Sjökortet v5 1/2-5/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Info från Anna E ang allergiska reaktioner
 • Undervisande lärare i 9B stannar kvar för kort info.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Underlag för utvecklingssamtal medarbetare

Här hittar du underlaget för utvecklingssamtal för medarbetare: Underlag för utvecklingssamtal medarbetare ny modell från 201920  I år tittar vi på alla 4 punkter, därför har vi avsatt 60 min för mötet.

Målet och indikatorerna för året är klart – aktiviteterna ska dock precisseras. Det gör vi efter att medarbetarsamtalen är klara för att seom det finns några av aktiviteterna ni inte alls tar upp eller om det finns andra som ska in. Går därför igenom mål, indikatorer, aktiviteter innan möte. Läs här: Mål indikatorer och aktiviteter 2021

Önskemål inför nästa läsår

Nu är det tid fylla i önskemål inför nästa läsår vad gäller schema, tjänsteomfattning och tjänstefördelning. Både ämneslärare, medarbetare i 7-9B, spec.lärare/ped. och lärarassistenter/resurspersonal ska fylla i den här. Detta är en del av så kallade dialogsamtal. Om det utöver dessa önskemål finns några tankar oom nästa läsår sominte kan tas här – så ska man ta upp dessa under medarbatarsamtalet. Man kan självfallet boka möte om kommande läsårs tjänst när som helst innan schema- och tjänstefördelningsprocessen startar i vecka 11 (efter sportlovet).

Detta ska emellertid ses endast som önskemål som vi försöker att infria. Vi prioriterar enligt följande:
1. Att ha behöriga lärare i alla ämnen / alt. lärare som undervisar alla 4 ämnen i No/Tk eller alla 4 ämnen i So.
2. Att fylla era tjänster i enlighet med er tjänsteomfattning samt att alla lärare är mentorer*.
3. Att få till en renodling av årskurs-A-lag inkl att resp lärare undervisar sin mentorsgrupp så mkt det går.
4. Att få en tjänstefördelning som det går att bygga ett schema på.
Därefter tar vi hänsyn till er individuella önskemål.

Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

* Om inte annat överenskommits.

Beslut om undervisningsform från och med vecka 6

Beslutet är lite fördröjt men motsvarande nämndsbeslut kommer under måndag förmiddag.

Ang handsprit/servetter i klassrummen mm.

Handsprit ska endast användas ”där och då” i klassrummen när eleverna är på plats. Det gäller även spritservetter som kan hämtas av mentor hos Simon. Det får heller inte förvaras mer handsprit i klassrummen än de som finns i pumpflaskorna. Påfyllning sker hos Simon.

Implementering av nya ämnesplaner 

Vi har haft ett möte med Wendela om planeringen inför implementeringen av de nya ämnesplanerna inför nästa läsår. Ramarna kommer att diskuteras med A-lagsledarna och med förstelärarna (där Tobias får en särskild roll inför detta). Så mycket som möjligt och lämpligt är kommer att planeras tillsammans med Wendela för en så breddad samsyn som möjligt mellan skolorna. Mer info kommer.

Allergiska reaktioner

Här finns två instruktionsfilmer för hur vi ska agera vid allergiska reaktioner epileptiska anfall. Det är allas ansvar att titta på filmerna och fråga Anna E om man har frågor. Ingen kommer att kunna ha koll på allt, men vi ska vara informerade och göra så gott vi kan om nåt händer med elever i verksamheten.

Epileptiskt anfall

Allergiska reaktioner

https://www.medicininstruktioner.se/meda/epipen/

Matsalen under vecka 5 

Som det ser ut på schemat för 8 A+B och 9A+B runt lunch så verkar vi inte göra några förskjutningar i mattider. Det bör inte bli trångt i matsalen. 

Föreläsning för åk 8 A+B – tidigare lunch

På onsdag 3/2 har 8A och 8B föreläsning via länk. Den börjar 12:00 och pågår till 14:00 och de kommer tat ha föreläsningarna i sina hemklassrum. Det innebär dock att båda klasserna måste släppas på lunch kl 11:30 


Internationellt samarbete

Logor internationellt samarbete

Aktuellt just nu

tisdag 2/2 kl 15.40 bjuder Frankrike in till ett online-event i Envising. Temat är ”Fight against discrimination!” Vi har tagit del av en padlet, en digital anslagstavla (www.padlet.com) full av inlägg om diskriminering och vår uppgift var att hitta en slogan/rubrik i ord och bild som passar till innehållet i padleten. Padleten kan senare även ses på eTwinning/Twinspace. Eleverna i den franska skolan har skrivit en sång som de ska framföra. Det följs av att varje land sjunger refrängen på sitt eget språk.

onsdag 3/2 träffas projektgruppen i Breaking Barriers. Det är dags för presentation av februari månads uppdrag! Under veckan blev det beslutat att mobiliteten till Kroatien (planerad till april) kommer att ske – digitalt!

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ev. punkter från A-lagsledare.
 • Följa upp hur det har gått med distansundervisningen.

Att göra på mentorstid

 • Åk 8 C+D samt åk 9 C+D ska göra utvärdering av närundervisning. De får mail/meddelanden via Schoolity. Utvärderingarna öppnas kl 08:00 på måndag.

Veckans tips 

Visible learning

Mkt bra sida om vikten av att synliggöra lärandet genom feeback i undervisningen: https://visible-learning.org/2013/10/john-hattie-article-about-feedback-in-schools/

Se även film med John Hattie här – vikten av att fundera över vilken betydelse undervisningen har och vad den får för effekt för eleverna, samt om Feedback till eleverna:


Detta händer under veckan (v.5)

 • Hela veckan
  • Fortsatt distansundervisning för 8 C+D och 9 C+D
  • Möjlighet för åk9 att få SYV-info / studiebesök digitalt individuellt på gymnasiet
  • Klass 22D ansvarar för återvinningsstationerna v4.
 • Mån – 15:30-17:15 EHM åk 7 Ansvar A-lag + EHT-representanter
 • Ons – 15:45 – 16:30 Konf.tid kort gemensam info. Breaking Barriersgruppen träffas – de avviker ca kl 16:00. Ansvar A-lagsledare och EHT 
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid Ansvar resp. fackombud
 • Tors – 15:30-17:15 EHM åk 9 Ansvar A-lag + EHT-representanter
 • Fre – 12:00-13:00 – MBL19 se separat kallelse via mail Ansvar Skolledningen och respektive fackombud

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät kommer ut under veckan till åk 9 sam all undervisande personal på skolan.
 • Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

Viktiga påminnelser

 • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen)
 • Önkemål inför nästa läsår – se ovan!

Sjökortet v4 25/1-29/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Fältgruppen åk 7
 • Medarbetarsamtal
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Trängsel i matsalen

Gällande luncher och trängsel i matsalen. V 4. – Två justeringar i tid har gjorts på schemat för minskad trängsel i matsalen under lunchtider.

 • Tisdag 23a – Ma lektion förskjutits 10 min, slutar nu 11.15. Elisabet E.
 • Onsdag 23b – So lektion förskjutits 5 min, slutar nu 11.25. Olov A.

Personal som har rastvakt i tidsintervallet mellan kl 11.00-13.00. Matsalen behöver tillsyn.
Särskilt viktigt att övervaka insläpp till matsalen i samband med öppning kl 11.00.

Nu när vi är igång med viss undervisning på plats – påminn om följande

Påminn alla elever om att de ska fortsätta att hålla avstånd när de kan. Är de det minsta sjuka ska de stanna hemma och följa alla restriktioner enligt smittskydd och folkhälsomyndigheten om det är sjuka. Testar man positivt stannar man hemma och meddelar skolan. De ska hålla god handhygien – och ta tillfället i akt att sprita händerna när de kommer till matsalen. Med andra ord ska eleverna vara negativa och gärna lukta sprit när de är i skolan…. 🙂 

Hålla distansen i matsalen

Nu är alla platser i matsalen markerade så att man sitter sick/sack och inte mittemot eller bredvid varandra. De som är rastvärdar under vecka 3 vid lunchtid håller koll på kön samt att eleverna följer markeringarna.

