Sjökortet v43 – 22/10-26/10

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

Närvarokontroll

Alla mentorer ska den här veckan göra en närvarokoll och meddela vårdnadshavarna om det senaste månaden har varit mer än 5% ogiltig frånvaro. Vårdnadshavare kommer sedan vid månadsskiftet få en automatrapport hemskickad. Se här hur man genererar en närvarorapport:

Anteckningar från skolråd 181017

Vi hade skolråd i onsdags kväll. Anteckningar från mötet har skickats ut till alla föräldrar via Schoolity. Det kan vara bra att även ni medarbetare läser igenom vad som sas. Ni får anteckningar som bilaga i mailet om detta Sjökort.

Anmälan till Lucia – och träningsstart

Lucia skall vara ett arrangemang endast för eleverna år 9. Eleverna får anmäla intresse via länk i Schoolity. Länken läggs ut nu och de kan anmäla intresse fram till måndag v.45. Länk för anmälan finns här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUN1AyMkdSQktFVTdWMTdKS1ZPVzZYMUZTVy4u  samt på Schoolity till alla elever i åk 9.

Vi fortsätter med Luciafirande i Landgrenshallen – men försöker boka kyrkan för skolavslutning, den 20/12 (vi återkommer när vi vet att vi får vara i Domkyrkan). En torsdag. Lektioner som vanligt fram till lunch, därefter förhoppningsvis samling i kyrkan ca 13.00 för avslutning med sång o musik.

Första träffen för luciaträning är v 45, den 5/11. Kl 15.30.

Tekniklärare till Technichus mån v.44

På måndag e.m. kl 14:00 är alla lärare som undervisar i Teknik inbjudna till Technichus för att få deras utbud och möjligheter till samarbete presenterat för sig. Obligatoriskt för alla som undervisar teknik.

Utrymningsövning / Brandövning

Någon gång under veckan kommer en utrymningsövning / Brandövning att ske. Den senast uppdaterade brandrutinen ligger uppladdad på Heddawisingskolan.com / Rutiner och riktlinjer – Brand och utrymning. 

Rutiner för RAM-tider

Vi har ännu inte fått in alla ramtider. För er som är osäkra på hur de ska hanteras kan läsa rutinen här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-reglering-av-ramtider-och-avstc3a4mningsperioder.pdf 

Lagstanivån för Schoolity

Om ni vill gå checka av lägstanivån för schoolity så hittar ni den på HeddaWisingskolan.com/Rutiner och riktlinjer – Utveckling / IKT

Inom kort kommer en version med länkar till film för varje moment samt en version med checklista för självskattning av hur långt man kommit.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Ämneslagstid denna vecka.
 • Handledning resurspersonal.

Att göra på mentorstid

 • Att diskutera med alla elever utifrån vår värdegrund (gärna utifrån ”Kunskapstörst” och ”Dynamiskt engagemang”)- datorkontraktet och reglerna kring detta. Främst följande:
  • Datorerna ska användas till skolarbete – Det betyder: inte spel, filmstreaming, slösurf, etc. i synnerhet inte på lektionstid.
  • Det är läraren som avgör när datorn ska användas.
  • Datorerna ska vara laddade och med på lektionen.
 • Åk 9 – påminna om att anmäla sig till Luciatåget – avsätt lite tid för att göra anmälan (senast då träningen börjar 5/11)

Veckans tips 

Anna Tebelius Bodin

Tips från Anna Tebelius Bodin, specialpedagog, Hjärna utbildning

🧠✨5 steg för att lära ut någonting:

 1. Fånga uppmärksamheten! 👀 Hjärnan hanterar 11 milj intryck i sekunden, men klarar bara av att uppmärksamma 50 intryck/sekund. Det stora flertalet intryck kan alltså aldrig komma ifråga för medvetna långtidsminnen.
 2. Förför hjärnan mentalt 🗣 med en story som gör ämnet relevant och skapar känslomässigt engagemang. Utan signalsubstansen dopamin kommer inte hjärnan vara mottaglig för påverkan.
 3. Ge tid och möjlighet för den som lär att tänka 🤔något om informationen som ges. Det är själva tankarna som är grunden för sorterade långtidsminnen.
 4. Be om respons ✍🏼 från den som lär så att den nya kunskapen måste uttryckas i någon form; i t ex tal, skrift eller kroppslig utövning. Ett uttryck måste förekommas av en tanke. Så det är en kvalitetssäkring att den som lär också har tänkt.
 5. Testa kunskapen ✅ genom övningar eller frågor som kräver, av den som lär, att ta fram de nyvunna kunskaperna ur minnet. Det har större betydelse för hjärnan och långtidsminnet att öva ”framplockning” än det har att repetera.

