Sjökortet v35 29/8-2/9 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ingen måndagsmöte – alla är ute på olika extra aktiviteter

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Namnskyltar

Ni som inte har namnskyltar (förnamn efternamn samt ”Hedda Wisingkolan”) och vill ha det gör en beställning senast onsdag den 31/8 genom att klicka här

Försteläraruppdrag lå 22/23 och lå 23/24

Rut, Anna, Tobias och Marie har förstelärarauppdrag de kommande 2 åren. De kommer att få presentera sina uppdrag på någon konferenstid under hösten. uppdrag

Ärenden till EHT

Nu har vi testat och ser att det inte tillför någon kvalitet att kunna anmäla elevärenden via webben. Därför tas den funktionen bort. Alla ärenden ska nu anmälas via anmäls via A-lag / spec. i respektive A-lag.

Förfrågan från Technichus och Spilloteket i Östersund – arbete med återvinningsmetoder

Spilloteket

Under våren genomförde Spilloteket (Östersund) en fortbildningsinsats hos Technichus för årskurs 4-6 och fritidshemslärare. Fortbildningen handlade om de globala målen för hållbar utveckling, och hur man kan arbeta med spillmaterial i sin undervisning som inspiration inom området. Nu har de kommit tillbaka till oss med ett erbjudande om fortbildning för högstadiet som de vill hålla hos Technichus någon gång under höstterminen.  

Är detta något vi kan vara intresseade av – passar mkt bra ihop med skolans 5:e mål.

Mer om Spilloteket här: https://www.spilloteket.se/

Nytt upplägg för EHM

Vi har i EHT sett över arbetet med EHM och kommer att ändra förberedelsearbetet inför EHM-mötena det här läsåret. mer info om detta kommer inom kort. Alla EHM-tider ligger nu utlagda i kalendariet och Johan håller på att lägga ut det i schemat. 

Riktat stöd-tiden nu i början av terminen

Riktat stöd-tiden är nu blockerat för åk 7 och 9 i schoolity för veckorna 35-39. Riktat stöd i den vanliga formen startas upp v 40. Vilket betyder att behovsinventeringen för detta bör vara tydlig och kommunicerad med elev/vh samt meddelad till mig J.V inför v40.

Eleverna år 7 extra matematik.

Riktat stöd-tiden på schemat för år 7 under v 35-39 kommer att innehålla extra studier i matematik. Detta har varit ett vinnande koncept tidigare, vi kör detta i år igen.

Ansvariga: Onsdag lektion kl. 08.00.

22a Anna Bylund

22B Elisabet Enander

22C Sabine Dahlgren

22D Marie Borglund

Syv info. till åk 9

Ett pass för 20AB, vecka 37, för Syv-info finns utlagt på R.S tiden.

Ett pass för 20CD, vecka , för syv-info finns utlagt på R.S tiden.

WiFi-korten till elever

wifi

Inför kommande läsår tar vi bort Wifi-korten som Hanna har delat ut för att de ska kunna surfa med mobilerna. Tyvärr har det inte funkat bra som det var tänkt. Från och med nu får eleverna komma ner till Simon och få en kod och lösen på plats samt logga in på mobilen som dom vill ha ansluten. 

Modersmål

Aktuella språk för modersmålsundervisning, är i dagsläget: Somaliska, Tigrinja, Arabiska, Kurdiska, Dari, Persiska, Nederländska (på distans).

Elever som skall läsa modersmål, kommer under ht-22 att läsa detta på Wendela mellan kl 16.00-16.50 på tisdagar. Under vt-23 byter vi och undervisning är på Hedda W.

Detta gäller inte elever som läser arabiska. Arabiska kommer att undervisas på Hedda W under hela året måndag och tisdag.

Modersmål år 7. I dagsläget har Johan dålig överblick gällande elever som läser modersmål i blivande år 7. Eleverna skall kunna fortsätta med sina respektive modersmål utan att behöva söka

Inför varje läsår. Vi behöver hjälp av er mentorer i år 7 för att lista rätt elever till modersmålsundervisningen.

Följ Maries och Lindas kurs i Reykjavik här

Reykjavik

Här kommer ni kunna följa Maries och Lindas kurs i Reyjavik: https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/

Handsprit i klassrummen

Om ni vill ha handsprit i klassrummen får ni fylla på hos Simon.

