Sjökortet v18 2/5-6/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ledigheter ang religiösa skäl – se rutin
 • Info NP So
 • Skolråd den 11/5
 • Planering sista skolveckan.
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Nationella prov i So

Nationella prov i So tisdag och torsdag under veckan. Samling på exp kl 08:00 inför respektive provdag. Info om grupper kommer under måndagen via mail. 

Ledigheter av religiösa skäl

Vi har sedan länge en riktlinje för ledigheter för religiösa skäl:

Skolan får då och då förfrågan om ledighet av religiösa skäl – oftast i samband med firandet av religiösa högtider. Skolans hållning är att närvaro i skolan är viktigt och att religionsutövande får skötas så det inte påverkar skolgången. Om ledigheten är på grund av familjeskäl i samband med en högtid så kan man alltid lämna in en ledighetsansökan. Den kommer att behandlas som alla andra ledigheter och beviljas endast om det bedöms att frånvaron inte påverkar elevens måluppfyllelse i undervisningen.

Ledighetsansökan ska lämnas in till skolan i god tid, minst en vecka innan ledigheten infaller, så att skolan kan kontakta vårdnadshavare för eventuella frågor.

Texten finn även på engelska – här hittar man riktlinjen som PDF: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinje-fc3b6r-ledighet-av-religic3b6sa-skc3a4l1.pdf 

Skolråd 11/5

Onsdag den 11/5 mellan 18:00 och ca 20:00 är det skolråd – fysiskt på skolan.

Ansökan om karriärstjänst / förstelärare

Missa inte informationen om ansökan om karriärstjänst som gick ut via mail i torsdags. Deadline redan söndag den 1/5.

Ang hur vi gör kränkningsanmälningar

Vi gör i dagsläget olika vid kränkningsanmälningar. Vi bör dock endast skriva in initialerna och klasstillhörighet i anmälan – både för den kränkte och den som kränker. Här gör vi idag lite olika. Alltså – det sk vara endast initialer och klasstillhörighet i kränkningsanmälnngarna.

Medarbetarsamtal 

Nu ska alla medarbetarsamtal vara genomförda eller åtminstone bokade till senaste nu i veckan (vecka 18). Om det är någon vi av någon anledning har missat att kalla – hör genast av er till Erik eller Johan.

Kaffekoppar i klassrum

kaffekopp

Runt om i skolan hamnar det kaffekoppar kvar ute i klassrummen. Se till at de kommer tillbaka till köket och diskmaskinen när ni druckit upp ert kaffe.

Internationaliseringsmål, kurser och mobiliteter (resor) 

Från och med nu kan ni hitta länkar till hur och var man söker om det finns kurser att gå runt om i EU. All sådan info samt våra internationaliseringsmål och vad vi sökt hittas i högermarginalen under ”Erasmus, kurser och eTwinning”.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Ansökan se ovan.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5, 4 elever och 2 vuxna åker.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Vecka 20 – 16-20/5 åker Elisabeth, Chritina F och Erik till Lyon/ St Etienne.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Meddela Erik vem som ska vara med på skolråden den 11/5. 

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Följ er egen agenda.

Veckans tips

Grit

Mycket intressant om vikten av GRIT i skolan: https://www.forskning.se/2017/11/09/grit-ar-grejen-om-du-vill-lyckas-i-skolan/ 


Detta händer under veckan (v.18)

 • Hela veckan
  • 21C ansvarar för återvinningsstationerna.
  • PRAO 8C och 8D
 • Mån – 13:00-15:00 EHT går igenom de nya kommande klasserna för åk 7 Ansvar Erik och Johan
 • Tis – NP So
 • Tis – 15:00-17:00 EHM i 7-9B Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tiden – APT samling i gradängsalen Ansvar Skolledningen
 • Tors – NP So
 • Tors – 15:00-16:40 – NPF-studie för 7-9B Ansvar A-lag och CEHT

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu.

Sjökortet v17 25/4-29/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Återkoppling lovskolan
 • Info NP engelska
 • Planering sista skolveckan.
 • Nya elever i 20C och 21A
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Nationella prov i Eng

Nationella prov i engelska tisdag och torsdag under veckan. Samling på exp kl 08:00 inför respektive provdag. Info om grupper kommer under måndagen via mail. 

Heta utbildningar / yrkeshögskolan lånar toaletter

Under tisdagen den 26/4 kommer yrkeshögskolans lokaler i maskinhallen att sakna vatten och därmed toaletter. De kommer då ha tillgång vår toaletter på Hedda.

Nya elever i 20C och 21A

Under måndagen kommer det en ny elever till klass 20C och under tisdagen kommer en ny elev till 21A. 

Nya klasser inför hösten

Unde rveckan kommer vi få de första förslagen på den nya klasserna inför hösten. Vi kommer titta på dem i EHT och eventuellt fråga om kompletteringar / ändringar annan de spikas.

Medarbetarsamtal för de som inte hunnits med pga sjukdom mm

Under veckan kommer Erik att lägga in de utvecklingssamtal som inte kunnat lösas på grund av att han varit sjuk och borta.

Planering sista skolveckan för eleverna 

På A-lagstiden den här veckan ska ni se över planeringen för avslutningsdagarna i respektive A-lag. Följande dagar ska planeras och följande ev begränsingar/programinnehåll finns redan. Mer tid för detaljplanering kommer läggas på en onsdagskonferens senare.

 • De dagar som ska planeras är: Fredag 10/6 och måndag den 13/6 samt tisdag den 14/6. Skolavslutningen är den 15/6.
 • Deadline för betyg är torsdag den 9/6
 • Åk 9 har Smitingendag fredag den 10/6 – bokat och klart
 • Åk 8 brukar ha nattvandring – den enda lämpliga dagen för detta är torsdag den 9/6 – kompledigt 10/6. Åk 8 har enligt tradition ingen smitingendag eftersom de får nattvandringen.
 • Avslutningsfesten för åk 9 är måndag den 13/6 i teaterns foajé
 • Lämplig dag att ha Heddarejset är måndag f.m. (samt aktiviteter på smitingen under fredagen)
 • Får åk 8 har det planerats in en halvdag med inkluderingsarbete mm med utgångspunkt från erfarenheterna från Victorias, Annas, Maries och Carinas resa/kurs på Reunion Island. Lämplig dag är måndag den 13/6.
 • Preliminärt blir avslutningen i kyrkan efter 11:00…

Här är fjolårets planering – Tänk bort EHT-innehållet som det ser ut i den planeringen: Planering sista skolveckorna

Hälsningar från lovskolan

Under loveskolan hade alla fixat och donat för en trevlig grillunch under fredagen – ser härligt ut!! Trevligt!

Lovskolelunch


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Ansökan se ovan.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5, 4 elever och 2 vuxna åker.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Arbeta med planeringen för de sista skolveckorna – se ovan.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Följ er egen agenda.

Veckans tips

SKR

Intressant från SKR om skolutveckling: https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/skrssatsningarutvecklaskolan/framgangsfaktorerforskolansutveckling.213.html

Vi  måste fråga oss alla – vad av detta gör vi bra – vad kan vi göra mer av, tydligare, annorlunda.


Detta händer under veckan (v.17)

 • Hela veckan
  • 21B ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Eleverna i åk 9 gör programbesök under veckan
 • Mån – 13:00-15:00 EHT går igenom de nya kommande klasserna för åk 7 Ansvar Erik och Johan
 • Tis – NP engelska 
 • Ons – 12:40-13:15 Möte förstelärare på Eriks rum Ansvar Erik
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tiden – Möte Ackrediteringsgruppen/Envisinggruppern/Breaking Barriersgruppen, Övriga pedagogiskt forum i A-lagen Ansvar Skolledningen samt A-lagsledare mfl.
 • Tors – NP engelska

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu.

