Sjökortet v3 – 15/1-19/1

Sjökortet1

Allmän information 

Två viktiga enkäter att göra på mentorstid samt enkät att skicka till föräldrar

Vi följde alla upp läsåret på konf.dagarna genom att svara på en massa frågor. Nu ska elever och föräldrar få möjligheten att säga sitt om hur första halvan av läsåret varit. De ska även få säga sitt om vad de tycker om eventuell fritidsgårdsverksamhet på skolan efter skoltid (ni medarbetare kommer att få säga ert på konf.tid lite senare – vi kommer även att göra en RKA – risk och konsekvensanalys – tillsammans med skyddsombud under vecka 4).

Eleverna svarade på en del frågor under förra året om detta. Sedan dess har frågan legat i träda och nu lyfter vi den igen – med frågor baserade på förra årets svar från eleverna.

Det som ska göras är:

På mentorstid eller lektionstid v.3 eller mentorstid v.4 ska alla elever fylla i enkäterna vid punkt 1 och 2 nedan. Alla mentorer ska även skicka hem en enkät till alla föräldrar (vi lägger inte ut länken här för då är den helt öppen för allmänheten). Den länken finns i mailet om Skökortet v.3. Enkäterna öppnar mån 15/1 kl 06:00 och stänger mån 22/1 kl 23:30. Viktigt att vi får så bra svarsfrekvens som möjligt.

  1. Länk till elevenkät om fritidsgårdsverksamhet:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUQkEwRVYxOTMyWUxWUjBLUElSME1RU1NJRC4u 
  2. Länk till elevenkät – Uppföljning mitt i läsåret:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNElQM0gzVTdNU1RSRFc3V1FFOUFZSllPTC4u
  3. Länk och förklarande följetext till föräldraenkät om fritidsgårdsverksamhet finns i  mailet om Sjökortet v3 för att snarast skickas till era elevers föräldrar i era mentorsgrupper Ansvar: alla mentorer

Uppdatering (180115 kl 13:38) ang konf.tiden på onsdag

Nu är all info på plats – Vi ska följa upp det vi gjorde på konf.dagarna och vår senaste kulturanalys på onsdagens konf.tid.


A-lag och ämneslag

Se filmen med Trevor Dolan från förra veckans ”Sjökort” under A-lagstid och diskutera sedan i A-laget och ämneslaget. Finns det nåt vi alla eller ni i A-laget/ämneslaget borde göra mer av eller prova på?


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

SVT-nyheter

Intressant från SVT.nyheter om datorer i skolan. Viktigt att ta till sig nyheter och teknologin i skolan med öppet men kritiskt sinne. Bra att ha den inställningen när vi ska ta oss an de IT-direktiv regeringen har satt. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenska-skolan-i-fritt-fall-genom-digitaliseringen?cmpid=del%3Afb%3A20180114%3Asvenska-skolan-i-fritt-fall-genom-digitaliseringen%3Anyh%3Alp 

Vi måste alltid tänka att IT/IKT inte är ett självändamål utan endast ska användas när det tillför något eller förenklar vår eller elevernas arbetssituation (på sikt när vi kommit igång) samt när det ger bättre möjligheter för eleverna att få tillgång till sitt eget lärande.


Detta händer under veckan (v.3)

  • Mån – Mentorstid – Eleverna gör de enkäter om Fritidsgårdsverksamhat i skolan samt uppföljning mitt i läsåret.
  • Tis – A-lagstid  15:20-16:20 – Handledning för resurspersonal. Ansvar Marie B
  • Ons – Konf.tid 15:40-17:00 – Fortsatt genomgång / uppföljning av input från enkätesvar. Ansvar Skolledningen

Planering framåt

  • V.3 – Mån – mentorstid – uppföljning mitt i läsåret, bla elevens val. Se separat mail om länkar till elevenkäter.
  • V.6 – Planera in tid, ämne för ämne, för enskilda samtal med varje elev inför utv.samtalen. Ansvar alla ämneslärare
  • V.8-9 – Utvecklingssamtal Ansvar alla mentorer

Viktigt att komma ihåg

Vi har fått återkoppling efter utvecklingssamtalen att LPP:erna är efterfrågade av elever och föräldrar. Det saknas ofta LPP:er på ämnessidorna i Sharepoint. Vill man ha en genomgång / extra stöd för hur man lägger / sparar dem där måste man meddela Erik J så planeras det in snarast.