Sjökortet v12 22/3-26/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Info om självskadebeteende
 • Prata med A-lag 8
 • Envisningmöte för åk 8 i e.m.
 • Påminna om Schindlers list.
 • Luncher under Wisingdagarna
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Tjänstefördelningar och ev extra mentorstid nästa läsår

Nu ligger förslag / preliminära tjänstefördelningar i era fack. De är som sagt preliminära och förslagen bygger på att vi lägger till en mentorstid till i veckan för alla klasser. Det beslutas dock inte förrän senare. Tanken är dock att det ska finnas ett färdigt upplägg för dessa extra pass som bygger på de teman som EHT har jobbat fram och som diskuterades med eleverna i måndags. Vi tänker oss att det finns färdiga upplägg för ca 22-23 av 30 extra mentorstider under läsåret. De övriga tiderna ska användas för annan info, repetera övningar utifrån behov, coachsamtal eller förberedelser inför utvecklingssamtal. 

Vi tänker oss att EHT förbereder dessa pass på olika nivåer:

 • Färdiga upplägg/övningar som mentorer kan hålla i helt själva
 • Färdiga upplägg där representanter från EHT kommer in och ta delvis eller stöttar i.
 • Färdiga upplägg/övningar som bygger på EHTs specialistkunskaper som som EHT-representanter håller i helt och hållet
 • Färdiga teman som vi tar in externa expertis, ex: ungdomsmottagningen, dramapedagog, RFSU, IT-kompetens, etc.

Individuella ämnessamtal med eleverna inför utvecklingssamtalen

utvecklingssamtal elever

Det är viktigt att eleverna får sina individuella ämnessamtal innan utvecklingssamtalen. De samtalen ska inte ses som nåt utöver undervisningen – det är en del av undervisningen som eleverna har rätt att få och om gynnar deras utveckling och förståelse. 

Om luncher och scheman på Wisingdagarna

vofflor

Om ni planerar att ändra luncherna och lunchtiderna under Wisingdagarna så måste ni meddela köket om detta redan under måndagen om ni inte redan gjort det.

Scheman för Wisingdagarna ligger nu ute på era och elevernas scheman i Schoolity.

Filmprojekt åk 7

Till Wisingdagarna, v 13, skall vi i år 7 ha en filmgrupp. Filmgruppen kommer under tisdag-torsdag ha ett eget spår och jobbar enbart med film kopplat till temat ”Vår livsmiljö”. Ansvariga för gruppen blir: Simon Vernberg och Erik Juntikka.

Max fyra elever skall väljas ut/lottas till deltagande från varje klass år 7.  Finns fler intresserade än fyra, skall lottning ske. Viktigt att tänka på genusperspektivet – lika många flickor som pojkar – samt att de har ett intresse för hållbarhet och miljöfrågor. Deltagarnas namn skall sedan mailas till Simon V och Erik J. Hålltider för filmgruppen bestäms av Simon o Erik. Starttid är kl 08.00 tisdag. O 226 – då kommer instruktioner och upplägg att gås igenom.

Kommande SYV-lektioner åk 7 och 8

Följande tider för SYV-lektioner är nu utlagda på elevernas schema i åk 7 och 8 (se även vilka lärare/ämnen som berörs.)

 • 22B 22/3 kl. 10:45, Tobias, So        
 • 22C 24/3 kl. 10:30, Anna B, Fy      
 • 22A 25/3 kl. 09:35, Anette, En                            
 • 23C 12/4 kl. 10:50, P-O T, Ma     
 • 23B 13/4 kl. 11:50, Elisabet E, Ma
 • 23A 14/4 kl. 10:20, Anna F, Sv
 • 22D och 23D redan avklarat.

Lovskola åk 8 och 9 frivilligt – men riktat till de som F-varningar och prognoser 

För de som fått F-varningar alt prognoser som säger att de precis klarar sig med stöd kommer att erbjudas lovskola under påsklovet. Det är frivilligt men de måste anmäla sig så vi har ett hum om hur många det blir. Tanken är inte att det ska göras några omfattande upplägg för dessa elever – ede ska främst jobba med sånt de missat och behöver ta igen. Tid kan också användas till omprov.

Tanken är att lovskolan hålls 09:00-14:00 under tis-fredag. Mail till eleverna i åk 8 och 9 kommer att gå ut under första dagarna i veckan.

SKUA + fika

Ostmacka

Onsdag v12 är det SKUA-halvdag. Vi bryter undervisningen för alla elever kl 12:00 och halvdagen börjar kl 13:00. 

Om du vill ha en fikamacka under eftermiddagen så måste du anmäla det här  senast kl 10:00 på tisdag 23/3 så vi inte får onödigt matsvinn: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUOTVWMkhFOEVKSjVXN0tGNzAwUlc4QVU3Ri4u 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • 19-23/4 – Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planeringen börjar bli klar – se mail från Ann-Sofie.
 • Eleverna har/håller på att uppdatera Project boarden – så fint det blir!!

Envising:

 • På måndag är det Envisingmöte med alla länder – 22/3 15:45-16:45. Länk ligger öppet i meddelande för alla 8:or.

Kurser/event:

eTwinning erbjuder ett lärevent/webbserie 12-14/4 med titeln ”Exploring Blended learning”. ”Blended learning” är en sorts flexibelt lärande och kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Mer info om upplägg finns på etwinning.net. Ansökan öppnar 5/4.

UHR erbjuder konferens om mediekompetens och desinformation, 25 mars kl 13-16 Mer info på utbyten.se, där anmälningslänk finns (anmälan senast 23/3)

Other events

Freeshop, återvinning på trä- och textilslöjden. Lämna in kläder du inte behöver, sy om och ändra. Lämna även material som är överblivet i hemmen (kartonger, petflaskor mm) så tillverkas nya saker

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet använd tiden nu i första hand till Wisingdagsplanering om det går.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanlig A-lagstid.

Att göra på mentorstid

 • Åk 7 ska välja representanter till filmprojektet under Wisingdagarna – se ovan eller i mail från Johan.
 • Åk 8-9 Lovskola under påsklovet – se ovan. De som vill ha lovskola enligt detta  måste meddela det till undervisande lärare och skolledning senast onsdag v.13.

Veckans tips 

Om kunskapsresistens – viktigt i alla ämnen, i livet – med allt vad internet och sociala medier innebär:


Detta händer under veckan (v.12)

 • Hela veckan
  • Klass 22A ansvarar för återvinningsstationerna
 • Tis – 08:30-12:00 Schindlers list 9A+9B Ansvar – se Sjökortet v11.
 • Tis – 13:00-14:00 Elevråd Ansvar Martin G och elevrådet
 • Tis – 15:30-17:15 – EHM åk 8 Ansvar a-lag samt EHT
 • Ons – 08:30-12:00 Schindlers list 9C+9D Ansvar – se Sjökortet v11.
 • Ons – 13:00- 17:00 SKUA-halvdag Ansvar Linda, Malin och Marie
 • Tors – 15:30-17:15 – EHM åk 9 Ansvar a-lag samt EHT
 • Fre – deadline för F-varningar och prognoser alla elever Ansvar alla undervisande lärare

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra.

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.
  • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen) Deadline prognoser och F-varningar fre v12.

Sjökortet v11 15/3-19/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Om förlängd mentorstid – instruktioner
 • Filmworkshops för åk 8
 • Om ev distansundervisning efter lovet 
 • Piggelinlottning
 • Info till alla som undervisar 7C
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Förlängd mentorstid

Mentorstiden v11 (15/3) – direkt efter sportlovet är förlängd till 08:40-09:40 för presentation av teman samt diskussion kring det gemensamma EHT och värdegrundsarbetet på skolan. Representanter från resp åk träffas sedan på tis, rep tors samma vecka:

Tid finns bokat i schemat för EHT personal, gällande återkoppling från resp. elevgrupp åk 7-9 för temainnehållet.
Ännu är ingen tid för återkoppling av teman mot 7-9B utlagd, behöver bolla det med dig Sara B, för lämplig tid.

 • År 7 – Anneli, Anna E, Malin S – tisdag 16/3 kl 08.00-09.30, sal O223
 • År 8 – Julia T, Marie B. – tisdag 16/3, kl 08.00-09.30, sal O227.
 • År 9 – Carina B, Malin L, Johan V, torsdag 18/3, kl 08.00-09.30, sal N215A

Mentorerna kommer att få instruktioner inför mentorstiden, bla att 2-3 elever skall utses från resp. klass för återkoppling till arbetsgrupp enl. punkt 2. Elevernas namn kan sedan läggas in på positionen på schemat.

Om vi satsar på 2 mentorstider i veckan – samt om tjänstefördelningen

Om vi skapar ett paket med innehåll för en extra mentorstid i veckan – ex EHTs teman, SYV-info, Utvärderingar, tid för case-övningar, mm., så skulle det kunna se ut enligt följande för respektive ämne. Detta är ett schablonmässigt förslag för att hantera tider i 5-minintevall i schemat. Det innebär att det inte slår helt demokratiskt mellan ämnena. Vi skulle kunna göra en mer demokratisk fördelning men det skulle innebära att man skulle få olika scheman för olika perioder – samt att det kräver dessutom avsevärt mer schemaläggningsarbete. 

Extra mentorstid

Detta är ett förslag som beskriver effekterna och som ska MBLas efter diskussion i A-lag såväl som ämneslag och EHT, innan nåt genomförs.

Tjänstefördelningen är klar till 95%. Ett preliminärt förslag kommer att läggas i era fack under veckan – med utgångspunkt från att vi vill ha 2 mentorstider. Det är lätt att ändra efter att vi beslutat – men innan schemaläggningen startar.

”Vi gör film” – Film i Västernorrland år 8 Hedda Wisingskolan.

Workshopshandledare:

Heldagsaktivitet. Tiderna kommer att finnas inlagda i schemat för resp. klass.

Undervisande lärare i år 8 uppsöker klassen under ord. undervisningstid för att bistå handledarna.

 • Tisdag, 16 mars, 8A
 • Onsdag, 17 mars, 8B
 • Torsdag, 18 mars, 8C
 • Fredag, 19 mars, 8D

Att förbereda:

 • Två klassrum/ klass att disponera under dagen. Sen nedan.
 • Klassen delas i två halvor.
 • Eleverna skall vara i grupper om 4-5 elever/grupp.
 • USB sticka för färdiga resultat till handledarna.

Klasser/ Salar / Tider

 • 8A. Tisdagen 16 mars.  Kl 08.00 -15.00. salar O 112 och Gradängsalen. Lunch 12.05–12.40
 • 8B. Onsdagen 17 mars.  Kl 09.00 -15.00. Salar 215B och Gradängsalen. Lunch 11.35–12.10
 • 8C. Torsdag 18 mars. Kl 08.00-15.00. Salar O 223 och Gradängsalen. Lunch 11.40–12.20
 • 8D. Fredag 19 mars. Kl 08.00 -14.00. Salar O 227 och Gradängsalen. Lunch 10.50-11.30

Salsbyten

Torsdag 18/3.

 • Rut Svensson, En 8d kl 09.10-10.00 . Sal O 223 ej tillgänglig. En i Sal O 227.
 • Anna Fellenius. Sp 22.2.  Kl 14.25-15.15. Flyttas till sal O 227.

Lärarhandledning finns här
Och här kan ni höra vår filmpedagog Cecilia tipsa om hur det går att jobba vidare med film i skolan https://vimeo.com/519412616/27392cc092

Schindlers list år 9 v.12

Spelschema Hedda Wisingskolan

 • Tisdag 23 mars, 9a och 9b kl 08.30 – 11.50. Medföljande personal. Inga-Lill S, Laine L, Martin G.
  • Efter föreställningen. Lunch. Lektioner återupptas:
   • 9a kl 12.45, So
   • 9b kl 13.10 , Ma
 • Onsdag 24 mars, 9c och 9d kl 08.30 – 11.50. Medföljande personal. Christofer S, Henrik S.
  • Efter föreställning slutar de eleverna på grund av SKUA.

Filmvisningen finns inlagd på elevernas scheman.

Spellokal: Saga bio, en klass per salong. Föreställningslängd: 3 timmar 17 minuter kort paus på 15 minuter. Under pausen kommer det finnas frukt till eleverna.

Filmen behöver både för och efter arbetas. Se länk: Från Sjökortet, v8:

https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.4991ed4316f9ce30f657619

Fasta telefoner som nu är urkopplade

Av 27 fasta anknytningar har verkar vi endast använda 20, varav 2 mer sporadiskt, och därmed kanske kan ersättas med klasstelefon eller liknande. Ni som fått mail om förfrågan ang era klasstelefoner behöver svara på det. Tills vidare är nu följande 22 anknytningar borttagna ur systemet. Det är en besparing på närmare 35 000 kr år. Någon eller några extra mobiltelefoner kommer att köpas in för ersättning. Följande anknytningar stryks: 

7911, 7943, 7913, 7917, 7943, 7912, 7905, 7940, 7915, 7921, 7914, 7923, 7918, 7909, 7916, 7906, 7910, 7942, 7945, 7947, 7907, 7946

Info om branchbussar och alternativ PRAO åk 8 – SYV-info till elever

Branschbussar – Teknik för tjejer och Vård för killar (digitalt)

4/5 Hedda kl. 12,30 – 15,30

Båda lektionerna/grupperna körs parallellt. Vilket innebär att Hedda har åtta grupper. Mer info kommer och allt kommer att läggas på elevernas scheman.

SYV-lektioner

 • 5/5 Hedda 22D SYV 10,25-11,20, 12,10-13,10,
 • 6/5 Hedda 22C SYV 10,30-11,40, 12,15-13,05,
 • 10/5 Hedda 22A SYV 9,45-10,35, 11,40-12,40,
 • 12/5 Hedda 22B SYV 10,35-11,35, 12,05-13,05,

Arbetsmarknadskunskap med Destination jobb (digitalt)

 • 12/5 Hedda samtliga klasser (22A-22D) – Kl. 13,20-14,20.

SKUA

V.11 är det SKUA-tid på konftiden på onsdag från kl 15:00 – tänk på att släppa eleverna 10-15 min innan. Se till att alla uppgifter görs till detta. Komptid i juni gäller för de som har gjort alla uppgifter. 

V.12 är det SKUA-halvdag under onsdag e.m. – undervisningen slutar vid lunch. 

Mer info om detta kommer.

Elever med trasiga datorer

Då och då upptäcker vi att elever går väldigtlänge med halvtrasiga oc trasiga datorer. Det ska de inte behöva göra. Uppmana dem att söka upp Simon om ni upptäcker att elever ha spruckna skärmar, trasiga tangentbord etc.

Kostnad för sen avbokning på Feelgood

Vi satsar mycket resurser på att när livet och jobbet kräver det, ge möjlighet till anställda att samtalsstöd och liknande via Feelgood. Det är nåt vi vill fortsätta kunna göra vid behov, men det är viktigt att alla som erbjuds stödet följer deras regler för avbokning av tider. Vi ser inte vem som avbokar eller när, men vi får en räkning på när det görs för sent – då kostar det skolan 1575 kr. Så, vi ber er som har kontakt med Feelgood och måste avboka / boka om en tid – gör det i god tid.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Slutet av april: Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planering pågår.

Envising:

 • Inget aktuellt just nu

Other Events / pågående aktiviteter kopplade till projekten och internationalisering:

 • Inget aktuellt just nu

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet använd tiden nu i första hand till Wisingdagsplanering om det går.
 • Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt. Om smittspridningen ökar igen så måste vi vara beredda på distansundervisning.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Diskutera behovet av tid för att genomföra värdegrundsarbete och andra övningar på mentorstid – skulle det vara positivt med en mentorstid till i veckan?

Att göra på mentorstid

 • Förlängd mentorstid för att gå igenom och presentera EHT-teman. Gör det i form av klassråd så att det finns återkoppling att ta med sig för respektive klassrepresentant när de ska träffas senare i veckan. (se ovan)

Veckans tips 

Läraren2

UDL

Tips läs om när det blir för mkt anpassningar – det är ingen diskussion att anpassningar måste göras – men med en undervisning som metodmässigt vänder sig till fler elever, med större variation, mer greppa begreppen, mer UDL (universal design for learning) och differentierat lärande, mer arbete med elevers strategier – istället för att tjata på eleverna att de ska läsa läxan, så måste man kanske prata med dem HUR de läser läxan.  https://www.lararen.se/nyheter/inkludering/sjuttio-extra-anpassningar-under-samma-lektion


Detta händer under veckan (v.11)

 • Hela veckan
  • Tisdag till fredag har åk 8 filmworkshop – se ovan.
  • Klass 22A ansvarar för återvinningsstationerna
 • Mån – 15:30-17:15 – EHM åk 7 Ansvar a-lag samt EHT
 • Ons – 15:00- 17:00 SKUA-tid Ansvar Linda, Malin och Marie
 • Fre – 08:00-12:00 EHT-temaplanering Ansvar EHT
 • Fre – deadline för att meddela Johan vilka lektioner man tänker sig genomföra / inte ställa in under utv.samtalen Ansvar alla mentorer

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra.

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.
  • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen) Deadline prognoser och F-varningar fre v12.

Sjökortet v9 1/3-5/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Om ev distansundervisning efter lovet 
 • Ev. coronainfo.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Förlängd mentorstid efter sportlovet

Mentorstiden v11 (15/3) – direkt efter sportlovet är förlängd för presentation av teman samt diskussion kring det gemensamma EHT och värdegrundsarbetet på skolan. Repreesentanter från resp åk träffas sedan på tis, rep tors samma vecka:

Tid finns bokat i schemat för EHT personal, gällande återkoppling från resp. elevgrupp åk 7-9 för temainnehållet.
Ännu är ingen tid för återkoppling av teman mot 7-9B utlagd, behöver bolla det med dig Sara B, för lämplig tid.

 • År 7 – Anneli, Anna E, Malin S – tisdag 16/3 kl 08.00-08.50, sal O223
 • År 8 – Julia T, Marie B. – tisdag 16/3, kl 08.00-08.50, sal O227.
 • År 9 – Carina B, Malin L, Johan V, torsdag 18/3, kl 08.00-08.50, sal N215A

Mentorerna kommer att få instruktioner inför mentorstiden, bla att 2-3 elever skall utses från resp. klass för återkoppling till arbetsgrupp enl. punkt 2. Elevernas namn kan sedan läggas in på positionen på schemat.

Förfrågan om elevers åsikt om flytt av ”Kåken”

Kåken ska flytta och nu vill fritidsförvaltningen och kommunens bygglovsansvariga ha elevernas input. Mer info om själva flytten finns här: https://www.harnosand.se/kultur–fritid/nyheter-fran-kultur–fritid/kultur–fritid/2020-11-19-fritidsgarden-kaken-flyttar.html 

På mentorstiden ska alla elever i alla klasser få säga sitt via menti.com – se instruktioner nedan. 

Medarbetare som är i tjänst under sportlovet

Lista för alla som är i tjänst under sportlovet finns på exp. Om ni planerar att vara ledig måste ni meddela detta till Agneta snarast.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • 3/3: Möte med skolans projektgrupp på konftiden via Teams.
 • Slutet av april: Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planering pågår.

Envising:

 • Inget aktuellt just nu

Other Events / pågående aktiviteter kopplade till projekten och internationalisering:

 • Inget aktuellt just nu

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet. Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt. Om smittspridningen ökar igen så måste vi vara beredda på distansundervisning.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • I A-lag åk 9 

Att göra på mentorstid

 • Presentera förslaget till ny placering av ungdomsgården ”Kåken” till Magasingatan (ovanpå Erikshjälpen), se ovan. Varje klass återkopplar genom följande enkät. Alla elever går in på menti.com på sina datorer eller telefoner och skriver in följande kod: 63 26 17 9. Resultat kommer ut via Schoolity under dagen, den sammanställningen kommer att skickas vidare till kommunen så ta frågan på allvar och svara konkret på fritextfrågan.
 • Påminna alla elever om att det fortfarande är inneskor som gäller fram till påsklovet!!
 • Gå igenom hur eleverna laddar upp underlaget /mallen för självskattning till översiktssidan.

Veckans tips 

Tips i linje med SKUA från Edutopia – vikten av att ställa de utmanande och lockande frågorna!


Detta händer under veckan (v.9)

 • Hela veckan
  • Klass 22B ansvarar för återvinningsstationerna
 • Tis – 15:05-17:00 – EHM 7-9B Ansvar a-lag samt EHT
 • Ons – 08:00-09:00 – RKA Ansvar skolledning och resp skyddsombud
 • Ons – 15:30- 16:30 Planering Wisingdagar Ansvar resp A-lag

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät för all undervisande personal på skolan ska göra den senast 8/3.
 • Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

Viktiga påminnelser

Sjökortet v8 22/2-26/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Ev. coronainfo.
 • Info från EHT
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Avtorkning av kaffemaskinen

kaffemaskinKaffemaskinen är ett ställe där alla träffas och vidrör gemensamma ytor. Därför ska man från och med nu och tillsvidare torka av alla kontaktytor och kanppar innan man använder den och efter man använt den. Servetter och sprit finns nu framställt vid kaffemaskinen.

 

Friluftsdag 23/2 – tis v8

vinter friluftsdag 1

På  mentorstid idag måndag  kan ni gå igenom listorna för elevernas val inför friluftsdagen. Eleverna har fått de utskickade via Schoolity och listorna ligger även till er i mailet om detta veckobrev.

VFU-praktikant

Från och med v8 och fram till påsklovet kommer vi att ha en VFU-student på skolan. Anette handleder och hon följer främst henne i undervisningen. Vi hälsar Helena Jaber välkommen till Hedda och hoppas hon ska trivas hos oss.

Inför filmvisningen av Schindlers list för åk 9 den 1 och 2 mars. Saga bio.

Filmen behöver både för och efter arbetas. Se länk: https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.4991ed4316f9ce30f657619

Medföljande lärare:

 • 1 mars. 9AB Olle L, Kajsa F och Fredrik J.
 • 2 mars 9CD Henrik S, Patrick D och Christofer S

Filmvisningen finns inlagd som kulturaktivitet i schemat.

Tid 08.30-12.00, Saga bio. En klass per salong., Speltid 3 h 17 min., Paus. 15 min, Lunch efter filmen, Lektioner startar 13.00.

F-varningar och prognoser

Eftersom det är så kort mellan sportlov och påsklov i år så får vi göra en specialare med F-varningar och prognoser och påföljande utvecklingssamtal (se mer om det senare nedan). Istället för att vi har deadline för F-varningar fredag v13 blir det nu fredag v12. Samma dag blir det deadline för prognoser – de kan göras samtidigt och informationen går då hand i hand. Tid för att göra dessa v.11 och 12 får vi diskutera, vi återkommer till det eftersom det är SKUA-tid på onsdagarna båda dessa veckor.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen ska i vår hållas i Teams med alla för att begränsa kontakterna och smittspridningen. Utvecklingssamtalen ska sedan hållas veckan 15 och 16. Åk 9 och 8 A+B blir vecka 15, på ons 14/4 och tors 15/4. Åk 7 och 8 C+D blir vecka 16, på tis 20/4 och ons 21/4. Vi bryter då undervisningen för de undervisande mentorerna i dessa klasser från 12:00 och framåt de dagar det gäller. Vill man ändå ha den planerade undervisningen dessa dagar så ska man meddela Johan V detta senast fredag vecka 11 (19/3) så kan han lägga ut detta på schemat i tid för alla.

