Sjökortet v38 14/9-18/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo
 • Hur har det gått med ämneslagsplaneringen.
 • Alla lärare och resurser – göra enkät om nuläget och SKUA – se länk i Sjökortsutskick.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Översiktsvyn – se elevernas anpassningar och gör lista med behov

I mailet om det här Sjökortet finns en länk till en kort instruktionsfilm för hur enkelt får en översikt över alla extra anpassningar i en klass. I instruktionsfilmen förklaras även hur man tar ut en klasslista där alla stödbehov finns listade.

Arbetet med Arenor och arenakompetens

Sammanställningen av era idéer och kommentarer från när Värdeskaparna var hos oss och pratade om arenakompetens är klar. Det har varit jättegivande att gå igenom och läsa era tankar och idéer. Nu kommer tid avsättas och representanterna för respektive A-lag kommer att få sätta sig och sammanställa detta unde rv.38-39. Kallelse kring detta kommer till de berörda.

Revideringen av indikatorer är på gång

Det revisionsarbete av våra indikatorer kring kommunens mål för skolan – En god miljö för utveckling och lärande – är på gång. Allt material är sammanställt och nu ska vi diskutera på A-lagsmötet hur vi tar det vidare nästa steg Elevrådet ska också få säga sitt innan revideringen.

Coronaregler för elever på biblioteket

Info från biblioteket:

Skolklasser och förskolegrupper är välkomna att besöka Härnösands bibliotek och låna böcker i höst. Förbokning är obligatorisk! Detta för att undvika att flera grupper kommer samtidigt. Dessutom har vi större möjlighet att hjälpa till när vi vet när ni kommer.

Bokning görs via mail eller telefon:

Birgitta Norgren – 0611-865 09
Helene Lundgren – 0611-865 35
Olle Backstrom – 0611-865 08

Vänliga hälsningar,
Härnösands bibliotek, barn- och ungdomsavdelningen

Information om SKUA-föreläsning på onsdag 16/9

Linda och Malin önskar oss välkomna till den första SKUA-föreläsningen med Maria Wiksten på onsdag. Det innebär att undervisningen bryts ca 14:45 för att ni ska samlas i A-lagen och förbereda webföreläsning. Simon / Börje hjälper till att rigga ljud där det behövs.

Inbjudan till föreläsning/workshop med Maria Wiksten

Hjärtligt välkomna till en innehållsrik eftermiddag med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt!

Vad? “Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – vad och varför?” en interaktiv föreläsning med diskussioner och workshopinslag.

När? Onsdag 16 september kl. 15-17.

Var? Arbetslagsvis, i klassrum.

Hur? Varje arbetslagsledare/samordnare kopplar upp sig och sitt arbetslag via Zoom. Länk skickas ut någon dag innan. Det kommer att vara en digital föreläsning med workshopinslag.

Fika kommer att finnas att hämta inför mötet. (med andra ord så förskjuts vårt fikaschema i personalrummet) Samtliga tar med papper, penna, dator/iPad/smartphone.

Varför? Uppstart inför den kommande SKUA-fortbildningen.

Vem? Maria Wiksten arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet. Hon är legitimerad lärare med behörighet i svenska och svenska som andraspråk för åk 4 till gymnasiet. Den längsta arbetslivserfarenheten har hon från gymnasiet där hon undervisat både nationella program och på språkintroduktion men hon har även arbetat på SFI, haft gymnasiala kurser på VUX och undervisat på högstadiet.

Skolutveckling är ett stort intresseområde, och hon har varit med och drivit flera språkutvecklande projekt för skolor.

Innan NC arbetade hon på Språkforskningsinstitutet på FoU-enheten i Stockholm stads utbildningsförvaltning med ett liknande uppdrag som nu, men kommunalt istället för nationellt.

Tillsammans med sin kollega Björn Kindenberg har hon skrivit de praktiska metodböckerna “Språkutvecklande SO-undervisning” och “Språkutvecklande NO-undervisning”.

Vänliga hälsningar Maria Wiksten och SKUA-utvecklarna

Kartläggning nuläge inför SKUA

För att kunna mäta och ha en grund för diskussion kring hur SKUA-projektet påverkar oss  så ska vi mäta av nuläget kring hur vi ser på och arbetar med de framgångsfaktorer och omständigheter som finns kring språk- och kunskapsutvecklande arbete. Se länk i mailet om det här Sjökortet. Vi (all pedagogisk personal) fyller i enkäten på måndagsmötestiden.

Skolfoto

Under de kommande veckorna kommer Börje att ta kort på alla elever i åk 7 samt alla där vi har luckor i Schoolity idag i åk 8 och åk9. Skolfotot är obligatoriskt av såväl säkerhets som coronaskäl eftersom vi på ett enkelt sätt vill kunna se efter vilka ungdomar vi har i huset – vilka som hör till os eller ej. Schema kommer inom kort

Simons  kommande frånvaro

Under några veckor framöver kommer Simon att vara på körkortsutbildning och därför inte på skolan så mkt. Men Börje och Mattias finns på plats.


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Påminnelse – här är agendan som är tänkt att vi ska följa under A-lagsmötena. Den gäller fram tills att ”Arenaarbetet” är klart. Agenda A-lagsarbete
 • Om det inte gjordes v37 – diskutera uppdaterade riktlinjer – se ovan.

Att göra på mentorstid

 • Vanlig mentorstid – ta upp eventuella arbetsmiljöfrågor för eleverna. Meddela dem till elevrådsrepresentanten som får ta det vidare till elevskyddsombuden. Möte med dem kommer inom kort.

Veckans tips 

Sopor

Mkt intressant om sopor och hållbar utveckling. Bra underlag för diskussioner i många ämnen – kunskapskanalen: https://kunskapskanalen.se/program/39545/sanningen-under-sopbergen 


Detta händer under veckan (v.38)

 • Tis – Erik jobbar hemifrån – nås nia Skype/Teams/telefon och mail. Länk till Teams-möte finns i tisdagsbokningen i den gemensamma kalendern under ”Erik jobbar hemifrån
 • Tis – 15:05-17:00 EHM 7-9B Ansvar EHT och A-lag
 • Ons – 15:00-17:00 Konf.tid. SKUA-föreläsning – lektionerna bryts 14:45 och det bjuds på fika från Skolförvaltningen Skolledningen / SKUA-samordnare

Aktuella enkäter att göra

 • Senast 15/9 ska enkäten om nuläge inför SKUA göras. Finns länk i mailet om det här Sjökortet.

Viktiga påminnelser

 • Gå igenom förväntansdokumentet för input – viktigt att förväntansdokumentet gås igenom med alla elever och diskuteras. Input för ev revidering görs efter att vi fått input.

Sjökortet v37 7/9-11/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo
 • Utdelning datorer åk 7
 • Undervisande lärare i 9B samlas för kort info.
 • Alla lärare och resurser – göra enkät om digitalisering – Ta med dator – se länk i Sjökortsutskick.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Informationsmaterial istället för föräldramöten

Nu är informationsmaterialet i stort sett klart. Det saknas dock några ljudspår då vi inser att vi inte helt säkert kan lägga ut dessa på ett bra sätt. Men titta gärna igenom materialet – se länk nedan. Alla blå rubriker är länkar till olika informationssidor. Kom gärna med återkoppling senast under tisdag – vi vill få ut materialet så snart som möjligt.

Klicka här för att öppna Powerpointen.

Ny delning av den gemensamma kalendern

En ny delning av den gemensamma kalenderns skickades ut förra veckan. Det är den andra versionen som gäller – den första delningen fungerade inte. Hör av er till Erik om ni inte får upp den.

Förslag till schablonavdrag för luncher

För att förenkla för alla parter tänkte vi erbjuda schablonavdrag för luncherna på samma sätt som Geresta, Brännan och Wendela gör. Det skulle innebära att man gör ett schablonavdrag på 300 kr under sept – april men inget avdrag under augusti maj och juni. Detta stället för att man kryssar i varje dag.

Dominique Adou är med oss på måndagar

Dominique följer Christina Biela Enberg  i undervisningen i Franska på måndagar här på Hedda. Välkommen igen  Dominique!

Vilka soom ska gå på RS på onsdagar

Viktigt att A-lagsledare samlar in vilka som ska går på RS på onsdagar och i vilket ämne. Varje lärare ska INTE kontakta Johan om detta – det ska samlas in per arbetslag.

”Temaperioder” byter preliminärt namn till ”Wisingdagar”

Vi har aldrig varit riktigt nöjda med begreppet ”Temaperioder” och har nu preliminärt bestämt att de ska heta ”Wisingdagar I, II och III” för att det inte ska hamna förväntningar på temaupplägg eller liknande.

Vi är dock mycket öppna för förslag – kom gärna in med alternativa namn på dessa dagar/perioder. Vi bör dock ha det klart i god tid innan de börjar – gärna senast vecka 40.

Datorer åk 7

Nu är datorerna klara för leverans i åk 7. Johan har gjort ett schema för detta. Det behövs ca en timme per klass för utdelning och en första inloggning för eleverna. Mattias, Simon och Börje gör detta tillsammans med eleverna i form av en Workshop i gradängsalen under tisdag och onsdag nästa vecka. Följande schema finns inlagt i elevernas agenda de tider då de berörs. Viktigt att undervisande lärare är med på plats:

 • Tisdag 7a kl 13.20
 • Tisdag 7b kl. 10.20
 • Onsdag 7c Kl 08.00
 • Onsdag 7d kl 09.50.

SKUA – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

På onsdagskonferensen kommer Malin och Linda från Wendela hit och presenterar det kommande SKUA-upplägget för de kommande åren. Därefter har vi en SKUA-föreläsning på onsdag 16/9 15:00-17:00 (undervsiningen får avslutas något tidigare – mer info om detta kommer) och ett motsvarande SKUA-upplägg onsdag den 18/11.

Reviderade 

Nu har ”riktlinjer för betygssättning” och ”riktlinjer för läxor” reviderats efter era förslag. Det blev ganska små och få ändringar eftersom ni i stort var nöjda med de texter vi har. Ändringar har dock skett och era kommentarer och förslag har tagits på allvar – se ”Återkopplingsfilerna nedan”…. Titta igenom de nya samt de kommentarer jag har gjort på de idéer ni haft. Se nedan:


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Om det inte gjordes v36 – diskutera uppdaterade riktlinjer – se ovan.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd för alla klasser – uppföljning elevrådets kickoff.
 • Åk 9 – SYV håller på att förbereda en SYV-chat och vill inför detta få in frågor som kan förberedas. Samla in dessa på mentorstid.

Veckans tips 

Inspirationsföreläsning

Inspirationsföreläsningar

Lärarförbundets medlemmar har redan fått tips om detta – Kan kanske vara intressant för fler på skolan om tid finns. Om en medlem i Lärarförbundet anmäler sig via en länk kan ju fler ta del om man kopplar upp sig på en projektor.

Lärarförbundet anordnar en serie föreläsningar under hösten. De sänds digitalt och därför har alla medlemmar möjlighet att delta. Och om man inte har tid exakt den tid de sänds kan man ta del av dem inom 7 dagar efteråt.

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/inspirationskvallar


Detta händer under veckan (v.37)

 • Mån – 13:00-14:00 Elevrådsmöte – Ansvar elevrådet och Martin/Anders
 • Tis – 13:00-14:00 RKA Ansvar Skolledningen inkl skyddsombuden
 • Tis – 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. SKUA-info Skolledningen / SKUA-samordnare
 • Tors – 15:30-17:15 EHM åk 9 Ansvar A-lag och EHT

Aktuella enkäter att göra

 • Senast den 11/9 ska enkäten om digitalisering göras.

Viktiga påminnelser

 • Gå igenom förväntansdokumentet för input – viktigt att förväntansdokumentet gås igenom med alla elever och diskuteras. Input för ev revidering görs efter att vi fått input.

Sjökortet v36 31/8-4/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo
 • Ang förberedande MBL
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Att fundera på inför mötet med eleverna i undervisningen

Vi måste fråga oss som möter elever vilken inställning vi har i vårt kärnuppdrag.

”Inställningen är inte att eleverna kommer till klassen för att få undervisning, utan att läraren kommer till klassen för att utvärdera effekten av sin undervisning.”

Hattie, J., The Applicability of Visible Learning to Higher Education…

Datorer åk 9 

På måndagens mentorstid ska resp. mentorer i åk 9 samla in påskrivna ansvarsavtal. Därefter lämnas avtalen till Simon/Börje och de börjar förbereda utdelning till klasserna i åk 9.

Vilka ska ha RS – riktat stöd

Inom kort kommer vi att vilja ha in vilka elever som ska ha schemalagt riktat stöd – det gäller främst åk 7 – men även förändringar i åk 8 och 9.

Läsårets första förberedande MBL

På måndag 10:30-11:30 har vi vårt första förberedande MBL – inget regelrätt MBL19 – mer ett resonerande för att utvärdera hur vi ska jobba med MBL-strukturen under året – brainstorming.

Lektionsbesök

Från och med v.37 komemr jag, Erik J, att göra lektionsbesök hos alla undervisande lärare. Jag kommer att börja utifrån åk 7 och sedan ta alla 12 klasser så att alla klasser får minst ett besök. JAg kommer att utgå ifrån någon av de teman vi tog fram förra hösten infö lektionsbesök:

Elevrådet har kick-off på Aspnäs tors-fre

Torsdag till fredag är elevrådet i Aspnäs för kick-off och årsmöte. De är borta hela dagarna.

Innan årsmötet behöver intresseanmälningar till rollen som elevskyddsombud för åk 23 lämnas in. Lyft frågan under mentorstiden.
Viktig info att få med angående skyddsombud:

 • Rollen som elevskyddsombud innebär att du som är elev får lära dig om fysisk-/ (rum och lokaler) samt psykisk-/ (stress, hög volym mm) arbetsmiljö och hur dessa påverkar oss samt vilka bestämmelser som finns kring detta. Elevskyddsombuden kommer att tillsammans med skolledare och personalens skyddsombud göra en skyddsrond där lokalerna i skolan undersöks och en rapport med förslag på åtgärder sedan skrivs. Rapporten skrivs ej av elevskyddsombuden, men de har full rätt att ta del av den. Eleverna på skolan har även rätt att kontakta någon av skyddsombuden med frågor eller påpeka eventuella brister i arbetsmiljön. Mer info går att finna: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/skyddsombud-och-arbetsmiljoombud/elevskyddsombud/#1
 • Två skyddsombud lottas fram vid årsmötet bland de som är intresserade. Det kan inte bli två ombud från samma klass. Om så sker vid lottandet så lottas det andra ombudet om.
 • Mandatperioden är tre år, dvs under alla tre årskurser under tiden på Hedda Wisingskolan, men det är möjligt att avsäga sig uppdraget vid nytt läsår. Då lottas en ny fram vid nästa årsmöte.
 • Skyddsombuden kommer få en utbildning av ansvariga hos kommunen. Det är en förmiddag under höstterminen.

Fotografering för åk 7 samt där det finns luckor…

Så snart datorerna är utdelade kommer Börje att förbereda fotografering av åk 7-eleverna samt de elever där vi idag saknar foton i Schoolity. Åk 8 och 9 har kvar sina foton från åk 7. Info / schema för detta kommer så snart datorerna är utdelade.

Reviderade förslag på rutiner utifrån er input

Nu har ”riktlinjer för betygssättning” och ”riktlinjer för läxor” reviderats efter era förslag. Det blev ganska små och få ändringar eftersom ni i stort var nöjda med de texter vi har. Ändringar har dock skett och era kommentarer och förslag har tagits på allvar – se ”Återkopplingsfilerna nedan”…. Titta igenom de nya samt de kommentarer jag har gjort på de idéer ni haft. Se nedan:

Nytt sätt att anmäla kränkande behandling

Nu är den nya E-tjänsten /  Webblanketten klar att användas. Nu kan ni fylla i den direkt på datorn / telefonen och dne behöver inte skrivas ut och läggas i någon mapp eller liknande. Rutinen är snart klar – men för er som inte ingår i EHT – är det nu bar att fylla i på nätet så görs resten automatiskt. Se E-tjänsten här: https://oep.harnosand.se/oversikt/overview/16


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt möte i A.lagen åk 7, 8 och 9. A-lagsledarna kommer att ha några punkter med sig från A-lagsledarmötet.

Att göra på mentorstid

 • Första vanliga mentorstiden för läsåret. Glöm inte att nominera 2 elevskyddsombud per klass  – se ovan.

Veckans tips 

För att hedra Sir Ken Robinson som nyss avlidit – viktiga tankar om hur vi ser på och jobbar med skola och undervisning och särskilda behov:


Detta händer under veckan (v.36)

 • Mån – 10:30-11:30 Förberedande MBL – Ansvar Skolledningen
 • Mån – 15:00-17:00 Uppstartsträff / Infomöte för alla Förstelärare Sambiblioteket plan 4 – Ansvar Skolförvaltningen
 • Ons – vanligt schema börjar för terminen
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – kort gemensam avstämning därefter info till övningsämneslärare ang 7-9B. Ämnesmötestid för övriga – Ansvar Skolledningen / 7-9B / Ämnelag

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Gå igenom förväntansdokumentet för input – viktigt att förväntansdokumentet gås igenom med alla elever och diskuteras. Input för ev revidering görs efter att vi fått input.