Vill du veta mer om hjärnan och hur vi undervisar för inlärning?

Läs boken: Vad varje pedagog bör veta – om hjärnan inlärning och motivation 📚


Detta händer under veckan (v.43)

 • Hela vecka 43 – eleverna får tillfälle att prata med ämneslärare om hur det går Ansvar resp. ämneslärare 
 • Mån – Heldag – Erik J och Johan V är på kurs i S-vall
 • Tis – 18:00-21:00 Kurs i Sundsvall för resurspersonal: Flickor med ADHD. Middag tillsammans i anslutning till föreläsningen. Ansvar Marie B
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tid – IKT. Tid för kompetensutveckling kring Schoolity / Gleerups Ansvar Skolledningen samt Superanvändare / Schoolitypiloter
 • Tors – Deadline för ifyllning av Mitterminsuppföljning / Prognos. Ansvar alla undervisande lärare
 • Fre – Deadline för kommunicerande av F-varningar för åk9 Ansvar alla undervisande lärare

 


Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Formativt arbete

 

Sjökortet v42 -15/10-19/10

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Förberedelser utv.samtal.
 • Ledigheter för elever
 • Tid på mentorstid (sista tio min) för att fira idrottsframgångar – alla i ljushallen
 • Övriga frågor

Inför utvecklingssamtal / Lära-känna-samtal

I mailet om detta Sjökort ligger den information som gått ut till alla elever och föräldrar inför kommande utvecklingssamtal samt Lära-känna-samtal. Här nedan finns allt material inför samtalen, därefter viktigt att tänka på i förberedelserna. Samtal ska hållas v.43 till och med v.46. Ni väljer själva när detta görs. Om ni väljer att börja v.43 så ska det endast ske för de elever som fått chans att förbereda sig med samtal/info från respektive undervisande lärare.

Viktigt att tänka på inför samtalen

 1. Om samtalen förbereds väl blir de meningsfulla för alla inblandade – dåligt förberedda elever gynnar ingen.
 2. För att eleverna ska vara förberedda så måste de få tid att förbereda sig – samt samtal med resp. lärare.
 3. Se till att eleverna går in i Schoolity och kollar sina prognoser (det ni matat in för mitterminsuppföljningen) samt ev. feedback på inlämnade uppgifter.
 4. Alla samtal hålls med en elev i taget – flera samtal ska inte pågå samtidigt.
 5. Det är valfritt om man vill boka samtalen via Schoolity eller göra som vi gjort tidigare. Vi kommer dock att se till att det finns fler salar / rum att boka. Vi hoppas på ett tiotal rum till mot idag.
 6. Ni som vill boka via Schoolity meddelar Johan / Erik vilka elever som ingår i respektive mentorsgrupp så lägges det in i Schoolity som bokbar grupp.

Mitterminsuppföljningen – deadline

Mitterminsuppföljningen ska vara ifylld senast torsdag 25/10.

Prognoser eller F-varningar först

När vi fyllt i prognoserna i Schoolity så syns de direkt för eleverna på deras startsida (som en liten extra text i ämnesrutan) – se nedan. Vi har meddelat elever och föräldrar att prognoserna kommer att synas innan ev. F-varningar, men att alla elever som bedöms att inte nå målen kommer att få en motivering av undervisande lärare samt en F-varning i skrift inkl handlingsplan för vad skolan ska göra för att stödja eleven att nå målen.

Så här syns att prognos har fyllts i i resp ämnesyta för eleven.

Ämnesruta

Office 365-genomgångar för alla elever med Björn E (IT-ped)

På Under v. 42-43 kommer Björn att gå ut i alla klasser för att gå igenom hur de ska jobba med Office 365 / Word online / Inlämning i Schoolity. Se schema nedan. Om det inte passar sig de inplanerade tiderna så meddelar ni Björn snarast så planerar han in en ny tid. Det är viktigt att alla undervisande lärare är med så även ni lär er detta.

Schema itgenomgång

Erik ledig v.44-46

Under veckorna 44-46 är Erik på volontärresa till Indien. Mer info om resan senare. Under Eriks frånvaro är Johan tf. rektor.

Medarbetarsamtal

Det var för ambitiöst att tro att vi skulle få till medarbetarsamtalen innan Erik far på ledighet. Istället har vi tänkt om. I samband med att Erik reser bort gör alla lärare sin kompetensskattning i Incito och övrig personal förbereder sig inför samtal. När Erik kommer tillbaka börjar samtalen. Mer info kring förberedelsematerial inför samtalen kommer.

Planering v.44

Elinor Kennrö Tonner

I skolans gemensamma Outlookkalender kan ni sedan flera veckor se planeringen för v.44. Den slutgiltiga tidsplaneringen sätts under v.42, men helt klart är att Elinor Kennerö Tonner från Källbrinksskolan i Huddinge kommer för att berätta om hur de har arbetat med att NPF-säkra skolan. Se artikel vi läste i aug:  http://skolvarlden.se/artiklar/sa-blev-deras-skola-npf-sakrad 

Lyssna även på detta: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6394650


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • A-lagstid – åk 8 gör GAP-analys ang lägstanivå för Schoolity (som åk 7 och 9 gjorde v.38)

Att göra på mentorstid

 • Gå igenom materialet inför utvecklingssamtalet.
 • Prata med eleverna om att visa Lena och övriga i matsalen mer hänsyn. Häromveckan knuffades Lena omkull när dörren låstes upp till matsalen och alla elever rusade in. Återigen påminna alla elever om att de börjar sin lunchtid då det står lunch på schemat – inte när rasten börjar.

Veckans tips 

Google translate

Tal till text via Google translate – enkelt sätt att förvandla tal till skrift för elever som tycker det är tungt / svårt att skriva.

 


Detta händer under veckan (v.42)

 • Hela vecka 42-43 –  Förberedelser inför utvecklingssamtal Ansvar resp. mentor
 • Hela veckan 42 – PRAO 9A och 9B
 • Ons – 15:40-16:30 Konf.tid – APT. Tid för Medarbetarenkät samt Arbetsmiljöenkät – ta med dator. Tid för att fylla i prognoser. Ansvar Skolledningen samt alla undervisande lärare.
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid
 • Ons – 18:00-20:00 Skolråd Ansvar skolledningen samt A-lagsrepresententer
 • Tors – 09:30-11:00 Skyddsrond. Ansvar: Skolledningen / Skyddsombud

 


Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Förstelärare bloggar

Spännande blogg att inspireras av?!

https://1larare.svedala.se/ett-arbetslags-vag-mot-samsyn-och-struktur/ 

 

Sjökortet v41 – 8/10-12/10

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Skolinspektionsenkäten
 • Info om meddelande till föräldrar i fredags
 • Lars Johansson informerar mentorer åk 8 om LUPP-undersökning – (adress till elever att utgå ifrån här – öppnas mån morgon: mucf.se/harnosand13-16ar)
 • Skyddad identitet
 • Tid på mentorstid för att fira idrottsframgångar – alla i ljushallen
 • Övriga frågor

Skolinspektionsenkäter – elever och vårdnadshavare åk 9

Under vecka 40-42 ska alla elever och vårdnadshavare i åk 9 svara på Skolinspektionens skolenkät 2018.

Mitterminsuppföljning / Prognoser / F-varningar

Nu öppnar vi möjligheten att börja fylla i mitterminsuppföljningen – vilket kommer att göras i ”Prognosverktyget” i Schoolity. Genomgång av detta på konf./IKT-tiden på onsdag. Se även film nedan hur man gör: https://harnosand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jaek_hsd_harnosand_se/EcUI_KH9569Ih4doreNH594B7Dt2_jVd9_hYEQSaCsl_hg?e=sAVQ8g  

Detta betyder att F-varningar kan börja förmedlas / skrivas. Viktigt att ni i handlingsplanen skriver vad du som lärare / skolan ska göra för att ge stöd till eleven för att klara målen. Läs rutin för F-varningar om du är osäker – här står även de datum som gäller för resp. årskurs. https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/03/rutin-fc3b6r-f-varning.pdf

Ljudutjämningssystem

Nu har vi i stort ljudutjämningssystem i alla klassrum där behov finns (endast något enstaka undantag). Dessa ska dock användas där det är utplacerade. Det finns generellt sett behov i de klasser som är i de klassrum där ljudutjämningssystem finns.

Skolråd

På onsdag nästa vecka – 17/10 – är det skolråd. Representanter för resp A-lag ska vara utsedda. Förslag till agenda:

 • Lärare och skolledning beskriver läget på skolan idag.
  • Reflektion/återkoppling från föräldrar
 • Nya upplägg kring skolstart och de första veckorna.
 • Stramare policy kring ledigheter.
 • Resursernas nya uppdrag och en första uppföljning.
 • Rekrytering och personalsituation.
 • Lärportal och digitala läromedel (Schoolity och Gleerups).
 • Övriga frågor.

Medarbetarenkät

I samband med att medarbetarenkäten kommer ut ska vi även se till att arbetsmiljö/stressenkäten kommer ut via incito. Mängden enkäter är nu mkt stor och vi har tillsammans med MBL-gruppen beslutat att vi ska försöka hålla ihop enkäterna så att ni gör fler på en gång men vid färre tillfällen (om vi nu måste göra alla?).

Om ledigheter

Nu har förtydligande information gått ut till alla föräldrar ang ledighet. Informationen finns på såväl Heddaundervisning.com som i Schoolity.

Läs här: https://heddaundervisning.com/2018/10/07/ledigheter-utanfor-loven/


 A-lag, ämneslag och resurshandledning


Att göra på mentorstid

 • Åk 9 ska göra skolinspektionsenkäten.
 • Åk 8 ska göra LUPP-undersökning
 • Ta upp med alla, i synnerhet åk 7, att alla är varandras skolmiljö – alla ansvarar för varandras trygghet se Schoolity info direkt i mailet om Sjökortet.
 • Alla elever måste påminnas om informationen på Heddaundervisning.com – främst examinationskalendern.

Veckans tips 

Intressant debattartikel i Aftonbladet ”Dina barn har faktiskt också skyldigheter” – Hur ska vi förhålla oss till detta och ändå följa våra styrdokument? https://www.aftonbladet.se/a/n8llB 


Detta händer under veckan (v.41)

 • Hela veckan –  Förberedelser medarbetarsamtal skickas ut. Ansvar Skolledningen.
 • Ons – 09:30-12:00 – 9A och 9B utprovar nationella prov. Ansvar resp. Sv-lärare
 • Ons – 11:00-13:00 – Idrottsgymnasieinfo i Ljushallen.
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tid – IKT: För alla – Workshop med genomgång av boka möten samt prognoser / mitterminsuppföljning, därefter valbar workshop. Se valen nedan. (finns andra önskemål inför workshopen – meddela Erik J) Ansvar Superanvändare och Schoolitypiloter.
 • Tors – 11:00-12:00 prel tid för RKA. Ansvar: Skolledningen / Skyddsombud

Workshop v41


Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Tänk på att vi som jobbar i skolan är viktiga – se följande elevsvar på frågan ”Vilka yrken tycker du måste finnas?” 🙂

Viktiga lärare

Sjökortet v40 – 1/10-5/10

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Incitoenkät – alla som inte gjort den tar med dator
 • IKT-från i onsdags.
 • Om allas plats i skolan
 • Övriga frågor

Skolinspektionsenkäter – personal, elever och vårdnadshavare åk 9

Under vecka 40-42 ska alla lärare på skolan samt elever och vårdnadshavare i åk 9 svara på Skolinspektionens skolenkät 2018. Information kommer att skickas till alla föräldrar digitalt samt i pappersform, eleverna gör enkäten på mentorstid v.41 och alal lärare gör den på konf.tiden nu på onsdag.

Greppa begreppen

Som ett led i att jobba konkret med de idéer som diskuterades och processades under specialpedagogiklyftet kommer Carina, Marie och Ann-Sofi att börja med att gå igenom en metod för inlärning som kallas ”Greppa begreppen”. Vi börjar med det på onsdag på konf.tiden. Vill man läsa på mer om detta innan kan man göra det här:

https://www.specialnest.se/metoder/greppa-begreppen-en-enkel-metod-inlarning


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • A-lagstid – diskutera för och nackdelar med A-lagsledare.

