Sjökortet v22 30/5-3/6

 

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Plan för dagen  – blivande åk 7 samt nuv. åk 7 och 9
 • Fotboll på onsdag
 • Anmälan till handledarkurs inför att vi blir övningsskola – senast idag kl 12:00
 • Kulturombudsmöte
 • Daniel är utlånad ett par halvdagar i veckan till Wendela
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Anmälan till åk 9s avslutningsfest mån 13/6

Måndag den 13/6 är det avslutningsfest för åk 9. Det är viktigt att man som lärare anmäler sig via forms om dom ska komma – se anmälningslänk nedan – Fyll i denna forms senast 1/6 kl 17.00:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcBN2OxDLYx5CkekLxMXqZkFUQzBSWkxNQUo3TVg2UFRGVTcyQ0pLNE84Qy4u

Handledarkurs i samband med att vi blir övningsskola

Se mail från Erik i onsdags ang anmälan till kurs / handledarutbildning i samband med att vi blir övningsskola. Läs detaljerna där – gör anmälan via länken där eller vis den här länken: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNTVTQjk5UERVSzZEOFM5Tk4yOUJPSUJNWiQlQCNjPTEu 

Planering konf.erensdagerna i juni

En detaljerad planering för de konferensdagarna i juni kommer inom kort. I kalendariet finns en del poster utlagda redan. De poster som ligger där kommer att finnas med i planeringen men kan komma att kastas om något för att få logistiken att funka. Planeringen fredag den 17/6 ligger dock fast.

Kultur i skolan inför kommande läsår

På måndag 30/5 är det  kulturombudsmöte, kl 15.00. Finns det något ni önskar i kulturutbud / aktivitetrer inför kommande läsår – hör av er till Johan innan 15:00 måndag.

Uppdaterat schema för sista veckan

Här kommer en uppdaterad planering för sista dagarna med eleverna. Hör av er snarast om ändringar görs. Detta har skickats ut till alla elever och vårdnadshavare.

Planering sista dagarna vt22

Fotboll onsdag 1/6 och konftid. den dagen

Nu är fotbollsmatchen flyttad till nu på onsdag den 1/6. Det blir spel utan publik uppe på Bondsjöhöjdens IP. En handfull vuxna från Hedda resp Wendela kommer att vara på plats. Vi förstår dock att det finns risk att viss publik dyker upp, men inga elever ska släppas iväg från lektioner för att titta på fotboll.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Följ deras blogg här: https://erasmusbreakingbarriers.wordpress.com/ 

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Inga fler mobiliteter under projektperiod 1.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Ni som hinner ha ämneslag under veckan – följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Gå igenom planeringen för sista veckan.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Prata om programmet sista dagarna för resp årskurs 

Veckans tips

Kooperativt lärande

Tips på gruppstärkande övningar inför de sista dagarna i skolan: https://kooperativt.com/2016/07/25/gruppstarkande-ovningar/ 


Detta händer under veckan (v.22)

 • Hela veckan
  • 21D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Både Erik F och Julia T är på kurs hela veckan.
  • Anders B är ledig 1/6-10/6 – Under tiden får vi återigen rå om Agneta 🙂 som sköter cafét!!!
 • Mån – 09:00 och framåt – Friluftsdag, träff med nya åk 7 Ansvar Idrottslärare samt blivande mentorer åk 7.
 • Ons – 13:00-15:00 – Fotboll WH vas HW (utan publik) Ansvar Idrotsslärare
 • Ons – 15:45-17:00 Konftis – uppföljning av läsåret mm. Ifyllning av enkäter och samdiskussion. Ansvar Erik J
 • Tors – 08:00-09:00 MBL19 (formell kallelse kommer – men det handlar främst om datum kommande läsår som inte blev klart förra MBL19) Ansvar skolledning och fackombud
 • Fre – 08:00-12:00 preliminärt – Uppföljning av läsåret EHT Ansvar Erik J och Anna E

Aktuella enkäter att göra

 • För er som är intresserade – anmäl er till handledarkurs – se ovan
 • För er som är intresserade – anmäl er till åk 9s avslutningsfest senast 1/6 – se ovan

Viktiga påminnelser

  • Se filmen om terminsbetyg.

Sjökortet v21 23/5-27/5

 

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Planering onsdag 25/5
 • Internationella mässan den 7/6
 • Luncher sista veckan – senast måndag info till Lena Ö
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Internationell mässa 7/6 

Erasmus+ logga

Den 7/6 är det mässa internationell mässan i Ljushallen då vi visar och presenterar våra olika internationella aktiviteter som är kopplade till Ersamus+. Miranda Samuelsson som går på United World Colleges, UWC, kommer även att presentera UWC som skola och sitt första år i Italien.

Mässan är öppen mellan 09.00 – 11.00 och eleverna förväntas besöka ljushallen enligt följande:

 • 09.00-9.30        
  • Besök av 7orna i ljushallen
  • 9A + 9B lyssnar på Miranda i gradängen      
 •  09.30-10.00     
  • Besök av alla 9or i ljushallen
 • 10.00-10.30    
  • Besök av 8orna i ljushallen
  • 9C + 9D lyssnar på Miranda i gradängen
 • 10.30-11.00   
  • Besök av åk 7 och 8 på Kastellskolan i ljushallen.
 • 11.00-11.30   
  • Kastellskolan lyssnar på Heddas presentation av olika mobiliteter i gradängen

Viktigt att alla mentorer pratar med klasserna om hur man beter sig i på mässa – se nedan om mentorstiden.

Medarbetargalan 2022

Årets medarbetargala kommer att äga rum 2/11 (onsdag v. 44). Tanken med att tidigarelägga galan är att fler medarbetare ur Skolförvaltningen ska kunna ha möjlighet att delta eftersom det är skollov.

Besök från Frankrike / Lyon v.22

Under vecka 22 kommer en ämnesinspektör från Lyon att vara i skolan. Han kommer att följa ett liknande program som besökarna från Lyxemburg och Nantes. Han heter David Lafrage och kommer att presentera sig under sina klassrumsbesök under veckan. Han är intresserad av svenskt skolsystem i stort.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Inga fler mobiliteter under projektperiod 1.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Ni som hinner ha ämneslag under veckan – följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera för och meddela Lena Ö luncherna under sista skolveckan – meddela henne senast den 23/5.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Prata med eleverna i alla klasser år 7-9 om vad ”mässa” innebär. Vad är syftet med att ha en mässa (att få visa upp något – information, en vara, en idé – jämför bokmässa, bilmässa, hurdjursmässa, gymnasiemässa) och hur uppträder man som deltagare. Det kommer att bjudas på snacks under mässan – det tar man emot med ödmjukhet, snacks är till för alla – inte ta allt för den som är först till kvarn, etc.

Veckans tips

Pedagog värmland

Bra tips för en inkluderande skolavslutning från Pedagog Värmland: https://pedagogvarmland.se/blog/skolnarvaroprojektet/20180605/tips-och-tankar-infor-skolavslutningen/


Detta händer under veckan (v.21)

 • Hela veckan
  • 21D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Kortvecka för elever och lärare.
 • Mån – 10:30-11:30 forts skyddsrond Ansvar Erik och resp skyddsombud.
 • Tis – 12:30-16:30 – Överlämning inför åk 7 till 7-9B Ansvar Erik och medarb. i 7-9B
 • Ons – eleverna lediga bortsett elever som har lovskola
 • Ons – Studiedag ang nya kursplaner – se inbjudan från Camilla S.
 • Fre – Lovskola för de elever som anmält sig

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Se filmen om terminsbetyg.

Sjökortet v20 16/5-20/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Planering framåt
 • Planerings NP Mod.spr
 • Klassråd – ska det vara klassråd idag måndag?
 • Lunchlösningar sista skolveckan
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Upplägg rättning av nationella prov

För att alla ska hålla sig ajour kring hur det är att ha och rätta nationella prov ska alla som undervisar i resp NP-ämne vara med och rätta proven – oavsett om man undervisar åk 9 det innevarande året eller ej. Även om man inte ska rätta lika mycket som de som har åk 9. Detta las in i differentieringsmodellen av tjänstefördelningen – att det är tyngre att ha ämnen med nationella prov. 

Internationell mässa

Internationalisering

Förmiddagen den 7/6 har vi internationell mässa på skolan då alla elever / klasser ska få en chans att veta mer om vårt internationella arbete. Detaljplaneringen är inte klar men dagen kommer bland annat att innehålla följande:

 • Utställning där de olika resorna och projekten ställer ut så att man kan mingla och få berättat om projekten.
 • Miranda Samuelsson kommer och berättar för alla elever i åk 9 om hennes första år på UWC (United Word Colleges) i Italien.
 • Vi kommer att bjuda in politiker, folk från skolförvaltningen, media, föräldrar, mfl. så att alla kan ta del av vad vi upplevt tillsammans med elever och lärare som varit med i aktiviteter med olika projekten.

Fest fredagen den 17/6

Olika hattar

Boka in fredagen den 17/6 (andra  konf.dagen i juni) – då blir det fest!! Internationellt tema!! 

Mer info kommer!

Info till köket om planerade lunchlösningar under sista veckan

Senast måndag den 23/5 behöver Lena i köket få veta hur ni tänker er olika lunchlösningar utifrån programmet de sista dagarna. Hon behöver veta antal och tider – med andra ord behöver ni prata ihop er mellan A-lagen innan ni rapporterar. 

Salsbokningar som inte utnyttjas

Vid olika tillfällen behöver man få tag i en sal med mkt kort varsel. För att det ska gå smidigt behöver salsbokningarna stämma – med andra ord bokar man en sal så använder man den. Boka därför inte upp salar ni inte vet med er att ni ska använda. 

Enda undantaget från detta är 7-9B som behöver ha tillgång till extra sal i vissa situationer men aldrig förutsägbart hur stort behovet är. 

Påminn eleverna om lovskola på studiedagen den 25/5 och klämdagen den 27/5

Den 25/5

 • Studiedagen för lärare – program kommer att skickas ut av Camilla / Per på Wendela. 
 • För lärarassar/elevassar kommer det att vara jobb på skolan:
  • Uppfräschning och borttagande av klotter
  • Lovskola.
 • Vi äter lunch tillsammans på Wendela kl 12:00-13:00 – även alla elevassar och lärarassar

Den 27/5

 • De som är kvar på skolan kommer att jobba med:
  • Uppfräschning och borttagande av klotter
  • Lovskola.

Första arbetsdagen i höst 16/5

I år kommer vi att följa övriga skolors start och stopptider samt har ambitionen att konferens/studiedagarna ska vara desamma. Länge har den 17/8 varit utsatt som första arbetsdag för läsåret 22/23, men det gemensamma beslutet bland alla rektorer är att vi börjar den 16/8 för att få ut två lovdagar under höstlovet. Detta är spikat – övriga läsårsdatum ska gås igenom och MBLas inom kort.

Planering för NP moderna språk

Bifogat i mailet om det här sjökortet finns planeringen för NP i moderna språk under vecka 20. Se hur du och dina elever berörs.

Grundplaneringen ser ut så här

 • Måndag provtid för år 9, start kl 09.30.
 • Provtid tisdag på ordinarie språklektion, med förlängd tid.

OBS! elever som läser Bas, sv/en, har endast en lektion måndag. Gruppen heter Bas 1 och lektion kl. 09.30-10.30, slut.

Resebloggar

Ann-Sofie och Olle med elever är i dagarna tillbaka efter något som på avstånd verkar ha varit en kanonvecka i Turkiet. Läs hela deras härliga blogg för resan här: https://erasmusenvising.wordpress.com/ 

Nu under vecka 20 är vi, Elisabet, Christina och Erik (och Love och Klara Juntikka) på resa till Frankrike och Lyon / St Etienne. Här kommer ni kunna läsa om vår resa: https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Vecka 20 – 16-20/5 åker Elisabeth, Chritina F och Erik till Lyon/ St Etienne.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • I alla ämneslag – titta på filmen om terminsbetyg – då och då kommer frågan om vad det innebär – viktigt att vi följer de almänna råden samt att vi gör lika. Se nedan under ”Viktiga påminnelser”
 • Om det inte hanns med under vecka 19 så ska ämneslag Svenska diskutera frågorna som övriga diskuterade på konf.tiden i onsdags. Se länk utskickad av Erik den 4/5. Skriv era reflektioner direkt i den – tänk på att inte rader övrigas reflektioner.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera för och meddela Lena Ö luncherna under sista skolveckan – meddela henne senast den 23/5.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Klassråd?

Veckans tips

En favorit i repris – om terminsbetyg!! Viktigt att alla förstår att terminsbetyg ska täcka in allt eleven gjort sedan eleven började åk 7. Se nedan under ”Viktiga påminnelser


Detta händer under veckan (v.20)

 • Hela veckan
  • 21C ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Erik, Christina och Elisabet är i Lyon/St Etienne hela veckan.
 • Mån – NP Mod.språk – se tider och planering i mail och ovan Ansvar Johan och lärare mod.spr.
 • Tis – NP Mod.språk. sker på BAS-tiden för åk 9 Ansvar Johan och lärare mod.spr.
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. Johan presenterar hur ett mer blocklagt schema kan se ut. EHT – utvärdering av EHT-teman Ansvar Skolledningen och EHT

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Se filmen om terminsbetyg.

Sjökortet v19 9/5-13/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Planering framåt
 • SKUA?
 • Skolråd den 11/5
 • Europadagen
 • Planerings NP Ma
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Europadagen måndag e.m.