Uppdaterade kuratorstider

Nya tillgänglighetstider gäller för Julia och Erik:

Skolkurator Julia Thun jobbar:

 • Jämn vecka: Mån – Fre: 08:00-15:00
 • Ojämn vecka: Mån: 08:00-15:00, Tis, Tor, Fre: 08:00-16:45
 • Onsdagar ledi

Skolkurator Erik Fahlberg är på skolan tisdagar och nås övrig tid på telefon eller mail.

Dessa tider ligger fäst i högerspalten här på heddawisingskolan.com 

Kompetensutveckling genom ”aktionsforskning”

Vad är aktionsforskning?
Aktionsforskning kan ses som ett sätt att få kunskap om sin egen praktik och därigenom förutsättningar för att förändra densamma. Utgångspunkten tas i den praktiska verksamheten. Aktionsforskning innefattar alltså en relation mellan tänkandet om och handlandet i praktiken. Centrala moment i aktionsforskningsarbetet är att som praktiker ställa frågor till praktiken, iscensätta en aktion, följa processen systematiskt samt reflektera över vad som sker. Processen avslutas med någon form av dokumentation. Den kunskap om den egna praktiken, som man på så sätt får, utgör grund för ett fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete. Källa: https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/vad-ar-aktionsforskning  

Skolverket säger följande om aktionsforskning: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/aktionsforskning-kan-starka-det-pedagogiska-ledarskapet 

Vill du kompetensutveckla dig genom aktionsforskning så öppnar MIUN för ett sådannt projekt – läs mer här: Inbjudan Kompetensutveckling inom Aktionsforskning

Åtkomst till bedömningsportalen

Jag har nu förlängt åtkomsten till bedömningsportalen hos skolverket för Anna B, Anna F, Anneli A, Jenny N och Christina E-B. Om det är fler som vill ha åtkomst till materialet i bedömningsportalen – lista er genom att klicka och skriva in här.  

Vad är en skola?!

Mycket viktiga ord i skoldebatten!! https://www.expressen.se/kultur/ide/kara-sverige-lat-mig–beratta-vad-en-skola-ar/ 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet till Kroatien diskuteras – beslut inom kort.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Det finns pengar över från projektperiod 1 – därför åker Linda Bäckmans och Marie Borglund på en SKUA-relaterad kurs till Island under vecka 34 – den kommer att återkopplas på konferenstid vecka 37-39.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Se över slutgiltigt förslag efter er input till lägstanivå för ämnessamarbete – förslag kommer inom kort.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni arbetar efter egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ingen mentorstid den här veckan.

Veckans tips

Mycket intressant från Lindas och Maries resa till Island – Blooms digital Taxonomy – att tänka på när vi använder digitala hjälpmedel. De får berätta mer om detta när det är tillbaka – det kan vara viktigt när vi arbetar med vårt digitaliseringsmål – att tillföra kvalitet med digitalisering.

Blooms digital taxonomy


Detta händer under veckan (v.35)

 • Hela veckan
  • Klass 20A har ansvar att tömma återvinningsstationerna
  • Screeningar i olika ämnen påbörjas.
 • Mån – Olika program för resp åk – Ansvar resp A-lag
 • Tis – Det vanliga terminsschemat börjar gälla för alla.
 • Tis –  08:00-10:00 Utdelning av de datorer som ännu inte delats ut – åk 7-9. I ljushallen. Ansvar Simon V
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – 7-9A och 7-9B presenterar sina verksamheter Ansvar resp A-lag

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu.

Sjökortet v34 22/8-26/8 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ingen måndagsmöte.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Program

Här finns ett något uppdaterat program för nästa veckas kommande 3 konferensdagar. Endast några mindre justeringar och tillägg ha skett sedan förra veckans Sjökort.

Program konferensdagar 16-24/8 inför ht 202

Det är fika varje dag på f.m. i ljushallen/personalrummet ca 09:45-10:15 och ca 14:00-14:30 (beroende på anslutande programpunkt). Lunch på egen hand varje dag utom (preliminärt) fredag 19/8 då vi ha gemensam lunch i ljushallen. Det kan komma att bli mindre förändringar i planeringen om förutsättningarna förändras.

Vissa av programpunkterna får a-lag 7-9B planera och utnyttja efter eget behov i samråd med skolledningen.