Sjökortet v15 11/4-14/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Erik ledig – Johan håller i mötet
 • Mobilljud och datorer i matsalen.
 • Planering sista skolveckan.
 • Världsläget / flyktingsituation
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Sjukanmälan

För att sjukanmälan ska går så snabbt och smidigt som möjligt för att lösa ev vikariefrågor så ska den ske till Hanna via SMS. Då kan hon rodda med detta initialt även om hon är hemma för VAB eller liknande. Hannas nr är: 070 301 49 51

Påminnelse om lovskola på påsklovet

Glöm inte att påminna eleverna om lovskolan på påsklovet. Anmälan till lovskolan ska ske senast 12/4 (kl 23:45). Eleverna anmäler sig själva – men ni som mentorer kan hjälpa dem att göra det (bra om vårdnadshavare får veta det dock). Anmälan görs via följande länk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNDFVNjZCVlFLNVpIVUNERjdOM0MwUE9OTiQlQCNjPTEu 

Eventuella ledigheter under påsklovet

Det ligger en lista på exp. – vilka skall jobba på påsklovet? Det är viktigt för admin. att vi vet för bland annat lovskolans organiserande. Fyll i senast onsdag tisdag 12/4.

För ordningen och miljön i matsalen

Matsalen är inte en ”hängyta” där man sitter och kollar youtubefilmer (och liknande) på mobilen eller sitter med datorn och jobbar/surfar. Om eleverna sitter med sina mobiler i matsalen ska de vara tystade – inga ljudliga spel eller uppspelade filmklipp i matsalen.  

Tjänstefördelningar

Tyvärr blir det inga tjänstefördelningar i era fack före påsklovet. Erik har inte hunnit med pga att han var sjuk v14. Vi återkommer till det inför v17.

NO-lärare – anmälan till NO-dag i augusti

Se mailutskick – glöm inte att anmäla er till NO-dagen den 22/8.

Pant som samlas ihop i skolan

Då och då kommer vi på elever med att samla in den insamlade panten i skolan. De sista dagarna har vi i tre olika skåp hittar säckar med tomburkar. 

För att eleverna ska få ta del av pantpengarna tänker vi oss nu att panten går som en inkomst till elevrådet. 

Absolicon bjuder in till ”Absolicondagen” den 11/4

För er som är nyfikna hur klimatläget ser ut och vad vi kan göra åt det – Absolicon bjuder in till informationskväll den 11/4. Välkomna!!

Info: https://www.absolicon.com/sv/investor/foretradesemission-2022/presentationer-emission-2022/

Anmälan: https://connect.absolicon.com/sv/sv/absolicondagen-registrering-11-april

NP i engelska v17

Planeringen för NP i engelska är redan klar. Proven ligger efter påsklovet, V 17,  på tisdag 26/4 och torsdag 28/4. Eleverna kan redan nu informeras om dag/tid och grupper vid genomförandet. Se planering för genomförande i bifogad fil i mailet om det här Sjökortet.

Planering sista skolveckan för eleverna 

Efter lovet har vi avsatt en onsdagskonferens för att planera avslutningsdagarna i respektive A-lag. Följande dagar ska planeras och följande ev begränsingar/programinnehåll finns redan.

 • De dagar som ska planeras är: Fredag 10/6 och måndag den 13/6 samt tisdag den 14/6. Skolavslutningen är den 15/6.
 • Deadline för betyg är torsdag den 9/6
 • Åk 9 har Smitingendag fredag den 10/6 – bokat och klart
 • Åk 8 brukar ha nattvandring – den enda lämpliga dagen för detta är torsdag den 9/6 – kompledigt 10/6. Åk 8 har enligt tradition ingen smitingendag eftersom de får nattvandringen.
 • Avslutningsfesten för åk 9 är måndag den 13/6 i teaterns foajé
 • Lämplig dag att ha Heddarejset är måndag f.m. (samt aktiviteter på smitingen under fredagen)
 • Får åk 8 har det planerats in en halvdag med inkluderingsarbete mm med utgångspunkt från erfarenheterna från Victorias, Annas, Maries och Carinas resa/kurs på Reunion Island. Lämplig dag är måndag den 13/6.
 • Preliminärt blir avslutningen i kyrkan efter 11:00…

Här är fjolårets planering – Tänk bort EHT-innehållet som det ser ut i den planeringen: Planering sista skolveckorna

Elevrådet har teambuilding den 14/4

På torsdag 14/4 kommer elevrådsrepresentanter vara borta på Himlabadet i Sundsvall för försenat organisatoriskt möte.

Det är heldag och vi åker från skolan 8.30. Om ni har fler funderingar kan ni höra av er till Martin G.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Se möteprotokoll från 31/3 – både för Envising och Breakning Barriers här: Erasmus och Breaking Barriers möte 220331

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Ansökan se ovan.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5 4 elever och 32 vuxna åker.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.

Lärarförbundet erbjuder ALLA (inte bara medlemmar):

En digital föreläsning anordnas 19/4 kl 18.30-20.00 av Lärarförbundet. Inbjudan riktar sig till både medlemmar och andra intresserade.

Pia Sundhage: ”Att leda med glädje”. Det handlar om glädje, passion och positivt ledarskap som riktas till de som vill bli bättre på att leda sig själv och inspirera andra.

Mer info och anmälan: www.lararforbundet.se/inspirationskvallar


Ämneslag

 • Följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Om möjligt titta på planeringen sista skolveckorna – se ovan.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Tipsa om att anmäla sig till lovskolan
 • Prata med alla klasser om miljön i maatsalen samt att de inte ska datorerna med sig dit eller ha ljud på sina mobiler.  

Veckans tips

Lärarförbundet specialpedagogik

Mycket enkla och bra tips från specialpedagogen lärarförbundet: Skapa studiero i klassrummet


Detta händer under veckan (v.15)

 • Hela veckan
  • 21B ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Erik borta Johan tf.
  • Eleverna i åk 9 gör programbesök under veckan
 • Mån – 13:00-15:00 Spec. Skolledning och SYV går igenom prognoser och F-varningar (Anna, Julia och Erik F är på annat via CEHT) Ansvar Johan.
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tiden  – uppföljning av elevärenden och frånvaro i respektive A-lag Ansvar: alla mentorer och EHT
 • Tors – arbetstid för lärare fram till 16:00
 • Fre – röd dag  – Långfredag – Glad påsk!!! 

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Påminn de elever som ni tycker behöver gå lovskola under påsklovet att anmäla sig till den. Anmälan senast tisdag 12/4.
  • Lägga in den detaljerade planeringen för Wisingdagar i Arbetsrummet på respektive årkursyta för Wisingdagarna.

Sjökortet v14 4/4-8/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Wisingdagarna – kommentarer / uppföljning
 • SVT-samarbete och grundskoleprofilering
 • Världsläget / flyktingsituation
 • Frånvaro 
 • Mobilitet till Spanien med Breaking Barriers
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Utvecklingssamtal

Under tisdag och onsdag är det som planerat utvecklingssamtal för åk 7 och 8. Det innebär att vissa lektioner kan vara inställda efter 13:00 eftersom mentorer sitter i utvecklingssamtal. Viktigt att lyfta möjligheten att gå lovskola. Länken till anmälan finns nedn – ni som mentorer kan gå in och anlmäla – ni kanske vill göra det direkt vid mötet.

Påminnelse om lovskola på påsklovet

Påminnelse om lovskolan under påsklovet –  På samma sätt som under sportlovet erbjuder vi lovskola under påsklovet. Viktigt att de elever som får F-varning / klarar inte målen i terminsprognosen får uppgifter/material/omprov att arbeta med under påsklovet. Ni bör även påminna åk 7 och 8 under utvecklingssamtalen att anmäla sig till lovskolan. Anmälan till lovskolan ska ske senast 12/4 (kl 23:45). Eleverna anmäler sig själva – men mni som mentorer kan hjälpa dem att göra det (bra om vårdnadshavare får veta det dock). Anmälan görs via följande länk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNDFVNjZCVlFLNVpIVUNERjdOM0MwUE9OTiQlQCNjPTEu 

SVT-samarbete och grundskoleprofilering i Härnösand

SVT1

Som en del i att göra Härnösand till en mer lockande skolkommun för både elever och personal i skolan har skolnämnden beslutat att grundskolan ska ha tydlig profilering. Man kommer att börja med Högstadieskolorna (Hedda och Wendela) som ska utarbeta var sin profil utifrån var sitt tema med fokus på djur, natur och miljö. Hedda kommer att jobba med temat ”Hästar, kor och andra djur” i samarbete med ridskolan och en jordbrukare i kommunen (ännu inte offentliggjort vem). Idén är att djur av olika slag ska bli en naturlig del av grundskolans verksamhet med levande djur direkt i skolan. Wendela ska jobba med temat ”Hållbart med blommor och bin” i samarbete med det blomsterängsprojekt som håller på att sjösättas på gräsområdet nedanför Wendela inför våren.

Allt bygger på ett partiövergripande förslag från Liberalerna, Vänsterpartiet och Krisdemokraterna utifrån en förfrågan från SVT om att vara med i ett nytt skolprogram/serie. Förlaget har fått enhälligt stöd från hela skolnämnden. 

Profileringen kommer därmed vara en del av ett SVT-projekt (”En skola för en sån som jag”) om skola och utbildning som ska börja sändas under höst/vinter 22/23 . SVT gör 10 avsnitt om olika mindre kommuners utmaningar och satsningar på skola och elevers lust att lära genom profilering. Andra kommuner som är med är: Forshaga, Lidköping, Arboga, Strängnäs, Sandviken, Borlänge, Härjedalen/Sveg, Lycksele och Övertorneå (som varit Sveriges bästa skolkommun 2 år i rad). Sista avsnittet kommer att vara en sammanfattande jämförelse med liknande inslag som i ”Bäst i test” med Babben Larson.  

Audition för elever och lärare kommer att hållas i maj – alla kommer att få ett mail med anmälningsblankett.

Under våren 2023 kommer övriga grundskolor att kopplas på profileringen oavsett om programserien är slut eller om en ny säsong ska spelas in. 

Mobilitet med Breaking Barriers till Spanien

Nu är det klart – det blir en resa till Spanien med Breaking Barriers. Och som vanligt är det lite bråttom med ansökningarna – beslut i sista sekunden.  

Resan går till Alfarrás (ligger 1,5-2 timmar väster om Barcelona). Man flyger till Barcelona.
Vecka 22: 30/5-3/6. Det blir 6 elever och 2 lärare. Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Ansökan för eleverna går ut via Schoolity /mail idag fredag – sista ansökningsdag för eleverna är söndag 10/4.

För er i personalen som är intresserade av att åka måste meddela Erik/Ann-Sofie/Tobias under veckan.

Nationella prov i NO under v14

Under onsdag v14 är det salsskrivning NP i NO se planering i mailet med länken till Sjökortet v13. 

Programinfo / programfördjupningar vecka 14

Under veckan erbjuds elever i åk 9 att gå på olika programfördjupningar inför gymnasiet. Malin L har skickat ut info till alla elever – både var de ska vara, elev för elev, samt schema och karta över var de olia programmen håller sin information. Samma info finns som bifogade filer i mailet om det här Sjökortet. Gå igenom den informationen på mentorstiden på måndag. 

Frånvaro i skolledningen v14, v15 och v16

Under v14 kommer Erik att vara frånvarande under torsdag och fredag då han är på gemensam skolledarkonferens/möte med övriga rektorer i kommunen.

Under v15 och är Erik som tidigare nämnts ledig och Johan V är tf. rektor under Eriks frånvaro. Om Johan skulle vara borta någon dag under perioden så tas alla frågor via resp. A-lagsledare som samlar frågorna innan de tas vidare till Johan.  

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Se möteprotokoll från 31/3 – både för Envising och Breakning Barriers här: Erasmus och Breaking Barriers möte 220331

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Ansökan se ovan.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5 4 elever och 32 vuxna åker.

UHR erbjuder

5/4, kl 16.00-16.40 en snabbtitt på eTwinning med tema Hitta samarbetspartners. Anmälan senast 1 april. Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-hitta-samarbetspartner2/

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.

Lärarförbundet erbjuder ALLA (inte bara medlemmar):

En digital föreläsning anordnas 19/4 kl 18.30-20.00 av Lärarförbundet. Inbjudan riktar sig till både medlemmar och andra intresserade.

Pia Sundhage: ”Att leda med glädje”. Det handlar om glädje, passion och positivt ledarskap som riktas till de som vill bli bättre på att leda sig själv och inspirera andra.

Mer info och anmälan: www.lararforbundet.se/inspirationskvallar


Ämneslag

 • Följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följa upp Wisingdagarna.
  • Hur tycker ni att det funkade?
  • Hur är kopplingen till övrig ämnesundervisning?
  • Vad var bra – vad behöver förändras?

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Tipsa om att anmäla sig till Breaking Barriers-mobiliteten Spanien i månadsskiftet maj/juni. Alla elever har fått mail om detta.
 • Åk 9 gå igenom tider mm. inför programfördjupningar på gymnasiet. Se ovan samt info/filer i mailet om det här Sjökortet.
 • Åk 7 och 8 går igenom om det är några frågor kring utvecklingssamtalen under veckan.
 • Prata med alla klasser om att lektioner kan vara inställda under tisdag och onsdag eftersom det är utvecklingssamtal med åk 7 och 8.

Veckans tips

Digitala lektioner

Bra tips och lektioner om källkritik från internetstiftelsen: https://digitalalektioner.se/lektionspaket/introducera-kallkritik-7-9/


Detta händer under veckan (v.14)

 • Hela veckan
  • 21A ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Medarbetarsamtalen pågår fortfarande – Erik och Johan är mkt bokade.
  • Eleverna i åk 9 gör programbesök under veckan
 • Tis – Utvecklingssamtal från 13:00 och framåt för åk 7 och 8 Ansvar mentorer för resp klass.
 • Ons – 09:00-12:00 NP i NO – se tidigare utskick och ovan. Ansvar Johan V, Anna B och Sabine D
 • Ons – Utvecklingssamtal från 13:00 och framåt för åk 7 och 8 Ansvar mentorer för resp klass.
 • Ons – 14:00-17:00 – Föreläsning digitalt med Linda Castell ang studiehandledning Ansvar CEHT samt – Erik J, Hanan A, Carina B-B, Malin S, Sara B och Marie B (ni har fått mail med länk)
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tiden mentorer åk 9  – egen planeringstid Ansvar: alla mentorer åk 9
 • Tors – 15:00-17:00 NPF-kurs för 7-9B Ansvar CEHT och A-laget
 • Tors-Fre – Heldagar – Erik på möte med rektorer i kommunen Ansvar Skolförvaltiningen

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Påminn de elever som ni tycker behöver gå lovskola under påsklovet att anmäla sig till den. Anmälan senast tisdag 12/4.
  • Lägga in den detaljerade planeringen för Wisingdagar i Arbetsrummet på respektive årkursyta för Wisingdagarna.

p.s. Det här Sjökortet är publicerat den 1/4 -22