Sjökortet v22 30/5-3/6

 

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Plan för dagen  – blivande åk 7 samt nuv. åk 7 och 9
 • Fotboll på onsdag
 • Anmälan till handledarkurs inför att vi blir övningsskola – senast idag kl 12:00
 • Kulturombudsmöte
 • Daniel är utlånad ett par halvdagar i veckan till Wendela
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Anmälan till åk 9s avslutningsfest mån 13/6

Måndag den 13/6 är det avslutningsfest för åk 9. Det är viktigt att man som lärare anmäler sig via forms om dom ska komma – se anmälningslänk nedan – Fyll i denna forms senast 1/6 kl 17.00:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcBN2OxDLYx5CkekLxMXqZkFUQzBSWkxNQUo3TVg2UFRGVTcyQ0pLNE84Qy4u

Handledarkurs i samband med att vi blir övningsskola

Se mail från Erik i onsdags ang anmälan till kurs / handledarutbildning i samband med att vi blir övningsskola. Läs detaljerna där – gör anmälan via länken där eller vis den här länken: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNTVTQjk5UERVSzZEOFM5Tk4yOUJPSUJNWiQlQCNjPTEu 

Planering konf.erensdagerna i juni

En detaljerad planering för de konferensdagarna i juni kommer inom kort. I kalendariet finns en del poster utlagda redan. De poster som ligger där kommer att finnas med i planeringen men kan komma att kastas om något för att få logistiken att funka. Planeringen fredag den 17/6 ligger dock fast.

Kultur i skolan inför kommande läsår

På måndag 30/5 är det  kulturombudsmöte, kl 15.00. Finns det något ni önskar i kulturutbud / aktivitetrer inför kommande läsår – hör av er till Johan innan 15:00 måndag.

Uppdaterat schema för sista veckan

Här kommer en uppdaterad planering för sista dagarna med eleverna. Hör av er snarast om ändringar görs. Detta har skickats ut till alla elever och vårdnadshavare.

Planering sista dagarna vt22

Fotboll onsdag 1/6 och konftid. den dagen

Nu är fotbollsmatchen flyttad till nu på onsdag den 1/6. Det blir spel utan publik uppe på Bondsjöhöjdens IP. En handfull vuxna från Hedda resp Wendela kommer att vara på plats. Vi förstår dock att det finns risk att viss publik dyker upp, men inga elever ska släppas iväg från lektioner för att titta på fotboll.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Följ deras blogg här: https://erasmusbreakingbarriers.wordpress.com/ 

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Inga fler mobiliteter under projektperiod 1.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Ni som hinner ha ämneslag under veckan – följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Gå igenom planeringen för sista veckan.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Prata om programmet sista dagarna för resp årskurs 

Veckans tips

Kooperativt lärande

Tips på gruppstärkande övningar inför de sista dagarna i skolan: https://kooperativt.com/2016/07/25/gruppstarkande-ovningar/ 


Detta händer under veckan (v.22)

 • Hela veckan
  • 21D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Både Erik F och Julia T är på kurs hela veckan.
  • Anders B är ledig 1/6-10/6 – Under tiden får vi återigen rå om Agneta 🙂 som sköter cafét!!!
 • Mån – 09:00 och framåt – Friluftsdag, träff med nya åk 7 Ansvar Idrottslärare samt blivande mentorer åk 7.
 • Ons – 13:00-15:00 – Fotboll WH vas HW (utan publik) Ansvar Idrotsslärare
 • Ons – 15:45-17:00 Konftis – uppföljning av läsåret mm. Ifyllning av enkäter och samdiskussion. Ansvar Erik J
 • Tors – 08:00-09:00 MBL19 (formell kallelse kommer – men det handlar främst om datum kommande läsår som inte blev klart förra MBL19) Ansvar skolledning och fackombud
 • Fre – 08:00-12:00 preliminärt – Uppföljning av läsåret EHT Ansvar Erik J och Anna E

Aktuella enkäter att göra

 • För er som är intresserade – anmäl er till handledarkurs – se ovan
 • För er som är intresserade – anmäl er till åk 9s avslutningsfest senast 1/6 – se ovan

Viktiga påminnelser

  • Se filmen om terminsbetyg.