Måndag 22/8

 • 08:00-16:30 NO-dag – kompetensutveckling heldag. Se separat inbjudan.
 • 08:00-10:30 EHT träffas tillsammans för fortsatt planering framåt. Biblioteket. (inkl fika)
 • 08:00-10:30 Ämnesplanering / samplanering. (inkl fika)
 • 10:30-12:00 Internationella gruppen träffas för fortsatt planering framåt. Sal O227.
 • 10:30-12:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Möten med elever och föräldrar i 7-9B. (inkl fika)
 • 13:00-16:00 PREST-ämnesmöte på Brännaskolan. Se separat inbjudan.
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)

Tisdag 23/8

 • 08:00-10:00 EHT-temaplanering. I sal O112. (inkl fika)
 • 08:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 10:00-12:00 Gemensam genomgång av rutiner och riktlinjer samt planering av Wisingdagar.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand.
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 13:00-15:00 Uppföljning årskursvis vilka som ska ha SvA eller Sv. Alla spec. samt SvA/Sv-lärare. Samlas i O112. (inkl fika)
 • 15:00-16:00 A-lagsledarmöte. Eriks rum.

Onsdag 24/8

 • 08:00-09:00 Uppstart i resp A-lag för EHT-temaplanering. Bla prata om roller, uppgifter och ansvar på extra mentorstid.
 • 09:00-10:00 MBL19 – för MBL-gruppen. Se separat kallelse. Eriks rum.
 • 09:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter.
 • 10:00-12:00 Ämnesmötestid / samplanering (inkl fika)
 • 10:00-11:00 Spec.överlämning för mod.spr.lärare från Geresta (tid för Brännan kommer senare).
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-14:00 Möte i respektive A-lag – avstämning inför skolstart (program för första dagarna, ansvar, tider mm.)
 • 14:00-15:30 Egen planeringstid (inkl fika)
 • 15:30-16:00 Kort avstämning inför skolstart. I Gradängsalen.

_______________________________________

Första skoldagen – Torsdag 25/8

Planeringen för första skoldagen ser ut enligt följande. Därefter följer ni respektive a-lags/årskurs planering som ni mentorer presenterar för eleverna.

Åk 7

08:30 Åk 7 börjar med samling och presentation av all personal i Ljushallen. Respektive mentorer har skyltar och ställer sig i respektive hörn av Ljushallen. Därefter vidare till hemklassrummen.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Åk 8

09:00 Åk 8 börjar i resp hemklassrum.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Åk 9

09:00 Åk 9 börjar i resp hemklassrum.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Vanligt schema börjar på tisdag 30/8.

Följ Maries och Lindas kurs i Reykjavik här

Reykjavik

Här kommer ni kunna följa Maries och Lindas kurs i Reyjavik: https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/

Följande info har gått ut till elever och vårdnadshavare inför skolstart

Följande info har gått ut via mail och meddelande i Schoolity under fredagskvällen: Information till elever och föräldrar vid skolstart

Info om RAM-tider

Påminnelse – här finns riktlinjerna för hur man räknar RAM-tiderna: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-reglering-av-ramtider-och-avstc3a4mningsperioder.pdf

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet till Kroatien diskuteras – beslut inom kort.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Det finns pengar över från projektperiod 1 – därför åker Linda Bäckmans och Marie Borglund på en SKUA-relaterad kurs till Island under vecka 34. 
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Följ konferensdagsplaneringen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ konferensdagsplaneringen.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ingen mentorstid den här veckan.

Veckans tips

Myndigheten för psykologiskt försvar

Spännande och talande sida om manipulation mm. Extra intressant kring valet: https://www.bliintelurad.se/


Detta händer under veckan (v.34)

 • Hela veckan
  • Se planering ovan.

Aktuella enkäter att göra

 • Respektive ämneslag ska göra enkäten om ”Lägstanivå för ämnessamarbete” samt lämna eventuella kommentarer till radioprogrammet. Se länkar i Sjökortet v33.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu.

Sjökortet v33 16/8-19/8 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ingen måndagsmöte – vi börjar på tisdag

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Välkommen tillbaka efter ledigheten

Sensommarfält

Nu börjar terminen full av förväntningar, utmaningar och säkert en och annan överraskning. Hoppas sommaren varit bra – tid för vila, tid för nya intryck, tid för lust och inspiration. Det ska bli så trevligt att träffa er alla igen inför läsåret 22/23.

