Sjökortet v49 6/12-10/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Ansvar att läsa info / göra uppgifter.
 • Envising Sweden – program och uppdrag under veckan
 • Inventering av handledarutbildning
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Vaccination

På torsdag 9/12 så så kommer våra elever att bli vaccinerade. Detlajplan kommer eftersom vi ännu inte fått alla detaljer från regionen.

Reviderade tider för Simon och IT-stöd

Simonin sitter ju vissa tider i ljushallen för att kunna vara support för IT-frågor både för elever och medarbetare. Han har ändrat tiderna något eftersom han fått fasta tider på andra skolor. Tiderna ligger även i Simons Outlookkalender, på hans dörr och i schemat i Schoolity. Under dessa perioder är Simon inte bokningsbar om det absolut inte är akut. Se de nya tiderna nedan:

 • Måndag 08:30-09:00 N018*, 15:00-16:00 Ljushallen
 • Tisdag 08:00-09:00 N018, 14:00-16:00 Gerestaskolan
 • Onsdag 08:00 – 09:00 N018, 13:00-14:00 Ljushallen
 • Torsdag 08:00-09:00 N018, 14:00-16:00 Brännaskolan
 • Fredag 08:00 – 09:00 N018, 13:00-14:00 Ljushallen

Glöm inte att ni kan anmäla IT-frågor/support längst ner i högerspalten (längst ner i i fönstret om ni läser på mobilen) här i Sjökortet.

*N018 – är Simons arbetsrum.

Info från Introduktionsprogrammen IM 

På onsdag kommer IM på besök på skolan (gradängsalen) mellan 08:45-09:45. De elever i åk 9 som riskerar att inte bli behöriga till nationella program är kallade till mötet. Det är 24 elever tillsammans – ur alla klasser.

Program Lucia – nu med två sittningar

Luciafirandet sker i Landgrenshallen. Det blir två sittningar – alla klasser kommer att ha en markerade platser i hallen – mkt viktigt att detta följs – för att hindra smittspridningen:

 • 1. Kl 08.00 för klasserna 8a, 7A-D, 7-9A, 7-9B samt våra gäster via Envising. + Mentorstid efter framträdandet. 
 • 2. Kl 09.00 för klasserna 9A-D, 8B-D. + Mentorstid före uppträdandet.

För att inte krångla till logistiken för mycket så kör vi fikastund före resp. efter framträdandet i Landgrenshallen. Vilket betyder att sittning två får ha en liten sammankomst (Mentorstid 08.00) för fikastund innan de ser på luciatåget.

Detta betyder att vi kan bryter undervisningen för alla åk under samma tider och inga övriga lektioner blir inställda.

Mentorstiderna är mao flyttade under måndagen 13 dec. Finns i schemat.
Lektioner kan ske enl. ordinarie schema från kl 10.00.

Genrep inför Lucia – Schemaändring.

På fredagen den 10 dec kommer genrep. för luciatåget att genomföras i Landgrenshallen. Tid 09.00-11.00.

Idh lektionerna under tiden kl 09.00-11.00 måste bli teorilektioner eller utelektioner – det gäller 21B, 19D och 7-9A.

Ansvarig för luciaträningen. Elisabet, Anders, Daniel.

Övningsskola – inventering av vilka som har handledarutbildning VFU

Alla behöver svara på enkäten – det spelar ingen roll för hur länge sedan eller hur omfattande utbildningen var. Klicka här för att öppna formuläret för inventeringen (för behöriga ämneslärare). 

Höj och sänkbara skrivbord

Skolan har fått tag på ett stort antal höj- och sänkbara skrivbord. De räcker inte till alla arbetsplatser och vissa kan vara för stora för att få in i respektive arbetsrum. Men om du är intresserad av ett höj- och sänkbart skrivbord så klicka här för att anmäla intresse så får Daniel och Simon mäta om och hur vi kan få till det på just din arbetsplats. 

Blir det skrivbord över erbjuds de till andra skolor i kommunen.

Ersättningssalar för 215 A+B

Så här ser ersättningsalsschemat ut för 215A+B. Vi har inte lagt in detta i salsschemat – så ni måste tänka på det om ni bokar salar utöver detta.

Salar 215A v50

Salar 215B v50

Envisingbesök 

Vill man se programmet för Envisingbesöket så finns det här:  https://harnosand-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/erik_juntikka_edu_harnosand_se/Eai9_LsAa21HuDG8TXQgSUgBMfbF7VT5T8CypKpRZSlTTg?e=wnwM2e

Räddningsgymnasiet på besök

Räddnings gymnasiet kommer till oss den 8/12 11,00-13,00. Två elever och en personal. De kommer stå i Ljushallen. påminn både åk 8 och 9 om det.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

13-17/12 Besök – Envising Sweden


Ämneslag

 • Diskutera ämnessamarbetet. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Åk 7 – Det saknas F-varningar och prognoser i åk 7 – hur kommer det sig?
 • Följ er planerade agenda. Ni som inte diskuterat arbetsmiljöenkäten bör göra det för återkoppling till A-lagsledarmötet.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Vanlig mentorstid.”

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips

Skolvärlden

Intressanta reflektioner kring elevers prestationer och betygssättning. Ger kanske inga svar men belyser olika aspekter av problematiken: https://www.skolvarlden.se/bloggar/sara-bruun/a-eller-f-ett-lotteri 


Detta händer under veckan (v.49)

 • Hela veckan
  • 20A ansvarar för återvinningsstationerna
  • Översyn ÅP alla årskurser
 • Ons – 13:00-14:30 Brandskyddstillsyn Extern. Ansvar Erik J och Daniel J
 • Ons – 15:45-17:00 konf.tid: Kort gemensam infor, därefter Ämnesmötestid fokus på samplanering, samt Envisingmöte Ansvar Ämneslag, Skolledning, Tobias H 
 • Tors – 09:00-14:00 – Erik och Johan upptagna med arbete med förberedande schemaarbete.
 • Tors – 15:00-16:30 NPF-utbildning för kallade. Ansvar CEHT

Aktuella enkäter att göra

 • Fylla i enkät om handledarutbildning för VFU. Se ovan.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v48 29/11-3/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Förväntansdokumentet – återkoppling
 • Fönster – se till att de är stängda
 • Inventering av handledarutbildning – VFU
 • Raster och bensträckare
 • Förväntansdokumentet
 • Enkäter: Nulägesbeskrivning för åk 8 och 9 inför EHM, UF-företag / Gymnasiet för alla elever
 • Nya rekommendationer för covidsmitta
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Samplanering i respektive ämne 

Trots att att vi återkommande har påmint om att samplanering ska ske i respektive ämne i ämneslagen och att vi påmint om att det skulle vara det fokuset på flera ämnesmötestider så ser vi att det planeras olika i flera ämnen trots samma årskurs. Det gör oss sårbara nu när sjukfrånvaron är stor och det i bland saknas planeringar på era ämnesytor/i scheman. Vi är fortfarande i oklart läge vad gäller smittspridningen och vi vet inte var vi kommer att hamna, nästa vecka, nästa månad. Samplanering är inte ett önskemål eller en frivillig nyhet – det gäller för alla ämnen och för alla lärare nu så länge vi är i en pandemi, men troligen även på sikt.

Förväntansdokumentet – revidering

Det har kommit in input från endast 3 klasser vad gäller funderingar och önskemål på revidering av förväntansdokumentet. Det är med andra ord bara 3 av 12 klasser som kan påverka hur eventuella förändringar ska bli. Om det ligger protokoll liknande eller om ni har input på annat sätt – se till att det når oss i skolledningen. Det skulle ha genomförts diskussioner under ena mentorstiden under den här veckan.

Sjukanmälan för er medarbetare

För att det ska vara enklare för både er och Hanna så vill vi att sjukanmälan från och med nu ska ske via SMS direkt till henne. Då har hon det i text var än hon är. Hon måste även veta senast 07:30 så att det finns en chans att rodda med ersättare. SMS:a Hanna på: 070-3014951, om man vet att man ska vara hemma mer än en dag så är det OK att meddela det direkt, men det är om man verkligen vet att man är hemma längre än en dag.

Lucia och julavslutning

Planeringen ser ut som följer för Lucia och julavslutningen (tider och detaljer klass för klass kommer senare):

Lucia

På luciamorgonen så går eleverna direkt till Landgrenshallen. Alla samlas utanför och släpps in för sittning så alla är på plats lugnt och stilla kl 08:00. Plats ska avsättas för våra gäster från Envising så att de inte behöver sprida ut sig på flankerna.

Efter Luciatåget går man tillbaka till skolan och samlas för Luciafika i hemklsssrummen. Efter luciafikat återgår man till planerad undervisning enligt schema (exakt tid kommer senare). 

Julavslutning

Mån 20:e och tisdag 21:a dec är det skola som vanligt. Onsdag är den klass/mentorspyssel klassvis. Därefter är det utelunch med hamburgare på skolgården inkl ev. underhållning.  Elevern akommer tat börja med lite fördröjning klass för klass på morgonen. Mer info kommer.

Gäster från olika gymnasieprogram i ljushallen

Nästa vecka kommer Ekonomiprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Lärlingsprogrammen hit på onsdag (1/12). De kommer att stå i ljushallen under förmiddagen. Uppmana eleverna – särskilt åk 9 (kan även vara bra får åk 7 och 8) att besöka deras bord och ställa frågor.

Gäster i matsalen

Vecka 48, tis och tors är det ett gäng skådespelare här som ska ha föreställningar för åk 5, i Heta utbildningars lokaler. De kommer då äta i skolans matsal. De är som mest 8 personer.

Övningsskola – inventering av vilka som har handledarutbildning VFU

Vi lämnade in en ansökan om att bli övningsskola tidigare i höstas. Nu har vi tillsammans med Wendela blivit utvalda att vara övningsskolor för åk 7-9 av mittuniversitetet – MIUN. Inför detta behöver vi veta vilka som tidigare gått handledarutbildning för VFU. Det spelar ingen roll för hur läng sedan eller hur omfattande den var. Klicka här för att öppna formuläret för inventeringen (för behöriga ämneslärare). 

Vita lakan till återbruk med Envising

Har ni överblivna slitna vita lakan till återbruksworkshopen för Envisingbesöket med Christina F – ta gärna med till skolan.

Nya rekommendationer för covidsmitta

Från och med måndag 22 november, gäller nya rekommendationer. Nu ska alla som har symtom testa sig igen. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade. Symptom som kan vara tecken på Covid är halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.

Om du har haft covid-19 under det senaste halvåret behöver du inte testa dig.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du ska testa dig om någon du bor med blir sjuk i covid-19. Det gäller även om du inte har symtom.

Rekommendationerna gäller alla från förskoleklass och uppåt.

Läs mer om de nya rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/november/testning-for-covid-19-rekommenderas-for-alla-med-symtom/

Envisingbesök och salar 215A+B

Under v.50 har vi som ni vet besök från våra samarbetsskolor i Envising. Under hela veckan är salarna 215A+B bokade för detta och alternativa salar ligger ute i schemat. Missa inte det!! 

Skovakter v48

Påminn eleverna om att de sköter skofrågan mycket bra!! Men vi har fortfarande några elever som inte byter när de kommer till skolan. Under v48 kommer följande medarbetare skovakta på mornarna:

 • Måndag: Simon, Daniel.
 • Tisdag: Anders, Simon
 • Onsdag: Erik, Daniel
 • Torsdag: Johan, Anders
 • Fredag: Simon, Daniel

Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

29/12 Digitalt partnermöte Breaking Barriers, kl 19

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

1/12 Föräldramöte Envisings värdfamiljer, kl 18-19


Ämneslag

 • Diskutera ämnessamarbetet. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Åk 7 – Det saknas F-varningar och prognoser i åk 7 – hur kommer det sig?
 • Följ er planerade agenda. Ni som inte diskuterat arbetsmiljöenkäten bör göra det för återkoppling till A-lagsledarmötet.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 7 -Enkät att göra: Enkät från UF-företag – har skickats ut till eleverna.
 • Åk 8 och åk 9 ska göra två enkäter:
  • Först ”Nulägesbeskrivningar”. Enkäter har skickats ut till alla elever. De öppnas för svar först måndag morgon 08:40.
  • Sedan enkät från UF-företag på gymnasiet – finns i samma utskick

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips

Skolverket

Skolverket om undantagsbestämmelsen vid betygssättning: https://www.skolverket.se/undervisning/sameskolan/betyg-i-sameskolan/undantagsbestammelsen-vid-betygssattning 


Detta händer under veckan (v.48)

 • Hela veckan
  • 20A ansvarar för återvinningsstationerna
  • Muntliga NP i Ma, Sv, Eng fortsätter.
 • Tis – 15:30-17:30 EHM i åk 8 Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – 15:45-17:00 konf.tid: APT som börjar med ”Livesändning” från Reunion Island, därefter gemensamt möte Ansvar Skolledning 
 • Tors – 15:30-17:30 EHM i åk 9 Ansvar A-lag och EH

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna har enkäter att göra – se ovan under ”Mentorstiden”.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v47 22/11-26/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Förväntansdokumentet
 • Kamera och ny dörr i övre N-korridoren
 • Nulägesenkäter åk 7
 • Möte med Martin, Malin Ann F och P-O
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Förväntansdokumentet – revidering v47

Varje år bör förväntansdokumentet ses över. Vi har ännu inte gjort det systematiskt i höst. Alla klasser ska därför gå igenom det på mentorstid v47 och sedan återkoppla till skolledningen: vi kommer sedan att presentera det för elevrådet så att de får säga sitt om de revideringsförslag som kommer in. Därefter ska vi i kollegiet diskutera vila förändringar vi vi tycker är lämpliga innan en reviderad version spikas. 

Ny dörr och kamera i N-huset

Äntligen så kommer ”smygen” i N-husets övre korridor att byggas bort. En vägg som livar med korridoren kommer att sättas upp en nya dörr och utrymningsväg sätts i den väggen. Den dörren kommer att vara låst så länge det inte går ett brandlarm eller blir strömavbrott. En ny brandlarmsknapp kommer att sättas upp vid dörren så att den går att öppna när larmet går. För att det inte ska blir för lockande så kommer en kamera sättas upp som riktar sig på brandlarmsknappen och den närmaste delen av korridoren så att man inte kan sätta på brandlarmet osedd/ofilmad. Detta ska vara klart innan vårterminens start. 

Eftersom det finns både en toalett, ett kopiatorrum och ett förråd innanför dörren så kommer man att kunna låsa upp dörren med lärarnycklar utan att utlösa larmet. 

Gäster i matsalen

Vecka 48, tis och tors är det ett gäng skådespelare här som ska ha föreställningar för åk 5, i Heta utbildningars lokaler. De kommer då äta i skolans matsal. De är som mest 8 personer.

Skovakter v47

Påminn eleverna om att de behöver inneskor. Vi har fortfarande många elever som inte byter när de kommer till skolan. Under v47 kommer följande medarbetare skovakta på mornarna:

 • Måndag: Simon, Daniel.
 • Tisdag: Anders, Simon
 • Onsdag: Erik, Daniel
 • Torsdag: Johan, Anders
 • Fredag: Simon, Daniel

F-varningar INGA ämnesvarningar

Trots att vi gått ut med det en mängd gånger så skrivs det ibland ämnesvarningar istället för F-varningar. Ni som gjort det – skriv om dem som F-varningar. Behöver ni hjälp – kontakta Mattias M eller Erik J eller annan kollega som vet hur man gör.  


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Vi är värdar för Envising 13-17/12.

Breaking Barriers

 • Inväntan på nya datum för virtuellt event.

Kurser/event


Ämneslag

 • Diskutera ämnessamarbetet. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda. Ni som inte diskuterat arbetsmiljöenkäten bör göra det för återkoppling till A-lagsledarmötet.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 7 gör nulägesenkäter med eleverna inför EHM på måndag. Enkäter har skickats ut till eleverna som de hittar i meddelande /mail i Schoolity. De öppnas för ifyllning på måndag morgon. Ni mentorer kommer att få en länk till att öppna svaren för att visa eleverna direkt klassens resultat och diskutera det med klassen. 
 • Ni övriga följer er egen agenda.

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips

Tips som funkar / undvik fällorna så når du bättre – läs särskilt om lååååånga genomgångar 

Skolvärlden

Missar vi gör enligt hjärnforskningen: https://skolvarlden.se/artiklar/5-missar-larare-gor-enligt-hjarnforskningen 

Förstelärare bloggar

Bra tips från förstelärare i Svedala som funkar – bland annat – håll nere de långa genomgångarna: https://1larare.svedala.se/delaktiga-elever-5-tips-pa-enkla-saker-som-funkar/


Detta händer under veckan (v.47)

 • Hela veckan
  • 19D ansvarar för återvinningsstationerna
  • Muntliga NP i Ma, Sv, Eng fortsätter.
 • Mån – 15:30-17:30 EHM i åk 7 Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – 15:45-17:00 konf.tid: Kort gemensam info, sedan möte Envisinggruppen i O112, för övriga genomgång av nytt lönesystem i Gradängsalen Ansvar Skolledning, Tobias H, Hanna W

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna i åk 7 gör nylägesanalys enkät.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Sjökortet v46 15/11-19/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams


Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Förväntansdokumentet – revidering v47

Varje år bör förväntansdokumentet ses över. Vi har ännu inte gjort det systematiskt i höst. Alla klasser ska därför gå igenom det på mentorstid v47 och sedan återkoppla till skolledningen: vi komemr sedan att presentera det för elevrådet så att de får säga sitt om de revideringsförslag som kommer in. Därefter ska vi i kollegiet diskutera vila förändringar vi vi tycker är lämpliga innan en reviderad version spikas. 

Rastvakter i N-huset

Vi ser att alltmer småförstörelse och stök sker i N-husets korridorer, främst slöjd – och bildkorridoren. Det är därför viktigt att alla rastvakter kontinuerligt visar sig även där.

Medarbetardag – för kommunens alla anställda 

medarbetardag

Den 25/11 så är det medarbetardag som alla anställda i H-sands kommun kan delta i. 

Man anmäler sig via ”Insidan” och den blå rutan överst:

Medarbetardag anmälan

Se med info och program här: Information om medarbetargalan 25 november- program och föreläsare.pdf senaste

Kompetensutvecklingsplan

Nu har kompetensutvecklingsplanen för läsåret 21/22 presenterats på MBL och eventuella kommentarer har tagits emot. Planen är nu reviderad och ser ut enligt följande: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2021/11/kompetensutvecklingsplan-for-hedda-wisingskolan-202122.pdf

Inför resa och kurs – projektet ”Future train” 

Future train

Alla Erasmusprojekt ska ha tydligen ett namn,. Det har inte varit så framträdande dock i ackrediteringsarbetet vilket gör att den innevarande ackrediteringsperioden har inte namngivits. Men idag skulle några formulär fyllas i av de som ska till Reuinon Island om ett par veckor där ett projektnamn behövdes. Vi som planerat har pratat om att vi ska jobba med att ”alla ska med tåget / framtidståget” – delvis inspirerade av en EHM-diskussion under hösten. Därför fick första projektperioden kallas ”Future train”.

Inför att de ska åka dit ska alla elever i åk 8 göra en enkätundersökning om vårt arbete med frågor kring inkludering, skolnärvaro och vad som gör att man lyckas i skolan. Den ska göras på måndag under mentorstid. Se nedan. 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Vi är värdar för Envising 13-17/12.

Breaking Barriers

 • Inväntan på nya datum för virtuellt event.

Kurser/event


Ämneslag

 • Diskutera ämnessamarbetet 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8 – alla elever ska göra en enkät om de upplever sin skolgång. De har fått enkäterna via mail och de öppnar för svar först kl 08:30 på måndag 15/11. Det är viktigt att ni mentorer presenterar detta som en del av ett utvecklingsprojekt och den resa som Carina, Marie, Victoria och Anna N ska på. Enkäten tar ca 10-15 min.

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips 

UDL – Universal Design for Learning

– bra film och under den bra och tydliga konkreta tips: https://www.understood.org/articles/en/universal-design-for-learning-what-it-is-and-how-it-works


 

Detta händer under veckan (v.46)

 • Hela veckan
  • 19D ansvarar för återvinningsstationerna
  • Åk 8 har utvecklingssamtal onsdag och torsdag.
  • De muntliga nationella proven börjar på allvar.
 • Tis – 15:00-17:00 EHM i 7-9B Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – från 13:00 Utvecklingssamtal åk 8 Ansvar mentorer
 • Ons – 15:45-17:00 konf.tid: pedagogiskt forum samt EHT-temaplanering för A-lag 7 och 9. Ansvar Skolledning samt A-lagsledare och EHT.
 • Tors – 08:00-09:00 RKA Ansvar Skyddsombud samt skolledning
 • Tors – från 13:00 Utvecklingssamtal åk 8 Ansvar mentorer
 • Tors – 12:30-14:00 Gymn.mässa 19A+B, 14:00-15:30 Gymn.mässa 19C+D Ansvar undervisande lärare vid tiden samt Malin L

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna ska göra enkät om sin skolgång som de fått via mail – se ovan.

Viktiga påminnelser

  • V46 – Gymnasiemässa åk 9 – se gemensam kalender.

Sjökortet v45 8/11-12/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Studiebesök Ungdomsmottagningen åk 8
 • Lovskola – återkoppling
 • Inneskor efter lovet
 • Värdar lärare Envising
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Planeringstider EHT-teman

Nu är det utlagt planeringstider för EHT-teman vid 4-5 tillfällen fram till strax innan påsklovet. Vi kommer stämma av innan dess för att se om mer tid för detta behövs. Alla tider syns i den gemensamma kalendern.

Skolverket erbjuder

Fredag 26/11, kl 13-15: En digital föreläsning ”Så får vi fler pojkar och flickor att lyckas i skolan” med Fredrik Zimmerman (forskare och fil. dr. inom Barn och ungdomsvetenskap med fokus på skolan). Mer info och anmälan senast 23/11 på https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/sa-far-vi-fler-pojkar-och-flickor-att-lyckas-i-skolan. De 250 första deltagarna som anmäler sig får Fredrik Zimmermans bok ”Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan”.

Nationella prov åk 9

Listor / tider

Här finns listorna för provtiderna för respektive elev (dessa listor är även de utskickade via Schoolity, men det är inte utlagt på elevernas scheman):

Salar

Från v 45 kommer Np för år 9 att starta. Svenskan startar redan på tisdag, v 45.

Tider för elever/grupper att genomföra A-delen, muntliga delen, finns i listorna ovan och är anslagena på anslagstavlan utanför exp. Ansvariga för genomförande av proven är: Sv, Ann-Sofi Forssell. En, Olle Löfgren. Ma, Johan Vallgårda.
Eleverna måste själva hålla koll på sina provtider. Det ligger inte på elevernas personliga scheman.

Salar för muntliga proven är:

 • O213 – svenska
 • O 217 – matematik – vid kopieringsrummet
 • O 220 – engelska – vid kopieringsrummet

Luciaträning

Ljus

Nu är det snart jul – Luciaträningen startar v 45.
Ansvarig: Elisabet Enander.
När: Tisdag 9/11, kl 14.00 första träffen för träning.
Var: Gradängsalen.

Elever som anmält (22 st) sig till luciaträning har detta på sina respektive scheman.

Efterarbete föreställning om källkritik

Efterarbete på skolan med teater V-Norrland och pjäsen ”Ja skiter i att det är fejk, det är för jävligt ändå” för åk 7 gäller följande tider:

 • 21A 10/11 kl 09.00-11.20  sal Mu/ N111
 • 21B 10/11 kl 12.15-14.20 sal Mu / N215B
 • 21C 11/11 kl 08.00-10.40  sal gradängen/ O 44
 • 21D 11/11 kl 12.00-14.30  sal Gradängen / O 44

Finns inlagt i elevernas scheman. – Inför uppföljningen ska klassen skall vara uppdelad i två grupper. Ansvar för uppdelningen – mentorer. Undervisande lärare för de lektioner där workshopen ligger deltar.

Studiebesök ungdomsmottagningen 

Stud. besök Ungdomsmottagningen år 8, måndag 8/11 och tisdag 9/11 enligt nedan.
Eleverna går i samma grupper som de är fördelade i enl. No-grupper.
Måndag

 • 09.00-10.00 8A
 • 10.30-11.30 8A
 • 13.00-14.00 8B
 • 14.00-15.00 8B

Tisdag

 • 09.00-10.00 8C
 • 10.30-11.30 8C
 • 13.00-14.00 8D
 • 14.00-15.00 8D


Med vänlig hälsning Jonas Stenlund
Kurator Ungdomsmottagningen

Wisingdagar dokumentation

Se till att all planering från Wisingdagarna hamnar i ”Arbetsrummet” under rätt Wisingdag och årskurs. 

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Vi är värdar för Envising 13-17/12.

Breaking Barriers

 • Inväntan på nya datum för virtuellt event.

Kurser/event


Ämneslag

 • Diskutera ämnessamarbetet – det blev tydligt under Wisingdagarna att eftersom man i vissa ämnen inte följde en gemensam ramplanering för ämnet så blev samarbetsmöjligheterna sämre och att hålla en röd tråd kopplat till undervisningen före och efter Wisingdagarna omöjligt i vissa fall. Innan det här läsåret är slut kommer 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminna om inneskor.

Veckans andra mentorstid

 • EHT-teman – stäm av med EHT / A-lagsledare.

Veckans tips 

Skolverket

Presentation av de kommande digitala nationella proven. https://www.youtube.com/watch?v=TzcaHCPqmIc


Detta händer under veckan (v.45)

 • Hela veckan
  • 19D ansvarar för återvinningsstationerna
  • Åk 8 har studiebesök ungdomsmottagningen
  • Åk 7 har Workshops efter föreställning om källkritik
  • De muntliga nationella proven börjar
 • Tis – från 13:00 och framåt – utvecklingsamtal åk 9
 • Ons – från 13:00 Utvecklingsamtal åk 9
 • Ons – 15:45-17:00 konf.tid: pedagogiskt forum samt EHT-temaplanering för A-lag 7 och 8. Ansvar Skolledning samt A-lagsledare och EHT.
 • Tors – 15:00-16:30 NPF-utbildning för resurser Ansvar CEHT
 • Fre – Deadline F-varningar och prognoser åk 7 och 8. Ansvar – ämneslärare

Aktuella enkäter att göra

 • Medarbetarenkäten – om man var borta under v44 ska medarbetarenkäten och arbetsmiljöenkäten göras innan veckans slut.

Viktiga påminnelser

  • V45 Workshops för åk 7 efter teaterföreställning – se mer info här inkl lärarhandledning: se info i Sjökortet v40 här
  • V46 – Gymnasiemässa åk 9 – se gemensam kalender.
  • Erik kan inte maila till edu.adresserna om han inte mailar via Schoolity (och tyvärr kan inte all mail gå via Schoolity, ex för att då kan inte kalendern användas) – IT-enheten har inget svar på varför.

Sjökortet v44 1/11-5/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Planering inför veckan
 • Lovskola
 • SKUA
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Schema v.44

Vi tänker oss följande planering under v44 – inga avgörande förändringar från förra Sjökortet – se här (läs detaljer i den gemensamma kalendern):

Planering v44 2

 Att göra på den egna planeringstiden är bland annat att fylla i prognoserna klart samt förbereda inför utv.samtal v 45 och 46.

Infor till elever och vårdnadshavare inför höstlovet 

Se i Schoolity – info som jag skickat ut till elever och vårdnadshavare inför höstlovet. Bland annat tas följande tydliggörande om klädsel i skolan upp där:

Klädkod1

Diskussion om klädkod på skolan

De senaste två veckorna har vi haft en pågående diskussion i flera klasser om klädsel i skolan. På grund av ett missförstånd mellan ett par medarbetare har det framställts som att skolledningens och skolans hållning skulle vara att det skulle finnas en outtalad klädkod på skolan som skulle handla om vad som är passande och inte. Det har väckt en mängd viktiga men ibland också känsliga frågor i flera klasser, så även i kollegiet. Jag som rektor har därför gått ut i de klasser där det framkommit att frågorna bubblat för att förklara skolans hållning och svara på frågor. Vi beklagar missförståndet – men Hedda Wisingskolans hållning är och kommer att vara följande:

Man ska som kille eller tjej alltid känna sig trygg i att det är OK att komma till skolan klädd precis som man vill – som man känner sig bekväm och/eller tycker är fint – så länge man inte kränker någon, så länge det inte är olagligt. Vi tror att eleverna på högstadiet vet var den gränsen går. Vi har ingen moralpolis i Sverige – och skolan ska heller inte vara det.

Bilden ovan ritades av en klass för några år sedan för att illustrera hur vår värdegrund förhåller sig till frågan om klädsel och personligt mod. Jag tycker den illustrerar skolans hållning mycket bra!

I och med att diskussionen har väckt en del känslor förstår vi att vi måste bli bättre på att lyfta frågan i förebyggande syfte. Vi måste även bli bättre på hur vi bemöter dessa frågor – hur vi uttrycker oss och i vilket sammanhang vi gör det. Det gäller både elever och medarbetare. Vi har även förstått att förståelsen för och medvetenheten om att klädsel har betydelse på olika sätt, måste diskuteras mer och att det aldrig är OK att kommentera, göra sexuella anspelningar eller tafsa på någon bara för att man är klädd på ett speciellt sätt.

Lovskola 

Lovskola2

Så här ser planeringen för lovskolan ut just nu. Kan bli behov av förändringar – det får ni prata ihop er om själva eller ta det med Erik eller Johan. Det är 21 elever anmälda, men på grund av en miss från mig (Erik) i anmälningen är det inte helt klart vilka dagar alla ska vara på skolan. Det får komma av sig självt som det är nu.

Lärares roll i matkö och matsal

Vi har ett mycket förmånligt pris när vi äter i matsalen – pedagogisk lunch. Det innebär att vi sitter utspritt i matsalen och max tre vuxna vid samma bord. Vi måste även agera om elever inte sköter sig – lämnar tallrikar, springer ut ur matsalen med mackor, etc.

Det innebär att vi även har en roll i matkön – självfallet – om man har bråttom och inte hinner stå i lååång kö så kan man gå före, men har man normal lunchtid så får man stå i kön som alla andra.

Lärarassistenternas roll vid SKUA v44.

Skulafokuset v44 ligger mot de nya ämnesplanerna – alltså ganska strikt kopplat till ämnesundervisningen. Det kan därför vara svårt för er som är lärarassistenter att veta hur ni ska delta, utan att känna er stressade över att ni har andra kompetensförutsättningar och ett annat uppdrag än ämneslärare.

Jag tänker mig därför att det är viktigt för er att veta att ni inte förväntas följa diskussionerna på samma nivå och på samma sätt som ämneslärarna. Ni kan heller kanske inte delta i alla resonemang utan får agera mer av observatörer i de frågorna.

Köpstopp från v44

Från och med v44 är det köpstopp fram till jul. Ni som flaggar för eventuella behov innan dess har möjlighet att handla om det ligger i linje med budget.

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Vi är värdar för Envising 13-17/12.

Breaking Barriers

 • Inväntan på nya datum för virtuellt event.

Kurser/event

 • Inget aktuellt just nu

Ämneslag

 • Ämneslagstid under v44 innebär inläsning av de nya ämnesplanerna inför ht22.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-laget träffas under v44 främst för att planera Wisingdagar II

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ingen mentorstid.

Veckans andra mentorstid

 • Ingen andra mentorstid.

Veckans tips 

jennis skolblogg

Fler perspektiv och tips kring ämnesövergripande samarbete: Jennis skolblogg


Detta händer under veckan (v.44)

 • Hela veckan
  • Se planering i gemensam kalender eller ovan!

Aktuella enkäter att göra

 • Medarbetarenkäten – tid avsatt på tisdag. Ni ska även göra en arbetsmiljöenkät – länk kommer senare.

Viktiga påminnelser

  • V45 Workshops för åk 7 efter teaterföreställning – se mer info här inkl lärarhandledning: se info i Sjökortet v40 här
  • V46 – Gymnasiemässa åk 9 – se gemensam kalender.
  • Erik kan inte maila till edu.adresserna om han inte mailar via Schoolity (och tyvärr kan inte all mail gå via Schoolity, ex för att då kan inte kalendern användas) – IT-enheten har inget svar på varför.

Sjökortet v43 25/10-29/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Avstämning Wisingdagar – hur har det gått?
 • Riktlinjer för 20C
 • Enkät / Nulägeskoll inför EHM i åk 8 och 9.
 • Envisingmöte på mentorstiden måndag – vi är värdar i december.
 • Samarbete i ämneslag/grupper
 • Återkoppling brandövning
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Schema v.44

Vi tänker oss följande planering under v44 – inga avgörande förändringar än det som legat ute i kalendariet sedan skolstart – se här (läs detaljer i den gemensamma kalendern):

Schema höstlovet Att göra på den egna planeringstiden är bland annat att fylla i prognoserna klart samt förbereda inför utv.samtal v 45 och 46.

V45 – uppföljning av teaterföreställning – ”Ja skiter i att det är fejk – det är förjävligt ändå”

Teaterföreställningen nu till veckan för åk 7 och 8 kommer v45 att följas upp med Workshops med åk 7. Det ligger i elevernas scheman och planeringen ser ut så här: 

 • Onsdag 10/11.
  • Klass 7a kl 08.50 – 11.20. sal N111 grupp 1. // Mu-sal, grupp 2.
  • Klass 7b kl 12.15 – 14.20. sal 215B grupp 1 // Mu-sal grupp 2.
 • Torsdag 11/11.
  • Klass 7c kl 08.00 -10.40. sal O 44 grupp 1 // Gradängen grupp 2
  • Klass 7d kl 12.05-14.30. sal O 44 grupp 1 // Gradängen grupp 2.

Lärarhandledning och spelschema hittar ni här: se info i Sjökortet v40 här.

Förslag till kompetensutvecklingsplan

Förslag till läsårets kompetensutvecklingsplan kommer att MBLas under höstlovet. Om ni har input på detta är ni välkomna att maila Erik. Förslaget ser ut enligt följande: Kompetensutvecklingsplan för Hedda Wisingskolan 202122

Envising blog 

Nu på måndag kan ni läsa om Sabines och Dennis Envisingresa till Rumänien – gör som nästa 900 andra läs här: https://erasmusenvising.wordpress.com/ 

Skolans mål och internationaliseringsmålen

Skolans indikatorer och mål håller på att processas. Det görs parallellt med att vi ser över uppföljningen mot eleverna med olika enkäter. Allt för att det inte ska spreta så mycket. Här kan den som är nyfiken läsa om våra mål som vi har med internationaliseringsarbetet – vad vi vill utveckla på skolan inte minst genom samarbete med andra länder i EU. Läs här: Ackrediteringsmålen

Köpstopp från v44

Från och med v44 är det köpstopp fram till jul. Ni som flaggar för eventuella behov innan dess har möjlighet att handla om det ligger i linje med budget.

Städning mm.

I veckan har vi haft möte med Samhall ang den ojämna städningen i skolan. Vissa nya rutiner skulle införas efter det och vi hoppas det blir en förändring.

För att det ska bli fint städat även i personalrummet så behöver stolarna vid matborden ställas upp efter dagens slut. Vi får hjälpas åt med detta allihop – men det är nog bra om siste kvinna/man för dagen av de som har köksvecka gör en extra koll.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Planeringsmöte inför att vi är värdar 13-17/12.

Breaking Barriers

 • Inväntan på nya datum för virtuell t event.

Kurser/event

 • Inget aktuellt just nu

Ämneslag

 • Ni som inte följer en gemensam planering i ert eller era ämnen – diskutera detta. Det underlättade med gemensam planering under värsta coronaperioden – det underlättar på samma sätt nu. Inför nästa år kommer samplanering att vara ett måste. Det kommer att MBLas i vår i linje med arbetet med de nya ämnesplaner.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ upp Wisingdagarna och se till att all planering ligger i rätt mapp i ”Arbetsrummet” under Wisingdagar rätt åk.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8 och åk 9 ska göra en temperaturmätning / enkät inför EHM under veckan. Info om detta på måndagsmötet.
 • 19C ansvarar för källsorteringen
 • Åk 7 gå igenom förväntansdokumentet för förslag till revidering med alla klasser i alla årskurser. Förslag på tillägg/förändring mailas till Erik.
 • Prata med eleverna om att det skräpas ner en hel del i trapphuset mellan N- och O-huset. Det slängs grejer mellan trapporna!

Veckans andra mentorstid

Respektive A-lag ska ha koll på vilket EHT-temaupplägg som gäller.


Veckans tips 

Ämnesläraren

Viktigt om relationellt ledarskap i klassrummet: https://www.lararen.se/amneslararen-svenska-sprak/fackbocker/otroligt-viktigt-att-lyssna-pa-eleverna 


Detta händer under veckan (v.43)

 • Hela veckan
  • Klass 19C ansvarar för återvinningsstationerna (sista veckan för dem).
  • 19A och 19B har PRAO hela veckan.
  • Gymnasieinfo – enskilda samtal sker löpande med åk 9 och Malin L
 • Mån – 12:00-13:00 20A+20B Teater på Brännaborg, tänk på att eleverna måste släppas 15-20 min tidigare Ansvar de som undervisar vid tidpunkten.
 • Tis – 15:30-17:30 EHM åk 8 Ansvar EHT samt A-lag
 • Ons – 15:45-17:00 – Kort info i ljushallen, därefter arbete med F-varningar och prognoser Ansvar alla ämneslärare
 • Tors – 08:00-09:00 – RKA Ansvar Skolledning och skyddsombud.
 • Tors – 10:00-11:00 21A+21B Teater på Brännaborg, tänk på att eleverna måste släppas 15-20 min tidigare Ansvar de som undervisar vid tidpunkten.
 • Tors – 12:00-13:00 21C+21D Teater på Brännaborg, tänk på att eleverna måste släppas 15-20 min tidigare Ansvar de som undervisar vid tidpunkten.
 • Tors – 15:30-17:30 EHM åk 9 Ansvar EHT samt A-lag
 • Fre – 12:00-13:00 20C+20D Teater på Brännaborg, tänk på att eleverna måste släppas 15-20 min tidigare Ansvar de som undervisar vid tidpunkten.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter att göra för personal – åk 8 och 9 ska göra nulägeskoll med sina klasser. Länk kommer separat via mail till resp klass och mentorer.

Viktiga påminnelser

  • V45 Workshops för åk 7 efter teaterföreställning – se mer info här inkl lärarhandledning: se info i Sjökortet v40 här
  • V46 – Gymnasiemässa åk 9 – se gemensam kalender.
  • Erik kan inte maila till edu.adresserna om han inte mailar via Schoolity (och tyvärr kan inte all mail gå via Schoolity, ex för att då kan inte kalendern användas) – IT-enheten har inget svar på varför.

Sjökortet v42 18/10-22/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Återkoppling skolråd.
 • Avstämning Wisingdagar (viktigt att allt är finns i era Scheman)
 • Envising – Sabine och Dennis på plats i Rumänien
 • Breaking Barriers
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Lovskola v44

Vi ses just nu över om vi ska erbjuda lovskola ”light” över höstlovet. Om vi gör det så blir det inte någon ny planering utan endast möjlighet att med någon vuxen närvarande jobba med befintligt material för att ta igen eller komplettera, och då endast 3 tim om dagen under veckan. Mer infor kommer under v42 då vi även kommer att gå ut till eleverna.

Wisingdagar

Hoppas att allt känns färdigplanerat och på G.

Under Wisingdagarna gäller andra tider i matsalen ons-fre – matsalen öppnar redan 10:40 – det kommer att vara hårt tryck vid 11:00 så prata ihop er i A-lagen när ni släpper eleverna runt 11:00 – så det blir lite spridning.

Inför Wisingdagarna II i januari så vill Malin få in Arbetsmarknadskunskap AMK – för åk 9, en timme per klass.

Envising blogg

Nu när Sabine och Dennis är på plats i Rumänien kan ni alla följa deras resa via Envisingbloggen – följ själva och uppmuntra eleverna att göra detsamma. Både Dennis och Sabine är redan igång – följ dem här: https://erasmusenvising.wordpress.com/ 

Syvinfo

Vecka 46 – torsdag den 18/11 är det gymnasiemässa. Det kommer att synas i elevernas schema och syns redan nu i den gemensamma kalendern vilka klasser som berörs när. Se även nedan: 

 • 2 klasser kl 12.30 – 14.00. 9a + 9b
 • 2 klasser 14.00-15.30. 9c + 9d

Kvällstid samma dagar för elever och vh- alla program.

Vecka 50 är det riktade programbesök tisdag till fredag. Tanken är 2 besök per elev. Besök på program i andra kommuner sker i samråd med Malin L.

Luciaplanering

Vi kommer snarast att prata ihop oss kring hur Luciafirandet ska se ut i år. Mer info om detta via mail så snart det är klart.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Mobilitet / digitalt event med Rumänien 18-22/10, tema ”Vatten”. 

Breaking Barriers

 • Info på måndagsmötet om ”Virtuell mobilitet till Slovakien 18-22/10.” 

Kurser/event

 • Inget aktuellt just nu

Ämneslag

 • Agenda efter behov i respektive ämneslag. -förbered Wisingdagar ni som har det tidigt i veckan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni som hinner ha för bereder Wisingdagarna.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • 19C ansvarar för källsorteringen

Veckans andra mentorstid

Respektive A-lag ska ha koll på vilket EHT-temaupplägg som gäller.


Veckans tips 

Skolvärlden

Hur gör vi och vad fokuserar vi på för elever som riskerar att hamna utanför: https://www.youtube.com/watch?v=0YBxqyA33iY 


Detta händer under veckan (v.42)

 • Hela veckan
  • Klass 19C ansvarar för återvinningsstationerna (sista veckan för dem).
  • Gymnasieinfo – enskilda samtal sker löpande med åk 9 och Malin L
 • Tis – 15:00-17:00 EHM åk 7-9B Ansvar EHT samt A-lag
 • Ons-Fre Wisingdagar
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid – Uppföljning frånvaro. Ansvar EHT samt mentorer 

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

Sjökortet v41 11/10-15/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Inför skolråd – representanter i 21B och 19 D saknas fortfarande.
 • Envising / Breaking Barriers / Erasmusday
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Omprovspärmar

Alla behöver se över vad som finns i omprovspärmen. I dagsläget finns det en del gammalt material som inte längre är aktuellt – riktat till elever som inte är kvar på skolan eller material från tidigare terminer. Varje ämneslärare kontrollerar så att det blir helt solklart vilka prov som ska göras / finnas kvar i pärmen.

Ingen Envisingresa till Rumänien för eleverna v.42

På grund av smittläget i Rumänien och att eleverna inte är vaccinerade så har valt att ställa in resan med elever dit. Övriga länder som deltar gör det med vaccinerade elever. 

Dennis och Sabine åker som represententer och kommer att vara garanter för att ett digitalt event ska gå så smidigt som möjligt. Det innebär att de elever som skulle ha följt med och eventuellt några av de elever som hade anmält intresse kommer att vara med på eventet under vecka 42 – de kommer med andra ord inte vara så mkt med på Wisingadgarplaneringen. 

Breaking Barriers-event v42 – samt förberedelsemöte för deltagare v41

På måndag morgon på mentorstid så kommer de som är involverade i Breaking Barriers eventet v42 vara med på förberedande möte i Biblioteket. Se mail från Tobias. 

Norrdans – ”One to one”

På torsdag vid lunchtid kommer Norrdans att genomföra en dansföreställning i ljushallen. Den påverkar inte undervisningen eftersom den vänder sig till en och en (One to one) som passerar dem i i ljushallen. Men den vänder sig till alla på skolan och kommer att genomföras i två omgångar under torsdagen – kl 11:00 och kl 12:00. 🙂 

Läs / se mer här: https://norrdans.se/sv/koreografier/2021/one-one-one/ 

Undersökning av användningen av NE.se

Christer Mohlin undersöker hur vi ska jobba vidare med NE.se i kommunen – därför är det viktigt att ni svarar på den här enkla enkäten så snabbt som möjligt.

https://forms.office.com/r/FdfXDGHZca


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Mobilitet / digitalt event med Rumänien 18-22/10, tema ”Vatten”. 

Breaking Barriers

 • Planeringsmöte på onsdgskonf. 13/10.
 • Virtuell mobilitet till Slovakien 18-22/10. 

Kurser/event

UHR erbjuder:


Ämneslag

 • Agenda efter behov i respektive ämneslag.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Meddela Erik vilka som ska representerar A-laget inför skolråd på onsdag 13/11.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • 19C ansvarar för källsorteringen
  • Diskutera källsorteringen – vem tjänar på att man INTE källsorterar?
 • Ta upp en diskussion med eleverna om förstörelse i främst N-huset och i de små ”kurerna” – det är allas ansvar att vi håller skolan fin. I N-huset har bordet i kurren ristats sönder. I O-huset har bordet i kuren till och med slitits bort och det har kladdats på väggen i kuren.

Veckans andra mentorstid

Respektive A-lag ska ha koll på vilket EHT-temaupplägg som gäller.


Veckans tips 

Skolvärlden

Om lärares ledarskap i klassrummet: https://www.youtube.com/watch?v=FhzY37FINvM 


Detta händer under veckan (v.41)

 • Hela veckan
  • Klass 19C ansvarar för återvinningsstationerna (sista veckan för dem).
  • Gymnasieinfo – enskilda samtal sker löpande med åk 9 och Malin L
 • Mån – 15:30-17:30 EHM åk 7 Ansvar EHT samt A-lag
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid – förberedelse Wisingdagar inför v42 samt Möte Envisinggruppen inför vårt värdskap i december Ansvar resp A-lag samt Tobias / Skolledning för Envisingmötet
 • Ons – 18:30-ca 20:00 Skolråd Ansvar skolledning och A-lagsrepresentanter 
 • Tors – 11:00 och 12:00 Norrdans uppför ”One to one” i ljushallen Ansvar Johan V och Norrdans
 • Fre – Erasmusday prel 14:00-15:30 Ansvar skolledning, Tobias, Ann-Sofie, och projektengagerade

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

Sjökortet v40 4/10-8/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Måndagsmötena fortsätter via Teams
 • PRAO 19C och 19D
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Förstörelse i N-huset

Det sker en del förstörelse i N-huset. Viktigt att rastvakterna passerar där systematiskt samt att alla som undervisar i N-huset håller ögonen extra öppna för vad som sker.

Projektorer i klassrummen 

Projektorerna i klassrummen slits mer än man kanske tror om man låter dem stå ”stand by” – det gäller fläktar såväl som lampor. Livslängden minskar om de står stand by och en lampa kostar mellan 1500 kr och 3000 kr att byta. Stäng dem därför helt när ni använt dem.

Inför utvecklingssamtalen

Vi kommer nästa vecka att presentera upplägget för hur vi tänker kirng förberedelserna kring utvecklingssamtalen i höst. Det blir inga stora förändringar men vi måste få till en bättre grundinformation till ALLA elever inför samtalen.

Erasmus Day – 15/10

Fredag den 15/10 firar vi Erasmusdag på e.m. mer info kommer!!

Kommande kultur i skolan

V.43 kommer eleverna i åk 7 och 8 att få se en föreställning om källkritik ”Ja skiter i att det är fejk – det är fördjävligt ändå” – Det är inlagt i elevernas scheman och följande tider gäller:

 • Mån 25/10 kl 12:00-13:00 20A+B
 • Tors 28/10 kl 10:00-11:00 21A+B
 • Tors 28/10 kl 12:00-13:00 21C+D
 • Fre 29/10 kl 12:00-13:00 20C+D

Mer detaljinfo kommer – men tänk på att eleverna ska både hinna med lunch och förflyttning dessa dagar. Lärarhandledning hittar ni här – viktigt i flera ämnen!! Ja skiter att det är fejk det är förjävligt ändå – lärarhandledning


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Mobilitet till Rumänien 18-22/10, tema ”Vatten”. 

Breaking Barriers

 • 4/10 Sista dag för elever i åk 7-8 att anmäla intresse för Breaking Barriers virtuella mobilitet Slovakien
 • Virtuell mobilitet till Slovakien 18-22/10. Möte med partnerskolorna för att slutföra planering av veckan 7/10 kl 19.00.

Kurser/event

UHR erbjuder:

eTwinning erbjuder:

Se ovan under UHR erbjuder.

Lärarförbundet erbjuder alla, inte bara medlemmar:                                                                               


Ämneslag

 • Agenda efter behov i respektive ämneslag.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Agenda efter behov.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • 19B ansvarar för källsorteringen
 • Informera eleverna om att vi fick beskedet i augusti att multiarenan skulle levereras den 12/9. Det skedde ju uppenbarligen inte – vi har nu fått veta att de har problem med leveransen. Just nu ser det ut som att den ska komma v40-44?! Poängtera att detta är något som vi i skolledningen inte styr över.

Veckans andra mentorstid

Respektive A-lag ska ha koll på vilket EHT-temaupplägg som gäller.


Veckans tips 

Edutopia

Kort metod för att effektivisera feedback mellan elever – ”60-Second Strategy: Respond, Reflect, and Review” tips från Edutopia: https://www.edutopia.org/video/60-second-strategy-respond-reflect-and-review 


Detta händer under veckan (v.40)

 • Hela veckan
  • Klass 19B ansvarar för återvinningsstationerna (sista veckan för dem).
  • Gymnasieinfo – enskilda samtal sker löpande med åk 9 och Malin L
  • PRAO 19C + 19D
 • Tis – 15:30-17:30 EHM åk 8 Ansvar EHT samt A-lag åk 8
 • Ons – 15:00-17:00 SKUA (släpp eleverna ca 14:50 så ni hinner i tid) Ansvar Linda, Ingrid och Marie 
 • Tors – 15:00-16:30 – NPF-utbildning Ansvar CEHT

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Ni i personalen som ännu inte fotograferat sig ska boka tid med Simon.