Ny omprovslista för vt21

Här finns den nya omprovslistan för vt21 (vilka som ansvarar för tiden). Den sätts även upp i personalrummet. 

Omprovstid vt21

Senarelagt ansökningsdatum gymnasiet

Det är nu beslutat att ansökningstiden förlängs för vårt samverkansområde till 12 februari med anledning av stängda skolor pga pandemin. info om detta har gått ut till eleverna via Schoolity.

Viktigt om riktat stöd

Det riktade stödets syfte är att eleverna arbetar i ämnena med sådant de behöver stöd med. Med andra ord ska de ha med sig material från undervisningen på de ordinarielektionerna att arbeta med. Det kan vara läxor, det kan vara pågående fördjupningsuppgifter eller arbetsuppgifter i Gleerups eller liknande. Det riktade stödet är inte en kurs eller ett ämne där det ska finnas en planering att följa.

Fältgruppen vill prata med alla 7:or

På måndag morgon kommer alla mentorer att få en länk till ett Teamsmöte där fältarna – Mattias, Erika och Wyn är inbjudna för att få presentera sig och deras arbete/uppdrag. De behöver ca 10 min. De tar alla klasser samtidigt på mentorstiden – en uppkoppling per klass – med kamera riktat ut mot klassrummet.

Klockan 08:50 står de redo och inloggade för att ha teamsmöte med er. Erik Fahlberg kommer att vara med så de kan nog koppla upp mot honom redan 08:40. Koppla in er på Teams via länk på mentorstiden i det gemensamma kalendariet. Det blir en uppkoppling per klass – 4 deltagare – varje deltagare (du som mentor) riktar kameran mot klassen.

Om SvA-undervisning och om stöd under distansundervisningen

Elever har vänt sig till oss på exp och undrat vad som gäller, därför är det viktigt att vi har samma ingång och svar på deras frågor.

Det är skolledning och ansvarig SvA-lärare (Victoria) som styr vilka som ska ha SvA eller inte – därefter placeras de i schemat i resp grupp. Har man som elev eller lärare funderingar över placeringen så får man vända sig direkt till Victoria för en dialog om detta. Hon avgör.

Vilka som ska ha SvA-stöd vid distansundervisning ansvarar de som håller i stödet i samråd med skolledning och spec. för – ingen annan. All dialog ska ske mellan lärare innan man lovar något till någon elev vad gäller var de ska vara.

Skolinspektionens årliga enkät

Nu är det tid att göra skolinspektionens årliga enkät. All undervisande personal ska göra den samt alla elever i åk 9. Vi kommer att distribuera ut den i omgångar på grund av saxningen av undervisningen. Mer info kommer.

Medarbetarsamtal

Under v4 kommer kallelser till medarbetarsamtal att gå ut. Se bifogad lista i mailet om det här veckobrevet för att se vem ni ska ha det med.


Internationellt samarbete

Logor internationellt samarbete

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. Bland annat är det Envisningmöte på onsdag på konf.tiden. Tobias håller i det.

Vill man se lite från skolverket om effekterna av internationaliseringsprojekt så finns en bra film här: 


Ämneslag

 • Jobbar med samplanering av distansundervisningen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ev. punkter från A-lagsledare.
 • Följa upp hur det har gått med distansundervisningen.

Att göra på mentorstid

 • Åk 7 – Fältgruppen presenterar sitt arbete.
 • Alla klasser / årskurser gör utvärdering av distansundervisningen – även åk 7. Alla elever får ett mail med länk.

Veckans tips 

22 år och får hålla tal då den nye presidenten svärs in – grymt bra!!


Detta händer under veckan (v.4)

 • Hela veckan
  • Fortsatt distansundervisning för 8 A+B och 9 A+B
  • Möjlighet för åk9 att få SYV-info / studiebesök digitalt individuellt på gymnasiet
  • Klass 22D ansvarar för återvinningsstationerna v4.
  • Medarbetarsamtal börjar bokas.
 • Ons – 15:45 – 17:00 Konf.tid kort gemensam info. därefter avstämning elevärenden A-lagsvis med EHT via Teams, länkar kommer i gemensamma kalendern. Börja med de som tillhör Envisningruppen – de avviker kl 16:20. Ansvar A-lagsledare och EHT 
 • Ons – 16:20-17:00 Möte för Envisninggruppen Ansvar Tobias mfl.

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät kommer ut under veckan till åk 9 sam all undervisande personal på skolan.

Viktiga påminnelser

 • Inga påminnelser i dagsläget.

Sjökortet v3 18/1-22/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Elevers bilder i Teams
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Nu när vi är igång med viss undervisning på plats – påminn om följande

Påminn alla elever om att de ska fortsätta att hålla avstånd när de kan. Är de det minsta sjuka ska de stanna hemma och följa alla restriktioner enligt smittskydd och folkhälsomyndigheten om det är sjuka. Testar man positivt stannar man hemma och meddelar skolan. De ska hålla god handhygien – och ta tillfället i akt att sprita händerna när de kommer till matsalen. Med andra ord ska eleverna vara negativa och gärna lukta sprit när de är i skolan…. 🙂 

Hålla distansen i matsalen

Nu är alla platser i matsalen markerade så att man sitter sick/sack och inte mittemot eller bredvid varandra. De som är rastvärdar under vecka 3 vid lunchtid håller koll på kön samt att eleverna följer markeringarna.

Elevers bilder i Teams

Tyvärr har vi sett att eleverna inte riktigt kan sköta hanteringen av bilderna på sina taggar i Teams. De kan själv välja att byta bild – så att de istället för ”knappen” med initialer har den bild de vill. Från och me måndag kommer det att begränsas. Ni får uppmana dem att byta – det tar upp till 12 tim innan det slår igenom överallt. Gör detta på mentorstiden. Följande regel gäller från och med tisdag (meddelande har gått ut via Schoolity):

Eleverna kan välja något av följande:

 • Ingen bild – ha kvar initialerna Avatar Erik J
 • Foto på sig själv som de är nöjda med men som man kan känna igen dem på.
 • En avatar av sig själv som liknar eleven (sådana avatarer vet eleverna hur de genererar på nätet eller i mobilen)

Skälet till detta är att eleverna har haft högst olämpliga eller direkt stötande bilder ute – direkt provocerande, bilder med rasistisk eller kränkande underton, porrbilder/naket, etc.

För att vi inte ska behöva lägga tid på löpande granskningar av hästar, söta katter och hundar, strutsar och annat harmlöst så gäller de tree valen ovan eller så tar vi bort möjligheten att lägga upp en bild.

Om det finns behov av att torka datorer rena

Spritservetter finns att hämta hos Simon. Uppmuntra eleverna att rengöra sina datorer emellanåt.

Skolan är ny färgkodad

Nu är skolans alla salar nyuppmärkta och färgkodade för förbättrad tillgänglighet. Både på insidan av dörrarna och utsidan. Alla arbetsrum har även fått ett nummer. Färgkodningen följer följande system – uppifrån och ner:

 • Plan 4 har blått
 • Plan 2 har grönt
 • Plan 1 har rött
 • Plan 0 har gult

Kompletterande markeringar med pilar kommer att sättas i alla trappor.

Fältgruppen vill prata med alla 7:or

Måndag v4 – 25/1 – kommer alla mentorer att få en länk till ett Teamsmöte där fältarna – Mattias, Erika och Wyn är inbjudna för att få presentera sig och deras arbete/uppdrag. De behöver ca 10 min. De tar alla klasser samtidigt på mentorstiden – en uppkoppling per klass – med kamera riktat ut mot klassrummet.