Sjökortet v35 24/8-28/8

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo
 • Avstämning från tors-fre samt inför mån-tis
 • Om föräldramöten.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Om klasstelefonerna

Varje klass är tilldelad en mobiltelefon för att ni ska slippa använda era privata telefoner. För att dessa ska funka som det ska och att vi kan förvänta oss att de används förhållandevis likvärdigt så gäller följande:

Mentorerna för respektive klass ansvarar för klasstelefonerna – viktigt att resp. mentorspar/trippel pratar ihop sig kring hur det ansvaret ska fördelas.

All kommunikation i form av sms och samtal mellan eleven samt elevens föräldrar sker med fördel via den. Det innebär att all dokumentation genom sms-trådar, samtalsloggar etc. finns samlade på samma ställe. Det gör det lättare för skolan att följa upp kommunikationen om någon är sjuk, slutar eller av annan anledning inte finns på plats.

Klasstelefonen ska alltid vara laddad och finnas tillgänglig och följa klassen när någon av mentorerna är med klassen utanför skolans område. Då kan skolan enkelt nå klassen samt vidare befordra kontakten med vårdnadshavare eller liknande.

Lägg in elevernas nummer samt föräldrarnas nummer i klasstelefonen så de enkelt kan nås via Sms och liknande.
• Förnamn + Efternamn ( om inte eleven har skyddad identitet )

Vid olycka har dessa telefoner appar samt genvägar som underlättar
• SOS (med GPS för att snabbare få hjälp )
• Plusab (Hjärtstartare och ABC )
• Krisinformation
• 1177
• Genväg till Hedda Wisingskolan samt till Krisplanen och därigenom till skolans KRIS-grupp.

Om någon klass absolut inte vill ha en klasstelefon så behöver vi veta det snarast – vi har andra i organisationen som i så fall behöver abonnemanget och telefon.

Karriärstjänster

Följande karriärstjänster är beslutade och fördelade. När var och en av förstelärarna har preciserat sitt uppdrag tillsammans emd skolledningen kommer de att få presentera uppdragen mer i detalj på en konf.tid.

 • Anna Bylund: Samsyn, samarbete och samplanering avseende läroplanens kunskapskrav inom NO-institutionen.
 • Marie Borglund: Uppföljning och fortsatt arbete med SKUA lokalt på skolan utifrån SKUA-upplägget som presenteras i detalj i augusti.
 • Tobias Hedenström: Integrering av internationalisering i undervisningen på skolan samt planeringen av implementeringen av nya kursplaner.
 • Olle Löfgren: Ämnesövergripande samarbeten på skolan.

Studiehandledarens roll

Inför läsåret är det bra att vi påminner om studiehandledarens roll – det uppdrag Hanan har gentemot alla elever med annan språkbakgrund. På Kevingeskolan i Danderyd har man formulerat uppdraget mkt tydligt och klart – läs här – det är en bra vägledning kring hur vi ska se på Hanans uppdrag.

Om föräldramöten

Efter att ha hört efter hur övriga skolor i kommunen gör med föräldramöten så har vi tillsammans med Wendela beslutat att vi inte har några föräldramöten i höst. Vi kommer att göra ett informationspaket digitalt som vi skickar ut. När det är klart från vår oss i skolledningen så kommer vi skicka ut det till er för att lägga till allmänt eller A-lagsspecifik info.

Åk 7 – ni har ju tänkt er lärakännasamtal relativt tidigt om vi förstått rätt. Vi vill gärna veta under vilka veckor ni tänker er att ni ska ha det så kan den infon går ut som påminnelse i det allmänna utskicket.

Pennor, sudd och parfym

Påminnelse utifrån tidigare mail:

Penna o sudd

Pennor och sudd

I går träffades vi (jag, P-O och Lena B) för att ta beslut om pennor och sudd till eleverna. Följande blev beslutat:

 • Eleverna förväntas ha pennor och sudd till varje lektion.
 • Vi börjar läsåret med att eleverna får 2 pennor och en sudd var. Därefter får de köpa pennor och sudd i cafét.
 • Om de kommer till lektionerna utan panna och sudd får de gå till skåpet för att hämta alt. till cafet för att köpa (övriga i klassen ska inte vänta in dem – undervisningen fortgår som planerat).
  • Mycket viktigt att vi är konsekventa och att vi inte delar ut pennor från våra ”egna förråd” under tiden.
 • Cafet är ju inte alltid öppet, därför får eleverna se till att ha pennor och sudd i skåpen.

Detta ska främst ses som en enkel men tydlig åtgärd för att förhindra smittspridningen, men ska även ses som en ordningsfråga.

Vi testar det för alla från start och under hela september månad och utvärderar därefter. Mycket viktigt att vi alla kör samma linje här.

Parfym

Vi har fått reaktioner från både elever och medarbetare att det används lite för mkt parfym i huset. Det innebär att både vi vuxna och eleverna måste


Ämneslag

 • Planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt möte i A.lagen åk 7, 8 och 9.

Att göra på mentorstid

 • Ingen vanlig mentorstdie den här veckan pga uppstartsdagar.

Veckans tips 

Mkt bra (och rolig) beskrivning av någon med Autism  – hur det är att ha autism i skolan:


Detta händer under veckan (v.35)

 • Mån – Planering för resp årskurs – Ansvar resp Alag
 • Tis – Planering för resp årskurs – Ansvar resp Alag
 • Ons – vanligt schema börjar för terminen
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – kort gemensam avstämning därefter ämnesmötestid – Ansvar Skolledningen / Ämnelag

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Gå igenom förväntansdokumentet för input – viktigt att förväntansdokumentet gås igenom med alla elever och diskuteras. Input för ev revidering görs efter att vi fått input.

Sjökortet v25 15/6-18/6

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Genomgång av program för veckan
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du från i höst våra mål och strategier – utifrån nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Planering för veckan

Här här hittar du programmet som skickades ut i torsdags: Planering medarbetare sista dagarna

Inför ämnes- och temaplaneringen

I mailet om det här Sjökortet hittar du den gemensamma ämnes/terminsplaneringen ni gjort tidigare.

Temaplaneringen – ämnen

Här hittar ni den Power Point-presentation som visades då temaperioderna presenterades. Där hittar ni även vilka ämnen som har tema resp period: https://harnosand-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/erik_juntikka_edu_harnosand_se/ETcx8UlCfYFEodvu1Ris4qMBstpMX2zP_o_P8u-F2k5Iiw?e=TKo9BL

Mer info om detta kommer på tisdag morgon.


Ämneslag

 • Se planering för sista veckan ovan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Se planering sista veckan ovan.

Att göra på mentorstid

 • Sommarlov för eleverna – snart även för er 🙂

Veckans tips 

Edutopia

Intressant om hur vi blir bättre på feedback men med mindre arbetsinsats – ta med detta i ämnesplaneringen och temaplaneringen:


Detta händer under veckan (v.25)

Se planering för veckan ovan.


Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter nu.

Viktiga påminnelser

 • Snart är det sommarlov 🙂

 

 

 

 

 

Sjökortet v24 8/6-12/6

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Inför sista skolveckan
 • Inför konf.dagarna
 • Inför avslutningsmiddagarna
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorEleverna upplever att de är trygga i skolan.

Aktiviteter / åtgärder:

 • Elevhälsan omstrukturerar sin arbetsmodell för att komma närmare verksamheten och A-lagen.
 • A-lagsledare införs (2 i varje A-lag – varav en är med en Spec.ped med i EHT).
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8.
 • Arbeta med skolans värdegrund utifrån följande:
  • Elever gör egna case som kan diskuteras, ca 1 gång i månaden på mentorstid för att hitta ungdomarnas egen verklighet.
  • Skapa diskussionskort med händelser/beteenden som är kopplade till skolans värdegrund att regelbundet diskuteras.
  • 4-hörnsövningar med lätta frågor. Kan kopplas till Kahooten ”I min klass”.

Planering avslutningsveckan

Här är planeringen (samma som i tidigare mail/meddelande):

Planering sista skolveckan vt20

All information som ska ut på A-lagsnivå eller klassnivå. se till att den kommer ut så att inget sånt missas.

Göra riskbedömingar  

Glöm inte att alla aktiviteter utanför skolan ska riskbedömas. Det gäller smitingendag, nattvandring, hedda race, etc. Allt är kanske inte helt riskfritt – Här finns rutinen och checklistan – se till att fylla i den A-lagsvis eller klassvis beroende på hur ni organiserar er. Lämna in ifylld lista till exp senast 2 dagar före aktiviteten.

Utstädning 

Se förra Sjökortet eller rutinen som gäller från nu och inför kommande läsår under Heddawisingskolan.com / Rutiner och riktlinjer / Inför nytt läsår

Utvärderingar av hemklassrum

Se till att alla elever gör utvärderingen av hemklassrummen – påminn eleverna om att detta är en del av deras elevinflytande i skolan. Se nedan hur många som har gjort enkäterna i respektive klass.

 • 20A – 24 av 30 har gjort
 • 20B – 24 av 31 har gjort
 • 20C – 25 av 32 har gjort
 • 20D – 26 av 30 har gjort
 • 21A – 25 av 30 har gjort
 • 21B – 25 av 28 har gjort
 • 21C – 13 av 27 har gjort
 • 21D – 6 av 24 har gjort
 • 22A – 6 av 29 har gjort
 • 22B – 21 av 26 har gjort
 • 22C – 22 av 28 har gjort
 • 22D – 25 av 28 har gjort

 


Ämneslag

 • Läs på om de nya kursplanerna inför hösten 2021 – se länk ovan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lagstid endast för åk 9 – planering sista veckan, avslutning och åk 9s avslutningsfest.

Att göra på mentorstid

 • Se till att göra utvärderingen av hemklassrummen – i synnerhet 21C, 21D och 22A.
 • Gå igenom planeringen för sista skolveckan

Veckans tips 

Skolvärlden

Intressant om grovt språk mellan elever i skolan – kanske nåt att titta på? https://skolvarlden.se/artiklar/caroline-och-jeanette-har-hittat-ett-satt-att-stavja-krankningar


Detta händer under veckan (v.24)

Planering för avslutningsveckan – allt som gäller elever – se ovan och tidigare utskick.

 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – se över resultat utvärderingar – Ansvar Skolledningen 
 • Fre – 12:30-13:15 Avslutningsfika / brunch inkl avtackning Ansvar Skolledningen 
 • Fre – 13:15-och framåt – Egen planeringstid – samla ihop läsåret. Ansvar resp medarbetare

Aktuella enkäter att göra

 • Utvärdering av hemklassrum för medarbetare – deadline tisdag 9/6 kl 23:30
 • Utvärdering av A-lagsorganisation med A-lagsledare – deadline tisdag 9/6 kl 23:30

Viktiga påminnelser

 • Göra riskbedömningar

 

 

 

 

 

Sjökortet v23 1/6-5/6

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo – inga nya kursplaner inför hösten!!!
 • Påminnelser inför slutspurten….
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Planering sista veckan

I den gemensamma kalendern håller planeringen för siste veckan på att växa fram. Förhoppningsvis är den helt klar näste vecka.

Kompledigt för 19/3-23/3 – planering utöver ramtid 

Torsdag 18/6 slutar all pedagogisk personal vid lunch och eftermiddagen tas ut som komp för tiden i slutet av mars  då det planerades inför ev. distansundervisning.

Utstädning av skåp

Se förra Sjökortet eller rutinen som gäller från nu och inför kommande läsår under Heddawisingskolan.com / Rutiner och riktlinjer / Inför nytt läsår

Avslutningssamkväm i kollegiet

Pga Corona så gör vi inget gemensamt allihop i kollegiet – även om det vore jättekul att göra nåt alla tillsammans allihop. Vi kommer istället avsätta 200 kr per anställd att göra nåt tillsammans i A-laget. Mellan fredag e.m. 12/6 till tors e.m. 18/6 (även helgtid om ni vill) så bekostar skolan om ni hittar på något A-lagsvis utomhus eller i skolans lokaler – men ett A-lag i taget. Pengarna kan gå till vad som helst som ni gör tillsammans – mat dryck, aktivitet, etc. så länge det inte är alkohol. Ni själva står för idéerna, partyt och tiden att ha kul tillsammans.

Riskbedömningar sista veckans aktiviteter

Under sista veckan planeras mkt roligt med eleverna. All är kanske inte helt riskfritt – Glöm därför inte att göra riskbedömningar för det ni gör utanför skolan sista veckan. Här finns rutinen och checklistan – se till att fylla i den A-lagsvis eller klassvis beroende på hur ni organiserar er. Lämna in ifylld lista till exp senast 2 dagar före aktiviteten.

Matleveranser sista veckan

Om ni vill ha matleveranser till olika aktiviteter under avslutningsveckan så måste det göras upp med Daniel innan så att han kan planera in det med köket och i vilken ordning det ska köras ut. Meddela honom senast fredag 5/6.

9:ornas avslutningsmiddagar

Nu har inbjudan till avslutningsmiddagarna kommit ut till era fack. Det är upp till er om ni vill och till vilka klasser ni går till bortsett från era mentorsklasser där ni förväntas vara med. I början av veckan kommer planeringen ut vilka vuxna som ska vara med och han vuxenansvar på resp middag förutom mentorerna. Det ska vara 4 vuxna på resp middag med ansvar.

Inga nya kursplaner inför hösten!!!

I covidbruset har en nog så viktig nyhet för grundkolan drunknat – blev klart för oss idag (se eftermiddag). Det blir inga nya kursplaner inför ht2020 – de kommer att börja gälla först ht2021!! Läs mer här: https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/reviderade-kurs–och-amnesplaner/andrade-kursplaner-i-grundskolan#h-Vigerstodiimplementeringen


Ämneslag

 • Läs på om de nya kursplanerna inför hösten 2021 – se länk ovan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lagstid endast för åk 9 – planering sista veckan, avslutning och åk 9s avslutningsfest.

Att göra på mentorstid

 • Se nedan om det inte hanns med förra veckan?!

Snapchat och delning av bilder

Om ni hör nåt eller misstänker nåt för det vidare till oss i skolledningen.

 • I övrigt informera och planera inför ons/tors sista veckan.

Veckans tips 

BRIS

Bra tips och lite tankeväckare – alla längtar inte till sommarlovet bland eleverna…. https://via.tt.se/pressmeddelande/sommarlovet-kanns-hopplost-for-manga-barn?publisherId=1239792&releaseId=3260563

Känner ni oro för någon elev inför sommaren – kontakta EHT och tipsa elever om kurator såväl som BRIS https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/


Detta händer under veckan (v.23)

 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – Forts utvärdering av läsåret utvärdera läsåret (hemklassrum, A-lagsledare, mm) – Ansvar Skolledningen 
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser – utvärdering av året – vad finns det mer behov av?! Ansvar Marie B (Erik J deltar preliminärt) 

Aktuella enkäter att göra

 • Enkäter inför konf.tiden kommer ut under mån/tis.

Viktiga påminnelser

 • Deadline betyg – Den 5/6 är det deadline för betygen – då ska de vara inlagda och signerade för åk 7-9.

 

 

 

 

 

Sjökortet v22 25/5-29/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Påminnelser inför slutspurten….
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Samtalsstöd på KRIS-sidan

Här hittar man länkar till olika samtalsstöd främst riktat till eleverna: https://heddakrishandledning.wordpress.com/samtalsstod/ men flera av dem har även tjänster för vuxna.

Utstädning av skåp

Rutin för skåpstädning vid läsårsslut

Vid läsårsslut är det dags för eleverna att städa ur sina skåp. Vi gör detta efter varje skolårs slut eftersom vi inte vet hur hemklassrum och klassamansättningar kommer att se ut kommande läsår. Följande rutin gäller för att underlätta städningen för er.

Eleven ska städa sitt skåp.

 1. Tömma skåpet.
 • Ta rätt på sina tillhörigheter.
 • Eventuella skolböcker skall återlämnas till respektive ämneslärare.
 • Biblioteksböcker skall återlämnas till biblioteket.
 • Papper och övrigt skräp skall sorteras och kastas i respektive återvinningskärl.
 • Tillbehör till datorer (låneladdare, datormöss m.m.) återlämnas till Börje och Simon.
 • Elektronikskrot lämnas även det till Börje och Simon.
 1. Göra rent skåpet.
 • Sudda eller på annat sätt ta bort eventuellt klotter.
 • Ta bort eventuella klistermärken och annat så som tuggummin eller annat.
 • Sopa ut eventuellt grus och dam.
 • Torka rent på hyllor med fuktig trasa.

Mentors uppgift.

 1. Tillhandahålla städutrustning för eleverna – Trasor, hinkar, rengöringsmedel, sopsäckar m.m. finns i caféterian och återlämnas dit efter städningen är klar.
 2. Kontrollera – Kontrollera att skåpet är tomt och rengjort genom att ovanstående punkter är utförda.
 3. Godkänna – Godkänn städningen genom att låsa in skåpnyckeln i skåpet med huvudnyckel.

