Sjökortet v13 – 15 – 26/3-13/4

Sjökortet1

Allmän information 

Glad påsk på er alla

Påskhare

Hoppas vårvintern kommer att bjuda på sina bästa sidor under påsklovet – njut av  ledigheten. Hinner vi inte se innan dess  -Glad påsk på er alla – så ses vi den 16/4.

mvh Erik

Erik ledig och Johan Tf.

Mellan den 28/3 och 15/4 är Erik föräldraledig. Under den perioden är Johan V tf. rektor med fullt ansvar och fulla befogenheter i alla rektorsärenden.

Önskemål inför nästa läsår

Var och en fylla i önskemål inför nästa läsår vad gäller schema, tjänsteomfattning och tjänstefördelning. Både ämneslärare, medarbetare i 7-9B, spec.lärare/ped. och resurspersonal ska fylla i detta.

Detta är endast önskemål som vi ska försöka att infria. Vi prioriterar dock följande:

 1. Att ha behöriga lärare i alla ämnen / alt. lärare som undervisar alla 4 ämnen i No/Tk eller alla 4 ämnen i So.
 2. Att fylla era tjänster i enlighet med er tjänsteomfattning samt att alla lärare är mentorer*.
 3. Att få till en renodling av årskurs-A-lag inkl att resp lärare undervisar sin mentorsgrupp så mkt det går.
 4. Att få en tjänstefördelning som det går att bygga ett schema på.

Därefter tar vi hänsyn till er individuella önskemål.

* Om inte annat överenskommits.

Klicka på nedanstående länk för att fylla i (går inte att öppna från iphone om du inte går via Office365) – Fyll i detta senast 180415.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNFBSTU82OFM0NkNaNUFXUVRVNzRHNlFGOC4u

Biblioteket iordningställt som matsal och grupprum

Biblioteket är nu iordningställt/inrett för att även kunna vara matsal för elever som ej klarar av att äta i stora matsalen av olika anledningar. Skall elever äta i biblioteket, sker det med vuxens närvaro. Biblioteket kan mao fungera som en extra matsal mellan kl 11.00-13.00.

Om man använder biblioteket som grupprum – så ska det vara vuxen närvarande eller mkt noga koll före och efter hur ordningen är i salen. Ev. stökighet och förstörelse måste markeras och följas upp av den lärare som använt salen för elever.

Miljöutbildning genom Absolicon

Absolicon bjuder in till miljöutbildning lördag den 14/4 med bland annat meterolog Pär Holmgren. Skolan kommer att få några guldbiljetter där allt ingår (inkl mat) – först till kvarn gäller. Läs mer här: http://www.absolicon.se/absolicondagen/

Vänd er till Johan – han kommer att få ”Guldbiljetterna”. Om ni väljer att gå på detta kommer ni att få komptid timme mot timme.


Att fira

 • Eleverna har gjort fantastiska knivar i slöjden (åk 9)

Knivar


A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid – se Sjökortet v.12.

 

A-lag

V.13 – A-lagstid tisdag: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete.

V.15 – A-lagstid tisdag: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete.

Ämneslag

Nu är det klart att Härnösands kommun kommer att sluta avtal med Schoolity som lärportal – läs mer här om ni är nyfikna: https://www.schoolity.com/ 

Det innebär att vi kommer att kunna lägga in rubrikmallar i lärportalen för hur LPPerna ska se ut för alla elever på skolan inför hösten. Det innebär att vi behöver följa upp, utvärdera och revidera de rubriker vi har i vår LPP-mall idag. Detta ska göras på ämnesmötestiden v.13 och/eller v.15 (Ni använder så mkt tid ni tycker att ni behöver dessa veckor.). Ert uppdrag i ämnesgruppen är alltså att diskutera och ge förslag på vilka rubriker ni vill ha och förändra inför nästa läsår. Utifrån era förslag kommer skolledning och spec.-gruppen att revidera våra nuvarande rubriker.

Respektive ämneslag skriver ett protokoll med era förslag till revidering som mailas senast fredag v.15 till Erik J.

V.13 – Ämneslagstid: Möte i ämnesgruppen – revidering av LPPer

V.15 – Ämneslagstid: Möte i ämnesgruppen – revidering av LPPer


Att göra på mentorstid

Genomgång av skåpnycklar för alla elever

Alla mentorer ska skriva upp skoskåps- och elevskåpsnr för alla elever på de listor ni mentorer fått i era fack. Eleverna byter ibland skåp utan att säga till – och det är viktigt att vi i skolan har kolla på vilka skåp eleverna har. Se listor i facken och enkel instruktion om skåpnycklarna i mailet om detta Sjökort.

Brukarundersökningen – mycket viktigt att alla elever gör den!

Under v.13 och v.15 ska tid avsättas för att eleverna i åk 8 ska göra brukarundersökningen. Under v. 13 till v. 16 kan eleverna i åk 7 och åk 9 göra det.

För åk 8  – se information i mailet för detta Sjökort.

För åk 7 och 9 så kommer eleverna att få ett personligt mail från Incito till sin skolmail – mailet kommer någon gång under v.13.

För åk 9 – gå igenom tider för teater under onsdag och torsdag – se ovan

 


Veckans tips 

Vi väljer hur vi möter utmaningar och motgångar:

Bland det viktigaste vi kan ge eleverna är ”grit” – ett driv – uthållighet – beslutsamhet – ”djävlar anamma” – tåga – om vi och våra elever tog sig an sina skolutmaningar på det här sättet skulle vi nog ha en annan skola i Sverige:


Detta händer under veckan (v.13)

 • Mån – 14:00-15:00 forts MBL11 ang ersättning nationella prov. Ansvar Skolledningen
 • Tis – 08:00-12:00 – Emil Pettersson från UNF informerar elever i Ljushallen.
 • Tis – 10:00-12:00 – Yrkesmässa på Parkaden för åk 8 Ansvar undervisande lärare vid tillfället.
 • Ons – till och med fre v.15 – Erik Ledig Johan V. Tf.
 • Ons – 10:00-11:00 – teater på gymnasiet för 9A Ansvar undervisande lärare vid tillfället.
 • Ons – 13:00-14:00 – teater på gymnasiet för 9B och 9D Ansvar undervisande lärare vid tillfället.
 • Ons – 15:40-17:00 Tid för att fylla i mitterminsuppföljning samt F-varningar Ansvar respektive ämneslärare.
 • Tors – 13:00-14:00 – teater på gymnasiet för 9C och 9E Ansvar undervisande lärare vid tillfället.

Detta händer under veckan (v.15)

 • Hela veckan PRAO åk 8 – 8 C och D
 • Tis – 15:20-16:20 – Handledning all resurspersonal Ansvar Marie B och all resurspersonal.
 • Ons – 08:00-12:00 – Nationella prov i No för åk 9 Ansvar Alla No-lärare samt skolledning.
 • Ons – 15:40-16:30 Konf.tid – Kort info, tid för egen planering. Ansvar Skolledning

Planering framåt

 • V.14 – PÅSKLOV!!
 • v.15-16 – Ämneslärare ska fylla i överlämningsmaterial för elever som ska till IM (med vissa undantag) – de som berörs kommer att kontaktas av Spec.gruppen.
 • V.17 – Besök från Sydafrika 23-26/4 (de kommer på kvällen den 23:e och åker på morgonen den 26:e)
 • V.18 – Tors. Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

 

Kunskapstörst
På vår skola visar vi nyfikenhet och lust att lära. Var och en tar personligt ansvar för att göra det bästa av sina egna förutsättningar.
Vi jobbar med olika arbetssätt, tar tillvara varandras kunskap och ger varandra feedback som hjälper oss till fortsatt utveckling.
Vi visar tillit till allas förmåga att lära genom att möta andra där de är och intresserar oss för varandras lärande. Detta ger oss goda förutsättningar att inspirera och stötta.
Vi är stolta över att lyckas.

