Sjökortet v13 – 25/3-29/3

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Drogvaneundersökning åk 9
 • F-varningar
 • Övriga frågor

F-varningar

Som ni vet är det deadline för F-varningar fredag v.13. EN sak som jag påmint om massor med gånger är att det är viktigt att tänka på vilka som ska ha en F-varning och vad varningen har för syfte. Så här har vi skrivit om när F-varningar ska delas ut:

Om en lärare ser ett mönster utifrån en elevs generella prestation och befarar att eleven riskerar att få F i betyg ska eleven få information om detta så tidigt under terminen att det finns rimliga möjligheter (med eller utan extra stöd) för eleven att förbättra sina prestationer så att hen får E i betyg, eller högre. Eftersom detta gäller när en lärare ser ett mönster utifrån en elevs generella prestation ska en F-varning inte skickas ut med utgångspunkt från enstaka prov/examinationer – läraren ska göra en helhetsbedömning. Om enstaka examinationer i slutet av terminen är avgörande för en elevs betyg (F eller E) ska eleven emellertid informeras om detta innan examinationen.

Med andra ord – en elev som av en eller annan anledning har missat en enstaka examination kan definitivt inte antas (prognos) få ett F i betyg om eleven vid senaste betygssättningen ligger på C, B eller A, och i mkt sällsynta fall inte ens om eleven har ett D. Det är mkt sällsynt att en elev få ett betyg som ligger två betygssteg under det föregående betyget. Eleven måste bli informerad om vad som har missats och om något behöver kompletteras – men en F-varning ska inte utdelas pga en enstaka examination i dessa fall.

Riktlinjerna för F-varningar hittar ni här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/03/rutin-fc3b6r-f-varning.pdf 

Påminnelse: Examinationskalendern

Viktigt att alla lägger in alla examinationer i Schoolity (som uppgift). Ta hjälp av någon Schoolitypilot om du inte minns hur man gör.

Om eleverna få för många examinationer kan man kolla vem som haft mest framförhållning i planerandet. Den som lagt in sin (en tredje för veckan) examination sist får i värsta fall prioritera om. Är en examination inte inlagd alls får man vara beredd på att flytta den även om den är kommunicerad till eleverna på annat sätt.

Friluftsdag och besök av åk 6

Fredagen den 24/5 kommer alla elever att ha friluftsdag. Åk 8 tas om hand av Barn- och fritidsprogrammet. Åk 7 och 9 har ”vanlig ” friluftsdag. Mer info om detta kommer från Patrick, Dennis och Magnus.

Samma dag kommer eleverna från åk 6 hit på besök för att träffa sina blivande mentorer och nya klasser. Mer info om detta kommer.

Uppsamlingsheat nationella prov 24/5 (friluftsdagen / åk6 besök)

Vi har inge skyldighet att låta eleverna göra nationella provet om de missat det, men vi kan erbjuda det till de som vill ge det den 24/5 för de elever ni prioriterar. Då kan man tänka sig att en elev kan göra främst ett prov, alt två kortare delar. (möjligen ett långt skrivpass och ett kort delprov på e.m. Ni ämneslärare avgör vilka som ska erbjudas detta och ni mentorer hjälper eleverna att göra en prioritering om det är flera prov som missats.

Tjänstefördelningen inför lå 19/20 och ny timplan

I stort är tjänstefördelningen inför nästa år är i stort sett klar – till 90-95%. Det som saknas nu är information som i stort sett är på individnivå/ämnesnivå. Alla som berörs av de funderingar som finns kommer att kontaktas de närmaste veckorna. När det är klart så läggs tjänsterna in i nästa års schema/tjänstefödelning i Schoolity. Mer info om detta kommer.

Jag har ytterligare försökt optimera A-lagen, vilket har varit möjligt av att nya förutsättningar skapats med bla en ny timplan samt att nya klasser ska skapas i åk 7. Förändringarna är följande:

 • Idrott och hälsa ökar med 50 min/vecka
 • Matematik ökar med 45 min/vecka
 • Elevens val försvinner helt från högstadiet

Som det ser ut klarar vi ut dessa förändringar med främst behöriga lärare utan nyrekrytering.

Drogvaneundersökning för åk 9

Under v.12 – 14 förväntas eleverna i åk 9 göra den årliga drogvaneundersökningen. Den ska göras i pappersformat och kommer att läggas i facken – mentorer åk 9.

På måndag morgon fördelas enkäterna – som mentorer kan ni välja att göra dem på mentorstiden samma dag eller måndag v.14 (eller under lektionstid).

