Sjökortet v8 17/2-21/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Krisztina, Pearl och Barbro hälsas välkomna.
 • Val gjorda inför friluftsdagen
 • Info om sexuellt ofredande åk 8.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuell för veckan:

IndikatorUndervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet

Aktiviteter / åtgärder:

 • Koppla mer av undervisningen till verkligheten genom att göra studiebesök, använda Youtube el. filmer som anknyter till arbetsområdet. Försöka hitta teman som engagerar unga.
 • Hitta elevernas mål för framtiden och använda sig av det i planeringen och utförande – tydliggöra varför eleven lär sig.
 • Verklighetsförankring! Ta in folk utifrån / gå på studiebesök.

Val inför friluftsdag

På måndag morgon kommer ni att få listor på vilka elever som gjort valen inför friluftsdagen så att ni kan påminna de elever som inte valt. De som inte valt senast under mentorstid blir placerade av Idrottslärarna. Med andra ord – se till att de elever som inte gjort valen gör sina val under mentorstiden.

Meddela om invändningar finns om återvinningsrutinen som presenterades i förra Sjökortet

Återvinning

I förra Sjökortet (https://heddawisingskolan.com/2020/02/09/sjokortet-v7-10-2-14-2/) presenterades ett förslag på hur en rutin för tömningen av våra återvinningsstationer skulle kunna se ut. Återkoppla eventuella invändningar till Erik innan sportlovet.

NP i svenska v.11

I mailet om detta Sjökort finns en excelfil med planeringen av logistiken kring det nationella provet i svenska under v.11. Återkoppla senast onsdag e.m. denna vecka till Johan V om det behövs några justeringar (vi har redan fått in en ang sal för 9B).

Vikarier inför utv.samtal åk7 

Precis som ovan finns i mailet till detta Sjökort bifogat en fil med alla vikarielösningar inför utvecklingssamtalen i åk 7. Detta är slutversionen och vi utgår ifrån att detta fungerar.

Erbjudanden om kulturaktiviteter – frivilligt!

Vi har fått följande erbjudanden om kulturaktiviteter. Om någon av er är intresserade att göra det med era klasser så är det fritt fram att anmäla (kontrollera dock först med hur de skulle beröra annan undervsining).

Dansworkshop för högstadiet med Ian Butler

Ian Butler erbjuder 1 gratis Workshop i Dans någon gång under vårterminen 2020 (ni väljer när det passar – kan vara läge att ta de någon gång under sista veckan!?).

Måndagar 11.15-12.15
Fredagar 12.00-13.00 eller 13.15-14.15

På Härnösands Folkhögskola

Boka in och kontakt: ian.butler@hfs.se

Dansföreställning för åk 7-9

Härnösands folkhögskola
Erbjudande Dansföreställning, målgrupp år 7-9.

Popupplay

PUP UP PLAY – läs mer här: hfs_dans_PUP_inbjudan_2020 (1)
Spelperiod: 23, 24, 27, 28 och 29 april.
Speltid 50 min.
Plats: Länsmuseet Västernorrland.
Tider för föreställning; kl 09.30 och 12.30.
Kostnadsfritt.
Bokning genom
dansateljen@hfs.se el. 070 5500494

Polisen har info om sexuella ofredanden för åk 8 – måndag.

Schemabrytande för åk 8 – På måndag morgon har åk 8 info om sexuella ofredanden. 8A och B på mentorstid fram till 09:35. 8C och D har det kl 09:40-10:35. Viktigt att undervisande lärare vid rep tid är med.

Genomgång av Studi.se onsdag 19/2

På onsdag e.m. 19/2 ska alla som inte är inblandade i utvecklingsamtal i åk7, eller på kurs för elever med särskilda språkutv.behov, vara på teatern (lilla Scenen) kl 15:00-17:00 för genomgång av Studi.se. Det innebär att undervisningen bryts 15-20 min innan 15:00 så att alla hinner dit. Onsdagsfikat utgår – vi bjuder på extra fika från skolledningen till veckan efter. Alla tar med sig sina datorer!!

Ni som är involverade i utv.samtal kommer att få den genomgången senare.

Träff för de som var med i Sydafrika

På måndag ses vi alla ni som var med i Sydafrika i våras. Vi ska skriva underlag för redovisning av projektet. Vi ses i gradängsalen kl 10:40 – ta med dator!


Ämneslag


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Kommande A-lag – Fundera i respektive A-lag om ni vill att vi ska engagera oss i ”Operation dagsverke” – meddela hur ni vill göra i ert A-lagsprotokoll.

Att göra på mentorstid

 • Ge möjlighet till de som inte har valt friluftsdagsaktivitet att göra det. Alla har det som meddelande i Schoolity.
 • Åk 8A och B har info i gradängsalen om sexuella ofredanden kl 08:40-09:35. (De måste få tid under måndagen – innan lunch att göra sina val till friluftsdagen – om de inte gjort dem.
 • Åk 8C och D har info i gradängsalen om Sexuella ofredanden kl 09:40-10:35.

Veckans tips 

utbudet.se

Kolla kostnadsfritt undervisningsmaterial på Utbudet.se: https://www.utbudet.se/?fbclid=IwAR2oaFNVEZaVfe2tCqTwI2usVx3NkkiJ9WU3fEt9ufnUa3ZEjbx6MuQzlCE


Detta händer under veckan (v.8)

 • Mån –  08:40-09:35 – 8A och 8B – Polisen – Info om sexuella ofredanden i gradängsalen – Ansvar skolledningen
 • Mån –  09:40-10:35 – 8C och 8D – Polisen – Info om sexuella ofredanden i gradängsalen – Ansvar skolledningen
 • Mån – 10:40-11:30  – Möte för de som var i Sydafrika Ansvar skolledningen
 • Mån – 18:00-19:30 – Föräldramöte inför Envisingsresa till Frankrike – Gradängsalen. Ansvar Ann-Sofie F och medföljande medarbetare.
 • Mån – 13:00-16:00 – EHT Hedda och Wendela har möte i Gradängsalen (Schoolity / PMO). Ansvar resp skolledning.
 • Tis – 15:45-17:30 EHM för åk 8 Ansvar EHT och A-lag 8
 • Ons – 15:00-17:00 på Teaterns lilla scen – Genomgång av Studi.se (se ovan) Ansvar Skolledningen och Farrokh F
 • Ons – 18:00-19:30 – Föräldramöte inför Breaking Barriers till Kroatien – Gradängsalen. Ansvar Ann-Sofie F och medföljande medarbetare.
 • Tors – Friluftsdag – se info från Idrottslärarna – Ansvar Dennis, Patrick och Magnus.

Aktuella enkäter att göra

Gör era självskattningar i Incitio, samt förbered underlaget enligt Sjökortet v7. Viktigt att de görs innan medarbetar/utvecklingssamtalet.


Viktiga påminnelser

 • 19/2 – genomgång av Studi.se 15:00-17:00 på Teatern – se ovan.
 • 3/4 är det ”Taraban” – musikföreställning på Parkaden mot åk 9 kl 12:30 – 60 min.

 

 

 

 

 

Sjökortet v7 10/2-14/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • De som jobbar med Breaking barriers berättar om hur upplägget ser ut på torsdag 13/2.
 • Info om utvecklingsamtal / tider från Johan.
 • Olle säger några ord om fluglarvsprojektet.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuell för veckan:

IndikatorUndervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet

Aktiviteter / åtgärder:

 • Koppla mer av undervisningen till verkligheten genom att göra studiebesök, använda Youtube el. filmer som anknyter till arbetsområdet. Försöka hitta teman som engagerar unga.
 • Hitta elevernas mål för framtiden och använda sig av det i planeringen och utförande – tydliggöra varför eleven lär sig.
 • Verklighetsförankring! Ta in folk utifrån / gå på studiebesök.

Nyanländas lärande info – kommande inför hösten

På hälften av kommunens skolor har kommunen ”lokala team” arbetat med att kartlägga hur vi arbetar med nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt. Nulägesanalysen är klar och nu är kommunen är inne i planeringsfasen inför kommande läsår och hur det ska nå ut till alla skolor. Vi ni läsa mer om det nationella projektet innan vi kommer att presentera mer i detalj hur vi ska arbeta med denna utveckling under kommande läsår så kan ni göra det här:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-nyanlanda-elevers-utbildning/riktade-stodinsatser-for-nyanlandas-larande

Tömning av returstationer och pappersåtervinning- förslag till rutin

Vår återvinning haltar på flera sätt, men nu har vi 4 st återvinningsstationer som kommer att placeras ut runt om i skolan, samt att det ska finnas pappersåtervinning/plastbackar i varje klassrum. Vårt förslag till rutin för detta är följande:

 • Varje hemklassrum kommer att förses med en nyckel till återvinningssoprummet (nere vid entrén vid Daniels rum mot Rosenbäcksallén).
 • På måndag morgon ställer Daniel ut pappersåtervinningsbingen från kopieringsrummet i korridoren mellan O och N-huset fram till kl 09:30.
 • Varje klass (alla årskurser) gör ett rullande schema för vilka elever (förslagsvis två och två) som varje vecka tömmer pappersåtervinningen i pappersåtervinningsbingen.
 • Varje klass får 3 veckor var under läsåret då de ansvarar för att tömma återvinningsstationerna. Vilken klass det blir läggs ut i Sjökortet samt i gemensamma kalendern för hela läsåret. Mentorerna får själva hitta en lösning för hur återvinningen sköts i respektive klass. Diskutera gärna i A-laget.

Om ni saknar någon typo av återvinningslösning i respektive klassrum (ex plastbackar av något slag) måste ni höra av er till Daniel.

Utecklingssamtal medarbetare

På grund av Eriks ledighet är vi i ofas mer än vanligt vad gäller medarbetarsamtalen nu nämnda ”utvecklingssamtal”. Vi kommer att försöka hinna så måmnga samtal vi kan innan sportlovet, men vi kommer inte hinna alla fram tills dess.

Vi upplever att vi haft bra samtal kring det den självskattning och det underlag Värdeskaparna och vi tagit fram tillsamman kring vår kompetensskattning/profil. Vi tänker oss att den ska göras inför utvecklingssamtalet ännu en gång. Utöver det har kommunen tagit fram ett nytt underlag för utvecklingssamtalet istället för gamla ”RUS”. Det nya materialet består av 4 huvudområden. Vi tänker oss att vi utgår från 2 av 4 områden i detta samt vår egen kompetensskattning. Det innebär att vi pratar främst vom område 2 ”Kompetensbedömning” samt område 4 ”Medarbetarens behov och önskemål” (inkl ”Mål och utvecklingsplan”).

Utgångspunkten är vårt nya heltäckande mål ”En god miljö för utveckling och lärande” och de indikatorer och aktiviteter vi formulerat kring dessa.

Underlaget för det nya utvecklingssamtalet finns här: Utvecklingssamtal medarbetare ny mdell från 201920 Ett mail med självskattningslänk i incito kommer under v.7 till er alla.

Under veckan kommer vi allt eftersom skicka ut bokningar.

Material från specarnas genomgång kring differentierad undervisning

Den Power Point som Marie B, Carina BB och Anneli A visade häromveckan efter deras kurs om differentierad undervisning finns att titta på och ladda ner här – ta chansen: Diffentierad undervisining

Ersättare för Inga-Lill

Det har tagit lite tid att hitta en bra lösning på vem som ska ta lektionerna istället för Inga-Lill men nu har vi en lösning för kommande två veckor Dacian D som var en av de sökande för uppdraget i 7-9B var även intresserad av att komma in som vikarie. Han ta Inga-Lills timmar med vissa handledning av Laine i No (de ska göra samma saker), Johan V i Fy /de ska göra samma saker) samt av Elisabeth E i Ma. I matten kommer även Asmaa att vara med på alla lektioner.

Övning i Dugga på konf.tiden

Nu är alla elever listade i Dugga med konton och inlogg. Nu ska vi dock fokusera på eleverna i åk 9 som snart börjar sina skriftliga prov – andra är välkomna (åk7 och åk8) om man vill köra Dugga vid vanliga examinationer. Därför ska vi ha kurs/genomgång med alla som är involverade i de nationella proven (spec.ped får vid senare tillfälle) och Dugga på konferenstiden på onsdag. Det gäller:

 • Victoria
 • Olof A
 • Anette
 • Olle
 • Eva S
 • Elisabet
 • P-O
 • Laine
 • Olof
 • Tobias

Med reservation för hur mkt Ma-, No- och So-proven ska göras i Dugga…? Om andra vill vara med för att lära sig är man välkommen.

