Sjökortet v40 3/10-7/10 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Sopstationshantering – klassvis
 • Ang hur vi pratar om gemensamma insatser  ex. YAM
 • Parfym, deo och liknande…
 • Erik på resa v41 och halva v42
 • Parkeringen vid maskinhallen klar att använda
 • Planering Wisingdagar
 • Fönster öppna och projektorer på
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Parfym – både hos elever och medarbetare

Vi har tagit upp det förr och vi gör det igen. Vissa av oss  – elever och medarbetare är mkt känsliga för parfym och liknande. Viktigt att vi alla tänker på det samt tar upp det med eleverna.

Handlingsplan för att nå våra mål

Erasmusackrediteringen år 1 ska som tidigare nämnts resultera i en handlingsplan för att nå de mål som fokuserat på under året. De mål vi främst fokuserat på under år 1 är:

 • Högre grad av integration och inkludering för ökad lust och motivation hos alla elever.
 • Höja kvalitén på språkundervisningen och förbättra språk- och kunskapsutvecklingen hos eleverna.
 • Färre individuella anpassningar och istället utveckla metoder som når alla elever.

Under höstlovet kommer planen att presenteras i detalj men det handlar om följande:

 • Hur vi ska jobba vidare konkret med SKUA och det Linda och Marie B jobbade vidare med på fortbildning på Island i augusti (CLIL – Island).
 • Kompetensutveckling Sv-lärarlaget – språkutveckling och metoder – Fortbildningsresa till Florence.
 • Resa till Raminicu Valcea – Elevrådssamarbete andra länder – inklusive övningar från Reunion (via Carina, Victoria, Marie och Anna N).
 • Utveckling av våra EHT-teman utifrån upplevelser mobiliteter och nya inkluderingstankar.
 • Utvecklat utbyte med Nantes/Frankrike – autentiska mottagare för att öka motivation, spåkutveckling samt för att skapa gemensam förståelse för våra behov av hållbart agerande – Utbyte Frankrike NO/Eng/Fr.
 • Kompetensutvecklingsplanen revideras – betoning på våra mål
 • Erasmusmålen är helt desamma som skolans mål – samt att SKA-arbetet inkl skolans utvärderingsmaterial / mall revideras utifrån detta.

Fotografering för elever som missat

Elever som missat fotografering i år 7 – ska göra detta på tisdag 4 okt kl 12.30.
Vid entré Rosenbäcksallen utanför Vaktm rum.

Vi försöker även fånga upp de elever år 8 och 9 som det saknas foton på i Schoolity denna tid. Detta gäller:

 • AD 20C
 • AL 20C
 • ST 20C
 • AA 21A
 • AZ 21A
 • JL 21A
 • OA 21D
 • MC 21D

Skolråd

Skolråd2

I kalendariet har det första skolrådet legat den 5/10 – det är nu flyttat till den 26/10. Prata ihop er i A-laget om vilka som ska delta från respektive A-lag.

Riktat stöd

Under v 40 kommer Riktat stöd att starta upp onsdagar fom v 40. Johan har lagt in de namn han fått från resp. lärare på R.S onsdagar. Mentorerna bör uppmärksamma eleverna på att de kan finnas inlagda på riktat stöd.

Gymnasiemässa onsdag den 19/10

Plats: Härnösands gymnasium. Samling i Aulan, våning 2 i E-huset (fd Landgren).  

Programmets starttider: 

12.30 Hedda Wising, klass: A + B 

14.00 Hedda Wising; klass: C + D 

Erik  med på resa till Rumänien v41 och halva v42

Erik är kontaktbar både via mail och telefon – men de löpande dagliga frågorna tar ni med Johan som är tf rektor under frånvaron.

Fördelning av resurser

Det är viktigt att resp lärare / A-lag gör klart var det finns och behövs eller inte behövs resurser och meddelar det till Johan.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers 

Under Ann-Sofies och Malin S mobilitet i Varazdin skrevs det mesta av slutrapporten (som har 29/11 som deadline). Kvarstår några frågeställningar som har skickats ut till Breaking Barriers projektgrupp. Svaren ska sammanställas och skickas sedan till huvudkoordinator i Slovakien.

Envising

Slutrapport skrivs av huvudkoordinator och skickas till partnerskolorna för att läsas och eventuellt komplettera med det som saknas från respektive land.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

Påminnelse: 1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Välj skolrådsrepresentant till den 26/10.
 • Planering av Wisingdagar.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ta upp med eleverna att det inte är OK att låsa fast elsparkcyklar – inne, vid dörrar, vid brandutrymningsvägar, vid P-husets entré, etc. 

Veckans tips

Ämnesläraren

Mycket viktigt och vikten av skrivande för eleverna I ALLA ÄMNEN – ny forskningsrapport: https://www.lararen.se/amneslararen-matte-no/forskning/skrivuppgifterna-som-far-eleverna-att-prestera-battre


Detta händer under veckan (v.40)

 • Hela veckan
  • Klass 20B har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Mån-Tis – förmiddag – fortsatt YAM-kurs för 21A+B Ansvar YAM-gruppen i kommunen samt i viss mån EHT.
 • Tis – Kanelbullens dag!!
 • Ons – 15:45-17:00 Konferens – Planering av Wisingdagar – inget möte tillsammans Ansvar Respektive A-lag.

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät nu. Näste elevenkät / brukarundersökning blir v42/43.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu….