Sjökortet v7 15/2-19/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Ev. coronainfo
 • Gör era önskemål inför nästa läsår
 • Friluftsdag – göra val på mentorstid
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Friluftsdag 23/2 – tis v8

vinter friluftsdag 1

På  mentorstid idag måndag ska valen göras. Läs här om vilka aktiviteter som finns: Aktiviteter friluftsdag vt21

Här finns länk till ansökningsformuläret (se till att alla elever som är på plats på skolan fyller i under mentorstid): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUOFg5SFRQMVVSMjFWUkRMNThKUUFHUjBKNi4u 

Info kring hemstudier – frånvaroanmälan ”Arbetar hemma tillfälligt”

Den här informationen har gått ut till alla vårdnadshavare på nytt under söndagskvällen. 

Info kring frånvaroanmälan under rubriken ”Arbetar hemma tillfälligt”

Vi förstår att man kan känna oro och att det är en speciell situation vi har med covid-19 i samhället. Vi följer emellertid kommunens och skolverkets rekommendationer kring närvaron i skolan för elever i åk 7-9. Vi ser i nuläget heller ingen bekräftad smittspridning på högstadiet. Vi får med viss fördröjning återkoppling från regionens smittskyddsenhet och från v53 till vecka 4 finns ingen i åk 7-9 som testats positivt för covid-19 i hela kommunen. Vi vill därför påminna om vad som gäller frånvarorapporteringen.

Du som vårdnadshavare kan ju välja att anmäla ditt/dina barn frånvarande under rubriken ”Arbetar hemma tillfälligt”. Det ska endast göras av tre orsaker:

 • Att eleven har anhörig i hemmet som testat positivt och därför måste vara hemma och sköta skolan hemifrån.
 • Att eleven själv har testa positivt men mår så pass bra att eleven kan sköta sina studier hemifrån under tiden den är hänvisad att stanna hemma.
 • Att eleven är hemma sjuk, ej konstaterad covid-19 (inkl de 48 timmarna de förväntas stanna hemma för säkerhetsskull), men mår så pass bra att den kan sköta skolarbetet hemifrån.

Det är viktigt att detta följs eftersom de elever som är hemma inte kan följas upp på samma sätt som under tidigare planerad distansundervisning. Vi kan inte systematiskt ha dubbla undervisningsupplägg med majoriteten av eleverna på plats och ett fåtal elever hemma som förväntar sig distansundervisning.

Att du som vårdnadshavare anmäler eleven frånvarande med ”Arbetar hemma tillfälligt” om ingen av de ovanstående skälen finns är inte OK, skolplikten gäller. Om det finns oro på grund av att någon i familjen tillhör riskgrupp eller liknande så ska man kontakta mentor och vid behov i förlängningen skolsköterskan (Anna Edlund) eller Eva Claesson på centrala elevhälsan för en dialog om detta.

Kultur i skolan

Följande skolbio och föreställningar på teatern ligger nu ute i alla elevers scheman och kommer inom kort ut i kalendariet:

 • Schindlers list för alla nior 1:a och 2:a mars
 • Greta för alla sjuor 30:e och 31:a mars (kopplat till Wisingdagar II)
 • Pianofavoriter för alla sjuor 15:e och 16:e april

Instruktionsfilmer och guider för IT under ”Vår skola / Arbetsrummet”

Missa inte att nu ligger alla guider och filmer för IT under ”Vår skola / Arbetsrummet”.


Internationellt samarbete

Logor internationellt samarbete

Aktuellt just nu

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet. Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ev. punkter från A-lagsledare.jo

Att göra på mentorstid

 • Klassråd – viktigt att alla klassrådsrepresentanter sedan kommer på elevrådsmötet (idag måndag kl 13:00)
 • Alla elever ska fylla i önskemål för aktivitet på friluftsdagen – se ovan. Alla elever har fått länk via Schoolity och mail.
 • De elever i åk 9 som inte gjort Skolinspektionens skolenkät ska göra det. 

Veckans tips 

Ämnesläraren 2

Intressant om skolforskning (om matte/NO men gäller nog inte bara matte/NO) med lokal anknytning som ligger helt i linje med våra mål och indikatorer: https://www.lararen.se/amneslararen-matte-no/elevmatningar-pisatimss/nya-siffror-ointresserade-elever-stort-problem-i-matte–och-no-undervisningen


Detta händer under veckan (v.7)

 • Hela veckan
  • Klass 22C ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Mån – 13:00-14:00 – Elevråd Ansvar elevrådsrepresentanter och Martin och Anders
 • Ons – 15:45 – 17:00 Vid behov – kort gemensam info via Teams därefter planering Wisingdagar Ansvar Skolledning och ämneslag

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät för all undervisande personal på skolan ska göra den senast 8/3.
 • Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

Viktiga påminnelser

 • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen)
 • Skolråd 24/2 kl 18:30-20:30 – en representant från varje A-lag ska vara med.
 • Önskemål inför nästa läsår – fyll i här: önskemål inför läsåret 21/22.! Läs mer i Sjökortet v5: https://heddawisingskolan.com/2021/01/29/sjokortet-v5-1-2-5-2/ 

Sjökortet v6 8/2-12/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Ev. coronainfo
 • Alla tillbaka på skolan.
 • Riktlinjer när elever ska följa skolarbetet hemifrån 
 • Återgivning Screening?
 • Rutin vid ordningsproblem och brist på studiero.
 • Piggelinpoängdragning
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Underlag för utvecklingssamtal medarbetare

Här hittar du underlaget för utvecklingssamtal för medarbetare: Underlag för utvecklingssamtal medarbetare ny modell från 201920  I år tittar vi på alla 4 punkter, därför har vi avsatt 60 min för mötet.

Målet och indikatorerna för året är klart – aktiviteterna ska dock preciseras. Det gör vi efter att medarbetarsamtalen är klara för att se om det finns några av aktiviteterna ni inte alls tar upp eller om det finns andra som ska in. Går därför igenom mål, indikatorer, aktiviteter innan möte. Läs här: Mål indikatorer och aktiviteter 2021

Rutin vid ordningsproblem och brist på studiero

Vi ser idag att det generellt jobbas mkt bra med dialog och återkoppling till vårdnadshavare, men att det sker lite ojämnt. För att vi ska ha en tydlig gemensam utgångspunkt i arbetet med klassrumsklimat och studiero så har vi tagit fram ett förslag till rutin för detta. Läs här och återkoppla gärna till Erik J under vecka 6 och 7. Den slutgiltiga rutinen kommer att spikas till Sjökortet v8. Förslag till rutin: Rutin vid ordningsproblem och brist på studiero 

Känsla av oro kring corona

Sedan i början av veckan finns info på Insidan om hur du ska göra ifall du känner stor oro för corona och att du påverkas i ditt arbete. Det handlar i korthet om att kontakta Erik för ett samtal om hur du kan få stöd i detta. 

Förslag till aktiviteter på friluftsdag 23/2

Dennis, Magnus och Patrick vill ha in så många förslag som möjligt på möjliga utomhusaktiviteter under friluftsdagen den 23/2. Se länk här för att anmäla uppslag och idéer på aktiviteter: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcH7dkRxMQ91ErnQ5leavBR5UNlhQR0E2T1kxNEtLNTc0RkJQNTVWOTBOSy4u

Avräkningsperioder

Redovisningen av avräkningsperioderna SKA göras via det digitala formulär som tagits fram för detta. Länk ligger tills vidare längst ner i högermarginalen. Jag (Erik) har varit lite långsam att återkoppla. Men alla redovisningar som kommit in har fått återkoppling pappersledes i era fack. Därefter lägger ni in tiden i rapportera.

Implementering av nya ämnesplaner 

Regeringskansliet

Nu är de nya ämnesplanerna framskjutna ytterligare ett år – läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/de-nya-kursplanerna-borjar-galla-forst-infor-hostterminen-2022/

Riktlinjer när elever ska följa skolarbetet hemifrån 

Om eleverna är hemma och ska följa skolarbetet hemifrån på grund av smitta i familjen gäller följande (samma info som gick ut 2/12)

”För skolan, undervisningen och eventuell frånvaro innebär de nya riktlinjerna följande:

 • Undervisningen – Elever som är friska eller har lindriga symptom ska för att inte hamna mer efter än nödvändigt arbeta med sitt skolarbete hemifrån via instruktioner i Schoolity/Gleerups eller när möjlighet finns via länk. Att sköta både klassundervisning och undervisning via länk kan dock kräva mer personal än vanligt och just nu har vi på grund av covid-restriktionerna ett generellt underskott på personal.
 • Anmälan om frånvaro – Elever som är så pass friska att de kan arbeta hemifrån ska registreras som närvarande. Det är ni som vårdnadshavare som gör bedömningen om ert barn klarar detta. Därför har vi lagt in ett val till ni som vårdnadshavare kan göra i frånvarorapporteringen: ”Arbetar hemma tillfälligt”, som innebär att eleven registreras som närvarande. Om ert barn är hemma men frisk nog att jobba med skolarbetet så ska ni alltså välja det – annars gör ni som vanligt och väljer sjukfrånvaro.

Om det uppstår frågor kring undervisningen när elev arbetar med skolarbetet hemma så ska man kontakta undervisande lärare.” Det förväntas dock inte av er lärare att ett parallellt upplägg ska planeras. Då det går och inte innebär mer arbete än ni känner att ni mäktar med kan eleverna emellertid följa med via Teams eller liknande, det avgör var och en av er själva.

Wisisngdagar II

Som sas i onsdags kommer Wisingdagarna II att flyttas till v.13 där den tredje temaperioden var inplanerad. Den planering som är gjord för den andra flyttas i så stor utsträckning som möjligt till v.13.- Mer info om planeringstid kommer.

Matsalen efter vecka 5 

Lunchtidslista sitter nu på dörren till matsalen. OM det blir för körigt kan man checka med eleverna om de är där på rätt utsatt tid. Men mkt viktigt att eleverna inte bromsas från att få i sig lunch. Läs även lunchlistan här: Luncher lå 20-21

Föreläsning för åk 8 C+D – tidigare lunch

På onsdag 10/2 har 8C och 8D föreläsning via länk. Den börjar 12:00 och pågår till 14:00 och de kommer att ha föreläsningarna i sina hemklassrum. Det innebär dock att båda klasserna måste släppas på lunch kl 11:30. 


Internationellt samarbete

Logor internationellt samarbete

Aktuellt just nu

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet. Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ev. punkter från A-lagsledare.
 • Följa upp hur det har gått med distansundervisningen.

Att göra på mentorstid

 • Åk 8 A+B samt åk 9 A+B ska göra utvärdering av närundervisning. De får mail/meddelanden via Schoolity. Utvärderingarna öppnas kl 08:00 på måndag.
 • I åk 9 ska alla elever göra skolinspektionens skolenkät – alla mentorer har fått mail med instruktioner. En av er mentorer har fått koder i era fack.

Veckans tips 

En favorit i repris – Austins Butterfly – kraften i feedback!


Detta händer under veckan (v.6)

 • Hela veckan
  • Skolinspektionens skolenkät för åk 9 ska fyllas i.
  • Klass 22C ansvarar för återvinningsstationerna v4.
 • Tis – 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag + EHT-representanter
 • Ons – 15:00 – 17:00 SKUA – eleverna måste släppas tidigare Ansvar A-lagsledare och EHT 
 • Ons e.m. – Fre – Erik ledig – Johan är TF rektor.

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät kommer ut under veckan till åk 9 samt all undervisande personal på skolan.
 • Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

Viktiga påminnelser

 • Sista ansökningsdag till gymnasiet är 12/2 – bra att veta om ni får frågor från elever.
 • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen)
 • Önskemål inför nästa läsår – fyll i här: önskemål inför läsåret 21/22.! Läs mer i Sjökortet v5: https://heddawisingskolan.com/2021/01/29/sjokortet-v5-1-2-5-2/ 

Sjökortet v5 1/2-5/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Info från Anna E ang allergiska reaktioner
 • Undervisande lärare i 9B stannar kvar för kort info.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Underlag för utvecklingssamtal medarbetare

Här hittar du underlaget för utvecklingssamtal för medarbetare: Underlag för utvecklingssamtal medarbetare ny modell från 201920  I år tittar vi på alla 4 punkter, därför har vi avsatt 60 min för mötet.

Målet och indikatorerna för året är klart – aktiviteterna ska dock precisseras. Det gör vi efter att medarbetarsamtalen är klara för att seom det finns några av aktiviteterna ni inte alls tar upp eller om det finns andra som ska in. Går därför igenom mål, indikatorer, aktiviteter innan möte. Läs här: Mål indikatorer och aktiviteter 2021

Önskemål inför nästa läsår

Nu är det tid fylla i önskemål inför nästa läsår vad gäller schema, tjänsteomfattning och tjänstefördelning. Både ämneslärare, medarbetare i 7-9B, spec.lärare/ped. och lärarassistenter/resurspersonal ska fylla i den här. Detta är en del av så kallade dialogsamtal. Om det utöver dessa önskemål finns några tankar oom nästa läsår sominte kan tas här – så ska man ta upp dessa under medarbatarsamtalet. Man kan självfallet boka möte om kommande läsårs tjänst när som helst innan schema- och tjänstefördelningsprocessen startar i vecka 11 (efter sportlovet).

Detta ska emellertid ses endast som önskemål som vi försöker att infria. Vi prioriterar enligt följande:
1. Att ha behöriga lärare i alla ämnen / alt. lärare som undervisar alla 4 ämnen i No/Tk eller alla 4 ämnen i So.
2. Att fylla era tjänster i enlighet med er tjänsteomfattning samt att alla lärare är mentorer*.
3. Att få till en renodling av årskurs-A-lag inkl att resp lärare undervisar sin mentorsgrupp så mkt det går.
4. Att få en tjänstefördelning som det går att bygga ett schema på.
Därefter tar vi hänsyn till er individuella önskemål.

Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

* Om inte annat överenskommits.

Beslut om undervisningsform från och med vecka 6

Beslutet är lite fördröjt men motsvarande nämndsbeslut kommer under måndag förmiddag.

Ang handsprit/servetter i klassrummen mm.

Handsprit ska endast användas ”där och då” i klassrummen när eleverna är på plats. Det gäller även spritservetter som kan hämtas av mentor hos Simon. Det får heller inte förvaras mer handsprit i klassrummen än de som finns i pumpflaskorna. Påfyllning sker hos Simon.

Implementering av nya ämnesplaner 

Vi har haft ett möte med Wendela om planeringen inför implementeringen av de nya ämnesplanerna inför nästa läsår. Ramarna kommer att diskuteras med A-lagsledarna och med förstelärarna (där Tobias får en särskild roll inför detta). Så mycket som möjligt och lämpligt är kommer att planeras tillsammans med Wendela för en så breddad samsyn som möjligt mellan skolorna. Mer info kommer.

Allergiska reaktioner

Här finns två instruktionsfilmer för hur vi ska agera vid allergiska reaktioner epileptiska anfall. Det är allas ansvar att titta på filmerna och fråga Anna E om man har frågor. Ingen kommer att kunna ha koll på allt, men vi ska vara informerade och göra så gott vi kan om nåt händer med elever i verksamheten.

Epileptiskt anfall

Allergiska reaktioner

https://www.medicininstruktioner.se/meda/epipen/

Matsalen under vecka 5 

Som det ser ut på schemat för 8 A+B och 9A+B runt lunch så verkar vi inte göra några förskjutningar i mattider. Det bör inte bli trångt i matsalen. 

Föreläsning för åk 8 A+B – tidigare lunch

På onsdag 3/2 har 8A och 8B föreläsning via länk. Den börjar 12:00 och pågår till 14:00 och de kommer tat ha föreläsningarna i sina hemklassrum. Det innebär dock att båda klasserna måste släppas på lunch kl 11:30 


Internationellt samarbete

Logor internationellt samarbete

Aktuellt just nu

tisdag 2/2 kl 15.40 bjuder Frankrike in till ett online-event i Envising. Temat är ”Fight against discrimination!” Vi har tagit del av en padlet, en digital anslagstavla (www.padlet.com) full av inlägg om diskriminering och vår uppgift var att hitta en slogan/rubrik i ord och bild som passar till innehållet i padleten. Padleten kan senare även ses på eTwinning/Twinspace. Eleverna i den franska skolan har skrivit en sång som de ska framföra. Det följs av att varje land sjunger refrängen på sitt eget språk.

onsdag 3/2 träffas projektgruppen i Breaking Barriers. Det är dags för presentation av februari månads uppdrag! Under veckan blev det beslutat att mobiliteten till Kroatien (planerad till april) kommer att ske – digitalt!

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ev. punkter från A-lagsledare.
 • Följa upp hur det har gått med distansundervisningen.

Att göra på mentorstid

 • Åk 8 C+D samt åk 9 C+D ska göra utvärdering av närundervisning. De får mail/meddelanden via Schoolity. Utvärderingarna öppnas kl 08:00 på måndag.

Veckans tips 

Visible learning

Mkt bra sida om vikten av att synliggöra lärandet genom feeback i undervisningen: https://visible-learning.org/2013/10/john-hattie-article-about-feedback-in-schools/

Se även film med John Hattie här – vikten av att fundera över vilken betydelse undervisningen har och vad den får för effekt för eleverna, samt om Feedback till eleverna:


Detta händer under veckan (v.5)

 • Hela veckan
  • Fortsatt distansundervisning för 8 C+D och 9 C+D
  • Möjlighet för åk9 att få SYV-info / studiebesök digitalt individuellt på gymnasiet
  • Klass 22D ansvarar för återvinningsstationerna v4.
 • Mån – 15:30-17:15 EHM åk 7 Ansvar A-lag + EHT-representanter
 • Ons – 15:45 – 16:30 Konf.tid kort gemensam info. Breaking Barriersgruppen träffas – de avviker ca kl 16:00. Ansvar A-lagsledare och EHT 
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid Ansvar resp. fackombud
 • Tors – 15:30-17:15 EHM åk 9 Ansvar A-lag + EHT-representanter
 • Fre – 12:00-13:00 – MBL19 se separat kallelse via mail Ansvar Skolledningen och respektive fackombud

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät kommer ut under veckan till åk 9 sam all undervisande personal på skolan.
 • Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

Viktiga påminnelser

 • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen)
 • Önkemål inför nästa läsår – se ovan!

Sjökortet v4 25/1-29/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Fältgruppen åk 7
 • Medarbetarsamtal
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Trängsel i matsalen

Gällande luncher och trängsel i matsalen. V 4. – Två justeringar i tid har gjorts på schemat för minskad trängsel i matsalen under lunchtider.

 • Tisdag 23a – Ma lektion förskjutits 10 min, slutar nu 11.15. Elisabet E.
 • Onsdag 23b – So lektion förskjutits 5 min, slutar nu 11.25. Olov A.

Personal som har rastvakt i tidsintervallet mellan kl 11.00-13.00. Matsalen behöver tillsyn.
Särskilt viktigt att övervaka insläpp till matsalen i samband med öppning kl 11.00.

Nu när vi är igång med viss undervisning på plats – påminn om följande

Påminn alla elever om att de ska fortsätta att hålla avstånd när de kan. Är de det minsta sjuka ska de stanna hemma och följa alla restriktioner enligt smittskydd och folkhälsomyndigheten om det är sjuka. Testar man positivt stannar man hemma och meddelar skolan. De ska hålla god handhygien – och ta tillfället i akt att sprita händerna när de kommer till matsalen. Med andra ord ska eleverna vara negativa och gärna lukta sprit när de är i skolan…. 🙂 

Hålla distansen i matsalen

Nu är alla platser i matsalen markerade så att man sitter sick/sack och inte mittemot eller bredvid varandra. De som är rastvärdar under vecka 3 vid lunchtid håller koll på kön samt att eleverna följer markeringarna.

Ny omprovslista för vt21

Här finns den nya omprovslistan för vt21 (vilka som ansvarar för tiden). Den sätts även upp i personalrummet. 

Omprovstid vt21

Senarelagt ansökningsdatum gymnasiet

Det är nu beslutat att ansökningstiden förlängs för vårt samverkansområde till 12 februari med anledning av stängda skolor pga pandemin. info om detta har gått ut till eleverna via Schoolity.

Viktigt om riktat stöd

Det riktade stödets syfte är att eleverna arbetar i ämnena med sådant de behöver stöd med. Med andra ord ska de ha med sig material från undervisningen på de ordinarielektionerna att arbeta med. Det kan vara läxor, det kan vara pågående fördjupningsuppgifter eller arbetsuppgifter i Gleerups eller liknande. Det riktade stödet är inte en kurs eller ett ämne där det ska finnas en planering att följa.

Fältgruppen vill prata med alla 7:or

På måndag morgon kommer alla mentorer att få en länk till ett Teamsmöte där fältarna – Mattias, Erika och Wyn är inbjudna för att få presentera sig och deras arbete/uppdrag. De behöver ca 10 min. De tar alla klasser samtidigt på mentorstiden – en uppkoppling per klass – med kamera riktat ut mot klassrummet.

Klockan 08:50 står de redo och inloggade för att ha teamsmöte med er. Erik Fahlberg kommer att vara med så de kan nog koppla upp mot honom redan 08:40. Koppla in er på Teams via länk på mentorstiden i det gemensamma kalendariet. Det blir en uppkoppling per klass – 4 deltagare – varje deltagare (du som mentor) riktar kameran mot klassen.

Om SvA-undervisning och om stöd under distansundervisningen

Elever har vänt sig till oss på exp och undrat vad som gäller, därför är det viktigt att vi har samma ingång och svar på deras frågor.

Det är skolledning och ansvarig SvA-lärare (Victoria) som styr vilka som ska ha SvA eller inte – därefter placeras de i schemat i resp grupp. Har man som elev eller lärare funderingar över placeringen så får man vända sig direkt till Victoria för en dialog om detta. Hon avgör.

Vilka som ska ha SvA-stöd vid distansundervisning ansvarar de som håller i stödet i samråd med skolledning och spec. för – ingen annan. All dialog ska ske mellan lärare innan man lovar något till någon elev vad gäller var de ska vara.

Skolinspektionens årliga enkät

Nu är det tid att göra skolinspektionens årliga enkät. All undervisande personal ska göra den samt alla elever i åk 9. Vi kommer att distribuera ut den i omgångar på grund av saxningen av undervisningen. Mer info kommer.

Medarbetarsamtal

Under v4 kommer kallelser till medarbetarsamtal att gå ut. Se bifogad lista i mailet om det här veckobrevet för att se vem ni ska ha det med.


Internationellt samarbete

Logor internationellt samarbete

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. Bland annat är det Envisningmöte på onsdag på konf.tiden. Tobias håller i det.

Vill man se lite från skolverket om effekterna av internationaliseringsprojekt så finns en bra film här: 


Ämneslag

 • Jobbar med samplanering av distansundervisningen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ev. punkter från A-lagsledare.
 • Följa upp hur det har gått med distansundervisningen.

Att göra på mentorstid

 • Åk 7 – Fältgruppen presenterar sitt arbete.
 • Alla klasser / årskurser gör utvärdering av distansundervisningen – även åk 7. Alla elever får ett mail med länk.

Veckans tips 

22 år och får hålla tal då den nye presidenten svärs in – grymt bra!!


Detta händer under veckan (v.4)

 • Hela veckan
  • Fortsatt distansundervisning för 8 A+B och 9 A+B
  • Möjlighet för åk9 att få SYV-info / studiebesök digitalt individuellt på gymnasiet
  • Klass 22D ansvarar för återvinningsstationerna v4.
  • Medarbetarsamtal börjar bokas.
 • Ons – 15:45 – 17:00 Konf.tid kort gemensam info. därefter avstämning elevärenden A-lagsvis med EHT via Teams, länkar kommer i gemensamma kalendern. Börja med de som tillhör Envisningruppen – de avviker kl 16:20. Ansvar A-lagsledare och EHT 
 • Ons – 16:20-17:00 Möte för Envisninggruppen Ansvar Tobias mfl.

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät kommer ut under veckan till åk 9 sam all undervisande personal på skolan.

Viktiga påminnelser

 • Inga påminnelser i dagsläget.

Sjökortet v3 18/1-22/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Elevers bilder i Teams
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Nu när vi är igång med viss undervisning på plats – påminn om följande

Påminn alla elever om att de ska fortsätta att hålla avstånd när de kan. Är de det minsta sjuka ska de stanna hemma och följa alla restriktioner enligt smittskydd och folkhälsomyndigheten om det är sjuka. Testar man positivt stannar man hemma och meddelar skolan. De ska hålla god handhygien – och ta tillfället i akt att sprita händerna när de kommer till matsalen. Med andra ord ska eleverna vara negativa och gärna lukta sprit när de är i skolan…. 🙂 

Hålla distansen i matsalen

Nu är alla platser i matsalen markerade så att man sitter sick/sack och inte mittemot eller bredvid varandra. De som är rastvärdar under vecka 3 vid lunchtid håller koll på kön samt att eleverna följer markeringarna.

Elevers bilder i Teams

Tyvärr har vi sett att eleverna inte riktigt kan sköta hanteringen av bilderna på sina taggar i Teams. De kan själv välja att byta bild – så att de istället för ”knappen” med initialer har den bild de vill. Från och me måndag kommer det att begränsas. Ni får uppmana dem att byta – det tar upp till 12 tim innan det slår igenom överallt. Gör detta på mentorstiden. Följande regel gäller från och med tisdag (meddelande har gått ut via Schoolity):

Eleverna kan välja något av följande:

 • Ingen bild – ha kvar initialerna Avatar Erik J
 • Foto på sig själv som de är nöjda med men som man kan känna igen dem på.
 • En avatar av sig själv som liknar eleven (sådana avatarer vet eleverna hur de genererar på nätet eller i mobilen)

Skälet till detta är att eleverna har haft högst olämpliga eller direkt stötande bilder ute – direkt provocerande, bilder med rasistisk eller kränkande underton, porrbilder/naket, etc.

För att vi inte ska behöva lägga tid på löpande granskningar av hästar, söta katter och hundar, strutsar och annat harmlöst så gäller de tree valen ovan eller så tar vi bort möjligheten att lägga upp en bild.

Om det finns behov av att torka datorer rena

Spritservetter finns att hämta hos Simon. Uppmuntra eleverna att rengöra sina datorer emellanåt.

Skolan är ny färgkodad

Nu är skolans alla salar nyuppmärkta och färgkodade för förbättrad tillgänglighet. Både på insidan av dörrarna och utsidan. Alla arbetsrum har även fått ett nummer. Färgkodningen följer följande system – uppifrån och ner:

 • Plan 4 har blått
 • Plan 2 har grönt
 • Plan 1 har rött
 • Plan 0 har gult

Kompletterande markeringar med pilar kommer att sättas i alla trappor.

Fältgruppen vill prata med alla 7:or

Måndag v4 – 25/1 – kommer alla mentorer att få en länk till ett Teamsmöte där fältarna – Mattias, Erika och Wyn är inbjudna för att få presentera sig och deras arbete/uppdrag. De behöver ca 10 min. De tar alla klasser samtidigt på mentorstiden – en uppkoppling per klass – med kamera riktat ut mot klassrummet.

Internationellt samarbete

Logor internationellt samarbete

Se i högerspalten om – nytt ståend einlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning.


Ämneslag

 • Jobbar med samplanering av distansundervisningen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följa upp hur det har gått med distansundervisningen.

Att göra på mentorstid

 • Gå igenom hur arbetet under distansundervisning funkar.
 • Gå igenom vilka regler soom gäller för taggarna i Teams  – se ovan. Ge tid att ändra på under mentorstiden – det kan ta upp till 12 tim att det slår igenom. 

Veckans tips 

Gleerups distans

5 bra tips från Gleerups för att lyckas bra med distansundervisning:


Detta händer under veckan (v.3)

 • Hela veckan
  • Distansundervisning för åk 8 och 9 
  • Möjlighet för åk9 att få SYV-info / studiebesök digitalt individuellt på gymnasiet
 • Tis – 15:05-17:00 EHM 7-9B Ansvar EHT och A-lag
 • Ons – 15:45 – 17:00 Konf.tid kort gemensam info. – Gemensam info/avstämning via Teams för åk 8 och 9 samt 7-9B kring distansundervisningen, därefter ämnesmötestid. Ansvar Skolledningen
 • Fre – 13:00-14:00 Elevråd Ansvar Martin G / Anders B samt elevrådet – möte via Teams.

Aktuella enkäter att göra

 • Inventering av telefoni – se nedan.

Viktiga påminnelser

Sjökortet v2 11/1-15/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Olika rollers uppdrag under veckan
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Presenteras fre 8/1.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Distansundervisning – att tänka på

Att tänka på när ni planerar distansundervisningen:

Checklistan från 7/12 – att tänka på inför varje lektion med distansundervisning – den bygger på input från gymnasiets erfarenheter och SPSM.

Checklista inför när du ska hålla lektion som distansundervisning:

 • Lektionen börjar med närvarokoll – vilka är uppkopplade?
 • Du som lärare leder lektionen och är tillgänglig hela tiden.
 • Tydliggör inför varje lektion vad som förväntas av eleven.
 • Elever med särskilt stöd eller extra anpassningar kan bli uppringda av lärare, spec eller resurser via telefon eller teams under lektionens gång. 
 • Eleverna måste veta följande:
  • Vad ska lektionen handla om? – Syfte och mål
  • Håller du genomgång – begränsa den i tid (håll den kort) och säg hur lång den ska vara.
  • Vad ska jag göra? Hur ska jag göra det?– Korta instruktioner vad  – exakt vilka uppgifter som ska göras och var de finns – Inledande tydlighet är avgörande.
  • När ska jag göra det? Hur länge ska jag göra det? – om lektionen har olika moment – när börjar och slutar varje moment – inte för mkt info på en gång.
  • Vad händer sedan? – Vad gör eleven när den blir klar – när ska den vara redo för mer input / finns extraövningar?
 • Lektionen slutar med närvarokoll – vilka var med när den slutade?

Tänk även på följande all distansundervisning:

 • Prioritera – vilka uppgifter som är viktigast i relation till elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Tänk också på vad som är rimligt.
 • Avgränsa uppgifterna det gynnar alla – särskilt de elever som har svårt med längre självständiga uppgifter.
 • Tydliggör vad som förväntas av eleven och se till så att eleven har förstått.
 • Ordinarie schema och tider gäller.
 • Korta och tydliga instruktioner – det tar mer tid med frågor och tydliggöranden digitalt.
 • Lägg instruktionerna i Schoolity – kort och koncist, då kan man läsa sig till det medan du svarar på frågor från andra.
 • Har du genomgång – håll den kort. Dela gärna skärm
 • Återkoppla. Se till att kontinuerligt lägga in återkoppling. Ha bestämda tider för detta.

https://skolvarlden.se/artiklar/spsms-sa-nar-du-elever-i-behov-av-stod-pa-distans

Uppdrag för spec.ped, EHT, SvA, resurser, mentorer och undervisande lärare under veckan med distasundervisning

 • Anneli, Marie och Carina kommer under veckan att följa upp listan med elever i behov av stöd som skapades innan jul i respektive A-lag. Det kommer tat göras genom personlig kontakt med elever såväl som er som undervisar. Detta för att kunna gå in med riktat stöd och uppföljning vid behov.
 • EHT finns på skolan / tillgängliga som vanligt och supportar spec.ped vid behov.
 • Hanan, Halema och Mattias är från måndag redo att ta emot SvA-elever i behov av stöd på skolan. Från onsdag gäller det vid behov även Victoria.
 • Lärarassistenter/resurser finns tillgängliga för stöd vid respektive lektion som vanligt (men via Teams), men kan även få vara med och stödja tekniskt på plats för de lärare som behöver. Där är de tillgängliga i olika omfattning efter schema och efter kompetens.
 • Mentorer bör ta direkt kontakt med de elever de känner oro för. För avstämning eller bara för den personliga ”touchen” – eleverna måste känna sig sedda även om det är distansundervisning. Känner ni extra oro eller ser ökad frånvaro – kontakta EHT.

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Den powerpoint som visades i fredags ang vår mål och indikatorer finns att se här: Mål indikatorer och aktiviteter 2021


Ämneslag

 • Jobbar med samplanering av distansundervisningen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följa upp hur det har gått med distansundervisningen.

Att göra på mentorstid

 • Gå igenom hur arbetet under distansundervisning kan se ut.
 • Ta upp att lärare kan komma att dela in eleverna i grupprum.
 • Ta upp om det finns frågor från eleverna som kan / ska föras vidare till spec.ped, EHT, skolledningen.

Veckans tips 

Teams kurs

För den som vill komma vidare med hela programmet Teams – här finns en webbkurs på en timme,visserligen på Engelska, men med filmavsnitt för varje moment – direkt från Microsoft: https://education.microsoft.com/en-us/course/9c9f5c11/overview?ocid=AID3026716_FACEBOOK_oo_spl100001687990027 


Detta händer under veckan (v.2)

 • Hela veckan
  • Distansundervisning och konferenser enligt kalendariet/Schoolity
  • Möjlighet för åk9 att få SYV-info / studiebesök digitalt individuellt på gymnasiet
 • Ons – 15:45 – 17:00 Konf.tid  – Gemensam info/avstämning via Teams hur de tre första dagarna gått, ev. ny coronainfo, därefter ämnesmötestid.

Aktuella enkäter att göra

 • Inventering av telefoni – se nedan.

Viktiga påminnelser

Sjökortet v1 7/1-8/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Inget måndagsmöte men ett ”Torsdagsmöte” 08:00 på torsdagsmorgonen via Teams – se länk till teamsmötet i den gemensamma kalendern.
 • Planering konf.dagar
 • Inventering fast telefoni

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Presenteras fre 8/1.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Gott nytt år och god fortsättning

Em över ångermanälven

Välkommen tillbaka efter jul! Hoppas ledigheten varit bra och att ni är friska och känner er utvilade. Ljuset är på väg tillbaka och vi håller tummarna för ett ljust, spännande och friskare år!

Planering konf.dagar 7-8/1

Planeringen av konf.dagarna ser ut som den gjorde i den gemensamma kalendern redan sedan i höstas med vissa endast mindre uppdateringar. Nu ser den ut som följer:

Plan v1

Tanken är att alla möten sker via Teams oavsett om ni sitter i skolan eller arbetar hemifrån. Även om det vore mkt trevligt att träffas personligen så har ni alla möjlighet att jobba hemifrån under 7-8/1, under förutsättning att ni kan följa de riktlinjer vi gått ut med tidigare. Se Sjökortet v49: https://heddawisingskolan.com/2020/11/27/sjokortet-v49-30-11-4-12/ 

Länkar till alla möten utom Ämnesmöten på torsdag och SKUA på fredag finns i det gemensamma kalendariet. För ämnesmötestiden under torsdag em. är det viktigt att ni i varje ämneslag ser till att kalla varandra till möte.

Att tänka på när ni planerar distansundervisningen:

Checklistan från 7/12 – att tänka på inför varje lektion med fjärrundervisning – den bygger på input från gymnasiets erfarenheter och SPSM.

Checklista inför när du ska hålla lektion som fjärrundervisning:

 • Lektionen börjar med närvarokoll – vilka är uppkopplade?
 • Du som lärare leder lektionen och är tillgänglig hela tiden.
 • Tydliggör inför varje lektion vad som förväntas av eleven.
 • Elever med särskilt stöd eller extra anpassningar kan bli uppringda av lärare, spec eller resurser via telefon eller teams under lektionens gång. 
 • Eleverna måste veta följande:
  • Vad ska lektionen handla om? – Syfte och mål
  • Håller du genomgång – begränsa den i tid (håll den kort) och säg hur lång den ska vara.
  • Vad ska jag göra? Hur ska jag göra det?– Korta instruktioner vad  – exakt vilka uppgifter som ska göras och var de finns – Inledande tydlighet är avgörande.
  • När ska jag göra det? Hur länge ska jag göra det? – om lektionen har olika moment – när börjar och slutar varje moment – inte för mkt info på en gång.
  • Vad händer sedan? – Vad gör eleven när den blir klar – när ska den vara redo för mer input / finns extraövningar?
 • Lektionen slutar med närvarokoll – vilka var med när den slutade?

Tänk även på följande all fjärrundervisning:

 • Prioritera – vilka uppgifter som är viktigast i relation till elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Tänk också på vad som är rimligt.
 • Avgränsa uppgifterna det gynnar alla – särskilt de elever som har svårt med längre självständiga uppgifter.
 • Tydliggör vad som förväntas av eleven och se till så att eleven har förstått.
 • Ordinarie schema och tider gäller.
 • Korta och tydliga instruktioner – det tar mer tid med frågor och tydliggöranden digitalt.
 • Lägg instruktionerna i Schoolity – kort och koncist, då kan man läsa sig till det medan du svarar på frågor från andra.
 • Har du genomgång – håll den kort. Dela gärna skärm
 • Återkoppla. Se till att kontinuerligt lägga in återkoppling. Ha bestämda tider för detta.

https://skolvarlden.se/artiklar/spsms-sa-nar-du-elever-i-behov-av-stod-pa-distans

För SKUA på fredag f.m. kommer det komma separata kallelser. 

Workshop om Teams

Innan jul la vi ut instruktionsfilmer för hur man bokar Teamsmöten och hur man fördelade rättigheter och skapade grupper. Ni hittar de instruktionsfilmerna i Schoolity under ”Vår skola”/ Arbetsrummet/ Instruktionsfilmer IT/ Filmer O365 (ni hittar dem även i er Onedrive/ Delade bibliotek/ Arbetsrummet….).

Vi kommer att ge möjlighet för de som vill till två Workshops kring Teams – att fördela rättigheter, använda Whiteboarden och använda grupper/grupprum. Ni kan välja att vara med på tors e.m. kl 14:00 eller fredag e.m. kl 14:00. Allt genom Skype (inte genom Teams – Teams som program går inte att visa i sig själv…). Det är viktigt att ni anmäler vilken Workshop ni ska vara med på – så att vi kan planera hur vi löser det beroende på hur många vi blir. Anmäl er nedan:

Anmäl ert intresse att vara med på någon av Workshoparna här.

Info och ramar för planering av Wisingdagarna

Nu ser planen ut följande för Wisingdagarna II:

Planering Wisingdagar II

Nu blir det mycket mer renodlat A-lagsarbete samt att inga planeringskrockar kvarstår. Tänk på följande när ni planerar:

 • Vad har ni lärt er av utvärderingen från förra Wisingdagarna? Se mail och Sjökort från 15/11 (mail om Sjökortet v.47) – där finns resultaten från elevernas utvärderingar. Vad kommer ni göra annorlunda nu – vad ska ni utveckla?
 • Planera in aktiviteter med följande tidsramar:
  • Eleverna ska ha 5 tim skola varje dag + lunch. Hålltider ca 08:30-14:00 – inkl lunch.
  • Åk 9 äter: 21A – 11:00, 21B – 11:05, 21C – 11:10, 21D – 11:15.
  • Åk 8 äter: 22A – 11:30, 22B – 11:35, 22C – 11:40, 22D – 11:45.
  • Åk 7 äter: 23A – 12:00, 23B – 12:05, 23C – 12:10, 23D – 12:15.
 • Vilka moment vill ni få in som ni inte kan göra under vanlig lektionstid? 

För er er som är involverade i Wiisngdagarna III så ser upplägget ut som följande v13 (innan Påsklovet). Använd tiden för att spåna/planera:

Planering Wisingdagar III

Simundervisning för Heddas elever

Simundervisningen startar v3. Det betyder att Hedda Wisingskolan har sitt första simundervisningspass torsdag 21/1.

Inventering av fast telefoni

telefon

Vi behöver inventera de telefoner/anknytningar (den fasta telefonen – ej mobiler) vi har i huset för att eventuellt ersätta dem eller ta bort dem. Vi betalar mycket pengar idag för telefoner vi misstänker inte används alls eller mycket lite.

Klicka här för att fylla i inventeringen

Om ditt namn eller ditt arbetsrum finns med på listan måste du svara. Om vi saknar svar tolkas det som att telefonen / anknytningen inte används och kan tas bort. Deadline för detta är senast sön v3 (24/1). Om du är osäker på vad ditt arbetsrum har för rumsnummer – fråga Daniel.

Vi behöver ett svar per använd telefon/anknytning – med andra ord – har du använt/blivit uppringd på flera telefoner måste du göra om formuläret för varje telefon/anknytning.


Ämneslag

 • Jobbar med samplanering av distansundervisningen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Jobbar med planering av Wisingdagarna 25-27/1.

Att göra på mentorstid

 • Ingen mentorstid.

Veckans tips 

SkolaHemma.se samarbetspartner:

Skola hemma

Mkt bra tips från SkolaHemma.se: https://cdn1.skolahemma.se/wp-content/uploads/2020/04/22121456/La%CC%88rare-Att-ta%CC%88nka-pa%CC%8A.pdf 


Detta händer under veckan (v.1)

 • Se planering ovan.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

Sjökortet v51 14/12-18/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte via Teams – se länk i gemensamma kalendern
 • Testa köra Teams
 • Info från Krisinfo – SMS
 • Corona-info

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Att prata med eleverna om inför distansundervisning

Vi och eleverna bör ha följande förväntningar på tiden med distansundervisning:

 • Att de är uppstigna och påklädda när det är lektion
 • Att de inte har lektionerna från sängen
 • Att de har kamerorna på så att vi kan se varandra
 • Att de använder lektionerna till att arbeta på
 • Att de ska få hjälp och tips på att hitta en balans mellan studier och fritid

Finns det annat ni kommer fram till under lektionstid – maila in så samlar vi i det.

Påminnelse om SKUA-arbete 

Hoppas det vara spännande med SKUA-diskussionerna i onsdags! Viktigt att alla gör sina uppgifter och läsloggar så att vi alla jobbar och utvecklas åt samma håll. Kompensationsdagarna i juni kommer att checkas av mot gjorda uppgifter.

Jultallrik från kommunen

Alla kommer att få ett presentkort på en jultallrik som kan hämtas ut på någon av stadens restauranger. Presentkorten kommer att kunna hämtas på exp från och med tisdag morgon.

Inaktivera F-varningar

Alla F-varningar där det stått att de gäller för vt20 eller ht19 är nu inaktiverade. Det var över 100 st F-varningar som inte längre gäller, som var markerade aktiva. Det står dock ibland i era prognoser att eleverna nu i höst inte når målen i ämnen som saknar F-varningar – dessa bör rimma med varandra.

Inaktivera F-varning

Om betyg sätts nu till jul ska F-varningen bort – inaktiveras. Då klickar man bara på bocken bredvid ”Avslutad” på varje F-varning.

Inventering av matbehov inför v2

Under måndag / tisdag kommer Anneli, Marie och Carina eventuellt att kontakta er mentorer om det finns elever som ni känner oro för vad gäller luncherna under distansundervisningen. 

Meddelande via SMS om covid-19 från FHM och MSB

I nästa vecka kommer samtliga svenska mobilabonnemang att nås av ett sms-utskick om coronapandemin och de nya skärpta råd som träder i kraft den 14 december. Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är avsändare. Eftersom sms:et går ut till samtliga svenska mobilabonnemang kommer även barn och unga nås av meddelandet. Du som arbetar i skolan kan gärna prata om detta med dina elever då meddelandet kan sätta igång känslor och funderingar. Ni får den här informationen så att ni kan vara förberedda på elevernas reaktioner.

Om betyg och studieplaner

På onsdag är det deadline för betyg. Om ni upptäcker några otydligheter i listorna så måste ni hör av er till Johan – då korrigerar han det så snart han kan.

Tider och samkväm på fredag

På fredag är det halvdag, där eleverna umgås med sin klasskamrater och mentorer i hemklassrummen på fm. Vi avslutar med en utomhuslunch. Hamburgare* kommer att grillas på skolgården och sedan återsamling och tack för denna termin.

Starttider och avslutningstider förskjuts tidsmässigt.

 • År 7 start 08:30, lunch/grillning ute 10:30
 • År 8 start 09:00, lunch/grillning ute 11:00
 • År 9 start 09:30, lunch/grillning ute 11:30                                              

Sedan återsamling ute (bestäm var ni samlas för det innan ni går ut) klassvis för tack och slut för denna termin.

Kl 12:30 är det samkväm på arbetsrummen – varje arbetsrum kan hämta en liten fikalåda i köket med godsaker i – vi ses via Teams. Se länk i kalendern.

*Grillning – på skolgården. Grillarna sköts av: Daniel, Anders, Simon, Agneta, Johan och Erik.


Ämneslag

 • Jobba med betygssättning om inte annat planerats inom laget.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt A-lagsmöte

Att göra på mentorstid

 • Se ovan – prata om att tänka på vid distansundervining.
 • Informera om att det är viktigt at de läser det SMS som kommer ut från ”Krisinformation” under dagen.

