Sjökortet v51 – 18/12 – 21/12

Sjökortet1

Allmän information

Bilder från elevens val

Skicka gärna bilder från elevens val till Erik 0702971210 så att vi kan lägga ut till föräldrar. Glöm inte att kolla att eleverna får vara med på bild.

Lunchtider under elevens val-veckan

Vi ber så mkt om ursäkt för att vi inte kommit ut med ett lunchschema förrän nu – vi har helt enkelt glömt bort det. Se lunchschema nedan. De olika idrotterna som är bundna till halltider måste få äta sist. Om någon i övrigt vill byta en tid så kan det ske om ni antingen kommer överens med Lena i köket eller gör ett kastbyte i med annan grupp/ämne i dialog med ansvarig lärare. Lunchtiderna för Friluftsliv utan övernattning gäller endast om ni ska äta i skolan. Annars löser ni det som ni vill.

Lunchschema – klicka här om du vill schemat som excelfil 

Lunchtider ht2017

Avslutning elever och personal – viss förskjutning av tider pga lunchschema

Tider avslutning elever och personal 21/12

 • Julavslutning i domkyrkan torsdag den 21/12 kl 13:00 till ca 13:45 för alla elever i alla årskurser. Elevens val pågår på torsdagen fram till lunch enligt ovan nämnt lunchschema – starttid för för torsdagen får förskjutas/senareläggas om så behövs (görs separat av resp. grupp/ämne). Vi avgår gemensamt klass för klass från skolgården kl 12:45 – uppställning klassvis på skolgården 12:40.
 • Julavslutning med personalen – vi ses för fika kl 14:00 i personalrummet!

Program för konferensdagar 8-9 januari

Under kommande vecka kommer program för 8-9 januari att mailas ut.

Nya försteläraruppdrag

Det känns jättebra att vi från och med vårterminsstart har vi två stycken nya / nygamla försteläraruppdrag med oss – Elisabeth Enander (får ytterligare 2 års uppdrag) och Marie Borglund (nytt uppdrag). Tillsammans med skolledningen och i dialog med Ann-Sofie F så kommer vi inom kort formulera deras uppdrag. De kommer att ligga i linje med Ann-Sofies som handlar om inkluderande arbetssätt (för Ann-Sofie – med extra fokus på språkutvecklande arbetssätt). När detta är klart kommer uppdragen att presenteras för er alla.


A-lag och ämneslag

Inga A-lags- eller ämneslagsmöten pga elevens val-vecka. 


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat. Det kommer inte bli tid för detta innan jul eftersom Johan undervisar extra mycket nu under en period.


Veckans tips 

Ha så kul med eleverna och hoppas det blir en bra vecka innan jullov!! 🙂


Detta händer under veckan (v.51)

 • Hela veckan – elevens val
 • Ons – Konf.tid – annan tid!! 15:00 – ca 16:00. Agenda: Kort allmän info, mm. Ansvar – Skolledningen
 • Tors – 13:00 – Avslutning i kyrkan se ovan
 • Tors – 14:00 – Personalavslut o personalrummet

Planering framåt

 • Se kommande sjökort!

Viktigt att komma ihåg

 

Sjökortet v50 – 11/12 – 15/12

Sjökortet1

Allmän information

Avslutning elever och personal 

Tider avslutning elever och personal 21/12.

 • Julavslutning i domkyrkan torsdag den 21/12 kl 13:00 till ca 13:45 för alla elever i alla årskurser. Elevens val pågår fram till 11:00 därefter lunch efter separat schema som kommer efter att valen är klara. Vi avgår gemensamt klass för klass från skolgården kl 12:45 – uppställning klassvis på skolgården 12:40.
 • Julavslutning med personalen – vi ses för fika kl 14:00 i personalrummet!

”Nude”-trend på nätet bland våra ungdomar – utlämnande bilder delas på nätet

Metoo

Metoo-kampanjen har uppmärksammat många områden där kränkningar och utsatthet förekommer. På internet och genom delade bilder på telefoner blir även våra elever utsatta.

Just nu har det kommit till vår kännedom att det går en mycket negativ trend bland eleverna att de uppmanas att skicka olika typer av ”Nude”-bilder till varandra via bla. Snapchat. Det handlar om uppmaningar från främst killar till främst tjejer, att skicka bilder av sig själva, bilder på kompisar eller andra jämnåriga – bilder med mer eller mindre naket innehåll. Bilderna riskerar sedan att delas och spridas.

För vissa kan det vara svårt att stå emot då det skapas mycket grupptryck kring detta – viktigt att vi i skolan är uppmärksamma på detta och diskuterar detta på mentorstid eller lektionstid framöver.

 

Elevens val – tider för verksamhet, aktuella listor samt info till elever

Vi har fått en del frågor kring tider för elevens val – vi inser att vi endast tagit detta muntligt. Här kommer tiderna i skrift: Vi tänker oss ramtider mellan 08:30 och 14:30 inkl lunch. Varje grupp löser sedan dessa tider individuellt. En bra utgångspunkt är dock att börja måndagen 08:30 om inte annat redan har planerats / kommunicerats till eleverna.

Vi tänker oss följande platser och starttider – återkom till Erik snarast (senast torsdag kl 17:00) om ni vill ändra detta. Anslag med tid och plats för måndag morgon sätts upp på skolan på fredag morgon kl 09:00.

Tid och plats för start av Elevens val

 • Sv / SvA 08:30 i sal O107
 • Textilslöjd 08:30 i textilsalen
 • Ta igen sådant man missat 08:30 första träff i O112 sedan i Studiegården
 • Ridning 08:30 på Vangsta / Ridskolan
 • Musik kör / sång / instrument 08:30 i musiksalen
 • Ma / No 08:30 i sal N213
 • Innebandy 08:00 Landgrenshallen (ombytt och klar för idrott)
 • Hkk – mat hälsa rörelse 08:30 Hkk-salen
 • Handboll 09:00 Öbacka A-hallen (ombytt och klar för idrott)
 • Friluftsliv utan övernattning 08:30 O227
 • Friluftsliv med övernattning 08:30 O226
 • Fotboll 08:00 N215 A-B (teori)
 • Filmkunskap 08:30 Gradängsalen
 • Engelska 08:30 O225
 • Blandidrott 08:00 Teorisalen – Landgrenshallen (ta med idrottskläder – ombyte för idrottsaktiviteter till kl 09:00).
 • Bild 08:30 Bildsalen

De aktuella listorna hittar ni via länk nedan – en flik för varje ämne. Vissa enstaka ändringar har gjorts i vissa grupper sedan utskicket gick ut.

De är nästan kompletta vad gäller epostadresser – om de saknas hittar ni dem i dexter.

Länk till listor:

https://harnosand.sharepoint.com/sites/hedda/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=KY0bcNiFYe7dEHSLjFe2F0RdB8YekzbeLTGc4gjx9jM%3D&docid=2_01afb81366b5b4aa68062e96577223dd3&rev=1&e=8e6279f45fc24bf4989ecd360c43556c 

Åtgärder för respektive A-lag efter GAP-analys om extra anpassningar

Respektive A-lags åtgärder att arbeta med framöver:

A-lag åk7

 1. Fokus på utveckling av metoder som når på bredden – inte bara på individnivå – Att man under A-lagstid identifierar minst 3 ”nya” undervisningsmetoder/grepp som gynnar allas lärande i klassrummet istället för att anpassa till ett fåtal. Därefter ska dessa genomföras i den ordinarie undervisningen. Ansvar för uppföljning 2018-03-19: Carina BB
 2. Elevsamtal – undersöka genom samtal vilka behov som finns – Att i samband med varje nytt undervisningsmoment ha gruppsamtal med elevgrupp för att skapa delaktighet och förståelse. Enligt den samtalsmodell som presenterades under del 5 i spec.ped.utbildningen. Ansvar för uppföljning 2018-03-19: Olov A

A-lag åk8

 1. Erbjuda fler typer av examinationsformer – Innan sportlovet prova två olika examinationsformer med två olika klasser för jämförelse och reflektion. Ansvar för uppföljning 2018-03-09: Kristina N

A-lag åk9

 1. Gemensamma metoder/faktorer för igenkänning i alla klassrum – Det ligger i försteläraruppdraget att tillsammans med EHT och a-lag/ämneslag att ta fram en sådan lista. Ansvar för uppföljning 2018-01-08: Ann-Sofie F
 2. Variera arbetssätt så att alla kan få nåt de kan ta till sig – Marie Borglund tar fram ett checklista för att dokumentera variation i undervisningen. Den presenteras på a-lagstid v.48. Därefter genomför man 8 lektioner där man tänker extra på att variera i metod / arbetssätt gentemot eleverna och dokumenterar detta på checklistan. Vi följer upp detta på A-lagstid v.9 – innan sportlovet genom att utifrån sina checklistor presentera vad man gjort – för att dela bra idéer med varandra. Ansvar för uppföljning 2018-03-09: Marie B

 


A-lag och ämneslag

Tid för betygsättning och betygsinmatning om inte annat är planerat i resp A-lag.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat. Det kommer inte bli tid för detta innan jul eftersom Johan undervisar extra mycket nu under en period.


Veckans tips (nu i nobelltider – förhandstips inför nästa års Nobellpris i litteratur)


Detta händer under veckan (v.50)

 • Ons – Konf.tid 15:30 – 17:00 – Betygssättning och betygsinmatning
 • Fre – 09:00 tider och salar för elevens val anslås i O-huset

Planering framåt

 • V. 51 – Elevens valtid Mån-tors – slutar tors ca 11:00 (mer info kommer)
 • V. 51 – Ons Konf.tid – annan tid!! 15:00 – ca 16:00. Agenda: Kort allmän info, mm. Ansvar – Skolledningen
 • V. 51 – Tors Julavslutning kl 13:00 i Domkyrkan
 • V. 51 – Tors Julavslutning för personal kl 14:00-14:45 i personalrummet

Viktigt att komma ihåg

Att skicka bilder från elevens val till Erik 0702971210 så att vi kan lägga ut till föräldrar. Glöm inte att kolla att eleverna får vara med på bild. Lista med vilka som inte får vara med på bild skickas inom kort.

Hoppas att vi alla får en trevlig avslutningsvecka med elevens val!!

Sjökortet v49 – 4/12 – 8/12

Sjökortet1

Allmän information

Avslutning och Lucia. 

Tider upplägg för Lucia 13/12 och avslutning elever och personal 21/12.

 • Lucia blir som tidigare sagts i Landgrenshallen mellan 08:00 och ca 08:40. Vid ca 08:50 samlas alla i sina hemklassrum för lussefika tillsammans med sina mentorer (gäller inte de elever som är med i Luciatåget som blir kvar och hjälper till och tar undan i hallen). Därefter återgår man till schemats planerade lektioner till 09:30 (oavsett hur mkt tid det är kvar på lektionen).
 • Julavslutning i domkyrkan torsdag den 21/12 kl 13:00 till ca 13:45 för alla elever i alla årskurser. Elevens val pågår fram till 11:00 därefter lunch efter separat schema som kommer efter att valen är klara. Vi avgår gemensamt klass för klass från skolgården kl 12:45 – uppställning klassvis på skolgården 12:40.

Skolministerbesök på fredag

Nu på fredag mellan 14:45 och ca 15:50 så får vi besöka av skolminister Gustav Fridolin. Än så länge vet vi bara att han vill träffa några elever, folk från förvaltning och nämnd samt skolledning. Det vore dock trevligt om någon av er lärare också blev inbjudna. Vi återkommer om vi får klarhet i det.

Stolar upp varje dag

Vi ser att det fortfarande missas med uppställning av stolar i klassrummen för städningen. För att säkra att städningen blir gjord så börjar vi från och med v.49 att stolarna ställs upp sista lektionen varje dag i ALLA klassrum. Det enda man då behöver ha koll på då är om man är sist i klassrummet. Ansvar: alla undervisande lärare

Elevens val

Tisdag kl 15:00 är definitiv deadline för elevens val-valet. Därefter blir man placerad i grupp där det finns plats. Därför viktigt att alla mentorer avsätter tid på mentorstiden att göra elevens val-valet.

Luncher och lunchtider under elevens val-veckan

När grupperna är klara till elevens val så görs ett separat schema för lunchtider för respektive grupp / ämne. Lunchen ligger som vanligt mellan 11:00 och 13:00. Ansvar: Skolledningen.

Om man som ansvarig elevens val-lärare har speciella önskemål om tider så meddelar man Erik och Johan om detta senast fredag v.49. Om man planerar särskild lunch eller inte ska ha lunch alls så är det resp. lärare som meddelar köket detta under måndagen 4/12. Ansvar: resp ansvarig elevens val-lärare

Börjes tider för support när det är problem med datorn

För att göra det tydligt enkelt för eleverna som behöver hjälp med sina datorer om de är trasiga eller strular, så kommer Börje från och med nu har fasta mottagningstider nere i ”Akvariet” (hans och spec.arnas rum) han finns där mån-fre kl 07:30-09:30. Hans telefonnummer har dessutom lagts ut på infoTV:n.

Redovisa arbetstid period 1

Vi beklagar att redovisningsblankett för arbetstid för period 1 inte har gått ut ännu. Den kommer att skickas ut via mail separat i början av veckan.


A-lag och ämneslag

Minnesanteckningar från A-lag åk 7 och åk 8 saknas (eller så hittar jag det bara inte… i så fall skicka det bara en gång till) ang frågan: Vad behöver ni som ämneslag göra för att ni ska få ännu bättre samsyn kring riktlinjerna för betygssättning?

Skicka ämneslagsprotokoll till Erik J.

A-lag åk 8 – Erik och Marie B är med på A-lagstiden och avslutar GAP-analysen från förra veckan.


PUG-info

Tid för PUG-möte är ännu inte klart på schemat. Det kommer inte bli tid för detta innan jul eftersom Johan undervisar extra mycket nu under en period.


Veckans tips

Perspektiv på lärarens roll – intressant!


Detta händer under veckan (v.49)

 • Mån – Det är mkt viktigt att eleverna gör valet inför elevens val!! Ansvar: Alla mentorer
 • Tis – kl. 15:00 – Deadline för elevens val Ansvar: Alla elever och undervisande lärare
 • Tis – på A-lagstid 15:20-16:20 GAP-analys om anpassningar avslutas för A-lag åk 8. Ansvar: A-lag åk 8 samt Erik J och Marie B
 • Ons – 11:00-13:00 – Besök från Härnösands gymnasium
 • Ons – Konf.tid 15:40-16:30. Agenda: Kort allmän info samt utvärdering av utv.samtalen. Ansvar – Skolledningen
 • Fre – Ministerbesök av Gustav Fridolin 15:00-16:00

Planering framåt

 • V. 50 – Ons. 08:00-09:30 Lucia i Landgrenshallen inkl lussefika i hemklassrummen.
 • V. 51 – Elevens valtid Mån-tors – slutar tors ca 11:00 (mer info kommer)
 • V. 51 – Julavslutning kl 13:00 i Domkyrkan.

Viktigt att komma ihåg

När stödbehov upptäcks – utgår från skolans checklista. Om något upplevs vara otydligt eller saknas i processen – återkoppla till EHT eller skolledning. Checklistan ligger nu under en egen flik på HeddaWisingskolan.com – ”Elevhälsa”: