Sjökortet v23 – 3/6-5/6

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Elevens val
 • Betygen
 • Incito
 • Deadline för sommarskolan
 • Övriga frågor.

Betygsdeadline på tisdag

Nu på tisdag ska betygen vara satta. Enda undantagen är elever som ska göra omprov eller kompletteringar på elevens val-dagarna. Övriga betyg ska sättas. Därefter är de enda ändringar som kan göras är de elever som eventuellt gör betygsgrundande kompletteringar under sommarskolan.

Sommarskola – deadline för anmälan idag mån 3/6 

Viktigt att de elever som tänker sig gå sommarskola anmäler sig senast idag – måndag 3/6. Länk finns i meddelandefältet på Schoolity eller via den här länken:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w9zaNc360mUkFNgRBSBcOasyFuYm3JBvnq3dSUg95RUQlFOSFpXTVNWNE1ORzJHODRDTElURkU5SS4u

Elevens val – Uppdaterade listor, Lunchtider och salar

Nu är listorna uppdaterade något vad gäller elever (eleverna har även de tillgång till dessa listor). De senaste listorna finns att hitta här: https://harnosand-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/erik_juntikka_edu_harnosand_se/EaMBHqeHKEtAgxA50i0zEZsBBJHOa3R5xTU4g6obd3wPNw?e=Sd1aUz

Där finns även lunchtider och salar för ons. 5/6. Tillgång till salar gäller även mån-ons 10-12/6 om ni inte planerar annat och meddelar eleverna. Lunchtiderna är dock fasta om ni inte kommer överens med någon annan grupp att byta.

Tider för elevens val är generellt 08:30-14:00 – eller motsvarande tidsspann som ni själva kommer överens om med eleverna. Om ni ändrar tiden på ons. 5/6 måste ni själva meddela eleverna.

Tjänstefördelningen

Vi inväntar några svar från er lärare samt ett par kandidater för rekrytering. Därav kommer inte tjänstefördelningen ut förrän under v.23.

Incito – Brukarundersökning SKL samt Kulturmätning

Förra veckan missades att påminna om att alla elever ska göra brukarundersökningen och en sista kulturmätning – dessa har vi aviserat om länge och måste göras innan eleverna går hem för sommarlov. Alla elever som ännu inte gjort dem har fått mail till edu.adressen. Gör detta på mentorstid.

Inlämning av datorer

Inför sommaren ska både åk 8 och åk 9 lämna tillbaka sina datorer – för återinlämning för åk 9 samt uppdateringar för åk 8. Mer info om detta kommer att skickas ut via Schoolity.

Fusk med fotade examinationer

Det kryper fram att elever fotar av prov / examinationer och skickar till elever / alt. lämnar in ofullständigt för att göra provet på omprovstid. Därför viktigt att tänka på följande:

 • Mycket viktigt att telefonerna samlas in mangrant även vid prov/examinationer.
 • Undvik att ha exakt samma prov/examinationer vid omprov.

Program för sista veckorna 

Vi håller på att se över programpunkterna för sista veckorna. Ett grovt förslag till planering finns här: Förslag till planering v24 och 25

Om det finns sådant som vi missat men sagt att vi ska göra – meddela Erik eller Johan.


A-lag / Ämneslag

 • Ämneslagstiden används för betygsarbete
 • För resurser – avslut handledning för lå 18/19. Ansvar Marie B

Att göra på mentorstid

 • Information gällande elevens val – länk till listor finns i Schoolity (även lunchtider och salar för onsdagen)
 • Påminn om anmälan till sommarskola. Senast 3/6. 
 • Göra Brukarundersökning och Kulturmätning i Incito – alla har fått mail.
 • Påminna eleverna i åk 9 att anmäla till avslutningsmiddagen och nominera skolkamrater till ev. utmärkelse.

Veckans tips

Bra från UR om att möta barn med NPF-behov: https://www.ur.se/foraldrar/inspiration/att-bemota-elever-med-npf-i-skolan/


Detta händer under veckan (v.23)

 • Mån – Sista dagen att anmäla till Sommarskolan
 • Tis – Deadline för betygssättning i Schoolity
 • Ons – Se bifogad länk/fil – Elevens valplanering på f.m. Ny tid för fotbollsmatchen Hedda / Wendela kl 12:45 på högslätten. Ansvar Idrottslärare

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

När det känns stressigt – En dag i sänder!

En dag i sänder

 

 

Sjökortet v22. 27-29 maj

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Elevens val
 • Skolråd
 • Idrottsdagen
 • Övriga frågor.

Skolråd mån 27/5 kl 18:30

På måndag den 27/5 är det skolråd mellan 18:30 och ca 20:00. Viktigt att varje A-lag utser en representant till mötet. Följande agenda har under fredagen gått ut till alla föräldrar:

Förslag till agenda:

 • Läget på skolan idag
 • Utvärderingen gleerups
 • Jämställdhet
 • Ny timplan med stärkt matte och idrott inför hösten – inget elevens val
 • Personalläget inför hösten
 • Avslutning och avslutningsfest åk 9
 • Terminsbetyg och Slutbetyg åk 9′
 • Gemensam liten undervisningsgrupp Hedda / Wendela
 • Övriga frågor

Under ”Övriga frågor” lägger vi till eventuella frågor som föräldrarepresentanterna tar med sig till mötet.

Elevens val

Valen skall vara gjorda. Val länken stängs ner den 26/5.

Tjänstefördelningen

Förhoppningsvis kommer  vi kunna skicka ut en preliminär tjänstefördelning under kommande vecka. Den kommer att vara preliminär och grund för dialog om så behövs.

Fönster

När klassrum lämnas efter lektioner, måste ni tillse att alla fönster är stängda. Ev. lösa handtag måste ni hålla hårt i. Dessa skall inte komma i eleverna ägo.

Redovisning av Sydafrikaresan i klasser på Hedda Wisingskolan.

Under några mentorstid måndag 27/5  kommer sydafrikaresenärerna att redovisa sina upplevelser för skolkamrater här på Hedda. Se schema för när eleverna redovisar här på skolan : Redovisningar Sydafrikaresa till klasser

Tjänster

I dagsläget söker vi följande 4 tjänster:

 • Ämneslärare/spec. till 7-9B (ersätter Marie F som flyttar till Ö-vik)
 • Resurs/pedagog till 7-9B (ytterligare medarbetare / nyanställning för att stärka laget när vi tar emot fler elever från fastlandet till gruppen)
 • Lärare Ma/No (ersätter Inga-Lill som börjar på Wendela).
 • Idrott / resurs som utannonseras pga att Patrick och Magnus inte är behöriga.

Om ni vet möjliga kandidater till dessa tjänster så tipsa gärna. Tjänsterna hittar ni här: https://heddawisingskolan.com/lediga-tjanster/ eller på Härnösands kommuns hemsida och platsbanken. Annonsering i Allehanda  sker nu till helgen och i veckan.

Rättning av Np prov.

Måndag fm. gemensam rättning; Elisabet Enander, Per-Olov tidstrand, Inga- Lill Söderqvist och Laine Löfman.

Onsdag: Rättar, Sabine D, Eva s och Laine L.

 

Riktlinjer för betygssättning

Om man känner sig osäker kring bedömning och betygssättning så vill vi påminna om de riktlinjer vi har. Läs mer här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-betygssc3a4ttning-hedda-wisingskolan1.pdf

EHT

Måndag 27/5. kl 12.00-16.30 kommer hela EHT att ha en eftermiddag med planering och utvärdering inför kommande läsår.

 


Att göra på mentorstid

 • Information gällande elevens val.
 • Påminn om anmälan till sommarskola. Senast 3/6. 

 

Detta händer under veckan (v.22)

 • Måndag EHT planering 12.00-16.30. Skolråd kl 18.30-20.00
 • Måndag. Birka Cruises. Paradorkesterns elever lediga fm.
 • Onsdag konf tid. IKT

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Språket kan göra att förutsättningar för hur man ställer sig till lärande förändras helt. Viktigt hur vi möte elever med annan språklig och kulturell bakgrund.

 

Sjökortet v21 – 20/5 – 24/5

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Elevens val
 • Skolråd – påminnelse – mån 27/5 kl 18:30
 • Tider och ramar för fredagens mottagande av blivande åk 7
 • Enkäter – Kulturmätning och Brukarundersökning – ligger ute klara att göras under v21 eller v22.
 • Övriga frågor.

Lovskola sommarlov

Ifjol var det vi som hade lovskolan på sommaren – nu i år är det Wendela. Se nedan hur det ser ut i stort. Alla ni som har elever som skulle behöva lovskolan – främst i åk 9 och 8, men även om det är av nöden i åk 7 – påminn dem om detta. Det ligger nu på Schoolity.

Tider mm:
Datum: Lovskolan pågår mån 17/6-tors20/6 + mån 24/6-tis 25/6.
Tid: 08.00-14.00
Lunch: lättare lunch serveras i fiket 11.00-11.30 (typ fil + smörgås).
Undervisningsgrupper: Indelning efter årskurs och vid flera grupper inom en årskurs även efter ämne.
Anmälan: Sista datum för anmälan måndag 3/6. Anmälan sker via anmälningsformulär i Forms.
Länk till anmälningsformulär: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w9zaNc360mUkFNgRBSBcOasyFuYm3JBvnq3dSUg95RUQlFOSFpXTVNWNE1ORzJHODRDTElURkU5SS4u

Uppsamling för de som missat nationella prov

Vi erbjuder uppsamlingsheat på fredag 24/5 för de som missat något nationellt prov. De hinner endast göra ett längre eller möjligen två kortare prov den dagen – så om man missat flera måste man prioritera vilket man ska ta. Carina BB, Marie B och Malin S håller i detta.

Planering av mottagande av nya åk 7 samt uppföljning 7D  

På konf.tiden på onsdag så kommer alla blivande mentorer i åk 7 att ha planeringstid för vad ni ska göra när ni har lärakännadag med de nya eleverna. Johan meddelar ramarna för dagen på måndagenkonf.

Samtidigt på konf.tiden så kommer EHT att återkoppla kartläggningen av 7D till alla som undervisar klassen.

Tjänstefördelningen

På grund av hotsituationen i onsdags så gick så mkt tid bort så att vi hann inte göra klart det preliminära underlaget för tjänstefördelningarna för påsyn. Vi gör dessa klara så snart vi kan när Erik är tillbaka och lägger utkasten i era fack.

Tjänster – påminnelse

I dagsläget söker vi följande 4 tjänster:

 • Ämneslärare/spec. till 7-9B (ersätter Marie F som flyttar till Ö-vik)
 • Resurs/pedagog till 7-9B (ytterligare medarbetare / nyanställning för att stärka laget när vi tar emot fler elever från fastlandet till gruppen)
 • Lärare Ma/No (ersätter Inga-Lill som börjar på Wendela).
 • Idrott / resurs som utannonseras pga att Patrick och Magnus inte är behöriga.

Tjänsterna i Ty och Fr har tidigare utannonserats av samma skäl som idrottstjänsterna. Till dessa tjänster har Christina W och Christina B-E återanställts på ett läsår till.

Om ni vet möjliga kandidater till dessa tjänster så tipsa gärna. Tjänsterna hittar ni här: https://heddawisingskolan.com/lediga-tjanster/ eller på Härnösands kommuns hemsida och platsbanken. Annonsering i Allehanda  sker nu till helgen och i veckan.

En sista kulturmätning  samt brukarundersökning för läsåret

V.21-22 ska en sista kulturmätning samt brukarundersökningen göras med eleverna. Utskick inför detta sker förhoppningsvis innan måndag morgon.


Ämneslagstid

 • Gå igenom och diskutera hur det blir med betygen i förhållande till den betygsanalys ni gjorde i vintras. I övrigt ämneslagsarbete efter behov.

Att göra på mentorstid

 • Alla elever behöver göra sina val till elevens val. Webbformulär ligger ute på Schoolity.
 •  Brukarundersökning och kulturmätning ska det även göras under vecka 21 eller 22 – enkäten har skickats till alla.

Veckans tips 

f97bf129-bfce-44af-a8b8-c235900208d7

Om man vill följa vad som händer på seminariet ”Creating an inclusive classroom” som Erik är på så kan man göra det här: https://heddaundervisning.com/erasmus-eu-projekt-sofia/


Detta händer under veckan (v.21)

 • Hela veckan: Elever från Sydafrikautbytet har presentationer på Geresta. Se schema för detta i förra Sjökortet.
 • Mån – 09:50-10:50 – Destination jobb har en Vårdföreläsning för 8B och 8C Ansvarig Malin L samt lärare som undervisar vid tidpunkten.
 • Mån – 13:00-14:00 – Destination jobb har en Vårdföreläsning för 8A och 8D Ansvarig Malin L samt lärare som undervisar vid tidpunkten.
 • Ons – EU-val för alla elever. Se info förra Sjökortet – Ansvar SO-lärarna
 • Ons – 15:40-17:00 Konftid.  Se ovan – Ansvar blivande A-lag åk 7 / EHT
 • Fre – Friluftsdag / mottagande av blivande åk 7 – Ansvar Patrick, Dennis och Magnus samt blivande mentorer till åk 7 ht19.
 • Fre – Uppsamlingsheat för missade nationella prov Ansvar Marie B, Mlin S och Carina BB samt alla ämneslärare med NP.

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Att lära av Maria Montessori – gäller nog alla åldrar:

 

Sjökortet v20 – 13/5 – 17/5

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Elevens val
 • Skolråd
 • Eriks frånvaro under v.21
 • Övriga frågor.

Skolråd mån 27/5 kl 18:30

På måndag den 27/5 är det skolråd mellan 18:30 och ca 20:00. Viktigt att varje A-lag utser en representant till mötet. Kallelse går ut till föräldrar i skrivande stund.

Nya klasser inför åk 7

Vi har fått klassförslagen från Brännan och Geresta nu och ska klassplacera de elever som kommer från fastlandet. Utöver detta ska EHT titta på klassförslagen och utifrån överlämningarna se om vi tycker att några justeringar ska göras. I slutet av v.20 kommer ni blivande mentorer i åk 7 att få information om klasserna och på måndag den 20/5 går informationen ut till mentorerna på resp. avlämnande skola.

Efter MBL på måndag kommer info om vilka mentorspar det blir inför höstterminen i åk 7 att meddelas.

Elevens val

Nu har vi en mängd förslag att ta ställning till och sedan erbjuda. På onsdag lägger vi hela konferenstiden på att planera ämnena så att vi kan lägga ut valen innan helgen. I mailet om detta Sjökort finns en länk till ett dokument som alla kan jobba i samtidigt. Vill man lägga till beskrivningar eller lista sig som intresserad av ett ämne eller sätta in hur många elever ett ämne kan fylla så är det fritt fram.

Tjänstefördelningen

Förhoppningsvis kommer  vi kunna skicka ut en preliminär tjänstefördelning under kommande vecka. Den kommer att vara preliminär och grund för dialog om så behövs.

Eriks borta v.21

Under vecka 21 är Erik på studiebesök och seminarium i Sofia. Under Eriks frånvaro är Johan tf. rektor.

Redovisning av Sydafrikaresan i klasser och på Gerestaskolan

Under några mentorstider framöver kommer sydafrikaresenärerna att redovisa sina upplevelser för skolkamrater här på Hedda samt för elever på Gerestaskolan. Se schema för när eleverna redovisar häör på skolan samt när de är borta och redovisar för eleverna på Geresta: Redovisningar Sydafrikaresa till klasser

Tjänster

I dagsläget söker vi följande 4 tjänster:

 • Ämneslärare/spec. till 7-9B (ersätter Marie F som flyttar till Ö-vik)
 • Resurs/pedagog till 7-9B (ytterligare medarbetare / nyanställning för att stärka laget när vi tar emot fler elever från fastlandet till gruppen)
 • Lärare Ma/No (ersätter Inga-Lill som börjar på Wendela).
 • Idrott / resurs som utannonseras pga att Patrick och Magnus inte är behöriga.

Tjänsterna i Ty och Fr har tidigare utannonserats av samma skäl som idrottstjänsterna. Till dessa tjänster har Christina W och Christina B-E återanställts på ett läsår till.

Om ni vet möjliga kandidater till dessa tjänster så tipsa gärna. Tjänsterna hittar ni här: https://heddawisingskolan.com/lediga-tjanster/ eller på Härnösands kommuns hemsida och platsbanken. Annonsering i Allehanda  sker nu till helgen och i veckan.

EU-valet 22/5 

Onsdag 22/5 kommer vi att genomföra EU-skolvalet. Klasser kommer att hämtas på olika tider under dagen. Röstningen är dock frivillig. Har ni prov denna dag så meddela SO-ämneslaget kan de anpassa tiden för klassen. Röstningen tar max 20 minuter per klass.

En sista kulturmätning  samt brukarundersökning för läsåret

V.21 ska en sista kulturmätning samt brulragöras med eleverna. Utskick inför detta sker i slutet av veckan.

Riktlinjer för betygssättning

Om man känner sig osäker kring bedömning och betygssättning så vill vi påminna om de riktlinjer vi har. Läs mer här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-betygssc3a4ttning-hedda-wisingskolan1.pdf

NP i matte 15/5 och 17 /5

På onsdag och fredag är det NP i matte. Läs planeringen här: Planering Np Ma vt-19


A-lagstid

 • Respektive A-lag väljer representanter till skolrådet.
 • Alag blivande åk7Anette, Ann-Cha, Sabine, Rut, Dennis, Christina F, Anna B och Tomas förbereder inför mottagande av nya klasser.
 • A-lag nuv åk 7 och 8 gör GAP-analys över det viktigaste utvecklingsområdet fram till sommaren.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd inför elevråd på tisdag 14/5 kl 13:00. Missa inte detta 🙂

Veckans tips 

special nest

Tips kring ”Greppa begreppen”: https://www.specialnest.se/metoder/greppa-begreppen-en-enkel-metod-inlarning


Detta händer under veckan (v.20)

 • Ons – f.m. NP i matematik 80 min se info ovan – Ansvar Mattelärarna
 • Ons – 15:40-17:00 Konftid.  Planering av elevens val – Ansvar Skolledningen
 • Fre – f.m. NP i matematik 100 min se info ovan  – Ansvar Mattelärarna

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Språket kan göra att förutsättningar för hur man ställer sig till lärande förändras helt. Viktigt hur vi möte elever med annan språklig och kulturell bakgrund.

 

Sjökortet v19 – 6/5 – 10/5

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • ”Mobiltelefon på lektionstid” – hur har det gått?
 • Betygstider – gå tillbaka till era analyser / handlingsplaner.
 • Fika på mentorstid.
 • Övriga frågor.

årstider

Fira att förstörelsen har minskat

På mentorstid måndag kommer det att finnas fika att hämta i cafét till respektive klass. Sist vi ville fira att förstörelsen har minskat så hann vi inte mer än planera ett fika så tog förstörelsen fart igen. Men det verkar ha varit tillfälligt – det ser mkt bättre ut igen.

Bra jobbat av alla  – elever och medarbetare. Därför firar vi med fika på mentorstiden!! 🙂

Datorer ska blåsas om till Windows 10

Allt med IT uppdateras allt eftersom och sådant man har blir föråldrat varken man vill eller ej. Därför kommer även alla era datorer att blåsas om till Windows 10 – för er som inte har det redan. Detta kommer att ske allteftersom fram till hösten. Simon och Börje kommer att ta in datorerna för detta – det tar ca 2 tim per dator. Läs mer på insidan: https://insidan.harnosand.se/organisation/samladeinternanyheter/nyhetsarkiv/storuppgraderingavwindowsochofficepaketet.5.40b4e98d16a4af139f595bb7.html

Återkoppling av elevernas utvärdering av Gleerups läromedel

Följande tider vill jag träffa alla eleverna – 2 klasser i taget i Gradängsalen för återkoppling kring Gleerups läromedel (undervisande lärare följer med). Det är viktigt att eleverna ser att vi läser och tar deras kommentarer och feedback på allvar:

 • 7A och 7B tisdag 7/5 kl 12:10-12:40
 • 8A och 8B tisdag 7/5 kl 12:50-13:20
 • 9A och 9B tisdag 7/5 kl 13:30-14:00
 • 7C och 7D onsdag 8/5 kl 12:45-13:15
 • 8C och 8D onsdag 8/5 kl 13:25-13:55
 • 9C och 9D onsdag 8/5 kl 14:05-14:35

Om någon av dessa tider absolut inte går så återkoppla snarast till Erik.

Inför elevens val

Se Sjökortet v.18 för liggande förslag. Till dessa har tillkommit följande förslag: Cykling / MTB, Bokcirkel, Yoga, Smitingen (?), Handboll, Innebandy. Kom gärna med fler förslag.

Grovplanering sista skolveckorna

Följande datum aktiviteter är nu klara inför sista skolveckorna:

 • Tisdag 4/6 Deadline för betygssättning. Mer info kommer om detta.
 • Onsdag 5/6 Elevens val halvdag f.m.
 • Onsdag 5/6 Fotbollsmatch mellan Hedda och Wendela ca 13:30. Mer info kommer om detta.
 • Torsdag-fredag 6-7/6 Nationaldagsledigt
 • Måndag-onsdag 10-12/6 Elevens val
 • Onsdag kväll – Avslutningsfest för åk9
 • Torsdag 13/6 mentorsdag
 • Fredag 14/6 – skolavslutning. Samling på skolgården 08:40 för gemensam promenad till kyrkan. Avslutning i kyrkan 09:00-09:45. Tillbaka till skolan – samling i hemklassrummen kl 10:00-ca 11:00. Sommarlov för eleverna.
 • Måndag-tisdag 17/6-25/6 Sommarskola på Wendela.
 • Måndag-onsdag 17-19/6 konfdagar. Program kommer.
 • Tisdag 18/6 e.m. Värdeskaparna.
 • Sommarlov!!

Referensgrupp till Norrdans

Norrdans vill gärna skapa föreställningar som unga känner igen sig i, vill se och uppleva. För att göra det behöver de samarbeta med elever i rätt ålder för att det ska bli bra!

De söker en referensgrupp och tanken är att referensgruppen kommer på besök hos Norrdans alt till skolan ca 4 gånger under processen.

Dessa möten kan bestå av samtal, intervjuer, övningar och självklart visningar av hur precessen med att skapa en föreställning går till. Språket är svenska och engelska eftersom dansarna kommer från hela världen. De har tidigare samarbetat med en skola i Ljustorp, i Timrå kommun, under några år.

Det handlar om att träffa dansare och koreograf från Norrdans vid ca 4 tillfällen, 1- 3 timmar per tillfälle, under ht -19. Föreställningen kommer ses av alla elever i åk 9 se under senhösten 2019.

Om eleverna vill och det finns möjlighet så vore det toppen om de vill berätta om deras arbete för andra klasser inför föreställningen?

Info om Proxy:
http://norrdans.se/evenemang/proxy/

Första träffen med Proxy bör vara så snart skolorna börjat. Då rep-perioden inleds 05.08.2019. Därefter ca 4 möten. I allt 5 st. Räkna med att de har 90 min med oss vid varje tillfälle. Meddela Erik om ni tror att ni och era elever är intresserade

Påminnelse – A-lagsledare – intresseanmälan

Nu har beskrivningen av A-lagsledarrollen MBLats och godkänts. Därför vill vi att alla ni som är intresserade av att vara A-lagsledare i höst mailar en intresseanmälan till Erik senast torsdag den 9/4. Läs om uppdraget här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2019/04/a-lagsledarroll-efter-mbl-190415.pdf 

I korthet gäller följande ramar för uppdraget vad gäller tid och omfattning:

 • Man får antingen 4,5% av sin tjänst (alltså 4,5% mindre undervisning) om man är A-lagsledare. Eller så kan det på sikt bli det ett lönetillägg på 1500 kr/mån för den period man är A-lagsledare. Det senare är inte klart ännu.
 • Utöver detta kommer ett möte i veckan mellan alla a-lagsledare att läggas ut på 40-45 min. Den tiden tas inte från planeringstiden.

Ämneslag och handledning resurspersonal

 • Ämneslag: Det är betygssättningstider. Se över de analyser och eventuella handlingsplaner ni gjort i vinter av tidigare satta betyg – hur kommer vi tillrätta med att våra betyg är tydligt lägre än rikssnittet trots vårt elevunderlag?
 • Marie B ansvarar för planeringen.

Att göra på mentorstid

 • Hämta fika vid cafét för att fira minskad förstörelse!!
 • Påminn eleverna om att de ska få återkoppling kring Gleerupsutvärderingen på tis eller ons – se schema ovan.

Veckans tips 

Vad saknas idag för att vi ska bli bättre på detta? Vad behöver alla undervisande lärare göra – vad behöver skolledningen göra?


Detta händer under veckan (v.19)

 • Mån – heldag – Lärare i Sv samrättar NP Ansvar Rut S och Anette F 
 • Tis –  09:00-11:10 Np i So – se uppdaterat mail med planering som kom tors. 3/5 från Johan V  Ansvar lärare vi So
 • Tis – 12:10-14:00 – Återkoppling ang Gleerupsutvärdering elever – se tider ovan Ansvar Erik J
 • Ons – 12:45-14:30 – Återkoppling ang Gleerupsutvärdering elever – se tider ovan Ansvar Erik J
 • Ons – 15:00-17:00 EHM för åk 7 Ansvar Anna E
 • Ons – 15:40-17:00 Konftid. Ansvar Skolledningen
 • Tors – 09:00-11:10 Np i So – se uppdaterat mail med planering som kom tors. 3/5 från Johan V  Ansvar lärare vi So
 • Tors – 11:00-12:00 RKA – P-O, Lena, Daniel och Erik Ansvar Skolledningen

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Läs igenom våra mål och strategier  – hur tycker du att vi jobbar – är vi på väg mot våra mål?

Hedda Wisngskolans mål lå 2016/17, 17/18 och 18/19.

De prioriterade målen är de som är rödmarkerade.

 • Eleverna upplever undervisningen mer intressant för varje år.
 • Skolarbetet gör eleverna mer nyfikna för varje år.
 • Eleverna upplever att de är mer trygga i skolan för varje år.
 • Måluppfyllelsen i alla ämnen ökar för varje år.
 • Måluppfyllelsen i alla ämnen för elever som läser SvA ökar för varje år.
 • Eleverna upplever att de för varje år kan påverka sin skolsituation allt mer.

Strategier

För att nå våra mål och leva upp till vår vision har vi valt att arbeta efter följande strategier:

 • Vi samarbetar och lär av varandra genom att observera varandras praktik – för att utveckla tillsammans.
 • Alla strävar efter en öppen dialog som bygger på beröm och konstruktiv feedback utifrån en gemensamt framarbetad värdegrund mellan medarbetare såväl som elever.
 • Vi har en väl fungerande organisation på alla nivåer där alla tar sitt ansvar utifrån tydligt definierade ansvar och arbetsuppgifter samt gemensamma riktlinjer och rutiner.
 • Vi strävar efter att undervisningen följer och utvecklas efter aktuell forskning där läroplanen och ämnesplanerna är levande dokument för elever såväl som pedagoger.
 • Vi arbetar aktivt med en väl integrerad elevhälsa i den dagliga verksamheten där alla är medvetna om sina roller och ansvar i olika uppföljande och elevstärkande processer.
 • Vi arbetar systematiskt med medvetet valda aktiviteter / åtgärder och genom att följa upp och utvärdera vårt arbete med utifrån tydliga mål.

 

 

 

 

 

Sjökortet v18 – 29/4 – 3/5

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • ”Mobiltelefon på lektionstid”
 • Intresseanmälan A-lagsledare
 • projektet om språkutvecklande arbetssätt
 • Övriga frågor

A-lagsledare – intresseanmälan

Nu har beskrivningen av A-lagsledarrollen MBLats och godkänts. Därför vill vi att alla ni som är intresserade av att vara A-lagsledare i höst mailar en intresseanmälan till Erik senast torsdag den 9/4. Läs om uppdraget här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2019/04/a-lagsledarroll-efter-mbl-190415.pdf 

I korthet gäller följande ramar för uppdraget vad gäller tid och omfattning:

 • Man får antingen 4,5% av sin tjänst (alltså 4,5% mindre undervisning) om man är A-lagsledare. Eller så kan det på sikt bli det ett lönetillägg på 1500 kr/mån för den period man är A-lagsledare. Det senare är inte klart ännu.
 • Utöver detta kommer ett möte i veckan mellan alla a-lagsledare att läggas ut på 40-45 min. Den tiden tas inte från planeringstiden.

Återkoppling av elevernas utvärdering av Gleerups läromedel

Inom kort kommer Erik att maila ut ett förslag där han går ut till alla klasser alt samlar klasserna 2 och 2 i gradängsalen för att återkoppla resultaten av utvärderingen av Gleerups läromedel.

Inför elevens val

Följande ämnen fanns att välja på i våras (vt2018). Ridning är borttaget eftersom priserna har stigit avsevärt.

Vilka elevens val-ämnen ska vi har kvar till i vår? Vi måste ha minst ett par tre ämnen till för att det inte ska bli för stora grupper i de ämnen som finns nedan (om det är de ämnen som ni vill erbjuda). Sv, Ma och Eng (gärna fler teoretiska ämnen) ska erbjudas – kanske kan vi hjälpa upp någon till godkända betyg.

På onsdagskonf. 15/5 så ska ämnena spikas så att eleverna i god tid kan göra sina val. Mer info om intrsseanmälan från er lärare vilka ämnen man kan tänka sig kommer inom kort.

 • Svenska / SvA – jobba restuppgifter för att slippa lovskola. (prioriteras för åk 9 – men om plats finns även för åk 7 och 8) Här kan du få göra klart restuppgifter i sv/sva, träna att läsa mellan och bortanför raderna, testa att skriva en texttyp du inte gjort tidigare. Blir vi många kan vi träna argumentering i en debatt.
 • Matematik/No – jobba restuppgifter för att slippa lovskola. (prioriteras för åk 9 – men om plats finns även för åk 7 och 8).
 • Engelska – jobba restuppgifter för att slippa lovskola. (prioriteras för åk 9 – men om plats finns även för åk 7 och 8) – Här kan du träna din engelska genom att få träna på att läsa mellan och bortom raderna, producera olika texttyper,  träna muntligt framförande och träna på olika redovisningsformer.
 • Bild / Slöjd – Fågel Fenix är ett samarbete mellan bild och slöjd där du får möjlighet att utforska kreativa uttryck när du skapar fåglar i olika material och tekniker. Arbetet ska utmynna i en utställning/utsmyckning. Du väljer grupp utifrån den teknik du vill jobba med.
 • Filmskapande och redigering – Detta är för Dig som drömmer om en karriär inom filmbranschen eller för dig som bara vill lära dig att göra snygga presentationer med videoformatet. Vi kommer att lära Er hur man skapar dramatik, hur man klipper och redigerar, lägger in ljudeffekter och musik och använder greenscreen osv. Om du väljer att göra naturfilm eller kortfilmer eller bara jobbar med att skapa häftiga klipp på dina släktingar och vänner väljer du helt själv. Utrustning står vi för så detta fungerar för vem som helst. Är detta ditt första steg mot att bli en ny youtube-stjärna!?
 • Legorobotpbygge och programmering – Bygg och lär dig programmera legorobotar – ger dig ett klart försprång i programmeringen på matten såväl som på NO:n.
 • Matlagning / Hkk – mat, hälsa och rörelse – Du kommer att ingå i en mindre grupp där ni ska planera olika måltider. Ni kommer att få närings- och prisberäkna måltiderna, gå till affären och köpa ingredienser och sen laga den nyttig och goda maten. Dessutom kommer vi att  ägna oss åt en motionsaktivitet varje dag.
 • Matlagning från olika kulturer – Vill du lära dig matlagning från andra kulturer? Är du nyfiken på andra smaker? Vässa dina ”middagsskills” med detta elevensvalalternativ.
 • Musik – musikavslutning i kyrkan- Huvudsyftet när du väljer musik är att träna inför och delta i skolavslutningen i kyrkan. Vi kommer att sjunga i kör 2 pass om dagen. Resten av tiden ägnas åt gruppspel med akustiska instrument och sång.
 • Fotboll – I kursen Fotboll kommer du att få fördjupa dig i sporten. Du kommer att få möjlighet till att lära dig mer om spelets skeenden, ledarskap och taktik.  Givetvis kommer du också att få träna och spela fotboll och som avslutning på veckan delta i en fotbollsmatch.
 • Golf – Ta chansen och spela golf eller helt enkelt få pröva på golf tillsammans med Olle, Bengan och Patrick under elevensval. Vi kommer hålla till på Vägnö golfklubb utanför Härnösand, ni behöver inte äga någon utrustning utan det räcker att ni kommer till klubben med oömma kläder och glada i hågen.Vi kommer spela på banan, träna på att slå, chippa, pitcha och putta på klubbens fina övningsområden.
 • Friluftsliv – hund, djur och natur – Här kommer vi att vara ute i naturen eller på brukshundklubben. Promenera, träna hund mm. Även du som inte har hund kan delta. Njuta av och lära dig om naturen. Oöm klädsel är bra!
 • Friluftsliv – fiske – Kursen är till för dig som tycker om att vistas i naturen, fiska i olika miljöer och gillar att fånga olika typer av fiskar. Syftet är att fördjupa kunskaperna inom friluftsliv och därigenom lära och testa på olika typer av fiskeaktiviteter, så som haspel, mete, flugfiske m.m. Kursen är uppdelad i teoretisk och praktisk kunskap runt fiske och friluftsliv, där vi kommer att lära oss om viktiga basområden inom fiske och även inom friluftsliv och utevistelse. Vi kommer testa på att fiska, starta upp eld, laga mat över öppen eld och då vi fångar fisk kommer vi att tillaga den över öppen eld. Fisket kommer ske i närliggande sjöar i Härnösands kommun.

Mobiltelefoner på lektioner – ska nu rapporteras i Schoolity

Mobiler i skolan

Syfte med denna förändring: Att vårdnadshavare per automatik ska få direkt information / återkoppling att deras barn barn inte respekterar skolans regler kring mobiltelefoner.

Från och med måndag 29/4 – direkt efter påsklovet – börjar vi rapportera när eleverna inte lämnar in sin mobil. Ni markerar i närvarorapporteringen i Schoolity ”Mobiltelefon på lektionstid” så fort en elev inte lämnar ifrån sig mobilen när de kommer in i klassrummet alt. om eleven ”tar tillbaka” inlämnad telefon under lektionstid. Det kommer att innebära en sms-anmälan via frånvarosystemet till vårdnadshavare i form av sms med info om att eleven inte följer regeln om mobilfritt klassrum. En sådan anmälan kommer att innebära ogiltig frånvaro 5 min (i dagsläget tillåter systemet endast 5 min intervaller, vi undersöker om det kan förändras) och ska tolkas som den tid det tar för lärare/resurser att följa upp, diskutera med eleven och samla in telefonen.

Det innebär att inga elever ska ha mobilerna kvar i fickan, i jackan etc. – Alla mobiler ska lämnas in alt. lämnas i skåpet.

När en elev fått 3 stycken eller fler sådana markeringar till respektive månadsvisa frånvarouppföljning så ska vårdnadshavare kontaktas personligen om detta av mentor för att påtala att eleven inte sköter detta samt diskutera fram en gemensam plan för hur det ska lösas.

Om man som elev upplever det otryggt att lämna mobilen till läraren så får man lämna mobilen i skåpet innan lektionen startar.

Vi testar detta fram till sommaren och utvärderar på junidagarna.

tid

Uppföljning av närvaro

I resp. mentorsgrupp/klass ska närvaro/frånvaron följas upp under veckan och info ut till vårdnadshavare.

Planering av NP i So

Under v.19 är det nationella prov i So under tisdag och torsdag morgon / f.m. Se planeringen i bifogad fil till mailet om detta Sjökort.


A-lagstid

 • A-laget planerar själva

Att göra på mentorstid

 • Mentorerna planerar själva. Påminneleverna om att det endast är en enkät kvar detta läsår och det är brukarundersökningen. Mer info kommer om detta. Återkoppling av Gleerupsutvärderingen kommer inom kort.

Veckans tips 

Bra film från Pedagog Stockholm om ”Lågaffektivt bemötende”


Detta händer under veckan (v.18)

 • Mån – 13:00-16:00 – Överlämning spec. från Brännan och Geresta Ansvar EHT
 • Tis – 11:00-12:00 – Gymnasieinformation idrottsinriktningar i Ljushallen Ansvar Malin L
 • Tis – 14:20-15:20 – Elever som läser BAS i åk 6 besöker Hedda för att lära känna skolans lokaler Ansvar Skolledningen
 • Ons – 1:a maj – Lovdag
 • Tors – 12:30-16:30 – Överlämning för elever till 7-9B Ansvar Skolledning / EHT

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Vi måste alltid fråga oss vad har jag gjort för att nå eleven där den är!

Anpassningar

 

 

 

Sjökortet v16 – 15/4 – 18/4

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Återkoppling kring höjd beredskap under onsdagen
 • Övriga frågor

Återkoppling från elever, besökare och föräldrar ang onsdagens incident

Beröm

Vi har fått höra från både elever, föräldrar och besökare i skolan att alla vuxna uppträdde lugnt och behärskat – skapade trygghet och lugn bland elever trots höjd beredskap. Att ni agerade proffsigt och sakligt – helt enligt planen – mkt bra!! 🙂

Om ni känner att ni vill fräscha upp minnet kring hur vi ska agera i krissituationer – se till att ni har bläddrat lite i Kris-handledningen (ska finnas i varje arbetsrum  – meddela om den saknas någonstans) eller kolla påvår digitala version – ha den gärna som genväg i er mobil: https://heddakrishandledning.wordpress.com/

Plan för skapande av nya klasser inför nästa år samt överlämningar 

Följande plan gäller

 • Respektive skola (Brännan och Geresta) skapar lämpliga halvklasser med bra blandning på eleverna (inga idrottsklasser – där alla ”sportiga” elever går).
 • Mentorer från båda skolorna – utan vår inblandning – träffas och skapar nya helklasser. Helklassförslagen ska vara klara senast fredag vecka 16, alltså innan påsklovet.
 • Måndag den 29/4 gör vi spec.överlämning – spec. och mentorer på överlämnande skolor träffar vårt EHT för överlämning (på Hedda) för elever i behov av stöd och särskild info vid mottagande. Överlämningsinfo i Schoolity görs av resp spec./mentorer i Schoolity.
 • Under vecka 18 besöker de elever som idag inte läser moderna språk i åk 6 (från Brännan och Geresta) skolan eftersom alla andra elever har varit här sedan i höstas. Tider för detta kommer.
 • Senast fredag den 10/5 återkopplar vi från Hedda till er (Brännan och Geresta) om vi har några frågor eller vill göra några ändringar i klassammansättningen utifrån överlämningar och annan inkommen info / förutsättningar.
 • Senast fredag morgon 17/5 spikas klasserna och nuv. mentorer i åk 6 samt de blivande mentorerna om de nya klasserna meddelas via mail.
 • Måndag den 20/5 meddelas de blivande mentorerna om ev förutsättningar / spec.info inför första mötet med eleverna.
 • Måndag den 20/5 presenterar ni klasserna på resp. skola.
 • Fredag den 24/5 besöker de nya klasserna Hedda och får träffa nya mentorer och klasskamrater. (program för det senare).

Ang överlämningsinformation

All överlämningsinfo ska göras i Schoolity genom att vi registrerar spec. och nuv. mentorer som lärare hos oss (eftersom alla era elever redan finns inlagda i systemet). Med andra ord kommer alla nya mentorer ha tillgång till det mesta materialet redan innan sommaren via Schoolity.

För elever som kan tänkas ska kopplas till vår 7-9B-grupp måste vi ha en separat överlämning och diskussion. Detta kommer att ske torsdag e.m. den 2/5.

Lovskola under påsklovet

Vi ett 50-tal elever är nu anmälda från Hedda och Wendela. Dessa elever kommer att erbjudas lovskola utifrån deras behov av att ta igen / få mer undervisning i ett eller flera ämnen. Alla elever som nu är listade kommer att få ett grundschema i Schoolity under tis-fre v.17. Ett förmiddagspass 08:00-11:00 och 11:45-14:00. En lista på de elever som ska gå kommer att komma ut under måndagen. De elevena behöver få instruktioner i de ämnen de ska jobba med. Dessa instruktioner ska läggas in på Schoolity. Instruktion för detta kommer då listan presenteras. Tid för att lägga in detta kommer att finnas under konf.tiden på onsdag.

Praktikant 

Under v.16-20 kommer vi har en praktikant från Barn och fritidsprogrammet i Kramfors hos oss – Christian Berglund. Han kommer att följa undervisningen tillsammans med Anna W i SvA i röd grupp.

Föreläsning på tisdag 16/4 – Källkritik med Jack Werner

Följande är anmälda till föreläsningen i källkritik med Jack Werner 15:00-17:00 på tisdag. Föreläsningen är på Länsmuseet. Meddela Agneta hur ni löser detta mot eleverna om det behövs schemajusteringar eller om ni löst det med vik.

Anna Westfal
Eva Agneta Vesterholm
Mattias Molin
Katarina Risberg
Marie Frosth
Hans Olof Asplund
Dennis Blixt
Karl Tobias Hedenström
Carina Berglund Bystedt
Hanan Abufayyad
Martin Gisselman
Maria Angeles Rios Rodriguez
Harriet Olsén
Daniel Jonsson
Anette Funemo
Erik Fahlberg
Anna Fellenius
Eva Sjöström

Elever från Hedda på ”Lärcentrum” / Biblioteket som stör

Vi har fått veta att elever från Hedda är på lärcentrum / biblioteket ibland under dagarna och att de då inte visar hänsyn till övrig verksamhet där. Detta måste få ett stopp och behöver tas upp under mentorstid.


Ämneslagstid / Handledning resurspersonal

 • Egen planering ämneslag.
 • Resurshandledning – Marie B planerar.

Att göra på mentorstid

 • Ta upp ordning i Lärcentrum / Biblioteket.

Veckans tips 

Intressant pod från Skolverket om bland annat bedömning och betygsfrågor:

Skolverket bedömnig och betygspod

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/bedomning-och-betygssattning—podcast-och-diskussionsfragor


Detta händer under veckan (v.16)

 • Mån – 15:00-16:00 – MBL 11 ang A-lagsledarrollen Ansvar Skolledningen
 • Ons – 15:40-17:00 – Konf.tid. IKT – genomgång av hur man lägger in individuella uppgifter – inför Lovskola. Diskussion om detta som verktyg för Omprovsplanering. Genomgång av utskrift av anpassningar / Behov Ansvar Skolledningenpåskkyckling
 • Fre – Påsklov 🙂

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Vi måste alltid fråga oss vad har jag gjort för att nå eleven där den är!

Anpassningar