Veckans tips 

Lust att skapa

Om vikten av lusten att skapa: https://youtu.be/c0bsKc4tiuY


Detta händer under veckan (v.51)

 • Vecka 51 – 3 21A ansvarar för tömning av återvinningskärl.
 • Tis– 13:00-14:00 Elevråd Ansvar Elevråd och Martin G o Anders
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – Kort möte via Teams därfetr tid för betygssättning Ansvar Skolledningen och alla undervisande lärare.
 • Fre – Tider se ovan – Julavslut till ca 12:30 Ansvar alla mentorer
 • Fre – 12:30 – Gemensamt samkväm se ovan

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Deadline för betygsinmatning är den 16/12.

Sjökortet v50 7/12-11/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte via Teams – se länk i gemensamma kalendern
 • Kort info sedan instruktion hur man bokar möte i Teams och lägger länk i Schoolity.
 • Lucia.
 • Corona-info
 • Heddas Hälsosatsning

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Tips i teams

Här finns ett par korta instruktionsfilmer kring Teams: 

Alla instruktionsfilmer samlade

Nu har vi lagt in alla aktuella instruktionsfilmer samlade på samma ställe – åtkomligt via Schoolity och ”Arbetsrummet” under ”Vår skola” eller via O365 och ”Delade bibliotek” / ”Arbetsrummet” / mappen heter ”Instruktionsfilmer IT”. Nu behöver ni inte söka er runt i gamla utskick och Sjökort för att hitta tidigare instruktionsfilmer.

Dokumantation av planering Wisingdagar

I ”Arbetsrummet” som nämns ovan finns nu även mappar för all planering för Wisingdagarna – de som varit och de som komma skall. Lägg in alla planering från de första dagarna och lägg in kommande planering där också. Om ni startar er planeringsdokumentation där – då finns de samlade på rätt ställe tillgängligt för alla på en gång. 

Checklisyta för fjärrundervining

En förslag har tagits fram och håller på att granskas av spec.ped/lärare på både Hedda och Wendela. Presenteras inom kort.

Kameror och mikrofon 

Nu finns det ca 10 kameror och mikrofon att använda om man vill inför fjärrunderviningen. Det finns även 25 extra headset för att få bättre ljud och höra bättre vad som sägs vid Teamsmöten. Meddela Simon om ni vill ha. 

Påminnelse – Skolråd onsdag 9/12

På onsdag 9/12 är det skolråd via Teams. Påminn gärna era klassrepresentanter om att delta. De måste fylla i anmälningsenkäten som ligger på Schoolity så att en länk inför mötet kan skickas.

En representant från varje A-lag ska vara med – meddela era A-lagsledare om det inte står helt klart.

Om man testar positivt på Covidtest

En påminnelse: Om man testar positivt på covidtest så ska ni anmäla detta till skolledningen. Information kommer sedan skickas till de smittskyddet anser behöver ha info. Men det är mkt viktigt att ni hör av er till skolledningen om ni testar positivt. 

Elever som har riktat stöd men inte längre behöver det

Så här långt in på läsåret verkar det vara en del elever som inte längre har riktat stöd. Det finns några elever som inte längre verkar ha det och har fått instruktioner att de inte längre behöver gå. Skönt att höra att stödet får effekt – men som ämneslärare måste man meddela Johan eller Anna B att de inte längre ska ha det på schemat annars får de ogiltig frånvaro.

Luciaplanering fredag 11/12

Samling i mentorsklassrum. tid kl 08.00-09.00. Luciafirande med Hedda Wisingskolan luciatåg via film (länk till film kommer senare) . Inspelat i domkyrkan.

Till  luciatågsvisningen kommer eleverna att bjuds på lite lussefika. Fikat hämtas i matsalen av mentorer i respektive klass.

Klasserna återgår till ordinarie undervisning enl. schema resten av skoldagen. Lektioner börjar/fortsätter enl.

9a

9b

9c

9d

8a

8b

8c

8d

7a

7b

7c

7d

Sl

So

Ma

No

No

So

So

Sv

Ma

Idh

Ma

En

Skolbio – Greta 10/12

Den 10/12 är det skolbio för alla elever åk 8. En klass i taget/per salong två sittningar en på f.m. och en på e.m. Se tider och klasser i kalendariet.

 


Ämneslag

 • Hur går det med den gemensamma ämneslagsplaneringen?

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt A-lagsmöte

Att göra på mentorstid

 • Klassråd.

Veckans tips 

Ämnesläraren

Tips om intensivstöd i matte – kan vara bra att ha med sig inför nästa läsårsstart: https://www.lararen.se/amneslararen-matte-no/lektionstipset/mattemissionar-ligger-steget-fore


Detta händer under veckan (v.50)

 • Vecka 48-50 – 21B ansvarar för tömning av återvinningskärl.
 • Mån – 12:30-17:00 Luciatågsinspelning i kyrkan Ansvar Elisabeth, Anders, Martin 
 • Tis– 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – 15:00-17:00 Skuatid via Teams (Länkar till grupper kommer ut via gemensamma kalendariet)  Ansvar Linda, Malin och Marie
 • Ons – 18:30-ca20:30 Skolråd Ansvar skolledningen samt resp A-lagsrepresentant
 • Tors – 08:00-09:00 Föreläsning näthat för 7C – i gradängsalen Ansvar Simon V och Anneli A – samt mentorer
 • Tors – 10:00-11:45 Skolbio ”Greta” för 22A och B på Sagabion. Ansvar undervisande lärare för stunden.
 • Tors – 12:30-14:10 Skolbio ”Greta” för 22C och D på Sagabion. Ansvar undervisande lärare för stunden.
 • Tors – 13:00-14:00 – Elevråd Ansvar elevrådet Martin G och Anders B
 • Fre – 08:00-09:00 Luciafirande inkl fika klassvis i hemklassrummen – luciatåg via film – länk kommer senare Ansvar resp mentorer samt Simon

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Deadline för betygsinmatning är den 16/12.
 • Påminnelse till eTwinninganvändare – gör mind map upplägget.

Sjökortet v49 30/11-4/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams i resp. A-lag

 • Måndagsmöte via Teams – se länk i gemensamma kalendern
 • Corona-info
 • Heddas Hälsosatsning
 • Sista dagarna innan jul
 • Betgsinmatning på konftid 16/12 – samma dag som deadline för betyg.
 • Förlängd mentorstid.
 • Om första skolveckan efter jul

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Riktlinjer för att jobba hemifrån

Alla undervisande lärare kan jobba hemifrån när ni inte har lektion / andra bokade eller schemalagda uppgifter. För att detta ska funka så bra som möjligt och påverka elever och verksamheten så lite som möjligt gäller dock följande:

 • När man jobbar hemifrån måste man vara möjlig att nå för kollegor och skolledning via telefon och elever via mail/Schoolity. Det innebär att alla telefonnummer måste vara uppdaterade på er infoflik i Schoolity. Gör det snarast. Om ni är osäkra hur ni gör det kontakta Agneta.
 • När man jobbar hemifrån måste man aktivt följa mailflödet / infoflödet på Schoolity.
 • När man jobbar hemifrån måste man se till att man kan ha Teamsmöten på kort varsel, om något händer i behöver vi kanske kunna nå alla snabbt. det gäller särskilt under coronatider. Om man inte kan göra det via datorn så går det alltid att ha det via telefon. För att det ska funka smidigt råder jag er att se till att ni har skolmailen i era telefoner (det betyder inte att ni hela tiden behöver se den – men ni kan välja att göra det). Då blir det enkelt att se och använda länkar och kallelser.
 • Det blir även ännu viktigare att alla läser i den gemensamma kalendern. Om man fortfarande har svårt att öppna den – meddela Simon eller Mattias.
 • Sist men inte minst – man måste kolla båda sina brevlådor – både edu. och harnosand.se. Jag, Erik,  kan fortfarande inte skicka direkt till er edu.inbox om det inte görs via Schoolity. Det innebär att jag även fortsättningsvis kommer att skicka till båda era inboxar. 