Rutinen finns inför kommande läsår under Heddawisingskolan.com / Rutiner och riktlinjer / Inför nytt läsår

Nu kan man se Schemat och nya klasser för nästa läsår

Nu är det preliminära schemat klart – man kan öppna kommande läsår (2020-2021) i Schoolity (gå in på Arktiv / Öppna – och välj sedan läsår).

De nya klasserna inför åk 7 ligger också inne om man går in på läsår 2020-2021.

Karriärstjänster nya uppdrag inför hösten – ansökan görs via insidan

Från och med måndag den 18 maj och fram till den 29 maj är ansökan till uppdrag som förstelärare eller lektor inom skolförvaltningen öppen. Annonserna ligger här på Insidan under Lediga tjänster.

Skolförvaltningen har tagit beslut om nya riktlinjer för dessa så kallade karriärtjänster.

Anledningen till de nya riktlinjerna är att:

 • Förutsättningarna för hur och vad vi får statsbidrag för har förändrats.
 • De riktlinjer vi har haft har gått ut.

De nya riktlinjerna har ett ökat fokus på skolutveckling och kollegialt lärande, och förstelärarens viktiga del i dessa områden. Något som ligger helt i linje med vad som är beslutat på nationell nivå.

Hur många uppdrag vi kan fördela på Hedda är ännu inte helt spikat. De utvecklingsområden vi vill satsa på på Hedda Wisingskolan är:

 • Uppföljning och fortsatt arbete med SKUA (Språk och kunskapsutvecklande arbete) lokalt på skolan utifrån SKUA-upplägget som presenteras i detalj i augusti.
 • Integrering av internationalisering i undervisningen på skolan samt planeringen av implementeringen av nya kursplaner (den senare tidsbegränsad).
 • Samarbete och samplanering inom NO-inst.
 • Ämnesövergripande samarbeten på skolan.

Läs mer på insidan och gör din ansökan via länkar där.

Informationsmaterialet ang de nya karriärstjänsterna finns här (samma som på Insidan): Riktlinjer Karriärtjänster

Kalendariet i Outlook

Kalendariet inför nästa läsår (lå 20/21) är nu uppdaterat i Outlook – följande finns inlagt för hela det kommande läsåret. De flesta av dessa punkter finns även i Schoolityschemat inför nästa år – arbetet med att lägga in i Schoolity pågår fortfarande.

 • A-lagstider (inkl kompensation för EHM-förlägning)
 • EHM-tider
 • Onsdags konf. inkl facklig tid.
 • Måndagsmöten
 • SKUA-tider (Språk och kunskapsutvecklande arbete) som vi har med Wendela
 • Lov
 • Preliminär planering höstlovet och januaridagar
 • Studiedagar
 • Planeringstid temaperioder
 • Temaperioder / Schemaperioder
 • Tid för utvärdering av temaperiod 1 och 2
 • MBL19 tider samt tid för fackliga möten 2ggr termin
 • RKA (risk och konsekvensanalys med skyddsombud
 • Brandskyddsrond
 • Skyddsronder
 • Elevrådstider
 • Klassrådstider
 • Tid för betygsinmatning
 • Tid för F-varningar
 • Nationella prov
 • Extra ämnesmötestider på konf.tid
 • PRAO-veckor

Kvar att lägga ut:

 • Planeringen av det systematiska kvalitetsarbetet
  • Allmänt – framgång/kultur
  • Elevhälsans arbete
 • Kultur för eleverna

Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt möte i A.lagen åk 7, 8 och 9.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd

Se nedan om det hinns med – annars ta det nästa vecka´7 eller på lektionstid.

Snapchat och delning av bilder

Om ni hör nåt eller misstänker nåt för det vidare till oss i skolledningen.


Veckans tips 

Vem bryr sig om forskning...

Mkt spännande och utmanande podcast från ”Jag vill vara en lärare som…” om att vara lärare: ”Vem bryr sig om forskning?” https://soundcloud.com/user-529612877/36-vem-bryr-sig-om-forskning?fbclid=IwAR2C8STBLl6WAD9PFkZVaCdaRxKAW8lFmPzob3BbSb2ZjHV0htWCMOaKjwE


Detta händer under veckan (v.22)

 • Mån – 13:00-16:30 EHT jobbar förlängd tid med strategiskt arbete / utvärdera läsåret Ansvar skolledningen / EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – Börja utvärdera läsåret – Ansvar Skolledningen 
 • Tors – 08:00-13:30 – fortsatt uppföljning av läsåret och planering framåt Ansvar Skolledningen och EHT
 • Tors – 13:00-14:00 Elevråd Ansvar Martin G och Anders B

Aktuella enkäter att göra

 • Uppföljning av EHM och Elevhälsans arbete innan lunch måndag.

Viktiga påminnelser

 • Deadline betyg – Den 5/6 är det deadline för betygen – då ska de vara inlagda och signerade för åk 7-9.

 

 

 

 

 

Sjökortet v21 18/5-22/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Påminnelser inför slutspurten….
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Samtalsstöd på KRIS-sidan

Här hittar man länkar till olika samtalsstöd främst riktat till eleverna: https://heddakrishandledning.wordpress.com/samtalsstod/ men flera av dem har även tjänster för vuxna.

Beställning av mat till sista veckan

Inför avslutningsveckan är det respektive A-lags ansvar att meddela köket om de har önskemål om avvikande lunchlösningar. Alla avvikelser för maten ska beställas senast 25/5.

Skype-presentation med blivande åk 7

På onsdag morgon kl 08:30 så samlas alla blivande åk7-mentorer i sal O107 eller O112 (beroende på ljuset) för att göra en Skypepresentation av er alla. Det blir en presentation för alla elever som vi gör tillsammans. Eleverna får veta vilken klass de hamnar i mitt på dagen på tisdag .Simon och Börje riggar med kamera och ljud och Erik J fixar Skypebokningen. Följande mentorspar är ju inplanerade:

 • Olov och Victoria  – klass 23A
 • Elisabeth och Janne – klass 23B
 • Anna F och P-O – klass 23C
 • Anna W och Tobias – klass 23D

Det är ju inte tänkt någon längre presentation, men jag tänker mig att följande kommer med:

 • Namn och blivande klass
 • Vilket ämne man undervisar i
 • Hälsa välkommen till den nya klassen.

Mail och meddelanden i Schoolity

Nu behöver man inte skriva i BCC-fältet för att vårdnadshavare inte ska se varandras adresser.

Betyg på enskilda uppgifter

Se vår gemensamma riktlinje kring betyg och poäng på enstaka examinationer. Hur tycker du att du förhåller dig till detta? Då och då hör vi från elever att de fått si eller så betyg på provet eller si eller så många poäng? Hur kommer det sig?

Våra gemensamma riktlinjer för betygssättning finns här – extra viktigt i betygstider: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-betygssc3a4ttning-hedda-wisingskolan1.pdf

De riktlinjer vi har är formulerade utifrån att vi ska arbeta med formativ bedömning och formativa arbetssätt – läs intressant artikel här om formativ bedömning/formativa arbetssätt: https://www.skolaochsamhalle.se/flode/dylan-wiliam-till-den-formativa-bedomningens-forsvar/?fbclid=IwAR1uDiMjHJON_Sq4JaKc3NnCIQbDXKAxzaFI-fsZCT2Mx5xgINlpVgF2U2U

Inlämning av datorer åk 8 och 9 vid terminsslut

Eleverna i åk 8 och 9 ska lämna in sina datorer för översyn och vid terminsslut. Detta kommer att ske mån/tis sista veckan enligt nedan:

Inlämning av datorer vt20

Glöm inte att anmäla dig för körmedverkan

Prata med Elisabeth E ang körmedverkan inför avslutningen. Första repetitionen är på måndag 15:30 i musiksalen.

Förberedelser inför åk 9s avslut – dag ändrad

I onsdags sa vi att vi skulle ha ”diktarafton” nu på onsdag den 20:e inför åk 9s avslut. Det visar sig att det inte var någon bra dag då många inte kan vara med då. Diktaraftonen blir istället onsdag 27/5.


Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt möte i A.lagen åk 7, 8 och 9.

Att göra på mentorstid

 • Vanlig mentorstid – egna uppslag. Tipsa dock om samtalsstöd som finns via KRIS-sidan (se ovan) med anledning av mordet förra helgen.

Veckans tips 

elevhälsan.se

Intressant uppslag om undervisning för att främja elevers psykosociala mående: https://www.elevhalsan.se/artiklar/skolkuratorn-tar-klivet-in-i-klassrummet.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook


Detta händer under veckan (v.21)

 • Ons – 08:30-ca 09:00 Presentation av mentorer i blivande åk 7 (i sal O107 eller O112) Ansvar skolledningen / blivande mentorer / Simon o Börje
 • Ons – Friluftsdag Ansvar Idrottslärarna
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – bla uppföljning/utvärdering av EHM. mm. – Ansvar Skolledningen och EHT
 • TorsLedigt – Kristi flygare
 • Fre – info om arbetsuppgifter för de som är i tjänst presenteras under konftiden.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Deadline betyg – Den 5/6 är det deadline för betygen – då ska de vara inlagda och signerade för åk 7-9.

 

 

 

 

 

Sjökortet v20 11/5-15/5

saSjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Avslutningsveckan och avslutningen åk 7-9
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Sommarskola åk 9 

I år vänder vi oss endast till elever i åk 9 för att erbjuda sommarskola. Anneli A har gått igenom eleverna och sett över vilka som ska erbjudas sommarskola för att komma in på gymnasiet. De eleverna får riktade erbjudanden. Det är deadline 15/5.

Beställning av mat till sista veckan

Inför avslutningsveckan är det respektive A-lags ansvar att meddela köket om de har önskemål om avvikande lunchlösningar. Alla avvikelser för maten ska beställas senast 25/5.

Deadline betyg

Den 5/6 är det deadline för betygen – då ska de vara inlagda och signerade för åk 7-9.

Förslag till upplägg på temaperioderna

På fredag kommer vi att köra en MBL19 kring för att diskutera vårt förslag till Temaperioderna. Vi ser att tiden rinner iväg och inser att det är bäst att vi presenterar vårt förslag för alla på konf.tiden på onsdag samt ger facklig tid sista halvtimmen så för MBL-gruppen mer att diskutera under fredagens MBL.

Uppföljning av läsåret för det systematiska kvalitetsarbetet

Vi kommer att lägga så mkt som möjligt av uppföljningen av läsåret innan konferensdagarna i juni så att ni ska få gott om tid att planera period 1 under temaperioden under juni och augustidagarna.


Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt möte i A.lagen åk 7 och 9.
 • Åk 8 EHM

Att göra på mentorstid

 • I åk 9 – diskutera och skicka vidare till klassrådsrepresentanterna hur de tänker att de vill avsluta åk 9.

Veckans tips 

Pedagog värmland

Bra att tänka på för att alla elever ska med och känna sig trygga inför avslutningsveckan – bra tips från Pedagog Värmland.

https://pedagogvarmland.se/blogg/1272/20180605/tips-och-tankar-infor-skolavslutningen


Detta händer under veckan (v.20)

 • Ons – 15:45-16:30 Konf.tid – genomgång av förslag till Temaperioder Ansvar skolledningen
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid – Ansvar resp fackombud. 
 • Fre – 11:00-12:00 MBL19 Ansvar skolledning / fackliga ombud.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Inge aktuella påminnelser nu.