Sjökortet v20 17/5-21/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Riskbedömning Aspnäs
 • Idéer om samsång och musikinslag på avslutningsdagen…
 • Sommarskola
 • Ev coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Vi ser på saker på olika sätt – därför viktigt med differentierat lärande / UDL (Universal design for learning)

Perspektiv olika

 

Sommarskola

Vi kommer att erbjuda åk 8- och 9-elever sommarskola mellan fre 11/6 och mån/tis 28 och 29/6. Anmälan har skciats ut via mail och meddelande i Schoolity till alla elever i åk 8 och 9. 

Det är viktigt att alla ni ämneslärare meddelar elever om ni anser att de behöver gå i sommarskola. Påminn även på mentorstiden. Länk till anmälan finns även här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChURFQ1RU8yUDVLSThZNjZIQjdZOEFOSEZKWS4u

Åk 9 har friluftsliv i Aspnäs under veckan – istället för friluftsdag

Under vecka 20 har åk 9 friluftsliv en heldag per klass ute i Aspnäs – enligt följande:

 • Måndag 9D
 • Tisdag 9B
 • Onsdag 9C
 • Torsdag 9A

Till alla berörda – se mail från Patrick.

Simhallen stängd för simundervisning v20

På grund av smittspridning bland medarbetare på Simhallen så är all simundervisning och verksamhet i samhallen stängd för skolor under vecka 20.

Nya klasser i åk 7 – preliminär plan!

Den preliminära planen är nu att de nya klasserna för åk 7 ”släpps” för åk 6 måndag den 31/5. Tanken är sedan att det blir ett digitalt presentationsmöte för eleverna på onsdag den 2/6 kl 15:00-15:30. (lektionerna får avslutas lite tidiagare för A-lag 9). Vi inväntar återkopling från Geresta och Brännan ang detta! 

Avslutning – preliminär planering / förslag

Förra veckan gick det ut info om att det blir en annorlunda skolavslutning även detta år.

Avslutningsfesterna för åk 9 är i full gång vad gäller planeringen – följande gäller middagarna klass för klass under vecka 22.

 • Mån: 9C
 • Tis: 9B
 • Ons: 9A
 • Tors: 9D

Med andra ord – ni som är mentorer i dessa klasser ska planera in dessa kvällar. Henrik och festkommittén kommer med mer info senare.

Avslutningen den 10/6

Just nu har följande föreslagits – Vi kör samma upplägg som ifjol:

 • Vi avslutar årskursvis – 3 olika tider/ sittningar för att det inte ska blir för mkt elever samtidigt in och ut ur skolan.
 • Tal och liknande spelas in i förväg. Spelas upp på given tid. (om elevrådet vill säga nåt måste de påminnas om detta). En idé / önskan från elever om ev solosång – kanske kommer in i programmet!
 • En idéer om samsång finns – det tar vi muntligt på måndagsmöte.

GPS Quiz – Tips inför avslutningsdagar eller senare under kommande läsår

GPS-quiz

Om ni vill aktivera eleverna och samtidigt ”tvinga” dem att röra på sig – kör ett GPS-quiz med dem – läs mer här: https://www.gpsquiz.com/


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Budgetansökan ackrediteringsprojekt

Ansökan för perioden 1/10-21 till 30/11-22 är nu klar och inskickad. I ackrediteringsplanen så planerade vi att den första perioden skulle endast inbegripa kompetensutveckling för medarbetare ca 10 st (kan justeras både uppåt och neråt). Det innebär att vi nu har sökt budget för 9 mobiliteter (resor för personal). De idéer som kommit in är / de vi sökt för (allt under följande teman – inkludering, migration, språkinlärning): Höstlovet – Kurs om inkludering, migration mm. Reunion Island (4 lärare), vt22 – Besök i Nantes och skola som etwinning projekt rörande Franska och Engelska (2 lärare), Besök / jobbskuggning i Lyon/St Etienne ang rektorsuppdrag och lärare i Eng/moderna språk.

Breaking Barriers

 • Veckoplanering av virtuella mobiliteten i Portugal 31/5-4/6 har skickats ut av Ann-Sofie till alla som berörs.

Envising

 • Den 26/5 har vi nästa online-event i Envising, med Italien som värd. Ni som berörs har fått mail med instruktioner av Ann-Sofie.

 • Nu finns åk-7 elevernas filmer att titta på (bra jobbat av eleverna) – de ligger utlagda på vår Youtubekanal:  https://www.youtube.com/channel/UCT00Ppow_EYo_52IDHq59Bg 

Kurser/event

Kurser/event

eTwinning erbjuder:

 • 31/5, kl 17-00-18.30: How does media literacy fit to your classroom? Seminarium om hur mediekunskap kan integreras i lektioner på ett enkelt och humoristiskt sätt. (Anmälan på eTwinning.net/eTwinningLive)

UHR erbjuder:

 • 24/5, kl 15.30-16.30: En snabbtitt på eTwinning med tema Skolor med Erasmus+-ackreditering. (Anmälan senast 23/5 på utbyten.se)
 • 27/5, kl 16.30-17.10: En snabbtitt på eTwinning med tema globala målen (Anmälan senast 26/5 på utbyten.se)

Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera sista veckans aktiviteter.

Att göra på mentorstid

 • Åk 8 och 9 påminna om att anmäla sig till sommarskola. Länk finns i mail och meddelande i Schoolity till alla elever i åk 8 och 9.
 • Åk 9  – påminn om friluftslivsdagar under veckan.
 • Påminn om coronarestriktionerna

Veckans tips 

Ämnesläraren 2

Intressant artikel om elevers förhållande till digitala medier och läromedel – känns bra att vi låter eleverna läsa reativt mycket – även utan dator. https://www.lararen.se/amneslararen-svenska-sprak/pisa-2018/ny-studie-varannan-15-aring-kan-inte-skilja-fakta-fran-asikter

 

Kvinnliga hjältar

Viktigt att vidga perspektiven – vi läser sällan om hjältar av det här slaget: https://www.ranker.com/list/women-war-heroes/lisa-waugh?utm_source=facebook&utm_medium=historypost&pgid=642850749204637&utm_campaign=women-war-heroes

 

Detta händer under veckan (v.20)

 • Hela veckan
  • Klass 23B ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Åk 9 har friluftsliv ute i Aspnäs – se ovan.
 • Mån – 15:30-17:15 EHM åk 7 Ansvar EHT samt A-lag
 • Ons – 15:00-17:00 SKUA-tid Ansvar Linda, Malin och Marie

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v19 10/5-12/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Läsa veckobreven – (ex om skolrådet)
 • Kommande internationella projekt
 • Arbetsdagens slut onsdag 16:00
 • Coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


SYV-info / Arbetsmarknadskunskap för åk 8

I Sjökortet för v17 ligger planeringen för veckans SYV-info / Arbetsmarknadskunskap. Läs mer här: https://heddawisingskolan.com/2021/04/23/sjokortet-v17-26-4-30-4/ 

Eleverna ha all info de behöver på sina scheman, inkl länk till det digitala mötet. 

Hälsningar från Frankrike

Våra franska besökare vill skicka en tackhälsning till alla de träffat under veckan de var här: 

“Were are all now back in our houses and schools, and we would like to thank you again for last week : thank you so much for your welcome, all the time you passed with us, and your generosity.
      We keep in our mind the quality of our exchanges, the amazing touristic discoveries we had made.
      We would like, if possible, to thank also all your staff : deputy principal, teachers, teachers assistants and of course pupils. We will send to you some photos with them. Please thank also the school’s, high school’s directors, who welcomed us and talked with us so nicely, and of course Marie, Ann-Sophie, Kristina and people involved in the international group.
      If it’s possible, please tell the municipality we are very glad that the project has been realised in those perfect conditions, and that we are grateful to the municipality for the book they have offered us.”

Kul att de upplevt besöket så positivt – tack alla ni – det här har vi gjort tillsammans!

Arbetstid på onsdag den 12/5

Onsdag är dag före röd dag – då slutar vi 16:00.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Måndag 19/5: Elever presenterar den virtuella mobiliteten till Kroatien i årskurs 7 på mentorstiden. Senare under v.19 presenterar de för årskurs nio (under SO-lektioner).

 • 31/5-4/6: Virtuell mobilitet till Portugal.

Envising

Kurser/event

Kurser/event

UHR och Den globala skolan i samarbete med Sida erbjuder:

Webbinarium:”Skolan möter världen”, 10 maj kl 9.00-16.00.

Om lärande för hållbar utveckling med föreläsningar, deltagaraktiva pass, materailtips och internationella utblickar. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/skolan-moter-varlden/ senast 7 maj, begränsat antal platser.

UHR erbjuder:

Webbinarium: En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare i engelska, 17 maj kl 15.00-15.40. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare-i-engelska-2021-05-17/ senast 14 maj.


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Börja planera sista veckans aktiviteter.

Att göra på mentorstid

 • Mentorer åk 8  – påminn om SYV-lektioner under onsdag och torsdag – se Sjökortet v17.
 • Påminn om coronarestriktionerna

Veckans tips 

Skolporten

Höga utbildningsambitioner hos utlandsfödda – intressant artikel från Skolporten: https://www.skolporten.se/forskning/intervju/hoga-utbildningsambitioner-hos-barn-till-utrikesfodda/

 

Detta händer under veckan (v.19)

 • Hela veckan
  • Klass 23C ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Mån – 15:30-17:15 EHM åk 7 Ansvar EHT samt A-lag
 • Tis – 13:00-14:00 – RKA Ansvar Skolledning och skyddsombud
 • Tis – 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag samt EHT
 • Ons – 09:00-10:00 MBL19 Ansvar Skolledning och fackombud 
 • Ons – 10:00-12:00 – Uppföljning Brandskyddsrond Ansvar skolledning / skyddsombud / vaktmästare
 • Ons – 15:45-16:00 Konf.tid – kort info Ansvar skolledningen
 • Tors–  ledigt
 • Fre – ledig för de med läraravtal – övriga meddelar Agneta hur de vill göra.

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v18 3/5-7/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Besöket från Frankrike – återkoppling
 • Eng Gleerups ämnesmöte
 • Coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


F-varningar och prognoser

Allteftersom eleverna klarar av moment eller delar som varit anledning till F-varning bör F-varningarna inaktiveras (inte tas bort) för eleven. Eleven behöver den feedbacken och återkopplingen. Det är inte vettigt att en prognos eller F-varning ligger kvar långt efter att det r avklarat. Till slut blundar man för dem.

Godis och läsk i skolan

I vårt förväntansdokument så har vi sagt att ingen dryck som inte säljs i skolan eller serveras i matsalen är tillåten. Självfallet kan man vid särskilda tillfällen, när något firas, i mentorsgruppen/klassen tillåta avsteg från detta. Men när vi ser elever dricka läsk / energidryck i skolan så ska de sägas till och man ska hälla ut eller frånta dem drycken och meddela skolledningen. 

Vad gäller godis bör samma regler gälla – men det har vi faktiskt inte reglerat i förväntansdokumentet.

Skolråd

Skolråd2

Onsdag den 5/5 är det skolråd mellan 18:30-20:00. Vilka ska representera resp A-lag?

Dansföreställning – om man har möjlighet 

Vi har blivit erbjudna att se en utomhusdansföreställning av Folkhögskolan på och kring torget. Se info nedan. Om man som mentor eller om man i ett ämne tcker att det verkar intressant så kan man anmäla sig/klassen till detta. Det ska dock göras i dialog med de lärare/ämnen som påverkas.

Street stories

Schema för inlämning av datorer v22 åk 8 och 9

Inlämning av datorer för år 8 och 9.                                                               

Vecka 22.

Undervisande lärare ansvarar för att skicka eleverna till Simons rum för inlämning av dator.

Eleverna skall skickas gruppvis, inte hela klassen samtidigt.

Elever år 8 lämnar in sina datorer.

Elever år 9 lämnar in dator + laddare.

  Torsdagen den      
22A 03-jun Kl. 10.45 So Dennis  B
22B 03-jun Kl. 12.40 Sv Anette F
22C 03-jun Kl 14.15 Ma Sabine D
22D 03-jun Kl. 09.10 En Rut S
         
  Fredagen den      
21A 04-jun Kl. 08.00 Sl Sara / Christina
21B 04-jun Kl 12.05 Ma Inga-Lill S
21C 04-jun Kl. 10.45 En Eva S
21D 04-jun Kl. 14.00 Ma Anncha E

Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Inget aktuellt just nu för Breaking Barriers (men snart Portugal)!!

Envising

Läge att söka budget som ackrediterad skola

Ansökan ska vara inne senast 11/5, kl 12.00 – vill ni söka hjälps vi åt!

Man kan söka följande:

 • Undervisnings-/utbildningsuppdrag för personal
 • Kurser för personal
 • Jobbskuggning/observation för personal
 • Studier/praktik för elever
 • Ta emot lärarpraktikanter
 • Bjuda in experter med relevant kompetens
 • Förberedande besök

Se mer info på:
https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/ansok-om-budget-som-ackrediterad-organisation/

Kurser/event

Kurser/event

UHR och Den globala skolan i samarbete med Sida erbjuder:

Webbinarium:”Skolan möter världen”, 10 maj kl 9.00-16.00.

Om lärande för hållbar utveckling med föreläsningar, deltagaraktiva pass, materailtips och internationella utblickar. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/skolan-moter-varlden/ senast 7 maj, begränsat antal platser.

UHR erbjuder:

Webbinarium: En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare i engelska, 17 maj kl 15.00-15.40. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare-i-engelska-2021-05-17/ senast 14 maj.


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 
 • Eng-ämneslaget har möte med Gleerups på måndag på ämnesmötestiden 10:40-11:30. länk kommer.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Utse Skolrådsrepresentant till skolrådet onsdag 5/5 kl 18:30-ca 20:00 (digitalt)

Att göra på mentorstid

 • Mentorer åk 8  – påminn om SYV-lektioner under onsdag och torsdag – se Sjökortet v17.
 • Påminn om coronarestriktionerna

Veckans tips 

Tänk UDL – så slipper ni lägga så mycket tid på individuell anpassning

UDL bild

UDL – Universal design for learning – nu även på från Skolverket:

 

Detta händer under veckan (v.18)

 • Hela veckan
  • Klass 23C ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Tis – 12:30-15:;30 – Digitala ”branschbussar” SYV-info – Teknik för tjejer och vård för killar (se sjökortet v17) Ansvar Malin L
 • Tis – 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag samt EHT
 • OnsTors SYV-lektioner åk 8 – Se Sjökortet v17 Ansvar Malin L, involverade lärare och mentorer för påminnelse 
 • Ons – 13:45-15:15 – Överlämning från Brännaskolan till 7-9B Ansvar A-lag 7-9B samt EHT
 • Ons – 15:45-16:30 Konftid, kort info – därefter ämneslagstid Ansvar Skolledningen samt ämneslag
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid inför MBL19 12/5 (kl 09:00-10:00) Ansvar resp fackombud
 • Tors – 15:30-17:15 EHM åk 9 Ansvar A-lag samt EHT

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v17 26/4-30/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Besöket från Frankrike – bokade salar – elever för möte
 • Samtalsgrupper EHT tis/tors – Sal?
 • Coronainfo – spridning och restriktioner
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Resultat utvärdering Gleerups digitala läromedel

Bra att vi fått in input om Gleerups digitala hjälpmedel. Många konstruktiva funderingar och viktig input vi tar vidare till David på Gleerups. Jag tolkar det som att vi fortsätter på Gleerups-spåret åtminstone ett år till. Inte så många av er (6 av 39) säger sig behöva ämnesspecifik kompetensutveckling i augusti. Vi ska därför se hur vi ska lägga upp det. Flera av fritextsvaren kan emellertid tolkas som att många inte vet hur man följer upp och får en bra översikt av elevresultaten på elevövningar. Ex med Gleerups ger ju möjlighet att se hur många gånger elever försöker med en uppgift/fråga innan de får rätt. Om man har pappersmaterial med facit längst bak / i häfte (vilket många pappersläromedel har) så har man ju ingen aning om hur många som”tjuvkollar” i facit.

Följande tyckte ni om de olika påståendena:

Resultat utvärdering Gleerups

Extra viktigt att analysera är den sista frågan. När man tittar på betygsstatistiken för ”förädlingsvärdet” (hur betygen utvecklas från åk 7 till 9) för matematik som ni på många sätt säkert har helt rätt i vad gäller er kritik, så är statistiken inte så tydlig vad gäller betygen. När man jämför tre år tillbaka – till nuvarande åk 9, klasser som knappt eller inte alls har haft Gleerups me dklasser som haft det så mycket som ni ansett det möjligt, så pekar statistiken inte på något tydligt resultat åt något håll. Det går inte att avgöra om pappersmaterial är bättre eller sämre. En tendens är dock följande: I de klasser/årgångar som haft mer digitalt material i matte har fler elever än tidigare fått A över tid. Något färre elever har fått B, C och D. Fler elever har fått E, och något färre har fått F. Med andra ord kan man säga att tendensen skulle vara att vi tappar i mitten – men vinner i utkanterna av skalan.

Felanmälan IT-hårdvara och mottagningstider för Simon

Om ni inte får tag i Simon direkt och behöver hjälp med IT-hårdvaror – datorer, skärmar, projektorer, sladdar, etc – så finns nu en ”Felanmälan IT-hårdvara” här i högerspalten. Om ni anmäler där blir det listat på Simons att-göra-lista och lättare för honom att komma ihåg och följa upp. Om han har mycket att göra är det svårt att ta emot felanmälningar som görs muntligt i korridorer och personalrum.

Se felanmälan IT-hårdvara här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUM0JCVklOVThMU1g4M1hMSlU2MlNIMkdXWC4u 

Simon har nu även fasta mottagningstider för support då han mer eller mindre garanterat är på plats i sitt rum eller i ljushallen: 

 • Måndagar – 08:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Tisdagar – 07:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Onsdagar – 07:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Torsdagar – 07:30 – 08:30 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen
 • Fredagar – 07:30 – 09:00 i arbetsrummet, 12:00 – 13:00 i ljushallen

Borrning av bergvärme på skolområdet

Vår fastighet ska övergå till bergvärme – jättebra! Det innebär dock att från och med nästa vecka kommer man att gränsa av delar av skolgården mot P-huset och M-huset och ner mot parkeringen bakom P-huset. Borrningarna borta vid M-huset och bakom P-huset kommer att påbörjas fredan under vecka 17. Det kommer att pågå borrningar mer eller mindre på heltid som längst fram till och med v23. De borrningar, 5 st borrhål á 225 m djupa, som ska göras mellan P-huset och kanten av N-huset (utanför träslöjden) görs sist för att påverka undervisningen i N-huset så sent som möjligt på terminen. Avslutningsdagen är fridlyst mellan 08:00 och 11:30 – inga borrningar då.

Utrymningsvägarna ur träslöjden och skarven N- och M-huset är säkrade med en ”korridor” av stängsel på 2 meters bredd mellan husen och arbetsområdet. Mer info kommer när de börjar närma sig N-huset.

Vissa VVS-jobb i N-husets källare kommer att påbörjas parallellt. De kommer att informera Daniel när mer ljudliga arbeten ska göras. Det antas inte blir så mycket als av det ljudliga inne i huset. De har blivit informerade att ta särskild hänsyn med anledning av att 7-9B har sin verksamhet delvis i N-huset.

Sommarsemesterlistan

Alla som har semestertjänst måste skriva på sommarsemesterlistan så att sommarens arbete kan planeras och så att vi vet vilka som finns i huset i sommar. Listan finns hos Agneta.

Ämnesslagstid – info från Gleerups

Utifrån tidigare frågeställningar och kritik mot upplägget i Engelska så har en preliminär tid för frågor och genomgång av ämnesmaterialsutvecklaren i Engelska på Gleeerups bokats in till ämneslagstiden / Engelska den 3/5 – 10:40-11:30. Innan onsdag måste vi veta om ni vill ha den genomgången, samt vad ni vill att personen från Gleerups ska fokusera på, så vi kan bekräfta till förlaget. 

Skolråd

Skolråd2

Onsdag den 5/5 är det skolråd mellan 18:30-20:00. Skolrådet sker digitalt och vi behöver en representant från respektive A-lag.

Inga Teamslänkar via det gemensamma kalendariet – allt i Schoolity

Från och med i måndags har vi inga teamslänkar via det gemensamma kalendariet. Alla gemensamma länkar finns nu i i schemat i Schoolity. Detta för att vi upptäckte att vi hade med oss ett par elever (flickor i åk 7) på måndagsmötet.

Schema SYV-aktiviteter/info åk 8 

Följande ligger nu på elevernas scheman vad gäller SYV-aktiviteter/info:

Branschbuss  (digital) år 8.    

Hedda Wisingskolan                  20210504

Teknik för flickor  // Vård för killar

Arbetspass 3 timmar. Kl 12.30-15.30. inkl. rast.

Detta ligger nu utlagt på respektive schema klass och ansvarig personal.

Fördelning elever / klasser / flickor och pojkar.

Schema SYVinfo

SYV lektioner + AMK.

AMK, arbetsmarknadskunskap för samtliga elever år 8.

Den 12 maj, kl 13.20-14-20. Detta sker genom en digital föreläsning för alla elever.

Klass 22A          sal  O 112          Anette F

Klass 22B           sal N215B          Anna B (tidigare start på lektion)

Klass 22C           Sal O 223           Rut start / Dennis tar över ( tidigare start idh)

Klass 22D          N213                   Sabine   

Detta ligger nu inlagt på elever och lärare scheman.

SYV lektioner

22D                     5 maj                  kl. 10.25-11.20 och 12.10-13.10

22C                      6 maj                  kl. 10.30-11.40 och 12.15-13.05

22A                     10 maj               kl 09.45-10.35 och 11.40-12.40

22B                      12 maj               kl 10.35-11.35 och 12.05-13.05.

Ligger nu på elevernas scheman. Alla lektioner är i Gradängsalen.

Ansvariga för lektionerna är våra syvare Malin L och Annlo Z. (Wendela)

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • Stort tack till Tobias, Martin, Olle, Susanne, Björn, Patrick (och Ann-Sofie) och alla deltagande elever för Kroatieneventet!! Bra jobbat, fixat och donat!!
 • I övrigt inget aktuellt just nu för Breaking Barriers (men snart Portugal)!!

Envising

Läge att söka budget som ackrediterad skola

Ansökan ska vara inne senast 11/5, kl 12.00 – vill ni söka hjälps vi åt!

Man kan söka följande:

 • Undervisnings-/utbildningsuppdrag för personal
 • Kurser för personal
 • Jobbskuggning/observation för personal
 • Studier/praktik för elever
 • Ta emot lärarpraktikanter
 • Bjuda in experter med relevant kompetens
 • Förberedande besök

Se mer info på:
https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/ansok-om-budget-som-ackrediterad-organisation/

Kurser/event

Kurser/event

UHR och Den globala skolan i samarbete med Sida erbjuder:

Webbinarium:”Skolan möter världen”, 10 maj kl 9.00-16.00.

Om lärande för hållbar utveckling med föreläsningar, deltagaraktiva pass, materailtips och internationella utblickar. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/skolan-moter-varlden/ senast 7 maj, begränsat antal platser.

UHR erbjuder:

Webbinarium: En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare i engelska, 17 maj kl 15.00-15.40. Mer info och anmälan på https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare-i-engelska-2021-05-17/ senast 14 maj.

eTwinning erbjuder

27/4, kl 17.00 -18.30  ”eTwinning in the Religious Education and Philosophy classroom – finding partners for eTwinning projects” (Anmälan görs på eTwinning.net/eTwinning Live/Professionell forbildning och klicka på rutan ”Anmäl ditt intresse”)


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen. 
 • Eng-ämneslaget behöver ta ställning om kurs i Gleerups 3/5 – se ovan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • För er som inte hann det – se över den preliminära planen (Sjökortet v16) för de sista veckorna innan sommaren. Vi tittar på det ni kommer fram till på A-lagsledarmöte nästa måndag.
 • Utse Skolrådsrepresentant till skolrådet onsdag 5/5 kl 18:30-ca 20:00 (digitalt)

Att göra på mentorstid

 • Klassråd – inför elevrådet på onsdag kl 13:00.
 • Påminna om samtalsgrupper EHT-teman tisdag och torsdag morgon mellan 08:00-09:30.
 • Prata med eleverna om att det är ännu viktigare att de håller sig coronarestrikttionerna – håll avstånd, lek inte lekar där ni i grupp håller ihop tätt, etc. Utomstående har kommenterat att de ser heddaelever som inte verkar ta restriktionerna på allvar.

Veckans tips 

Skolvärlden

Bra om källkritik, artikel och kort film – ur elevperspektiv: https://skolvarlden.se/artiklar/avlidna-elins-familj-darfor-vill-vi-dela-lektionsupplagget-om-kallkritik

 


Detta händer under veckan (v.17)

 • Hela veckan
  • Klass 23D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Besök från Frankrike hela veckan. 
 • Tis – 08:00-09:30 Samtalsgrupper om EHT-teman Ansvar EHT och alla mentorer påminner i sina klasser.
 • Tis – 15:05-17:00 EHM åk 7-9B Ansvar A-lag samt EHT
 • Ons – 13:00-14.00 Elevråd Ansvar alla mentorer att representanterna kommer samt Martin G på plats.
 • Ons – 15:00-17:00 SKUA på Konftid, se till att sluta föregående lektion tidigare Ansvar Marie B, Linda och Malin.
 • Tors – 08:00-09:30 Samtalsgrupper om EHT-teman Ansvar EHT och alla mentorer påminner i sina klasser.
 • Tors – 13:30-15:30 – Överlämning från Solen och Murberget till 7-9B Ansvar A-lag 7-9B samt EHT 

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra. 

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v16 19/4-23/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Besök från Frankrike
 • Chatten i teams
 • Gleerups i Eng – 3/5.
 • Utvärderingar att göra – Gleerups (ej anonymt) och Wisingdagarna
 • Ev. coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Program för de franska rektorerna

Under v17 när de franska rektorerna kommer så se deras preliminära program ut så här: Förslag till program (röda avsnitt är ännu inte spikade)

Det innebär att de kommer att gå runt i skolan och i överenskommelse med er så kommer de att ibland titta in på olika lektioner – korta besök, på avstånd och med munskydd på. Det är självklart frivilligt – Om det är någon av er som absolut inte vill ha dem på kortare besök så får ni meddela mig om det. 

Utvärdering av Gleerups inför nästa läsår

Nu har vi kört Gleerups i 3 år och tänker oss att fortsätta med dem som upplägget är nu. Vi behöver dock utvärdera hur vi använder läromedlet samt styrkor och svagheter. Vi ska även använda utvärderingen som underlag för kompetensutveckling ämneslagsvis i augusti. Enkäten är inte annonym för att vi ska kunna följa upp om stöd i materialet ska kunna ges.

Tre saker som är viktigt att tänka på när vi utvärderar Gleerups:

 1. Inget läromedel är perfekt – varken digitala eller pappersläromedel.
 2. Man kan vara extra nöjd eller extra missnöjd med ett läromedel – men man måste skilja på om det beror på att det är digitalt eller om det beror på innehållet / upplägg / disposition. Om man är missnöjd med en funktion i ett digitalt läromedel och därför hellre vill ha ett pappersläromedel – så måste man fråga sig om den funktionen är bättre i pappersform. Ex om man är missnöjd med uppläsningsfunktionen – så bör man titta på andra digitala läromedel – inte av det skälet gå tillbaka till pappersläromedel.
 3. Av samarbetsskäl, tillgänglighetsskäl (alla läromedel i ett) samt av kostnadsskäl ska inte alla välja ”sitt” favoritläromedel som grund och vi kan inte köra både digitalt och pappersmaterial. 

Klicka här för att öppna enkäten: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChURE05WllHTzVOTzJYSTZUUVRSM0s2RllNVy4u

Enkäten är för alla som har tillgång till det i era ämnen eller de som arbetare med det som lärarassistenter/resurser – ska göras senast fredag v16.

Ersättning för A-lagsledare

Äntligen (söndag kväll kl 21:16)har vi fått klartecken att det är OK att ge ett lönetillägg för A-lagsledare så länge de har uppdraget. Det är som föreslaget i beskrivningen i det som MBLades för 2 år sedan. Så från och med i höst får man ett lönetillägg på 1500 kr/mån för A-lagsledarskapet.

Handsprit i klassrummen

Mentorerna ansvarar på måndagarna för att det fylls på handsprit i klassrummen om det behövs. Resten av veckan ansvarar respektive lärare som undervisar i salen att det görs. Gå till Agneta så hjälper hon till med det.

Chatten i teams

För att alla inte ska se / inte störas av interna frågor mellan enskilda i chatten i teams, så måste man när man skickar meddelanden/frågor som inte gäller alla, rikta sina meddelande till de enskilda de berör. 

Preliminär planering sista veckorna

Här nedan finns ett förslag hur de sista veckorna av terminen kan se ut. Den bygger på förra årets planering och behöver därför filas på. Ta er tid på A-lagstiden och se över hur ni vill lägga upp det. Bland annat viktigt att ta ställning till är om dte ska bli nattvandring för åk 8 (det borde ju kunna ses som tradition nu) samt hur vi gör med smitingendagen. Heddarejset behöver kanske även det in i planeringen för åk nio. Vad gäller kompensation för Wisingdagarna kommer jag och Johan att räkna på ett förslag. De dagar som är med här är preliminärt de dagar vi planerar in komp mot. Klicka på bilden så går den att förstora.

Preliminär planering siata veckorna 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • 19-22/4 (v16) – Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Missa inte de inslag som kommer att sändas på stora infoskärmen i Ljushallen.

Envising

Läge att söka budget som ackrediterad skola

Ansökan ska vara inne senast 11/5, kl 12.00 – vill ni söka hjälps vi åt!

Man kan söka följande:

 • Undervisnings-/utbildningsuppdrag för personal
 • Kurser för personal
 • Jobbskuggning/observation för personal
 • Studier/praktik för elever
 • Ta emot lärarpraktikanter
 • Bjuda in experter med relevant kompetens
 • Förberedande besök

Se mer info på:
https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/ansok-om-budget-som-ackrediterad-organisation/

Kurser/event

Inge aktuellt just nu.

Other events

UHR erbjuder

22/4, kl 15.00-15.40  En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare (Anmälan görs på nedanstående länk senast 21/4)

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare/

eTwinning erbjuder

27/4, kl 17.00 -18.30  ”eTwinning in the Religious Education and Philosophy classroom – finding partners for eTwinning projects” (Anmälan görs på eTwinning.net/eTwinning Live/Professionell forbildning och klicka på rutan ”Anmäl ditt intresse”)

Sedan tidigare

Freeshop, återvinning på trä- och textilslöjden. Lämna in kläder du inte behöver, sy om och ändra. Lämna även material som är överblivet i hemmen (kartonger, petflaskor mm) så tillverkas nya saker

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det ni behöver i ämnesgruppen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Se över den preliminära planen för de sista veckorna innan sommaren. Vi tittar på det ni kommer fram till på A-lagsledarmöte nästa måndag.

Att göra på mentorstid

 • Prata med eleverna om att om man inte äter så ska man inte vistas i matsalen vid lunchen. Det gäller nu i synnerhet nu på grund av coronasituationen. Med andra ord – om man tex inte tycker om maten, eller om firar ramadan nu, så får man avstå att vara med sina kompisar när de äter. 

Veckans tips 

Skärmklippsverktyget

Att använda skärmklippsverktyget – här finns en instruktionsfilm för hur man kan ta bilder eller delar av direkt från skärmen med skärmklippsverktyget (instruktionsfilmen ligger i ”Arbetsrummet” i Schooilty) filmen hittar ni här: https://harnosand.sharepoint.com/:v:/s/hedda/Arbetsrummet/EQhTNXE1D8RAuAZVgz9UXaoB3EVK8eqRMI_JIhpoc72WLg?e=S2TsFf 


Detta händer under veckan (v.16)

 • Hela veckan
  • Kroatien leder Breaking Barriers-event hela veckan. Missa inte de inslag som kommer att sändas på den stora infoskärmen i Ljushallen.
  • Klass 23A ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Tis/Ons – 12:00-17:00 Utvecklingsamtal åk 7 samt 8CD Ansvar alla mentorer i resp klass.
 • Ons – 10:00-11:20 Skyddsrond Ansvar skolledningen, skyddsombud och vaktmästare
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid, ev. kort info via Teams, därefter uppföljning elever och elevfrånvaro åk 9 samt 8AB Ansvar alla mentorer samt EHT-representant.
 • Ons – 16:00-17:00 preliminärt möte Breaking Barriers Ansvar medverkande lärare – Tobias bekräftar/avbokar om det inte blir av

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v15 12/4-16/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Besök från Frankrike
 • Läge att söka pengar för ackrediterade skolor
 • Bedömning vid omprov
 • Spara planeringen inför Wisingdagarna i och II i ”Arbetsrummet”
 • Uppföljning frånvaro
 • Ev. coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Besök från Frankrike 26/4-30/4

Under sista veckan i april har vi besök från Frankrike av 4 skolledare som ska ”skugga” oss i skolledningen samt se andra verksamheter kring elever i behov av särskilt stöd på Hedda och i särskolan. Besöket sker under förutsättningar att restriktionerna kring smitta och resor inte ändras och att vi följer de restriktioner vi gemensamt överenskommit med de besökande rektorerna samt i enlighet med den RKA (Risk och konsekvensanalys) som gjorts med skyddsombuden under vecka 13 angående besöket. Utöver att besökarna följer alla restriktioner vi har i Sverige och i skolan görs följande:

 • De testar sig i samband med avresan till Sverige.
 • De hyr bil i S-holm istället för flyger/åker tåg och kör upp till H-sand.
 • De hyr ett hus utanför stan för att inte blanda sig med andra på ett hotell.
 • När de besöker verksamheten håller vi det till få inblandade, håller avstånd och har endast korta möten förutom oss inblandade i besöket. 

Mattias delvis nytt uppdrag ang Schoolity

Från 1/4 har Mattias M fått delvis nytt uppdrag som är kommunövergripande. Tidigare har Kenneth S-N skött dialogen med Schoolity samt den lokala supporten mot föräldrar och mellan skolorna i kommunen. Nu kommer Mattias att ta över det uppdraget. Mattias kommer att fortsätta att vara på skolan hos oss men sköter uppdraget för hela kommunen härifrån. Uppdragets omfattning är inte helt klart, men vi uppskattar det till 30-50% i dagsläget, men det kommer att variera under läsåret. 

Resultat enkät extra mentorstid – samt beslut

I samband med MBL19 under vecka 13 presenterades resultatet av enkäten och skolledningens beslut om att införa extra mentorstid. Det skedde i samförstånd med MBL-mötet. Det innebär att de preliminära tjänstefördelningsförslag som bygger på en extra mentorstid fortsätter att gälla som preliminära tjänstefördelningar och Johan kommer att schemalägga en extra mentorstid på 40 min fördelat på onsdagar, torsdagar eller fredagar inför nästa läsår. 

Endast 37 svar av 50 möjliga kom in. Alla har dock fått chansen att uttrycka sin mening. 32 av 37 tycker att förslaget är ganska eller mycket bra. Så här ser resultatet ut på enkäten:

Extra mentorstid

Självfallet kommer detta att följas upp och utvärderas under läsåret nästa läsår.

Rutin frånvarouppföljning

Till det här läsåret avsattes tid för elev- och frånvarouppföljning med EHT-representanter var 8:e vecka på onsdagskonf.tid. Vi ser nu att rutinen för detta måste bli tydligare och följas upp av alla ansvariga mentorer. Rutinen är enligt följande:

Arbetsgång elev- och frånvarouppföljning

 1. Man sätter sig i resp. mentorspar/grupp
 2. Tittar på rutiner för frånvaro + checklista för behov av stöd
 3. Tittar på frånvarostatistiken i Schoolity för den period det gäller.
  1. Utgå från rutiner för anmälan (uppföljning) av frånvaro
  2. Vilka har för hög frånvaro?
  3. Vad blir nästa steg (ex. vem ringer föräldrarna, behövs anpassning, etc.)?
 4. Tittar på stödbehov i klassen
  1. Titta på checklistan för stödbehov
  2. Vilka elever i klassen behöver stöd / ändrat stöd?
  3. Uppdatera på översiktssidan i Schoolity:
   1. Behöver anpassningar avslutas/kompletteras?
   2. Behövs något kartläggas?
  4. Behövs stöd från EHT?
 5. Återsamlas i slutet av mötestiden – återkoppla till A-laget och A-lagsledaren
  1. Vilka har för hög frånvaro / stödbehov?
  2. Vad ska göras och av vem (ex. kontakta föräldrarna)?
  3. Vad ska tas vidare till EHT?

Rutinen ligger i det gemensamma kalendariet för de inplanerade träffarna.

Påföljande A-lagsmöte följs föräldrasamtalen upp.

Viktigt dock – mentorsansvaret att följa upp frånvaron löpande – mellan träffarna.

Nästa uppföljning är:

 • 14/4 för A-lag åk 7 samt mentorer i åk 8 CD
 • 21/4 för A-lag åk 9 samt mentorer i åk 8 AB

Informationstillfällen inför gymnasiet – olika program

Gradängsalen för digitala informationstillfällen för respektive program. Malin L kommer att vara med delvis vid informationen, i övrigt är någon annan vuxen med i Gradängsalen.

Alla använder sig alltså av en länk till teams de fått utskickat. Därav viss ställtid på 15 minuter mellan.

Tisdag 20/4
9.00-9.45 EK*
10.00-10.45 NA*
11.00-11.45 VF*

Onsdag 21/4
9.00-9.45 TE*
10.00-10.45 ES*
11.00-11.45 VO*

Torsdag 22/4
9.00-9.45 BF
10.00-10.45 SA
11.00-11.45 LÄR

Lunch
13.00-13.45 RL*
14.00-14.45 SX*

Fredag 23/4
9.00-9.45 IM

A-lagsledare inför nästa läsår

Tack alla ni för era intresseanmälningar. Jag och Johan kommer att går igenom dem under veckan och återkomma till er alla. 

Utvärdering Wisingdagarna

För att lära oss inför nästa läsår så är det viktigt att vi utvärderar Wisingdagarna II som vi gjorde med de förra. Klicka på den här länken och svara på frågorna. Uppföljningen ska göras senast onsdag v16. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChURU82QVQwU1dSMUlUNDYyNFgxMFBVTjUwTC4u 

Omprov och rätten till betyg

Elever har rätt att få möjligheten att visa kunskaper och färdigheter på alla nivåer – oavsett om det är under lektionstid, examinationer eller omprov. Omprov kan inte bara vara på ”E-nivå” – det förhållningssättet rimmar inte med läroplanen / våra egna riktlinjer för betygssättning. Läroplanen är mycket tydlig med att vi måste ta hänsyn till ”all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven” då eleven bedöms. Läs mer nedan.

Klicka för att komma åt Vad-bedoms-och-vad-bedoms-inte.pdf


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • 19-22/4 (v16) – Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planeringen börjar bli klar – se mail från Ann-Sofie.

Envising

Läge att söka budget som ackrediterad skola

Ansökan ska vara inne senast 11/5, kl 12.00 – vill ni söka hjälps vi åt!

Man kan söka följande:

 • Undervisnings-/utbildningsuppdrag för personal
 • Kurser för personal
 • Jobbskuggning/observation för personal
 • Studier/praktik för elever
 • Ta emot lärarpraktikanter
 • Bjuda in experter med relevant kompetens
 • Förberedande besök

Se mer info på:
https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/ansok-om-budget-som-ackrediterad-organisation/

Kurser/event

eTwinning erbjuder ett lärevent/webbserie 12-14/4 med titeln ”Exploring Blended learning”. ”Blended learning” är en sorts flexibelt lärande och kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Mer info om upplägg finns på etwinning.net. Ansökan öppnar 5/4.

Other events

Sanoma Utbildnings erbjuder

15/4, kl 16.00  Föreläsning om demokratiuppdraget i skolan (Anmälan görs på nedanstående länk)

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/digitala-laromedel/distansundervisning/webbinarieserie-distansundervisning/

UHR erbjuder

22/4, kl 15.00-15.40  En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare (Anmälan görs på nedanstående länk senast 21/4)

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare/

eTwinning erbjuder

27/4, kl 17.00 -18.30  ”eTwinning in the Religious Education and Philosophy classroom – finding partners for eTwinning projects” (Anmälan görs på eTwinning.net/eTwinning Live/Professionell forbildning och klicka på rutan ”Anmäl ditt intresse”)

Sedan tidigare

Freeshop, återvinning på trä- och textilslöjden. Lämna in kläder du inte behöver, sy om och ändra. Lämna även material som är överblivet i hemmen (kartonger, petflaskor mm) så tillverkas nya saker

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det nio behöver i ämnesgruppen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Se till att alla Wisingsdagsplaneringar (detaljplaneringen) hamnar i ”Arbetsrummet” så att det blir sparat till kommande läsår.

Att göra på mentorstid


Veckans tips 

Läslovers

Spännande om ”Läslovers” och om att vända negativa lästrender: https://mariabjorsell.larandelek.se/2021/04/08/laslovers-vande-negativ-lastrend/


Detta händer under veckan (v.15)

 • Schemaperiod 4 börjar – tid att rapportera ev avvikelser
 • Hela veckan
  • Klass 23A ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Ons/Tors – 12:00-17:00 Utvecklingsamtal åk 9 samt 8AB Ansvar alla mentorer i resp klass.
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid, ev. kort info via Teams, därefter uppföljning elever och elevfrånvaro åk 7 samt 8CD Ansvar alla mentorer samt EHT-representant.
 • Ons – 16:00-17:00 preliminärt möte Breaking Barriers Ansvar medverkande lärare – Tobias bekräftar/avbokar om det inte blir av
 • Tors 12:00-13:00 Pianofavoriter för åk 7CD på teatern Ansvar (Johan mailar till berörda)
 • Fre – 11:00-12:00 Pianofavoriter för åk 7AB på teatern Ansvar (Johan mailar till berörda)

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v13 29/3-1/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams


Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Vad händer under påsklovet

Under påsklovet kommer följande att jobbar med i skolan i mån av tid och resurser:

 • Lovskola – i dagsläget dock mkt få anmälda.
 • Allmän uppfräschning – i alla klassrum – samt målning korridorer.
  • Linjaler och liknande på väggen.
  • Värdegrunden mm. ska sättas upp.
  • Klotter saneras/målas över
 • Sätt gummitassar på stolarna i sl-tx rummet – materialet finns hemma.
 • Röja på fysiken – möbleras om och städas.

Detta kommer att fördelas på dem som jobbar under lovet.

Ni som normalt inte har lov (semestertjänst eller uppehållstjänst) måste skriva upp hur ni vill göra under lovet

Inne på exp ligger en lista på där alla ni som är i tjänst under lovet ska skriva upp hur ni vill göra – vi måste få veta vilka som är i tjänst. Senast nu på måndag 29/3 ska ni fylla i.

Info och kurser från Polismuseet

Klicka på bilden – Polismuseet erbjuder info och kurser digitalt för den som är intresserad:

Polismuseet

Stolar upp och fönster stängda

Då och då kommer input om att städningen inte är OK på ett eller annat sätt. Det jobbar vi med i dialog med Samhall. Viktigt är däremot att ni ser till att stolarna ställs när ni lämnar klassrummet / är sist i salen. Det ska finnas scheman i alla klassrum för när sistalektionen i salen är varje dag. Enkelt är också att tänka att om jag är i ett klassrum efter lunch så finns risken att jag är sist – be därför eleverna at ställa upp stolarna när ni slutar lektionen. Utan uppställda stolar blir inte klassrummen städade.

Tänk likadant vad gäller att stänga fönster.

A-lagsledare inför nästa läsår

Glöm inte att anmäla intresse för A-lagsledarrollen!!

