Sjökortet v6 – 5/2 – 9/2

Sjökortet1

Allmän information 

Att göra på mentorstid eller senast onsdag denna vecka – Val av aktivitet på friluftsdagen 15/2

Nu ligger en enkät ute på HeddaUndervisning.com för val av aktivitet på friluftsdagen den 15/2. Viktigt att eleverna gör sina val senast onsdag denna vecka – om ni inte vet att ni kommer att kunna göra detta under lektionstid med era elever senast onsdag så se till att ge eleverna tid att göra det på mentorstiden. Se länk till enkäten här:  https://heddaundervisning.com/2018/02/02/vinterfriluftsdag-torsdag-15-2/ 

Påminnelse – att göra på mentorstid inför utvecklingssamtalen

Om ni inte hann låta eleverna ladda upp underlaget inför utvecklingssamtalet i inlämningsmappen förra veckan – se till att de gör det snarast. Se instruktionsfilmen från förra Sjökortet här: Instruktionsfilm för hur en undermapp i elevens namn skapas i inlämningsmappen samt hur de laddar upp självskattningsunderlaget.


Att fira

Sydafrika hand

 

Att det nu är helt klart att vi får besök från Sydafrika i slutet av april – 16 elever och 4 lärare. 🙂 Nu hoppas vi att vi kan få till ett lite långsiktigare projekt av detta så att vi kan skicka en delegation dit också !!


A-lag 

A-lagstid tisdag: Diskutera schema- och tjänstefördelningsförutsättningar inför nästa läsår. Underlag för diskussuon kommer ut via mail under måndagen.

 

Ämneslag

Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete.


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

Ibland vill man använda bara delar av bilder som man hittar på nätet, har i sin mapp eller på annat sätt kan öppna på datorn – här är en kort instruktion till hur man hittar och använder datorns eget klippverktyg:


Detta händer under veckan (v.6)

 • Mån – Mentorstid – Gör val till friluftsdagen den 15/2 samt underlag inför utvecklingssamtal (om det inte hanns med förra veckan). Se ovan. Ansvar alla mentorer
 • Mån –  10:30-11:30 – Halva 8C till ungdomsmottagningen Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • Tis – 10:30-11:30 – Halva 8C till ungdomsmottagningen Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • Ons – Konf.tid 15:40 – 17:00 – A-lagstid Alla ämneslag ska presentera de aktiviteter / åtgärder de tänker vidta för att minska diskrepansen mellan antal elever som inte antas nå målen vid mitterminsuppföljningen och terminsbetygen (se förra Sjökortet)  Ansvar resp. ämneslag

Planering framåt

 • V.6-8 – Planera in tid, ämne för ämne, för enskilda samtal med varje elev inför utv.samtalen. Detta SKA alla ämneslärare göra!! Ansvar alla ämneslärare
 • V.7 – Ämnesmötestid – För att ge vikarierande resurser och externa vikarier en chans att göra ett bra jobb så måste vi ha vikariepärmar. Därför ska ni på ämnesmötestid ta fram material för respektive ämne för vikariesituationer då det inte finns något inplanerat. Materialet ska finnas tillgängligt digitalt för att läggas upp på Sharepoint/heddaundervisning.com samt kunna skrivas ut till en vikariepärm. Ansvar: alla ämneslärare
 • V.7 Tis – 10:30-11:30 – Halva 8D till ungdomsmottagningen (Den bokade tiden för andra halvan av klassen på torsdagen måste flyttas eftersom det är friluftsdagAnsvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • V.7 Ons – Värdeskaparna kommer för att öva GAP-analys med oss. Tor – Vinterfriluftsdag – mer info kommer senare
 • V. 7 – Tors (15/2) – Vinterfriluftsdag – med info från Patrick.
 • V.8-9 – Utvecklingssamtal – se Sjökortet v.5   Ansvar alla mentorer
 • V.9 – PRAO för åk 8 klass A och B Ansvar Malin L

Viktigt att komma ihåg

Alla ämneslärare ska avsätta individuell tid för varje elev för ett kortare samtal för att prata om utvecklingen i resp. ämne. Se instruktionen i Sjökortet v.5.