Här kommer årets första Sjökort – i stort sett med fokus på konferensdagarna innan eleverna kommer och terminen är igång på allvar. 

Program för konferensdagarna

Här finns ett något uppdaterat program för konferensdagarna. Endast några mindre justeringar och tillägg ha skett sedan jag skickade ut första versionen i fredags. Ni kommer att få ut detta i papper under tisdagen. Här finns emellertid ett bifogade filer samt en länk till et formsformulär som av naturliga skäl inte funkar så bra på papper.

Program konferensdagar 16-24/8 inför ht 2022

Det är fika varje dag på f.m. i ljushallen/personalrummet ca 09:45-10:15 och ca 14:00-14:30 (beroende på anslutande programpunkt). Lunch på egen hand varje dag utom (preliminärt) fredag 19/8 då vi ha gemensam lunch i ljushallen. Det kan komma att bli mindre förändringar i planeringen om förutsättningarna förändras.

Vissa av programpunkterna får a-lag 7-9B planera och utnyttja efter eget behov i samråd med skolledningen.

Tisdag 16/8

 • 08:00-08:30 Mingelfika i ljushallen för alla
 • 08:30-09:30 Uppstart av konfdagar – genomgång av program mm. I Gradängsalen.
 • 09:30-11:00 Egen planeringstid (inkl fika) inklusive att lyssna på p1-dokumentär (42 min) inför ämnesplaneringstiden i e.m. Lyssna på dokumentären här: https://sverigesradio.se/avsnitt/1093713
 • 11:00-12:00 Mål och indikatorer – systematiskt kvalitetsarbete framåt (fortsättning på konftiden onsdag 7/9). I Gradängsalen.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-13:30 Gemensam start på ämnesplaneringen – genomgång av förslag till lägstanivå för ämnessamarbete/planering. I Gradängsalen. 
 • 13:30-16:00 Ämnesplanering (inkl fika) – Diskussion kring P1-dokumentären. Frågor mailas ut separat. Därutöver – planering / diskussion om utnyttjandet av Wisingdagar – studiebesök/alternativa examinationer/koppling till den löpande planeringen.
  • Länk till formsenkät skickas ut separat.
 • 13:30-14:30 A-lagsledarmötestid. Eriks rum.
 • 14:30-16:00 EHT träffas tillsammans för planering framåt. Biblioteket.

Onsdag 17/8

 • 08:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 08:00-09:00 A-lag 7 planering av ”Skogen i skolan”. Sal O112
 • 08:00-09:00 A-lag 8 introduktion till YAM Sal O226
 • 09:00-10:00 Tid för spec att börja planera anpassningar – UDL och differentierande undervisning för ämneslagen. Studiegården. (inkl fika)
 • 10:00-11:30 Reunion presenterar sin resa samt gör övningar. I Gradängsalen.
 • 11:30-12:30 Lunch på egen hand.
 • 12:30-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 12:30-14:00 EHT-temaplanering. Samlas tillsammans i sal O112 – delar upp er efter behov. (inkl fika.
 • 14:00-16:00     Internationella gruppen träffas för planering framåt. Sal O227

Torsdag 18/8

 • 08:00-12:00 Presentation av ny kursplan för SvA/Sv av Linda Castell för alla SvA/Sv-lärare, alla spec., studiehandledare samt skolledning. Följande är anmälda: Victoria Ö, Malin S, Carina BB, Sara B, Marie B, Anna F, Anna W, Rut S, Annelie A, Erik J, Johan V. På Parkaden
 • 08:00-12:00 Ämnesmötestid / samplanering för övriga. (inkl fika) Särskilt möte 08:00-10:00 för Fr (Christina B-E) och No-ämneslaget ang samarbete med Frankrike.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika).
 • 13:00-14:20 Överlämning från Geresta inför åk 7 – alla som undervisar åk 7, i sal N215A+B. 14:20-14:30 – bensträckare hämta kaffe…
 • 14:30-16:00 Överlämning från Brännan inför åk 7 – alla som undervisar åk 7, i sal N215A+B

Fredag 19/8 

 • 08:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 08:00-09:30 A-lag 7 – spec.överlämning. I sal O112.
 • 10:00-11:30 Ämnesmötestid / samplanering. Idh-lärare träffar Idh-lärare från Gymnasiet.
 • 11:30-12:30 Gemensam lunch i Ljushallen
 • 12:30-14:30 Genomgång av Gleerups planeringsverktyg samt föreläsning om digitalt läsande. I Gradängsalen. (inkl fika).
 • 14:30-16:00 A-lagsmöten i respektive A-lag

Måndag 22/8

 • 08:00-16:30 NO-dag – kompetensutveckling heldag. Se separat inbjudan.
 • 08:00-10:30 EHT träffas tillsammans för fortsatt planering framåt. Biblioteket. (inkl fika)
 • 08:00-10:30 Ämnesplanering / samplanering. (inkl fika)
 • 10:30-12:00 Internationella gruppen träffas för fortsatt planering framåt. Sal O227.
 • 10:30-12:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Möten med elever och föräldrar i 7-9B. (inkl fika)
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)

Tisdag 23/8

 • 08:00-10:00 EHT-temaplanering. I sal O112. (inkl fika)
 • 08:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 10:00-12:00 Gemensam genomgång av rutiner och riktlinjer samt planering av Wisingdagar.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand.
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 13:00-15:00 Uppföljning årskursvis vilka som ska ha SvA eller Sv. Alla spec. samt SvA/Sv-lärare. Samlas i O112. (inkl fika)
 • 15:00-16:00 A-lagsledarmöte. Eriks rum.

Onsdag 24/8

 • 08:00-09:00 Uppstart i resp A-lag för EHT-temaplanering. Bla prata om roller, uppgifter och ansvar på extra mentorstid.
 • 09:00-10:00 MBL19 – för MBL-gruppen. Se separat kallelse. Eriks rum.
 • 09:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter.
 • 10:00-12:00 Ämnesmötestid / samplanering (inkl fika)
 • 10:00-11:00 Spec.överlämning för mod.spr.lärare från Geresta (tid för Brännan kommer senare).
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-14:00 Möte i respektive A-lag – avstämning inför skolstart (program för första dagarna, ansvar, tider mm.)
 • 14:00-15:30 Egen planeringstid (inkl fika)
 • 15:30-16:00 Kort avstämning inför skolstart. I Gradängsalen.

_______________________________________

Första skoldagen – Torsdag 25/8

Planeringen för första skoldagen ser ut enligt följande. Därefter följer ni respektive a-lags/årskurs planering som ni mentorer presenterar för eleverna.

Åk 7

08:30 Åk 7 börjar med samling och presentation av all personal i Ljushallen. Respektive mentorer har skyltar och ställer sig i respektive hörn av Ljushallen. Därefter vidare till hemklassrummen.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Åk 8

09:00 Åk 8 börjar i resp hemklassrum.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Åk 9

09:00 Åk 9 börjar i resp hemklassrum.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Vanligt schema börjar på tisdag 30/8.

Förebyggande arbete för psykisk hälsa hos ungdomar

Centrala elevhälsan har utbildat en handfull handledare i YAM vilket är ett evidensbaserat program för att lära sig om psykisk hälsa samt att få verktyg för att hantera sitt psykiska mående. Alla elever i åk 8 kommer att få genomgå ett sådant program under året. Läs mer om YAM genom att klicka här

Påminnelse – Medarbetargalan 2022

Årets medarbetargala kommer att äga rum 2/11 (onsdag v. 44). Tanken med att tidigarelägga galan är att fler medarbetare ur Skolförvaltningen ska kunna ha möjlighet att delta eftersom det är skollov.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet till Kroatien diskuteras – beslut inom kort.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Det finns pengar över från projektperiod 1 – därför åker Linda Bäckmans och Marie Borglund på en SKUA-relaterad kurs till Island under vecka 34. 
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Följ konferensdagsplaneringen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ konferensdagsplaneringen.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ingen mentorstid den här veckan.

Veckans tips

samarbete

Spännande och viktigt om samarbete i skolan:

Skolverket: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/samarbete-bygger-en-battre-skola

Forskning på Karlstads universitet: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:740283/FULLTEXT01.pdf


Detta händer under veckan (v.33)

 • Hela veckan
  • Se planering ovan.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu.