Sjökortet v21 23/5-27/5

 

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Planering onsdag 25/5
 • Internationella mässan den 7/6
 • Luncher sista veckan – senast måndag info till Lena Ö
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Internationell mässa 7/6 

Erasmus+ logga

Den 7/6 är det mässa internationell mässan i Ljushallen då vi visar och presenterar våra olika internationella aktiviteter som är kopplade till Ersamus+. Miranda Samuelsson som går på United World Colleges, UWC, kommer även att presentera UWC som skola och sitt första år i Italien.

Mässan är öppen mellan 09.00 – 11.00 och eleverna förväntas besöka ljushallen enligt följande:

 • 09.00-9.30        
  • Besök av 7orna i ljushallen
  • 9A + 9B lyssnar på Miranda i gradängen      
 •  09.30-10.00     
  • Besök av alla 9or i ljushallen
 • 10.00-10.30    
  • Besök av 8orna i ljushallen
  • 9C + 9D lyssnar på Miranda i gradängen
 • 10.30-11.00   
  • Besök av åk 7 och 8 på Kastellskolan i ljushallen.
 • 11.00-11.30   
  • Kastellskolan lyssnar på Heddas presentation av olika mobiliteter i gradängen

Viktigt att alla mentorer pratar med klasserna om hur man beter sig i på mässa – se nedan om mentorstiden.

Medarbetargalan 2022

Årets medarbetargala kommer att äga rum 2/11 (onsdag v. 44). Tanken med att tidigarelägga galan är att fler medarbetare ur Skolförvaltningen ska kunna ha möjlighet att delta eftersom det är skollov.

Besök från Frankrike / Lyon v.22

Under vecka 22 kommer en ämnesinspektör från Lyon att vara i skolan. Han kommer att följa ett liknande program som besökarna från Lyxemburg och Nantes. Han heter David Lafrage och kommer att presentera sig under sina klassrumsbesök under veckan. Han är intresserad av svenskt skolsystem i stort.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Inga fler mobiliteter under projektperiod 1.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Ni som hinner ha ämneslag under veckan – följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera för och meddela Lena Ö luncherna under sista skolveckan – meddela henne senast den 23/5.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Prata med eleverna i alla klasser år 7-9 om vad ”mässa” innebär. Vad är syftet med att ha en mässa (att få visa upp något – information, en vara, en idé – jämför bokmässa, bilmässa, hurdjursmässa, gymnasiemässa) och hur uppträder man som deltagare. Det kommer att bjudas på snacks under mässan – det tar man emot med ödmjukhet, snacks är till för alla – inte ta allt för den som är först till kvarn, etc.

Veckans tips

Pedagog värmland

Bra tips för en inkluderande skolavslutning från Pedagog Värmland: https://pedagogvarmland.se/blog/skolnarvaroprojektet/20180605/tips-och-tankar-infor-skolavslutningen/


Detta händer under veckan (v.21)

 • Hela veckan
  • 21D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Kortvecka för elever och lärare.
 • Mån – 10:30-11:30 forts skyddsrond Ansvar Erik och resp skyddsombud.
 • Tis – 12:30-16:30 – Överlämning inför åk 7 till 7-9B Ansvar Erik och medarb. i 7-9B
 • Ons – eleverna lediga bortsett elever som har lovskola
 • Ons – Studiedag ang nya kursplaner – se inbjudan från Camilla S.
 • Fre – Lovskola för de elever som anmält sig

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Se filmen om terminsbetyg.