Sjökortet v46 – 13/11-17/11

Sjökortet1

Allmän information

Elevens val

Nu har era kompetenser sammanställts och Patrik har bedömt idrottshallsläget. Ni kommer alla få ut ett mail inom kort där ni ser förslagen samt en länk till där ni ska skriva beskrivningen av resp. ämne. Ni ska där skriva en beskrivning på 50-100 ord om ert elevensvalsämne (det skrivs av alla som har elevens val i sin tjänst) som sedan används till att presentera ämnena inför att eleverna ska göra sina val. I mailet kommer all övrig info om detta.

 

Kultur/värdegrundsuppföljning – Värdeskaparna (Incitoenkät)

Vårt arbete med Värdeskaparna fortsätter och nu blir informationsinhämtningen alltmer intressant ju mer jämförelsematerial vi får in. Därför är det viktigt att ni alla fyller i den Incitoenkät om skolans kultur och värdegrund. Ni ska alla ha fått ett mail – avsändare ”Incito” med en länk till enkäten – viktigt att alla gör den senast 26/11. Utskicket kom till Erik i torsdags – alla borde ha fått den samtidigt.

Enkäten ska även göras med eleverna – se till att den görs på mentorstid. Mycket viktigt att vi får bättre svarsfrekvens än i vintras.

Enkätmailet ser ut ungefär så här i inboxen (för eleverna står det ”Kultur elever” istället för medarbetare.

incito

Inför utvecklingssamtal – betyg bedömning av examinationer

Inför utvecklingssamtalen är det mycket viktigt att alla utgår från samma riktlinjer vad gäller terminsbetyg, bedömning och feedback etc. Därför är det extra viktigt att vi gör lika vad gäller några punkter. Två av dessa punkter är:

 • Terminsbetyg. Vi skriver följande i våra ”Riktlinjer för betygssättning” om termiknsbetyg:
  • Terminsbetyg bygger på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i förhållande till de områden undervisningen berört till och med den aktuella terminen – alltså inte endast den senaste terminen. 
  • Detta ligger helt i linje med Skolverkets förklarande film om terminsbetyg och det innebär att det i praktiken ska till mycket speciella skäl till att en elev får ett avsevärt lägre betyg (2 betygssteg eller mer) från en termin till en annan, i synnerhet om eleven endast gjort mindre missar på examinationer eller liknande.
 • Poäng på prov/examinationer. Vi skriver följande i våra ”Riktlinjer för betygssättning” om omdömen och poäng på examinationer
  • Omdömen på examinationer/kunskapsprövningar ska alltid vara baserade på och kommunicerade utifrån de nationella kunskapskraven och inte utifrån andel poäng eller liknande. Eleven ska genom de omdömen de får tydligt veta vilka färdigheter/förmågor som behöver utvecklas eller vilka kvalitéer som behöver förbättras inför nästa kunskapsprövning eller betygssättning i ämnet. 
  • Detta innebär att man inte har poängräkning på examinationer – och att man i synnerhet inte får ett lägre betyg än föregående termin för att man fått si eller så många poäng på den sista examinationen.

Förväntansdokument (ersätter ordningsregler)

Nu är skolans nya förväntansdokument äntligen klart för läsåret 2017/18 – klicka här för att läsa. (Det ligger på HeddaWisingskolan.com/Rutiner och riktlinjer).

Vi har fått input från er i lärarkollegiet såväl som från eleverna. Det är långt men täcker också ett större sammanhang eftersom det rör alla i skolan samt vårdnadshavare. Konsekvenstrappan är också uppdaterad för att bli tydligare. Se nedan. Hela dokumentet ska inledningsvis kopieras upp i A3-format och sättas upp i alla klassrum och arbetsrum samt skickas ut till föräldrar.

Gå igenom detta på A-lagstid såväl som på mentorstid så snart som möjligt.