Vi föreslår att samtal inför F-varningar/prognoser/utv.samtal börjar redan vecka 9. Från och med nu finns utvecklingssamtalen som mall för eleverna att ladda upp. Det kommer göra det avsevärt smidigare att få det gjort på ett bra sätt. Vi föreslår att alla elever laddar upp mallen redan nu på måndag på mentorstiden. Se instruktionsfilm för eleverna att ladda upp mall genom att klicka här. den här länken ligger delbar för elever. den ligger även i Arbetsrummet under instruktionsfilmer och har skcikats som länk till alla elever. Ser filmen här:

Öppna fönster

Under vecka 7 har trots påminnelse fönster stått öppna. Det kan ge förödande effekter genom inbrott men nu vintertid – frysning av element och därigenom omfattande vattenskador. Ta som rutin att alltid kolla om att alla fönstren är stängda i klassrummet när du lämnar det – oavsett tid på dagen.

Vad händer på TikTok

TikTok

Ni har kanske hunnit läsa mailet från Christofer (bra att du meddelar!!) – det är bra om vi håller ögon och öron öppna för vad som snackas bland eleverna.

Planeringstid Wisingdagar

Planeringstid för Wisingdagarna är lite knepigt att få till på samma sätt som tid för ifyllande av F-varningar och prognoser – men vi börjar med att konferenstiden den här veckan och vecka 9 läggs på detta. Mer tid kommer att planeras in.

Kanske nåt att diskutera i Ma/No-arbetslaget

Ämnesläraren 2

Intressant artikel från ”Läraren”: https://www.lararen.se/amneslararen-matte-no/specialpedagogik/sa-kan-man-undvika-att-elever-far-matteangest


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Elever i 8B har skrivit om deras utmaningar under pandemin på Twinspace-sidan. (Februari månads uppgift)
 • 23/2: Planeringsmöte med de andra länderna om kommande uppgifter.
 • 3/3: Möte med skolans projektgrupp
 • Slutet av april: Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planering pågår.

Envising:

 • 22/3 Event med de andra länderna som vi i Sverige håller i denna gång. Planering behöver göras av prjektgruppen. Ev film eller presentation om kretslopp/återvinning i kommunen.

Other Events / pågående aktiviteter kopplade till projekten och internationalisering:

 • Avslutat arbete i årskurs 8 som läst boken ”sluta aldrig gå” med efterföljande författarbesök.
 • Erik J genomför just nu fram till 26/2 ett eTwinning lärevent / fortbildning – 5 tpis för inspiration mm. Marie B börjar den 29/2 ett lärevent / fortbildning och inkludering i klassrummet. (Becoming an Inclusive school, anmälan öppen 19-27/2 – man måste ha eTwinninginlogg för att anmäla och läsa mer).
 • Onlineseminarium: tisdag 23/2 kl 17.00-18.30 ”Can happiness be learnt? A direct link between well-being and academic achievement”. Det finns en koppling mellan välbefinnande och akademiska prestationer, därför bör skolor stödja elevers och lärares välmående (man måste ha eTwinninginlogg för att anmäla och läsa mer).

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet. Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt. Om smittspridningen ökar igen så måste vi vara beredda på distansundervisning.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • I A-lag åk 9  – diskutera hur filmen Schindlers list för och efterarbetas. Se info ovan.
 • A-lagsledarna går igenom EHTs temaplanering inför nästa läsår. 

Att göra på mentorstid

 • Återkoppling till eleverna efter klassråd från klassrådsrepresentant.
 • Gå igenom hur eleverna laddar upp underlaget /mallen för självskattning till översiktssidan.
 • Se till att eleverna vet vad de ska göra på friluftsdagen.

Veckans tips 

powtoon

Tips om enkelt gratis presentationsverktyg för att skapa presentationer/animationer/presentationsfilmer: https://www.powtoon.com/

Se exempel på vad vi gjort här på pågående e Twinning lärevent i min arbetsgrupp (Erik J). Syftet med läreventet är att testa eTwinning och digitala verktyg som kan användas vid eTwinningprojekt. https://www.powtoon.com/s/fFngZVY034D/1/m


Detta händer under veckan (v.8)

 • Hela veckan
  • Klass 22B ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Tis – hela dagen se info ovan (A-lagsmöte för åk 8 och 7-9B ska dock genomföras) Ansvar A-lagsledare och resp medarbetare på resp aktivitet. 
 • Mån – 13:00-14:00 – Elevråd Ansvar elevrådsrepresentanter och Martin och Anders
 • Ons – 15:30- 17:30 (kompensation i tid v9) Webföreläsning om maktlekar. Länk och instruktioner kommer i början av veckan. Ansvar Skolledning/EHT samt deltagande av alla anställda.
 • Ons – 18:30-ca 20:30 Digitalt skolråd – representanter från resp A-lag ska vara med, länk finns i kalendariet Ansvar skolledningen

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät för all undervisande personal på skolan ska göra den senast 8/3.
 • Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

Viktiga påminnelser

 • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen)
 • Skolråd 24/2 kl 18:30-20:30 – en representant från varje A-lag ska vara med.
 • Önskemål inför nästa läsår – fyll i här: önskemål inför läsåret 21/22.! Läs mer i Sjökortet v5: https://heddawisingskolan.com/2021/01/29/sjokortet-v5-1-2-5-2/ 

Sjökortet v7 15/2-19/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Ev. coronainfo
 • Gör era önskemål inför nästa läsår
 • Friluftsdag – göra val på mentorstid
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Friluftsdag 23/2 – tis v8

vinter friluftsdag 1

På  mentorstid idag måndag ska valen göras. Läs här om vilka aktiviteter som finns: Aktiviteter friluftsdag vt21

Här finns länk till ansökningsformuläret (se till att alla elever som är på plats på skolan fyller i under mentorstid): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUOFg5SFRQMVVSMjFWUkRMNThKUUFHUjBKNi4u 

Info kring hemstudier – frånvaroanmälan ”Arbetar hemma tillfälligt”

Den här informationen har gått ut till alla vårdnadshavare på nytt under söndagskvällen. 

Info kring frånvaroanmälan under rubriken ”Arbetar hemma tillfälligt”

Vi förstår att man kan känna oro och att det är en speciell situation vi har med covid-19 i samhället. Vi följer emellertid kommunens och skolverkets rekommendationer kring närvaron i skolan för elever i åk 7-9. Vi ser i nuläget heller ingen bekräftad smittspridning på högstadiet. Vi får med viss fördröjning återkoppling från regionens smittskyddsenhet och från v53 till vecka 4 finns ingen i åk 7-9 som testats positivt för covid-19 i hela kommunen. Vi vill därför påminna om vad som gäller frånvarorapporteringen.

Du som vårdnadshavare kan ju välja att anmäla ditt/dina barn frånvarande under rubriken ”Arbetar hemma tillfälligt”. Det ska endast göras av tre orsaker:

 • Att eleven har anhörig i hemmet som testat positivt och därför måste vara hemma och sköta skolan hemifrån.
 • Att eleven själv har testa positivt men mår så pass bra att eleven kan sköta sina studier hemifrån under tiden den är hänvisad att stanna hemma.
 • Att eleven är hemma sjuk, ej konstaterad covid-19 (inkl de 48 timmarna de förväntas stanna hemma för säkerhetsskull), men mår så pass bra att den kan sköta skolarbetet hemifrån.

Det är viktigt att detta följs eftersom de elever som är hemma inte kan följas upp på samma sätt som under tidigare planerad distansundervisning. Vi kan inte systematiskt ha dubbla undervisningsupplägg med majoriteten av eleverna på plats och ett fåtal elever hemma som förväntar sig distansundervisning.

Att du som vårdnadshavare anmäler eleven frånvarande med ”Arbetar hemma tillfälligt” om ingen av de ovanstående skälen finns är inte OK, skolplikten gäller. Om det finns oro på grund av att någon i familjen tillhör riskgrupp eller liknande så ska man kontakta mentor och vid behov i förlängningen skolsköterskan (Anna Edlund) eller Eva Claesson på centrala elevhälsan för en dialog om detta.

Kultur i skolan

Följande skolbio och föreställningar på teatern ligger nu ute i alla elevers scheman och kommer inom kort ut i kalendariet:

 • Schindlers list för alla nior 1:a och 2:a mars
 • Greta för alla sjuor 30:e och 31:a mars (kopplat till Wisingdagar II)
 • Pianofavoriter för alla sjuor 15:e och 16:e april

Instruktionsfilmer och guider för IT under ”Vår skola / Arbetsrummet”

Missa inte att nu ligger alla guider och filmer för IT under ”Vår skola / Arbetsrummet”.


Internationellt samarbete

Logor internationellt samarbete

Aktuellt just nu

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet. Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ev. punkter från A-lagsledare.jo

Att göra på mentorstid

 • Klassråd – viktigt att alla klassrådsrepresentanter sedan kommer på elevrådsmötet (idag måndag kl 13:00)
 • Alla elever ska fylla i önskemål för aktivitet på friluftsdagen – se ovan. Alla elever har fått länk via Schoolity och mail.
 • De elever i åk 9 som inte gjort Skolinspektionens skolenkät ska göra det. 

Veckans tips 

Ämnesläraren 2

Intressant om skolforskning (om matte/NO men gäller nog inte bara matte/NO) med lokal anknytning som ligger helt i linje med våra mål och indikatorer: https://www.lararen.se/amneslararen-matte-no/elevmatningar-pisatimss/nya-siffror-ointresserade-elever-stort-problem-i-matte–och-no-undervisningen


Detta händer under veckan (v.7)

 • Hela veckan
  • Klass 22C ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Mån – 13:00-14:00 – Elevråd Ansvar elevrådsrepresentanter och Martin och Anders
 • Ons – 15:45 – 17:00 Vid behov – kort gemensam info via Teams därefter planering Wisingdagar Ansvar Skolledning och ämneslag

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät för all undervisande personal på skolan ska göra den senast 8/3.
 • Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

Viktiga påminnelser

 • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen)
 • Skolråd 24/2 kl 18:30-20:30 – en representant från varje A-lag ska vara med.
 • Önskemål inför nästa läsår – fyll i här: önskemål inför läsåret 21/22.! Läs mer i Sjökortet v5: https://heddawisingskolan.com/2021/01/29/sjokortet-v5-1-2-5-2/ 

Sjökortet v6 8/2-12/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Ev. coronainfo
 • Alla tillbaka på skolan.
 • Riktlinjer när elever ska följa skolarbetet hemifrån 
 • Återgivning Screening?
 • Rutin vid ordningsproblem och brist på studiero.
 • Piggelinpoängdragning
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Underlag för utvecklingssamtal medarbetare

Här hittar du underlaget för utvecklingssamtal för medarbetare: Underlag för utvecklingssamtal medarbetare ny modell från 201920  I år tittar vi på alla 4 punkter, därför har vi avsatt 60 min för mötet.

Målet och indikatorerna för året är klart – aktiviteterna ska dock preciseras. Det gör vi efter att medarbetarsamtalen är klara för att se om det finns några av aktiviteterna ni inte alls tar upp eller om det finns andra som ska in. Går därför igenom mål, indikatorer, aktiviteter innan möte. Läs här: Mål indikatorer och aktiviteter 2021

Rutin vid ordningsproblem och brist på studiero

Vi ser idag att det generellt jobbas mkt bra med dialog och återkoppling till vårdnadshavare, men att det sker lite ojämnt. För att vi ska ha en tydlig gemensam utgångspunkt i arbetet med klassrumsklimat och studiero så har vi tagit fram ett förslag till rutin för detta. Läs här och återkoppla gärna till Erik J under vecka 6 och 7. Den slutgiltiga rutinen kommer att spikas till Sjökortet v8. Förslag till rutin: Rutin vid ordningsproblem och brist på studiero 

Känsla av oro kring corona

Sedan i början av veckan finns info på Insidan om hur du ska göra ifall du känner stor oro för corona och att du påverkas i ditt arbete. Det handlar i korthet om att kontakta Erik för ett samtal om hur du kan få stöd i detta. 

Förslag till aktiviteter på friluftsdag 23/2

Dennis, Magnus och Patrick vill ha in så många förslag som möjligt på möjliga utomhusaktiviteter under friluftsdagen den 23/2. Se länk här för att anmäla uppslag och idéer på aktiviteter: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcH7dkRxMQ91ErnQ5leavBR5UNlhQR0E2T1kxNEtLNTc0RkJQNTVWOTBOSy4u

Avräkningsperioder

Redovisningen av avräkningsperioderna SKA göras via det digitala formulär som tagits fram för detta. Länk ligger tills vidare längst ner i högermarginalen. Jag (Erik) har varit lite långsam att återkoppla. Men alla redovisningar som kommit in har fått återkoppling pappersledes i era fack. Därefter lägger ni in tiden i rapportera.

Implementering av nya ämnesplaner 

Regeringskansliet

Nu är de nya ämnesplanerna framskjutna ytterligare ett år – läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/de-nya-kursplanerna-borjar-galla-forst-infor-hostterminen-2022/

Riktlinjer när elever ska följa skolarbetet hemifrån 

Om eleverna är hemma och ska följa skolarbetet hemifrån på grund av smitta i familjen gäller följande (samma info som gick ut 2/12)

”För skolan, undervisningen och eventuell frånvaro innebär de nya riktlinjerna följande:

 • Undervisningen – Elever som är friska eller har lindriga symptom ska för att inte hamna mer efter än nödvändigt arbeta med sitt skolarbete hemifrån via instruktioner i Schoolity/Gleerups eller när möjlighet finns via länk. Att sköta både klassundervisning och undervisning via länk kan dock kräva mer personal än vanligt och just nu har vi på grund av covid-restriktionerna ett generellt underskott på personal.
 • Anmälan om frånvaro – Elever som är så pass friska att de kan arbeta hemifrån ska registreras som närvarande. Det är ni som vårdnadshavare som gör bedömningen om ert barn klarar detta. Därför har vi lagt in ett val till ni som vårdnadshavare kan göra i frånvarorapporteringen: ”Arbetar hemma tillfälligt”, som innebär att eleven registreras som närvarande. Om ert barn är hemma men frisk nog att jobba med skolarbetet så ska ni alltså välja det – annars gör ni som vanligt och väljer sjukfrånvaro.

Om det uppstår frågor kring undervisningen när elev arbetar med skolarbetet hemma så ska man kontakta undervisande lärare.” Det förväntas dock inte av er lärare att ett parallellt upplägg ska planeras. Då det går och inte innebär mer arbete än ni känner att ni mäktar med kan eleverna emellertid följa med via Teams eller liknande, det avgör var och en av er själva.

Wisisngdagar II

Som sas i onsdags kommer Wisingdagarna II att flyttas till v.13 där den tredje temaperioden var inplanerad. Den planering som är gjord för den andra flyttas i så stor utsträckning som möjligt till v.13.- Mer info om planeringstid kommer.

Matsalen efter vecka 5 

Lunchtidslista sitter nu på dörren till matsalen. OM det blir för körigt kan man checka med eleverna om de är där på rätt utsatt tid. Men mkt viktigt att eleverna inte bromsas från att få i sig lunch. Läs även lunchlistan här: Luncher lå 20-21

Föreläsning för åk 8 C+D – tidigare lunch

På onsdag 10/2 har 8C och 8D föreläsning via länk. Den börjar 12:00 och pågår till 14:00 och de kommer att ha föreläsningarna i sina hemklassrum. Det innebär dock att båda klasserna måste släppas på lunch kl 11:30. 


