Sjökortet v15 11/4-14/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Erik ledig – Johan håller i mötet
 • Mobilljud och datorer i matsalen.
 • Planering sista skolveckan.
 • Världsläget / flyktingsituation
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Sjukanmälan

För att sjukanmälan ska går så snabbt och smidigt som möjligt för att lösa ev vikariefrågor så ska den ske till Hanna via SMS. Då kan hon rodda med detta initialt även om hon är hemma för VAB eller liknande. Hannas nr är: 070 301 49 51

Påminnelse om lovskola på påsklovet

Glöm inte att påminna eleverna om lovskolan på påsklovet. Anmälan till lovskolan ska ske senast 12/4 (kl 23:45). Eleverna anmäler sig själva – men ni som mentorer kan hjälpa dem att göra det (bra om vårdnadshavare får veta det dock). Anmälan görs via följande länk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNDFVNjZCVlFLNVpIVUNERjdOM0MwUE9OTiQlQCNjPTEu 

Eventuella ledigheter under påsklovet

Det ligger en lista på exp. – vilka skall jobba på påsklovet? Det är viktigt för admin. att vi vet för bland annat lovskolans organiserande. Fyll i senast onsdag tisdag 12/4.

För ordningen och miljön i matsalen

Matsalen är inte en ”hängyta” där man sitter och kollar youtubefilmer (och liknande) på mobilen eller sitter med datorn och jobbar/surfar. Om eleverna sitter med sina mobiler i matsalen ska de vara tystade – inga ljudliga spel eller uppspelade filmklipp i matsalen.  

Tjänstefördelningar

Tyvärr blir det inga tjänstefördelningar i era fack före påsklovet. Erik har inte hunnit med pga att han var sjuk v14. Vi återkommer till det inför v17.

NO-lärare – anmälan till NO-dag i augusti

Se mailutskick – glöm inte att anmäla er till NO-dagen den 22/8.

Pant som samlas ihop i skolan

Då och då kommer vi på elever med att samla in den insamlade panten i skolan. De sista dagarna har vi i tre olika skåp hittar säckar med tomburkar. 

För att eleverna ska få ta del av pantpengarna tänker vi oss nu att panten går som en inkomst till elevrådet. 

Absolicon bjuder in till ”Absolicondagen” den 11/4

För er som är nyfikna hur klimatläget ser ut och vad vi kan göra åt det – Absolicon bjuder in till informationskväll den 11/4. Välkomna!!

Info: https://www.absolicon.com/sv/investor/foretradesemission-2022/presentationer-emission-2022/

Anmälan: https://connect.absolicon.com/sv/sv/absolicondagen-registrering-11-april

NP i engelska v17

Planeringen för NP i engelska är redan klar. Proven ligger efter påsklovet, V 17,  på tisdag 26/4 och torsdag 28/4. Eleverna kan redan nu informeras om dag/tid och grupper vid genomförandet. Se planering för genomförande i bifogad fil i mailet om det här Sjökortet.

Planering sista skolveckan för eleverna 

Efter lovet har vi avsatt en onsdagskonferens för att planera avslutningsdagarna i respektive A-lag. Följande dagar ska planeras och följande ev begränsingar/programinnehåll finns redan.

 • De dagar som ska planeras är: Fredag 10/6 och måndag den 13/6 samt tisdag den 14/6. Skolavslutningen är den 15/6.
 • Deadline för betyg är torsdag den 9/6
 • Åk 9 har Smitingendag fredag den 10/6 – bokat och klart
 • Åk 8 brukar ha nattvandring – den enda lämpliga dagen för detta är torsdag den 9/6 – kompledigt 10/6. Åk 8 har enligt tradition ingen smitingendag eftersom de får nattvandringen.
 • Avslutningsfesten för åk 9 är måndag den 13/6 i teaterns foajé
 • Lämplig dag att ha Heddarejset är måndag f.m. (samt aktiviteter på smitingen under fredagen)
 • Får åk 8 har det planerats in en halvdag med inkluderingsarbete mm med utgångspunkt från erfarenheterna från Victorias, Annas, Maries och Carinas resa/kurs på Reunion Island. Lämplig dag är måndag den 13/6.
 • Preliminärt blir avslutningen i kyrkan efter 11:00…

Här är fjolårets planering – Tänk bort EHT-innehållet som det ser ut i den planeringen: Planering sista skolveckorna

Elevrådet har teambuilding den 14/4

På torsdag 14/4 kommer elevrådsrepresentanter vara borta på Himlabadet i Sundsvall för försenat organisatoriskt möte.

Det är heldag och vi åker från skolan 8.30. Om ni har fler funderingar kan ni höra av er till Martin G.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Se möteprotokoll från 31/3 – både för Envising och Breakning Barriers här: Erasmus och Breaking Barriers möte 220331

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Ansökan se ovan.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5 4 elever och 32 vuxna åker.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.

Lärarförbundet erbjuder ALLA (inte bara medlemmar):

En digital föreläsning anordnas 19/4 kl 18.30-20.00 av Lärarförbundet. Inbjudan riktar sig till både medlemmar och andra intresserade.

Pia Sundhage: ”Att leda med glädje”. Det handlar om glädje, passion och positivt ledarskap som riktas till de som vill bli bättre på att leda sig själv och inspirera andra.

Mer info och anmälan: www.lararforbundet.se/inspirationskvallar


Ämneslag

 • Följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Om möjligt titta på planeringen sista skolveckorna – se ovan.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Tipsa om att anmäla sig till lovskolan
 • Prata med alla klasser om miljön i maatsalen samt att de inte ska datorerna med sig dit eller ha ljud på sina mobiler.  

Veckans tips

Lärarförbundet specialpedagogik

Mycket enkla och bra tips från specialpedagogen lärarförbundet: Skapa studiero i klassrummet


Detta händer under veckan (v.15)

 • Hela veckan
  • 21B ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Erik borta Johan tf.
  • Eleverna i åk 9 gör programbesök under veckan
 • Mån – 13:00-15:00 Spec. Skolledning och SYV går igenom prognoser och F-varningar (Anna, Julia och Erik F är på annat via CEHT) Ansvar Johan.
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tiden  – uppföljning av elevärenden och frånvaro i respektive A-lag Ansvar: alla mentorer och EHT
 • Tors – arbetstid för lärare fram till 16:00
 • Fre – röd dag  – Långfredag – Glad påsk!!! 

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Påminn de elever som ni tycker behöver gå lovskola under påsklovet att anmäla sig till den. Anmälan senast tisdag 12/4.
  • Lägga in den detaljerade planeringen för Wisingdagar i Arbetsrummet på respektive årkursyta för Wisingdagarna.