Sjökortet v13 28/3-1/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Wisingdagarna
 • Lovskola påsklovet
 • Världsläget / flyktingsituation
 • Frånvaro 
 • Avstämning resa Turkiet
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Lovskola på påsklovet

På samma sätt som under sportlovet erbjuder vi lovskola under påsklovet. Viktigt att de elever som får F-varning / klarar inte målen i terminsprognosen får uppgifter/material/omprov att arbeta med under påsklovet. Ni bör även påminna åk 7 och 8 under utvecklingssamtalen att anmäla sig till lovskolan. Anmälan till lovskolan ska ske senast 12/4 (kl 23:45). Eleverna anmäler sig själva – men mni som mentorer kan hjälpa dem att göra det (bra om vårdnadshavare får veta det dock). Anmälan görs via följande länk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNDFVNjZCVlFLNVpIVUNERjdOM0MwUE9OTiQlQCNjPTEu 

SKUA-padlet – mer observationer?!

Det var jätteintressant att läsa den Padlet ni gjorde på SKUA i onsdags. Fundera själva i ämneslagen på vad ni sett / gjort / utvecklat under SKUA-utbildningen de senaste dryga 1,5 åren.  Kan ni lära av varandra – era reflektioner vs andras reflektioner?

Ska vi se till att vi får till fler observationer / auskultationer? Vi tog fram ett underlag för auskultation med ram för kompensation i tid. Ett underlag som fokuserade på tre områden (klicka på området för underlaget):

Ska vi skapa en även för SKUA? Men först kanske vi måste fråga oss varför ingen på skolan har genomfört någon auskultation enligt detta? 

Nationella prov i NO under v13 och 14

Under Wisingdagarna v13 kommer labbdelen av nationella provet i NO att klaras av under Anna Bs ledning. Bra tillfälle att utnyttja tid som annars är svårplanerad.

Under onsdag v14 är det salsskrivning NP i NO se planering i mailet om det här Sjökortet. 

Wisingdagar v13

Vi hoppas det ska bli spännande Wisingdagar nu till veckan tis-tors. Det är lite ojämnt vad gäller detaljplaneringen på de gemensamma arbetsytorna i ”Arbetsrummet”.

Innan veckan är över ska alla A-lag ha lagt in detaljerade planeringar under varje årskurs i Arbetsrummet. Om det ska vara möjligt att lära av föregående årskurs/A-lag så måste alla planeringar läggas dit. Ansvar: A-lagsledare och respektive ansvariga för de moment som genomförts.

Stort tack från våra besökande lärare från Luxemburg

Vi avslutade med våra lärarkollegor från Luxemburg i fredags e.m. De vad mycket nöjda med besöket och hade väldigt mycket positivt att säga om alla de träffat och skolan – vår öppenhet, känslan i kollegiet, viljan att visa det vi gör, etc. Jättekul!! De vill gärna bjuda in oss till dem på deras skola därhemma!!

Tack Marie för roddandet och alla ni som tagit emot dem så öppet och engagerat på era lektioner!! 🙂 

Deadline för F-varningar / prognoser fredag 1/4

Den första april är det deadline för prognoser och F-varningar för alla årskurser. Se till att börja med dem redan nu så det inte blir för körigt precis i slutet. Vi kommer visserligen att avsätta konf.tiden nu på onsdag för att mata in detta – men den tiden kanske inte räcker för alla. 

Tänk på följande:

 • Ni ska göra F-varningar (inga ämnesvarningar ska göras)
 • F-varningar som inte gäller ska avslutas/avaktiveras, men inte raderas.
 • Om man markerar att en elev inte når målen i ett ämne – då ska en F-varning skrivas.

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

Inget just nu – info kommer….. Vi inväntar besked om resa till Spanien

Envising:

 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5 4 elever och 32 vuxna åker.

UHR erbjuder

5/4, kl 16.00-16.40 en snabbtitt på eTwinning med tema Hitta samarbetspartners. Anmälan senast 1 april. Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-hitta-samarbetspartner2/

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.

Lärarförbundet erbjuder ALLA (inte bara medlemmar):

31/3, kl 18.30-20.00, en kostnadsfri föreläsning med Micael Bydén med titeln: ”Vikten av en sund värdegrund och tillitsfulla relationer”. Att utveckla lyhörda och tillitsfulla ledarskap, med stort fokus på värdegrund, mångfald, relationsbyggande och dialog. Mer info och anmälan på www.lararforbundet.se/inspirationskvallar


Ämneslag


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 9 gå igenom tider mm för NP i NO.

Veckans tips

Jobbiga föräldrar

Bra Pod från UR: Jobbiga föräldrar https://urplay.se/serie/216540-jobbiga-foraldrar


Detta händer under veckan (v.13)

 • Hela veckan
  • 21A ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Medarbetarsamtalen pågår fortfarande – Erik och Johan är mkt bokade.
 • Tis – 15:00-17:00 EHM åk 8 Ansvar EHT och A-lag åk 8
 • Ons – 15:45-17:00 prel. kort gemensam info digitalt – därefter tid att fylla i Prognoser och F-varningar Ansvar: Skolledning samt alla ämneslärare.
 • Fre – Deadline prognoser och F-varningar Ansvar: Alla ämneslärare

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Påminn de elever som ni tycker behöver gå lovskola under påsklovet att anmäla sig till den. Anmälan senast tisdag 12/4.
  • Lägga in den detaljerade planeringen för Wisingdagar i Arbetsrummet på respektive årkursyta för Wisingdagarna.

Sjökortet v12 21/3-25/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Tjänstefördelningar
 • Besök från Luxemburg
 • Ordningsfrågor – grupprum och matsalen
 • Världsläget / flyktingsituation
 • Frånvaro 
 • Malin S, Erik J, Martin G, P-O och Anna F – kort möte/avstämning.
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Info om nationella prov i Svenska v12

Information till eleverna gällande genomförande av Np svenska, tisdag 22/3 och torsdag 24/3.

Proven startar kl 09.00, tisdag och torsdag. År 9 har sovmorgon fram till provstart, eleverna bör dock vara på plats kl 08.45. Det gäller både tisdag och torsdag.

Provtiden är kl 09.00-12.30.

Det är tillåtet att ta med fika/frukt under provet. Det får dock inte förekomma prasslande chipspåsar eller dyl. som stör koncentrationen under provet.

Alla mobiltelefoner air pods och smartklockor skall lämnas in under provet. Dessa återlämnas efter provtidens slut – för samtliga.

Datorerna skall finnas med och skall vara laddade – man ska också ha med sig penna och sudd till provtillfället.

Förberedelser för Dugga inför NP

För att vi ska vara på säkra sidan att allt funkar som det ska i Dugga när NP ska skrivas i veckan så måste alla elever ha kollat att de kan logga in som de ska. Klass 19A, B och D har testat – klass 19C måste göra det samt alla som var borta när det testades i övriga klasser.

Simon har förberett ett prov i dugga med 1 fråga för att kolla så att eleverna kan logga in och komma in i ”safe exam browser” (som gör att de kan skriva prov och inte kommer åt internet samtidigt).

Provet ligger aktivt tills måndag klockan 16:00 – innan dess måste alla ha testat.

Det eleverna behöver göra är att:

 • Se till att datorn inte har några liggande uppdateringar ( detta syns via att man har en gul eller röd markering i statusfältet)

Eleven måste klicka på start menyn -> kugghjulet (Inställningar) -> uppdatering och säkerhet, sedan klicka på ”sök uppdatering”/”Installera nu”/”starta om”. Finns inget av dessa alternativ kan eleven gå vidare till nästa steg:

 • Eleven måste starta om datorn innan hen går vidare med att prova logga in på Dugga
 • Eleven loggar in på Dugga via Microsoft inloggning som finns på den högra spalten.

Safe Exam Browser lösenord:

 • Logga in: 3A6F
 • Logga ut: AZJU

Kontakta Simon om ni behöver hjälp med detta.

Deadline för prognoser och F-varningar fredag den 1/4

Den första april är det deadline för prognoser och F-varningar för alla årskurser. Se till att börja med dem redan nu så det inte blir för körigt precis i slutet. Vi kommer visserligen att avsätta konf.tiden onsdag den 30/3 för att mata in detta – men den tiden kanske inte räcker för alla.

Tänk på följande:

 • Ni ska göra F-varningar (inga ämnesvarningar ska göras)
 • F-varningar som inte gäller ska avslutas/avaktiveras, men inte raderas.
 • Om man markerar att en elev inte når målen i ett ämne – då ska en F-varning skrivas.

Erik ledig v15 och 16

Veckan innan påsklovet och hela påsklovet är Erik J ledig – Johan är TF-rektor under frånvaron. Erik kommer inte att nås varken på mail eller telefon under ledigheten – eftersom han befinner sig på MC utomlands….

Ordningsfrågor – matsalen och grupprum O-huset

Fortsatt delvis stökigt i matsalen – elever som är högljudda, elever som lämnar tallrikar på borden, elever som slänger onödigt mycket mat.

Alla vuxna som släpper in elever i grupprummen i O-huset har ansvar för att de sköter sig där. Nu har det kastats ner grejer (miniräknare, lexikon, tofflor, mm) från fönstren där. 

Tjänstefördelningar

Om allt går enligt planerna kommer de första preliminära tjänstefördeningarna för påsyn ut i era fack under vecka 12  eller 13. När de hamnar i facken kommer ni få ett mail. Då måsta alla gå in och kolla hur de ser ut, är nåt oklart, saknas nåt, omotiverade klassförändringar (missar), etc. Hittarni konstigheter – hör av er genast till Erik eller Johan.

Anders Broman samarbete med fältarna och fritidsgården

Från och med mån v13 kommer Anders B att vara några timmar på fritidsgården på måndag eftermiddag. Detta för att skapa relationer till Åk6-elever inför att de börjar på högstadiet. Det innebär att cafét inte är öppet mer än till ca 14:30 på måndagar.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

Inget just nu – info kommer…..

Envising:

 • Mobilitet till Frankrike – 21-25/3. 4 elever och 2 vuxna åker.
 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5 4 elever och 32 vuxna åker.

UHR erbjuder

22/3 kl 15.00-15.45 en snabbtitt på eTwinning med tema språklärare. Anmälan senast 18/3. Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare4/

24/3, kl 15.00-15.45 en snabbtitt på eTwinning med tema Nybörjare. Anmälan senast 22 mars, Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-nyborjare4/

5/4, kl 16.00-16.40 en snabbtitt på eTwinning med tema Hitta samarbetspartners. Anmälan senast 1 april. Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-hitta-samarbetspartner2/

eTwinning erbjuder:

17/3, kl 16.00-17.30 ett online-seminarium ”Fighting against discrimination; Standing up against discrimination”. Den internationella dagen motrasism uppmärksammas varje år den 21/3. Anne Frank-huset kommer att vara värd för två webbseminarier om berättelser som berör. Du kommer att lära dig nya strategier för att prata om diskriminering med elever, med hjälp av ungdomars berättelser. Mer info och anmälan på www.etwinning.net

Lärarförbundet erbjuder ALLA (inte bara medlemmar):

31/3, kl 18.30-20.00, en kostnadsfri föreläsning med Micael Bydén med titeln: ”Vikten av en sund värdegrund och tillitsfulla relationer”. Att utveckla lyhörda och tillitsfulla ledarskap, med stort fokus på värdegrund, mångfald, relationsbyggande och dialog. Mer info och anmälan på www.lararforbundet.se/inspirationskvallar


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 9 gå igenom tider mm för NP i Svenska.
 • För alla för de som tycker det passar – en film från statsminsister Magdalena Andersson ang Sverige och kriget i Ukraina: https://youtu.be/MiwAANLv8l4

Veckans tips

Specialpedagog på gymnasiet

Intressant om chrecklistor och vikten av tydlig dagordning: https://specialpedagogpagymnasiet.blog/2019/01/27/stodstruktur-med-hjalp-av-checklista-och-tydliga-dagordning/ 


Detta händer under veckan (v.12)

 • Hela veckan
  • 21A ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Medarbetarsamtalen pågår – Erik och Johan är mkt bokade.
 • Tis – 09:00-12:30 Nationella prov Svenska Ansvar Ämneslärare Sv och Johan V.
 • Tis – 15:00-17:00 EHM 7-9B Ansvar EHT och A-lag7-9B
 • Ons – 15:30-17:00 SKUA Ansvar: Linda, Ingrid och Marie 
 • Tors – 09:00-12:30 Nationella prov Svenska Ansvar Ämneslärare Sv och Johan V.
 • Tors – 15:00-16:40 Studio NPF för 7-9B Ansvar CEHT samt A-lag 7-9B

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inge påminnelser just nu.

Sjökortet v11 14/3-18/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • MBL11 på tisdag – därefter info till alla 
 • Breaking Barriers – Tobias informerar
 • Kommande Envising-mobilitet till Turkiet
 • Nya elever i 19C
 • Kopieringskostnader
 • Världsläget / flyktingsituation
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Betyg på omprov (?)

Eleverna lyfter till elevrådet att de upplever att de fortfarande får betyg på enskilda examinationer samt att de på omprov endast kan få E i betyg. På något vis måste vi tänka på hur detta kommuniceras.

 • Sedan många år har vi sagt (även formulerat i vår riktlinje i skrift) att vi inte ska sätta betyg på enskilda examinationer – med enda undantag att examinationen endast berör ett enskilt kunskapskrav. Den typen av examination känns dock som både överflödig och slöseri med tid  – att ha en examination som täcker endast ett enskilt kunskapskrav….
 • Varifrån tolkningen kommer att man upplever att man endast kan får E på omprov så är det tankespåret direkt felaktigt. Vi är skyldiga att bedöma allt underlag vi har och får in från eleven – det innebär att oavsett om det är omprov eller ej – så ska vi ta med i bedömningen och betygssättningen alla de kunskaper/förmågor/kompetenser som eleven visar. När eleven får betyg i december/juni så är du de förvärvade kunskaperna av mindre värde bara för att vissa av dem är visade på ett omprov.  

Process kring omorganisation / besparingar

Den preliminära planen för hur processen ser ut enligt följande (kan vara så att vissa datum redan nu har förskjutits något). Blått är redan avklarat – lokalt fetstil eller centralt normal stil.

Tidsplan prel. datum 

 • 17/2 2022: Förvaltningsövergripande MBL 19 
 • 25/2 2022: Förvaltningsövergripande RKA 
 • 25/2 – 1/3 2022: RKA på enhetsnivå med grund i förvaltningsövergripande RKA, aggregera uppåt. Hölls 1/3.
 • 21/2 – 4/3 2022: Omställningsarbete 1 
  • Omställningsfonden informerar 4/3 till berörda befattningsgrupper för de som är intresserade. Mer info kommer. 
  • Frivillig förflyttning tas upp för diskussion för ev. intresserade.
 • Information rektorer medarbetare under v. 9  
 • MBL19 (för information) hölls 3/3, därefter gjordes utskick till alla medarbetare.
 • 3/3 2022: Förvaltningsövergripande MBL 11 
 • 4/3 2022 – 16/3 2022: MBL 11 Förhandling organisation på enhetsnivå  MBL11 hålls på Hedda 220315, info till alla via mail direkt efter.
 • 17/3 – 31/3 2022: Omställningsarbete 2  
  • Inventera kompetenser där övertalighet finns – detta är redan igång och kommer att rapporteras in centralt efter MBL11.  
  • Säkra anställningar så långt det är möjligt – omplacering, turordningslista som verktyg men inte nödvändigtvis i turordning 
 • 1/4 2022: Förvaltningsövergripande MBL 11 
 • Omplaceringsutredningar presenteras och vilka vi avser omplacera 
 • Omplaceringserbjudande lämnas ut 4/4 
 • Svar senast 7/4 
 • 12/4 2022: LAS 29 förhandling centralt med berörda fackförbund  
  • En sittning bokas in med berörda fackförbund där sittning delas upp i avsnitt  

Ordning i matsalen samt ev nya direktiv kring pedagogisk lunch

Veckorna innan sportlovet upplevdes matsalssituationen mycket mer rörig än vanligt. Det är viktigt att alla gör sitt för att det ska blir bättre. 

 • Se till att inte klustra ihop oss som vuxna när vi äter i matsalen. Max 3 vid varje bord.
 • Påtala – vi har alla ansvar för att miljön där inne – vi betalat ju endast 15 kr för vår lunch av den anledningen. När vi är där har vi ett uppdrag och ansvar att säga till när eleverna inte sköter sig.

Just nu ser kommunen över upplägget med pedagogisk lunch och ersättningen för den för att den inte ska bli förmånsbeskaddad. Mer info om detta kommer. Kan bli så arr den pedagogiska lunchen måste schemaläggas.

Återvinningsstationerna i korridorerna

Återvinning

När eleverna slutar åk 6 vet de mycket väl hur man sköter återvinning och källsortering  – det får de med sig från både Geresta och Brännan. Det är viktigt att alla sorterar och tar det på allvar. Just nu slängs det hur som helst i återvinningskärlen. Prata med eleverna om detta i mentorsgrupperna.

Datorer under Nationella proven

Alla ni som är involverade i nationella proven och hur de ska utföras på datorer måste prata ihop er och stämma av med Simon. Han måste veta förutsättningarna om något ska förberedas – framförhållning är helt avgörande om vi ska kunna känna oss trygga i att allt funkar när det ska skrivas vid provtillfället. 

Inför Wisingdagarna

I linje med datorer om nationella prov måste alla som förväntar sig att använda paddor eller datorer på något speciellt sätt informera och involvera Simon, Christer M och eventuellt Mttias i detta så att allt finns på plats när det sa användas och så att allt funkar.

Kostnad kopieringspapper – prisuppgång på 350% sedan i november

Kopieringspapper

Vi en av de verksamheter i kommunen som har bäst förutsättningar att minska andelen papperskopior. Trots detta är vår stora kopiator i kopieringsrummet alltid kommunens topp-3-placering vad gäller flest tagna kopior. 

Nu har kopieringspapperet gått upp med 350% (från 16 kr till 56 kr för 500 ark). Det är ännu ett incitament att hålla nere kopieringskostnaderna och vår påverkan på miljön. 

PRAO för 20A och 20B v11

Direkt efter sportlovet har 8A och 8B PRAO. Viktigt så ni inte glömmer bort det.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

V.11 – 14-18/3 2022 Digitalt event Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan. 

Envising:

 • Mobilitet till Frankrike – 21-25/3. 4 elever och 2 vuxna åker.
 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5 4 elever och 32 vuxna åker.

UHR erbjuder

22/3 kl 15.00-15.45 en snabbtitt på eTwinning med tema språklärare. Anmälan senast 18/3. Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare4/

24/3, kl 15.00-15.45 en snabbtitt på eTwinning med tema Nybörjare. Anmälan senast 22 mars, Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-nyborjare4/

5/4, kl 16.00-16.40 en snabbtitt på eTwinning med tema Hitta samarbetspartners. Anmälan senast 1 april. Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-hitta-samarbetspartner2/

eTwinning erbjuder:

17/3, kl 16.00-17.30 ett online-seminarium ”Fighting against discrimination; Standing up against discrimination”. Den internationella dagen motrasism uppmärksammas varje år den 21/3. Anne Frank-huset kommer att vara värd för två webbseminarier om berättelser som berör. Du kommer att lära dig nya strategier för att prata om diskriminering med elever, med hjälp av ungdomars berättelser. Mer info och anmälan på www.etwinning.net

Lärarförbundet erbjuder ALLA (inte bara medlemmar):

31/3, kl 18.30-20.00, en kostnadsfri föreläsning med Micael Bydén med titeln: ”Vikten av en sund värdegrund och tillitsfulla relationer”. Att utveckla lyhörda och tillitsfulla ledarskap, med stort fokus på värdegrund, mångfald, relationsbyggande och dialog. Mer info och anmälan på www.lararforbundet.se/inspirationskvallar


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden


Veckans tips

Pedagog västerbotten

Viktigt att ha med sig i undervisningen – ”Du kan bara minnas det du har tänkt” – vi måste ställa oss frågan hur vi får eleverna att tänka! Läs mer här från ”Pedagog Västerbotten”: https://pedagogvasterbotten.se/2017/09/29/sa-triggar-du-igang-hjarnan-for-ett-battre-larande/


Detta händer under veckan (v.11)

 • Hela veckan
  • Breakning Barriers event hela veckan.
  • PRAO för 20A och 20B hela veckan.
  • 20D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Medarbetarsamtalen pågår – Erik och Johan är mkt bokade.
 • Mån – 15:00-16:40 SPSMs språkstörningskurs (sista kurstillfället) Ansvar Jennie L och Carina B-B
 • Tis – 12:00-13:00 MBL11 Ansvar Skolledningen inkl resp fackombud och skyddsombud.
 • Tis – 15:00-17:00 EHM 7-9B Ansvar EHT och A-lag7-9B
 • Ons – 15:45-17:00 APT samt EHT-temaplanering Ansvar: Skollening samt EHT

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inge påminnelser just nu.