Internationellt samarbete

Logor internationellt samarbete

Aktuellt just nu

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet. Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ev. punkter från A-lagsledare.
 • Följa upp hur det har gått med distansundervisningen.

Att göra på mentorstid

 • Åk 8 A+B samt åk 9 A+B ska göra utvärdering av närundervisning. De får mail/meddelanden via Schoolity. Utvärderingarna öppnas kl 08:00 på måndag.
 • I åk 9 ska alla elever göra skolinspektionens skolenkät – alla mentorer har fått mail med instruktioner. En av er mentorer har fått koder i era fack.

Veckans tips 

En favorit i repris – Austins Butterfly – kraften i feedback!


Detta händer under veckan (v.6)

 • Hela veckan
  • Skolinspektionens skolenkät för åk 9 ska fyllas i.
  • Klass 22C ansvarar för återvinningsstationerna v4.
 • Tis – 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag + EHT-representanter
 • Ons – 15:00 – 17:00 SKUA – eleverna måste släppas tidigare Ansvar A-lagsledare och EHT 
 • Ons e.m. – Fre – Erik ledig – Johan är TF rektor.

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät kommer ut under veckan till åk 9 samt all undervisande personal på skolan.
 • Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

Viktiga påminnelser

 • Sista ansökningsdag till gymnasiet är 12/2 – bra att veta om ni får frågor från elever.
 • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen)
 • Önskemål inför nästa läsår – fyll i här: önskemål inför läsåret 21/22.! Läs mer i Sjökortet v5: https://heddawisingskolan.com/2021/01/29/sjokortet-v5-1-2-5-2/ 

Sjökortet v5 1/2-5/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Info från Anna E ang allergiska reaktioner
 • Undervisande lärare i 9B stannar kvar för kort info.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Underlag för utvecklingssamtal medarbetare

Här hittar du underlaget för utvecklingssamtal för medarbetare: Underlag för utvecklingssamtal medarbetare ny modell från 201920  I år tittar vi på alla 4 punkter, därför har vi avsatt 60 min för mötet.

Målet och indikatorerna för året är klart – aktiviteterna ska dock precisseras. Det gör vi efter att medarbetarsamtalen är klara för att seom det finns några av aktiviteterna ni inte alls tar upp eller om det finns andra som ska in. Går därför igenom mål, indikatorer, aktiviteter innan möte. Läs här: Mål indikatorer och aktiviteter 2021

Önskemål inför nästa läsår

Nu är det tid fylla i önskemål inför nästa läsår vad gäller schema, tjänsteomfattning och tjänstefördelning. Både ämneslärare, medarbetare i 7-9B, spec.lärare/ped. och lärarassistenter/resurspersonal ska fylla i den här. Detta är en del av så kallade dialogsamtal. Om det utöver dessa önskemål finns några tankar oom nästa läsår sominte kan tas här – så ska man ta upp dessa under medarbatarsamtalet. Man kan självfallet boka möte om kommande läsårs tjänst när som helst innan schema- och tjänstefördelningsprocessen startar i vecka 11 (efter sportlovet).

Detta ska emellertid ses endast som önskemål som vi försöker att infria. Vi prioriterar enligt följande:
1. Att ha behöriga lärare i alla ämnen / alt. lärare som undervisar alla 4 ämnen i No/Tk eller alla 4 ämnen i So.
2. Att fylla era tjänster i enlighet med er tjänsteomfattning samt att alla lärare är mentorer*.
3. Att få till en renodling av årskurs-A-lag inkl att resp lärare undervisar sin mentorsgrupp så mkt det går.
4. Att få en tjänstefördelning som det går att bygga ett schema på.
Därefter tar vi hänsyn till er individuella önskemål.

Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

* Om inte annat överenskommits.

Beslut om undervisningsform från och med vecka 6

Beslutet är lite fördröjt men motsvarande nämndsbeslut kommer under måndag förmiddag.

Ang handsprit/servetter i klassrummen mm.

Handsprit ska endast användas ”där och då” i klassrummen när eleverna är på plats. Det gäller även spritservetter som kan hämtas av mentor hos Simon. Det får heller inte förvaras mer handsprit i klassrummen än de som finns i pumpflaskorna. Påfyllning sker hos Simon.

Implementering av nya ämnesplaner 

Vi har haft ett möte med Wendela om planeringen inför implementeringen av de nya ämnesplanerna inför nästa läsår. Ramarna kommer att diskuteras med A-lagsledarna och med förstelärarna (där Tobias får en särskild roll inför detta). Så mycket som möjligt och lämpligt är kommer att planeras tillsammans med Wendela för en så breddad samsyn som möjligt mellan skolorna. Mer info kommer.

Allergiska reaktioner

Här finns två instruktionsfilmer för hur vi ska agera vid allergiska reaktioner epileptiska anfall. Det är allas ansvar att titta på filmerna och fråga Anna E om man har frågor. Ingen kommer att kunna ha koll på allt, men vi ska vara informerade och göra så gott vi kan om nåt händer med elever i verksamheten.

Epileptiskt anfall

Allergiska reaktioner

https://www.medicininstruktioner.se/meda/epipen/

Matsalen under vecka 5 

Som det ser ut på schemat för 8 A+B och 9A+B runt lunch så verkar vi inte göra några förskjutningar i mattider. Det bör inte bli trångt i matsalen. 

Föreläsning för åk 8 A+B – tidigare lunch

På onsdag 3/2 har 8A och 8B föreläsning via länk. Den börjar 12:00 och pågår till 14:00 och de kommer tat ha föreläsningarna i sina hemklassrum. Det innebär dock att båda klasserna måste släppas på lunch kl 11:30 


Internationellt samarbete

Logor internationellt samarbete

Aktuellt just nu

tisdag 2/2 kl 15.40 bjuder Frankrike in till ett online-event i Envising. Temat är ”Fight against discrimination!” Vi har tagit del av en padlet, en digital anslagstavla (www.padlet.com) full av inlägg om diskriminering och vår uppgift var att hitta en slogan/rubrik i ord och bild som passar till innehållet i padleten. Padleten kan senare även ses på eTwinning/Twinspace. Eleverna i den franska skolan har skrivit en sång som de ska framföra. Det följs av att varje land sjunger refrängen på sitt eget språk.

onsdag 3/2 träffas projektgruppen i Breaking Barriers. Det är dags för presentation av februari månads uppdrag! Under veckan blev det beslutat att mobiliteten till Kroatien (planerad till april) kommer att ske – digitalt!

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ev. punkter från A-lagsledare.
 • Följa upp hur det har gått med distansundervisningen.

Att göra på mentorstid

 • Åk 8 C+D samt åk 9 C+D ska göra utvärdering av närundervisning. De får mail/meddelanden via Schoolity. Utvärderingarna öppnas kl 08:00 på måndag.

Veckans tips 

Visible learning

Mkt bra sida om vikten av att synliggöra lärandet genom feeback i undervisningen: https://visible-learning.org/2013/10/john-hattie-article-about-feedback-in-schools/

Se även film med John Hattie här – vikten av att fundera över vilken betydelse undervisningen har och vad den får för effekt för eleverna, samt om Feedback till eleverna:


Detta händer under veckan (v.5)

 • Hela veckan
  • Fortsatt distansundervisning för 8 C+D och 9 C+D
  • Möjlighet för åk9 att få SYV-info / studiebesök digitalt individuellt på gymnasiet
  • Klass 22D ansvarar för återvinningsstationerna v4.
 • Mån – 15:30-17:15 EHM åk 7 Ansvar A-lag + EHT-representanter
 • Ons – 15:45 – 16:30 Konf.tid kort gemensam info. Breaking Barriersgruppen träffas – de avviker ca kl 16:00. Ansvar A-lagsledare och EHT 
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid Ansvar resp. fackombud
 • Tors – 15:30-17:15 EHM åk 9 Ansvar A-lag + EHT-representanter
 • Fre – 12:00-13:00 – MBL19 se separat kallelse via mail Ansvar Skolledningen och respektive fackombud

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät kommer ut under veckan till åk 9 sam all undervisande personal på skolan.
 • Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

Viktiga påminnelser

 • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen)
 • Önkemål inför nästa läsår – se ovan!

Sjökortet v4 25/1-29/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Fältgruppen åk 7
 • Medarbetarsamtal
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Trängsel i matsalen

Gällande luncher och trängsel i matsalen. V 4. – Två justeringar i tid har gjorts på schemat för minskad trängsel i matsalen under lunchtider.

 • Tisdag 23a – Ma lektion förskjutits 10 min, slutar nu 11.15. Elisabet E.
 • Onsdag 23b – So lektion förskjutits 5 min, slutar nu 11.25. Olov A.

Personal som har rastvakt i tidsintervallet mellan kl 11.00-13.00. Matsalen behöver tillsyn.
Särskilt viktigt att övervaka insläpp till matsalen i samband med öppning kl 11.00.

Nu när vi är igång med viss undervisning på plats – påminn om följande

Påminn alla elever om att de ska fortsätta att hålla avstånd när de kan. Är de det minsta sjuka ska de stanna hemma och följa alla restriktioner enligt smittskydd och folkhälsomyndigheten om det är sjuka. Testar man positivt stannar man hemma och meddelar skolan. De ska hålla god handhygien – och ta tillfället i akt att sprita händerna när de kommer till matsalen. Med andra ord ska eleverna vara negativa och gärna lukta sprit när de är i skolan…. 🙂 

Hålla distansen i matsalen

Nu är alla platser i matsalen markerade så att man sitter sick/sack och inte mittemot eller bredvid varandra. De som är rastvärdar under vecka 3 vid lunchtid håller koll på kön samt att eleverna följer markeringarna.

Ny omprovslista för vt21

Här finns den nya omprovslistan för vt21 (vilka som ansvarar för tiden). Den sätts även upp i personalrummet. 

Omprovstid vt21

Senarelagt ansökningsdatum gymnasiet

Det är nu beslutat att ansökningstiden förlängs för vårt samverkansområde till 12 februari med anledning av stängda skolor pga pandemin. info om detta har gått ut till eleverna via Schoolity.

Viktigt om riktat stöd

Det riktade stödets syfte är att eleverna arbetar i ämnena med sådant de behöver stöd med. Med andra ord ska de ha med sig material från undervisningen på de ordinarielektionerna att arbeta med. Det kan vara läxor, det kan vara pågående fördjupningsuppgifter eller arbetsuppgifter i Gleerups eller liknande. Det riktade stödet är inte en kurs eller ett ämne där det ska finnas en planering att följa.

Fältgruppen vill prata med alla 7:or

På måndag morgon kommer alla mentorer att få en länk till ett Teamsmöte där fältarna – Mattias, Erika och Wyn är inbjudna för att få presentera sig och deras arbete/uppdrag. De behöver ca 10 min. De tar alla klasser samtidigt på mentorstiden – en uppkoppling per klass – med kamera riktat ut mot klassrummet.

Klockan 08:50 står de redo och inloggade för att ha teamsmöte med er. Erik Fahlberg kommer att vara med så de kan nog koppla upp mot honom redan 08:40. Koppla in er på Teams via länk på mentorstiden i det gemensamma kalendariet. Det blir en uppkoppling per klass – 4 deltagare – varje deltagare (du som mentor) riktar kameran mot klassen.

Om SvA-undervisning och om stöd under distansundervisningen

Elever har vänt sig till oss på exp och undrat vad som gäller, därför är det viktigt att vi har samma ingång och svar på deras frågor.

Det är skolledning och ansvarig SvA-lärare (Victoria) som styr vilka som ska ha SvA eller inte – därefter placeras de i schemat i resp grupp. Har man som elev eller lärare funderingar över placeringen så får man vända sig direkt till Victoria för en dialog om detta. Hon avgör.

Vilka som ska ha SvA-stöd vid distansundervisning ansvarar de som håller i stödet i samråd med skolledning och spec. för – ingen annan. All dialog ska ske mellan lärare innan man lovar något till någon elev vad gäller var de ska vara.

Skolinspektionens årliga enkät

Nu är det tid att göra skolinspektionens årliga enkät. All undervisande personal ska göra den samt alla elever i åk 9. Vi kommer att distribuera ut den i omgångar på grund av saxningen av undervisningen. Mer info kommer.

Medarbetarsamtal

Under v4 kommer kallelser till medarbetarsamtal att gå ut. Se bifogad lista i mailet om det här veckobrevet för att se vem ni ska ha det med.


Internationellt samarbete

Logor internationellt samarbete

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. Bland annat är det Envisningmöte på onsdag på konf.tiden. Tobias håller i det.

Vill man se lite från skolverket om effekterna av internationaliseringsprojekt så finns en bra film här: 


Ämneslag

 • Jobbar med samplanering av distansundervisningen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ev. punkter från A-lagsledare.
 • Följa upp hur det har gått med distansundervisningen.

Att göra på mentorstid

 • Åk 7 – Fältgruppen presenterar sitt arbete.
 • Alla klasser / årskurser gör utvärdering av distansundervisningen – även åk 7. Alla elever får ett mail med länk.

Veckans tips 

22 år och får hålla tal då den nye presidenten svärs in – grymt bra!!


Detta händer under veckan (v.4)

 • Hela veckan
  • Fortsatt distansundervisning för 8 A+B och 9 A+B
  • Möjlighet för åk9 att få SYV-info / studiebesök digitalt individuellt på gymnasiet
  • Klass 22D ansvarar för återvinningsstationerna v4.
  • Medarbetarsamtal börjar bokas.
 • Ons – 15:45 – 17:00 Konf.tid kort gemensam info. därefter avstämning elevärenden A-lagsvis med EHT via Teams, länkar kommer i gemensamma kalendern. Börja med de som tillhör Envisningruppen – de avviker kl 16:20. Ansvar A-lagsledare och EHT 
 • Ons – 16:20-17:00 Möte för Envisninggruppen Ansvar Tobias mfl.

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät kommer ut under veckan till åk 9 sam all undervisande personal på skolan.

Viktiga påminnelser

 • Inga påminnelser i dagsläget.

Sjökortet v3 18/1-22/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Elevers bilder i Teams
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Nu när vi är igång med viss undervisning på plats – påminn om följande

Påminn alla elever om att de ska fortsätta att hålla avstånd när de kan. Är de det minsta sjuka ska de stanna hemma och följa alla restriktioner enligt smittskydd och folkhälsomyndigheten om det är sjuka. Testar man positivt stannar man hemma och meddelar skolan. De ska hålla god handhygien – och ta tillfället i akt att sprita händerna när de kommer till matsalen. Med andra ord ska eleverna vara negativa och gärna lukta sprit när de är i skolan…. 🙂 

Hålla distansen i matsalen

Nu är alla platser i matsalen markerade så att man sitter sick/sack och inte mittemot eller bredvid varandra. De som är rastvärdar under vecka 3 vid lunchtid håller koll på kön samt att eleverna följer markeringarna.

Elevers bilder i Teams

Tyvärr har vi sett att eleverna inte riktigt kan sköta hanteringen av bilderna på sina taggar i Teams. De kan själv välja att byta bild – så att de istället för ”knappen” med initialer har den bild de vill. Från och me måndag kommer det att begränsas. Ni får uppmana dem att byta – det tar upp till 12 tim innan det slår igenom överallt. Gör detta på mentorstiden. Följande regel gäller från och med tisdag (meddelande har gått ut via Schoolity):

Eleverna kan välja något av följande:

 • Ingen bild – ha kvar initialerna Avatar Erik J
 • Foto på sig själv som de är nöjda med men som man kan känna igen dem på.
 • En avatar av sig själv som liknar eleven (sådana avatarer vet eleverna hur de genererar på nätet eller i mobilen)

Skälet till detta är att eleverna har haft högst olämpliga eller direkt stötande bilder ute – direkt provocerande, bilder med rasistisk eller kränkande underton, porrbilder/naket, etc.