Europadagen

Vi kommer att vara deltagare i Europadagen på måndag eftermiddag. Då kommer elever som varit med i olika delar av våra Erasmusprojekt att vara på plats för att berätta om vårt internationella arbete samt vara lite mingeljournalister.

Vår del av dagen med presentationer av Erasmus är mellan 14:00 och cirka 15:00. Tobias och de elever som ska presentera kommer att vara där från 13:30 för att ställa i ordning och kolla tekniken. Vi håller till i Agrellsalen på våning fyra. 

 

 

 

 

Nationella prov Matematik

Under onsdag och fredag är det nationella prov i matematik. Se bifogad fil om det här veckobrevet för att se planering. Samling för alla inblandade på Erisk rum innan start kl 08:00 resp provdag.

Skolråd 11/5

Onsdag den 11/5 mellan 18:00 och ca 20:00 är det skolråd – fysiskt på skolan.

Anteckningar från Onsdagskonf / APL v19 (4/5)

Ni som inte var på konferensen i onsdags kan gå in på den gemensamma kalendern för att läsa anteckningarna.

Studiedagen den 25/5 och klämdagen den 27/5

Den 25/5

 • Studiedagen för lärare – program kommer att skickas ut av Camilla / Per på Wendela. 
 • För lärarassar/elevassar kommer det att vara jobb på skolan:
  • Uppfräschning och borttagande av klotter
  • Lovskola.
 • Vi äter lunch tillsammans på Wendela kl 12:00-13:00 – även alla elevassar och lärarassar

Den 27/5

 • De som är kvar på skolan kommer att jobba med:
  • Uppfräschning och borttagande av klotter
  • Lovskola.

Friluftsdag åk 7 och 9 samt ledarskapsdag åk 8 – dag för nya blivande åk 7 att träffa sina nya mentorer.

Den 30/5 så är det friluftsdag för alla elever i åk 7 och 9 samt ledarskapsdag för eleverna i åk 8. Den senare hålls av barn- och fritidsprogrammet.

Samma dag kommer de blivande åk 7 eleverna till skolan för besök och för att träffa sina blivande mentorer. Tid för att planera detta kommer att avsättas för A-lag 9.

Preliminär planering sista dagarna

Nu börjar planeringen för de sista skoldagarna ta form. Så här ser den preliminära planeringen ut i dagsläget för alla årskurser:

Planering sista dagarna vt22

Fotbollen den 9/6 gäller endast de spelande eleverna i åk 7 och 8, men för åk 9 så är gäller det alla – de spelande eleverna samt att övriga åk 9 är publik.

Viktigt att ni alla meddelar Lena Ö om luncherna.

V20 – Erik, Christina och Elisabet i Frankrike

Vecka 20 är vi på resa till Frankrike – Johan V är tf rektor under Eriks frånvaro.

Datorer åk 9

Alla elever i åk 9 ska lämna in sina datorer förmiddagen den 9/6 (schema kommer för detta). Då ska både dator och laddare lämnas in. Om laddare inte är med då kommer vi att skicka en räkning hem. Erik kommer att gå ut med detta till alla elever i åk 9 via Schoolity. Men det är bra om ni påminner eleverna om det.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Ansökan se ovan.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5, 4 elever och 2 vuxna åker.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Vecka 20 – 16-20/5 åker Elisabeth, Chritina F och Erik till Lyon/ St Etienne.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Ämneslag Svenska diskuterar frågorna som övriga diskuterade på konf.tiden i onsdags. Se länk utskickad av Erik den 4/5. Skriv era reflektioner direkt i den – tänk på att inte rader övrigas reflektioner.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera för och meddela Lena Ö luncherna under sista skolveckan.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • åk 9 – påminna eleverna om att de ska lämna in sina datorer innan de slutar – även laddare ska vara med annars skickas räkning hem. Datum kommer för när det ska ske.

Veckans tips

Erasmus+ logga

Missa inte att kolla efter kurser och annat spännande inom att utveckla sig med utifrån våra internationaliseringsmål. Se i höger spalten här på Heddawisingskolan.com


Detta händer under veckan (v.19)

 • Hela veckan
  • 21C ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Ann-Sofie och Olle i Turkiet med 4 elever.
 • Tis – 13:00-16:00 – Spec.överlämning från Brännan och Geresta. Ansvar EHT och resp avlämnande skola
 • Ons – NP Ma
 • Ons – 15:30-17:00 SKUA? Ansvar Skolledningen
 • Tors – 08:00-09:00 – MBL Ansvar skolledningen och resp. fackombud
 • Fre – NP Ma

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu.