självtest – betraktar sig som misstänkt covid-fall, beter sig som om hen har covid, dvs. går hem och stannar hemma i minst fem dygn.
 6. Enskild elev har symtom, men negativt självtest: symtomen styr, går hem som i (2).
 7. Om någon i elevs hushåll har testat positivt med ett snabbtest, bör eleven stanna hemma i fem dygn även om hen saknar symtom på covid-19. Undantag om eleven själv haft covid-19 de senaste tre månaderna.
 8. Flera elever i en klass har symtom – de med symtom går hem, symtomfria kan fortsätta få undervisning i skolan.
 9. Flera elever i en klass har positiva självtest, eller positiva PCR-prover: bra om Rektor kan meddela Smittspårare om situationer där hen bedömer att flera sådana finns (minst tre i en klass inom en tiodagarsperiod). Om/när Smittskydd bedömer att kapacitet och skäl finns för utvidgad provtagning klassvis, initieras sådan efter beslut av Smittskydd, med ledning av dels influtna PCR-bekräftade provsvar, dels sådana signaler från Rektor via Smittspårare.
 10. Ett flertal elever i en klass är frånvarande (av olika skäl) – skolan/huvudman värderar hur så många som möjligt av elever bäst kan få fortsatt undervisning. Här kan behövas flexibilitet och pragmatiska lösningar – ibland kan t ex en lärare med lindrig eller symtomfri covid bedriva e-undervisning från hemmet med klassen i skolan (högre stadier), och ibland kan distansundervisning behöva tillgripas p g a personalbrist, enligt beslut av Skolhuvudman. Se mer om bl a detta: Förvärrat läge i förskola och skola kommande veckor – Skolverket och Information till förskola, grundskola och gymnasieskola — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Kommunikation i första hand mellan:
1 – 8: Enskild – inom skolan – ev Smittspårare
9: Rektor till Smittspårare fvb till Smittskyddsläkare (till daglig fm-genomgång alla skolor)
10: Rektor till Skolhuvudman; v b samråd Skolhuvudman – Smittskyddsläkare

Förlängd löneprocess

På grund av covid har kommunen beslutat, efter central MBL, att senarelägga löneprocessen. Vi kommer att kunna fördela medarbetarsamtalen fram till 20/5 och de nya lönerna sätts innan sommaren och utbetalas retroaktivt i juni från och med 1/4.

Skolråd 2/2

Onsdag 2/2 är det digitalt skolråd – jag behöver veta vilka representanter som ska kallas från resp A-lag. Från 7-9B kommer Catarina N, från åk 7 kommer Carina B-B, från åk 8 kommer Victoria, men i åk 9 saknas skolrådsrepresentanter till på onsdag!! 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

Just nu är tanken att det blir ett digitalt event 21-25/2.

UHR erbjuder

Om etwinning – KORT VARSEL 2/2 kl 15.00-15.45 en snabbtitt på eTwinning med tema Nybörjare. Anmälan senast 31/1. Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-nyborjare3/

13/2 kl 15.30-16.15 En snabbtitt på eTwinning med tema Skolor med Erasmus ackreditering. Anmälan senast 27/1. Mer info och anmälan på:

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-skolor-med-erasmus-ackreditering2/

Annan fortbildning

Lärarförbundet erbjuder ALLA (inte bara medlemmar):

8/2 kl 18.30-20.00 en kostnadsfri föreläsning med Fredrik Sandström med titeln: Svenska – med rätt att läsa. Varför rasar elevers läslust och vad kan skolan göra åt det? Mer info och anmälan på www.lararforbundet.se/inspirationskvallar

Linnéuniversitetet i Växjö erbjuder språklärare:

15/2 kl 15.30-17.00 en kostnadsfri workshop online om hur man kan arbeta med interkulturalitet och utveckling av kritiskt tänkande genom läsning av skönlitteratur inom språkundervisningen, exempelvis engelska, franska, spanska och tyska.  Givetvis är workshoppen kostnadsfri! Begränsat antal platser. Mer info och anmälan på

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2022/workshop-om-interkulturalitet-och-utveckling-av-kritiskt-tankande-i-sprakundervisningen/


Ämneslag

 • Stötta varandra i att lägga upp planeringar och material i Schoolity

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda. 

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla elever: Ta upp farorna med eld i skolan. Gå gärna igenom någon av artiklarna som Erik skickade ut i torsdags.
 • Alla elever: Påminn eleverna om att det blir ett digitalt event 21-25/2 med Envising / Italien – de har fått mail och meddelande om detta via Schoolity. Ansökan öppen till torsdag 3/2 – alla elever har fått länk till ansökan via mail och meddelande i Schoolity.
 • Alla elever: Påminn eleverna om hygien och distans.

Veckans tips

Miranda på UWC

Missa inte reportaget om Miranda Samuelsson som nu går på UWC i Italien – tipsa gärna alla elever i åk 9 om detta. Erik kan mer om UWC om någon är intresserad. Reportaget i Yippie.

 


Detta händer under veckan (v.5)

 • Hela veckan
  • Ny klass – 20C ansvarar för återvinningsstationerna
  • Medarbetarsamtalen börjar – Erik och Johan mkt bokade.
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. Pedagogiskt forum – ni träffas A-lagsvis. samt möte för Breaking Barriers Ansvar: A-lagsledare / Skolledning och Tobias H
 • Tors – 15:00-16:30 NPF-kurs resurser och 7-9B Ansvar CEHT

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v4 24/1-28/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Representanter digitalt skolråd 2/2
 • Vaccination dos 2 onsdag 26/1
 • Covidsituationen – ändrade restriktioner/råd
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Allas ansvar att vi håller i och håller ut

Det är allas vårt ansvar att vi håller i och håller ut – det innebär bland annat att det hänger på alla vuxna tt påminna eleverna om matkön, om hur de sitter i matsalen, etc. 

Det vi hela tiden måste påminna eleverna och oss själva om att vi ska minimera tiden då vi sitter tätt. Det innebär att när man kan – ex i matsalen – ska man sitta glest. 

Vaccinationsdos 2 till elever på onsdag

Vaccinationer sker i klassrum O 44.

Efter vaccination skall eleverna sitta 15 min i biblioteket, under övervakning, innan de får återgå till lektion.

 • 08.30             8a                  Elisabet
 • 09.00             9b                  Anna B / Eva
 • 09.30             9c                  Dennis B
 • 10.00             9d                  Rut S
 • 10.30             7a                  Kajsa F
 • 11.00             7c                  Anncha /Henrik
 • 11.30             9a                  Christina / Sara
 • 12.00             7-9b// 7-9a    Sara, Lena
 • 12.30             Lunch
 • 13.00             7b                  Inga-Lill       
 • 13.30             7d                  Robert S       
 • 14.00             8c                  Anna F
 • 14.30             8d                  Anncha / Magnus             
 • 15.00             8b                  Elisabet / Janne                  

Salsbyten från sal O44 till…..

 1. Ma 08.50-09.50 21C. Robert S till sal    N 215B
 2. Sv 12.15-13.15 Rut S   till sal    N 215B
 3. So 13.25-14.40 Olle L till sal    N 215B

Info från skolförvaltningen ang provtagning

Information från Smittskyddsenheten: Utvidgad provtagning i skolor upphör tillfälligt

Bakgrund: Den snabba spridningen av Omikron i samhället gör att kapaciteten för provtagning och smittspårning når sitt tak. I enlighet med Folkhälsomyndighetens Stöd för prioritering av testning och smittspårning under fjärde vågen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) så prioriteras patienter och personal inom vård och äldreomsorg. Tillgängliga resurser räcker då inte för att upprätthålla hittillsvarande rutiner för smittspårning i bl a skolor, och utvidgad provtagning.

