Sjökortet v45 7/11-11/11 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Inneskor, skogräns och skovakter
 • Inkluderingsaktiviteter med åk 8 under v46 och v48
 • Nationella prov
 • Värdfamiljskap franska elever samt Rumänska elever
 • Elevenkät till alla elever
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Material få föreläsning om digitalt läsande och differentiering

Den Power Point som Lotta Persson från Gleerups visade finns nu tillgängligt för oss alla här – Power Point om digitalt läsande och differentiering – Lotta Persson

SKUA får år 3 – metoder att arbeta med under året

Här finns Maries Power Point från genomgången av SKUA år 3

De tre metoderna som ska testas före påsklovet är:

 • När ni gör en skrivuppgift med eleverna – skriva enligt Cirkelmodellen
 • När eleverna arbetar med muntlig framställning / presentation – följ Jigsaw-modellen (pusselmodellen)
 • När ni ger eleverna en uppgift med läsande – jobba med texten före – under – efter läsandet.

Inneskor efter höstlovet

Skor

Från och med efter höstlovet så gäller inneskor i skolan – det innebär att vi alla måste hjälpas åt att påminna och påtala för eleverna att detta gäller. Det är för en bättre inomhusmiljö för alla. Vi i admin kommer att vara skopoliser på plats i entrén i början.

Värdfamiljer till elever från Frankrike 1-8/2

sverige frankrike

Inför besök från Frankrike 1-8/2 2023 behöver vi värdfamiljer. Vi vänder oss främst till elever som läser franska i alla årskurser. Så peppa gärna era mentorselever som läser franska att ta emot elever. Läs info (inkl länk till intresseanmälan) som går ut till alla franskelever här: Brev om intresseanmälan att vara värdfamilj

Begreppafilmer på prov (som nämndes av Lotta från Gleerups)

https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/begreppa/
Utvärderingsperiod av Begreppa och Läromedlesguider på modersmål!
Vi har under 60 dagar fått möjlighet att testa Begreppa från Inläsningstjänst. Begreppa är en tjänst med korta animerade faktafilmer där man kan växla både talat och textat språk, få svåra begrepp förklarade och göra quiz efter att man sett filmen. Tjänsten sträcker sig från åk 4-9 och vissa program på gymnasiet (vård-och omsorg, fordon, barn och fritid, IM).
Vi har redan en liknande tjänst i Binogi (fd Studi), men vi vill jämföra dessa tjänster med varandra för att se vad som passar oss bäst. Passa på att prova Begreppa nu för alla lärare under november! Är du en lärare som använder Binogi mycket så är det extra intressant att du provar och jämför.

Du loggar in i Begreppa med din Microsoftinloggning (edu-adressen) och ditt datorlösenord.” – hälsningar Marlene Nordhage

Gemensam aktivitet med elevrådseleverna från Rumänien för åk 8

Den sista uppgiften elevrådseleverna jobbade med tillsammans i Rumänien var att planera en aktiviteter på temat inkluderande aktiviteter som skulle genomföras i två steg – vid två olika tillfällen. De aktiviteterna är nu inplanerade enligt följande:

 • V 46 är mentorstiden förlängd för eleverna år 8 (60 min).
  Lektioner efter mentorstiderna är senarelagda med 20 min. allt syns i schemat. Idrotten blir då endast 40 min – viktigt att tänka på om du, Patrick, vill lägga om det passet till teori.
 • V 48 är en extra lektion, Elevråd / Inkludering, inlagd kl 13.00-13.50 för alla klasser år 8. Ordinarie lektioner denna utgår men undervisande lärare stannar i det klassrum de skulle ha undervisning i.

Klasserna kommer att mixas så i varje grupp blir det 1/4 av eleverna från varje klass. Därför vill vi att ni mentorer delar upp eleverna i varje klass i 4 grupper. Tanken är att eleverna ska fördelas i grupper där eleverna inte känner varandra så bra – alltså inte kompisgäng. Mer info kommer inom kort till er mentorer i åk 8 om detta.

Eleverna kommer att få jobba med lära-känna-övningar, få en föreläsning med viss interaktivitet om stereotyper och fördomar samt en läxa om aktiviteter att utföra till pass två, då dessa aktiviteter följs upp. Undervisande lärare/mentorer stannar i det klassrum där ni har undervisning / mentorstid.

Ansvariga: Erik J, Carina B, Malin S, Martin G tillsammans med Ramlah, Cecilia William, Alfred och Elly från elevrådet. 

F-varningar

Glöm inte att prognoser där eleverna bedöms inte nå målen måste gå hand i hand med en F-varning. 

Inför kommande muntliga nationella prov i Sv, Eng och Ma

Nu finna listor/tider/grupper anslagna på informationstavlan utanför exp. Se även listorna här:

Ansvariga:

 • Svenska, Ann-Sofi Forsell.
 • Matematik, Johan Vallgårda.
 • Engelska, Marie Borglund

Salar:

 • Svenska sal O213.
 • Matematik O 217.
 • Engelska O 219.

Nationella proven startar v 45 med svenska och engelska. Matematik startar v 46. Under v 46-47 kommer samtliga Np att genomföras parallellt.

Ma och Sv
Eleverna måste kontrollera sin dag/tid för svenska och matematik och infinna sig i god tid före examinationstillfället.

Eng
För engelskan kommer Marie B att hämta in respektive grupp från ordinarie undervisning för examinationstillfället.
Dagar för genomförande i respektive klass framgår av anslaget.

Elever som är sjuka vid examinationstillfället, ges en möjlighet till provgenomförande vid senare tillfälle. Mentorer år 9. Gå igenom listor i era respektive klasser för dagar/tider/grupper för genomförande av Np.

Enkät om utbudet av butiker för ungdomar i Härnösand

Hanna Zetterlund mfl. har gjort en enkät om butiksutbudet riktat till ungdomar i Härnösand. Normalt vill vi inte gå ut med en sådan här förfrågan till alla via mentorstiden, men eftersom det är ett projekt kopplat till skolarbetet (eleverna ska påverka i samhället) samt en möjlighet för eleverna att svara på enkäter av elever för elever med en målsättning att få inflytande över hur det är i stan så tycker jag det OK. Enkäten kommer att skickas ut så att den kan göras på mentorstid mån v45. Den tar max 5 min att fylla i. 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

Vår slutrapport är inskickad – att läsa här för den nyfikne: Slutrapport Envising 221027

Breaking Barriers

Slutrapporten på gång – här finns underlag för den nyfikne – baserat på frågor som ställts till de involverade: Underlag slutrapport svar på frågor om projektet

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

10 november kl 15.00.15.40 En snabbtitt på eTwinning med tema SO-lärare, Mer info och anmälan, se https://www.utbyten.se/evenemang/en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-so-larare-10-nov/

eTwinning erbjuder:

25 november kl. 13:00 – 16:25 (online, live från studio)

Välkommen till årets nationella eTwinningkonferens som uppmärksammar vackra, hållbara och inkluderande lärmiljöer. Anmäl dig senast den 24 november.

Konferensens syfte är att belysa hur lärmiljöer i förskolor, grund- och gymnasieskolor samt anpassade skolor kan bli hållbara, vackra och inkluderande för alla elever. I årets nationella eTwinningkonferens undersöker vi vilken roll som förväntningar och fysiska lärmiljöer spelar för elevernas lärande.

Mer info och anmälan, se

https://invitepeople.com/events/73f152fec194ab48?utm_campaign=utbyten-2022-10-20&utm_medium=email&utm_source=apsis

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • För er som inte hann – diskutera resultatet på elevenkäterna – påverkar detta era fokusområden?

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla årskurser:
  • Klassråd i alla klasser (inför elevrådstid på onsdag kl 11:00)
  • Göra enkät om shopping i H-sand  – se ovan. Eleverna har fått länk som öppnas för svar på mentorstiden.
  • Peppa elever som läser franska att vara värdfamiljer. Se ovan – de ha fått info via Schoolity och mail.
 • Åk 8 – Presentera de ändrade tiderna i samband med Elevrådets inkluderiungsarbete. Se ovan.
 • Åk 9 – Gå igenom listor i era respektive klasser för dagar/tider/grupper för genomförande av NP – se ovan.

Veckans tips

Skolverket

Viktigt om stereotypa föreställningar och fördomar i skolan för en likvärdig och inkluderande skola – läs Skolverkets hållning: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/stereotypa-uppfattningar—ett-hinder-for-likvardighet-i-skolan 


Detta händer under veckan (v.45)

 • Hela veckan
  • Klass 20D tömmer återvinningstationerna.
  • PRAO för 20A + B
 • Mån – 08:40-09:20 – Klassråd Ansvar mentorer och klassrådsrepresentanter
 • Ons – 11:00-12:00 Elevrådsmöte Ansvar elevrådet och Martin o Anders
 • Ons – 15:45-17:00 Kort möte i gradängsalen, därefter möte i A-lagen uppföljning elevärenden med EHT. Ansvar Skolledning, A-lag och EHT
 • Ons – 18:00-19:00 Föräldramöte med 22B Ansvar skolledning och mentorer
 • Ons – 19:15-20:15 Föräldramöte med 22D Ansvar skolledning och mentorer

Aktuella enkäter att göra

 • Elevenkät om shopping för alla elever att göra v45.

Viktiga påminnelser

 • Utvecklingssamtal v46 åk 8 och 9
 •