Förväntansdokument

F-varningar

När vi jämför hur vi formulerade oss i vårens F-varningar med de som gjorts nu sista veckorna ser vi att medvetenheten om skolans och vårt ansvar som pedagoger har ökat – jättebra!! Kanske en frukt av mer diskussioner om detta i kollegiet, i A-lag och ämneslag samt en effekt av spec.ped.kompetensutvecklingen!! 🙂

Men vi ser fortfarande att det alltför ofta under rubriken (i F-varningsblanketten) ”Handlingsplan för att eleven ska nå minst E-nivå i förhållande till ovanstående kunskapskrav. Skolan / undervisande lärare ska vidta följande åtgärder:” beskrivs vad eleven ska göra – inte vad vi vidtar för anpassningar / åtgärder. Så kan det inte vara  – vi får inte lägga över detta på elev och föräldrar.

Inför vårens F-varningar ska blanketten antingen revideras med kryssrutor eller förtydligas med en ”klipp-och-klistra-lista” med möjliga formuleringar / anpassningar / åtgärder. Vi återkommer till detta.

Skofri skola – en uppryckning (en fortsättning)

Snart är snön och slasket här. Vi fortsätter (Daniel, Anders, Micke, Agneta, Johan och Erik) att bevaka skogränsen vid entrén. Eleverna ska lämna sina skor i skoskåpen och inga elever ska släppas in i entrén i N-huset – det är endast en utgång.


A-lag och ämneslag

Ämneslagstid v. 46-48 – diskutera följande: Vad behöver ni som ämneslag göra för att ni ska få ännu bättre samsyn kring riktlinjerna för betygssättning?

Skicka ämneslagsprotokoll till Erik J.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat.


Att fira

Att vi vid det här laget i fjol hade haft 8 brandlarm och 13 krossade fönster, samt en hel del förstörelse inomhus. Än så länge har vi inte haft något brandlarm samt endast 3 krossade fönster, och avsevärt mindre förstörelse inomhus. Eleverna värnar mer om skolan och ni gör dem mer trygga!

 


Veckans tips

Bra tips om digitala verktyg och formativ bedömning från Skolvärlden:

 


Detta händer under veckan (v.46)

 • Mån. JOBI-skor besöker skolan, personalrummet 11:00-13:00.
 • Tis. 11:00-13:00 Nordviks naturbruksgymnasium besöker skolan  – håller till i ljushallen.
 • Tis. 12:00-17:00 – Utvecklingssamtal åk 9 Ansvar mentorer åk 9
 • Tis. A-lagstid åk7 – GAP-analys om anpassningar Ansvar skolledningen
 • Tis. 13:00-14:30 – Teater för 8C-D ”Var är mitt hem” (oklart varför inte A-B berörs – kan vara inskrivet fel i Outlookkalendern) Ansvar de som undervisar klasserna den tiden.
 • Ons. – 09:30-11:00 Teater för 7A-D ”Var är mitt hem” Ansvar de som undervisar klasserna den tiden.
 • Ons. – 13:30-15:00 Teater för 9A-E ”Var är mitt hem” Ansvar de som undervisar klasserna den tiden.
 • Ons – Konf.tid 15:40-16:30. Agenda: Allmän info, Tid för Incito-enkät medarbetare samt tid för att förbereda utv.samtal. 16:30-17:00 – Facklig tid. Ansvar – Skolledningen / alla medarbetare, samt fackliga förtroendevalda.
 • Tors. Utvecklingssamtal åk 9 12:00-17:00.

Planering framåt

 • V.46-47 – Incitoenkät ska fyllas i för elever och personal.
 • V.47 – Hela veckan PRAO 9D-9E
 • V.47 – Tis. 15:00-16:00 MBL
 • V.47 – Tis. på A-lagstid (15:20-16:20) Handledning resurspersonal
 • V.47 – Tis o Ons – Utv.samtal åk 7-8.
 • V.47 – Ons. – 11:00-13:00 – IM-programmet info i ljushallen
 • V.47 – Tors. 08:15-09:00 – Estetiska programmet föreställning i ljushallen.
 • V.48 – Ons. Teknik och energiföreläsning i Gradängsalen 10:10-11:10 för 8B och C, samt 13:30-14:30 för 8A och D.
 • V. 51 – Elevens valtid Mån-tors – slutar tors ca 11:00 (mer info kommer)

Viktigt att komma ihåg

Viktigt att alla elever är förberedda inför utvecklingssamtalen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s