Sjökortet v38 19/9-23/9 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Mål och indikatorer är nu uppdaterade – A-lagen och resp årskurs ska nu arbeta med fokusområden.
 • YAM
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


YAM startar för åk 8 denna vecka

Klasserna 21A och 21B går igång med YAM-utbildning, men här nedan finns Schemat för alla klasser åk 8:

YAM-planering

Passen finns inlagda på elevernas scheman.

Lunchtider / uppdrag för personal

Johan har gått igenom lunchbeläggnigen måndag- fredag. Vi har god täckning på personalsidan i matsalen, alla dag i veckan. Önskar personal ta bort luncher eller flytta sina lunchtider så kan det göras under kommande v38.

Erik borta på rektorsnätverk

Under veckan är Erik borta hela tisdag och onsdag – men nås på telefon och mail.

Tjänstefördelningar och scheman

Nu börjar alla frågetecken vara utredda vad gäller scheman och tjänster. Men på grund av att Erik är borta tisdag och onsdag blir det inte MBL:at förrän v39. Kallelse om detta kommer.

Ersättning för lärarassistenter vid omfattande vikarieuppdrag

Erik och Henrik S har nu kommit fram till ett förslag på en modell för att lösa ersättningen vid vikarieuppdrag för lärarassistenter. Henrik kommer inom kort att presentera den för er som berörs.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet blir av. Ann-Sofie och Malin S åker till Kroatien mellan den 25/9-28/9 för att avsluta Breaking Barriers-projektet samt för att jobba med nya samarbeten. Malin kommer bland annat att för EHTs räkning planera ett jobbskuggningsbesök till Portugal i vår.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Om ni inte hann under v37, så ska respektive A-lag ta fram förslag till fokusområden – se även nedan vad som ska göras på mentorstid

Att göra på mentorstid

Måndagstiden


Veckans tips

OM UDL – Universal Design for Learning

UDL

Två bra beskrivningar av hur man kan tänka kring UDL – Universal Design for Learning.


Detta händer under veckan (v.38)

 • Hela veckan
  • Klass 20B har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Mån-Tis – Förmiddag – YAM-kurs för 21A och 21B (se schema ovan) Ansvar YAM-gruppen i kommunen samt i viss mån EHT.
 • Ons – 15:45-17:00 Konferens – ämnesmötestid samplanering samt möte för So-lärare och ”Lilla internationella gruppen” – möte med lärare från Lyon kl 16:15 Ansvar alla ämnesgrupper, samt Erik och Tobias.

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna ska göra enkäten om skolans LPP-mall under vecka 37 eller 38 efter att ni gått igenom dem på mentorstiden.

Viktiga påminnelser

  • Lärakännasamtalen för åk 7 bör man börja planera in från mitten av september och framåt.
  • Friluftsdag skoljoggen 30/9.
  • Till v39-40 ska listningen av vilka som ska ha riktat stöd i Ma, Sv och Eng svara klart.

Sjökortet v37 12/9-16/9 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Mål och indikatorer är nu uppdaterade – A-lagen och resp årskurs ska nu arbeta med fokusområden.
 • Elev och personalfotografering.
 • Sopsortering och papperskorgar.
 • Förslag till tillägg till förväntansdokumentet ang godisförbud.
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


IT-genomgång med åk 7

Simon kommer att ha IT-genomgång med alla elever i åk 7 följande tider (vissa av dem påverkar mattestödet som var inplanerat – en förskjutning sker):

 • 7B kommer att ha it-undervisning på RS tiden v37 och istället ha sitt mattepass på extra mentorstiden (fredag) (endera Elisabet eller Marie)
 • 7D kommer att ha sin it-undervisning på extra mentorstiden v. 37 (torsdag)

Festkommittén har nu börjat planera in en personalfest

Personalfest

Var beredda – inom kort kommer en fredag innan höstlovet att spikas för en AW/personalfest på lokal på stan. 🙂 

Fotografering åk 7 och personal och elever i åk 8 och 9 som saknar bild

Alla elever år 7 skall fotograferas, detta sker under v 37. Fotograferingen är endast för individuella bilder, dessa kommer att finnas på respektive elev i Schoolity. Fotograferingen kommer att genomföras av Carolina Nilsson.

Plats: Utanför vaktmästarens rum vid entré mot Rosenbäcksallén.

Undervisande lärare skickar ner elever efter klasslistan. Fem elever i taget. När dessa kommer åter får nästa femgrupp gå ner.

Starttider för fotografering

Namngiven lärare skickar iväg de första fem för fotografering

 • Tisdag  13/9
  • Kl 08.30, 22C, Tobias H
 • Torsdag 15/9
  • Kl 08.30, Klass 7-9B, Anna N
  • Kl 09.00, 22B, Elisabet E
  • Kl 10.30, 22D, Anna B
  • Kl 12.30, 22A, Christina F / Sara N

Personalfotografering för de som idag saknar bild eller de som vill ta ny bild kommer att ske i samband med onsdagskonferensen 14/9 från kl 16.00.

Elever i åk 8 och 9 som saknar bild

Vi har elever år 8 och 9 som ej finns på bild. Kompletterande fotografering av elever år 8 och 9 kommer att ske. Återkommer om datum och tider för detta.

Låtskrivarverkstad åk 7

Under torsdag och fredag har åk 7 ”Låtskrivarverkstad” som en del av kulturtrappan. De kulturarbetare som kommer hit tar eleverna utan att ni behöver förbereda er. Ni som undervisar de aktuella tiderna behöver endast vara närvarande med eleverna. Alla positioner syns på elevernas och era scheman. Klasserna har låtskrivarverkstad enligt nedan:

 • 22A torsdag 08:00-10:30 sal N215B och N202
 • 22B torsdag 12:30-15:00 sal O223 och N202
 • 22C fredag 08:00-10:30 sal O227 och N202
 • 22D fredag 12:30-15:00 sa O112 och N202

Förväntansdokument – förslag till tillägg

Under förra året fördes ingen strukturerad diskussion om ändring av förväntansdokumentet, men en hel del kommentarer om att godisförbud bör föras in. Därför kommer nu ett förslag till tillägg till förväntansdokumentet angående detta. 

Förslag till tillägg: ”Att det är godis/snacksförbud på skolan med enda undantag för fika vid nationella prov eller då skolans personal tar initiativ till medhavda godsaker.” 

Erik ledig – Johan V TF

Under torsdag och fredag v37 är Erik ledig och Johan V är tf. rektor.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet till Kroatien diskuteras – beslut inom kort.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Det finns pengar över från projektperiod 1 – därför åker Linda Bäckmans och Marie Borglund på en SKUA-relaterad kurs till Island under vecka 34 – den kommer att återkopplas på konferenstid vecka 37-39.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • På A-lagstid under v37 eller 38 så ska respektive A-lag ta fram förslag till fokusområden – se även nedan vad som ska göras på mentorstid

Att göra på mentorstid

Måndagstiden


Veckans tips

Skolverket

Viktigt om systematiskt kvalitetsarbete i skolan och elevers deltagande i det: https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete/systematiskt-kvalitetsarbete-i-skola-och-forskola


Detta händer under veckan (v.37)

 • Hela veckan
  • Klass 20A har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Tis – 18:00-20:00 Kurs i Schoolity för föräldrar via Teams  Ansvar Erik J
 • Ons – 15:45-17:00 APT avstämning efter Skolstart, Möte internationella gruppen samt personalfotografering för de som saknar foto eller som vill ta nytt Ansvar Skolledningen, mfl.
 • Tors-Fre – Kick-off för elevrådet ute i Aspnäs Ansvar Martin G och Anders B
 • TorsFre ”Låtskrivarverkstad” för åk 7 se ovan Ansvar De som håller i ”låtskriuvarverkstaden” samt resp undervisande lärare vid tiden – se ovan.

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna ska göra enkäten om skolans LPP-mall under vecka 37 eller 38 efter att ni gått igenom dem på mentorstiden.

Viktiga påminnelser

  • Elevrådsstyrelsen har ”Kick-off” på Aspnäs 15-16/9.
  • Lärakännasamtalen för åk 7 bör man börja planera in från mitten av september och framåt.
  • Friluftsdag skoljoggen 30/9.
  • Till v39-40 ska listningen av vilka som ska ha riktat stöd i Ma, Sv och Eng svara klart.

Sjökortet v36 5/9-9/9 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Länk till måndagsmötet (Teams) ligger från och med nu i Schoolity på måndagsmötestiden hela läsåret.
 • Ämnesplanering – saknas i översikten.
 • Ny frånvaroorsak i Schoolity
 • Elevrådet till Rumänien
 • Eleverna ska göra enkät från elevrådet på mentorstiden
 • Rapportera in sjukdom och VAB
 • Hälsa Lisa N välkommen
 • Inför föräldramöten – peppa om Schoolitykurs 13/9 (tolkar och infokväll om svensk skola senare)
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


IT-genomgång med åk 7

Simon kommer att ha IT-genomgång med alla elever i åk 7 följande tider (vissa av dem påverkar mattestödet som var inplanerat – en förskjutning sker):

 • 7A  kommer att ha it-undervisning på RS tiden v 36 och istället ha sitt mattepass på extra mentorstiden (måndag) (Anna)
 • 7B kommer att ha it-undervisning på RS tiden v37 och istället ha sitt mattepass på extra mentorstiden (fredag) (endera Elisabet eller Marie)
 • 7C kommer att ha sin it-undervisning på extra mentorstiden v. 36 (onsdag)
 • 7D kommer att ha sin it-undervisning på extra mentorstiden v. 37 (torsdag)

Övningsskola och kurs

Redan från och med nästa vecka går de första av oss på kurs för att vara Övningsskola. Det kommer att ske 5 träffar under höstterminen:

 • Träff 1: 7 september, kl 15.30-18.00
 • Träff 2: 5 oktober, kl 15.30-18.00
 • Träff 3: 26 oktober, kl 15.30-18.00
 • Träff 4: 16 november, kl 15.30-18.00
 • Träff 5: 14 december, kl 15.30-18.00

Dessa träffar gäller emellertid endast 7 av oss på skolan (jag som rektor kommer endast kunna vara med ibland) – Anna B, Victoria Ö, Anna N, Ann-Cha E, Anna W och Erik J. Kompensation för detta kommer att utgå – vi diskuterar i vilken form ni vill ha det – tid eller pengar.

Rapportera sjukdom och VAB i systemet

Det är fortfarande många som inte löpande rapporterar in VAB och sjukdom i systemet. Detta tar tid från Hanna – inget missas, men det blir en ojämn fördelning i curlandet av de som inte gör det, då Hanna får en extra arbetsuppgift.

Salar för modersmål på Wendela under HT22

Tisdagen den 6/9 startar modersmålsundervisingen. Ht-22 sker undervisningen på Wendela // vt-23 sker undervisningen på Hedda W. Salar på Wendela enl. nedan:

 • ML PRS Persiska/dari: sal C216 – Lärare: Ershad
 • ML SOM Somaliska: sal C220 – Lärare Halema
 • ML TIR Tigrinja: sal C210 – Lärare Fitsumberhan
 • ML KUR Kurdiska: sal C204 – Lärare Shergo

Politikerbesök

Under onsdagen v 36, 7/9 har vi besök från politiker i skolan. Mellan 11.00-12.30 kommer samtliga partier att finnas på skolan i ljushallen, för att prata/diskutera politik med våra elever.

Åtkomst till bedömningsportalen

Jag har nu förlängt åtkomsten till bedömningsportalen hos skolverket för Anna B, Anna F, Anneli A, Jenny N och Christina E-B. Om det är fler som vill ha åtkomst till materialet i bedömningsportalen – lista er genom att klicka och skriva in här.  


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet till Kroatien diskuteras – beslut inom kort.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Det finns pengar över från projektperiod 1 – därför åker Linda Bäckmans och Marie Borglund på en SKUA-relaterad kurs till Island under vecka 34 – den kommer att återkopplas på konferenstid vecka 37-39.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Alla ämneslag ska fylla i er terminsvisa planering i den gemensamma översikten – se i Vår skola / Arbetsrummet / Ämnenplanering översikt

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Klassråd – alla klasser
 • Alla elever ska göra en enkät från elevrådet – länk finns i utskick via Schoolity och mail till eleverna.

Veckans tips

School education gateway

Missa inte chansen att hitta spännande kurser och seminarier – vi har några platser kvar för den kommande projektperioden för kursdeltagande – i högerkolumnen här i Sjökortet på våra mål samt vägen in till SchoolEducationGateway.


Detta händer under veckan (v.36)

 • Hela veckan
  • Klass 20A har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Mån – 11:00-12:00 Elevråd Ansvar Martin G och Anders B
 • Tis – 18:00-20:00 Föräldramöte åk 7 Ansvar mentorer åk 7 samt skolledningen
 • Tis –  19:00-21:00 Föräldramöte åk 8 Ansvar mentorer åk 8 
 • Ons – 15:45-17:00 Genomgång mål och systematiskt kvalitetsarbete i gradängsalen Ansvar Skolledningen
 • Tors – Skolval klassvis hela dagen Ansvar So-inst.
 • Tors – 18:00-20:00 Föräldramöte åk 9 Ansvar mentorer åk 9

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna ska göra enkät om skolmiljön – de har fått mail om det för att göra det under mentorstiden. Elever som är borta då kan göra det fram till och med vecka 37.

Viktiga påminnelser

  • Elevrådsstyrelsen har ”Kick-off” på Aspnäs 15-16/9.
  • Lärakännasamtalen för åk 7 bör man börja planera in från mitten av september och framåt.
  • Friluftsdag skoljoggen 30/9.
  • Till v39-40 ska listningen av vilka som ska ha riktat stöd i Ma, Sv och Eng svara klart.

Sjökortet v35 29/8-2/9 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ingen måndagsmöte – alla är ute på olika extra aktiviteter

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Namnskyltar

Ni som inte har namnskyltar (förnamn efternamn samt ”Hedda Wisingkolan”) och vill ha det gör en beställning senast onsdag den 31/8 genom att klicka här

Försteläraruppdrag lå 22/23 och lå 23/24

Rut, Anna, Tobias och Marie har förstelärarauppdrag de kommande 2 åren. De kommer att få presentera sina uppdrag på någon konferenstid under hösten. uppdrag

Ärenden till EHT

Nu har vi testat och ser att det inte tillför någon kvalitet att kunna anmäla elevärenden via webben. Därför tas den funktionen bort. Alla ärenden ska nu anmälas via anmäls via A-lag / spec. i respektive A-lag.

Förfrågan från Technichus och Spilloteket i Östersund – arbete med återvinningsmetoder

Spilloteket

Under våren genomförde Spilloteket (Östersund) en fortbildningsinsats hos Technichus för årskurs 4-6 och fritidshemslärare. Fortbildningen handlade om de globala målen för hållbar utveckling, och hur man kan arbeta med spillmaterial i sin undervisning som inspiration inom området. Nu har de kommit tillbaka till oss med ett erbjudande om fortbildning för högstadiet som de vill hålla hos Technichus någon gång under höstterminen.  

Är detta något vi kan vara intresseade av – passar mkt bra ihop med skolans 5:e mål.

Mer om Spilloteket här: https://www.spilloteket.se/

Nytt upplägg för EHM

Vi har i EHT sett över arbetet med EHM och kommer att ändra förberedelsearbetet inför EHM-mötena det här läsåret. mer info om detta kommer inom kort. Alla EHM-tider ligger nu utlagda i kalendariet och Johan håller på att lägga ut det i schemat. 

Riktat stöd-tiden nu i början av terminen

Riktat stöd-tiden är nu blockerat för åk 7 och 9 i schoolity för veckorna 35-39. Riktat stöd i den vanliga formen startas upp v 40. Vilket betyder att behovsinventeringen för detta bör vara tydlig och kommunicerad med elev/vh samt meddelad till mig J.V inför v40.

Eleverna år 7 extra matematik.

Riktat stöd-tiden på schemat för år 7 under v 35-39 kommer att innehålla extra studier i matematik. Detta har varit ett vinnande koncept tidigare, vi kör detta i år igen.

Ansvariga: Onsdag lektion kl. 08.00.

22a Anna Bylund

22B Elisabet Enander

22C Sabine Dahlgren

22D Marie Borglund

Syv info. till åk 9

Ett pass för 20AB, vecka 37, för Syv-info finns utlagt på R.S tiden.

Ett pass för 20CD, vecka , för syv-info finns utlagt på R.S tiden.

WiFi-korten till elever

wifi

Inför kommande läsår tar vi bort Wifi-korten som Hanna har delat ut för att de ska kunna surfa med mobilerna. Tyvärr har det inte funkat bra som det var tänkt. Från och med nu får eleverna komma ner till Simon och få en kod och lösen på plats samt logga in på mobilen som dom vill ha ansluten. 

Modersmål

Aktuella språk för modersmålsundervisning, är i dagsläget: Somaliska, Tigrinja, Arabiska, Kurdiska, Dari, Persiska, Nederländska (på distans).

Elever som skall läsa modersmål, kommer under ht-22 att läsa detta på Wendela mellan kl 16.00-16.50 på tisdagar. Under vt-23 byter vi och undervisning är på Hedda W.

Detta gäller inte elever som läser arabiska. Arabiska kommer att undervisas på Hedda W under hela året måndag och tisdag.

Modersmål år 7. I dagsläget har Johan dålig överblick gällande elever som läser modersmål i blivande år 7. Eleverna skall kunna fortsätta med sina respektive modersmål utan att behöva söka

Inför varje läsår. Vi behöver hjälp av er mentorer i år 7 för att lista rätt elever till modersmålsundervisningen.

Följ Maries och Lindas kurs i Reykjavik här

Reykjavik

Här kommer ni kunna följa Maries och Lindas kurs i Reyjavik: https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/

Handsprit i klassrummen

Om ni vill ha handsprit i klassrummen får ni fylla på hos Simon.

Uppdaterade kuratorstider

Nya tillgänglighetstider gäller för Julia och Erik:

Skolkurator Julia Thun jobbar:

 • Jämn vecka: Mån – Fre: 08:00-15:00
 • Ojämn vecka: Mån: 08:00-15:00, Tis, Tor, Fre: 08:00-16:45
 • Onsdagar ledi

Skolkurator Erik Fahlberg är på skolan tisdagar och nås övrig tid på telefon eller mail.

Dessa tider ligger fäst i högerspalten här på heddawisingskolan.com 

Kompetensutveckling genom ”aktionsforskning”

Vad är aktionsforskning?
Aktionsforskning kan ses som ett sätt att få kunskap om sin egen praktik och därigenom förutsättningar för att förändra densamma. Utgångspunkten tas i den praktiska verksamheten. Aktionsforskning innefattar alltså en relation mellan tänkandet om och handlandet i praktiken. Centrala moment i aktionsforskningsarbetet är att som praktiker ställa frågor till praktiken, iscensätta en aktion, följa processen systematiskt samt reflektera över vad som sker. Processen avslutas med någon form av dokumentation. Den kunskap om den egna praktiken, som man på så sätt får, utgör grund för ett fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete. Källa: https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/vad-ar-aktionsforskning  

Skolverket säger följande om aktionsforskning: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/aktionsforskning-kan-starka-det-pedagogiska-ledarskapet 

Vill du kompetensutveckla dig genom aktionsforskning så öppnar MIUN för ett sådannt projekt – läs mer här: Inbjudan Kompetensutveckling inom Aktionsforskning

Åtkomst till bedömningsportalen

Jag har nu förlängt åtkomsten till bedömningsportalen hos skolverket för Anna B, Anna F, Anneli A, Jenny N och Christina E-B. Om det är fler som vill ha åtkomst till materialet i bedömningsportalen – lista er genom att klicka och skriva in här.  

Vad är en skola?!

Mycket viktiga ord i skoldebatten!! https://www.expressen.se/kultur/ide/kara-sverige-lat-mig–beratta-vad-en-skola-ar/ 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet till Kroatien diskuteras – beslut inom kort.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Det finns pengar över från projektperiod 1 – därför åker Linda Bäckmans och Marie Borglund på en SKUA-relaterad kurs till Island under vecka 34 – den kommer att återkopplas på konferenstid vecka 37-39.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Se över slutgiltigt förslag efter er input till lägstanivå för ämnessamarbete – förslag kommer inom kort.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni arbetar efter egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ingen mentorstid den här veckan.

Veckans tips

Mycket intressant från Lindas och Maries resa till Island – Blooms digital Taxonomy – att tänka på när vi använder digitala hjälpmedel. De får berätta mer om detta när det är tillbaka – det kan vara viktigt när vi arbetar med vårt digitaliseringsmål – att tillföra kvalitet med digitalisering.

Blooms digital taxonomy


Detta händer under veckan (v.35)

 • Hela veckan
  • Klass 20A har ansvar att tömma återvinningsstationerna
  • Screeningar i olika ämnen påbörjas.
 • Mån – Olika program för resp åk – Ansvar resp A-lag
 • Tis – Det vanliga terminsschemat börjar gälla för alla.
 • Tis –  08:00-10:00 Utdelning av de datorer som ännu inte delats ut – åk 7-9. I ljushallen. Ansvar Simon V
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – 7-9A och 7-9B presenterar sina verksamheter Ansvar resp A-lag

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu.

Sjökortet v34 22/8-26/8 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ingen måndagsmöte.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Program

Här finns ett något uppdaterat program för nästa veckas kommande 3 konferensdagar. Endast några mindre justeringar och tillägg ha skett sedan förra veckans Sjökort.

Program konferensdagar 16-24/8 inför ht 202

Det är fika varje dag på f.m. i ljushallen/personalrummet ca 09:45-10:15 och ca 14:00-14:30 (beroende på anslutande programpunkt). Lunch på egen hand varje dag utom (preliminärt) fredag 19/8 då vi ha gemensam lunch i ljushallen. Det kan komma att bli mindre förändringar i planeringen om förutsättningarna förändras.

Vissa av programpunkterna får a-lag 7-9B planera och utnyttja efter eget behov i samråd med skolledningen.

Måndag 22/8

 • 08:00-16:30 NO-dag – kompetensutveckling heldag. Se separat inbjudan.
 • 08:00-10:30 EHT träffas tillsammans för fortsatt planering framåt. Biblioteket. (inkl fika)
 • 08:00-10:30 Ämnesplanering / samplanering. (inkl fika)
 • 10:30-12:00 Internationella gruppen träffas för fortsatt planering framåt. Sal O227.
 • 10:30-12:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Möten med elever och föräldrar i 7-9B. (inkl fika)
 • 13:00-16:00 PREST-ämnesmöte på Brännaskolan. Se separat inbjudan.
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)

Tisdag 23/8

 • 08:00-10:00 EHT-temaplanering. I sal O112. (inkl fika)
 • 08:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 10:00-12:00 Gemensam genomgång av rutiner och riktlinjer samt planering av Wisingdagar.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand.
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 13:00-15:00 Uppföljning årskursvis vilka som ska ha SvA eller Sv. Alla spec. samt SvA/Sv-lärare. Samlas i O112. (inkl fika)
 • 15:00-16:00 A-lagsledarmöte. Eriks rum.

Onsdag 24/8

 • 08:00-09:00 Uppstart i resp A-lag för EHT-temaplanering. Bla prata om roller, uppgifter och ansvar på extra mentorstid.
 • 09:00-10:00 MBL19 – för MBL-gruppen. Se separat kallelse. Eriks rum.
 • 09:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter.
 • 10:00-12:00 Ämnesmötestid / samplanering (inkl fika)
 • 10:00-11:00 Spec.överlämning för mod.spr.lärare från Geresta (tid för Brännan kommer senare).
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-14:00 Möte i respektive A-lag – avstämning inför skolstart (program för första dagarna, ansvar, tider mm.)
 • 14:00-15:30 Egen planeringstid (inkl fika)
 • 15:30-16:00 Kort avstämning inför skolstart. I Gradängsalen.

_______________________________________

Första skoldagen – Torsdag 25/8

Planeringen för första skoldagen ser ut enligt följande. Därefter följer ni respektive a-lags/årskurs planering som ni mentorer presenterar för eleverna.

Åk 7

08:30 Åk 7 börjar med samling och presentation av all personal i Ljushallen. Respektive mentorer har skyltar och ställer sig i respektive hörn av Ljushallen. Därefter vidare till hemklassrummen.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Åk 8

09:00 Åk 8 börjar i resp hemklassrum.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Åk 9

09:00 Åk 9 börjar i resp hemklassrum.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Vanligt schema börjar på tisdag 30/8.

Följ Maries och Lindas kurs i Reykjavik här

Reykjavik

Här kommer ni kunna följa Maries och Lindas kurs i Reyjavik: https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/

Följande info har gått ut till elever och vårdnadshavare inför skolstart

Följande info har gått ut via mail och meddelande i Schoolity under fredagskvällen: Information till elever och föräldrar vid skolstart

Info om RAM-tider

Påminnelse – här finns riktlinjerna för hur man räknar RAM-tiderna: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-reglering-av-ramtider-och-avstc3a4mningsperioder.pdf

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet till Kroatien diskuteras – beslut inom kort.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Det finns pengar över från projektperiod 1 – därför åker Linda Bäckmans och Marie Borglund på en SKUA-relaterad kurs till Island under vecka 34. 
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Följ konferensdagsplaneringen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ konferensdagsplaneringen.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ingen mentorstid den här veckan.

Veckans tips

Myndigheten för psykologiskt försvar

Spännande och talande sida om manipulation mm. Extra intressant kring valet: https://www.bliintelurad.se/


Detta händer under veckan (v.34)

 • Hela veckan
  • Se planering ovan.

Aktuella enkäter att göra

 • Respektive ämneslag ska göra enkäten om ”Lägstanivå för ämnessamarbete” samt lämna eventuella kommentarer till radioprogrammet. Se länkar i Sjökortet v33.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu.

Sjökortet v33 16/8-19/8 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ingen måndagsmöte – vi börjar på tisdag

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Välkommen tillbaka efter ledigheten

Sensommarfält

Nu börjar terminen full av förväntningar, utmaningar och säkert en och annan överraskning. Hoppas sommaren varit bra – tid för vila, tid för nya intryck, tid för lust och inspiration. Det ska bli så trevligt att träffa er alla igen inför läsåret 22/23.

Här kommer årets första Sjökort – i stort sett med fokus på konferensdagarna innan eleverna kommer och terminen är igång på allvar. 

Program för konferensdagarna

Här finns ett något uppdaterat program för konferensdagarna. Endast några mindre justeringar och tillägg ha skett sedan jag skickade ut första versionen i fredags. Ni kommer att få ut detta i papper under tisdagen. Här finns emellertid ett bifogade filer samt en länk till et formsformulär som av naturliga skäl inte funkar så bra på papper.

Program konferensdagar 16-24/8 inför ht 2022

Det är fika varje dag på f.m. i ljushallen/personalrummet ca 09:45-10:15 och ca 14:00-14:30 (beroende på anslutande programpunkt). Lunch på egen hand varje dag utom (preliminärt) fredag 19/8 då vi ha gemensam lunch i ljushallen. Det kan komma att bli mindre förändringar i planeringen om förutsättningarna förändras.

Vissa av programpunkterna får a-lag 7-9B planera och utnyttja efter eget behov i samråd med skolledningen.

Tisdag 16/8

 • 08:00-08:30 Mingelfika i ljushallen för alla
 • 08:30-09:30 Uppstart av konfdagar – genomgång av program mm. I Gradängsalen.
 • 09:30-11:00 Egen planeringstid (inkl fika) inklusive att lyssna på p1-dokumentär (42 min) inför ämnesplaneringstiden i e.m. Lyssna på dokumentären här: https://sverigesradio.se/avsnitt/1093713
 • 11:00-12:00 Mål och indikatorer – systematiskt kvalitetsarbete framåt (fortsättning på konftiden onsdag 7/9). I Gradängsalen.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-13:30 Gemensam start på ämnesplaneringen – genomgång av förslag till lägstanivå för ämnessamarbete/planering. I Gradängsalen. 
 • 13:30-16:00 Ämnesplanering (inkl fika) – Diskussion kring P1-dokumentären. Frågor mailas ut separat. Därutöver – planering / diskussion om utnyttjandet av Wisingdagar – studiebesök/alternativa examinationer/koppling till den löpande planeringen.
  • Länk till formsenkät skickas ut separat.
 • 13:30-14:30 A-lagsledarmötestid. Eriks rum.
 • 14:30-16:00 EHT träffas tillsammans för planering framåt. Biblioteket.

Onsdag 17/8

 • 08:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 08:00-09:00 A-lag 7 planering av ”Skogen i skolan”. Sal O112
 • 08:00-09:00 A-lag 8 introduktion till YAM Sal O226
 • 09:00-10:00 Tid för spec att börja planera anpassningar – UDL och differentierande undervisning för ämneslagen. Studiegården. (inkl fika)
 • 10:00-11:30 Reunion presenterar sin resa samt gör övningar. I Gradängsalen.
 • 11:30-12:30 Lunch på egen hand.
 • 12:30-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 12:30-14:00 EHT-temaplanering. Samlas tillsammans i sal O112 – delar upp er efter behov. (inkl fika.
 • 14:00-16:00     Internationella gruppen träffas för planering framåt. Sal O227

Torsdag 18/8

 • 08:00-12:00 Presentation av ny kursplan för SvA/Sv av Linda Castell för alla SvA/Sv-lärare, alla spec., studiehandledare samt skolledning. Följande är anmälda: Victoria Ö, Malin S, Carina BB, Sara B, Marie B, Anna F, Anna W, Rut S, Annelie A, Erik J, Johan V. På Parkaden
 • 08:00-12:00 Ämnesmötestid / samplanering för övriga. (inkl fika) Särskilt möte 08:00-10:00 för Fr (Christina B-E) och No-ämneslaget ang samarbete med Frankrike.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika).
 • 13:00-14:20 Överlämning från Geresta inför åk 7 – alla som undervisar åk 7, i sal N215A+B. 14:20-14:30 – bensträckare hämta kaffe…
 • 14:30-16:00 Överlämning från Brännan inför åk 7 – alla som undervisar åk 7, i sal N215A+B

Fredag 19/8 

 • 08:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 08:00-09:30 A-lag 7 – spec.överlämning. I sal O112.
 • 10:00-11:30 Ämnesmötestid / samplanering. Idh-lärare träffar Idh-lärare från Gymnasiet.
 • 11:30-12:30 Gemensam lunch i Ljushallen
 • 12:30-14:30 Genomgång av Gleerups planeringsverktyg samt föreläsning om digitalt läsande. I Gradängsalen. (inkl fika).
 • 14:30-16:00 A-lagsmöten i respektive A-lag

Måndag 22/8

 • 08:00-16:30 NO-dag – kompetensutveckling heldag. Se separat inbjudan.
 • 08:00-10:30 EHT träffas tillsammans för fortsatt planering framåt. Biblioteket. (inkl fika)
 • 08:00-10:30 Ämnesplanering / samplanering. (inkl fika)
 • 10:30-12:00 Internationella gruppen träffas för fortsatt planering framåt. Sal O227.
 • 10:30-12:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Möten med elever och föräldrar i 7-9B. (inkl fika)
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)

Tisdag 23/8

 • 08:00-10:00 EHT-temaplanering. I sal O112. (inkl fika)
 • 08:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 10:00-12:00 Gemensam genomgång av rutiner och riktlinjer samt planering av Wisingdagar.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand.
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 13:00-15:00 Uppföljning årskursvis vilka som ska ha SvA eller Sv. Alla spec. samt SvA/Sv-lärare. Samlas i O112. (inkl fika)
 • 15:00-16:00 A-lagsledarmöte. Eriks rum.

Onsdag 24/8

 • 08:00-09:00 Uppstart i resp A-lag för EHT-temaplanering. Bla prata om roller, uppgifter och ansvar på extra mentorstid.
 • 09:00-10:00 MBL19 – för MBL-gruppen. Se separat kallelse. Eriks rum.
 • 09:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter.
 • 10:00-12:00 Ämnesmötestid / samplanering (inkl fika)
 • 10:00-11:00 Spec.överlämning för mod.spr.lärare från Geresta (tid för Brännan kommer senare).
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-14:00 Möte i respektive A-lag – avstämning inför skolstart (program för första dagarna, ansvar, tider mm.)
 • 14:00-15:30 Egen planeringstid (inkl fika)
 • 15:30-16:00 Kort avstämning inför skolstart. I Gradängsalen.

_______________________________________

Första skoldagen – Torsdag 25/8

Planeringen för första skoldagen ser ut enligt följande. Därefter följer ni respektive a-lags/årskurs planering som ni mentorer presenterar för eleverna.

Åk 7

08:30 Åk 7 börjar med samling och presentation av all personal i Ljushallen. Respektive mentorer har skyltar och ställer sig i respektive hörn av Ljushallen. Därefter vidare till hemklassrummen.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Åk 8

09:00 Åk 8 börjar i resp hemklassrum.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Åk 9

09:00 Åk 9 börjar i resp hemklassrum.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Vanligt schema börjar på tisdag 30/8.

Förebyggande arbete för psykisk hälsa hos ungdomar

Centrala elevhälsan har utbildat en handfull handledare i YAM vilket är ett evidensbaserat program för att lära sig om psykisk hälsa samt att få verktyg för att hantera sitt psykiska mående. Alla elever i åk 8 kommer att få genomgå ett sådant program under året. Läs mer om YAM genom att klicka här

Påminnelse – Medarbetargalan 2022

Årets medarbetargala kommer att äga rum 2/11 (onsdag v. 44). Tanken med att tidigarelägga galan är att fler medarbetare ur Skolförvaltningen ska kunna ha möjlighet att delta eftersom det är skollov.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet till Kroatien diskuteras – beslut inom kort.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Det finns pengar över från projektperiod 1 – därför åker Linda Bäckmans och Marie Borglund på en SKUA-relaterad kurs till Island under vecka 34. 
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Följ konferensdagsplaneringen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ konferensdagsplaneringen.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ingen mentorstid den här veckan.

Veckans tips

samarbete

Spännande och viktigt om samarbete i skolan:

Skolverket: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/samarbete-bygger-en-battre-skola

Forskning på Karlstads universitet: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:740283/FULLTEXT01.pdf


Detta händer under veckan (v.33)

 • Hela veckan
  • Se planering ovan.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu.

Sjökortet v24 13/6-17/6

 

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Eva bjuder på fika
 • Göra riskbedömningar
 • Inför skåpstädning
 • Inför åk 9 avslutningsfest
 • Stipendier
 • Inför fredagens fest och temadag!
 • Planering avslutningsdagen
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Inför skåpstädning

Inför skåpstädning mm kommer särskilda säckar för källsortering att delas ut. Viktigt att källsortering sker – men för att de små kärlen inte ska bli överfulla så ska de inte användas vid skåpstädningen.

Planering konf.dagar juni – slutgiltig

Här nedan kommer den slutgiltiga planeringen för konf.dagarna i juni. (Tillägg från förra veckan är i rött)

 • 15/6 Onsdag – Avslutningsdagen
  • ca 13:00-14:30 ses vi för en enklare lunch/fika i personalrummet / ljushallen
  • 14:30-17:00 Egen tid.
 • 16/6 Torsdag
  • 08:00-09:00 A-lagsledarmöte 
  • 09:00-10:30 Möte EHT – fortsättning från fredagen
  • 08:00-10:30 Egen tid
  • 10:30-11:00 Alla ämneslärare och resurser samlas i gradängsalen ang ramar för ämnesplanering.
  • 11:00-12:00 Ämnesmötestid
  • 12:00-13:00 Lunch
  • 13:00-16:00 Uppföljning av läsåret – inkl plan o hot och våld samt plan mot kränkningar och diskriminering.
 • 17/6 Fredag
  • ca 08:00-16:00 Heldag kring motivation, inkludering mm utifrån våra erfarenheter på resor. Gemensam lunch.
  • ca 16:00 – Fest med aktiviteter – internationellt tema / beach?!
 • 20/6 Måndag
  • 08:00-09:30 A-lagsmöte (bla planera första dagarna i juni (matplanering till Lena i köket)
  • 09:30-11:00 Egen tid
  • 12:00-16:00 inkl tid för lunch – Ämnesmötestid för gemensam ämnesplanering.

Schema för sista veckan

Här är planeringen (orörd från förra veckan) för sista dagarna med eleverna. 

Planering sista dagarna vt22


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Envising:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Inga fler mobiliteter under projektperiod 1.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Inget vanligt ämneslag

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Inget vanligt A-lag

Att göra på mentorstid

Ingen vanlig mentorstid


Veckans tips

Njut av ledigheten som snart kommer.  🙂 


Detta händer under veckan (v.24)

 • Hela veckan
  • Se planering ovan!
 • Fre – Gemensam lunch och Festmiddag på kvällen!!

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen enkät just nu.

Viktiga påminnelser

  • Göra riskbedömningar för aktiviteter.

Sjökortet v23 7/6-10/6

 

Allmän information 

Inget måndagsmöte

 • Läs därför noga igenom hela Sjökortet.
 • Missa inte att det är extra mentorstid på tisdag morgon kl 08:00.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Deadline för betyg – torsdag

På torsdag kl 23:59 är det deadline för betygsinmatning. Vi har lagt betygsinmatningen senare än i stort sett alla skolor i kommunen för att ge er mer tid – det innebär dock att vi har mindre tid att lösa förarbetet för publiceringen den 15/6 (på eftermiddagen). Alltså: ALLA MÅSTE HA MATAT IN SINA BETYG PÅ TORSDAG KVÄLL

Extra mentorstid tisdag morgon 08:00-08:40

Glöm inte att det är extra mentorstid på tisdag morgon för alla elever. För er som missat att informera eleverna så har sms/meddelande/mail gått ut till alla elever. 

Plan hot och våld – förslag

Plan för åtgärder vid hot och våld i skolan kommer att skickas ut under måndagen (pga problem med uppkoppling). Det är ett förslag – med andra ord är det fritt att komma med feedback. Vi kommer att prata om detta på torsdag den 16/6.

Gemensam ämneslagstid

Utifrån input från den 25/5 och ämneslagsmötena på Wendela så håller vi på att se över om vi kan ha ämneslagsmöte på måndagar för alla ämnen mellan ca15:30 och 16:30 varannan vecka. Det skulle skapa klart bättre förutsättningar för ämnesövergripande samarbeten, planeringstid inför Wisingdagar, samt ämnessamarbete mellan skolorna. Vi återkommer om detta om vi ser att det går att genomföra schematekniskt.

Schema lå 22/23

I början av veckan kommer vi att öppna för att titta på scheman inför lå22/23. När den infon öppnas vill vi ha input sås snart det går för att se om det är något vi behöver ändra och om det går.

Elevmappar åk 9 ska rensas

Elevmapparna för åk 9 är fortfarande orörda – och orensade. Detta ska göras innan ni mentorer i åk 9 går hem för sommaren.

Planering konf.dagar juni

Här nedan kommer ett översiktlig preliminär planering för konf.dagarna i juni. Den är preliminär och det är därför viktigt att var och en meddelar Erik senast fredag lunch v23 om det är något som saknas och ska läggas till (fika f.m. och e.m. kommer att finnas alla dagar). 

 • 15/6 Onsdag – Avslutningsdagen
  • ca 13:00-14:30 ses vi för en enklare lunch/fika i personalrummet / ljushallen
  • 14:30-17:00 Egen tid.
 • 16/6 Torsdag
  • 08:00-09:00 A-lagsledarmöte 
  • 08:00-10:30 Egen tid
  • 10:30-11:00 Alla ämneslärare och resurser samlas i gradängsalen ang ramar för ämnesplanering.
  • 11:00-12:00 Ämnesmötestid
  • 12:00-13:00 Lunch
  • 13:00-16:00 Uppföljning av läsåret
 • 17/6 Fredag
  • ca 08:00-16:00 Heldag kring motivation, inkludering mm utifrån våra erfarenheter på resor. Gemensam lunch.
  • ca 16:00 – Fest med aktiviteter – internationellt tema / beach?!
 • 20/6 Måndag
  • 08:00-09:30 A-lagsmöte (bla planera första dagarna i juni (matplanering till Lena i köket)
  • 09:30-11:00 Egen tid
  • 12:00-16:00 inkl tid för lunch – Ämnesmötestid för gemensam ämnesplanering.

Uppdaterat schema för sista veckan

Här är planeringen (orörd från förra veckan) för sista dagarna med eleverna. För åk 7, 9 och 7-9B är det viktigt att ni noterar tiderna för er tid på Smitingen utifrån mail utskickat torsdag e.m.

Hör dock av er snarast om ändringar görs.

Planering sista dagarna vt22


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Envising:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Inga fler mobiliteter under projektperiod 1.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Ni som hinner ha ämneslag under veckan – följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Gå igenom planeringen för sista veckan.

Att göra på mentorstid

Tisdag morgon

 • Gå igenom hur man beter sig på mässa – inför internationella mässan på tisdag morgon.
 • Prata om programmet sista dagarna för resp årskurs.

Veckans tips

vila

Nu så här i slutspurten – återhämta dig effektivt när du kan!! https://www.folkhalsan.fi/tidningen-folkhalsan/artiklar/sa-sover-och-aterhamtar-du-dig-battre/


Detta händer under veckan (v.23)

 • Hela veckan
  • 21D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Från torsdag följer resp klassårskurs planeringen enligt ovan.
 • Tis – 08:00-08:40 – Extra mentortid för alla klasser Ansvar mentorer
 • Tis – 09:00-11:00 Internationell mässa. Se schema i veckobrev v21: https://heddawisingskolan.com/2022/05/22/sjokortet-v21-23-5-27-5/ Ansvar Tobias, Ann-Sofie mfl samt alla lärare som följer sina klasser till mässan.
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid – inmatning av betyg Ansvar Erik J
 • Tors – 23:59 Deadline för betygsinmatning Ansvar alla ämneslära
 • Fre – 08:00-12:00 Uppföljning av läsåret EHT Ansvar Erik J och Anna E

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Se filmen om terminsbetyg.

Sjökortet v22 30/5-3/6

 

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Plan för dagen  – blivande åk 7 samt nuv. åk 7 och 9
 • Fotboll på onsdag
 • Anmälan till handledarkurs inför att vi blir övningsskola – senast idag kl 12:00
 • Kulturombudsmöte
 • Daniel är utlånad ett par halvdagar i veckan till Wendela
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Anmälan till åk 9s avslutningsfest mån 13/6

Måndag den 13/6 är det avslutningsfest för åk 9. Det är viktigt att man som lärare anmäler sig via forms om dom ska komma – se anmälningslänk nedan – Fyll i denna forms senast 1/6 kl 17.00:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcBN2OxDLYx5CkekLxMXqZkFUQzBSWkxNQUo3TVg2UFRGVTcyQ0pLNE84Qy4u

Handledarkurs i samband med att vi blir övningsskola

Se mail från Erik i onsdags ang anmälan till kurs / handledarutbildning i samband med att vi blir övningsskola. Läs detaljerna där – gör anmälan via länken där eller vis den här länken: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNTVTQjk5UERVSzZEOFM5Tk4yOUJPSUJNWiQlQCNjPTEu 

Planering konf.erensdagerna i juni

En detaljerad planering för de konferensdagarna i juni kommer inom kort. I kalendariet finns en del poster utlagda redan. De poster som ligger där kommer att finnas med i planeringen men kan komma att kastas om något för att få logistiken att funka. Planeringen fredag den 17/6 ligger dock fast.

Kultur i skolan inför kommande läsår

På måndag 30/5 är det  kulturombudsmöte, kl 15.00. Finns det något ni önskar i kulturutbud / aktivitetrer inför kommande läsår – hör av er till Johan innan 15:00 måndag.

Uppdaterat schema för sista veckan

Här kommer en uppdaterad planering för sista dagarna med eleverna. Hör av er snarast om ändringar görs. Detta har skickats ut till alla elever och vårdnadshavare.

Planering sista dagarna vt22

Fotboll onsdag 1/6 och konftid. den dagen

Nu är fotbollsmatchen flyttad till nu på onsdag den 1/6. Det blir spel utan publik uppe på Bondsjöhöjdens IP. En handfull vuxna från Hedda resp Wendela kommer att vara på plats. Vi förstår dock att det finns risk att viss publik dyker upp, men inga elever ska släppas iväg från lektioner för att titta på fotboll.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Följ deras blogg här: https://erasmusbreakingbarriers.wordpress.com/ 

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Inga fler mobiliteter under projektperiod 1.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Ni som hinner ha ämneslag under veckan – följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Gå igenom planeringen för sista veckan.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Prata om programmet sista dagarna för resp årskurs 

Veckans tips

Kooperativt lärande

Tips på gruppstärkande övningar inför de sista dagarna i skolan: https://kooperativt.com/2016/07/25/gruppstarkande-ovningar/ 


Detta händer under veckan (v.22)

 • Hela veckan
  • 21D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Både Erik F och Julia T är på kurs hela veckan.
  • Anders B är ledig 1/6-10/6 – Under tiden får vi återigen rå om Agneta 🙂 som sköter cafét!!!
 • Mån – 09:00 och framåt – Friluftsdag, träff med nya åk 7 Ansvar Idrottslärare samt blivande mentorer åk 7.
 • Ons – 13:00-15:00 – Fotboll WH vas HW (utan publik) Ansvar Idrotsslärare
 • Ons – 15:45-17:00 Konftis – uppföljning av läsåret mm. Ifyllning av enkäter och samdiskussion. Ansvar Erik J
 • Tors – 08:00-09:00 MBL19 (formell kallelse kommer – men det handlar främst om datum kommande läsår som inte blev klart förra MBL19) Ansvar skolledning och fackombud
 • Fre – 08:00-12:00 preliminärt – Uppföljning av läsåret EHT Ansvar Erik J och Anna E

Aktuella enkäter att göra

 • För er som är intresserade – anmäl er till handledarkurs – se ovan
 • För er som är intresserade – anmäl er till åk 9s avslutningsfest senast 1/6 – se ovan

Viktiga påminnelser

  • Se filmen om terminsbetyg.

Sjökortet v21 23/5-27/5

 

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Planering onsdag 25/5
 • Internationella mässan den 7/6
 • Luncher sista veckan – senast måndag info till Lena Ö
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Internationell mässa 7/6 

Erasmus+ logga

Den 7/6 är det mässa internationell mässan i Ljushallen då vi visar och presenterar våra olika internationella aktiviteter som är kopplade till Ersamus+. Miranda Samuelsson som går på United World Colleges, UWC, kommer även att presentera UWC som skola och sitt första år i Italien.

Mässan är öppen mellan 09.00 – 11.00 och eleverna förväntas besöka ljushallen enligt följande:

 • 09.00-9.30        
  • Besök av 7orna i ljushallen
  • 9A + 9B lyssnar på Miranda i gradängen      
 •  09.30-10.00     
  • Besök av alla 9or i ljushallen
 • 10.00-10.30    
  • Besök av 8orna i ljushallen
  • 9C + 9D lyssnar på Miranda i gradängen
 • 10.30-11.00   
  • Besök av åk 7 och 8 på Kastellskolan i ljushallen.
 • 11.00-11.30   
  • Kastellskolan lyssnar på Heddas presentation av olika mobiliteter i gradängen

Viktigt att alla mentorer pratar med klasserna om hur man beter sig i på mässa – se nedan om mentorstiden.

Medarbetargalan 2022

Årets medarbetargala kommer att äga rum 2/11 (onsdag v. 44). Tanken med att tidigarelägga galan är att fler medarbetare ur Skolförvaltningen ska kunna ha möjlighet att delta eftersom det är skollov.

Besök från Frankrike / Lyon v.22

Under vecka 22 kommer en ämnesinspektör från Lyon att vara i skolan. Han kommer att följa ett liknande program som besökarna från Lyxemburg och Nantes. Han heter David Lafrage och kommer att presentera sig under sina klassrumsbesök under veckan. Han är intresserad av svenskt skolsystem i stort.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Inga fler mobiliteter under projektperiod 1.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Ni som hinner ha ämneslag under veckan – följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera för och meddela Lena Ö luncherna under sista skolveckan – meddela henne senast den 23/5.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Prata med eleverna i alla klasser år 7-9 om vad ”mässa” innebär. Vad är syftet med att ha en mässa (att få visa upp något – information, en vara, en idé – jämför bokmässa, bilmässa, hurdjursmässa, gymnasiemässa) och hur uppträder man som deltagare. Det kommer att bjudas på snacks under mässan – det tar man emot med ödmjukhet, snacks är till för alla – inte ta allt för den som är först till kvarn, etc.

Veckans tips

Pedagog värmland

Bra tips för en inkluderande skolavslutning från Pedagog Värmland: https://pedagogvarmland.se/blog/skolnarvaroprojektet/20180605/tips-och-tankar-infor-skolavslutningen/


Detta händer under veckan (v.21)

 • Hela veckan
  • 21D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Kortvecka för elever och lärare.
 • Mån – 10:30-11:30 forts skyddsrond Ansvar Erik och resp skyddsombud.
 • Tis – 12:30-16:30 – Överlämning inför åk 7 till 7-9B Ansvar Erik och medarb. i 7-9B
 • Ons – eleverna lediga bortsett elever som har lovskola
 • Ons – Studiedag ang nya kursplaner – se inbjudan från Camilla S.
 • Fre – Lovskola för de elever som anmält sig

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Se filmen om terminsbetyg.