Internationellt samarbete

Logor internationellt samarbete

Se i högerspalten om – nytt ståend einlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning.


Ämneslag

 • Jobbar med samplanering av distansundervisningen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följa upp hur det har gått med distansundervisningen.

Att göra på mentorstid

 • Gå igenom hur arbetet under distansundervisning funkar.
 • Gå igenom vilka regler soom gäller för taggarna i Teams  – se ovan. Ge tid att ändra på under mentorstiden – det kan ta upp till 12 tim att det slår igenom. 

Veckans tips 

Gleerups distans

5 bra tips från Gleerups för att lyckas bra med distansundervisning:


Detta händer under veckan (v.3)

 • Hela veckan
  • Distansundervisning för åk 8 och 9 
  • Möjlighet för åk9 att få SYV-info / studiebesök digitalt individuellt på gymnasiet
 • Tis – 15:05-17:00 EHM 7-9B Ansvar EHT och A-lag
 • Ons – 15:45 – 17:00 Konf.tid kort gemensam info. – Gemensam info/avstämning via Teams för åk 8 och 9 samt 7-9B kring distansundervisningen, därefter ämnesmötestid. Ansvar Skolledningen
 • Fre – 13:00-14:00 Elevråd Ansvar Martin G / Anders B samt elevrådet – möte via Teams.

Aktuella enkäter att göra

 • Inventering av telefoni – se nedan.

Viktiga påminnelser

Sjökortet v2 11/1-15/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Olika rollers uppdrag under veckan
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Presenteras fre 8/1.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Distansundervisning – att tänka på

Att tänka på när ni planerar distansundervisningen:

Checklistan från 7/12 – att tänka på inför varje lektion med distansundervisning – den bygger på input från gymnasiets erfarenheter och SPSM.

Checklista inför när du ska hålla lektion som distansundervisning:

 • Lektionen börjar med närvarokoll – vilka är uppkopplade?
 • Du som lärare leder lektionen och är tillgänglig hela tiden.
 • Tydliggör inför varje lektion vad som förväntas av eleven.
 • Elever med särskilt stöd eller extra anpassningar kan bli uppringda av lärare, spec eller resurser via telefon eller teams under lektionens gång. 
 • Eleverna måste veta följande:
  • Vad ska lektionen handla om? – Syfte och mål
  • Håller du genomgång – begränsa den i tid (håll den kort) och säg hur lång den ska vara.
  • Vad ska jag göra? Hur ska jag göra det?– Korta instruktioner vad  – exakt vilka uppgifter som ska göras och var de finns – Inledande tydlighet är avgörande.
  • När ska jag göra det? Hur länge ska jag göra det? – om lektionen har olika moment – när börjar och slutar varje moment – inte för mkt info på en gång.
  • Vad händer sedan? – Vad gör eleven när den blir klar – när ska den vara redo för mer input / finns extraövningar?
 • Lektionen slutar med närvarokoll – vilka var med när den slutade?

Tänk även på följande all distansundervisning:

 • Prioritera – vilka uppgifter som är viktigast i relation till elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Tänk också på vad som är rimligt.
 • Avgränsa uppgifterna det gynnar alla – särskilt de elever som har svårt med längre självständiga uppgifter.
 • Tydliggör vad som förväntas av eleven och se till så att eleven har förstått.
 • Ordinarie schema och tider gäller.
 • Korta och tydliga instruktioner – det tar mer tid med frågor och tydliggöranden digitalt.
 • Lägg instruktionerna i Schoolity – kort och koncist, då kan man läsa sig till det medan du svarar på frågor från andra.
 • Har du genomgång – håll den kort. Dela gärna skärm
 • Återkoppla. Se till att kontinuerligt lägga in återkoppling. Ha bestämda tider för detta.

https://skolvarlden.se/artiklar/spsms-sa-nar-du-elever-i-behov-av-stod-pa-distans

Uppdrag för spec.ped, EHT, SvA, resurser, mentorer och undervisande lärare under veckan med distasundervisning

 • Anneli, Marie och Carina kommer under veckan att följa upp listan med elever i behov av stöd som skapades innan jul i respektive A-lag. Det kommer tat göras genom personlig kontakt med elever såväl som er som undervisar. Detta för att kunna gå in med riktat stöd och uppföljning vid behov.
 • EHT finns på skolan / tillgängliga som vanligt och supportar spec.ped vid behov.
 • Hanan, Halema och Mattias är från måndag redo att ta emot SvA-elever i behov av stöd på skolan. Från onsdag gäller det vid behov även Victoria.
 • Lärarassistenter/resurser finns tillgängliga för stöd vid respektive lektion som vanligt (men via Teams), men kan även få vara med och stödja tekniskt på plats för de lärare som behöver. Där är de tillgängliga i olika omfattning efter schema och efter kompetens.
 • Mentorer bör ta direkt kontakt med de elever de känner oro för. För avstämning eller bara för den personliga ”touchen” – eleverna måste känna sig sedda även om det är distansundervisning. Känner ni extra oro eller ser ökad frånvaro – kontakta EHT.

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Den powerpoint som visades i fredags ang vår mål och indikatorer finns att se här: Mål indikatorer och aktiviteter 2021


Ämneslag

 • Jobbar med samplanering av distansundervisningen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följa upp hur det har gått med distansundervisningen.

Att göra på mentorstid

 • Gå igenom hur arbetet under distansundervisning kan se ut.
 • Ta upp att lärare kan komma att dela in eleverna i grupprum.
 • Ta upp om det finns frågor från eleverna som kan / ska föras vidare till spec.ped, EHT, skolledningen.

Veckans tips 

Teams kurs

För den som vill komma vidare med hela programmet Teams – här finns en webbkurs på en timme,visserligen på Engelska, men med filmavsnitt för varje moment – direkt från Microsoft: https://education.microsoft.com/en-us/course/9c9f5c11/overview?ocid=AID3026716_FACEBOOK_oo_spl100001687990027 


Detta händer under veckan (v.2)

 • Hela veckan
  • Distansundervisning och konferenser enligt kalendariet/Schoolity
  • Möjlighet för åk9 att få SYV-info / studiebesök digitalt individuellt på gymnasiet
 • Ons – 15:45 – 17:00 Konf.tid  – Gemensam info/avstämning via Teams hur de tre första dagarna gått, ev. ny coronainfo, därefter ämnesmötestid.

Aktuella enkäter att göra

 • Inventering av telefoni – se nedan.

Viktiga påminnelser

Sjökortet v1 7/1-8/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Inget måndagsmöte men ett ”Torsdagsmöte” 08:00 på torsdagsmorgonen via Teams – se länk till teamsmötet i den gemensamma kalendern.
 • Planering konf.dagar
 • Inventering fast telefoni

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Presenteras fre 8/1.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Gott nytt år och god fortsättning

Em över ångermanälven

Välkommen tillbaka efter jul! Hoppas ledigheten varit bra och att ni är friska och känner er utvilade. Ljuset är på väg tillbaka och vi håller tummarna för ett ljust, spännande och friskare år!

Planering konf.dagar 7-8/1

Planeringen av konf.dagarna ser ut som den gjorde i den gemensamma kalendern redan sedan i höstas med vissa endast mindre uppdateringar. Nu ser den ut som följer:

Plan v1

Tanken är att alla möten sker via Teams oavsett om ni sitter i skolan eller arbetar hemifrån. Även om det vore mkt trevligt att träffas personligen så har ni alla möjlighet att jobba hemifrån under 7-8/1, under förutsättning att ni kan följa de riktlinjer vi gått ut med tidigare. Se Sjökortet v49: https://heddawisingskolan.com/2020/11/27/sjokortet-v49-30-11-4-12/ 

Länkar till alla möten utom Ämnesmöten på torsdag och SKUA på fredag finns i det gemensamma kalendariet. För ämnesmötestiden under torsdag em. är det viktigt att ni i varje ämneslag ser till att kalla varandra till möte.

Att tänka på när ni planerar distansundervisningen:

Checklistan från 7/12 – att tänka på inför varje lektion med fjärrundervisning – den bygger på input från gymnasiets erfarenheter och SPSM.

Checklista inför när du ska hålla lektion som fjärrundervisning:

 • Lektionen börjar med närvarokoll – vilka är uppkopplade?
 • Du som lärare leder lektionen och är tillgänglig hela tiden.
 • Tydliggör inför varje lektion vad som förväntas av eleven.
 • Elever med särskilt stöd eller extra anpassningar kan bli uppringda av lärare, spec eller resurser via telefon eller teams under lektionens gång. 
 • Eleverna måste veta följande:
  • Vad ska lektionen handla om? – Syfte och mål
  • Håller du genomgång – begränsa den i tid (håll den kort) och säg hur lång den ska vara.
  • Vad ska jag göra? Hur ska jag göra det?– Korta instruktioner vad  – exakt vilka uppgifter som ska göras och var de finns – Inledande tydlighet är avgörande.
  • När ska jag göra det? Hur länge ska jag göra det? – om lektionen har olika moment – när börjar och slutar varje moment – inte för mkt info på en gång.
  • Vad händer sedan? – Vad gör eleven när den blir klar – när ska den vara redo för mer input / finns extraövningar?
 • Lektionen slutar med närvarokoll – vilka var med när den slutade?

Tänk även på följande all fjärrundervisning:

 • Prioritera – vilka uppgifter som är viktigast i relation till elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Tänk också på vad som är rimligt.
 • Avgränsa uppgifterna det gynnar alla – särskilt de elever som har svårt med längre självständiga uppgifter.
 • Tydliggör vad som förväntas av eleven och se till så att eleven har förstått.
 • Ordinarie schema och tider gäller.
 • Korta och tydliga instruktioner – det tar mer tid med frågor och tydliggöranden digitalt.
 • Lägg instruktionerna i Schoolity – kort och koncist, då kan man läsa sig till det medan du svarar på frågor från andra.
 • Har du genomgång – håll den kort. Dela gärna skärm
 • Återkoppla. Se till att kontinuerligt lägga in återkoppling. Ha bestämda tider för detta.

https://skolvarlden.se/artiklar/spsms-sa-nar-du-elever-i-behov-av-stod-pa-distans

För SKUA på fredag f.m. kommer det komma separata kallelser. 

Workshop om Teams

Innan jul la vi ut instruktionsfilmer för hur man bokar Teamsmöten och hur man fördelade rättigheter och skapade grupper. Ni hittar de instruktionsfilmerna i Schoolity under ”Vår skola”/ Arbetsrummet/ Instruktionsfilmer IT/ Filmer O365 (ni hittar dem även i er Onedrive/ Delade bibliotek/ Arbetsrummet….).

Vi kommer att ge möjlighet för de som vill till två Workshops kring Teams – att fördela rättigheter, använda Whiteboarden och använda grupper/grupprum. Ni kan välja att vara med på tors e.m. kl 14:00 eller fredag e.m. kl 14:00. Allt genom Skype (inte genom Teams – Teams som program går inte att visa i sig själv…). Det är viktigt att ni anmäler vilken Workshop ni ska vara med på – så att vi kan planera hur vi löser det beroende på hur många vi blir. Anmäl er nedan:

Anmäl ert intresse att vara med på någon av Workshoparna här.

Info och ramar för planering av Wisingdagarna

Nu ser planen ut följande för Wisingdagarna II:

Planering Wisingdagar II

Nu blir det mycket mer renodlat A-lagsarbete samt att inga planeringskrockar kvarstår. Tänk på följande när ni planerar:

 • Vad har ni lärt er av utvärderingen från förra Wisingdagarna? Se mail och Sjökort från 15/11 (mail om Sjökortet v.47) – där finns resultaten från elevernas utvärderingar. Vad kommer ni göra annorlunda nu – vad ska ni utveckla?
 • Planera in aktiviteter med följande tidsramar:
  • Eleverna ska ha 5 tim skola varje dag + lunch. Hålltider ca 08:30-14:00 – inkl lunch.
  • Åk 9 äter: 21A – 11:00, 21B – 11:05, 21C – 11:10, 21D – 11:15.
  • Åk 8 äter: 22A – 11:30, 22B – 11:35, 22C – 11:40, 22D – 11:45.
  • Åk 7 äter: 23A – 12:00, 23B – 12:05, 23C – 12:10, 23D – 12:15.
 • Vilka moment vill ni få in som ni inte kan göra under vanlig lektionstid? 

För er er som är involverade i Wiisngdagarna III så ser upplägget ut som följande v13 (innan Påsklovet). Använd tiden för att spåna/planera:

Planering Wisingdagar III

Simundervisning för Heddas elever

Simundervisningen startar v3. Det betyder att Hedda Wisingskolan har sitt första simundervisningspass torsdag 21/1.

Inventering av fast telefoni

telefon

Vi behöver inventera de telefoner/anknytningar (den fasta telefonen – ej mobiler) vi har i huset för att eventuellt ersätta dem eller ta bort dem. Vi betalar mycket pengar idag för telefoner vi misstänker inte används alls eller mycket lite.

Klicka här för att fylla i inventeringen

Om ditt namn eller ditt arbetsrum finns med på listan måste du svara. Om vi saknar svar tolkas det som att telefonen / anknytningen inte används och kan tas bort. Deadline för detta är senast sön v3 (24/1). Om du är osäker på vad ditt arbetsrum har för rumsnummer – fråga Daniel.

Vi behöver ett svar per använd telefon/anknytning – med andra ord – har du använt/blivit uppringd på flera telefoner måste du göra om formuläret för varje telefon/anknytning.


Ämneslag

 • Jobbar med samplanering av distansundervisningen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Jobbar med planering av Wisingdagarna 25-27/1.

Att göra på mentorstid

 • Ingen mentorstid.

Veckans tips 

SkolaHemma.se samarbetspartner:

Skola hemma

Mkt bra tips från SkolaHemma.se: https://cdn1.skolahemma.se/wp-content/uploads/2020/04/22121456/La%CC%88rare-Att-ta%CC%88nka-pa%CC%8A.pdf 


Detta händer under veckan (v.1)

 • Se planering ovan.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

Sjökortet v51 14/12-18/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte via Teams – se länk i gemensamma kalendern
 • Testa köra Teams
 • Info från Krisinfo – SMS
 • Corona-info

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Att prata med eleverna om inför distansundervisning

Vi och eleverna bör ha följande förväntningar på tiden med distansundervisning:

 • Att de är uppstigna och påklädda när det är lektion
 • Att de inte har lektionerna från sängen
 • Att de har kamerorna på så att vi kan se varandra
 • Att de använder lektionerna till att arbeta på
 • Att de ska få hjälp och tips på att hitta en balans mellan studier och fritid

Finns det annat ni kommer fram till under lektionstid – maila in så samlar vi i det.

Påminnelse om SKUA-arbete 

Hoppas det vara spännande med SKUA-diskussionerna i onsdags! Viktigt att alla gör sina uppgifter och läsloggar så att vi alla jobbar och utvecklas åt samma håll. Kompensationsdagarna i juni kommer att checkas av mot gjorda uppgifter.

Jultallrik från kommunen

Alla kommer att få ett presentkort på en jultallrik som kan hämtas ut på någon av stadens restauranger. Presentkorten kommer att kunna hämtas på exp från och med tisdag morgon.

Inaktivera F-varningar

Alla F-varningar där det stått att de gäller för vt20 eller ht19 är nu inaktiverade. Det var över 100 st F-varningar som inte längre gäller, som var markerade aktiva. Det står dock ibland i era prognoser att eleverna nu i höst inte når målen i ämnen som saknar F-varningar – dessa bör rimma med varandra.