För att vi inte ska behöva lägga tid på löpande granskningar av hästar, söta katter och hundar, strutsar och annat harmlöst så gäller de tree valen ovan eller så tar vi bort möjligheten att lägga upp en bild.

Om det finns behov av att torka datorer rena

Spritservetter finns att hämta hos Simon. Uppmuntra eleverna att rengöra sina datorer emellanåt.

Skolan är ny färgkodad

Nu är skolans alla salar nyuppmärkta och färgkodade för förbättrad tillgänglighet. Både på insidan av dörrarna och utsidan. Alla arbetsrum har även fått ett nummer. Färgkodningen följer följande system – uppifrån och ner:

 • Plan 4 har blått
 • Plan 2 har grönt
 • Plan 1 har rött
 • Plan 0 har gult

Kompletterande markeringar med pilar kommer att sättas i alla trappor.

Fältgruppen vill prata med alla 7:or

Måndag v4 – 25/1 – kommer alla mentorer att få en länk till ett Teamsmöte där fältarna – Mattias, Erika och Wyn är inbjudna för att få presentera sig och deras arbete/uppdrag. De behöver ca 10 min. De tar alla klasser samtidigt på mentorstiden – en uppkoppling per klass – med kamera riktat ut mot klassrummet.

Internationellt samarbete

Logor internationellt samarbete

Se i högerspalten om – nytt ståend einlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning.


Ämneslag

 • Jobbar med samplanering av distansundervisningen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följa upp hur det har gått med distansundervisningen.

Att göra på mentorstid

 • Gå igenom hur arbetet under distansundervisning funkar.
 • Gå igenom vilka regler soom gäller för taggarna i Teams  – se ovan. Ge tid att ändra på under mentorstiden – det kan ta upp till 12 tim att det slår igenom. 

Veckans tips 

Gleerups distans

5 bra tips från Gleerups för att lyckas bra med distansundervisning:


Detta händer under veckan (v.3)

 • Hela veckan
  • Distansundervisning för åk 8 och 9 
  • Möjlighet för åk9 att få SYV-info / studiebesök digitalt individuellt på gymnasiet
 • Tis – 15:05-17:00 EHM 7-9B Ansvar EHT och A-lag
 • Ons – 15:45 – 17:00 Konf.tid kort gemensam info. – Gemensam info/avstämning via Teams för åk 8 och 9 samt 7-9B kring distansundervisningen, därefter ämnesmötestid. Ansvar Skolledningen
 • Fre – 13:00-14:00 Elevråd Ansvar Martin G / Anders B samt elevrådet – möte via Teams.

Aktuella enkäter att göra

 • Inventering av telefoni – se nedan.

Viktiga påminnelser

Sjökortet v2 11/1-15/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Olika rollers uppdrag under veckan
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Presenteras fre 8/1.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Distansundervisning – att tänka på

Att tänka på när ni planerar distansundervisningen:

Checklistan från 7/12 – att tänka på inför varje lektion med distansundervisning – den bygger på input från gymnasiets erfarenheter och SPSM.

Checklista inför när du ska hålla lektion som distansundervisning:

 • Lektionen börjar med närvarokoll – vilka är uppkopplade?
 • Du som lärare leder lektionen och är tillgänglig hela tiden.
 • Tydliggör inför varje lektion vad som förväntas av eleven.
 • Elever med särskilt stöd eller extra anpassningar kan bli uppringda av lärare, spec eller resurser via telefon eller teams under lektionens gång. 
 • Eleverna måste veta följande:
  • Vad ska lektionen handla om? – Syfte och mål
  • Håller du genomgång – begränsa den i tid (håll den kort) och säg hur lång den ska vara.
  • Vad ska jag göra? Hur ska jag göra det?– Korta instruktioner vad  – exakt vilka uppgifter som ska göras och var de finns – Inledande tydlighet är avgörande.
  • När ska jag göra det? Hur länge ska jag göra det? – om lektionen har olika moment – när börjar och slutar varje moment – inte för mkt info på en gång.
  • Vad händer sedan? – Vad gör eleven när den blir klar – när ska den vara redo för mer input / finns extraövningar?
 • Lektionen slutar med närvarokoll – vilka var med när den slutade?

Tänk även på följande all distansundervisning:

 • Prioritera – vilka uppgifter som är viktigast i relation till elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Tänk också på vad som är rimligt.
 • Avgränsa uppgifterna det gynnar alla – särskilt de elever som har svårt med längre självständiga uppgifter.
 • Tydliggör vad som förväntas av eleven och se till så att eleven har förstått.
 • Ordinarie schema och tider gäller.
 • Korta och tydliga instruktioner – det tar mer tid med frågor och tydliggöranden digitalt.
 • Lägg instruktionerna i Schoolity – kort och koncist, då kan man läsa sig till det medan du svarar på frågor från andra.
 • Har du genomgång – håll den kort. Dela gärna skärm
 • Återkoppla. Se till att kontinuerligt lägga in återkoppling. Ha bestämda tider för detta.

https://skolvarlden.se/artiklar/spsms-sa-nar-du-elever-i-behov-av-stod-pa-distans

Uppdrag för spec.ped, EHT, SvA, resurser, mentorer och undervisande lärare under veckan med distasundervisning

 • Anneli, Marie och Carina kommer under veckan att följa upp listan med elever i behov av stöd som skapades innan jul i respektive A-lag. Det kommer tat göras genom personlig kontakt med elever såväl som er som undervisar. Detta för att kunna gå in med riktat stöd och uppföljning vid behov.
 • EHT finns på skolan / tillgängliga som vanligt och supportar spec.ped vid behov.
 • Hanan, Halema och Mattias är från måndag redo att ta emot SvA-elever i behov av stöd på skolan. Från onsdag gäller det vid behov även Victoria.
 • Lärarassistenter/resurser finns tillgängliga för stöd vid respektive lektion som vanligt (men via Teams), men kan även få vara med och stödja tekniskt på plats för de lärare som behöver. Där är de tillgängliga i olika omfattning efter schema och efter kompetens.
 • Mentorer bör ta direkt kontakt med de elever de känner oro för. För avstämning eller bara för den personliga ”touchen” – eleverna måste känna sig sedda även om det är distansundervisning. Känner ni extra oro eller ser ökad frånvaro – kontakta EHT.

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Den powerpoint som visades i fredags ang vår mål och indikatorer finns att se här: Mål indikatorer och aktiviteter 2021


Ämneslag

 • Jobbar med samplanering av distansundervisningen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följa upp hur det har gått med distansundervisningen.

Att göra på mentorstid

 • Gå igenom hur arbetet under distansundervisning kan se ut.
 • Ta upp att lärare kan komma att dela in eleverna i grupprum.
 • Ta upp om det finns frågor från eleverna som kan / ska föras vidare till spec.ped, EHT, skolledningen.

Veckans tips 

Teams kurs

För den som vill komma vidare med hela programmet Teams – här finns en webbkurs på en timme,visserligen på Engelska, men med filmavsnitt för varje moment – direkt från Microsoft: https://education.microsoft.com/en-us/course/9c9f5c11/overview?ocid=AID3026716_FACEBOOK_oo_spl100001687990027 


Detta händer under veckan (v.2)

 • Hela veckan
  • Distansundervisning och konferenser enligt kalendariet/Schoolity
  • Möjlighet för åk9 att få SYV-info / studiebesök digitalt individuellt på gymnasiet
 • Ons – 15:45 – 17:00 Konf.tid  – Gemensam info/avstämning via Teams hur de tre första dagarna gått, ev. ny coronainfo, därefter ämnesmötestid.

Aktuella enkäter att göra

 • Inventering av telefoni – se nedan.

Viktiga påminnelser