Att göra på mentorstid

 • Att diskutera på mentorstiden för alla klasser – titta på vår värdegrund – diskutera ”Bemötande” och allas plats på skolan.  Ansvar resp mentorer
 • Bemötande
  Till vår skola är man varmt välkommen.
  Vi visar att vi ser och bekräftar varandra med en positiv förväntan.
  I vår skola ser vi varje individ och lyfter varandras styrkor.
  Vi respekterar olikheter och står upp för allas lika värde. I våra samtal visar vi ömsesidig respekt och lyssnar på varandra.
  Beteenden
  • Respektera olikheter
  • Bekräfta
  • Ha positiv förväntan

Veckans tips 

Ibland vill man kanske lägga till mer material i schemat än bara en länk – man kanske har word- eller PDF-filer som man vill att eleverna ska läsa eller jobba med då är det enkelt att lägga till fil direkt i schemat i Schoolity:

 


Detta händer under veckan (v.40)

 • Hela veckan –  Screening i Sv för åk 7.
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tid – Kort info om: brandrutiner elever i rullstol, elevens val och miljöcertifiering. Göra skolinspektionsenkät – ta med dator. Greppa begreppen – workshop med Carina, Marie och Ann-Sofi. Ansvar: Skolledningen / Carina / Marie / Ann-Sofi
 • Tors – e.m. Skoljoggen – se info från idrottslärare. Ansvar: Idrottslärarna
 • Tors – MBL19 – separat kallelse kommer. Ansvar: Skolledningen

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Vikten av att vi inte bara ingjuter mod och driv i våra elever och barn – vi behöver lära oss det och det måste övas:

 

 

 

 

Sjökortet v39 – 24/9-28/9

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Incitoenkät
 • IKT-på onsdagskonf.
 • Utvecklingssamtal
 • Medarbetarsamtal
 • Kvalitetsredovisningsarbete tors-fre
 • Övriga frågor

Nystart med skolkör – måndagar på riktat stöd-tiden

Mentorer år 7-9. Slå ett slag för detta i era resp. klasser. Mer musik mer och fler tillfällen med ljuva toner!

Från vecka 40 kommer eleverna i år 7-9 att få möjlighet att delta i kör. Kören kommer att ledas av Elisabet och Martin. Tiden är riktat stöd tiden på måndagar, med start från v 40.

Det finns i dagsläget ingen kör, alla startar från ruta ett. Intresseanmälningar görs via Schoolity – följande länk finns i ett meddelande till alla elever: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUOVo2MjlPRkpKRDNKQ085VVpUSzRXSTVIWi4u 

Urkund

Avtal med Urkund – fuskkontrolltjänst via Schoolity – är påskrivet och inskickat.  Nu väntar vi bara på att vi ska få möjlighet för er att skapa konton i systyemet. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Mitterminsuppföljning och Utvecklingssamtal

Förberedelser inför utvecklingssamtalen börjar snart. Vi tänker oss att utvecklingssamtal för åk 9 hålls vecka 45 och för åk 7-8 v.46. Inför yutvecklingsamtalen ska två funktioner gårs igenom gemensamt i Schoolity: 1. Hur vi gör mitterminsuppföljningen (mkt enklare än tidigare) 2. Hur man lägger ut tider i Schoolity för föräldrar att boka.

Vi tänker oss att vi kan hålla utvecklingssamtalen när som helst (utom konf.tider – ämneslag, A-lag, måndagskonf eller onsdags konbf) under de aktuella veckorna. Vi kommer att ta upp ramarna för detta i samband med att vi går igenom hur man förbereder bokningar.

Närvarokontroll

Alla ska göra en närvarokoll och meddela vårdnadshavarna om det sedan skolstart har varit mer än 5% ogiltig frånvaro. Vårdnadshavare kommer sedan vid månadsskiftet få en automatrapport hemskickad. Se här hur man genererar en närvarorapport:


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Ämneslagstid – gemensam planering
 • Handledningstid – Marie B ansvarar för planeringen

Att göra på mentorstid

 • De elever i åk 8 och 9 som inte hann ska göra en incitoenkät – kultur som de fått på sin mail (mail i Office365) – åk 7 gör den lite senare.
 • Att diskutera på mentorstiden för alla klasser – titta på vår värdegrund. Vilket område tycker ni i er klass känns viktigast att diskutera: Ansvar resp mentorer

Veckans tips 

Att göra länkar i Schoolity – från Gleerups eller annan hemsida direkt in i schemat:


Detta händer under veckan (v.39)

 • Hela veckan – PRAO 9C och 9D Ansvar Malin L
 • Tis – 15:30-16:30 Handledning resurspersonal Ansvar Marie B
 • Ons – 15:40-17:00 IKT-tid – Workshops olika områden (separat mail kommer om detta) Ansvar resp. ämneslag
 • Tors-Fre Erik sitter med kvalitetsredovisningen, nås på telefon men är inte på skolan Ansvar Erik J

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Faran med bara en enda berättelse – alltid viktigt i skolan – vi måste vidga elevernas perspektiv – det är vårt ansvar:

 

 

 

Sjökortet v38 – 17/9-21/9

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Skogen i Skolan
 • Skol-DM i friidrott
 • MBL-tjänstefördelning
 • GAP-analys på A-lagstid
 • Övriga frågor

Rutiner för närvaroregistrering 

Vi har haft en rutin för frånvaroregistrering i Dexter. Den håller på att göras om eftersom Schoolity ger andra möjligheter att följa upp närvaron. Grundrutinen är dock densamma vad gäller när närvaron/frånvaron ska registreras. Fortfarande gäller den gamla rutinens två första punkter:

 1. Närvaroregistrering i Schoolity ska i tid ske i anslutning till respektive schemalagd lektion. Om tillgång till Schoolity/Internet saknas – ska registrering ske så snart tillgång till Schoolity/internet finns. Ansvar undervisande lärare.
 2. Om en elev varit ogiltigt frånvarande en hel dag ska vårdnadshavare kontaktas av mentor innan arbetsdagens slut efter att det kommit till mentors kännedom för att ta reda på orsaken till detta Ansvar mentor.

Avstämningsmöten med nya medarbetare

Inom kort kommer ett kortare avstämningsmöte med alla nya medarbetare att bokas med skolledningen. Kallelse till detta kommer via mail. Syftet med mötet är att stämma av hur det funkat att börja på en ny arbetsplats, hur man trivs och diskutera eventuella förbättringsområden i mottagandet av nya medarbetare på skolan.

Examinationskalendrar

Fram till jullovet gäller samma upplägg för examinationskalendrarna i Outlook som tidigare läsår. På sikt kommer allt att går över till Schoolity per automatik, men minst fram till jul ska alla examinationer skrivas i examinationskalendern i Outlook.

Följande ska finnas med då ni ska skriva in i examinationskalendern:

examinationskalendern

Lathund för inlogg i våra olika system 

Carina / Börje har gjort en lathund för hur man loggar in i våra olika system. Kort och koncist om man är tveksam – se lathunden här. Finns även under ”Instruktioner och lathundar” på Heddawisingskolan.com


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • A-lagstid: GAP-analys om viktiga frågor/utmaningar/problem  i A-laget

Att göra på mentorstid

 • Alla elevrådsrepresentanter träffas i Gradängsalen för terminens första möte. Ansvar för elevrådsmöte Martin G
 • Alla elever i åk 8 och 9 ska göra en incitoenkät – kultur som de fått på sin mail (mail i Office365) – åk 7 gör den lite senare.
 • För åk 7 – informera om skogen iskolan på torsdag.
 • Att diskutera på mentorstiden – faran i att göra andningslekar där man hyperventilerar för att ev svimma. Flera elever har dött i USA i samband med lekar som dessa.

Veckans tips 

Skolappar2

En favorit i repris – Skolappar som kan vara bra att ha: https://www.skolappar.nu/sarskilt-stod/ 


Detta händer under veckan (v.38)

 • Hela veckan – Screening på en av veckans lektioner i engelska för åk 7.
 • Mån – 15:10-16:10 – skyddsrond slöjdsal Ansvar Skolledning och skyddsombud
 • Ons – hela dagen 25 elever åk 9 är funktionärer på BRI-olympiaden
 • Ons – mellan 08:00 och 09:00 – MBL11 ang tjänstefördelning Ansvar Skolledningen
 • Ons – 15:40-17:00 konf.tid kort information och kulturenkät (ta med dator) i Gradängsalen – sedan Extra ämnesmötestid tid för gemensam planering. Ansvar resp. ämneslag
 • Tors – Skogen i skolan för åk 7. Ansvar undervisande lärare / resurser i resp klass den tid de är i skogen
 • Fre – Skol-DM i friidrott åk 7-9 Idrottslärare informerar om vilka som berörs.
 • Lör – Språklärarnas riksförbund har studiecirkelträff på skolan 10:00-12:00

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Vårt ansvar att eleverna förstår – när de förstår väcker vi deras intresse – det gäller alla ämnen, även om det bara gäller matematik i följande citat.

Matematik

 

 

 

Sjökortet v37 – 10/9-14/9

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Hälsa Henrik Söderlind välkommen.
 • Rutiner för tjänstledigheter – se nedan.
 • Resurser börjar 08:10 på måndagar i samband med måndagsmötet
 • Spec. fokus när de går ut i klass – hur vi använder White Boardtavlorna – se nedan.
 • Elever inne hos Heta utbildningar
 • Avräkningsperioder / ramtider – se även nedan.
 • Övriga frågor

Rutiner för ledigheter för lärare utanför loven

För att vi ska säkra upp att inga ledigheter drabbar eleverna negativt måste vi ha en rutin som alla kan följa. Från och med nu gäller därför följande rutin och checklista som ska lämnas in till Agneta senast 2 hela arbetsdagar innan ledigheten infaller. Se rutinen här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/09/rutiner-vid-ledighet-fc3b6r-lc3a4rare-utanfc3b6r-loven-ifyllningsbar.pdf  Den ligger under rutiner och riktlinjer på Heddawisingskolan.com

Avräkningsperioder och Ramtider

Vi får en del frågor om ramtiderna. Vi upplever generellt att ni har koll på detta, men våra riktlinjer finns på Heddawisingskolan.com: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-reglering-av-ramtider-och-avstc3a4mningsperioder.pdf 

Vad gäller avräkningsperioder så föreslår vi följande för läsåret 18/19 inför MBL (tänk på att ramtiden är den genomsnittliga arbetstiden under kalenderåret):

Period Vecka A-dagar Timmar
1 V.33-V.45 (15/8-11/11) 62 434
2 V.46-V.9 (12/11—3/3) 69 483
3  V.10-V.25 (4/3—20/6) 63 441
194 A-dagar 1358 timmar

Spec. fokus när de går ut i klass

Som ett led i implementering av våra kunskaper från Specialpedagoiska lyftet 2017/2018 och aktuell forskning kommer Ann-Sofie, Carina och Marie att arbeta för att göra praktik av den teoretiska kunskap vi har förvärvat i vår utbildningssatsning. De kommer att arbeta mycket med klassrumssituationen för eleverna inledningsvis. Fokus kommer att ligga på anpassningar som gynnar elever i behov av särskilt stöd men som såklart gynnar alla elever i klassrummet.

Vi kommer att börja att arbeta med Whiteboardtavlan. Vår tanke är att alla elever ska känna igen sig i alla klassrum och även få en god uppfattning av vad som förväntas av dem. Det ska bli tydligt vad de ska fokusera på och vad ni som pedagoger anser vara klokt att kunna.

Spec. kommer att göra en ”visningstavla” i Gradängsalen som ni alla kan titta på och sedan diskutera i A-laget där ni kan komma med synpunkter.

Att anmäla närvaro / frånvaro på annan skolaktivitet

Då och då händer det att elever är på annan skolaktivitet. Oftast sker det i samband med den ordinarie undervisningssituationen, men ibland kan det ju vara så att en eller flera elever är iväg på andra aktiviteter med lärare/medarbetare som inte har dem på schemat. När det sker så ska den för tillfället ansvariga medarbetaren rapportera närvaro / frånvaro. Om man är osäker på hur man gör så finns en instruktion här:  https://videopress.com/v/FSV4wraD

Lägstanivå i Schoolity

Nu har lägstanivån i Schoolity MBLats och en gemensam lägstanivå för arbetet i Schoolity beslutades i samråd mellan facken och skolledningarna på Hedda och Wendela. Det kan skilja lite i implementeringen (hur och när det ska ske) mellan skolorna utifrån förutsättningarna – men vad gäller innehållet är vi alla överens om att nu, år 1 med Schoolity, ska vi jobba med kompetensutveckling och användande i linje med bifogad lägstanivå. Vi kommer att tillsammans med superanvändare, schoolitypiloter och era egna önskemål att sätta upp delmål på respektive skola. Se lägstanivån här: Lägstanivå Schoolity läsår 1 180525

* Mindre förändringar i enskilda formuleringar kan komma att ske under justeringsprocessen av protokollet, men som helhet ser det ut enligt ovan.

Principer för vem som går på BAS-SvA eller vanlig BAS

Sedan förra året så har vi, efter diskussion och samråd i ämneslaget svenska, följt principen:

 • att de elever som ska bedömas enligt SvA ska företrädelsevis gå på vanliga Sv-lektioner om man inte går i ”Röd grupp” (förberedelseklassmodellen).
 • att elever som bedöms enligt SvA ska gå på BAS-SvA om de inte läser ett modernt språk
 • att de fåtal elever som bedöms enligt SvA och läser ett modernt språk får SvA på ”riktat stöd” SvA
 • att det mycket begränsade antal elever som bedöms enligt SvA och har modernt språk men behöver så omfattande annat stöd på ”Riktat stöd-tiden” i andra ämnen än SvA måste få stöd på annan tid. Det ska då lösas av resp. äm,neslärare alt ska skolledning och spec. kontaktas.
 • att när eleverna som ska bedömas i SvA ska få betyg så ska det ske i samråd mellan undervisande lärare och ansvarig lärare i SvA.

 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Ämneslag
  • Ämneslag svenska – diskutera om en ändring av principerna för vem som ska gå på vanlig BAS eller BAS-SvA ska göras. Se ovan.
  • Diskutera uppställning på Whiteboarden – skicka återkoppling till Marie B, Carina BB.
  • Övriga ämneslag prioriterar själva vad de ska jobba med om man inte ska vara på Gleerupsgenomgång från kl 15:00-16:30.
 • Resurshandledning  – Marie B komere att presentera en plan kring innehållet i den löpande handledningen för resurspersonalen samt börja det första momentet.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd – utse klassrådsrepresentanter samt informera att under v. 38 ska alla elever göra en incitoenkät om ”Framgång och framgångsfaktorer” på mentorstid.

Veckans tips 

Dysseappen – bra tips för alla!


Detta händer under veckan (v.37)

 • Mån – 08:50-09:30 Mentorstid – Klassråd –  Ansvar resp mentor
 • Tis – 12:30-13:30 RKA-möte Ansvar skolledningen och resp skyddsombud.
 • Tis – 15:00-16:30 Gleerups har Workshop i Gradängsalen Ansvar skolledning och Joakim från Gleerups. Schema för dem som detta passar kommer.
 • Tis – 15:30-16:30 Ämneslag/Resurshandledning
 • Tis – föräldrakurs i Schoolity / Gleerups Ansvar Skolledningen
 • Ons – åk 9 har ett pass per klass med genomgång av Schoolity och Gleerups – schema finns i den gemensamma kalendern i bifogad fil under (introduktion för elever….) Ansvar superanvändare och schoolitypiloter
 • Ons – mellan 09:00 och 10:00 – MBL11 och 19 Ansvar Skolledningen
 • Ons – 15:40-17:00 konf.tid IKT-tid för alla medarbetare – Gleerups kommer för genomgång för de som inte har haft genomgång under tisdagen.
 • Ons-Fre – Skolfotografering separat schema kommer via mail.
 • Ons och Fre – Introduktion till digitala verktyg för elever se schema ovan samt i kalendern. Ansvar Superanvändare samt Schoolitypiloter
 • Tors-Fre – Tobias, Dennis, Anette, P-O och Henrik är på kurs i Sollefteå ang ”Hand in Hand”

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Påminn föräldrar som frågar om hjälp om kursen/genomgången i Schoolity på tisdag.