Sjökortet v4 – 22/1-26/1

Sjökortet1

Allmän information 

Beskrivning av de två aktiviteter / åtgärder ni röstade fram under konf.tiden i onsdags

Här kommer de två åtgärder / aktiviteter vi röstade fram tillsammans som vi ska genomföra under våren med start från och med vecka 4:

Åtgärd 1 – Ändring av konferenstiderna

 • För att ha mer energi till positiv kommunikation – förändra konf.tiderna
  1. Onsdagskonferenserna
   • Varannan vecka konferens hela kollegiet (APT)
   • Varannan vecka a-lagstid där skolledningen styr innehållet – genom uppdrag/diskussionsfrågor
  2. A-lagskonferenserna på tisdagar
   • Varannan vecka konferens hela A-laget
   • Varannan vecka egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete
  3. Ämneslagskonferenserna
   • Varannan vecka konferens i ämneslaget
   • Varannan vecka egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete
 • Förslag till uppföljning – bättre resultat på nästa kulturenkät (mellan sportlov och påsk) än i november ht2017.
 • Genomförande hela vt2018 / uppföljning innan påsk
 • Ansvar för peppning, påminnelser och genomförande: Skolledning onsdags konf., en i varje A-lag, samt en i varje ämneslag. För A-lag och ämneslag utses de vid nästa möte.

Vår gemensamma kalender i Outlook är nu uppdaterad enligt detta – och det kommer att påminnas om här i Sjökortet varje vecka.

OBS! Den här åtgärden innebär periodvis mer information i Sjökortet alt. mail eftersom viss info inte kan tas muntligt. Det betyder i sin tur att det blir ännu viktigare att alla läser Sjökortet och kalendariet ordentligt.

 

Åtgärd 2 – Positiva rundan

 • Alla berättar något positivt som hänt under veckan
  1. På A-lagstid och ämneslagstid så börjar man varje möte med ”Positiva rundan” då alla berättar något positivt som hänt sedan förra mötet.
 • Förslag till uppföljning – bättre resultat på nästa kulturenkät (mellan sportlov och påsk) än i november ht2017.
 • Genomförande hela vt2018 / uppföljning innan påsk
 • Ansvar för peppning, påminnelser och genomförande: en i varje A-lag, samt en i varje ämneslag. De utses vid nästa möte. Den som har detta ansvar ska se till att rundan görs på alla A-lagsmöten/ämneslagsmöten, samt att lyfta minst en sak till Erik/skolledningen att ”fira” i Sjökortet.

 

Påminnelse – 2 saker att att göra på mentorstiden! 

 1. För er som inte hann göra enkäterna med era mentorselever förra veckan – gör detta senast på mentorstiden nu på måndag 22/1.
  1. Länk till elevenkät om fritidsgårdsverksamhet:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUQkEwRVYxOTMyWUxWUjBLUElSME1RU1NJRC4u 
  2. Länk till elevenkät – Uppföljning mitt i läsåret:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNElQM0gzVTdNU1RSRFc3V1FFOUFZSllPTC4u
 2. Samla in de vårdnadshavarmendgivanden för att eleverna ska få vara med i HandInHand-enkäten. Lämna de medgivanden ni fått in i mitt (Eriks) fack under måndagen.

 

Två ändringar kring sals- och rumsanvändning/bokning

 • Från och med v.4 kommer 7-9A (Grundsär) ta rummet längst in i kopiatorskorridoren för att använda som litet undervisningsrum. Grundsärs alla verksamheter har sökt och fått en hel del pengar för att anpassa undervisningsmiljöerna. Detta är ett led i den förändringen. Vi får ta del av och använda rummet när de inte har undervisning där samt när vi behöver grupprum vid muntliga nationella prov.
 • Redan från förra veckan (v.3) är grupprum N202 är upptaget på förmiddagar för en elev inkl resursperonal från Brännan för att skola in eleven i en ny skolmiljö inför att börja åk 7 hos oss till hösten.

 

Läroplanen i Wordformat – ett hjälp vid planering mm.

Se länk här till Lgr11 i wordformat. Kan vara lättare att jobba med om man ska klippa och klistra mm.  Lgr11 i wordformat

 

Kompetensprofil 

Resultatet från genomgången kring en kommande kompetensprofil har nu kommit. Jag och Johan håller på att gå igenom språket / formuleringar i den sammanställning Stefan gjorde. Den kommer inom kort att presenteras för er.


Att fira

Äntligen avslutar vi modul 1 i spec.ped.fortbildningen och kan lägga den bakom oss som en ny erfarenhet och grund för ny kompetens!


A-lag

Nu v.4 börjar vi med varannan-vecka-struktur. Denna första vecka är det A-lagstid som vanligt. (Nästa vecka är det egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete.).

Vi börjar även med att köra Positiva rundan enligt ovan. Se till att komma igång med det snabbt. Ni ska första gången utse någon som har ansvar för att rundan görs på alla A-lagsmöten, samt att lyfta minst en sak till Erik/skolledningen att ”fira” i Sjökortet.

Se till att ert A-lagsprotokoll / anteckningar skickas till Erik.

Ämneslag

Nu v.4 börjar vi med varannan-vecka-struktur. Denna första vecka är det egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbet på Ämneslagstiden som vanligt. (Nästa vecka är det vanligt ämneslag då ämnesgruppen möts).

Vi börjar även här med att köra Positiva rundan enligt ovan. Se till att komma igång med det snabbt. Ni ska även i ämnesgruppen första gången utse någon som har ansvar för att rundan görs på alla Ämneslagsmöten.


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

Skolvärlden

PAX-metoden – kan detta vara nåt att inspireras av även på högstadiet för att få mer arbetsro och ännu lugnare arbetsmiljö i skolan? http://skolvarlden.se/artiklar/pax-metoden-hjalper-lararna-till-battre-arbetsmiljo 

 


Detta händer under veckan (v.4)

 • Mån – och resten av vårterminen – Matsalspraktik för alla elever i åk8.
 • Mån – Mentorstid – De elever som inte gjort enkäterna om Fritidsgårdsverksamhet i skolan samt uppföljning mitt i läsåret. ska göra det. Samla in föräldramedgivandeblanketterna och lägg i Eriks fack under dagen.
 • Ons – Konf.tid 15:40-16:30 – Kort om senaste Kulturenkäten samt om info om input till förutsättningar för schema/tjänstefördelning inför lå2018/19 Ansvar Skolledningen
 • OnsAW – 16:30 och framåt – middag på Pinchos

Planering framåt

 • V.6 – Planera in tid, ämne för ämne, för enskilda samtal med varje elev inför utv.samtalen. Ansvar alla ämneslärare
 • V.7 Ons – Värdeskaparna kommer för att öva GAP-analys med oss. Tor – Vinterfriluftsdag – mer info kommer senare.
 • V.8-9 – Utvecklingssamtal Ansvar alla mentorer

Viktigt att komma ihåg

Vi har gemensamt kommit överens om att detta är den värdegrund vi ska arbeta utifrån på skolan – det är allas vårt ansvar att vi gör det!!

Värdegrund