Onsdagsfika

På grund av den förvärrade covid-19-situationen så har vi beslutat att vi ställer in onsdagsfikat tills vidare. Ni som vill ha onsdagsmys får ha det i era arbetsrum bland den handfull kollegor ni ändå träffar regelbundet.

Alla möten i Teams utom ämnesmöten

Alla gemensamma möten via Teams utom ämnesmötena ligger i den gemensamma kalendern. Ämnesmötestiderna får respektive ämneslag kalla till själva. Tillfälliga möten i mindre sammanhang som ni kallas till via Skolledning eller EHT kommer att hamna i er kalender (edu. eller harnosand.se – beroende på vem som skickar). Det innebär att man alltid kan gå in på aktuell vecka i den gemensamma kalendern och hitta länkar till följande möten:

 • Måndagsmöten
 • Onsdagskonferenser – både i storgrupp eller om det blir A-lagsvis.
 • EHT-elevärenden
 • EHM
 • A-lag
 • A-lagsledarmöten

Det kan blir fler, men man kan börja att söka i den gemensamma kalendern efter länkarna till Teams.

Coronainfo och frågestund för elever

Mentorstiden den 30/11 (v.49) är förlängd till 60 min (inlagt i Schemat för eleverna) för att gå igenom frågor kring hygien och corona samt diskutera tankar eleverna har. Viktigt att vad vi än diskuterar med eleverna förhåller vi oss som skola till Folkhälsomyndighetens råd, men det kan vara bara att ventilera funderingar. Frågor att utgå ifrån –  se nedan, se även olika infosidor för stöd i samtalet.

För att bekämpa corona-pandemin vet vi att beteendeförändringar är viktiga. Forskningen visar att vi behöver gå igenom stegen kännedom, intresse, förståelse, engagemang för att sedan nå handling. Dialog och möjlighet till reflektion är viktigt för att nå förståelse och engagemang.

Har alla barn och elever fått eller kommer att få möjlighet att samtala om frågor som exempelvis:

 • Vad säger de nya skärpta råden för Västernorrland och vad innebär de för mig som elev?
 • Hur påverkas jag?
 • Vad kan jag som elev göra för att det ska bli så bra som möjligt?
 • Hur kan jag ha kul på ett sätt som inte är förenat med smittspridning?
 • Är det något särskilt de tänker på eller är oroliga för?

Infosidor för stöd i samtalet

Heddas Hälsosatsning

Hälsosatsning

Visst känner du igen piggelinjakten?

För att främja en god hälsa i linje med skolans mål vill vi uppmuntra till rörelsefrämjande aktiviteter på egen hand, tillsammans med en kollega och/eller med flera andra på arbetsplatsen.

Att försöka få in rörelse i vardagen är toppen!

Under december vill vi att du försöker samla poäng på alla möjliga friskvårdsaktiviteter!

Det finns tre aktiviteter och du får en poäng per aktivitet.

 • En promenad 20 minuter
 • Löpning 1 km
 • Valfri fysisk aktivitet 20 min

Extrapoäng

 • Aktivitet tillsammans med en kollega ger en extra poäng per poänng.
 • Aktiviteter med flera kollegor ger två extra poäng per poäng.

Vi delar ut presentkort (Härnösands handel) på 400 kr till vinnaren och 200 kr till 3 personer som har deltagit och kommit upp i minst 20 poäng.

Hälsosatsningen kommer att pågå fram till Juni och den första varje månad så sammanställes resultatet som presenteras i Sjökortet. Du väljer själv om du vill delta en månad eller alla månader.

Du kan registrera dina poäng digitalt, separat mail kommer från Mattias senast måndag med länk och instruktioner, eller fylla i ett papper, finns att hämta i personalrummet, som du sen lämnar in till Henke Söderlind.

Lycka till!

Om man testar positivt på Covidtest

En påminnelse: Om man testar positivt på covidtest så ska ni anmäla detta till skolledningen. Information kommer sedan skickas till de smittskyddet anser behöver ha info. Men det är mkt viktigt att ni hör av er till skolledningen om ni testar positivt. 

Skärmar / coronaskydd

NU har vi äntligen fått 4 skärmar som ni kan använda då ni har närmare möten med elever och känner att ni vill skärma av. De finns att låna i förrådet. Meddela Daniel via mail om ni lånar så vi vet var de finns.

Luciaplanering fredag 11/12

Samling i mentorsklassrum. tid kl 08.00-09.00. Luciafirande med Hedda Wisingskolan luciatåg via film (länk till film kommer senare) . Inspelat i domkyrkan.

Till  luciatågsvisningen kommer eleverna att bjuds på lite lussefika. Fikat hämtas i matsalen av mentorer i respektive klass.

Klasserna återgår till ordinarie undervisning enl. schema resten av skoldagen. Lektioner börjar/fortsätter enl.

9a

9b

9c

9d

8a

8b

8c

8d

7a

7b

7c

7d

Sl

So

Ma

No

No

So

So

Sv

Ma

Idh

Ma

En

Planering skolavslutning 18/12

Avslutningen denna höst går i Corona tecknets fotspår. Vi försöker så långt det går att hålla elever isär.

Dagen kommer att blir en halvdag, där eleverna umgås med sin klasskamrater och mentorer i hemklassrummen på fm. Vi avslutar med en utomhuslunch. Hamburgare* kommer att grillas på skolgården och sedan återsamling och tack för denna termin.

Starttider och avslutningstider förskjuts tidsmässigt.

 • År 7 start 08:30, lunch/grillning ute 10:30
 • År 8 start 09:00, lunch/grillning ute 11:00
 • År 9 start 09:30, lunch/grillning ute 11:30                                              

# Informera eleverna om skolstart vt-21. Datum och tider.

Sedan återsamling ute (bestäm var ni samlas för det innan ni går ut) klassvis för tack och slut för denna termin.

*Grillning – på skolgården. Grillarna sköts av: Daniel, Anders, Simon, Agneta, Johan och Erik.

Skolbio – Greta 10/12

Den 10/12 är det skolbio för alla elever åk 8. En klass i taget/per salong två sittningar en på f.m. och en på e.m. Se tider och klasser i kalendariet.

Beygsinmatning 16/12

Tid för betygsinmatning avsätts samma dag som deadlinen för betyg – den 16/12 – om allt inte är klart då måste man vara beredd att bli kontaktad under jullovet.


Ämneslag

 • Hur går det med den gemensamma ämneslagsplaneringen?

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt A-lagsmöte

Att göra på mentorstid

 • Förlängd mentorstid: Se ovan ang samtal med eleverna. 

Veckans tips 

Pedagog värmland

Tips om ämnesord för SvA-elever – se här: https://pedagogvarmland.se/skolord


Detta händer under veckan (v.49)

 • Vecka 48-50 – 21B ansvarar för tömning av återvinningskärl.
 • Tis – 13:00-14:00 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin 
 • Ons – 08:00-08:45 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin 
 • Ons – 09:00-11:00 Brandskyddsrond Ansvar Skolledning, Vaktmästare och Skyddsombud
 • Ons – 15:45-17:00 Uppföljning Wisingdara mm. möte via Teams Ansvar skolledning och resp. A-lag
 • Fre – 12:55-13:55 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin 

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Deadline för betygsinmatning är den 16/12.
 • Påminnelse till eTwinninganvändare – gör mind map upplägget.