Det har redan gått snart två läsår sedan vi började med den A-lags- och A-lagsledarmodell vi har nu. I linje med det MBL vi hade kring A-lagsledarrollen i april 2019 så ska man sitta i max 2 år. Därför vill vi att alla ni som är intresserade av att vara A-lagsledare från i höst och två år framåt mailar en intresseanmälan till Erik senast söndag 11/4. Motivera varför just du vill vara A-lagsledare utifrån uppdragsbeskrivningen och hur du upplever att A-lagsarbetet gått de här två åren. Detta gäller även er som är nuvarande A-lagsledare som skulle vilja ha uppdraget 2 år till.

Läs om uppdraget i länken här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2019/04/a-lagsledarroll-efter-mbl-190415.pdf  (Det här är utifrån vad som MBLades i April 2019, även vissa mindre förändringar har gjorts av praktiska skäl, ex. är 7-9B ett eget A-lag utan EHT) 

I korthet gäller idag följande ramar för uppdraget vad gäller tid och omfattning: 

 • Man får 4,5% av sin tjänst (alltså 4,5% mindre undervisning) om man är A-lagsledare. 
 • Som A-lagsledare har man ett A-lagsledarmöte med skolledning och alla a-lagsledare på ca 60 minuter.  

Lunchtider under Wisingdagarna

För att få ihop schemat och för att alla elever slutar redan 14:00 så har Johan justerat en del i lunchtiderna (inga externa aktiviteter – studiebesök/föreläsare etc. – påverkas). Eleverna börjar nu äta som tidigast 10:40 och alla ar ätit klart 14:00. Allt ligger ute i schemat i Schoolity. 

Risker, Tillbud och Olycksfall – rapportering

Äntligen ska alla risker, tillbud och olycksfall rapporteras i samma system och i stort sett på samma sätt oavsett om man är anställd eller elev. Därför har OSIS-blanketten tagits bort och KIA-anmälan gäller både elever och medarbetare. Se länk i högerkolumnen här i Sjökortet.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Planeringsmöte för skolans projektgrupp. Tisdag 30/3 kl 14:30-15:30
 • 19-22/4 (v16) – Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planeringen börjar bli klar – se mail från Ann-Sofie.
 • Eleverna har/håller på att uppdatera Project boarden – så fint det blir!!

Envising:

 • Eventbild från i måndags (det blir inte så mkt action när det sker digitalt 🙂 ) Tack Tobias, Ann-Sofie, Sabine och alla ni andra som var med – snyggt fixat och planerat!!:

Envising event mars 21

Kurser/event:

eTwinning erbjuder ett lärevent/webbserie 12-14/4 med titeln ”Exploring Blended learning”. ”Blended learning” är en sorts flexibelt lärande och kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Mer info om upplägg finns på etwinning.net. Ansökan öppnar 5/4.

Other events

Det finns en intressant webbinarserie som Sanoma utbildning har (kostnadsfri) som utgår från distansundervisning, men som kan användas i närundervisning också. Det är Charlotta Granath och Emelie Hahn som talar om skolans demokratiuppdrag. Metoder, arbetssätt och undervisningsexempel presenteras.

Detta är del 3 i webbinarserien. Om man anmäler sig till den får man även ta del av de två första delarna som har behandlat ämnena ”bedömning” och ”internationalisering”.

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/digitala-laromedel/distansundervisning/webbinarieserie-distansundervisning/

Sedan tidigare

Freeshop, återvinning på trä- och textilslöjden. Lämna in kläder du inte behöver, sy om och ändra. Lämna även material som är överblivet i hemmen (kartonger, petflaskor mm) så tillverkas nya saker

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni väljer själva behovet av ämnesmötestid pga. Wisingdagarna.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanlig A-lagstid.

Att göra på mentorstid

 • Åk 9 ska göra en enkät om Ekologi och miljö – Resultatet är både ett underlag för examensarbete i lärarutbildningen för Fitsum (modersmålslärare) samt en del av Envisningprojektet. Det handlar om förståelse för begrepp kring ekologi och miljö – allt taget från läroplanen och läroboksmaterial för åk 9, samt en attitydsdel om hur elever ställer sig i miljöfrågor. Alla elever i åk 9 ska göra den – den har skickats ut till dem som länk via meddelande i Schoolity. Enkäten är öppen för att svara först på måndag morgon. Den tar 25-30 min att göra.
 • Påminn om – Åk 8-9 Lovskola under påsklovet – se veckobrevet v12. De som vill ha lovskola enligt detta måste anmäla senast torsdag kl 12:00 (v13). Alla elever åk 8 och 9 har fått länk för anmälan.

Veckans tips 

Skolverket

Om att arebta i grupp från skolverket – bra att ta med sig inför Wisingdagarna: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/grupparbete—en-utmaning-for-bade-larare-och-elever 

Bra film för elever om detta:


Detta händer under veckan (v.13)

 • Hela veckan
  • Klass 21A ansvarar för återvinningsstationerna (eftersom skolan hade distansundervisning när de hade ansvaret v2)
 • Mån – 10:30-11:30 RKA Ansvar Skolledning och Skyddsombud
 • Tis – 14:30-15:30 Planeringsmöte för skolans projektgrupp Breaking Barriers (länk till Teams i gemensamma kalendern) Ansvar Tobias och Ann-Sofie
 • Tis Tors 08:00-14:00 Wisingdagar – se planering för resp åk i Schoolity Ansvar schemalagda i resp A-lag
 • Långfredagen – alla lediga Ansvar alla medarbetare 🙂 Glad påsk
 • V14 – Påsklov!!

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Sjökortet v12 22/3-26/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Info om självskadebeteende
 • Prata med A-lag 8
 • Envisningmöte för åk 8 i e.m.
 • Påminna om Schindlers list.
 • Luncher under Wisingdagarna
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Tjänstefördelningar och ev extra mentorstid nästa läsår

Nu ligger förslag / preliminära tjänstefördelningar i era fack. De är som sagt preliminära och förslagen bygger på att vi lägger till en mentorstid till i veckan för alla klasser. Det beslutas dock inte förrän senare. Tanken är dock att det ska finnas ett färdigt upplägg för dessa extra pass som bygger på de teman som EHT har jobbat fram och som diskuterades med eleverna i måndags. Vi tänker oss att det finns färdiga upplägg för ca 22-23 av 30 extra mentorstider under läsåret. De övriga tiderna ska användas för annan info, repetera övningar utifrån behov, coachsamtal eller förberedelser inför utvecklingssamtal. 

Vi tänker oss att EHT förbereder dessa pass på olika nivåer:

 • Färdiga upplägg/övningar som mentorer kan hålla i helt själva
 • Färdiga upplägg där representanter från EHT kommer in och ta delvis eller stöttar i.
 • Färdiga upplägg/övningar som bygger på EHTs specialistkunskaper som som EHT-representanter håller i helt och hållet
 • Färdiga teman som vi tar in externa expertis, ex: ungdomsmottagningen, dramapedagog, RFSU, IT-kompetens, etc.

Individuella ämnessamtal med eleverna inför utvecklingssamtalen

utvecklingssamtal elever

Det är viktigt att eleverna får sina individuella ämnessamtal innan utvecklingssamtalen. De samtalen ska inte ses som nåt utöver undervisningen – det är en del av undervisningen som eleverna har rätt att få och om gynnar deras utveckling och förståelse. 

Om luncher och scheman på Wisingdagarna

vofflor

Om ni planerar att ändra luncherna och lunchtiderna under Wisingdagarna så måste ni meddela köket om detta redan under måndagen om ni inte redan gjort det.

Scheman för Wisingdagarna ligger nu ute på era och elevernas scheman i Schoolity.

Filmprojekt åk 7

Till Wisingdagarna, v 13, skall vi i år 7 ha en filmgrupp. Filmgruppen kommer under tisdag-torsdag ha ett eget spår och jobbar enbart med film kopplat till temat ”Vår livsmiljö”. Ansvariga för gruppen blir: Simon Vernberg och Erik Juntikka.

Max fyra elever skall väljas ut/lottas till deltagande från varje klass år 7.  Finns fler intresserade än fyra, skall lottning ske. Viktigt att tänka på genusperspektivet – lika många flickor som pojkar – samt att de har ett intresse för hållbarhet och miljöfrågor. Deltagarnas namn skall sedan mailas till Simon V och Erik J. Hålltider för filmgruppen bestäms av Simon o Erik. Starttid är kl 08.00 tisdag. O 226 – då kommer instruktioner och upplägg att gås igenom.

Kommande SYV-lektioner åk 7 och 8

Följande tider för SYV-lektioner är nu utlagda på elevernas schema i åk 7 och 8 (se även vilka lärare/ämnen som berörs.)

 • 22B 22/3 kl. 10:45, Tobias, So        
 • 22C 24/3 kl. 10:30, Anna B, Fy      
 • 22A 25/3 kl. 09:35, Anette, En                            
 • 23C 12/4 kl. 10:50, P-O T, Ma     
 • 23B 13/4 kl. 11:50, Elisabet E, Ma
 • 23A 14/4 kl. 10:20, Anna F, Sv
 • 22D och 23D redan avklarat.

Lovskola åk 8 och 9 frivilligt – men riktat till de som F-varningar och prognoser 

För de som fått F-varningar alt prognoser som säger att de precis klarar sig med stöd kommer att erbjudas lovskola under påsklovet. Det är frivilligt men de måste anmäla sig så vi har ett hum om hur många det blir. Tanken är inte att det ska göras några omfattande upplägg för dessa elever – ede ska främst jobba med sånt de missat och behöver ta igen. Tid kan också användas till omprov.

Tanken är att lovskolan hålls 09:00-14:00 under tis-fredag. Mail till eleverna i åk 8 och 9 kommer att gå ut under första dagarna i veckan.

SKUA + fika

Ostmacka

Onsdag v12 är det SKUA-halvdag. Vi bryter undervisningen för alla elever kl 12:00 och halvdagen börjar kl 13:00. 

Om du vill ha en fikamacka under eftermiddagen så måste du anmäla det här  senast kl 10:00 på tisdag 23/3 så vi inte får onödigt matsvinn: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUOTVWMkhFOEVKSjVXN0tGNzAwUlc4QVU3Ri4u 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • 19-23/4 – Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planeringen börjar bli klar – se mail från Ann-Sofie.
 • Eleverna har/håller på att uppdatera Project boarden – så fint det blir!!

Envising:

 • På måndag är det Envisingmöte med alla länder – 22/3 15:45-16:45. Länk ligger öppet i meddelande för alla 8:or.

Kurser/event:

eTwinning erbjuder ett lärevent/webbserie 12-14/4 med titeln ”Exploring Blended learning”. ”Blended learning” är en sorts flexibelt lärande och kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Mer info om upplägg finns på etwinning.net. Ansökan öppnar 5/4.

UHR erbjuder konferens om mediekompetens och desinformation, 25 mars kl 13-16 Mer info på utbyten.se, där anmälningslänk finns (anmälan senast 23/3)

Other events

Freeshop, återvinning på trä- och textilslöjden. Lämna in kläder du inte behöver, sy om och ändra. Lämna även material som är överblivet i hemmen (kartonger, petflaskor mm) så tillverkas nya saker

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet använd tiden nu i första hand till Wisingdagsplanering om det går.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanlig A-lagstid.

Att göra på mentorstid

 • Åk 7 ska välja representanter till filmprojektet under Wisingdagarna – se ovan eller i mail från Johan.
 • Åk 8-9 Lovskola under påsklovet – se ovan. De som vill ha lovskola enligt detta  måste meddela det till undervisande lärare och skolledning senast onsdag v.13.

Veckans tips 

Om kunskapsresistens – viktigt i alla ämnen, i livet – med allt vad internet och sociala medier innebär:


Detta händer under veckan (v.12)

 • Hela veckan
  • Klass 22A ansvarar för återvinningsstationerna
 • Tis – 08:30-12:00 Schindlers list 9A+9B Ansvar – se Sjökortet v11.
 • Tis – 13:00-14:00 Elevråd Ansvar Martin G och elevrådet
 • Tis – 15:30-17:15 – EHM åk 8 Ansvar a-lag samt EHT
 • Ons – 08:30-12:00 Schindlers list 9C+9D Ansvar – se Sjökortet v11.
 • Ons – 13:00- 17:00 SKUA-halvdag Ansvar Linda, Malin och Marie
 • Tors – 15:30-17:15 – EHM åk 9 Ansvar a-lag samt EHT
 • Fre – deadline för F-varningar och prognoser alla elever Ansvar alla undervisande lärare

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra.

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.
  • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen) Deadline prognoser och F-varningar fre v12.

Sjökortet v11 15/3-19/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Om förlängd mentorstid – instruktioner
 • Filmworkshops för åk 8
 • Om ev distansundervisning efter lovet 
 • Piggelinlottning
 • Info till alla som undervisar 7C
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Förlängd mentorstid

Mentorstiden v11 (15/3) – direkt efter sportlovet är förlängd till 08:40-09:40 för presentation av teman samt diskussion kring det gemensamma EHT och värdegrundsarbetet på skolan. Representanter från resp åk träffas sedan på tis, rep tors samma vecka:

Tid finns bokat i schemat för EHT personal, gällande återkoppling från resp. elevgrupp åk 7-9 för temainnehållet.
Ännu är ingen tid för återkoppling av teman mot 7-9B utlagd, behöver bolla det med dig Sara B, för lämplig tid.

 • År 7 – Anneli, Anna E, Malin S – tisdag 16/3 kl 08.00-09.30, sal O223
 • År 8 – Julia T, Marie B. – tisdag 16/3, kl 08.00-09.30, sal O227.
 • År 9 – Carina B, Malin L, Johan V, torsdag 18/3, kl 08.00-09.30, sal N215A

Mentorerna kommer att få instruktioner inför mentorstiden, bla att 2-3 elever skall utses från resp. klass för återkoppling till arbetsgrupp enl. punkt 2. Elevernas namn kan sedan läggas in på positionen på schemat.

Om vi satsar på 2 mentorstider i veckan – samt om tjänstefördelningen

Om vi skapar ett paket med innehåll för en extra mentorstid i veckan – ex EHTs teman, SYV-info, Utvärderingar, tid för case-övningar, mm., så skulle det kunna se ut enligt följande för respektive ämne. Detta är ett schablonmässigt förslag för att hantera tider i 5-minintevall i schemat. Det innebär att det inte slår helt demokratiskt mellan ämnena. Vi skulle kunna göra en mer demokratisk fördelning men det skulle innebära att man skulle få olika scheman för olika perioder – samt att det kräver dessutom avsevärt mer schemaläggningsarbete. 

Extra mentorstid

Detta är ett förslag som beskriver effekterna och som ska MBLas efter diskussion i A-lag såväl som ämneslag och EHT, innan nåt genomförs.

Tjänstefördelningen är klar till 95%. Ett preliminärt förslag kommer att läggas i era fack under veckan – med utgångspunkt från att vi vill ha 2 mentorstider. Det är lätt att ändra efter att vi beslutat – men innan schemaläggningen startar.

”Vi gör film” – Film i Västernorrland år 8 Hedda Wisingskolan.

Workshopshandledare:

Heldagsaktivitet. Tiderna kommer att finnas inlagda i schemat för resp. klass.

Undervisande lärare i år 8 uppsöker klassen under ord. undervisningstid för att bistå handledarna.

 • Tisdag, 16 mars, 8A
 • Onsdag, 17 mars, 8B
 • Torsdag, 18 mars, 8C
 • Fredag, 19 mars, 8D

Att förbereda:

 • Två klassrum/ klass att disponera under dagen. Sen nedan.
 • Klassen delas i två halvor.
 • Eleverna skall vara i grupper om 4-5 elever/grupp.
 • USB sticka för färdiga resultat till handledarna.

Klasser/ Salar / Tider

 • 8A. Tisdagen 16 mars.  Kl 08.00 -15.00. salar O 112 och Gradängsalen. Lunch 12.05–12.40
 • 8B. Onsdagen 17 mars.  Kl 09.00 -15.00. Salar 215B och Gradängsalen. Lunch 11.35–12.10
 • 8C. Torsdag 18 mars. Kl 08.00-15.00. Salar O 223 och Gradängsalen. Lunch 11.40–12.20
 • 8D. Fredag 19 mars. Kl 08.00 -14.00. Salar O 227 och Gradängsalen. Lunch 10.50-11.30

Salsbyten

Torsdag 18/3.

 • Rut Svensson, En 8d kl 09.10-10.00 . Sal O 223 ej tillgänglig. En i Sal O 227.
 • Anna Fellenius. Sp 22.2.  Kl 14.25-15.15. Flyttas till sal O 227.

Lärarhandledning finns här
Och här kan ni höra vår filmpedagog Cecilia tipsa om hur det går att jobba vidare med film i skolan https://vimeo.com/519412616/27392cc092

Schindlers list år 9 v.12

Spelschema Hedda Wisingskolan

 • Tisdag 23 mars, 9a och 9b kl 08.30 – 11.50. Medföljande personal. Inga-Lill S, Laine L, Martin G.
  • Efter föreställningen. Lunch. Lektioner återupptas:
   • 9a kl 12.45, So
   • 9b kl 13.10 , Ma
 • Onsdag 24 mars, 9c och 9d kl 08.30 – 11.50. Medföljande personal. Christofer S, Henrik S.
  • Efter föreställning slutar de eleverna på grund av SKUA.

Filmvisningen finns inlagd på elevernas scheman.

Spellokal: Saga bio, en klass per salong. Föreställningslängd: 3 timmar 17 minuter kort paus på 15 minuter. Under pausen kommer det finnas frukt till eleverna.