Planering inför nationella prov i Kemi under v.13

Under v.13 är det nationella prov Lab i Kemi. Se detaljschema i mailet till detta Sjökort. Viktigt att alla kollar detta eftersom de flesta av er kan beröras av salsbyten eller vaktande.

Uppföljning av närvaro

I resp. mentorsgrupp/klass ska närvaro/frånvaron följas upp under veckan och info ut till vårdnadshavare.


A-lag

 • På måndagens MBL19 presenteras ett förslag till uppdragsbeskrivning för A-lagsledare. Det kommer att skickas ut efter MBLet för påsyn av alla – därefter ska det MBL11as. Viktigt att alla tipttar på förslaget och att respektive A-lag kommer in med lite återkoppling på förslaget.

Att göra på mentorstid

 • Åk 9 – Drogvaneundersökning denna eller nästa vecka.

Veckans tips 

Så här mitt i läsåret kan det vara bra att fräscha upp det vi kommit överens om gällande betygssättning och bedömning – vår utgångspunkt är: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-betygssc3a4ttning-hedda-wisingskolan1.pdf 

Betygssättning


Detta händer under veckan (v.13)

 • Mån – 13:30-14:30 MBL19 se kallelse (Eriks rum) Ansvar skolledningen
 • Mån 14:30-15:30 MBL11 tillsammans med Wendela (här på Hedda rum N118) se kallelse Ansvar solledningen
 • Tis – ons – Nationella prov i Kemi – Laborationsprov. Se schema vilka som berörs i bifogad fil till detta Sjökort. Ansvar Anna B och Inga-Lill
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden: Kort info först – sedan diskussion i grupper resultat Resursuppdraget – hur tolkar vi detta och hur ska vi utveckla framåt.  Ansvar Skolledningen

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Det är inte alltid lätt att vara lärare – men det är väl tjusningen med yrket 🙂 Vi har ett ansvar som inte är elevens ansvar.

Lärares ansvar

 

 

Sjökortet v12 – 18/3-22/3

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Enkät resursuppdrag.
 • Drogvaneundersökning åk 9
 • Mitterminsuppföljning
 • Mattias kort info om NP och Dugga.
 • Övriga frågor

Påminnelse: Mitterminsuppföljning senast 22/3

Senast den 22/3 ska mitterminsuppföljningen av fyllas i i prognosverktyget i Schoolity. Alla undervisande lärare ska ha gjort detta i sina ämnen.

Puthagoras Quest

Torsdagen den 21/3 åker Elisabeth E med tre elever till Sandö och är med på Pythagoras Quest:

 • William Parhammar 9D
 • Emma Nilsson 9D
 •  Viktor Rönnqvist 9C

(Reserv är Nadja i 8A)

Vi håller tummarna för dem!!

Elever som avviker från lektioner

Bland vissa elever sker det allt oftare att de kommer i tid till lektionen men utan material / dator och därför sedan avviker för att hämta detta.

Sådant beteende ska alltid ses som ogiltig frånvaro och ska rapporteras i Schoolity (närvarofunktionen) under rubriken ”Avvek från lektionen”. Det går då ett SMS hem till eleven och vårdnadshavare blir medvetna om vad som sker.

Drogvaneundersökning för åk 9

Under v.12 – 14 förväntas eleverna i åk 9 göra den årliga drogvaneundersökningen. Den ska göras i pappersformat och kommer att läggas i facken – mentorer åk 9.

Eftersom det är mkt enkäter just nu (strax kommer en och ni kanske vill prata om annat med eleverna på mentorstiden v.12 så lägger lägger vi de i facken under veckan så att de kan göras under vecka 13-14. Läs noga igenom bifogade instruktioner.

Planering inför nationella prov i Kemi under v.13

Under v.13 är det nationella prov Lab i Kemi. Det innebär vissa salsändringar då alla labbar sker i N210. Se salsschema i Sjökortet v.11. Mer detaljerade instruktioner kommer att komma från Anna B under veckan.

Nu har resan startat 

Sydafrika vt2019

Efter lite strul med inställda tåg så är eleverna nu iväg på resan. De kommer alla (inkl lärare) att skriva blogg under resan. Bloggarna kan läsas här: https://heddaundervisning.com/sydafrikaresan/

Utvärdering av Gleerups – elevenkät

På mentorstiden den här veckan ka Gleerups digitala läromedel utvärderas av alla elever som inte gjorde det förra veckan. Vi har relativt god svarsfrekvens i åk 9 men nu gäller det att åk 7 och 8 gör den också. Länk till utvärderingen ligger i Schoolity.

Viktigt!! Det är en omfattande utvärdering med många frågor som öppnas allteftersom beroende på hur man svarar (följdfrågorna ser olika ut beroende på föregående svar). Förklara detta för eleverna. Från att de svarat på fråga 5 så ser det olika ut – men alla ska svara på alla frågor som kommer upp på skärmen. Viktigt att alla lägger ordentligt med tid på enkäten – den tar ca 30-40 min att svara på.


 Ämneslag och resurshandledning

 • Ämneslag – Diskutera det som kom upp kring ”Framgångsrika skolor” – filmen vi tittade på under konf.tiden. Fundera över hur ni ser på det utvecklingsbehov som så många av er lyfte: Möjlighet till möten – ska vi återgå till ämnesmötestid och A-lagstid varje vecka som vi hade fram till årskiftet 17/18, men som ni valde bort att ha då. Om inte – hur skapar vi möjligheter till samarbete?
 • Resurshandleningen leds av Malin S.

Att göra på mentorstid

 • Åk 7 och 8 göra utvärdering av Gleerups läromedel
 • Åk 9 – De som inte gjort ska göra Gleerupsutvärderingen

Veckans tips 

Skolvärlden

Läs mer om framgångsrika skolor i Skolvärlden: https://skolvarlden.se/artiklar/forskning-faktorerna-som-utmarker-framgangsrika-skolor


Detta händer under veckan (v.12)

 • Hela veckan – fram till lunch på fredag – mitterminsuppföljningen fylls i.
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden: Kort info först  – sedan tid för att fylla i mitterminsuppföljningen samt de lärare som inte fyllt i resursuppdragsutvärderingen ska göra det. Ansvar Skolledningen / alla undervisande lärare.

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Det vi gör tillsammans har större chans att bli riktigt bra än det vi gör en och en.

Till och med att misslyckas tillsammans är enklare än att misslyckas enskilt!

 

 

Sjökortet v11 – 11/3-15/3

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Fira framgång ang ogiltig frånvaro och minskad förstörelse
 • Datorer tillbaka till elever i åk 7
 • Instruktioner till de som ska vara med och hålla i och vakta NP under tisdagen / torsdagen
 • Övriga frågor

Datorer tillbaka till elever i åk 7 – de är nu inte längre administratörer på sina datorer

Alla elever i åk 7 som lämnade in sina datorer innan lovet har fått dem uppdaterade. Mentorerna tar med sig datorerna till mentorstiden (Börje och Simon delar ut dem till er direkt efter mötestiden mån morgon). Datorerna är nu uppmärkta med namn på framsidan.

För eleverna är det bara att trycka på ”Annan användar”e i vänster nedre hörnet och sedan trycka på wifi symbolen i nedre höger hörn (bild nedan) och välja nätverk: HKOM och sedan klicka anslut.

Nätverksymbolen

Sedan är det bara att skriva in sin mail och lösenord – samma som tidigare.

Elever som har haft lånedatorer ska uppsöka Börje på måndags morgon efter mentors tid för att få låna en dator igen. DE får inga utdelade till mentorstiden.

Börje kommer även lägga ut den info som behövs på infoskärmarna.

De elever som inte lämnade ifrån sig sina datorer innan lovet måste göra det snarast. Se namnen på de eleverna i mailet om Sjökortet.

Fusk – elever fotar av prov

Vi har fått veta att elever fotar av prov och delar med andra elever. Detta gäller No i åk 8 – men kan även vara andra ämnen och årskurser där eleverna har samma examinationer mellan klasserna.

Viktigt att eleverna inte har mobiler på proven samt att man varierar examinationsfrågorna.

Studiehandledarens roll och uppdrag

I dagsläget har vi bara en studiehandledare som jobbar hos oss på heltid – Hanan som stuidehandleder på arabiska. Vi håller på att formulera hennes uppdrag mer formellt (kommer inom kort), men det är viktigt att hon får möjligheten att ge den handledning hon kan. Det kan innebära att:

 • Översätta material
 • Översätta talad svenska
 • Förklara och beskriva begrepps betydelse på modersmålet
 • Se över och översätta instruktioner etc.
 • Stötta elever i förståelsen av uppgifter och examinationer (eleverna måste svara själva)

Som studiehandledare vet man gränserna mellan vad som är instruktion / förklarande översättning och vad som är förklaring och faktahjälp.

Nationella prov i Sv v.11

Tisdag: Proven startar 09:00 (eleverna börjar dagen då) och lektionerna startar igen enligt nedan.

Lektioner startar för
9a    13.55 So
9b    slut för dagen 12.50
9c     14.05 Ke
9d     13.50 SL

Torsdag: Proven startar 09:00 (eleverna börjar dagen då) och lektionerna startar igen enligt nedan.

Lektioner startar:
9a  Sv kl 14.10
9b Ke kl 14.10
9c Ma kl 14.10
9d Bl kl 14.10

All övrig information har gått ut via mail till de som berörs.

Planering inför nationella prov i Kemi 

Under v.13 är det nationella prov Lab i Kemi. Det innebär vissa salsändringar då alla labbar sker i N210. Se salsschema nedan.

Salsbyten NP kemi vt2019

Rättning av nationella prov ska fördelas och rättas anonymt

Rättningen av skrivdelarna på nationella proven (oavsett ämne) ska fördelas mellan alla som undervisar i resp ämne. Proven sak dessutom anonymiseras. Antingen sker detta genom att proven läggs in i dugga eller så görs det genom att vi genererar en kod. Om man vill ha jälp med genereringen av kod prata med Mattias M eller Erik J.

Resursuppdragen ska följas upp genom enkät 

På konftiden denna vecka ska resursuppdragen följas upp genom att alla som har resursuppdrag samt undervisande lärare och EHT ska fylla i en enkät. Det görs på konf.tiden på onsdag – ta därför med dator.

Utvärdering av Gleerups – elevenkät

På mentorstiden vecka 11 och 12 ska Gleerups digitala läromedel utvärderas av alla elever. Förslagsvis 8A-B samt 9A-D vecka 11 samt åk 7A-D och 8C-D vecka 12. Länk till utvärderingen läggs ut i Schoolity – en enkät per årskurs.

Viktigt!! Det är en omfattande utvärdering med många frågor som öppnas allteftersom beroende på hur man svarar (följdfrågorna ser olika ut beroende på föregående svar). Förklara detta för eleverna. Från att de svarat på fråga 5 så ser det olika ut – men alla ska svara på alla frågor som kommer upp på skärmen. Viktigt att alla lägger ordentligt med tid på enkäten – den tar ca 30-40 min att svara på.

Sydafrika resenärer

Sydafrika vt2019

På fredag 15/3 kl 15:00 så lyfter planet från Arlanda mot Johannesburg via London. Tillbaka på svensk jord igen 29/3 kl 10:45. De som åker är:

Elever:

Alva Wisén Grahl Klass 8A
Ebba Rydja Klass 7D
Ellen Mattsson Klass 9D
Emma Mårskog Klass 9D
Harriet Olsson Klass 9C
Hilma Ahlberg Klass 7A
Ida Hermansson Klass 9C
Joline Östman Klass 7D
Jonathan Rasmusson Klass 9D
Joost Huig Klass 7B
Melker Skoglund Klass 9A
Simon Dasler Segelberg Klass 8C

Lärare/personal: Kajsa F, Tobias H, Marie B och Johan V

Lärare såväl som elever kommer att skriva blogg som läggs på Heddaundervisning.com – mer info om detta kommer.

I övrigt önskar vi dem alla en trevlig resa 🙂

Ny medarbetare – Eng

Från och med onsdag v.11 kommer David Bennett att börja som lärare i Eng. David har en gymnasielärarutbildning från Storbritannien men har bott i Sverige sedan 1999. Han tar över engelskan i åk 8 som Marie B har haft tillfälligtvis. Han är intresserad av mer jobb – gärna i matte. Vi önskar David välkommen till Hedda.

Påminnelse: Mitterminsuppföljning senast 22/3

Senast den 22/3 ska mitterminsuppföljningen av fyllas i i prognosverktyget i Schoolity


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • A-lagstid: Diskutera hur ni ska säkra att a-lagsmötesprotokollen kommer till skolledningen. Efter förra mötet kom endast protokoll från åk 8. I övrigt egna aktuella frågor.

Att göra på mentorstid

 • Till alla – dela ut biljetter till ”Ungdomsträff” på stan på lördag 16/3 – (bla i prismahuset). Biljetter ligger i era fack.
 • Åk 7 – Får tillbaka sina uppdaterade datorer. De som inte lämnade in dem ska lämna sina datorer för uppdatering. Se namn i mail om Sjökortet.
 • Åk 8 – 8C och D är på PRAO, 8A och B ska göra Gleerupsutvärdering – se ovan.
 • Åk 9 – Ska göra Gleerupsutvärdering – se ovan.

Veckans tips 

Framgångsrika skolor som lyckas utvecklas och förbättra resultat. Se gemensamt på APTn


Detta händer under veckan (v.11)

 • Hela veckan – PRAO åk 8 C och D
 • Tis – 09:00-ca12:40 Nationella prov i Sv – ses ovan. Ansvar undervisande lärare i Sv åk 9
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden: Tid för att fylla i utvärdering av Resursuppdraget samt se film om framgångsrika skolor (ovan) samt diskutera den i grupper. Övrig tid – fylla i prognoser. Ansvar Skolledningen
 • Tors – 09:00-ca12:40 Nationella prov i Sv – ses ovan. Ansvar undervisande lärare i Sv åk 9

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Det är mycket av det vi gör som visar på positiv utveckling:

 • Tydligt minskad förstörelse ht18 jämfört med ht17 – Jättebra!!
 • Halverad ogiltig frånvaro ht18 jämfört med ht17 – Kanoners!!
 • Meritvärdet gick upp för åk 9 i våras – Suveränt!!
 • Mycket mindre ”häng” i korridorer under lektionstid – Bra kvitto på ändrat arbetssätt!!
 • Vi i personalen upplever att vi samarbetar mer (enligt skattningen av framgångsfaktorerna) – tydligt steg åt rätt håll – super!!
 • Den upplevda stressen har gått ner tydligt över tid – skönt!!
 • Alla arbetar medvetet med våra utvecklingsbehov inom IKT – Klockrent!!

Jättebra jobbat allihop!! Ta detta mer er de stunder då det känns tyngre!!

 

 

Sjökortet v9 – 25/2-1/3

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Dugga med åk 9 – (Se även ”Att göra på mentorstid” nedan).
 • Återkoppling ang utv.samtal
 • Uppdatering av elevdatorer åk 7.
 • Framgångsfaktorer Incito
 • Övriga frågor

Påminnelse: Examinationsschemat via Schoolity

Från och med v.11 så stänger vi ner examinationschemat via Outlook och Schoolity gäller. 

Påminnelse: Elev- och medarbetarenkät Incito

Under vecka 8 och 9 ska alla elever och personal göra en Incitoenkät om hur vi jobbar med våra framgångsfaktorer. 

Även alla medarbetare ska göra denna.

Påminnelse: Önskemål inför nästa läsår

Innan sportlovet behöver vi få in era önskemål inför nästa läsår var gäller schema och tjänstefördelning. Under sportlovet kommer vi att göra ramarna för schema och tjänstefördelning för alla. Gör era önskemål här:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUQlAxVlpKUTI3STQ5TjJWQUtLR05KN0lFNi4u

Mitterminsuppföljning senast 22/3

Senast den 22/3 ska mitterminsuppföljningen av fyllas i i prognosverktyget i Schoolity.

Uppföljning av närvaro

I resp. mentorsgrupp/klass ska närvaro/frånvaron följas upp under veckan och info ut till vårdnadshavare.

Elevrepresentanter – Gleerupsutvärdering

Det finns nu representanter från de flesta klasser (dock inte alla). Under veckan kommer elever bli kallad

Elevdatorerna åk 7 ska uppdateras under sportlovet

Under sportlovet ska alla elevdatorer åk 7 uppdateras och behöver därför lämnas in. Datorerna ska lämnas in senast 15:00 på fredag 1/3. De som lämnar in datorn i tid under fredagen kommer att vara med i utlottningen av 10 biobiljetter. De som inte lämnar in dem i tid kan komma in med datorn under sportlovet. Om datorn lämnas in efter lovet kommer man att riskera att vara utan dator en eller ett par dagar.

Datorerna ska lämnas till Börje eller Simon i ”Akvariet” (där spec.lärare sitter ) eller i skolans bibliotek mittemot matsalen.

Ledigheter under sportlovet

Om man inte har ferietjänst bör meddela snarast till Agneta om man tänker ha ledigt något under sportlovet.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Ämneslagstid – Se filmen nedan (veckans tips) om framgångsrika skolor. Fundera över hur ni ser på och arbetar med de framgångsfaktorer som ni i ämneslaget kan påverka.
 • Handledning resurspersonal.

Att göra på mentorstid

 • Åk 7 – informera om att datorerna ska uppdateras under sportlovet – lämnas in senast fredag 15:00.
 • Åk 7 och 8 – de som inte gjort encitoenkäten – Framgång gör detta.
 • Åk 9 – Alla åk 9-elever måste registrera konto hos Dugga. Mattias M kommer att maila ut listor till er mentorer i åk 9 med tillfälliga lösenord för att skapa konton.
  • Skriv ut och markera på dessa listor vilka som inte var på plats (eller inte kunde skapa konto) så att vi kan följa upp dessa. Alla elever i åk 9 måste ha ett fungerande duggakonto innan första nationella provet tisdag v.11. (12/3).
  • Björn E, Mattias M, (och ev. Börje) och Erik J kommer att finnas tillgängliga för att supporta vid behov.
  • Länk till startsidan till dugga kommer att läggas upp på Schoolity för eleverna.

Veckans tips 

Framgångsrika skolor som lyckas utvecklas och förbättra resultat.


Detta händer under veckan (v.9)

 • Tis – 10:30-12:00 Ungdomsmottagningen för 8C grupp 2. Ansvar  – undervisande lärare i klassen vid tillfället.
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden
  • A-lag åk 7 – har EHM i N215 från 15:00!! . Ansvar EHT / Anna E
  • IKT – Office 365 och struktur och delning mm. i förhållande till Schoolity, samt prognosverktyget om det behövs. Ansvar Björn E samt skolledningen
  • Utv.samtal i åk 7-8 för de som har bokat in det den här tiden.
 • Ons – 18:30-ca 20:30 Skolråd Ansvar Skolledning samt representanter från resp. A-lag
 • Tors – 08:30-10:00 Ungdomsmottagningen för 8D grupp 1. Ansvar  – undervisande lärare i klassen vid tillfället.
 • Fre – 08:30-10:00 Ungdomsmottagningen för 8D grupp 2. Ansvar  – undervisande lärare i klassen vid tillfälle.

 


Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Att alla gör sin Encitoenkät om framgångsfaktorer.

 

 

Sjökortet v8 – 18/2-22/2

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Enkäter – elever och personal
 • Önskemål inför nästa läsår
 • Klassmobiltelefoner
 • KIA-anmälan
 • Urkund
 • Övriga frågor

Elev- och medarbetarenkät Incito

Under vecka 8 och 9 ska alla elever och personal göra en Incitoenkät om hur vi jobbar med våra framgångsfaktorer. Förhoppningsvis finns den ute via mail redan på mentorstiden (till edu.adressen) måndag morgon 18/2.

Även alla medarbetare ska göra denna.

Elevrepresentanter för att formulera utvärdering av Gleerups

Alla elever har erbjudits möjligheten att vara med och ta fram frågor och underlag för att utvärdera Gleerups läromedel. De kan anmäla intresse via meddelande i Schoolity.

Bokningsbara salar i P-huset för utv.samtal

Vi ber om ursäkt för att denna precisering kommer så sent.  Men de salar som är bokningsbara (via Schoolity) för utv.samtal i P-huset vecka 8 och 9 är Sal 117, 122 och 123. (Bortse från övriga salar i P-huset som finns listade i Schoolity).

Önskemål inför nästa läsår

Innan sportlovet behöver vi få in era önskemål inför nästa läsår var gäller schema och tjänstefördelning. Under sportlovet kommer vi att göra ramarna för schema och tjänstefördelning för alla. Gör era önskemål här:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUQlAxVlpKUTI3STQ5TjJWQUtLR05KN0lFNi4u

Mobiltelefoner 

Mobiltelefonerna har kommit så att varje klass kan få en. De håller på att konfigureras så att alla telefoner har samma grundutbud av appar och genvägar samt konton för återställning. De kommer att delas ut under måndag eller tisdag.

Tillbud och olyckor ska nu anmälas via KIA – Avvikelserapportering 

Om något händer – tillbud, olycka eller liknande så ska en KIA-anmälan fyllas i. Detta gör ni genom Insidan och Avvikelserapportering. Vägen hittar ni lättas via vår KRIS-handeningssida: https://heddakrishandledning.wordpress.com/ 

Där finns en länk på startsidan.

KIAbild

Urkund – nu ska det funka

Ni ska alla nu ha fått en Urkund konto-adress från Urkund att lägga in i Schoolity. Den har kommit till er edu.adress. Ni ska själva lägga in den i Schoolity. Det gör ni via er infosida under rubriken ”Arbete” och under er skolepostadress (edu), se nedan:

Urkundkonto plats

Därefter kan ni klicka i ”Urkundsknappen” i de uppgifter där ni vill att era elever ska lämna in och få sina texter granskade.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • A-lagstid – arbete efter a-lagets behov.

Att göra på mentorstid

 • Göra Incitoenkät om våra framgångsfaktorer – länk via mail.
 • Informera kort om att de som vill kan vara med och skapa frågorna inför utvärdering av Gleerups läromedel.

Veckans tips 

Intressant om hur vi påverkas av varandra – på gott och ont:


Detta händer under veckan (v.8)

 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden
  • A-lag åk 7 – har EHM i N215 från 15:00!! . Ansvar EHT / Anna E
  • IKT – Office 365 och struktur och delning mm. i förhållande till Schoolity, samt skapande av uppgift i Schoolity (om det behövs). Ansvar Björn E samt skolledningen
  • Utv.samtal i åk 9 för de som har bokat in det den här tiden.
 • Tors – 08:30-10:00 Ungdomsmottagningen för 8B grupp 2. Ansvar  – undervisande lärare i klassen vid tillfället.
 • Fre – 08:30-10:00 Ungdomsmottagningen för 8C grupp 1. Ansvar  – undervisande lärare i klassen vid tillfälle.

 


Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Growth mindset vs Fixed mindset

 

Sjökortet v7 – 11/2-15/2

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Frågor kring ny mailadress
 • Inför friluftsdagen
 • Info om föreställningen Far and away på fredag
 • Malin S nya uppdrag
 • Övriga frågor

Instruktionsfilmer / lathundar för Schoolity, Office365, mm.

Ni har nu via mail från Schoolity fått ett mail med en länk till delad mapp med instruktionsfilmer för Schoolity, Office365 mm. Där kommer alla instruktionsfilmer att läggas. De kommer att ordnas efter vad det handlar om men det är inte gjort ännu.

Där ligger nu bland annat instruktionsfilmer för hur man delar i Office365 och hur man använder kommentarsfunktionen i Word.

Vår skola

Under Vår skola i Schoolity håller Mattias M på att lägga in en mapp med alla lathundrar i textform.

Rutin kring oro för elever – skickad till föräldrar

När oro kringelever når oss i skolan är vi skyldiga att agera. Vi har skrivit en rutin för detta – den finns som meddelande till er på Schoolity. Den har även skickats / lagts ut till föräldrar. Den kommer att hamna under HEddaWisingskolan.com / rutiner och riktlinjer.

Viktigt om mail till grupper och klasser i Schoolity

När vi skickar mail via Schoolity som ska nå alla föräldrar så måste de skickas så att inte mailadresserna syns för alla mottagare – annars bryter vi mot GDPR. Se film nedan hur man gör.

Uppföljning och utvärdering av resursuppdraget

Förhoppningsvis innan sportlovet kommer vi att göra en utförlig uppföljning av resursuppdragen. Det är viktigt att vi gör detta grundligt för att skapa förutsättningar för att kunna fortsätta med dessa. Mer info om detta kommer.

Att fira – minskad skadegörelse i skolan

Daniel har precis satt ihop en rapport om den skadegörelse vi hade i skolan under förra kalenderåret. Det är ingen rolig läsning att se all förstörelse – men vad vi måste fira är att förstörelsen har i antal (kostnader kommer inom kort) minskat med 60-70% under hösten 2018 jämfört med under våren 2018. En starkt bidragande orsak är fler aktiva vuxna i skolan.

Malin S har nytt uppdrag

Malin har sedan ett par veckor fått ett nytt uppdrag (som utannonserats och rekrytring har skett). Malin är nu färdig med sin beteendevetarutbildning och har nu fått ett uppdrag som innehåller spec.uppgifter, samtalsstöd och elevstöd. Malin kommer att vara en del av spec.teamet och ansvarar för åk 8.

Skolråd ons 27/2

Skolråd2

Onsdag den 27/2 är det skolråd. Varje arbetslag utser en representant till detta. Vi Skickar ut en kallelse till alla föräldrar.

Utvärdering av Gleerups läromedel inkl matteportalen 

Innan sportlovet kommer Gleerups läromedel att utvärderas av elever och lärare. Inför detta behöver vi en liten arbetsgrupp för att formulera utvärderingsfrågor – elever och lärare. För detta vill vi ha en representant från varje arbetslag. Elevrådet kommer att få utse representanter för dem. Utvärderingen kommer att ske via Incito.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Ämneslag – möte efter era behov.

Att göra på mentorstid


Veckans tips 

Relationer

Vikten av att skapa relationer med eleverna!!


Detta händer under veckan (v.7)

 • Tis – Friluftsdag – se info via mail (kommer) från Magnus, Dennis och Patrick. Ansvar Magnus, Dennis och Patrick
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden – APT – bla ta ut utvärderingsfrågor i diverse uppföljningar, Gleerups, mm., samt tid för betygsanalys Ansvar skolledningen mfl.
 • Tors – 08:30-10:00 Ungdomsmottagningen för 8B grupp 1. Ansvar  – undervisande lärare i klassen vid tillfället.
 • Fre – 10:00-11:00 Musikföreställning för åk 8 och 9 på teaterns stora scen – Far and away – läs lärarhandledning här: Far and away lärarhandledning Ansvar  – undervisande lärare i klassen vid tillfället – jätteviktigt att vi sitter med eleverna
 • Fre – 12:00-13:00 Musikföreställning för åk 7 på teaterns stora scen – Far and away – läs lärarhandledning här: Far and away lärarhandledning Ansvar  – undervisande lärare i klassen vid tillfället – jätteviktigt att vi sitter med eleverna

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Vikten av återkoppling och riktad feedback – en favorit i repris!

Sjökortet v6 – 4/2-8/2

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Tid för instruktion kring ny mailadress – förnamn.efternamn@edu.harnosand.se – ta med dator.
 • Övriga frågor om det hinns med.

Kort Sjökort denna vecka – kan bli extra info via separata mail under veckan.

På grund av tidsbrist (mer info på måndagsmötet) har inte allt kunnat samlas in för detta Sjökort. Därför kan det komma att bli extra info via mail under veckan.

Friluftsdag 12/6 – eleven måste göra sina val under vecka 6.

Under veckan måste eleverna göra sina val inför friluftsdagen – mer info inom kort via mail.

Påminnelse – lyft upp stolarna i klassrummen för städets skull

Vi vill självfallet ha välstädat inne i klassrummen – men för att detta ska ske måste stolarna ställas upp sista lektionen på dagen.

Biblioteket ska inte bokas för utv.samtal dagtid

Eftersom Biblioteket även är Simons (IKT-support) arbetsrum så ska det inte bokas för utvecklingssamtal dagtid utan att ni har kollat med honom hur hans arbetstider ser ut resp. dag.

Påmminnelse från förra Sjökortet – nya mailadresser från och med 4/2 

Som nämnts tidigare kommer alla inom skolförvaltningen som är inne i Schoolity eller i Office365 att få en ny / en till mailadress. Införandet kommer att ske måndag den 4/2. Det innebär följande:

 • Den nya adressen kommer att se ut så här: förnamn.efternamn@edu.harnosand.se
 • Detta sker för att de ska bli ”sömlöst” mellan Office365, Schoolity och Gleerups (och ev andra kommande program). Det kommer att underlätta delning av dokument – ex att ta in material och återkoppla till elever via Schoolity.
 • Hädanefter kommer man logga in via Microsoft-knappen” i Schoolity.
 • En till brevlåda i Outlook behöver skapas – detta gör vi tillsammans med handledning måndag morgon den 4/2.
 • Vi kommer att se till att de som vill att mail till den ena adressen hänvisas till den andra automatiskt kan göra det (kan vara att föredra för att inte missa några mail genom att man inte behöver kolla två brevlådor/inkorgar hela tiden).
 • För alla elever som gjorde rätt från början och loggar in via Microsoft-knappen kommer detta inte ha någon betydelse. För de eleverna som idag loggar in via ”Schoolity” kommer en nyinloggning i Office365 att behöva göras. Lathund för detta kommer att läggas ut på HeddaUndervisning.com
 • Alla system – Gleerups, Schoolity, Urkund, Incito – kommer att anpassas till detta under helgen 2-3/2 genom att Mattias M sitter och lägger om alla adresser åt er. Det innebär att ex. Schoolity kommer att vara stängt under söndag 3/2.

Mattias Ms IT-tid 15:00-16:30 på måndagar finns för stöd – den 4/2 sitter Mattias i Ljushallen.

Utvärdering av Gleerups läromedel inkl matteportalen 

Innan sportlovet kommer Gleerups läromedel att utvärderas av elever och lärare. Inför detta behöver vi en liten arbetsgrupp för att formulera utvärderingsfrågor – elever och lärare. För detta vill vi ha en representant från varje arbetslag. Elevrådet kommer att få utse representanter för dem. Utvärderingen kommer att ske via Incito.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • A-lagstid – de A-lagsfrågor ni behöver prioritera.

Att göra på mentorstid

 • Informera elever om att de ska göra valen inför friluftsdagen.

Veckans tips 

Funka med ADHD

Bra tips för att förstå och funka med ADHD: http://www.funkamedadhd.se/28-fem-tips-for-att-ma-bra-anna-tebelius-bodin/


Detta händer under veckan (v.6)

 • Ons – heldag – Laine, Anna B och Elisabeth är på utbildning.
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden – IKT-tid. Ansvar skolledningen mfl.
 • Tors – 08:30-10:00 8A grupp 1 till Ungdomsmottagningen. Ansvar  – undervisande lärare i klassen vid tillfället.
 • Tors – 08:30-14:30 Tjejer i 8C är på ”Teknikbussen” på Technichus

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

poddtoppen

Vi möter barn i skolan med alla typer av behov, erfarenheter och hemsituationer. En situation är vi ofta har svårt att ta till oss och förstå är att flera av våra elever lever med våld i hemmet på flera olika sätt. Här är en podd om hur det påverkar föräldraskapet och barnen när våld finns i närheten. Bitvis jobbigt att lyssna på – men en viktig insikt att ha med sig för oss som arbetar i skolan: https://poddtoppen.se/podcast/1435072316/vald-i-nara-relationer/4-barn-som-upplever-vald-i-nara-relationer