Sjökortet v51 19/12-22/12 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Enkäter att göra på mentorstid
 • Kalla elevskyddsombud till RKA den 18/1
 • Elevrådets arbete och besök från Rumänien
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Önskemål inför nästa läsår

Vi kommer snart att vilja ha in era önskemål inför nästa läsår. Vi är extra tidigare i år av olika skäl – det gäller både inför överlämning inför åk 7 samt ”heltidsprojektet” som ska starta för skolan inom kort.

Med andra ord börja fundera redan nu hur ni tänker er era tjänster inför läsåret 23/24. Önskningsformuläret kommer att komma ut i januari.

Arbetstider och larmtider under lovet

Det här jullovet är det ovanligt få röda dagar eftersom julafton ligger på en lördag. För er som har semestertjänst behöver vi veta vilka dagar ni ska jobba under lovet. Meddela lägg in i systemet och Hanna senast innan lunch på onsdag.

Vi kommer även att ändra larmtiderna under lovet. Skolan är så klart låst utifrån, och vi kommer att att starta larmet lite tidigare än en vanlig helg – tider kommer via nästa Sjökort eller via mail separat.

Ronja Rövardotter-biljetter till specialpris 

Teater Västernorrland spelar nästa sommar Ronja Rövardotter. En storslagen familjeföreställning för alla åldrar som spelas den 24 juni till 20 juli. Alla kommunanställda får ett specialerbjudande på biljetter. Familjepaket med 4 biljetter (2 vuxna och 2 barn)
Ditt pris 600 kr (Ordinarie styckepris 760 kr). Erbjudandet gäller vid köp i kassan på Technichus och där går det bra att betala med HÄR-presentkort. Säg att du är anställd i kommunen när du köper biljetterna så får du specialpriset.

Tider julavslutningen samt start i januari inkl planering konferensdagar

Följande har gått ut till alla elever och föräldrar: 

Inför julavslutningen
Höstterminen avlutas den 22/12. Då har eleverna en kort dag utan lunch. Programmet ser ut enligt följande:

 • 09:00 samlas alla elever med sina mentorer i hemklassrummen för terminsavslut med fika.
 • 10:00 samlas alla elever på skolgården utanför entrén där lärarkören sjunger samt några ord från rektor.
 • ca 10:20 avslutas dagen och jullovet börjar.

Skolstart i januari
Onsdag den 11/1 börjar vårterminen igen. Undervisningen börjar direkt enligt schemat en vanlig onsdag – med andra ord med riktat stöd direkt på morgonen.

Gemensamt avslut medarbetare

Vi samlas för gemensamt fika / macka kl 11:15 i Ljushallen / personalrummet.

Planering konferensdagar 

 • Måndag 9/1
  • Inga exakta tider är satta – men tänk heldag 7 tim arbete för lärare, 8 tim för övriga.
  • Innehåll dock klart:
   • Egen tid
   • Förberedelse Wisingdagar
   • EHT jobbar med uppföljning  och utvärdering
 • Tisdag 10/1

MBL – RKA

På torsdag den 12/1 kl 11:00-12:00 har vi MBL19. Kallelse till berörda har gått ut.

På onsdag den 18/1 kl 10:00-11:30 har vi RKA tillsammans med de nya elevskyddsombuden. Kallelse till de vuxna skyddsombuden har gått ut – men elevskyddsombuden bör informeras.

Betyg och studieplaner

Nu ska alla betyg vara satta. Om någon fråga dyker upp är det viktigt att alla är extra tillgängliga under mån-ons v51 för Johan och Mattias som nu går igenom alla listor.

Elever gör utvärderingar

Elevrådet har en utvärdering de vill ska fyllas i under måndagens mentorstid – gäller alla elever. Se nedan.

Den utvärdering om köpmönster som Hanna Zetterlund mfl. har gjort (som tidigare blev hackad) ska göras på nytt vid samma tid – se nedan.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • Vi fick ändra om i schemat för Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34. Ny tid kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla klasser / årskurser: Elevrådets enkät + Hanna Zetterbergs enkät – alla elever får mail om dessa enkäter. De kommer inte att öppnas för att fylla i förrän på måndag morgon på mentorstiden.
 • Alla klasser / årskurser: Gå igenom tiderna för avslutningen på torsdag.

Veckans tips

Veritasium

Kort och bra film om källkritik och faktamotstånd från föreläsning på KTH av Dr. Derek Muller från Veritasium    https://fb.watch/hrQu9b6dd7/


Detta händer under veckan (v.51)

 • Hela veckan
  • Klass 21B tömmer återvinningstationerna.
 • Ons – 15:45-17:00 – Konferenstid – kort gemensam samling därefter planering Wisingdagar Ansvar alla a-lag
 • Tors – julavslutning se ovan.
 • 22/12-8/1 – julledigt  – God jul!! 🙂


Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra – för medarbetare. Elevutvärderingar görs på mentorstid vecka 51.

Viktiga påminnelser

 • Deadline betygssättning sön 18/12.
 •  

Sjökortet v50 12/12-16/12 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Luciafirande
 • Digital föreläsning åk 8
 • Utnyttjande av ämnesmötestiden
 • Ökad risk för stölder och inbrott
 • Inmatning av betyg / studieplaner
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Kompensation i tid för kollegialt lärande samt kurs inför övningsskola

I samband med att två av A-lagen har påbörjat kursen för ”kollegialt lärande” samt att vissa går kursen för övningsskola så sa vi att kompensation för detta skulle utgå timme mot timme.

Man måste dock som alltid ha en dialog med Erik eller Johan om och när man tar ut sin kompledighet – det är inget man gör på eget bevåg utan dialog med skolledningen.

Arbetsmarknadskunskap åk 8 – digital vårdföreläsning

Den 14/12 och den 19/12 är det en digital Vårdföreläsning  för eleverna i åk 8.Ni som är med eleverna den aktuella tiden kopplar upp er med länken ni fått i mailet om det här Sjökortet och är med eleverna under lektionen.

Tiden för föreläsningarna är:

 • 14 december kl. 08:30 – 09:30 Hedda Wisingskolan 8D och Kastellskolan åk 8 (med andra ord måste eleverna i 8D vara på skolan lite tidigare på onsdagen och det blir Olle L som har dem hela passet eftersom han även har eleverna 
 • 14 december kl. 10:00 – 11:00 Hedda Wisingskolan 8A
 • 19 december kl. 13:30 – 14:30 Hedda Wisingskolan 8B och 8C

Vi kommer använda oss av Menti under föreläsningen för att kunna få in lite av deras tankar och liknande. Eleverna går då in på www.menti.com via sin mobil eller dator. Vi förklarar hur och när under föreläsningens gång. 

Som pedagoger får ni gärna svara på en egen utvärdering på Menti efter föreläsningen. Gå då in på www.menti.com och ange koden som finns i mailet om det här Sjökortet. OBS! Denna kod är alltså endast till för er som är vuxna och är med under föreläsningen.

Info gällande anslutning till föreläsningen:

Du som pedagog ansluter med din dator till föreläsningen och skjuter upp det på projektor. Vänd datorn med kamera mot eleverna, så att vi kan se dem under föreläsningen.

För info: det kan vara så att fler klasser kommer att koppla upp sig för samma föreläsning.  

Ökad risk för stölder och inbrott under julledigheten

Vi har varit väldigt förskonade nu på senare tid från dessa händelser, dels för att vi jobbar förebyggande och har inbrottslarm och dels för att vi är duktiga på att lägga undan, låsa in, stöldbegärligt material.

Vår grannkommun Sundsvall har dessvärre drabbats av flertalet inbrott nu på senare tid och därför är det viktigt att påminna er om att fortsätta jobba förebyggande med att inte ha ipads, mobiler, datorer, verktyg etc. framme i fönster eller liknande.

A-lagsledares uppdrag och prioritering av arbetsuppgifter – påminnelse

I linje med hur a-lagsledarnas uppdrag formulerats och MBL:ats så har de varken mandat att besluta eller ansvar för hur olika ramar för anställdas uppdrag ser ut. Det kan gälla scheman, mötestider (som beslutats av skolledningen), arbetstider, ledigheter, prioriteringsordning, eller likande. Här kan man läsa A-lagsledarnas uppdrag: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2019/04/a-lagsledarroll-efter-mbl-190415.pdf

Om man upplever stress och känner att det är svårt att prioritera – då börjar man med att utgå ifrån vår prioriteringsordning av arbetsuppgifter: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/12/Prioriteringsordning-f%C3%B6r-l%C3%A4rare-efter-MBL.pdf

Åk 8 besök på ungdomsmottagningen v4

Under tisdag och torsdag vecka 4 kommer åk 8 att besöka UMO enligt följande:

Tider ungdomsmottagningen vt23

Vilka de medföljande blir kommer att synas i era scheman när ni närmar er besöket.

Studieplaner – inför betygssättning i So

För att det inte ska bli strul med betygssättningen så måste studieplanerna stämma. Därför är det viktigt att So-lärarna (det gäller även No -men där har Johan V koll) kollar mailet i onsdags (221207) om eventuella förändringar i den ordning ni anmälde inför läsåret. Om några ändringar måste göras – meddela Johan genast.

Påminnelse – Deadline betyg ht22

Inför betygssättningen ht2022 ser tidsplanen ut enligt följande:

 • Onsdag den 14/12 är tid avsatt för inmatning av betyg på konferenstiden.
 • Deadline för betygen är söndag kväll den 18/12. 

Det innebär att de som vill använda helgen till betygsinmatning kan göra det, men ALLA betyg måste vara inmatade på måndag morgon. Det innebär att ni som vet med er att ni brukar vara ute i sista sekunden – ni måste vara extra noga med att allt är klart och att inga elever / grupper är missade.

Luciafirande planering

Vi har som vanligt Luciatåget i Landgrenshallen. Start kl 08.00 – ca 09.00 Det är viktigt att elever och personal är på plats i god tid före starttiden – gåt ut till eleverna att de ska vara där senast 07:45. Eleverna skall placera sig klassvis med respektive mentorspar.

Efter framträdandet i Landgrens hallen – fika med klassen. Mentorklassrum. Lussebullar och festis finns att hämta i matsalen till respektive klass. Undervisning startar igen enlig schema kl 09:30.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • Vi fick ändra om i schemat för Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34. Ny tid kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering – hur kan ni på bästa sätt stötta varandra i att använda den gemensamma mallen för Agendan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla årskurser  – påminn om tiderna och ordningen för luciafirandet – samt att visa respekt för de som går / sjunger i luciatåget!!
 • Åk 8 påminner om den digitala föreläsningen i arbetsmarknadskunskap / vård (se ovan)
 • 8D / 22D – måste informeras/påminnas om att de börjar tidigare på onsdag (se ovan)

Veckans tips

Betyg och bedömning

Kort och mycket tydlig film om nya riktlinjer och råd för betygssättning – se film här: https://youtu.be/fqgXguappxw

Se även den här filmen: https://youtu.be/QrTTfNrQD4I 

Här finns även mycket fler råd och tips för betyg och bedömning: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/betyg-i-grundskolan/satta-betyg-i-grundskolan


Detta händer under veckan (v.50)

 • Hela veckan
  • Klass 21A tömmer återvinningstationerna.
  • Besöket från Rumänien pågår måndag och tisdag.
 • Ons – 15:45-17:00 – Konferenstid – Ingen gemensam samling – tid för betygsinmatning Ansvar alla ämneslärare
 • Sön – deadline betygssättning

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra.

Viktiga påminnelser

 • Deadline betygssättning sön 18/12.
 •  

Sjökortet v49 5/12-9/12 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Luciafirande
 • Behov av vikarier – tips?
 • Idag klassråd
 • Deadline betyg
 • Rumäner på besök
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Luciafirande planering

Vi har som vanligt Luciatåget i Landgrenshallen. Start kl 08.00 – ca 09.00 Det är viktigt att elever och personal är på plats i god tid före starttiden – gåt ut till eleverna att de ska vara där senast 07:45. Eleverna skall placera sig klassvis med respektive mentorspar.

Efter framträdandet i Landgrens hallen – fika med klassen. Mentorklassrum. Lussebullar och festis finns att hämta i matsalen till respektive klass. Undervisning startar igen enlig schema kl 09:30.

Påminnelse – Deadline betyg ht22

Inför betygssättningen ht2022 ser tidsplanen ut enligt följande:

 • Onsdag den 14/12 är tid avsatt för inmatning av betyg på konferenstiden.
 • Deadline för betygen är söndag kväll den 18/12. 

Det innebär att de som vill använda helgen till betygsinmatning kan göra det, men ALLA betyg måste vara inmatade på måndag morgon. Det innebär att ni som vet med er att ni brukar vara ute i sista sekunden – ni måste vara extra noga med att allt är klart och att inga elever / grupper är missade.

7/12-13/12 besök från Rumänien

På onsdag kväll kommer våra elevrådskollegor från Rumänien / Ramnicu Valcea som stannat till och med Lucia. De kommer att arbeta i olika Workshops och vara på olika besök under de dagar de är här. Involverade medarbetare under besöket är: Martin G, Marie B, Ann-Sofie F, Tobias H och Erik J ett tiotal elever från elevrådet kommer att vara med större delen av besöket – då har de frånvaro annan skolverksamhet. De elever som har examinationer/prov de dagarna ska företrädelsevis göra examinationerna/proven ändå, men det kan finnas undantag.

Det kan dyka upp elever på lektionsbesök tillsammans med någon av värdeleverna.

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

Vår slutrapport är inskickad – att läsa här för den nyfikne: Slutrapport Envising 221027

Breaking Barriers

Slutrapporten på gång – här finns underlag för den nyfikne – baserat på frågor som ställts till de involverade: Underlag slutrapport svar på frågor om projektet

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • Vi fick ändra om i schemat för Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34. Ny tid kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering – hur kan ni på bästa sätt stötta varandra i att använda den gemensamma mallen för Agendan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla årskurser – Klassråd!!

Veckans tips

Autism i skolan – Hannah Gadsby

En mkt rolig och målande beskrivning av hur det är att ha autism i skolan – av komikern Hannah Gadsby (har själv autism): https://youtu.be/5lXbpgU9OWk 


Detta händer under veckan (v.49)

 • Hela veckan
  • Klass 21A tömmer återvinningstationerna.
 • Mån – 18:00-19:30 – Infomöte för värdfamiljer Rumänienbesök Ansvar Erik J
 • Ons – 15:45-17:00 – Gemensam analys av HME-resultaten (medarbetarenkäten) Ansvar Erik J
 • Tors – 11:00-12:00 – Elevrådsmöte i Gradängsalen Ansvar Elevrådet och Martin G

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra.

Viktiga påminnelser

 • Inga viktiga påminnelser just nu.
 • Deadline betygssättning sön 18/12.
 •