Aktuellt: Utvidgad provtagning vid ansamlingar av fall i skolklasser kan t v ej utföras.
Råd: I en extraordinär situation som den nuvarande kan olika pragmatiska lösningar behöva vidtas. Inriktningen för skolan som helhet är fortsatt att undervisning bedrivs med friska elever när så är möjligt. Beslut om ev omflyttningar av lärare och elever kan ibland vara en möjlighet. De allra flesta av dessa beslut behöver tas inom skolan, av lokal skolledare eller skolhuvudman. Några grundläggande ramar är fortsatt:

 • Person (lärare eller elev) med symtom går hem, bokar sig om möjligt för PCR covid-19
  o Ett negativt självtest (”snabbtest” taget utanför hälso- och sjukvårdens regi) medför inte i denna situation att misstanken på Covid-19 kan avskrivas, och räcker inte för att personen ska kunna återgå till arbetsplatsen/skolan. Nuvarande rekommendationer fortsätter gälla i allt tillämpligt: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
 • Självtest kan, om sådana är tillgängliga, användas för att ge vägledning i en del situationer. En person med positivt självtest bör betraktas som ett misstänkt fall av Covid-19, och bör inte gå till skola eller arbete. Viktigt att veta är dock att ett positivt självtest hos en person inte räcker som formellt underlag för förhållningsregler enligt Smittskyddslagen till personens hushållskontakt, och därmed inte heller för smittbärarpenning. Se mer här: Arbetsplatser och skolor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
 • Familjers karantän – om en familjemedlem testat positiv på självtest, men ej fått svar på PCR; i det läget avgör förekomst av symtom om eleven kan gå till skolan eller ej.

Att fortsatt kunna erbjuda plats för barn på förskolor och lägre skolstadier, och alldeles särskilt till föräldrar med samhällsviktiga arbeten, bör vara en prioriterad funktion. Detta kan motivera omplaceringar och omflyttningar av såväl personal som elever.

Info från skolförvaltningen ang meddelande till elever och vårdnadshavare samt allmänt om covid

Det är just nu stor spridning av covid-19 i samhället. Vi vill påminna er om att vara uppmärksamma på symtom och att ditt barn/du som elev ska stanna hemma vid minsta lilla symtom.

Då smittan finns i så stor utsträckning i hela samhället kommer vi på skolan inte längre att skicka ut särskilda meddelanden varje gång vi får kännedom om att en elev eller personal med bekräftad covid-19 har varit i verksamheten under smittsam period. Som läget är nu måste alla vara vaksamma på symtom hela tiden.

Stanna hemma vid symtom

Alla elever som har symtom på covid-19 ska stanna hemma och boka tid för provtagning via www.1177.se/vasternorrland
Skolelevers provtagning prioriteras från och med nu och det ska därför vara lättare än tidigare att få en provtagningstid och svar.  

Familjekarantän

Om någon i er familj är sjuk i covid-19 ska ni stanna hemma i fem dagar.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från skolan när någon i familjen är sjuk i covid-19.

 • De som är symtomfria har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
 • Personer som är symtomfria har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna

Läs mer på www.1177.se/vasternorrland och www.folkhalsomyndigheten.se Med vänlig hälsning

Marie Blomberg, förvaltningschef
Skolförvaltningen
Härnösands kommun

Kallt i vissa salar – främst gradängsalen

Nåt är vajsing med värmen i gradängsalen – tilluften har nu plötsligt alldeles för låg temp. Vi undersöker detta och försöker lösa det snarast. Kom ihåg att i sal O222, O223 och O224 så sitter tilluften bakom det bruna skåpet. Lägg inbte upp något uppe på skåpet som kan täppa till. Vi har sagt detta förut, men bara häromdagen låg grejer över tilluften i sal O224.