Nya praktikanter på skolan

Under v. 7 och 8 kommer praktikanter / personer med arbetsmarknadsstöd till skolan. Krisztina kommer tat jobba från och med v.7 med Anders i Cafét samt som vuxenstöd mot elever (är idtrottslärare från Rumäningen för yngre åldrar – behöver öva språket). Vi hoppas på vårterminen ut för Krisztina.

Pearl kommer att växla mellan Eng-undervisning med Maire B (mfl. om ni vill ha in en engelsspråkig person – meddela Marie B eller Erik), vuxenstöd i skolan samt spec. Hon börjar på Hedda v.8 fram till någon vecka före påsk då hon sedan går till Solenskolan, på sikt vidare till Geresta och Kristinaskolan innan hon avslutar på Hedda. Pearl är nyexad speciallärare i Sydafrika mot yngre åldrar.

Genomgång av Studi.se onsdag 19/2

På onsdag e.m. 19/2 ska alla som inte är inblandade i utvecklingsamtal i åk7, eller på kurs för elever med särskilda språkutv.behov, vara på teatern (lilla Scenen) kl 15:00-17:00 för genomgång av Studi.se. Det innebär att undervisningen bryts 15-20 min innan så att alla hinner dit. Onsdagsfikat utgår – vi bjuder på extra fika från skolledningen till veckan efter.

Ni som är involverade i utv.samtal kommer att få den genomgången senare.


Ämneslag

 • Disponera tiden som ni finner bäst.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Kommande A-lag – Gör klart de konkreta förslagen för hur ni ska bemöta elevernas upplevelse av stress – något A-lag har kanske någon liten del kvar?
 • Kommande A-lag – Fundera i respektive A-lag om ni vill att vi ska engagera oss i ”Operation dagsverke”

Att göra på mentorstid

 • Klassråd – det är elevråd samma dag (10/2) kl 13:00 – se till att det finns frågor från varje klass och att alla representanter finns där då.
 • Diskutera hur ni vill göra kring tömningen av återvinningen/källsorteringen.

Veckans tips 

Kolla Olles mfl.s projekt med fluglarver som äter vår kompost – man kan nästa se dem växa. Här streamar vi komposten live – kolla innan det är för sent – de växer snabbt 🙂 :

https://www.youtube.com/channel/UCT00Ppow_EYo_52IDHq59Bg/live 


Detta händer under veckan (v.7)

 • Hela veckan – Spec. följer upp Screening. Mer info från spec. för er som berörs.
 • Mån –  13:00-14:00 Elevråd Ansvar elevrådsstyrelsen + resp elevrådsrepresentant + Martin G
 • Tis – 11:00-13:00 – VVS och fastighetsprogrammet har info i ljushallen. Ansvar Malin L
 • Tis – 15:45-17:30 EHM för åk 7 Ansvar EHT och A-lag 7
 • Ons – 10:00-11:00 EHT möte med Värdeskaparna. Ansvar Skolledningen
 • Ons – 15:45-16:30 Konftid. Kort info sedan Genomgång av Dugga f- se ovan Ansvar skolledningen
 • Tors – Projektarbete Breaking Barriers – info mån. morgon. Ansvar arbetsgruppen Breaking Barriers
 • Tors – 09:00-10:00 IKT-utbildning spec.ar Ansvar Björn E
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser. Ansvar Marie B

Aktuella enkäter att göra

Inom kort kommer självskattningen inför medarbetarsamtalen ut.


Viktiga påminnelser

 • 19/2 – genomgång av Studi.se 15:00-17:00 på Teatern – se ovan.
 • 3/4 är det ”Taraban” – musikföreställning på Parkaden mot åk 9 kl 12:30 – 60 min.
 • Kontakta Daniel senast v.7 om ni har behov av skärmar till hemklassrummen.

 

 

 

 

 

Sjökortet v6 3/2-7/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Utvecklingssamtal åk 7
 • Filmprojekt åk 8
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vår vision och våra mål. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål (skolans egna och nämndens mål) – inte respektive ämnesmål eller möjliga A-lagsmål. Mål (Heddas mål i blått – nämndens i mål grönt):

 • Eleverna upplever att de är trygga i skolan.
 • Det kommer strax nytt mål från nämnden!!

Rutin när elev inte trivs i klassen

Vi håller på att formulera en rutin för situationer när en elev upplever att hen inte trivs i klassen/gruppen. Här kommer den i korthet:

När en elev uttrycker att hen inte trivs i klassen/gruppen gäller följande:

 1. Mentor pratar med eleven med syfte att ta reda på orsaken till vantrivseln – genomför de åtgärders som är möjliga att göra direkt. Kontakta vårdnadshavare. Ansvar mentor
 2. Om det beror på utsatthet eller kränkningar – följ våra rutiner ”Rutiner och åtgärder vid kränkande behandling…”  Ansvar enligt rutin
 3. Följ upp första mötet efter 10-14 dagar för att kontrollera om någon förändring skett. Ansvar mentor
 4. Om ingen förändring skett kontakta först kurator, i andra hand skolsköterska eller spec.ped. Samtalsstöd ska föreslås för att kartlägga och ge stöd kring strategier att påverka sin situation. Återkoppla till vårdnadshavare och boka ny uppföljningstid. Ansvar mentor / kurator el. skolsköterska/spec.
 5. Informera A-laget/undervisande lärare / vuxna och uppmärksamma elevens upplevelser (kan behövas göras redan efter punkt 1 beroende på situation). Ansvar mentor
 6. Följ upp hur det går utifrån punkt 4. Om det inte blivit någon skillnad – lyft ärendet till EHT genom spec. A-lagsledare. Ansvar mentor
 7. Därefter planerar EHT-representant och mentor vidare åtgärder utifrån behov.

Viktigt!! Föreslå eller bejaka aldrig ett klassbyte – lyssna och ta önskningen vidare.

Stipendie från företagsam skola

Företagsam skola

Stipendiestiftelsen ”Företagsam skola” delar varje år ut stipendier till skolor som driver projekt som på ett nytänkande sätt bidrar till nya sätt att tänka och arbeta inom skolan. Vi kommer att söka pengar för våra tågresor inom Erasmusprojektet mm, men det finns kanske ännu bättre och mer spännande och kreativa idéer att söka för – kanske Olles maskodling/kretsloppsprojekt eller liknande?! Läs mer här:

Företagsam Skola utlysning 2020

Filmprojekt för åk 8 under veckan

Följande dagar kommer åk 8 att ha schemabrytande filmtemaarbete nu till veckan:

• Måndag 21C – start 08:40
• Tisdag 21D – start 08:00
• Onsdag 21A – start 08:00
• Torsdag 21B – start 08:00

Johan har skickat ut salsändringar till de som berörs. Inga lärare behöver vara med men Christoffer följer med 8C hela dagen och Therese föjler med 8D hela dagen.

Hörlurar i klassrummen

I september började vi med hörlurar till låns inne i klassrummen. Vi började med 10 st i varje hemklassrum – med andra ord 120 st. Nu finns endast 71 st kvar enligt följande fördelning:

 • O221 8st
 • O222 8st
 • O223 8st
 • O224 7st
 • O225 3st
 • O226 4st
 • O227 11st
 • O107 2st
 • O112 10st
 • O44 6st
 • N111 1st
 • N215b 3st

Vi kan inte ersätta dem genom att köpa nya om de försvinner i den här takten. Vi har ett gemensamt ansvar att hålla koll på sådant. Därför – be era elever att på mentorstiden gå igenom skåpen och hämta ev. hörlurar som hamnat där. Vi kommer även att gå ut med en uppmaning till elever och föräldrar via Schoolity att kolla om det finns skolhörlurar hemma.

Techclub på Technichus

Nu är det läge för elever att anmäla sig till techclub på Techncihus. Läs mer här: TechClub våren 2020

Techclub

Ersättning i tid för NP – samt rutiner för att förhindra spridning av prov

Kompensationstid i tim för lärare som rättar NP (enligt MBL11 180326).

 • Sv 6 tim per 10/elev
 • Eng 6 tim per 10/elev
 • So 6 tim per 10/elev
 • No 6 tim per 10/elev
 • Ma 4 tim per 10/elev

Skolverket har skickat ut rutiner för att förhindra spridningen av nationella prov – läs dem här: Förhindra risken för spridning av nationella prov

Rutin vid kränkande behandling

Vi vill påminna er alla om att vi alla har ansvar för att följa våra rutiner för kränkande behandling. Det gäller inte endast när någon är utsatt för mobbing – även våld ingår i detta.

När vi inte följer rutinerna så finns alltid risken att en situation för elev eller mellan elever förvärras. Du hittar rutinerna här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/rutiner-och-c3a5tgc3a4rder-vid-krc3a4nkande-behandling.pdf

Utvecklingssamtal 

Utvecklingssmtalen blir v.8 och v.9. Vi avsätter tid för att kunna sätta in vikarier under ons v8 och tors v9 från 11:15 fram till sista lektion, men ni får planera in samtal andra tider, men vi kommer inte kunna rodda ihop individuella vikariescheman.

Underlaget för samtalen med mer instruktioner kommer ut i början av v.6.

Skärmar till hemklassrummen

Vi beställde ju ett antal skärmar till era hemklassrum i höstas. När de kom gick vi ut med info att hämta ut dem efter era önskade behov. Nu finns det 7-8 skärmar kvar – kontakta Daniel om ni glömt att hämta eller om ni behöver fler. Om detta inte sker under vecka 6-7 så kommer de att slussas vidare till verksamheter med skärmbehov.


Ämneslag

 • Disponera tiden som ni finner bäst.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Gör klart de konkreta förslagen för hur ni ska bemöta elevernas upplevelse av stress.

Att göra på mentorstid

 • Be alla som fått med sig hörlurar till sina skåp att lämna tillbaka dem till hemklassrummet.

Veckans tips 

En introduktion till UDL – Universal design for Learning – en del av ett differentiellt lärande:

 


Detta händer under veckan (v.6)

 • Mån –  8C har filmprojekt heldag. Ansvar Christoffer S + filmkonsulterna
 • Mån – 11:00-13:00 – Lärlingsprogrammet har info i ljushallen. Ansvar Malin L
 • Tis – 8D har filmprojekt heldag. Ansvar Therese + filmkonsulterna
 • Tis – 15:45-16:45 A-lagstid för alla. Ansvar A-lagsledare
 • Ons – 8A har filmprojekt heldag. Ansvar filmkonsulterna
 • Ons – 15:45-16:30 Konftid. Ansvar skolledningen
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid Ansvar fackliga ombud
 • Tors – 8B har filmprojekt heldag. Ansvar filmkonsulterna

Aktuella enkäter att göra

Inom kort kommer självskattningen inför medarbetarsamtalen ut.


Viktiga påminnelser

 • Kontakta Daniel senast v.7 om ni har behov av skärmar till hemklassrummen.
 • Har ni några elever i mentorsgruppen där ni behöver kontakta föräldrarna ang frånvaron?
 • Har någon blivit kränkt (även utsatt för våld) ska vi följa vår rutin (Rutiner vid kränkande behandling) för detta samt göra en kränkningsanmälan – se våra gemensamma rutiner: https://heddawisingskolan.com/rutiner-och-riktlinjer/
 • Maila Erik om ni som mentorer inte fick frånvarorapporter under v5.

 

 

 

 

 

Sjökortet v5 27/1-31/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Utvecklingssamtal åk 7
 • Elevärende i 8B – info från skolledning och Anna
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vår vision och våra mål. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål (skolans egna och nämndens mål) – inte respektive ämnesmål eller möjliga A-lagsmål. Mål (Heddas mål i blått – nämndens i mål grönt):

 • Eleverna upplever att de är trygga i skolan.
 • Det kommer strax nytt mål från nämnden!!

Protokoll skolråd 200122

Här finns protokoll från skolrådet i onsdags – Skolråd 20200122 anteckningar. Patrick, Tobias och Anette återkoppla om det är några frågor i resp A-lag.

Hålltider inför förintelsens minnesdag åk 9 måndag 27/1

Föreläsningen på Parkaden börjar kl 13:00. (all denna info har gått ut till både elever och föräldrar) Följande tider gäller:

 • 9A: Får lunch 11:45 – förkortat idrottspass innan.
 • 9B: Matematiken utgår i övrigt lunch enligt schemat kl 11:40
 • 9C: Matematiken kortas ner – lunch 11:45
 • 9D: Engelskan kortas ner – eleverna går mot Parkaden 12:30.
 • 7-9B anpassar sitt schema efter behov om någon av de eleverna ska med.

Efter föreläsningen avslutas dagen för eleverna. Följande lärare är med hela passet:

 • Victoria Ö
 • Olov A
 • Henrik S
 • Magnus B
 • Annelie A
 • Christina F

Hålltider inför Schindlers list för 9A, 9C och 9D

Skolbion börjar kl 09:00 på Sagabiografen – efter bion går de tillbaka till skolan för att ha lunch direkt ca 12:40 (matsalen är informerad). Länk till Studiehandledning från filminstitutet (samma som på Insidan). (All denna info har gått ut till både elever och föräldrar) Följande tider gäller:

 • 9A: Kemin halvklass slutar 08:40 och eleverna kommer tillbaka till skolan enligt schema. Idrotten utgår.
 • 9C: Idrotten blir idrottsteori på skolan, avslutas 08:40 och eleverna börjar igen på skolan med svenska kl 13:15.
 • 9D: Matematiken avbryts 08:40 och eleverna är tillbaka på skolan med musik kl 13:15.
 • 7-9B anpassar sitt schema efter behov om någon av de eleverna ska med.

Följande lärare är med på bion:

 • Elisabeth E (ev gå tidigare för lunch – avgör hur du vill göra)
 • P-O T
 • Victoria Ö
 • Henrik S
 • Maria R

Rastvärdstider

Från och med v.5 ligger nu rastvaktstider ute på era scheman i Schoolity i linje med det förslag som skickats till facken. 25 min i veckan är utlagt på var och en. Ni kan se en sammanställning av schemat här: Kopia av Rastvärdar vt-20

Det kan komma att bli förändringar på tisdag före och runt lunch eftersom det har varit stökigt vid matsalen då, men vi har börjat med att göra ett par schemaändringar för att sprida på eleverna lite mer. Om det inte funkar så ser vi över rastvärdsplaneringen. Viktigt dock att ni som är rastvärdar mellan 10:40 och 11:10 finns på plats vid matsalen för ordningens skull.

Vegetarisk mat byter plats

Från och med den 3/2 kommer den vegetariska maten att ligga innan den animaliska maten i kantinen i matsalen. Det kommer att skyltas så inga misstag görs. Skälet är att det ska uppmuntras att ta mer vegetarisk mat – av miljö såväl som hälsoskäl. Allt efter beslut i elevråd/matråd – vilket vi i skolledningen uppmuntrar.

A-lagstider och EHM i schemat men fel i kalender

Nu är alla A-lagstider och EHM justerade i schemat i Schoolity, men de stämmer inte riktigt i kalendern i outlook. Bortsett från detta stämmer kalendern vad gäller övrig info.

Intervjuer för tjänst i 7-9B

Under v 5 och 6 kommer Erik och Johan vara tämligen fullbokade på grund av intervjuer till tjänst i 7-9B. Vi kommer att ta in lite fler än vanligt för intervju eftersom vi även vill träffa kandidater som vi kan använda vid vikariebehov till olika uppdrag i skolan (om mer långsiktiga behov uppstår). Christina F och Olle L (som fackliga lokalombud) samt Katarina R (representant för 7-9B) kommer att informeras via outlook om de tider då vi har intervjuer om ni vill ha med någon vid intervjun.

Utvecklingssamtal för åk 7

Eftersom lärakännasamtalen kommer så tidigt under läsåret för åk 7 så kommer även utvecklingssamtalet läggas tidigare än för åk 8 och 9. Därför kommer utvecklingssamtalen för åk 7 preliminärt att läggas under v 8-9. Samtalen ska främst baseras på betygen och prognoserna som ska göras senare mellan sport och påsk blir en extra signal till elever och vårdnadshavare om hur det går (mer info om detta senare). Enskilda samtal med alla elever ska dock hållas innan samtalen – vilka med andra ord kan påbörjas redan nu – invänta dock underlagen för dessa (små justeringar måste göras från höstens underlag). Denna info läggs ut under v.5. Ramarna för hur samtalstiderna ska läggas ut kommer samtidigt med den infon.


Ämneslag

 • Ni planerar själva inom ämneslaget vad ni gör under ämnesmötestiden under veckan. Om ni har det innan konf. på onsdag kan det vara bra att kolla upplägget inför onsdagen – se nedan. Om tid finns – se då över de nya kursplanerna.
 • Upplägg ämnesmötestid under konf.tiden

Under onsdagens konf.tid samlas ni i ämneslagen för att prata ihop er om vad ni gör respektive termin i era ämnen. Ni fyller i de arbetsområden / de teman ni arbetar respektive termin i den gemensamma wordtabell som ni hittar här.


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Inget A-lag denna vecka för A-lag åk 7-9, men A-lag för 7-9B.

Att göra på mentorstid

 • Prata med eleverna om att den vegetariska maten kommer först i matsalen.

Veckans tips 

Vill vi anmäla oss till Härnöcupen i Bandy – se nedan. Kanske Olle eller Henrik vill samla ett lag för detta? 🙂

Bandy


Detta händer under veckan (v.5)

 • Mån – Förintelsens minnesdag på Parkaden för åk 9 – se program ovan. Ansvar medföljande medarbetare se ovan.
 • Tis – 11:00-13:00 – Vård och omsorgsprogrammet finns i ljushallen för info inför gymnasievalet. Ansvar Malin L
 • Ons – 15:45-17:00 – Kort info sedan Ämnesmötestid – arbete med möjliga ämnesövergripande områden. Ansvar resp ämneslag
 • Tors – 15:20-16:10 – Handledning resurser Ansvar Marie B
 • Fre – 09:00-ca 13:10 – 9A, 9C och 9D är på Schildlers list – se planering ovan. Ansvar medföljande medarbetare se ovan.

Aktuella enkäter att göra

Här läggs info ut om de enkäter som är aktuella att göra – just nu har påminnelser gått ut via mail till edu-adressen (till de som inte tidigare svarat) ang följande två incitoenkäter:

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Preliminärt
 • Maila Erik om ni som mentorer inte får frånvarorapporter

 

 

 

 

 

Sjökortet v4 20/1-24/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Påminnelser om utvärderingar och enkäter i veckobrevet
 • Skolråd på onsdag – vilka kommer med från respektive A-lag?
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vår vision och våra mål. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål (skolans egna och nämndens mål) – inte respektive ämnesmål eller möjliga A-lagsmål. Mål (Heddas mål i blått – nämndens i mål grönt):

2. Eleverna upplever att de är trygga i skolan.

 • Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka

Uppställningsplats vid brandlarm för åk6-språkelever

Det har varit oklart var språkeleverna i åk6 ska ställa upp vid brand. Nu är det klart – de ska ställa upp sig bredvid åk 7 – varje lärare/språk för sig.

Upplägg för återkoppling kring elevers stress 

För att återkoppla tydligt till eleverna och för att visa att vi tar kartläggningen och deras åsikter på allvar ska respektive A-lag tar fram konkreta åtgärder som de ska genomföra under våren. A-lagen ska ta fram en åtgärd per rubrik / område (de 4 områden som berör lärares/vuxnas ansvar i skolan) som kan kommuniceras tydligt till eleverna. De 4 områdena är:

 • Planering
 • Pedagogiskt upplägg
 • Stöd och struktur
 • Elevsyn

De olika åtgärderna ska skrivas in på den gemensamma arbetsytan – ”Åtgärder mot stress” – för A-laget i Schoolity. En sådan yta finns skapad för respektive A-lag. Här finns rubrikerna och de sammanfattade kommentarerna: Minskad upplevelse av stress i skolarbetet hos eleverna rubriker

Detta ska gås igenom översiktligt på A-lagstiden – vi avsätter tid för diskussion kring och planering av detta på konf.tiden på onsdag.

Yrkestävling – Vård – för åk 8 på tisdag

Den 21 januari 2020 är det regional deltävling för att kvalificera elever och yrkesverksamma till Yrkes-SM i vård och omsorg.

Elever i åk 8 kommer att vara på plats som publik.

 • 10,05-11,05 8A och 8D
 • 12,00-13,00 8B och 8C

Tävlingen håller till i Aulan på Härnösandsgymnasium. Efter själva tävlingen kommer det att vara diverse kringarrangemang. Bland annat kommer ambulansen finnas på plats, dessutom finns våra vårdelever i årskurs 2 och 3 för att svara på frågor om hur de upplever vård- och omsorgsprogrammets utbildning. Det kommer även finnas personal från Vården på plats, där kan man få information om hur det är att jobba inom vården.

Undervisande personal vid tiden följer med. Eleverna behöver gå 20 min innan samt tid lunch för 8B och 8C.

Läs mer om tävlingen här.

Nya arbetstider för Daniel 

Eftersom skoldagarna generellt är längre nu än tidigare läsår pga mer Ma och Idh så blir även Daniels dagar längre. Därför har vi förskjutit hans arebtstider en timme 4 av 5 dagar. Han jobbar nu måndag-torsdag 08:00-17:00 och fredag 07:00-16:00. Agneta och Anders B börjar för övrigt kl 07:00.

Förintelsens minnesdag – föreläsning den 27/1 för åk 9

Måndag den 27/1 är det föreläsning alla elever i åk 9 i samband med förintelsens minnesdag. Föreläsningen är på Parkaden mellan 13:00 och 14:00. Mer info om ev. ändrade lunchtider och liknande kommer.

Simundervisning

Nu är det klart att simundervisningen för de som inte kan simma kommer att ligga på torsdagar 13:30-14:10 + ställtid. Tiderna gäller tills vidare under vt20.

Inbjudan till kulturföreställningar – Slagverk/dans och Teater

Slagverk och dans – meddela johan.eriksson@harnosand.se samt Johan V snarast.

Slagverk och dans

Teater – Nevadaland – meddela helena.lindh@harnosand.se samt Johan V snarast.

Nevadaland


Ämneslag

 • Ni planerar själva inom ämneslaget vad ni gör.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Gå översiktligt igenom upplägget kring åtgärder mot stress utifrån elevernas input – i övrigt följ den givna agendan.

Att göra på mentorstid

 • Er egen agenda.

Veckans tips 

Paragraf

Intressant utgångspunkt för diskussion kring spridning av material via internet – kan både diksuteras ur ett ansvarsperspektiv, etiskt/moraliskt perspektiv, jurisiskt perspektiv och källkritiskt perspektiv: https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/196883-delade-lamottes-text-domd-for-fortal/?fbclid=IwAR1m3spC597kXadJPRI1jpWjvhCdDsu94d76SeiJShmdxZOKhll5LgRXOZM 


Detta händer under veckan (v.4)

 • Tis – Tisdag f.m. är åk 8 publik i Yrkestävling – Vård – se info ovan. Ansvar Malin L samt undervisande lärare vid tidpunkten.  
 • Tis – 15:45-16:45 – A-lag – Ansvar: A-lagsledare
 • Ons – Konftiden. 15:45-16:10 – elevrådsstyrelsen kommer för att prata om sexism och racism, Ansvar: Skolledningen och elevrådet 16:10-17:00 A-lagsdiskussioner kring vilka konkreta åtgärder som ska sättas in mot stress. Ansvar: Skolledning och A-lagsledare
 • Ons – 18:30-ca 20:30 – Skolråd Ansvar: Skolledning och A-lagsrepresentanter
 • Ons-Tors – Programbesök för åk 9 Se schema och grupper i den gemensamma kalendern Ansvar Malin L

Aktuella enkäter att göra

Här läggs info ut om de enkäter som är aktuella att göra – just nu har påminnelser gått ut via mail till edu-adressen (till de som inte tidigare svarat) ang följande två incitoenkäter:

 • Utvärdering av EHM för A-lag åk 8. Görs helst innan den 21/1 – absolut senast 26/1.
 • Uppföljning / utvärdering av elevhälsans arbete Görs senast 26/1.

Viktiga påminnelser

 • Skolråd 22/1 18:30-20:30
 • V.5 ska åk 9 till Parkaden för föreläsning mellan 13:00-14:00.
 • Maila Erik om ni som mentorer inte får frånvarorapporter

 

 

 

 

 

Sjökortet v3 13/1-17/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Glöm inte att det är klassråd på mentorstid – återkoppling ang samtalsgrupper
 • Info om uppdaterade handlingsplaner och ny kod – Anna E informerar
 • Skolråd 22/1
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vår vision och våra mål. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål (skolans egna och nämndens mål) – inte respektive ämnesmål eller möjliga A-lagsmål. Mål (Heddas mål i blått – nämndens i mål grönt):

 1. Undervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet.
 • Barns och elevers lust att lära ska öka

Om man inte får frånvaromail / frånvarorapporter

Om man inte får frånvaromail/frånvarorapporter ang sina mentorselever så måste vi veta det för att veta vilka det berör. Den sista varje månad skickas en frånvarorapport ut till de elever som har haft mer än 5% (i fortsättningen 8%) ogiltig frånvaro. Det mailet går till EHT, mentorer samt elever/vårdnadshavare. Om man inte får sådana mail som mentor måste det felanmälas – maila Erik J i så fall.

Nya frånvarorutinen är uppdaterad

Den nya frånvarorutinen är uppdaterad till % och inte antal – se rutinen här: (som fil att ladda ner)  Flödesschema frånvaro 20191129 eller gå in på heddawisingskolan.com/elevhälsa/Flödesschema frånvaro 20191129

De automatiska frånvaromeddelandena från Schoolity är nu uppdaterade efter den nya rutinen och skickas ut vid 8% ogiltig frånvaro för ”Steg 2” i rutinen och vid 15% ogiltig frånvaro för ”Steg 3” i rutinen.

Uppdaterade handlingsplaner för elever

Alla ska ta del av Handlingsplaner (medicinska) som finns i pärmen i personalrummet. Vi har i nuläget handlingsplaner på elever som går i: Åk 7B (2 st), 8B (3 st), 8C, 9B och 9D. Vi har även ny kod till medicinskåpet – Anna E informerar.

Omprovsschema klart

Omprovsschemat finns nu anslaget i personalrummet vem som ansvarar för omprovstiden under vt20. Missa inte detta!


Ämneslag

 • Titta på de nya ämnesplanerna – diskutera vilka förändringar ni ser.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ den fasta agendan och se till att de löpande frågorna om värdegrund, elevhälsa, vision och mål, etc. tas då de planerats in.
 • EHM för A-lag 8

Att göra på mentorstid

 • Klassråd

Veckans tips 

SVTnyheter norrbotten

Intressant om vad mobilförbud leder till: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/mobiler-i-skolan-mindre-trakasserier-och-mer-kortspel-efter-mobilforbudet-i-arjeplog 


Detta händer under veckan (v.3)

 • Tis – 15:45-17:30 EHM A-lag 8
 • Ons – Konftiden. 15:45-17:00, ämnesmötestid samt alla lärare inblandade i Breaking Barriers har möte på Hedda. Alla som fått påminnelser om att göra enkäter ska göra dessa!! Se nedan.
 • Tors – 15:20-16:10 – Handledning resurser

Aktuella enkäter att göra

Här läggs info ut om de enkäter som är aktuella att göra – just nu har påminnelser gått ut via mail till edu-adressen (till de som inte tidigare svarat) ang följande två incitoenkäter:

 • Utvärdering av EHM för A-lag åk 8. Görs helst innan den 21/1 – absolut senast 26/1.
 • Uppföljning / utvärdering av elevhälsans arbete Görs senast 26/1.

Viktiga påminnelser

 • Skolråd 22/1 18:30-20:30
 • V.5 ska åk 9 till Parkaden för föreläsning mellan 13:00-14:00.
 • Maila Erik om ni som mentorer inte får frånvarorapporter

 

 

 

 

 

Sjökortet v2 7/1-10/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ingen måndag denna vecka 🙂
 • Övriga frågor

tåg1

Gott nytt år och god fortsättning på er alla

Jättekul att vara tillbaka och att läsa och se att ni gjort så mkt spännande när jag varit borta 🙂 Det har tagit några dagar att acklimatisera sig och ”landa” i Sverige igen, men nu känner jag mig redo för en ny termin. Hade visserligen hoppats på snö – men det kommer väl – annars är det skönt att vara hemma igen.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vår vision och våra mål. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål (skolans egna och nämndens mål) – inte respektive ämnesmål eller möjliga A-lagsmål. Varje vecka kommer ett mål, en del av vår vision eller en strategi att lyftas extra här. Nu inför termisstart påminner vi om alla målen här:

Hedda Wisingskolans mål lå 2019/20

Alla mål är formulerade utifrån att måluppfyllelse innebär en positiv utveckling och förändring från föregående läsår.

 1. Undervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet.
 2. Eleverna upplever att de är trygga i skolan.
 3. Måluppfyllelsen i alla ämnen ökar.
 4. Eleverna upplever att de kan påverka sin skolsituation.
 5. Elevernas närvaro i skolan ökar.
 6. Under läsåret ska skolan bli miljöcertifierad.

Nämndens mål 2019

 • Andelen barn och elever som finns i en inkluderande miljö för lärande ska öka upp till 100%.
 • Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka
 • Alla skolor och förskolor ska vara miljöcertifierade 2019
 • Barns och elevers lust att lära ska öka

Planering konferensdagarna 7-8/1

Tisdag 7/1:

Onsdag 8/1:

 • 08:00-08:30 Anette Bönström från CEHT har genomgång om bemötandet av elever med hörselproblematik.
 • 08:00-11:00 EHT håller i presentation för alla (frånvaro, arbetet runt stress/illabehandling)
 • 13:00-16:30 Arbete om ämnesintegrering. Carina/Marie o Anneli börjar med en introduktion, presentation av det som de fick under Skolverkets/SPSM fortbildning i Umeå 10/12

 


Ämneslag

 • Inget denna vecka.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Inget denna vecka.

Att göra på mentorstid

 • Inget denna vecka

Veckans tips 

Intressant om hur IKEAs pedagogik i skolan: https://palchristensson.wordpress.com/2019/12/27/rektor-kamprad/ 

IKEA


Detta händer under veckan (v.2)

 • Mån – Helg
 • Tis – Konfdag se ovan.
 • Ons – Konfdag se ovan.

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Inget för nu.

 

 

 

 

 

Sjökortet v51 16/12-20/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Flickor år 9
 • Projektresor
 • Övriga frågor
 • Ordning i skolan

 

Hålltider för v 51.

Måndag – lektioner enligt schema

Tisdag – Pyssel och aktiviteter på em.  Luncher; åk 7 kl 11.00, åk 8  kl 11.30 och åk 9 kl 12.00

Skoldagen avslutas kl 14.30.

Onsdag – Pyssel och aktiviteter på em.  Luncher; åk 9 kl 11.00, åk 8  kl 11.30 och åk 7 kl 12.00

Skoldagen avslutas kl 14.30.

Torsdag.

Eleverna börjar 09.00 och slutar kl 11.30. Lunch serveras från grillen på skolgården av grillmästarna.  Lunch år 7 kl 09.50, åk 8 kl 10.20 och åk 9 kl 11.00.

Gemensamt fika i personalrummet kl 12.00.

Incitoenkät

Enkät incito måste vara ifylld senast torsdag 19 dec.

Betyg

Betygen kommer att publiceras den 19 dec på em.

Vårterminen 2020

Den 7 och 8 jan är studiedagar för alla personal. Start kl 08.00 den 7 jan. Program kommer att finnas i gemensamma kalendern. Eleverna börjar enligt schema den 9 jan.

Konferens

Onsdagskonf. utgår denna vecka. Egen planering.

 


A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-laget träffas om behov finns. A -lagsledare får isf kalla.

Att göra på mentorstid

 • Alla flickor år 9 skall samlas i Gradängsalen kl 08.40 för kort information om teknikprogrammet (inbjudan tjejkväll). Sedan åter till mentorstid med klassen.
 • Terminsstart informera. 9 jan kl 08.00 enligt schema
 • Om publicering av betyg. detta sker på torsdag em.
 • Kontrollera att elever som sökt projektresor finns med på lista från Ann-Sofi F (mail).


Detta händer under veckan (v.51)

 • Hela veckan
 • Mån – kl 13.30-15.30 EHT.
 • Tis – kl 15.10- 16.10 EHT 7-9B

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v.44.

 

Bildresultat för jul  En god Jul och Gott nytt år önskar Johan och Ann-Sofi.

 

 

 

Sjökortet v50 9/12-13/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Skoskåpslistor / nycklar
 • Studieplaner
 • Lärarkör
 • Sista veckan, logistik
 • Ansökan EU projekt
 • Övriga frågor

 

Betyg.

Gällande betyg för elever/grupper. Om felaktigheter finns  i studieplanerna kontakta Johan V snarast. Betygen skall vara satt senast fredag 13 dec. kl 16.00.

Gemensamma kalendern.

Tyvärr så fungerar inte vår gemensamma kalender just nu. Vi kommer inte åt att lägg ut information på denna. Detta kan inte åtgärdas innan Erik är åter på plats. Ex. Det är inget elevråd torsdag 12/12, kl 13.00, går ej att ta bort.

Värdeskaparna. I kalendariet står värdeskaparna för a-lagledare 11 dec. detta är flyttat till jan-20. datum o tid meddelas senare.

Lucia

Genrep för alla som deltar i luciatåget sker torsdagen 12/12 kl 12.30-14.30, lokal Landgrenshallen.

Fredag 13 dec. Luciafirandet startar kl 08.00 – sluttid ca 08.45. Därefter fika i hemklassrummen. Fika hämtas av mentorer i matsalen. Lektioner börjar enligt schema kl 09.30. Om endast 20 min eller mindre återstår av lektion, så ställs denna in.

Konf tid Onsdag

Vid behov av information från skolledning meddelar vi  det senast onsdag morgon. I annat fall ägnas konf. tiden helt åt betygssättning och besvarande av enkät.

Elevhälsans rutiner

Enkät kommer att skickas ut under v 50 gällande elevhälsans rutiner. Enkäten kan besvaras under v 50-51. Värdeskaparna ansvarar för utskick.


Ämneslag

 • Fundera på frågeställningar inför elevernas prao. Från respektive ämne.

Att göra på mentorstid

 • Info. om Lucia fredag 13 dec.
 • Meddela eleverna att skolstart vt-20 är den 9 jan.
 • Kolla anmälningar till projekten.

Veckans tips 

Pisa undersökningen

Informationsverige.se   ett material som förklarar hus svenska samhällsfunktioner fungerar. Finns på flera språk


Detta händer under veckan (v.50)

 • Mån – kl 08.45-09.45 Luciaträning.
 • Tis – Hel dag. Carina, Marie och Anneli är på fortbildning.
 • Ons – kl 13.00-14.30 PMO utbildning EHtT
 • Tors – kl 12.30-14.30 Genrep. Luciatåget i Landgrenshallen.
 • Fre – kl 08.00 – 08.45 Luciatåg, Landgrenshallen.

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v.44.

 

 

 

 

 

Sjökortet v49 2/12-6/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Np år 9 Ma
 • Personal
 • Julkort
 • Incidenter v 48

Nationella prov år 9

Muntliga Np i matematik genomförs under v 49-50. Ansvariga lärare är P-O Tidstrand, Elisabet Enander och Carina Berglund. Grupper / salar och tider finns anslaget på anslagstavlan utanför exp. Vikarier finns.

Stress/illabehandling

Från varje klass i år 8 och 7-9B skall tre representanter väljas, som skall träffa personal från EHT för att prata om stress/illa behandling. Dessa elever kommer att representera sina respektive klasser i diskussion med EHT personal om stress/illa behandling. Eleverna skall även välja vilket område som är viktigast, stress eller illa behandling, inför fortsatta samtal. Dessa samtal sker på onsdag 4/12 kl 10.15

Enkät.

Enkät för utvärdering av EHM går ut till arbetslag 8 under v 49. Svarstid v 49 – 50.

Konf. onsdag

På onsdag skall tre saker ske samtidigt. kl 15.45. 1. Envising träffas i sal O112. 2. De som är intresserade av lärarkör samlas i Gradängsalen. 3. Övriga i respektive a-lag för planering av aktiviteter sista skolveckan.


Ämneslag

 • Viktigt att resp lärare/ämneslag kontrollerar studieplanerna för respektive ämne och klass.
 • Fundera på frågeställningar inför elevernas prao. Från respektive ämne.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Fortsatt arbete enligt dagordning. Lyft frågan hur man kan jobba med prao på ett övergripande sätt så att eleverna får ut det mesta/bästa av sin prao

Att göra på mentorstid

 • Klassråd år 7-9. Elevråd tisdag 3 dec.
 • Klass 9C o 9D. förbered eleverna för besök från Trafikverket. Se mail från Ann-Sofi Forsell.
 • År 8 och 7-9B väljer representanter till samtal om stress/illa behandling.
 • År 8 och 9. Fråga efter intresse för att tillverka julkort för Breaking Barrior. Se mail från Ann-Sofi. Förslag lämnas till Martin Gisselman.

Detta händer under veckan (v.49)

 • Tis – kl 13.00 -14.00 Elevrådsmöte
 • Tis – kl 15.45-17.00 EHM a-lag 7, sal O112
 • Ons – kl 10.15 Möte elevrepr år 8/7-9B för disk. om stress eller illa behandling. Ansvar. Anna Edlund och Ann-Sofi Forsell. Sal meddelas senare
 • Ons – Trafikverket besöker 9C och 9D. kl 08.00 Gradängsalen  kl 08.00-08.45.
 • Ons – kl 15.45-17.00. Konf, se info längre upp. Envising har möte i sal O112.
 • Tors – kl 15.20 Handledning resurser
 • Fre – På em. besöker 20 elever Wendela Hellmanskolan för julkortstillverkning

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v.44.