Sjökortet v51 19/12-22/12 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Enkäter att göra på mentorstid
 • Kalla elevskyddsombud till RKA den 18/1
 • Elevrådets arbete och besök från Rumänien
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Önskemål inför nästa läsår

Vi kommer snart att vilja ha in era önskemål inför nästa läsår. Vi är extra tidigare i år av olika skäl – det gäller både inför överlämning inför åk 7 samt ”heltidsprojektet” som ska starta för skolan inom kort.

Med andra ord börja fundera redan nu hur ni tänker er era tjänster inför läsåret 23/24. Önskningsformuläret kommer att komma ut i januari.

Arbetstider och larmtider under lovet

Det här jullovet är det ovanligt få röda dagar eftersom julafton ligger på en lördag. För er som har semestertjänst behöver vi veta vilka dagar ni ska jobba under lovet. Meddela lägg in i systemet och Hanna senast innan lunch på onsdag.

Vi kommer även att ändra larmtiderna under lovet. Skolan är så klart låst utifrån, och vi kommer att att starta larmet lite tidigare än en vanlig helg – tider kommer via nästa Sjökort eller via mail separat.

Ronja Rövardotter-biljetter till specialpris 

Teater Västernorrland spelar nästa sommar Ronja Rövardotter. En storslagen familjeföreställning för alla åldrar som spelas den 24 juni till 20 juli. Alla kommunanställda får ett specialerbjudande på biljetter. Familjepaket med 4 biljetter (2 vuxna och 2 barn)
Ditt pris 600 kr (Ordinarie styckepris 760 kr). Erbjudandet gäller vid köp i kassan på Technichus och där går det bra att betala med HÄR-presentkort. Säg att du är anställd i kommunen när du köper biljetterna så får du specialpriset.

Tider julavslutningen samt start i januari inkl planering konferensdagar

Följande har gått ut till alla elever och föräldrar: 

Inför julavslutningen
Höstterminen avlutas den 22/12. Då har eleverna en kort dag utan lunch. Programmet ser ut enligt följande:

 • 09:00 samlas alla elever med sina mentorer i hemklassrummen för terminsavslut med fika.
 • 10:00 samlas alla elever på skolgården utanför entrén där lärarkören sjunger samt några ord från rektor.
 • ca 10:20 avslutas dagen och jullovet börjar.

Skolstart i januari
Onsdag den 11/1 börjar vårterminen igen. Undervisningen börjar direkt enligt schemat en vanlig onsdag – med andra ord med riktat stöd direkt på morgonen.

Gemensamt avslut medarbetare

Vi samlas för gemensamt fika / macka kl 11:15 i Ljushallen / personalrummet.

Planering konferensdagar 

 • Måndag 9/1
  • Inga exakta tider är satta – men tänk heldag 7 tim arbete för lärare, 8 tim för övriga.
  • Innehåll dock klart:
   • Egen tid
   • Förberedelse Wisingdagar
   • EHT jobbar med uppföljning  och utvärdering
 • Tisdag 10/1

MBL – RKA

På torsdag den 12/1 kl 11:00-12:00 har vi MBL19. Kallelse till berörda har gått ut.

På onsdag den 18/1 kl 10:00-11:30 har vi RKA tillsammans med de nya elevskyddsombuden. Kallelse till de vuxna skyddsombuden har gått ut – men elevskyddsombuden bör informeras.

Betyg och studieplaner

Nu ska alla betyg vara satta. Om någon fråga dyker upp är det viktigt att alla är extra tillgängliga under mån-ons v51 för Johan och Mattias som nu går igenom alla listor.

Elever gör utvärderingar

Elevrådet har en utvärdering de vill ska fyllas i under måndagens mentorstid – gäller alla elever. Se nedan.

Den utvärdering om köpmönster som Hanna Zetterlund mfl. har gjort (som tidigare blev hackad) ska göras på nytt vid samma tid – se nedan.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • Vi fick ändra om i schemat för Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34. Ny tid kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla klasser / årskurser: Elevrådets enkät + Hanna Zetterbergs enkät – alla elever får mail om dessa enkäter. De kommer inte att öppnas för att fylla i förrän på måndag morgon på mentorstiden.
 • Alla klasser / årskurser: Gå igenom tiderna för avslutningen på torsdag.

Veckans tips

Veritasium

Kort och bra film om källkritik och faktamotstånd från föreläsning på KTH av Dr. Derek Muller från Veritasium    https://fb.watch/hrQu9b6dd7/


Detta händer under veckan (v.51)

 • Hela veckan
  • Klass 21B tömmer återvinningstationerna.
 • Ons – 15:45-17:00 – Konferenstid – kort gemensam samling därefter planering Wisingdagar Ansvar alla a-lag
 • Tors – julavslutning se ovan.
 • 22/12-8/1 – julledigt  – God jul!! 🙂


Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra – för medarbetare. Elevutvärderingar görs på mentorstid vecka 51.

Viktiga påminnelser

 • Deadline betygssättning sön 18/12.
 •  

Sjökortet v50 12/12-16/12 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Luciafirande
 • Digital föreläsning åk 8
 • Utnyttjande av ämnesmötestiden
 • Ökad risk för stölder och inbrott
 • Inmatning av betyg / studieplaner
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Kompensation i tid för kollegialt lärande samt kurs inför övningsskola

I samband med att två av A-lagen har påbörjat kursen för ”kollegialt lärande” samt att vissa går kursen för övningsskola så sa vi att kompensation för detta skulle utgå timme mot timme.

Man måste dock som alltid ha en dialog med Erik eller Johan om och när man tar ut sin kompledighet – det är inget man gör på eget bevåg utan dialog med skolledningen.

Arbetsmarknadskunskap åk 8 – digital vårdföreläsning

Den 14/12 och den 19/12 är det en digital Vårdföreläsning  för eleverna i åk 8.Ni som är med eleverna den aktuella tiden kopplar upp er med länken ni fått i mailet om det här Sjökortet och är med eleverna under lektionen.

Tiden för föreläsningarna är:

 • 14 december kl. 08:30 – 09:30 Hedda Wisingskolan 8D och Kastellskolan åk 8 (med andra ord måste eleverna i 8D vara på skolan lite tidigare på onsdagen och det blir Olle L som har dem hela passet eftersom han även har eleverna 
 • 14 december kl. 10:00 – 11:00 Hedda Wisingskolan 8A
 • 19 december kl. 13:30 – 14:30 Hedda Wisingskolan 8B och 8C

Vi kommer använda oss av Menti under föreläsningen för att kunna få in lite av deras tankar och liknande. Eleverna går då in på www.menti.com via sin mobil eller dator. Vi förklarar hur och när under föreläsningens gång. 

Som pedagoger får ni gärna svara på en egen utvärdering på Menti efter föreläsningen. Gå då in på www.menti.com och ange koden som finns i mailet om det här Sjökortet. OBS! Denna kod är alltså endast till för er som är vuxna och är med under föreläsningen.

Info gällande anslutning till föreläsningen:

Du som pedagog ansluter med din dator till föreläsningen och skjuter upp det på projektor. Vänd datorn med kamera mot eleverna, så att vi kan se dem under föreläsningen.

För info: det kan vara så att fler klasser kommer att koppla upp sig för samma föreläsning.  

Ökad risk för stölder och inbrott under julledigheten

Vi har varit väldigt förskonade nu på senare tid från dessa händelser, dels för att vi jobbar förebyggande och har inbrottslarm och dels för att vi är duktiga på att lägga undan, låsa in, stöldbegärligt material.

Vår grannkommun Sundsvall har dessvärre drabbats av flertalet inbrott nu på senare tid och därför är det viktigt att påminna er om att fortsätta jobba förebyggande med att inte ha ipads, mobiler, datorer, verktyg etc. framme i fönster eller liknande.

A-lagsledares uppdrag och prioritering av arbetsuppgifter – påminnelse

I linje med hur a-lagsledarnas uppdrag formulerats och MBL:ats så har de varken mandat att besluta eller ansvar för hur olika ramar för anställdas uppdrag ser ut. Det kan gälla scheman, mötestider (som beslutats av skolledningen), arbetstider, ledigheter, prioriteringsordning, eller likande. Här kan man läsa A-lagsledarnas uppdrag: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2019/04/a-lagsledarroll-efter-mbl-190415.pdf

Om man upplever stress och känner att det är svårt att prioritera – då börjar man med att utgå ifrån vår prioriteringsordning av arbetsuppgifter: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/12/Prioriteringsordning-f%C3%B6r-l%C3%A4rare-efter-MBL.pdf

Åk 8 besök på ungdomsmottagningen v4

Under tisdag och torsdag vecka 4 kommer åk 8 att besöka UMO enligt följande:

Tider ungdomsmottagningen vt23

Vilka de medföljande blir kommer att synas i era scheman när ni närmar er besöket.

Studieplaner – inför betygssättning i So

För att det inte ska bli strul med betygssättningen så måste studieplanerna stämma. Därför är det viktigt att So-lärarna (det gäller även No -men där har Johan V koll) kollar mailet i onsdags (221207) om eventuella förändringar i den ordning ni anmälde inför läsåret. Om några ändringar måste göras – meddela Johan genast.

Påminnelse – Deadline betyg ht22

Inför betygssättningen ht2022 ser tidsplanen ut enligt följande:

 • Onsdag den 14/12 är tid avsatt för inmatning av betyg på konferenstiden.
 • Deadline för betygen är söndag kväll den 18/12. 

Det innebär att de som vill använda helgen till betygsinmatning kan göra det, men ALLA betyg måste vara inmatade på måndag morgon. Det innebär att ni som vet med er att ni brukar vara ute i sista sekunden – ni måste vara extra noga med att allt är klart och att inga elever / grupper är missade.

Luciafirande planering

Vi har som vanligt Luciatåget i Landgrenshallen. Start kl 08.00 – ca 09.00 Det är viktigt att elever och personal är på plats i god tid före starttiden – gåt ut till eleverna att de ska vara där senast 07:45. Eleverna skall placera sig klassvis med respektive mentorspar.

Efter framträdandet i Landgrens hallen – fika med klassen. Mentorklassrum. Lussebullar och festis finns att hämta i matsalen till respektive klass. Undervisning startar igen enlig schema kl 09:30.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • Vi fick ändra om i schemat för Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34. Ny tid kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering – hur kan ni på bästa sätt stötta varandra i att använda den gemensamma mallen för Agendan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla årskurser  – påminn om tiderna och ordningen för luciafirandet – samt att visa respekt för de som går / sjunger i luciatåget!!
 • Åk 8 påminner om den digitala föreläsningen i arbetsmarknadskunskap / vård (se ovan)
 • 8D / 22D – måste informeras/påminnas om att de börjar tidigare på onsdag (se ovan)

Veckans tips

Betyg och bedömning

Kort och mycket tydlig film om nya riktlinjer och råd för betygssättning – se film här: https://youtu.be/fqgXguappxw

Se även den här filmen: https://youtu.be/QrTTfNrQD4I 

Här finns även mycket fler råd och tips för betyg och bedömning: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/betyg-i-grundskolan/satta-betyg-i-grundskolan


Detta händer under veckan (v.50)

 • Hela veckan
  • Klass 21A tömmer återvinningstationerna.
  • Besöket från Rumänien pågår måndag och tisdag.
 • Ons – 15:45-17:00 – Konferenstid – Ingen gemensam samling – tid för betygsinmatning Ansvar alla ämneslärare
 • Sön – deadline betygssättning

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra.

Viktiga påminnelser

 • Deadline betygssättning sön 18/12.
 •  

Sjökortet v49 5/12-9/12 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Luciafirande
 • Behov av vikarier – tips?
 • Idag klassråd
 • Deadline betyg
 • Rumäner på besök
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Luciafirande planering

Vi har som vanligt Luciatåget i Landgrenshallen. Start kl 08.00 – ca 09.00 Det är viktigt att elever och personal är på plats i god tid före starttiden – gåt ut till eleverna att de ska vara där senast 07:45. Eleverna skall placera sig klassvis med respektive mentorspar.

Efter framträdandet i Landgrens hallen – fika med klassen. Mentorklassrum. Lussebullar och festis finns att hämta i matsalen till respektive klass. Undervisning startar igen enlig schema kl 09:30.

Påminnelse – Deadline betyg ht22

Inför betygssättningen ht2022 ser tidsplanen ut enligt följande:

 • Onsdag den 14/12 är tid avsatt för inmatning av betyg på konferenstiden.
 • Deadline för betygen är söndag kväll den 18/12. 

Det innebär att de som vill använda helgen till betygsinmatning kan göra det, men ALLA betyg måste vara inmatade på måndag morgon. Det innebär att ni som vet med er att ni brukar vara ute i sista sekunden – ni måste vara extra noga med att allt är klart och att inga elever / grupper är missade.

7/12-13/12 besök från Rumänien

På onsdag kväll kommer våra elevrådskollegor från Rumänien / Ramnicu Valcea som stannat till och med Lucia. De kommer att arbeta i olika Workshops och vara på olika besök under de dagar de är här. Involverade medarbetare under besöket är: Martin G, Marie B, Ann-Sofie F, Tobias H och Erik J ett tiotal elever från elevrådet kommer att vara med större delen av besöket – då har de frånvaro annan skolverksamhet. De elever som har examinationer/prov de dagarna ska företrädelsevis göra examinationerna/proven ändå, men det kan finnas undantag.

Det kan dyka upp elever på lektionsbesök tillsammans med någon av värdeleverna.

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

Vår slutrapport är inskickad – att läsa här för den nyfikne: Slutrapport Envising 221027

Breaking Barriers

Slutrapporten på gång – här finns underlag för den nyfikne – baserat på frågor som ställts till de involverade: Underlag slutrapport svar på frågor om projektet

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • Vi fick ändra om i schemat för Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34. Ny tid kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering – hur kan ni på bästa sätt stötta varandra i att använda den gemensamma mallen för Agendan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla årskurser – Klassråd!!

Veckans tips

Autism i skolan – Hannah Gadsby

En mkt rolig och målande beskrivning av hur det är att ha autism i skolan – av komikern Hannah Gadsby (har själv autism): https://youtu.be/5lXbpgU9OWk 


Detta händer under veckan (v.49)

 • Hela veckan
  • Klass 21A tömmer återvinningstationerna.
 • Mån – 18:00-19:30 – Infomöte för värdfamiljer Rumänienbesök Ansvar Erik J
 • Ons – 15:45-17:00 – Gemensam analys av HME-resultaten (medarbetarenkäten) Ansvar Erik J
 • Tors – 11:00-12:00 – Elevrådsmöte i Gradängsalen Ansvar Elevrådet och Martin G

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra.

Viktiga påminnelser

 • Inga viktiga påminnelser just nu.
 • Deadline betygssättning sön 18/12.
 •  

Sjökortet v48 28/11-2/12 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Följ kursdeltagarna i Nice och deras blogg
 • Vik i Sl och Bl.
 • Simon som backupp vid utvisning
 • Tik-Tok-challange
 • Elevrådet önskar bilder av oss i luciakläder
 • Mall för agendan i Schoolity
 • Erik ledig mån-tis (jobbar från tåget ons f.m.)
 • Rapportera frånvaro till Hanna via SMS
 • Kollegialt lärande för a-lag 7 och 9.
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


TikTok-challange

Var uppmärksamma på vad eleverna gör på mobilerna när ni kan. Det pågår just nu en Tik-Tok-utmaning som går ut på att göra ner varandra på nätet med utseenden i fokus.

Simon är utvisingsbackup

Det är inte lätt att utvisa elever som inte sköter sig i klassrummet om man märker att de elever som blir utvisade ställer till lika mycket oreda utanför klassrummet eller i andra klassrum när de inte får vara i sitt eget. Därför är nu Simon satt som backup när utvisning behöver användas som åtgärd. Det innebär att när en elev behöver gå ut ur klassrummet på grund av att den stör studieron eller liknande så ringer man Simon (0704001527) så möter han upp och tar med eleven till annan sal för resten av lektionen. Simon kan inte alltid – men han ska prioritera detta så länge han inte har de fasta Musiktimmarna med Ann-Cha eller då han är på Geresta eller Brännan.

Utvisning ur klassrummet ska dock ske med eftertanke. Det går snabbt inflation i den åtgärden. om en elev blir utvisad ur klassrummet så markeras ”Utvisad från lektion” vilket innebär ogiltig frånvaro.

Mall för Agendan i Schoolity

Nu finns en gemensam mall för lektionsplanering. Det heter ”Agenda (mall)” se tredjeraden nedan hur det ser ut i Schoolity när man ska öppna en mall.

Agenda mall

Mallen har följande rubriker:

Agenda mall 2

All lektionsplanering som inte redan är inlagd i Schoolity ska från och med nu följa mallen.

Följ Kajsa, Sara och Christina F på kurs i Nice

Under vecka 48 är Kajsa, Sara och Christina F på kurs om estetiskt arbete som verktyg för inkludering: ”Arts for the Inclusion of Migrants, Refugees, and Disadvantaged Populations” – ska bli jättespännande att följa deras kurs och resa här: https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/

Gör det ni också!!

Vikarier i bild och slöjd

Vikarier Bl, Sl – tx/tm. Vikarier finns inlagda för lektioner i bl och sl under veckan. Jag har lagt in personal på lektioner och plockat bort några av er från ordinarie lektioner (resurser) för att täcka upp på bl och sl. Under slutet på dagen finns lektioner som ställt in för vissa klasser. Ni som bidrar med denna lösning, ser det på era scheman för v 48, då jag inte kunnat tillfråga alla.

Föreläsare – ledarskap i klassrummet på konf.dagar i januari  är klar

Den 10/1 kommer Jonas Nilsson och föreläser på skolan och håller workshops om ledarskap i klassrummet. Läs mer om Jonas Nilsson här: https://www.expressen.se/debatt/aterta-ledarskapet-i-klassrummen/ 

Sjukanmälan ska ske via SMS till Hanna

Hanna erbjuder en fantastisk service kring anställdas sjukanmälan – även när hon själv är hemma med Sjukt barn eller liknande. Det innebär dock att dte är lika viktigt som annars att man sjukanmäler sig före kl 07:30 och att det sker via sms. Hannas telnr: 070-3014951.

Bilder på oss i luciakläder – elevrådet önskar

Elevrådet kommer hålla en jultävling där eleverna kommer få se bilder på oss i personalen som barn i lucia-/julkläder och gissa vem det är.

Dessa bilder vill Cecilia och Ramlah ha i början av veckan. Vi kan maila dessa till cecilia.samuelsson@edu.harnosand.se eller ramlah.nduwimana@edu.harnosand.se. 

Bara att börja gräva i fotoalbumen!

Erik ledig

Under måndag och tisdag är Erik ledig (semester). Johan V är tf rektor under frånvaron. Erik är tillbak apå skolan vid lunch på onsdag.

Våroffer – dansföreställning för åk 8 

Våroffer

Spelschema för Hedda Wisingskolan

 • Tisdagen den 29/11 klass 21a och 21B
 • Fredagen den 2/12 klass 21c och 21D

Föreställningens längd är 60 min.

 • Eleverna sitter på golvet runt dansytan där tre dansare dansar.
 • Inget godis eller dryck får tas in i danslokalen.
 • Spellokal; Fyren, Norrdans. Ingång mitt emot Technichus.

Det är viktigt att ni mentorer förbereder eleverna inför föreställningen och att eleverna visar respekt mot dansarna. Läs lärarhandledningen här: Varoffer_Lararhandledning2022  

Detta finns i elevernas scheman för v 48.

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

Vår slutrapport är inskickad – att läsa här för den nyfikne: Slutrapport Envising 221027

Breaking Barriers

Slutrapporten på gång – här finns underlag för den nyfikne – baserat på frågor som ställts till de involverade: Underlag slutrapport svar på frågor om projektet

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • Vi fick ändra om i schemat för Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34. Ny tid kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering – hur kan ni på bäsat sätt stötta varandra i att använda den gemensamma mallen för Agendan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8 – påminn om dansföreställningen våroffer.

Veckans tips

UDL GUIDELINES

UDL – Vikten av att variera sin undervisning och variera sätt att presentera samma information – multiple means of representation: https://udlguidelines.cast.org/representation  


Detta händer under veckan (v.48)

 • Hela veckan
  • Klass 21A tömmer återvinningstationerna.
 • Ons – 14:40-17:00 – 7-9B samplanerar nya upplägg samma sal i N215B Ansvar Erik J och A-laget
 • Ons – 15:45-17:00 Ämnesmötestid respektive ämneslag – fokus samplanering och den gemensamm amallen för Agendan Ansvar resp. ämneslag
 • Tors – 13:00-16:00 7-9B fortsatt samplanering nya upplägg (lokal kommer senare) Ansvar Erik J och A-lag

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter at göra.

Viktiga påminnelser

 • Inga viktiga påminnelser just nu.
 •  

Sjökortet v47 21/11-25/11 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Återkoppling inkluderingsaktiviteter på mentorstiden.
 • Återkoppling utv.samtal – hur har det gått?
 • Samla alla undervisande i 22B och 22D – kort presentation av Handlingsplaner.jo
 • Ordningen i matsalen – bra med tydlig förbättring!!
 • Info Soc, polis och handlare åk 7.
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Medarbetarsamtal

Under kommande vecka kommer Erik och Johan att börja se över planeringen av medarbetarsamtalen. Mer info kommer separat om detta om planeringen blir klar innan fredag.

Inneskor och skovakter 

Vi fortsätter med skovakter en vecka till (minst).

V 47
Måndag Johan, Daniel
Tisdag Anders, Simon
Onsdag Erik, Daniel
Torsdag Johan, Simon
Fredag Hanna, Anders

Information till åk 7 från Socialtjänst, Polis och butiksägare – tiden är spikad

Butiksägare från Hemköp, möjligen även Willys vill tillsammans med polis och socialtjänst informera / prata med åk 7 om snattning och svinn. Torsdag 24/11 i Gradängsalen. Undervisande lärare vid tillfället är med i vid informationen.

 • Kl 08.15-09.00, klass 22B och 22C
 • Kl. 09.00 – 09.45, klass 22A och 22D

Våroffer – dansföreställning för åk 8 

Våroffer

Spelschema för Hedda Wisingskolan

 • Tisdagen den 29/11 klass 21C och 21D
 • Fredagen den 2/12 klass 21A och 21B

Föreställningens längd är 60 min.

 • Eleverna sitter på golvet runt dansytan där tre dansare dansar.
 • Inget godis eller dryck får tas in i danslokalen.
 • Spellokal; Fyren, Norrdans. Ingång mitt emot Technichus.

Patrick kommer att gå igenom detta och förbereda eleverna på föreställningenb under idrottslektion under v48. Om man är nyfiken kan man läsa lärarhandledningen här: Varoffer_Lararhandledning2022  

Detta finns i elevernas scheman för v 48.

Nästa tid för inkluderingeringsövningar åk 8

Nästa steg och uppföljning av inkluderingsövningarna me åk 8 är torsdag v48 kl 13:00-13:50. Samma grupper och salar som förra gången och undervisande lärare vid tillfället är med. 

Erik jobbar hemifrån

Under ett par veckor framöver kommer Erik att arbeta hemifrån 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • Ny tid kommer för Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

eTwinning erbjuder:

25 november kl. 13:00 – 16:25 (online, live från studio)

Välkommen till årets nationella eTwinningkonferens som uppmärksammar vackra, hållbara och inkluderande lärmiljöer. Anmäl dig senast den 24 november.

Konferensens syfte är att belysa hur lärmiljöer i förskolor, grund- och gymnasieskolor samt anpassade skolor kan bli hållbara, vackra och inkluderande för alla elever. I årets nationella eTwinningkonferens undersöker vi vilken roll som förväntningar och fysiska lärmiljöer spelar för elevernas lärande.

Mer info och anmälan, se

https://invitepeople.com/events/73f152fec194ab48?utm_campaign=utbyten-2022-10-20&utm_medium=email&utm_source=apsis


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8
  • Påminna eleverna om läxan till torsdag nästa vecka – se ovan. Läxan är:
   • Eleverna ska till torsdag v48 ta kontakt med fem personer eller fler som de inte känner eller som de vanligtvis inte pratar så mycket med.

Veckans tips

Skolverket

Terminsbetyg är inte vad det låter somse skolverkets film – favorit i repris.


Detta händer under veckan (v.47)

 • Hela veckan
  • Klass 20D tömmer återvinningstationerna.
 • Ons – 15:45-17:00 APT blandade frågor Ansvar Skolledningen

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra.

Viktiga påminnelser

 • Inför betygssättningen ht2022 ser tidsplanen ut enligt följande:

  • Onsdag den 14/12 är tid avsatt för inmatning av betyg på konferenstiden.
  • Deadline för betygen är söndag kväll den 18/12. 
 •  

Sjökortet v46 14/11-18/11 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Inkluderingsaktiviteter på mentorstiden.
 • Uppföljning korttidsfrånvaro – nytt system, nya rutiner.
 • Scheman vid utv.samtal.
 • Ordningen i matsalen kontra pedagogisk lunch
 • Info från socialtjänst, polis och butiksägare  – förslag på tid
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Schema v46 i samband med utvecklingssamtal

Då utvecklingssamtal genomförs i åk 8 och 9 tisdag/torsdag under v46 är scheman för klasserna under dessa dagar förändrade. Lektioner är borttagna på em. tider för klasser, gäller åk 7-9,  ibland har lektioner flyttats för att eleverna inte skall få håltimmar. Ta upp detta på M-tiden måndag, så eleverna vet vad som gäller för tisdag / torsdag v 46.

Deadline betyg ht22

Inför betygssättningen ht2022 ser tidsplanen ut enligt följande:

 • Onsdag den 14/12 är tid avsatt för inmatning av betyg på konferenstiden.
 • Deadline för betygen är söndag kväll den 18/12. 

Det innebär att de som vill använda helgen till betygsinmatning kan göra det, men ALLA betyg måste vara inmatade på måndag morgon. Det innebär att ni som vet med er att ni brukar vara ute i sista sekunden – ni måste vara extra noga med att allt är klart och att inga elever / grupper är missade.

Inneskor och skovakter 

Vi fortsätter med skovakter ett par veckor till varje dag:

V 46
Måndag Hanna, Johan
Tisdag Anders, Simon
Onsdag Erik, Daniel
Torsdag Johan, Simon
Fredag Hanna, Anders

V 47
Måndag Johan, Daniel
Tisdag Anders, Simon
Onsdag Erik, Daniel
Torsdag Johan, Simon
Fredag Hanna, Anders

Information till åk 7 från Socialtjänst, Polis och butiksägare – förslag på tid

Butiksägare från Hemköp, möjligen även Willys vill tiullsammans med polis och socialtjänst informera / prata med åk 7 om snattning och svinn.

Förslag på tid: Den 24/11 kommer åk 7 elever att få information från socialtjänstens fältassistenter, polisen och butiksföreståndare. Information gällande elevers beteende i våra butiker och konsekvenser om man inte följer gällande lagar.

Torsdag 24/11.

Gradängsalen

Kl 08.15-09.00                          klass 22B och 22C

Kl. 09.00 – 09.45                       klass 22A och 22D

Våroffer – dansföreställning för åk 8 

Våroffer

Spelschema för Hedda Wisingskolan

 • Tisdagen den 29/11 klass 21a och 21B
 • Fredagen den 2/12 klass 21c och 21D

Föreställningens längd är 60 min.

 • Eleverna sitter på golvet runt dansytan där tre dansare dansar.
 • Inget godis eller dryck får tas in i danslokalen.
 • Spellokal; Fyren, Norrdans. Ingång mitt emot Technichus.

Det är viktigt att ni mentorer förbereder eleverna inför föreställningen och att eleverna visar respekt mot dansarna. Läs lärarhandledningen här: Varoffer_Lararhandledning2022  

Detta finns i elevernas scheman för v 48.

Utskrifter och kopior – tillgången till papper

Tillgången på papper i Sverige är sämre än vanligt. Det gör att kommunens kontorsservice inte får de leveranser och den mängd papper de önskar. Det är därför viktigt för alla att tänka efter både 1, 2 och 3 gånger innan de skriver ut. Vi har generellt digitala förutsättningar att inte skriva ut. Tänk efter, behöver jag verkligen den här utskriften? Eller kan jag låta bli? Det är viktigt för att se till att de verksamheter som verkligen behöver skriva ut kan göra det som det ser ut nu.

Kokande av kaffe

kaffekopp

Den nya kaffemaskinen är ännu inte levererad – det innebär att det blir några dagar till som ni som vill ha kaffe i personalrummet måste ta gemensamt ansvar för kaffekokandet. Tar man sista koppen så ser man till att koka mer. 

Vikten av tydlighet…

….ser lite olika ut i olika situationer….

pingvin


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

Vår slutrapport är inskickad – att läsa här för den nyfikne: Slutrapport Envising 221027

Breaking Barriers

Slutrapporten på gång – här finns underlag för den nyfikne – baserat på frågor som ställts till de involverade: Underlag slutrapport svar på frågor om projektet

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

10 november kl 15.00.15.40 En snabbtitt på eTwinning med tema SO-lärare, Mer info och anmälan, se https://www.utbyten.se/evenemang/en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-so-larare-10-nov/

eTwinning erbjuder:

25 november kl. 13:00 – 16:25 (online, live från studio)

Välkommen till årets nationella eTwinningkonferens som uppmärksammar vackra, hållbara och inkluderande lärmiljöer. Anmäl dig senast den 24 november.

Konferensens syfte är att belysa hur lärmiljöer i förskolor, grund- och gymnasieskolor samt anpassade skolor kan bli hållbara, vackra och inkluderande för alla elever. I årets nationella eTwinningkonferens undersöker vi vilken roll som förväntningar och fysiska lärmiljöer spelar för elevernas lärande.

Mer info och anmälan, se

https://invitepeople.com/events/73f152fec194ab48?utm_campaign=utbyten-2022-10-20&utm_medium=email&utm_source=apsis

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • För er som inte hann – diskutera resultatet på elevenkäterna – påverkar detta era fokusområden?

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8
  • Förlängd mentorstid – Elevrådets inkluderingsarbete. 
 • Åk 9
  • Gå igenom listor i era respektive klasser för dagar/tider/grupper för genomförande av NP.
  • Om något mer behöver förberedas inför utvecklingssamtalen – gör det.

Veckans tips

Läraren2

5 bra tips att tänka på inför utvecklingssamtalet: https://www.lararen.se/nyheter/guider-amp-tips/guide-sa-lyckas-du-med-utvecklingssamtalet


Detta händer under veckan (v.46)

 • Hela veckan
  • Klass 20D tömmer återvinningstationerna.
 • Mån – 08:40-09:40 – Förlängd mentorstid för inkluderingsarbete med elevrådet. Ansvar Erik / Elly i 21As hemklassrum, Martin / Ramlah i 21Bs hemklassrum, Carina / Cecilia i 21Cs hemklssrum och Malin / Alfred / William i 21Ds hemklassrum. Mentorer stannar i hemklassrummen och deltar/observerar.
 • Tis – 12:30 och framåt Utvecklingssamtal åk 8 och 9 Ansvar alla mentorer åk 8 och 9
 • Ons – 15:45-17:00 Kort möte i gradängsalen, därefter presentation av Linda och Marie om resa till Island och SKUA. Ansvar Skolledning och Linda och Marie
 • Tors – 12:30 och framåt Utvecklingssamtal åk 8 och 9 Ansvar alla mentorer åk 8 och 9

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter at göra.

Viktiga påminnelser

 • Utvecklingssamtal v46 åk 8 och 9
 •  

Sjökortet v45 7/11-11/11 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Inneskor, skogräns och skovakter
 • Inkluderingsaktiviteter med åk 8 under v46 och v48
 • Nationella prov
 • Värdfamiljskap franska elever samt Rumänska elever
 • Elevenkät till alla elever
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Material få föreläsning om digitalt läsande och differentiering

Den Power Point som Lotta Persson från Gleerups visade finns nu tillgängligt för oss alla här – Power Point om digitalt läsande och differentiering – Lotta Persson

SKUA får år 3 – metoder att arbeta med under året

Här finns Maries Power Point från genomgången av SKUA år 3

De tre metoderna som ska testas före påsklovet är:

 • När ni gör en skrivuppgift med eleverna – skriva enligt Cirkelmodellen
 • När eleverna arbetar med muntlig framställning / presentation – följ Jigsaw-modellen (pusselmodellen)
 • När ni ger eleverna en uppgift med läsande – jobba med texten före – under – efter läsandet.

Inneskor efter höstlovet

Skor

Från och med efter höstlovet så gäller inneskor i skolan – det innebär att vi alla måste hjälpas åt att påminna och påtala för eleverna att detta gäller. Det är för en bättre inomhusmiljö för alla. Vi i admin kommer att vara skopoliser på plats i entrén i början.

Värdfamiljer till elever från Frankrike 1-8/2

sverige frankrike

Inför besök från Frankrike 1-8/2 2023 behöver vi värdfamiljer. Vi vänder oss främst till elever som läser franska i alla årskurser. Så peppa gärna era mentorselever som läser franska att ta emot elever. Läs info (inkl länk till intresseanmälan) som går ut till alla franskelever här: Brev om intresseanmälan att vara värdfamilj

Begreppafilmer på prov (som nämndes av Lotta från Gleerups)

https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/begreppa/
Utvärderingsperiod av Begreppa och Läromedlesguider på modersmål!
Vi har under 60 dagar fått möjlighet att testa Begreppa från Inläsningstjänst. Begreppa är en tjänst med korta animerade faktafilmer där man kan växla både talat och textat språk, få svåra begrepp förklarade och göra quiz efter att man sett filmen. Tjänsten sträcker sig från åk 4-9 och vissa program på gymnasiet (vård-och omsorg, fordon, barn och fritid, IM).
Vi har redan en liknande tjänst i Binogi (fd Studi), men vi vill jämföra dessa tjänster med varandra för att se vad som passar oss bäst. Passa på att prova Begreppa nu för alla lärare under november! Är du en lärare som använder Binogi mycket så är det extra intressant att du provar och jämför.

Du loggar in i Begreppa med din Microsoftinloggning (edu-adressen) och ditt datorlösenord.” – hälsningar Marlene Nordhage

Gemensam aktivitet med elevrådseleverna från Rumänien för åk 8

Den sista uppgiften elevrådseleverna jobbade med tillsammans i Rumänien var att planera en aktiviteter på temat inkluderande aktiviteter som skulle genomföras i två steg – vid två olika tillfällen. De aktiviteterna är nu inplanerade enligt följande:

 • V 46 är mentorstiden förlängd för eleverna år 8 (60 min).
  Lektioner efter mentorstiderna är senarelagda med 20 min. allt syns i schemat. Idrotten blir då endast 40 min – viktigt att tänka på om du, Patrick, vill lägga om det passet till teori.
 • V 48 är en extra lektion, Elevråd / Inkludering, inlagd kl 13.00-13.50 för alla klasser år 8. Ordinarie lektioner denna utgår men undervisande lärare stannar i det klassrum de skulle ha undervisning i.

Klasserna kommer att mixas så i varje grupp blir det 1/4 av eleverna från varje klass. Därför vill vi att ni mentorer delar upp eleverna i varje klass i 4 grupper. Tanken är att eleverna ska fördelas i grupper där eleverna inte känner varandra så bra – alltså inte kompisgäng. Mer info kommer inom kort till er mentorer i åk 8 om detta.

Eleverna kommer att få jobba med lära-känna-övningar, få en föreläsning med viss interaktivitet om stereotyper och fördomar samt en läxa om aktiviteter att utföra till pass två, då dessa aktiviteter följs upp. Undervisande lärare/mentorer stannar i det klassrum där ni har undervisning / mentorstid.

Ansvariga: Erik J, Carina B, Malin S, Martin G tillsammans med Ramlah, Cecilia William, Alfred och Elly från elevrådet. 

F-varningar

Glöm inte att prognoser där eleverna bedöms inte nå målen måste gå hand i hand med en F-varning. 

Inför kommande muntliga nationella prov i Sv, Eng och Ma

Nu finna listor/tider/grupper anslagna på informationstavlan utanför exp. Se även listorna här:

Ansvariga:

 • Svenska, Ann-Sofi Forsell.
 • Matematik, Johan Vallgårda.
 • Engelska, Marie Borglund

Salar:

 • Svenska sal O213.
 • Matematik O 217.
 • Engelska O 219.

Nationella proven startar v 45 med svenska och engelska. Matematik startar v 46. Under v 46-47 kommer samtliga Np att genomföras parallellt.

Ma och Sv
Eleverna måste kontrollera sin dag/tid för svenska och matematik och infinna sig i god tid före examinationstillfället.

Eng
För engelskan kommer Marie B att hämta in respektive grupp från ordinarie undervisning för examinationstillfället.
Dagar för genomförande i respektive klass framgår av anslaget.

Elever som är sjuka vid examinationstillfället, ges en möjlighet till provgenomförande vid senare tillfälle. Mentorer år 9. Gå igenom listor i era respektive klasser för dagar/tider/grupper för genomförande av Np.

Enkät om utbudet av butiker för ungdomar i Härnösand

Hanna Zetterlund mfl. har gjort en enkät om butiksutbudet riktat till ungdomar i Härnösand. Normalt vill vi inte gå ut med en sådan här förfrågan till alla via mentorstiden, men eftersom det är ett projekt kopplat till skolarbetet (eleverna ska påverka i samhället) samt en möjlighet för eleverna att svara på enkäter av elever för elever med en målsättning att få inflytande över hur det är i stan så tycker jag det OK. Enkäten kommer att skickas ut så att den kan göras på mentorstid mån v45. Den tar max 5 min att fylla i. 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

Vår slutrapport är inskickad – att läsa här för den nyfikne: Slutrapport Envising 221027

Breaking Barriers

Slutrapporten på gång – här finns underlag för den nyfikne – baserat på frågor som ställts till de involverade: Underlag slutrapport svar på frågor om projektet

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

10 november kl 15.00.15.40 En snabbtitt på eTwinning med tema SO-lärare, Mer info och anmälan, se https://www.utbyten.se/evenemang/en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-so-larare-10-nov/

eTwinning erbjuder:

25 november kl. 13:00 – 16:25 (online, live från studio)

Välkommen till årets nationella eTwinningkonferens som uppmärksammar vackra, hållbara och inkluderande lärmiljöer. Anmäl dig senast den 24 november.

Konferensens syfte är att belysa hur lärmiljöer i förskolor, grund- och gymnasieskolor samt anpassade skolor kan bli hållbara, vackra och inkluderande för alla elever. I årets nationella eTwinningkonferens undersöker vi vilken roll som förväntningar och fysiska lärmiljöer spelar för elevernas lärande.

Mer info och anmälan, se

https://invitepeople.com/events/73f152fec194ab48?utm_campaign=utbyten-2022-10-20&utm_medium=email&utm_source=apsis

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • För er som inte hann – diskutera resultatet på elevenkäterna – påverkar detta era fokusområden?

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla årskurser:
  • Klassråd i alla klasser (inför elevrådstid på onsdag kl 11:00)
  • Göra enkät om shopping i H-sand  – se ovan. Eleverna har fått länk som öppnas för svar på mentorstiden.
  • Peppa elever som läser franska att vara värdfamiljer. Se ovan – de ha fått info via Schoolity och mail.
 • Åk 8 – Presentera de ändrade tiderna i samband med Elevrådets inkluderiungsarbete. Se ovan.
 • Åk 9 – Gå igenom listor i era respektive klasser för dagar/tider/grupper för genomförande av NP – se ovan.

Veckans tips

Skolverket

Viktigt om stereotypa föreställningar och fördomar i skolan för en likvärdig och inkluderande skola – läs Skolverkets hållning: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/stereotypa-uppfattningar—ett-hinder-for-likvardighet-i-skolan 


Detta händer under veckan (v.45)

 • Hela veckan
  • Klass 20D tömmer återvinningstationerna.
  • PRAO för 20A + B
 • Mån – 08:40-09:20 – Klassråd Ansvar mentorer och klassrådsrepresentanter
 • Ons – 11:00-12:00 Elevrådsmöte Ansvar elevrådet och Martin o Anders
 • Ons – 15:45-17:00 Kort möte i gradängsalen, därefter möte i A-lagen uppföljning elevärenden med EHT. Ansvar Skolledning, A-lag och EHT
 • Ons – 18:00-19:00 Föräldramöte med 22B Ansvar skolledning och mentorer
 • Ons – 19:15-20:15 Föräldramöte med 22D Ansvar skolledning och mentorer

Aktuella enkäter att göra

 • Elevenkät om shopping för alla elever att göra v45.

Viktiga påminnelser

 • Utvecklingssamtal v46 åk 8 och 9
 •  

Sjökortet v44 31/10-4/11 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Kommentarer om Wisingdagarna
 • Göra medarbetarenkäten 2022
 • Schema inför v44.
 • VFU-student med Olle
 • Ny medarbetare elev 7A samt i 7-9B
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Sista dagen idag att göra medarbetarenkäten

HME enkät 

För er som ännu inte fyllt i Medarbetarenkäten för 2022 – gör det under måndagen. Deadline är måndag e.m. 31/10. 

Schema för v44

Planeringen för vecka 44 ser ut som följer. Vi börjar med gemensamt möte på måndag morgon – då tar vi detaljerna i planeringen.

Planering v44 2022

Måndag till och med onsdag är det fika för- och eftermiddag.

VFU-student med Olle 

Från v45 till och med v49 kommer vi ha en VFU-student som främst följer Olle L. 

Lucia

Nu finns tider för Luciaträningar inlagda i elevernas schema. Elever som önskar medverka och ännu ej anmält sig – kontaktar exp.
Eleverna som deltar finns inlagda som grupp i Schoolity. (Idag 15 anmälda) Alla träningstillfällen sker i Gradängsalen. Genrep den 12 dec 09.00-11.30, Landgrens hallen.

Vuxenansvariga: Elisabet, Hanna W, Anders B och Martin G.

F-varningar

Under den egna planeringstiden mån-ons under v44. Finns tid för att F-varningar ska kunna skrivas.

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (Uppsala Universitet) erbjuder

29/11 kl 15.30-17.30 Vad lär de sig egentligen? Del 2: Skrivande i klassrummet. Ett kostnadsfritt webbinarium om hur jag som lärare främjar elevers skrivande i klassrummet. Autentiska undervisningssituationer, tips för skriftliga aktiviteter och erfarenhetsutbytande med andra språklärare i hela landet. Anmälan, se:
https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/63508

Skolråd 26/10

Här finns protokoll från skolrådet 26/10: Skolråd 221026

Enkät om utbudet av butiker för ungdomar i Härnösand

Hanna Zetterlund mfl. har gjort en enkät om butiksutbudet riktat till ungdomar i Härnösand. Normalt vill vi inte gå ut med en sådan här förfrågan till alla via mentorstiden, men eftersom det är ett projekt kopplat till skolarbetet samt en möjlighet för eleverna att svara på enkäter av elever för elever med en målsättning att få inflytande över hur det är i stan så tycker jag det OK. Enkäten kommer att skickas ut så att den kan göras på mentorstid mån v45. Den tar max 5 min att fylla i. 

Glöm inte movember !!

Under hela november pågår den globala kampanjen Movember som uppmanar människor över hela världen att låta mustaschen växa för att samla in pengar till förmån för mäns hälsa. I

I Sverige är den vanligaste cancerformen hos män prostatacancer, och varje år dör över 1000 personer till följd av självmord – nästan 70 procent av dem är män. Vi är några på Hedda Wisingskolan som tycker att det skulle vara lämpligt att uppmärksamma detta under november måndag, för att försöka bryta tabut för män att tala om sin psykiska hälsa eller ohälsa.

Vi ser en möjlighet att uppmana detta genom att vi som vill och kan odlar mustasch under månaden, och när frågan om varför vi odlar mustasch tillsammans, kan lyfta frågan om detta och varför det är viktigt.

Information om organisationen finns här: Movember – Om Oss – Movember FoundationNi som vill vara med och odla mustasch eller visa sitt deltagande på annat vis kan gå med i Hedda Wisingskolans team. Alla är såklart välkomna, oavsett förmåga (eller vilja) att klä överläppen i tangorabatt.

Som team har vi möjlighet att göra olika typer av aktiviteter för att samla pengar. Exakt vad eller hur vi ska göra är inte bestämt, så kom gärna med input på vad vi kan göra.

Movember – Team Hedda Wisingskolan

Det här blir tjusigt. 🙂 

Vad kan vi hitta på för kvinnors, och sedan allas hälsa? Kom med förslag!

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

Vår slutrapport är inskickad – att läsa här för den nyfikne: Slutrapport Envising 221027

Breaking Barriers

Slutrapporten på gång – här finns underlag för den nyfikne – baserat på frågor som ställts till de involverade: Underlag slutrapport svar på frågor om projektet

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Visserligen ännu inget namn men första mobiliteten avklarad – Rumänien med elevrådet, snart den andra på G – Kurs i Florence för Sv-ämneslaget, vi tar emot elever från Rumänien i december, vi tar även emot elever från Frankrike i februari, lärare åker till Irland (inget datum klart), delar av EHT åker till Portugal (inget datum klart), vi åker med nästa elevrådsgrupp förhoppningsvis till Kroatien och tar emot dem senare i vår, slutligen i oktober nuv. åk 7 som läser franska till Frankrike. Allt detta betyder att det just nu endast finns 1 kursplats och möjligen 1 jobbskuggningsplats kvar att utnyttja ackrediteringsår 2. Men man har möjlighet att göra nåt oktober ut.

Så kul att det är sånt engagemang!! 🙂 

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

10 november kl 15.00.15.40 En snabbtitt på eTwinning med tema SO-lärare, Mer info och anmälan, se https://www.utbyten.se/evenemang/en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-so-larare-10-nov/

eTwinning erbjuder:

25 november kl. 13:00 – 16:25 (online, live från studio)

Välkommen till årets nationella eTwinningkonferens som uppmärksammar vackra, hållbara och inkluderande lärmiljöer. Anmäl dig senast den 24 november.

Konferensens syfte är att belysa hur lärmiljöer i förskolor, grund- och gymnasieskolor samt anpassade skolor kan bli hållbara, vackra och inkluderande för alla elever. I årets nationella eTwinningkonferens undersöker vi vilken roll som förväntningar och fysiska lärmiljöer spelar för elevernas lärande.

Mer info och anmälan, se

https://invitepeople.com/events/73f152fec194ab48?utm_campaign=utbyten-2022-10-20&utm_medium=email&utm_source=apsis

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

Lanseringen har inte gått smärtfritt, fortfarande finns buggar att fixa. Det innebär att tidigare projekt inte kan nås på den nya plattformen än. Förhoppningsvis ska det bli klart under nov/dec. Men man kan gå in och registrera sig och sin skola och när det senare blir klart är det öppet för att skapa digitala projekt (i den yta på eTwinning som heter Twinsppace).

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm

Nya möjligheter med eTwinning: Om du har idéer om att starta ett eTwinning-projekt kan man söka medel för ett förberedande besök på den skola man ska samarbeta med. Mer info, se https://www.utbyten.se/program/erasmus-etwinning-forberedande-besok/


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Se schemat för veckan ovan

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ingen mentorstid – lov 🙂

Veckans tips

Göteborgs universitet

Mycket intressant artikel från Göteborg Universitet om vikten av språklig mångfald: https://www.gu.se/nyheter/spraklig-mangfald-ar-en-nyckel-till-att-forsta-det-manskliga-sinnet?fbclid=IwAR3qRTicQBwoStX3U7symjWSxcLJp_qyD1oADC_qRNXfPgtpi6X4I5jOq4M


Detta händer under veckan (v.44)

 • Hela veckan
  • Höstlov för eleverna
 • Mån – 08:00-08:40 – Måndagsmöte – i övrigt se program för veckan ovan.

Aktuella enkäter att göra

 • Medarbetarenkäten 2022 se ovan.

Viktiga påminnelser

 • Tömma datorerna inför byte – Under höstlovet kommer ni att få era nya datorer. Därför är det viktigt att ni ”tömmer” datorerna på ert lokala material redan nu. Spara i molnet och gör klart för att byta dator.
 •  

Sjökortet v43 24/10-28/10 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Wisingdagar – utvärdering
 • Ny ”brukarundersökning” på mentorstid – gå igenom frågorna med eleverna – gå sedan igenom svaren.
 • Schema inför v44.
 • Ansvarsområde städ och återkoppling till städföretag – Hanna och Simon
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Elevutvärdering v43

När elevutvärderingen görs ska ni går igenom frågorna med eleverna i samband med att de fyller i. När frågorna är klara så bör ni visa resultaten för elevrena direkt på Whiteboarde. Diskutera om det är nåt resultat som sticker ut, kanske nåt att lyfta med elevrådet eller ta upp på EHM. Erik kommer att skicka ut dessa till mentorstiden v43. 

Luciaträning

Nu på mentorstiden idag ska eleverna i åk 9 anmäla sig till Luciatåget. De har fått en länk via mail men om någon missat kan man vidarebefordra den här via mail till dem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNUs2M1lJMklVREZVTTRHUkxHVzYzNUdTTyQlQCNjPTEu  

Halloween-meddelande från elevrådet

Hej allihopa!
Under nästa vecka, ons-fre, planerar vi i elevrådet att hålla i en Halloween tävling. Det har kommit förslag på att göra en ”gissa läraren” tävling i år och det är något som vi gärna vill prova. Därmed önskar vi att ni som har skickar bilder till oss från när ni var yngre och halloween-klädda, desto yngre desto bättre.

Tävlingen kommer att hållas på våran instagram, @hedda_elevrad. Det kommer att komma 3 bilder / dag i tre dagars tid, alltså sammanlagt 9 bilder under veckan. Om ni inte redan följer våran instagram så är det dags att göra det!

Ni kan maila bilderna till mig, min Mail är cecilia.samuelsson@edu.harnosand.se 🙂

Wisingdagar – utvärdering med eleverna

Onsdag till och med fredag är det Wisingdagar. Fundera över hur ni i respektive A-lag vill att dagarna ska utvärderas. Ska det göras gemensamt via Forms – eller vill ni göra det på eget sätt i anslutning till aktiviteterna – eller tänker ni er att ni har ett ytterligare alternativ?

Skolråd

På onsdag kväll kl 18:30 är det Skolråd på skolan. Se till att en representant från varje A-lag finns med vid mötet.

Elevskyddsombudsutbildning

Måndag 24/10 mellan 8.30 – 12.00 kommer elevskyddsombuden delta i en utbildning. Denna hålls i biblioteket på skolan tillsammans med Martin. Ombuden har fått sin frånvaro inlagd på schemat och är informerade om utbildningen.

Movember – insamlingsaktion

Movember

Under hela november pågår den globala kampanjen Movember som uppmanar människor över hela världen att låta mustaschen växa för att samla in pengar till förmån för mäns hälsa. I

I Sverige är den vanligaste cancerformen hos män prostatacancer, och varje år dör över 1000 personer till följd av självmord – nästan 70 procent av dem är män. Vi är några på Hedda Wisingskolan som tycker att det skulle vara lämpligt att uppmärksamma detta under november måndag, för att försöka bryta tabut för män att tala om sin psykiska hälsa eller ohälsa.

Vi ser en möjlighet att uppmana detta genom att vi som vill och kan odlar mustasch under månaden, och när frågan om varför vi odlar mustasch tillsammans, kan lyfta frågan om detta och varför det är viktigt.

Information om organisationen finns här: Movember – Om Oss – Movember FoundationNi som vill vara med och odla mustasch eller visa sitt deltagande på annat vis kan gå med i Hedda Wisingskolans team. Alla är såklart välkomna, oavsett förmåga (eller vilja) att klä överläppen i tangorabatt.

Som team har vi möjlighet att göra olika typer av aktiviteter för att samla pengar. Exakt vad eller hur vi ska göra är inte bestämt, så kom gärna med input på vad vi kan göra.

Movember – Team Hedda Wisingskolan

Det här blir tjusigt. 🙂 

Vad kan vi hitta på för kvinnors, och sedan allas hälsa? Kom med förslag!

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn…

Visserligen ännu inget namn men första mobiliteten avklarad – Rumänien med elevrådet, snart den andra på G – Kurs i Florence för Sv-ämneslaget, vi tar emot elever från Rumänien i december, vi tar även emot elever från Frankrike i februari, lärare åker till Irland (inget datum klart), delar av EHT åker till Portugal (inget datum klart), vi åker med nästa elevrådsgrupp förhoppningsvis till Kroatien och tar emot dem senare i vår, slutligen i oktober nuv. åk 7 som läser franska till Frankrike. Allt detta betyder att det just nu endast finns 1 kursplats och möjligen 1 jobbskuggningsplats kvar att utnyttja ackrediteringsår 2. Men man har möjlighet att göra nåt oktober ut.

Så kul att det är sånt engagemang!! 🙂 

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

Påminnelse: 1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering alt. wisingdagsplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla klasser / årskurser ska göra vår nya ”Brukarundersökning” – se ovan.
 • Åk 9 – de som är intresserade av att vara med i Luciatågen ska anmäla sig till det – se ovan.

Veckans tips

Grundskoletideningen

Tio råd för ökad studiero i klassrummet – bra tips från ”Grundskoletidningen”: https://www.grundskoletidningen.se/8-2018/10-tips-okad-studiero-i-klassrummet


Detta händer under veckan (v.43)

 • Hela veckan
  • Klass 20C har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Mån – 08:40-09:20 – Alla klasser gör ”brukarundersökningen” på mentorstid Ansvar alla mentorer
 • Ons – Fre – Wisingdagar Ansvar respekive A-lag
 • Ons – 15:45-17:00 konftid – ifyllning av prognoser Ansvar Respektive A-lag
 • Ons – 18:30-ca 20:30 Skolråd Ansvar skolledningen samt representanter för respektive klass.

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna ska göra den nya elevenkäten / brukarundersökning v43. Se ovan.

Viktiga påminnelser

 • Tömma datorerna inför byte – Under höstlovet kommer ni att få era nya datorer. Därför är det viktigt att ni ”tömmer” datorerna på ert lokala material redan nu. Spara i molnet och gör klart för att byta dator.
 •  

Sjökortet v42 17/10-21/10 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Teater för åk 9
 • Elevutvärdering ut v43
 • Ansvarsområde städ och återkoppling till städföretag – Hanna och Simon
 • Gymnasiemässa – ansvar
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Elevutvärdering v43

Vi kommer att börja med ett lite annat uppföljningssystem för eleverna och det systematiska kvalitetsarbetet samt inför EHM. Det innebär att elev erna gör en utvärdering på hösten och en på våren. Det blir skolinspektionens utvärdering men med era tillägg som ni diskuterade ihop under augustidagarna – tillägg unika för respektive årskurs.  Erik kommer att skicka ut dessa till mentorstiden v43.

Missa inte Rumänienbloggen – sista dagarna och resan hem

Icebreaker

Nu är vi på väg hem igen – följ sista dagarna och vår resa hem via bloggen – sprid gärna bloggen där ni kan. 🙂 

https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/

Teater för åk 9 på tisdag

På tisdag 18/10 är det teater för eleverna år 9. Eleverna släpps iväg från skolan 13.10 och föreställningen börjar 13.30. ( 1 timmes föreställning). ”Eld upphör”.

Det är bra om eleverna är förberedda; Lärarhandledning finns på insidan, kultur. https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.471a0ed1182dd7152f7c92a9

Utbildning för A-lag tis e.m.

Kollegialt lärande i A-lagen på tisdag e.m. Undervisningen bryts för de som berörs kl 13:45.

Gymnasiemässa onsdag kväll

Gymnasiemässa, onsdag 19/10 för elever (20 A+B 12:30-14:00, 20C+D 14:00-15:30) och vh. kl 18.00-20.00. E-huset Härnösands gymnasium.

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn…

Visserligen ännu inget namn men första mobiliteten avklarad – Rumänien med elevrådet, snart den andra på G – Kurs i Florence för Sv-ämneslaget, vi tar emot elever från Rumänien i december, vi tar även emot elever från Frankrike i februari, lärare åker till Irland (inget datum klart), delar av EHT åker till Portugal (inget datum klart), vi åker med nästa elevrådsgrupp förhoppningsvis till Kroatien och tar emot dem senare i vår, slutligen i oktober nuv. åk 7 som läser franska till Frankrike. Allt detta betyder att det just nu endast finns 1 kursplats och möjligen 1 jobskuggningsplats kvar att utnyttja ackrediteringsår 2. Men man har möjlighet att göra nåt oktober ut.

Så kul att det är sånt engagemang!! 🙂 

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

Påminnelse: 1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering alt wisingdagsplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Välj skolrådsrepresentant till den 26/10 om ni inte gjort det redan.
 • Planering av Wisingdagar.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Förklara för alla årskurser om utvärderingarna som skickas ut till veckan, se ovan.
 • Info till åk 9 – teater på tisdag – se ovan.
 • Info till åk 9 – påminn om gymnasiemässa på onsdag kväll 18:00-20:00.
 • Gå igenom skolans brandrutiner med alla årskurser: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2022/10/brandrutin-hedda-wisingskolan-221013-2.pdf
  • Poängtera att vid en övning kan delar av skolan stängas av med band som ska föreställa rök – då måste man ta en annan utrymningsväg.

Veckans tips

Skolverket

Skolverket om att främja barn och elevers hälsa: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/framja-barns-och-elevers-halsa


Detta händer under veckan (v.42)

 • Hela veckan
  • Klass 20C har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Mån-Tis – förmiddag – fortsatt YAM-kurs, nu för 21C+D Ansvar YAM-gruppen i kommunen samt i viss mån EHT.
 • Ons – från 12:30 – gymnasiemässa åk 9 se ovan.
 • Ons – 15:45-17:00 konftid – planering Wisingdagar Ansvar Respektive A-lag

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät nu. Näste elevenkät / brukarundersökning v43.

Viktiga påminnelser

 • Tömma datorerna inför byte – Under höstlovet kommer ni att få era nya datorer. Därför är det viktigt att ni ”tömmer” datorerna på ert lokala material redan nu. Spara i molnet och gör klart för att byta dator.
 •