Ordning i kopieringsrummet

Kopieringsrummet är allas ansvar att hålla koll på. Nu är periodvis ganska stökigt där – kvarlämnat material, skräpigt och struligt i lådorna. Daniel kommer att med tätare regelbundenhet kolla kopieringsrummet vad gäller kopieringspapper och kartonger. Men uppkopierat och kvarlämnat material är allas ansvar. 

Envising 21-25 februari

Just nu har vi stoppat resa till Italien för Envising i slutet av februari. Smittläget är för påfallande och vi vill inte riskera att någon blir kvar på plats där nere på grund av smitta. Det innebär att eventet kommer att genomföras på distans precis som ett par ggr förut med Breaking Barriers. De elever som var värdfamiljer kommer att vara engagerade i detta men vi kommer även att ”rekrytera” ytterligare 10-15 elever att delta. 

Skolråd 2/2

Onsdag 2/2 är det digitalt skolråd – jag behöver veta vilka representanter som ska kallas från resp A-lag.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

Just nu är tanken att det blir ett digitalt event 21-25/2.

UHR erbjuder

13/2 kl 15.30-16.15 En snabbtitt på eTwinning med tema Skolor med Erasmus ackreditering. Anmälan senast 27/1. Mer info och anmälan på:

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-skolor-med-erasmus-ackreditering2/


Ämneslag

 • Prata om hur ni jobbar med SKUA i era ämnen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Meddela Erik vem som blir skolrådsrepresentant den 2/2.
 • Följ er planerade agenda. 

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminn eleverna om att det blir ett digitalt event 21-25/2 med Envising / Italien – de har fått mail och meddelande om detta via Schoolity.
 • Påminn eleverna om hygien och distans.

Veckans tips

Om lektionsdesign

Kort film från ”Pedagog Göteborg”: https://youtu.be/jyIo7MRAT7w

Vill man lyssna på mer – Svenskpodden om lektionsdesign – intressant för alla om lektionsdesign: https://play.acast.com/s/5f9015010b70ef51cbfaeb86/http%3A%2F%2Fwww.amigre.se%2Fpodcasts%2Fsvenskpodden%2Fsvenskpodden-20.mp3


Detta händer under veckan (v.4)

 • Hela veckan
  • 20B ansvarar för återvinningsstationerna
 • Ons – Vaccination för alla elever dos 2. Se ovan.
 • Ons – 12:30-13:20 – Möte Breaking Barriers via Teams – se kallelse Ansvar: Tobias H
 • Ons – 15:30-17:00 SKUA Ansvar: Marie B, Linda  och Ingrid
 • Tors – 15:00-16:30 NPF-kurs resurser och 7-9B Ansvar CEHT

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v3 17/1-21/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Frånvaro – inför Wisingdagarna
 • Covidsituationen
 • Brandlarmsbesiktning tisdag.
 • Vikariebehov Ty när Jenny är på utbildning.
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Allas ansvar att vi håller i och håller ut

Det är allas vårt ansvar att vi håller i och håller ut – det innebär bland annat att det hänger på alla vuxna tt påminna eleverna om matkön, om hur de sitter i matsalen, etc. 

Det vi hela tiden måste påminna eleverna och oss själva om att vi ska minimera tiden då vi sitter tätt. Det innebär att när man kan – ex i matsalen – ska man sitta glest. 

Besiktning av uppdaterat brandlarm 

Under tisdagen (18/1) kommer skolans uppdaterade brandlarm att besiktigas. Det innebär att larmet kommer att testas i kortare omgångar. Då ska skolan inte utrymmas.

Kamera i övre N-korridoren

Nu är ”smygen” längst bort i N-korridoren igenbyggd. Branddörren är flyttad till den nya väggen. Öppningen av branddörren styrs av brandlarmet och en ny brandlarmsknapp har satts upp vid dörren. För  att man inte ska lockas att trycka på brandlarmet i onödan så har en kamera som täcker bortre delen av N-korridoren satts upp så at den som trycker på larmet fastnar på bild. Elever och vårdnadshavare är informerade (ni har fått kpia på mailet).

Medarbetarsamtal

Under den kommande veckan kommer vi att börja kalla till medarbetarsamtal. Till i år har vi bantat underlaget och vinklat det utifrån våra/skolan viktigaste satsningar och utvecklingsområden. Det innebär att det blir ett tydligare gemensamt fokus på Heddas behov och utvecklingsprojekt – nu fokus på SKUA, samarbete och A-lagens fokusområden. Se materialet nedan. Läs särskilt det rödmarkerade – det är det ni ska utgå ifrån när ni förbereder er inför samtalen. Kom förberedda.

Utvecklingssamtal medarbetare – för utskrift 2022

Gymn. Info år 9.

Paralellt med wisingdagarna så pågår gymnaieinfo digitalt i Gradängsalen. Tisdag, onsdag och torsdag.

Elever som är intresserade av respektive program går till Gradängsalen på tider nedan för digital information. Hanna (tisdag, onsdag) och Malin L  (torsdag) kommer att finnas på plats, sköter uppkoppling samt ser till att de sitter klassvis och spritt i salen. 

Tisdag 18/1
09:00-09:45 EK
10:00-10:45 NA
11:00-11:45 VF

Onsdag 19/1
09:00-09:45 TE
10:00-10:45 ES
11:00-11:45 VO
Lunch
13:00-13:45 IM

Torsdag 20/1
09:00-09:45 RL
10:00-10:45 SA
11:00-11:45 LÄR
Lunch
13:00-13:45 BF
14:00-14:45 SX

Tyvärr kommer det att innebära visst manfall bland eleverna under wisingdagarna.

Modersmålsundervising under vt22

Vi kommer att ha elever på skolan från Wendela Hellamnskolan på måndagr, då modersmålsundervisningen startar. Detta är vid 15.50. Vi gör det övervägandet eftersom den absoluta majoriteten elever har slutat för dagen då.

Vi har för rättvisans skull växlat mellan Hedda Wisingskolan och Wendel Hellamnskolan under lå 21/22 för undervisning i modersmål.

För vt22 är undervisningen förlagd enligt följande:

 • FAS. Persiska Wendela Hellmanskolan, sal C215
 • KMR. Kurdiska Hedda Wisingskolan, sal O223
 • SOM. Somaliska Hedda Wisingskolan, sal O222
 • TIR. Tigrinja Hedda Wisingskolan, sal O112

Tiderna/salarna för undervisningen (måndagar) ser eleverna på sina individuella scheman.

EHM utgår – vanliga A-lagsmöten istället

För att minimera smittspridning väljer vi att inte ha några fysiska möten för EHM. Men att genomföra dessa möte via Teams är inte lyckat. Vi kommer därför att ta bort några EHM under terminens början.

EHM mötena ersätts med arbetslagsmöten, vilket betyder att komp. tiden för EHM är borttagen och ersätts med ett ordinarie arbetslagsmöte.

Inledningsvis har vi valt att ställa in EHM för följande:

 • V 3, 7-9B.
  • V 5 A-lagsmöte
 • V 3, år 9.
  • V 3 A-lagsmöte
 • V 4, år 7.
  • V 3 A-lagsmöte

Google maps

Nu är Google maps-funktionen påkopplad på alla elevkonton för chromebooks.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

Info kommer.

UHR erbjuder

13/1 kl 15.30-16.15 En snabbtitt på eTwinning med tema Skolor med Erasmus ackreditering. Anmälan senast 27/1. Mer info och anmälan på:

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-skolor-med-erasmus-ackreditering2/


Ämneslag

 • Se till att samplanera och lägg ut material på ämnesytor / i schemat om man blir sjuk eller om vi måste köra på distans.
 • Prata om hur ni jobbar med SKUA i era ämnen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda. 
 • Stäm av hur det går med era fokusområden i A-lagen.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminn eleverna om hygien och distans.
 • Påminn åk 9 om Gymnasieinfo.

Veckans tips

Skolvärlden

”Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan” med UDL – läs mer här: https://skolvarlden.se/artiklar/metoden-forbattrade-skolans-tillganglighetsarbete 


Detta händer under veckan (v.3)

 • Hela veckan
  • 20B ansvarar för återvinningsstationerna
 • MånOns – Wisingdagar – se scheman A-lagsvis Ansvar resp A-lag 
 • Ons – 15:45-17:00 Ämnesmötestid – fokus möjliga ämensövergripande arbeten. Samt planeringstid EHT-teman Ansvar: Resp ämneslag och Olle L, samt EHT-temaplanerare.

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v2 10/1-14/1

Sjökortet1

Allmän information 

Inget måndagsmöte eftersom vi har planering med Wendela direkt på morgonen (se utskick från Camilla Söderback)

 • Frånvaro – tas efter lunch i samband med EHTs presentation av uppdragen
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Covidläget

Det är läge ”Rött” igen i Västernorrland och Härnösand vad gäller smittspridningen. V48 pikade smittspridningen och halverades till vecka 49, och halverades igen till vecka 50. Nu är är dock smittspridingen igång igen. Viktigt att vi alla tänker på det. Att man har möjlighet att jobba hemifrån så mycket man kan när man inte undervisar – all undervisning ska dock ske på skolan. Vi försöker undvika fysiska möten – ta sådant via Teams.

Se till att ämnesplanering finns utlagt i Schoolity – på samma sätt som under våren, precis som vi påmint om under hela hösten.

Påminn elever och varandra om att hålla avstånd – att hålla god handhygien, etc.

Program måndagens konf.dag.

Vi jobbar via teams hela dagen – hemma eller på skolan. Man bestämmer själv. Schema för dagen finns i gemensamma kalendern. Måndag morgon börjar med samarbete med Wendela – se utskick från Camilla Söderback.

Nästa studiedag 14/2

Redan måndag den 14/2 har vi stidedag för planering av de nya kursplanerna. Eleverna är lediga – tid avsatt helt och hållet för kursplanearbete. Preliminärt i resp ämneslag lokalt.

Wisingdagar v3

Reda vecka 3 är det Wisingdagar. Hoppas ni hann få ihop er planering i stort i fredags. Använd gärna även mån e.m. att planera. En sista gemensam planeringstid blir på onsdags konf.tiden.

Arbetspraktik

Från och med måndag kommer Hazar Thierb att göra praktik på skolan för att på sikt bli mattelärare. Hon kommer främst följa Elisabeth E.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

Info kommer.


Ämneslag

 • Se till att samplanera och lägg ut material på ämnesytor / i schemat om man blir sjuk eller om vi måste köra på distans.
 • Fundera över hur ni vill arbeta vidare med de nya kursplanerna efter arbetet med Wendela under måndagen – vi har studiedag för detta mån den 7/2. Den dagen jobbar vi preliminärt på resp skola i lokala ämneslag.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda. 

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Endast EHT-temamentorstid eden här veckan.

Veckans tips

Specialpedagogen

Viktigt och intressant om skolkultur och lektionsdesign: https://specialpedagogen.blog/2020/10/22/lektionsdesign-som-kultur/ 

 


Detta händer under veckan (v.2)

 • Hela veckan
  • 20B ansvarar för återvinningsstationerna – från och med 11/1…
 • Mån – konfdag – Se ovan. 
 • Ons – 12:40-13:15 Förstläraravstämningsmöte via Teams Ansvar: Erik J
 • Ons – 15:45-17:00 Planering Wisingdagar (bortse från tidigare utskick ang SKUA). Ansvar: resp A-lag
 • Tors – 08:00-09:30 Skyddsrond Ansvar Skolledningen, Skyddsombud

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.