Filmen behöver både för och efter arbetas. Se länk: Från Sjökortet, v8:

https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.4991ed4316f9ce30f657619

Fasta telefoner som nu är urkopplade

Av 27 fasta anknytningar har verkar vi endast använda 20, varav 2 mer sporadiskt, och därmed kanske kan ersättas med klasstelefon eller liknande. Ni som fått mail om förfrågan ang era klasstelefoner behöver svara på det. Tills vidare är nu följande 22 anknytningar borttagna ur systemet. Det är en besparing på närmare 35 000 kr år. Någon eller några extra mobiltelefoner kommer att köpas in för ersättning. Följande anknytningar stryks: 

7911, 7943, 7913, 7917, 7943, 7912, 7905, 7940, 7915, 7921, 7914, 7923, 7918, 7909, 7916, 7906, 7910, 7942, 7945, 7947, 7907, 7946

Info om branchbussar och alternativ PRAO åk 8 – SYV-info till elever

Branschbussar – Teknik för tjejer och Vård för killar (digitalt)

4/5 Hedda kl. 12,30 – 15,30

Båda lektionerna/grupperna körs parallellt. Vilket innebär att Hedda har åtta grupper. Mer info kommer och allt kommer att läggas på elevernas scheman.

SYV-lektioner

 • 5/5 Hedda 22D SYV 10,25-11,20, 12,10-13,10,
 • 6/5 Hedda 22C SYV 10,30-11,40, 12,15-13,05,
 • 10/5 Hedda 22A SYV 9,45-10,35, 11,40-12,40,
 • 12/5 Hedda 22B SYV 10,35-11,35, 12,05-13,05,

Arbetsmarknadskunskap med Destination jobb (digitalt)

 • 12/5 Hedda samtliga klasser (22A-22D) – Kl. 13,20-14,20.

SKUA

V.11 är det SKUA-tid på konftiden på onsdag från kl 15:00 – tänk på att släppa eleverna 10-15 min innan. Se till att alla uppgifter görs till detta. Komptid i juni gäller för de som har gjort alla uppgifter. 

V.12 är det SKUA-halvdag under onsdag e.m. – undervisningen slutar vid lunch. 

Mer info om detta kommer.

Elever med trasiga datorer

Då och då upptäcker vi att elever går väldigtlänge med halvtrasiga oc trasiga datorer. Det ska de inte behöva göra. Uppmana dem att söka upp Simon om ni upptäcker att elever ha spruckna skärmar, trasiga tangentbord etc.

Kostnad för sen avbokning på Feelgood

Vi satsar mycket resurser på att när livet och jobbet kräver det, ge möjlighet till anställda att samtalsstöd och liknande via Feelgood. Det är nåt vi vill fortsätta kunna göra vid behov, men det är viktigt att alla som erbjuds stödet följer deras regler för avbokning av tider. Vi ser inte vem som avbokar eller när, men vi får en räkning på när det görs för sent – då kostar det skolan 1575 kr. Så, vi ber er som har kontakt med Feelgood och måste avboka / boka om en tid – gör det i god tid.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Slutet av april: Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planering pågår.

Envising:

 • Inget aktuellt just nu

Other Events / pågående aktiviteter kopplade till projekten och internationalisering:

 • Inget aktuellt just nu

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet använd tiden nu i första hand till Wisingdagsplanering om det går.
 • Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt. Om smittspridningen ökar igen så måste vi vara beredda på distansundervisning.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Diskutera behovet av tid för att genomföra värdegrundsarbete och andra övningar på mentorstid – skulle det vara positivt med en mentorstid till i veckan?

Att göra på mentorstid

 • Förlängd mentorstid för att gå igenom och presentera EHT-teman. Gör det i form av klassråd så att det finns återkoppling att ta med sig för respektive klassrepresentant när de ska träffas senare i veckan. (se ovan)

Veckans tips 

Läraren2

UDL

Tips läs om när det blir för mkt anpassningar – det är ingen diskussion att anpassningar måste göras – men med en undervisning som metodmässigt vänder sig till fler elever, med större variation, mer greppa begreppen, mer UDL (universal design for learning) och differentierat lärande, mer arbete med elevers strategier – istället för att tjata på eleverna att de ska läsa läxan, så måste man kanske prata med dem HUR de läser läxan.  https://www.lararen.se/nyheter/inkludering/sjuttio-extra-anpassningar-under-samma-lektion


Detta händer under veckan (v.11)

 • Hela veckan
  • Tisdag till fredag har åk 8 filmworkshop – se ovan.
  • Klass 22A ansvarar för återvinningsstationerna
 • Mån – 15:30-17:15 – EHM åk 7 Ansvar a-lag samt EHT
 • Ons – 15:00- 17:00 SKUA-tid Ansvar Linda, Malin och Marie
 • Fre – 08:00-12:00 EHT-temaplanering Ansvar EHT
 • Fre – deadline för att meddela Johan vilka lektioner man tänker sig genomföra / inte ställa in under utv.samtalen Ansvar alla mentorer

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra.

Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.
  • Att tänka på – Planera inte in examinationer så att ni tvingas att skriva F-varningar för sent!! (Vissa No- och SO-ämnen kan inte anpassa sig efter detta pga planeringen – men det bör fungera för alla andra ämnen) Deadline prognoser och F-varningar fre v12.

Sjökortet v9 1/3-5/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte digitalt via Teams – se gemensam kalender
 • Om ev distansundervisning efter lovet 
 • Ev. coronainfo.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Förlängd mentorstid efter sportlovet

Mentorstiden v11 (15/3) – direkt efter sportlovet är förlängd för presentation av teman samt diskussion kring det gemensamma EHT och värdegrundsarbetet på skolan. Repreesentanter från resp åk träffas sedan på tis, rep tors samma vecka:

Tid finns bokat i schemat för EHT personal, gällande återkoppling från resp. elevgrupp åk 7-9 för temainnehållet.
Ännu är ingen tid för återkoppling av teman mot 7-9B utlagd, behöver bolla det med dig Sara B, för lämplig tid.

 • År 7 – Anneli, Anna E, Malin S – tisdag 16/3 kl 08.00-08.50, sal O223
 • År 8 – Julia T, Marie B. – tisdag 16/3, kl 08.00-08.50, sal O227.
 • År 9 – Carina B, Malin L, Johan V, torsdag 18/3, kl 08.00-08.50, sal N215A

Mentorerna kommer att få instruktioner inför mentorstiden, bla att 2-3 elever skall utses från resp. klass för återkoppling till arbetsgrupp enl. punkt 2. Elevernas namn kan sedan läggas in på positionen på schemat.

Förfrågan om elevers åsikt om flytt av ”Kåken”

Kåken ska flytta och nu vill fritidsförvaltningen och kommunens bygglovsansvariga ha elevernas input. Mer info om själva flytten finns här: https://www.harnosand.se/kultur–fritid/nyheter-fran-kultur–fritid/kultur–fritid/2020-11-19-fritidsgarden-kaken-flyttar.html 

På mentorstiden ska alla elever i alla klasser få säga sitt via menti.com – se instruktioner nedan. 

Medarbetare som är i tjänst under sportlovet

Lista för alla som är i tjänst under sportlovet finns på exp. Om ni planerar att vara ledig måste ni meddela detta till Agneta snarast.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • 3/3: Möte med skolans projektgrupp på konftiden via Teams.
 • Slutet av april: Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planering pågår.

Envising:

 • Inget aktuellt just nu

Other Events / pågående aktiviteter kopplade till projekten och internationalisering:

 • Inget aktuellt just nu

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni planerar själva arbetet. Tänk på att samplanering och beredskap för distansundervisning fortfarande är viktigt. Om smittspridningen ökar igen så måste vi vara beredda på distansundervisning.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • I A-lag åk 9 

Att göra på mentorstid

 • Presentera förslaget till ny placering av ungdomsgården ”Kåken” till Magasingatan (ovanpå Erikshjälpen), se ovan. Varje klass återkopplar genom följande enkät. Alla elever går in på menti.com på sina datorer eller telefoner och skriver in följande kod: 63 26 17 9. Resultat kommer ut via Schoolity under dagen, den sammanställningen kommer att skickas vidare till kommunen så ta frågan på allvar och svara konkret på fritextfrågan.
 • Påminna alla elever om att det fortfarande är inneskor som gäller fram till påsklovet!!
 • Gå igenom hur eleverna laddar upp underlaget /mallen för självskattning till översiktssidan.

Veckans tips 

Tips i linje med SKUA från Edutopia – vikten av att ställa de utmanande och lockande frågorna!


Detta händer under veckan (v.9)

 • Hela veckan
  • Klass 22B ansvarar för återvinningsstationerna
 • Tis – 15:05-17:00 – EHM 7-9B Ansvar a-lag samt EHT
 • Ons – 08:00-09:00 – RKA Ansvar skolledning och resp skyddsombud
 • Ons – 15:30- 16:30 Planering Wisingdagar Ansvar resp A-lag

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionens enkät för all undervisande personal på skolan ska göra den senast 8/3.
 • Fyll i dina önskemål inför nästa läsår här – önskemål inför läsåret 21/22. Gör det senast söndag vecka 10 (14/3).

Viktiga påminnelser