Inaktivera F-varning

Om betyg sätts nu till jul ska F-varningen bort – inaktiveras. Då klickar man bara på bocken bredvid ”Avslutad” på varje F-varning.

Inventering av matbehov inför v2

Under måndag / tisdag kommer Anneli, Marie och Carina eventuellt att kontakta er mentorer om det finns elever som ni känner oro för vad gäller luncherna under distansundervisningen. 

Meddelande via SMS om covid-19 från FHM och MSB

I nästa vecka kommer samtliga svenska mobilabonnemang att nås av ett sms-utskick om coronapandemin och de nya skärpta råd som träder i kraft den 14 december. Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är avsändare. Eftersom sms:et går ut till samtliga svenska mobilabonnemang kommer även barn och unga nås av meddelandet. Du som arbetar i skolan kan gärna prata om detta med dina elever då meddelandet kan sätta igång känslor och funderingar. Ni får den här informationen så att ni kan vara förberedda på elevernas reaktioner.

Om betyg och studieplaner

På onsdag är det deadline för betyg. Om ni upptäcker några otydligheter i listorna så måste ni hör av er till Johan – då korrigerar han det så snart han kan.

Tider och samkväm på fredag

På fredag är det halvdag, där eleverna umgås med sin klasskamrater och mentorer i hemklassrummen på fm. Vi avslutar med en utomhuslunch. Hamburgare* kommer att grillas på skolgården och sedan återsamling och tack för denna termin.

Starttider och avslutningstider förskjuts tidsmässigt.

 • År 7 start 08:30, lunch/grillning ute 10:30
 • År 8 start 09:00, lunch/grillning ute 11:00
 • År 9 start 09:30, lunch/grillning ute 11:30                                              

Sedan återsamling ute (bestäm var ni samlas för det innan ni går ut) klassvis för tack och slut för denna termin.

Kl 12:30 är det samkväm på arbetsrummen – varje arbetsrum kan hämta en liten fikalåda i köket med godsaker i – vi ses via Teams. Se länk i kalendern.

*Grillning – på skolgården. Grillarna sköts av: Daniel, Anders, Simon, Agneta, Johan och Erik.


Ämneslag

 • Jobba med betygssättning om inte annat planerats inom laget.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt A-lagsmöte

Att göra på mentorstid

 • Se ovan – prata om att tänka på vid distansundervining.
 • Informera om att det är viktigt at de läser det SMS som kommer ut från ”Krisinformation” under dagen.

Veckans tips 

Lust att skapa

Om vikten av lusten att skapa: https://youtu.be/c0bsKc4tiuY


Detta händer under veckan (v.51)

 • Vecka 51 – 3 21A ansvarar för tömning av återvinningskärl.
 • Tis– 13:00-14:00 Elevråd Ansvar Elevråd och Martin G o Anders
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – Kort möte via Teams därfetr tid för betygssättning Ansvar Skolledningen och alla undervisande lärare.
 • Fre – Tider se ovan – Julavslut till ca 12:30 Ansvar alla mentorer
 • Fre – 12:30 – Gemensamt samkväm se ovan

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Deadline för betygsinmatning är den 16/12.

Sjökortet v50 7/12-11/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte via Teams – se länk i gemensamma kalendern
 • Kort info sedan instruktion hur man bokar möte i Teams och lägger länk i Schoolity.
 • Lucia.
 • Corona-info
 • Heddas Hälsosatsning

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Tips i teams

Här finns ett par korta instruktionsfilmer kring Teams: 

Alla instruktionsfilmer samlade

Nu har vi lagt in alla aktuella instruktionsfilmer samlade på samma ställe – åtkomligt via Schoolity och ”Arbetsrummet” under ”Vår skola” eller via O365 och ”Delade bibliotek” / ”Arbetsrummet” / mappen heter ”Instruktionsfilmer IT”. Nu behöver ni inte söka er runt i gamla utskick och Sjökort för att hitta tidigare instruktionsfilmer.

Dokumantation av planering Wisingdagar

I ”Arbetsrummet” som nämns ovan finns nu även mappar för all planering för Wisingdagarna – de som varit och de som komma skall. Lägg in alla planering från de första dagarna och lägg in kommande planering där också. Om ni startar er planeringsdokumentation där – då finns de samlade på rätt ställe tillgängligt för alla på en gång. 

Checklisyta för fjärrundervining

En förslag har tagits fram och håller på att granskas av spec.ped/lärare på både Hedda och Wendela. Presenteras inom kort.

Kameror och mikrofon 

Nu finns det ca 10 kameror och mikrofon att använda om man vill inför fjärrunderviningen. Det finns även 25 extra headset för att få bättre ljud och höra bättre vad som sägs vid Teamsmöten. Meddela Simon om ni vill ha. 

Påminnelse – Skolråd onsdag 9/12

På onsdag 9/12 är det skolråd via Teams. Påminn gärna era klassrepresentanter om att delta. De måste fylla i anmälningsenkäten som ligger på Schoolity så att en länk inför mötet kan skickas.

En representant från varje A-lag ska vara med – meddela era A-lagsledare om det inte står helt klart.

Om man testar positivt på Covidtest

En påminnelse: Om man testar positivt på covidtest så ska ni anmäla detta till skolledningen. Information kommer sedan skickas till de smittskyddet anser behöver ha info. Men det är mkt viktigt att ni hör av er till skolledningen om ni testar positivt. 

Elever som har riktat stöd men inte längre behöver det

Så här långt in på läsåret verkar det vara en del elever som inte längre har riktat stöd. Det finns några elever som inte längre verkar ha det och har fått instruktioner att de inte längre behöver gå. Skönt att höra att stödet får effekt – men som ämneslärare måste man meddela Johan eller Anna B att de inte längre ska ha det på schemat annars får de ogiltig frånvaro.

Luciaplanering fredag 11/12

Samling i mentorsklassrum. tid kl 08.00-09.00. Luciafirande med Hedda Wisingskolan luciatåg via film (länk till film kommer senare) . Inspelat i domkyrkan.

Till  luciatågsvisningen kommer eleverna att bjuds på lite lussefika. Fikat hämtas i matsalen av mentorer i respektive klass.

Klasserna återgår till ordinarie undervisning enl. schema resten av skoldagen. Lektioner börjar/fortsätter enl.

9a

9b

9c

9d

8a

8b

8c

8d

7a

7b

7c

7d

Sl

So

Ma

No

No

So

So

Sv

Ma

Idh

Ma

En

Skolbio – Greta 10/12

Den 10/12 är det skolbio för alla elever åk 8. En klass i taget/per salong två sittningar en på f.m. och en på e.m. Se tider och klasser i kalendariet.

 


Ämneslag

 • Hur går det med den gemensamma ämneslagsplaneringen?

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt A-lagsmöte

Att göra på mentorstid

 • Klassråd.

Veckans tips 

Ämnesläraren

Tips om intensivstöd i matte – kan vara bra att ha med sig inför nästa läsårsstart: https://www.lararen.se/amneslararen-matte-no/lektionstipset/mattemissionar-ligger-steget-fore


Detta händer under veckan (v.50)

 • Vecka 48-50 – 21B ansvarar för tömning av återvinningskärl.
 • Mån – 12:30-17:00 Luciatågsinspelning i kyrkan Ansvar Elisabeth, Anders, Martin 
 • Tis– 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – 15:00-17:00 Skuatid via Teams (Länkar till grupper kommer ut via gemensamma kalendariet)  Ansvar Linda, Malin och Marie
 • Ons – 18:30-ca20:30 Skolråd Ansvar skolledningen samt resp A-lagsrepresentant
 • Tors – 08:00-09:00 Föreläsning näthat för 7C – i gradängsalen Ansvar Simon V och Anneli A – samt mentorer
 • Tors – 10:00-11:45 Skolbio ”Greta” för 22A och B på Sagabion. Ansvar undervisande lärare för stunden.
 • Tors – 12:30-14:10 Skolbio ”Greta” för 22C och D på Sagabion. Ansvar undervisande lärare för stunden.
 • Tors – 13:00-14:00 – Elevråd Ansvar elevrådet Martin G och Anders B
 • Fre – 08:00-09:00 Luciafirande inkl fika klassvis i hemklassrummen – luciatåg via film – länk kommer senare Ansvar resp mentorer samt Simon

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Deadline för betygsinmatning är den 16/12.
 • Påminnelse till eTwinninganvändare – gör mind map upplägget.

Sjökortet v49 30/11-4/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams i resp. A-lag

 • Måndagsmöte via Teams – se länk i gemensamma kalendern
 • Corona-info
 • Heddas Hälsosatsning
 • Sista dagarna innan jul
 • Betgsinmatning på konftid 16/12 – samma dag som deadline för betyg.
 • Förlängd mentorstid.
 • Om första skolveckan efter jul

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Riktlinjer för att jobba hemifrån

Alla undervisande lärare kan jobba hemifrån när ni inte har lektion / andra bokade eller schemalagda uppgifter. För att detta ska funka så bra som möjligt och påverka elever och verksamheten så lite som möjligt gäller dock följande:

 • När man jobbar hemifrån måste man vara möjlig att nå för kollegor och skolledning via telefon och elever via mail/Schoolity. Det innebär att alla telefonnummer måste vara uppdaterade på er infoflik i Schoolity. Gör det snarast. Om ni är osäkra hur ni gör det kontakta Agneta.
 • När man jobbar hemifrån måste man aktivt följa mailflödet / infoflödet på Schoolity.
 • När man jobbar hemifrån måste man se till att man kan ha Teamsmöten på kort varsel, om något händer i behöver vi kanske kunna nå alla snabbt. det gäller särskilt under coronatider. Om man inte kan göra det via datorn så går det alltid att ha det via telefon. För att det ska funka smidigt råder jag er att se till att ni har skolmailen i era telefoner (det betyder inte att ni hela tiden behöver se den – men ni kan välja att göra det). Då blir det enkelt att se och använda länkar och kallelser.
 • Det blir även ännu viktigare att alla läser i den gemensamma kalendern. Om man fortfarande har svårt att öppna den – meddela Simon eller Mattias.
 • Sist men inte minst – man måste kolla båda sina brevlådor – både edu. och harnosand.se. Jag, Erik,  kan fortfarande inte skicka direkt till er edu.inbox om det inte görs via Schoolity. Det innebär att jag även fortsättningsvis kommer att skicka till båda era inboxar. 

Onsdagsfika

På grund av den förvärrade covid-19-situationen så har vi beslutat att vi ställer in onsdagsfikat tills vidare. Ni som vill ha onsdagsmys får ha det i era arbetsrum bland den handfull kollegor ni ändå träffar regelbundet.

Alla möten i Teams utom ämnesmöten

Alla gemensamma möten via Teams utom ämnesmötena ligger i den gemensamma kalendern. Ämnesmötestiderna får respektive ämneslag kalla till själva. Tillfälliga möten i mindre sammanhang som ni kallas till via Skolledning eller EHT kommer att hamna i er kalender (edu. eller harnosand.se – beroende på vem som skickar). Det innebär att man alltid kan gå in på aktuell vecka i den gemensamma kalendern och hitta länkar till följande möten:

 • Måndagsmöten
 • Onsdagskonferenser – både i storgrupp eller om det blir A-lagsvis.
 • EHT-elevärenden
 • EHM
 • A-lag
 • A-lagsledarmöten

Det kan blir fler, men man kan börja att söka i den gemensamma kalendern efter länkarna till Teams.

Coronainfo och frågestund för elever

Mentorstiden den 30/11 (v.49) är förlängd till 60 min (inlagt i Schemat för eleverna) för att gå igenom frågor kring hygien och corona samt diskutera tankar eleverna har. Viktigt att vad vi än diskuterar med eleverna förhåller vi oss som skola till Folkhälsomyndighetens råd, men det kan vara bara att ventilera funderingar. Frågor att utgå ifrån –  se nedan, se även olika infosidor för stöd i samtalet.

För att bekämpa corona-pandemin vet vi att beteendeförändringar är viktiga. Forskningen visar att vi behöver gå igenom stegen kännedom, intresse, förståelse, engagemang för att sedan nå handling. Dialog och möjlighet till reflektion är viktigt för att nå förståelse och engagemang.

Har alla barn och elever fått eller kommer att få möjlighet att samtala om frågor som exempelvis:

 • Vad säger de nya skärpta råden för Västernorrland och vad innebär de för mig som elev?
 • Hur påverkas jag?
 • Vad kan jag som elev göra för att det ska bli så bra som möjligt?
 • Hur kan jag ha kul på ett sätt som inte är förenat med smittspridning?
 • Är det något särskilt de tänker på eller är oroliga för?

Infosidor för stöd i samtalet

Heddas Hälsosatsning

Hälsosatsning

Visst känner du igen piggelinjakten?

För att främja en god hälsa i linje med skolans mål vill vi uppmuntra till rörelsefrämjande aktiviteter på egen hand, tillsammans med en kollega och/eller med flera andra på arbetsplatsen.

Att försöka få in rörelse i vardagen är toppen!

Under december vill vi att du försöker samla poäng på alla möjliga friskvårdsaktiviteter!

Det finns tre aktiviteter och du får en poäng per aktivitet.

 • En promenad 20 minuter
 • Löpning 1 km
 • Valfri fysisk aktivitet 20 min

Extrapoäng

 • Aktivitet tillsammans med en kollega ger en extra poäng per poänng.
 • Aktiviteter med flera kollegor ger två extra poäng per poäng.

Vi delar ut presentkort (Härnösands handel) på 400 kr till vinnaren och 200 kr till 3 personer som har deltagit och kommit upp i minst 20 poäng.

Hälsosatsningen kommer att pågå fram till Juni och den första varje månad så sammanställes resultatet som presenteras i Sjökortet. Du väljer själv om du vill delta en månad eller alla månader.

Du kan registrera dina poäng digitalt, separat mail kommer från Mattias senast måndag med länk och instruktioner, eller fylla i ett papper, finns att hämta i personalrummet, som du sen lämnar in till Henke Söderlind.

Lycka till!

Om man testar positivt på Covidtest

En påminnelse: Om man testar positivt på covidtest så ska ni anmäla detta till skolledningen. Information kommer sedan skickas till de smittskyddet anser behöver ha info. Men det är mkt viktigt att ni hör av er till skolledningen om ni testar positivt. 

Skärmar / coronaskydd

NU har vi äntligen fått 4 skärmar som ni kan använda då ni har närmare möten med elever och känner att ni vill skärma av. De finns att låna i förrådet. Meddela Daniel via mail om ni lånar så vi vet var de finns.

Luciaplanering fredag 11/12

Samling i mentorsklassrum. tid kl 08.00-09.00. Luciafirande med Hedda Wisingskolan luciatåg via film (länk till film kommer senare) . Inspelat i domkyrkan.

Till  luciatågsvisningen kommer eleverna att bjuds på lite lussefika. Fikat hämtas i matsalen av mentorer i respektive klass.

Klasserna återgår till ordinarie undervisning enl. schema resten av skoldagen. Lektioner börjar/fortsätter enl.

9a

9b

9c

9d

8a

8b

8c

8d

7a

7b

7c

7d

Sl

So

Ma

No

No

So

So

Sv

Ma

Idh

Ma

En

Planering skolavslutning 18/12

Avslutningen denna höst går i Corona tecknets fotspår. Vi försöker så långt det går att hålla elever isär.

Dagen kommer att blir en halvdag, där eleverna umgås med sin klasskamrater och mentorer i hemklassrummen på fm. Vi avslutar med en utomhuslunch. Hamburgare* kommer att grillas på skolgården och sedan återsamling och tack för denna termin.

Starttider och avslutningstider förskjuts tidsmässigt.

 • År 7 start 08:30, lunch/grillning ute 10:30
 • År 8 start 09:00, lunch/grillning ute 11:00
 • År 9 start 09:30, lunch/grillning ute 11:30                                              

# Informera eleverna om skolstart vt-21. Datum och tider.

Sedan återsamling ute (bestäm var ni samlas för det innan ni går ut) klassvis för tack och slut för denna termin.

*Grillning – på skolgården. Grillarna sköts av: Daniel, Anders, Simon, Agneta, Johan och Erik.

Skolbio – Greta 10/12

Den 10/12 är det skolbio för alla elever åk 8. En klass i taget/per salong två sittningar en på f.m. och en på e.m. Se tider och klasser i kalendariet.

Beygsinmatning 16/12

Tid för betygsinmatning avsätts samma dag som deadlinen för betyg – den 16/12 – om allt inte är klart då måste man vara beredd att bli kontaktad under jullovet.


Ämneslag

 • Hur går det med den gemensamma ämneslagsplaneringen?

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt A-lagsmöte

Att göra på mentorstid

 • Förlängd mentorstid: Se ovan ang samtal med eleverna. 

Veckans tips 

Pedagog värmland

Tips om ämnesord för SvA-elever – se här: https://pedagogvarmland.se/skolord


Detta händer under veckan (v.49)

 • Vecka 48-50 – 21B ansvarar för tömning av återvinningskärl.
 • Tis – 13:00-14:00 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin 
 • Ons – 08:00-08:45 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin 
 • Ons – 09:00-11:00 Brandskyddsrond Ansvar Skolledning, Vaktmästare och Skyddsombud
 • Ons – 15:45-17:00 Uppföljning Wisingdara mm. möte via Teams Ansvar skolledning och resp. A-lag
 • Fre – 12:55-13:55 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin 

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Deadline för betygsinmatning är den 16/12.
 • Påminnelse till eTwinninganvändare – gör mind map upplägget.

Sjökortet v48 23/11-27/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams i resp. A-lag


Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Påfyllning av handsprit och avtorkning av datorer

Handspritflaskor kan fyllas på hos Simon eller Lena i köket. Hos Simon kan eleverna och medarbetare även få desinficerande servetter till att torka sina datorer.

Påminnelse: tömning av återvinningsstationerna

Längst uppe i kalendern står det vecka för vecka vilken klass som har ansvar att tömma återvinningsstationerna. Från och med v48 är det 21B som ansvarar för detta.

Skovaktandet fortsätter

Vi behöver fortsätta skovaktandet allihop. Några av oss gör det mer intensivt på mornarna enligt följande schema för v48:

Skovakter

Coronainfo och frågestund för elever

Mentorstiden den 30/11 (v.49) är förlängd till 60 min (inlagt i Schemat för eleverna) för att gå igenom frågor kring hygien och corona samt diskutera tankar eleverna har. Viktigt att vad vi än diskuterar med eleverna förhåller vi oss som skola till Folkhälsomyndighetens råd, men det kan vara bara att ventilera funderingar. Frågor att utgå ifrån –  se nedan, se även olika infosidor för stöd i samtalet.

För att bekämpa corona-pandemin vet vi att beteendeförändringar är viktiga. Forskningen visar att vi behöver gå igenom stegen kännedom, intresse, förståelse, engagemang för att sedan nå handling. Dialog och möjlighet till reflektion är viktigt för att nå förståelse och engagemang.

Har alla barn och elever fått eller kommer att få möjlighet att samtala om frågor som exempelvis:

 • Vad säger de nya skärpta råden för Västernorrland och vad innebär de för mig som elev?
 • Hur påverkas jag?
 • Vad kan jag som elev göra för att det ska bli så bra som möjligt?
 • Hur kan jag ha kul på ett sätt som inte är förenat med smittspridning?
 • Är det något särskilt de tänker på eller är oroliga för?

Infosidor för stöd i samtalet

Undervisningen i moderna språk

Under veckan kommer beslut i dialog mellan skolorna och språklärare tas om hur vi hanterar moderna språk-undervisningen för åk 6. På ett eller annat sätt kommer åk 6 att få sin språkundervisning på Geresta resp Brännaskolan för att minsta kontaktytorna.  Vi diskuterar även förflyttning av personal mellan Hedda och Wendela. Dock en avsevärt svårare pucka att lösa på kort skikt. Info går ut till alla berörda när beslut är taget.

Resultat av arbetsmiljöenkät

Se nedan – årets sammanställning av resultaten av arbetsmiljöenkäten i förhållande till föregående år. Kort kan sägas att om vi följer värdeskaparnas upplägg sedan tidigare är att resultat över 7 är positivt och kräver inte generella åtgärder, men kan ändå behövas ses över. Resultat under 7 men över 6 behöver åtgärder men vi behöver inte agera akut. Resultat under 6 kräver akuta insatser. Detta är dock sammanställda resultat – viktigare är dock hur diskussionen går i respektive A-lag. Vi kommer att avsätta tid för respektive A-lag att arbeta med resultaten.

Resultat arbetsmiljöenkät

SKUA – läsloggar

Spännande med arbetet kring SKUA. Hoppas ni hade givande diskussioner. Viktigt att läsloggarna kommer in och att vi därmed kan få underlag att lära ännu mer av varandra. Läsloggarna är en del av det ni får kompensationstid för i juni.

A-lagsmöte för A-lag 21-23 fortsättningsvis via Teams

A-lagsledarmöte sker fortsättningsvis via Teams. Vi behöver nog vänja oss vid detta. I 7-9B väljer ni hur ni gör eftersom ni ändå sitter i samma arbetsrum. 


Ämneslag

 • Hur går det med den gemensamma ämneslagsplaneringen?

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Första A-lagstiden är på ”måndagsmötestid” – respektive A-lag diskuterar resultaten från era och elevernas utvärderingar av Wisingdagarna. Använd främst tiden att dela upp analysarebtet – det är för stort att ta gemensamt via teams på 40 min. Använd er av samma länkar till elevernas svar som ni visade under mentorstiderna (i mailet om Sjökortet v47). Era svar får ni sammanställda här: Resultat av utvärdering av Wisingdagarna

Att göra på mentorstid


Veckans tips 

Studieteknik

15 tips om bättre studieteknik – se här: https://www.allakando.se/15-tips-for-battre-studieteknik/


Detta händer under veckan (v.48)

 • Vecka 48-50 – 21B ansvarar för tömning av återvinningskärl.
 • Mån – 15:30-17:15 – EHM åk 7 Ansvar A-lag samt EHT
 • Mån – 11:00-16:30 Erik jobbar hemifrån Ansvar Erik
 • Tis – 10:00-11:00 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin och Ann-Cha.
 • Ons – 09:30-10:30 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin och Ann-Cha
 • Ons – 15:45-17:00 Uppföljning elevfrånvaro och elevärenden i resp A-lag via Teams Ansvar resp A-lag och EHT – Teams länk finns för resp åk i kalendariet.
 • Fre – 08:00-09:00 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin och Ann-Cha

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Påminnelse till eTwinninganvändare – gör mind map upplägget.

Sjökortet v47 16/11-20/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams i resp. A-lag

 • Coronainfo – påminna om handhygien och avstånd – spridningen ökar i länet.
 • Ha dator till hands under måndagsmötet – Arbetsmiljöenkät ska fyllas i.
 • Ni som inte gjorde utvärderingen av Wisingdagarna gör den snarast.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Arbetsmiljöenkät

Varje år fyller vi i en arbetsmiljöenkät under november månad. Nu är det tid att göra det – ni har fått länkar i mailet om det här Sjökortet – var noga med att du öppnar rätt enkät för ditt A-lag. Innan ni skiljs åt i A-laget – fyll i enkäten redan under måndagsmötet.

Elevernas utvärdering av Wisingdagarna

Elevernas svarsfrekvens är tämligen bra – främst i åk 7 och 9, i åk 8 är det ojämnt – vad beror det på – är det så många i åk 8 som inte har dator med sig, eller vet de inte hur de ska göra? Se svarsfrekvensen nedan:  

Utvärdering Wisingdagar

Återkoppla till elever

Som vi har sagt tidigare är det viktigt att eleverna får se att vi lär oss och de ut värderingar vi gör med dem – därför är det viktigt att ni återkopplar till eleverna vad se svarat och att vi kommer att utgår från deras svar för att utveckla Wisingdagarna till nästa omgång i slutet av januari. 

I mailet med det här Sjökortet har alla fått länkar till elevernas svar. Visa dem svaren med projektorn nu på mentorstiden och diskuera med dem hur vi ska tolka deras svar. A-lagstiden den här veckan ska ni diskutera i resp A-lag vad vi lär oss av detta och hur vi utvecklar till nästa gång. 

Erik visar via Teams på mån morgon hur ni öppnar resultaten och visar för eleverna. Viktigt att ni inte går in och skriver/ändrar nåt – ni har redigeringsrättighet till formuläret!

SKUA och tidigare avslut på undervisningen på onsdag 

Nu på onsdag är det SKUA-tid på konftiden. Den börjar redan kl 15:00 och SKUA bjuder på fika. Tänk på att avsluta senast 14:50 med eleverna så att du kan delta i hela Workshopen. Mer info kommer från Marie B om detaljer om så behövs.

Mentors ansvar och uppdrag

Mentors roll är komplex och beror på faktorer som varierar från klass till klass, läsår till läsår, situation till situation. Det gör att det är svårt att skriva en exakt rollbeskrivning för mentorsrollen. Men vi har några olika dokument där det preciseras vad mentor och undervisande lärare och vuxen i skolan har för olika ansvar och uppdrag de är bland annat:

Rutiner vid hot och våld

De senaste dagarna har vi fått frågor kring vilka rutiner vi har kring akuta hot- och våldssituationer. Svar på frågan är att det inte finns några, men att det håller på att tas fram centralt i kommunen. Fram tills det finns gemensamma riktlinjer från centralt håll så håller vi på att ta fram egna utifrån gymnasiets som uppdaterats senast utifrån de händelser de hade förra läsåret. KRIS-gruppen och Skyddsombud har ett förslag för påsyn och feedback. Så snart vi fått återkoppling så kommer vi att presentera detta. 

Extra anpassningar vs. särskilt stöd (ÅP) 

Vi förstår att det inte är helt solklart för alla vad skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd / ÅP är, därför kommer en påminnelse om detta här: 

 • Extra anpassningar är en mindre ingripande stödinsats som normalt går att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Alltså kan den beslutas av mentor och/eller undervisande lärare – i linje med vår checklista.
 • Särskilt stöd / ÅP: Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från stöd som ges i form av extra anpassningar. Elevens lärare fattar beslut om extra anpassningar. Om det inte räcker, eller om det finns särskilda skäl att anta att extra anpassningar inte kommer att räcka, så ska behovet utredas av rektor. Särskilt stöd brukar vara mer omfattande och pågå under en längre tid. När det gäller särskilt stöd så innebär det att ett åtgärdsprogram ska utarbetas och beslutas av rektor. Utarbetandet börjar med en pad.kartläggning och därefter beslut. På Hedda är besluten delegerade till spec. om det inte gäller anpassad studiegång, enskild undervisning / särskild undervisningsgrupp eller tillsättning av resurspersonal som kräver rekrytering.

Läs mer på skolverkets hemsida om detta genom att klicka här.

eTwinning – en chans till spännande samarbete inom EU.

Etwinning

Över 11 000 lärare, rektorer och annan personal från skola och förskola i Sverige har redan hittat hit, och över 800 000 från övriga Europa.
Det här kan du göra inom eTwinningnätverket

På eTwinningplattformen kan du göra följande:

 • hitta en projektpartner så att ni – och era elever – kan börja samarbete
 • använda eTwinnings projektyta Twinspace i ert samarbete
 • delta i pedagogiska diskussionsgrupper på olika teman
 • gå online-kurser (lärevents) på teman som intresserar dig

Vi rekommenderar också att du berättar för dina kollegor att du ska börja med eTwinning. Då kan du säkert engagera någon mer att registrera sig och att delta i ditt projekt eller starta ett eget projekt. 

Läs mer på Ubyten.se – där läggs hela tiden ut nya evenemang och möjligheter med eTwinning – här är bland annat ett Webbinarium för språklärare: https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-for-spraklarare-etwinning-som/

A-lagsledarmöte via Teams

Måndagsmöte via Teams – nu kör vi även A-lagsledarmötet via Teams. Vi behöver nog vänja oss vid detta.


Ämneslag

 • Hur går det med den gemensamma ämneslagsplaneringen?

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lag 7 och 9 – Diskutera resultaten från era och elevernas utvärderingar av Wisingdagarna. Använd er av samma länkar till elevernas svar som ni visade under mentorstiderna. Era svar får ni sammanställda via mail under måndagen eftersom svarsfrekvensen var relativt låg. A-lag 8 gör detta v.48.
 • Vilka vill vara med i gruppen för internationella samarbeten? Det är ett långsiktigt arbete och man behöver inte vara involverad i nuvarande Erasmusprojekt. 2-4 medlemmar ur varje A-lag – inkl 7-9B och 7-9A. Skriv i ert protokoll vilka som vill vara med. Pia / Lena meddelar mig via mail för 7-9A.

Att göra på mentorstid

 • Påminna om handhygien, avstånd och att man är hemma vid minsta symptom.
 • Återkoppla till eleverna och visa resultaten på deras Wisingdagsutvärdering. Diskutera hur ni ska tolka resultaten och vad ni kan ta med till A-lagen inför nästa omgång i slutet av januari.

Veckans tips 

MIUN

”Hot och trakasserier bland ungdomar på sociala medier” – Spännande tips om webbinarium genom MIUN: https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Evenemang/forskarfredag/kalendarium/2020-11/hot-och-trakasserier-bland-ungdomar-pa-sociala-medier/


Detta händer under veckan (v.47)

 • Hela veckan Utvecklingssamtal åk 8 pågår främst mån-tis – men kan vara insprängda under hela veckan – dock inte på onsdagens SKUA-tid.
 • Mån – 08:40-09:20 – Genomgång av utvärdering av Wisingdagar Ansvar resp mentor
 • Mån – 11:30-12:30 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin och Ann-Cha.
 • Tis – 08:00-14:00 Erik jobbar hemifrån Ansvar Erik
 • Ons – 08:00-09:00 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin och Ann-Cha.
 • Ons – 14:00-14:50 Möte Breaking Barriers i Gradängsalen Ansvar alla kallade och Ann-Sofie F
 • Ons – 15:00-17:00 SKUA-tid – undervisningen avslutas senast 14:50. Ansvar SKUA-samordnare / Marie B
 • Tors – 08:00-09:00 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin och Ann-Cha.
 • Tors – 13:00-14:00 RKA Ansvar Skolledning och Skyddsombud.

Aktuella enkäter att göra

 • Ni som inte gjort utvärderingen av Wisingdagarna – gör den snarast.
 • Arbetsmiljöenkät ska göras senast fredag denna vecka.

Viktiga påminnelser

 • Anmäl intresse genom A-laget för internationella gruppen.