Beteenden
• Gör ditt bästa
• Efterfråga feedback
• Ge feedback
• Fira framgångar

Sjökortet v12 – 19-23/3

Sjökortet1

Allmän information 

Sydafrikabesök – att göra på mentorstiden

sydafrika

Den 23-26/4 kommer 16 elever och 4 lärare från Cornwall Hill Collage i Sydafrika att besöka oss på Hedda Wising. Vi hoppas detta kan leda till ett långsiktigt samarbete och kanske ett utbyte på sikt.

Inför detta behöver vi värdfamiljer för eleverna. Peppa och prata med era elever om detta på mentorstiden. De som är värdfamiljer / värdelever kommer även att  vara med på de aktiviteter som vi genomför med besökarna under de två dagar de är här (om man som elev inte har någon examinationman måste ta). Läs om föreslaget programinnehåll på hedda undervisning.com Där finns även en länk för att göra en intresseanmälan för värdfamiljskap. Det är deadline för intresseanmälan måndag v.13  – 26/3.

De elever som är värdelever kommer att ha större chans än övriga att följa med till Sydafrika om det blir en mindre testresa redan under nästa läsår. Vi jobbar på att det ska bli det – men det är ännu inte klart.

Alla mentorer ska även maila ut info till alla föräldrar om detta – bifoga då länken till informationen: https://heddaundervisning.com/2018/03/16/vardfamiljer-for-elever-fran-sydafrika-sokes-mellan-23-4-och-26-4/ 

Mitterminsuppföljning deadline torsdag v.13

I mailet med länken till det här Sjökortet finns underlagen för att fylla i mitterminsuppföljningen. Klicka på länken för att fylla i – mycket viktigt att ni utgår från bifogade PDF-listor med eleverna så att ni markerar rätt elev på rätt rad.

Utöver den tid ni själva väljer att göra detta så ska ämnesmötestiden v. 12 och A-lagstiden och konf.tiden v.13 användas till detta tillsammans med att skriva F-varningar. Torsdag v.13 är det definitiv deadline.

Brandutbildning för elever i åk8 – vi ber om ursäkt för den sena informationen

Räddningstjänsten vill komma ut och ge brandutbildning till alla elever i åk 8. Den tid som passar med dem utan att krocka med andra aktiviteter / examinationer är nu på måndag och tisdag. Brandutbildningen är 60 min i Gradängsalen O117. Tider för resp klass enligt följande:

 • Måndag 2 klasser. 8C 10.00 -11.00. 8B: 13.05 – 14.05.
 • Tisdag 2 klasser. 8A 10.50 -11-50. 8D 13.20 -14.20.

Diskussionsuppgift för all resurspersonal (inkl A-lag åk9)

Förra veckan diskuterade A-lag 7 och 8 vilka möjliga arbetsuppgifter de kan tänka sig ett utvidgat resursuppdrag där mentorskap ingår kan innebära. Nu vill vi ha in samma input från er som arbetar som resurspersonal på skolan. Maila Erik och Johan vad ni kommer fram till.

 


Att fira

 • Allt klotter på skolan är bortstädat – nu ser vi tillsammans till att det får förbli så!!
 • Genomförandet av det nationella proven rullade på bra!!

A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid

I enlighet med vår gemensamma GAP-analys gäller följande för hur tiden ska disponeras på A-lagstid på tisdagar och ämneslagstid:

 • 2/3 (ca 40  min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Lärafrågor = pedagogiska frågor såsom arbetsmetoder, diskutera anpassnings- och inkluderingsfrågor, dela idéer/upplägg/planeringar, pedagogiskt samarbete kring undervisning, etc.
 • 1/3 (ca 20 min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Görafrågor = planeringsfrågor och praktiska göromål såsom planering av provtider, salsförändringar, materialbehov/beställningar, bokning av studiebesök, etc.

Vad som är vad och var ni kommit fram till ska framgå av resp. A-lags/ämneslagsanteckningar/protokoll som ska skickas till Erik och Johan. Ansvar för att detta hålls har den som leder resp. möte.

A-lag

A-lagstid tisdag: Möte i A-laget.

Ämneslag

Enskilt arbete – fokus F-varningar och Mitterninsuppföljning


Att göra på mentorstid

Sydafrikabesök

Informera om Sydafrika-besöket 23-26/4 och att vi behöver värdfamiljer (se ovan).

Skicka hem informationen till alla föräldrar – skicka länken som nämns ovan.

Brandutbildning för åk 8

Informera era elever om brandutbildning mån och tisdag – se tider för resp klass ovan.


Veckans tips 

PreziPrezi – ett bra gratisverktyg för mer variationsrika och flexibla digitala presentationer. Här är ett exempel på när vi skulle presentera skolans trygghetsarbete och värdegrund utåt (länken går inte att öppna i ipad eller iphone utan konto hos Prezi – men det funkar utmärkt på PC eller appledator):

http://prezi.com/conxn5dp6tgs/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

Varför använda Prezi?


Detta händer under veckan (v.12)

 • Mån – 10:00-11:00 – Brandutbildning 8C Ansvar undervisande lärare vid tillfället
 • Mån – 13:05-14:05 – Brandutbildning 8B Ansvar undervisande lärare vid tillfället
 • Tis – 10:50-11:50 – Brandutbildning 8A Ansvar undervisande lärare vid tillfället
 • Tis – 13:20-14:20 – Brandutbildning 8D Ansvar undervisande lärare vid tillfället
 • Ons – 15:40-16:30 Konf.tid – Kort info, därefter övning i ”Påtala” Ansvar Skolledning samt Marie B

Planering framåt

 • V.13 – 10:00-12:00 Tisdag Yrkesmässa åk 8 på Parkaden – mer info från SYV kommer
 • V.13 – Torsdag – deadline F-varningar och Mitterminsuppföljning.
 • V.14 – PÅSKLOV!!
 • V.17 – Besök från Sydafrika 23-26/4 (de kommer på kvällen den 23:e och åker på morgonen den 26:e)
 • V.18 – Tors. Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

Bemötande
Till vår skola är man varmt välkommen.
Vi visar att vi ser och bekräftar varandra med en positiv förväntan.
I vår skola ser vi varje individ och lyfter varandras styrkor.
Vi respekterar olikheter och står upp för allas lika värde. I våra samtal visar vi ömsesidig respekt och lyssnar på varandra.

Beteenden
• Respektera olikheter
• Bekräfta
• Ha positiv förväntan

Sjökortet v9-11 – 26/2 – 16/3

Sjökortet1

Allmän information 

Välkommen tillbaka efter lovet

Hoppas ni alla haft ett bra lov med mycket vika varvat med trevliga vinteraktiviteter med nära och kära. Nu kör vi igen i tre veckor sedan är det lov igen!

Inför medarbetarsamtalen

Vi kommer att försöka boka in alla medarbetarsamtal under v.11-13 och ser fram emot spännande och intressanta samtal med er alla. Innan dess ska alla ha fyllt i självskattningen och och eventuella önskemål om vilka frågor man vill ta upp från RUS-samtalet (viktigt så vi kan förbereda oss). För de som inte gjort självskattningen hålls inga medarbetarsamtal. Se info i mailet om Sjökortet v.9-11.

Skolråd 

Onsdag den 14/3 är det Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. Respektive A-lag – meddela Erik eller Johan snarast vila representanterna för vårterminens skolråd är.

Ökade färgkopiekostnader

Färgkopiekostnaderna har ökat dramatiskt. Med mycket goda möjligheter att dela material digitalt med eleverna borde kopieringen, i synnerhet färgkopieringen, minska istället. Viktigt att alla funderar på när färgkopiering verkligen är nödvändigt.

Viktigt att meddela varje dag man är sjuk

När man är sjuk ska man vara hemma och krya på sig – det är jätteviktigt! Men det är också viktigt att man meddelar tydligt till Agneta varje dag man är borta eller de dagar men säkert vet att man kommer att vara borta. Om man inte gör det är det mkt svårt att veta hur vi ska lösa vikariefrågan.

Välkommen till IKT-workshops med IT-pedagoger – Marlene och Björn

Efter Sportlovet kör vi igång med våra It-workshops igen på Johannesberg i lokalen Lönnen (ingång vid trafikenheten och sedan vänster). Det kommer att vara en del Office 365 och Forms, en del iPads och en del SmartBoard/Notebook pass. Nytt är också att det kommer att finnas ett pass som visar lite hur man kan jobba med flippad undervisning.

Man anmäler sig som vanligt via Insidan under Arbetsstöd -Utbildningar för Anställda -Utbildningar inom Skolförvaltningen –IT workshops. Det går också att klicka på följande länk för att komma till anmälan. https://insidan.harnosand.se/arbetsstod/utbildningarforanstallda/utbildningarinomskolforvaltningen/itworkshopparforpedagoger.4.413780bb161d894ab474bc98.html

Överlämningsinfo inför gymnasiet från v. 11 till och med v. 14

Från och med v.11 fram till måndag v.15 (9/4) ska överlämningsinformation inför övergång till gymnasiet förberedas / fyllas i. Carina, Marie och Marie fyller i den allmänna överlämningsinformationen (i dialog med mentor då det behövs) i ett blankett material. Alla ni ämneslärare kommer att få fylla i ämnesspecifik information för främst de elever som ska gå IM (med vissa undantag) i ett annat blankettmaterial. För vilka elever det gäller får ämneslärare veta av spec.

Allt materialet är nu digitaliserat för att göra det enklare och snabbare att fylla i samt lättare att följa upp. Materialet är nu ett och samma för hela kommunen. Mer information om detta inkl länkar kommer inom kort via mail.

Nya medarbetare

Från och med måndag morgon så har vi 4 nya (och nygamla) medarbetare hos oss – vi vill önska dem mycket välkomna till oss på Hedda:

 • Kalle börjar som resurs i 7D samt stöttning i mentorskapet till Tobias – till att börja med fram till sommaren.
 • Carola börjar i cafét med Erika och kommer att vara stöttning i mentorskapet till Kajsa fram till sommaren.
 • Mia börjar som resurs istället för José i 7-9B mån-ons.
 • Joakim provundervisar i Eng, Sv och BAS tillsammans med Rut, Ann-Sofi, Erik, Benjamin och Victoria, eventuellt fram till sommaren.

Att fira

Att solen är på väg tillbaka och den första dagsmejan har satt in 🙂

dagsmeja


A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid

I enlighet med vår gemensamma GAP-analys gäller följande för hur tiden ska disponeras på A-lagstid på tisdagar och ämneslagstid:

 • 2/3 (ca 40  min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Lärafrågor = pedagogiska frågor såsom arbetsmetoder, diskutera anpassnings- och inkluderingsfrågor, dela idéer/upplägg/planeringar, pedagogiskt samarbete kring undervisning, etc.
 • 1/3 (ca 20 min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Görafrågor = planeringsfrågor och praktiska göromål såsom planering av provtider, salsförändringar, materialbehov/beställningar, bokning av studiebesök, etc.

Vad som är vad och var ni kommit fram till ska framgå av resp. A-lags/ämneslagsanteckningar/protokoll som ska skickas till Erik och Johan. Ansvar för att detta hålls har den som leder resp. möte.

A-lag

A-lagstid tisdag: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete

Konf.tid onsdag: Diskutera och punkta upp vilka arbetsuppgifter och ansvar ni i respektive a-lag kan tänka er vore bra om resurspersoner kan ta över från er lärare / mentorer. Detta för att ha ett bra underlag när vi börjar skapa ramarna för de nya resurstjänsterna inför hösten.

Se till att alla punkter protokollförs och mailas i protokollet till Erik.

Ämneslag

Ämnesmötestid – möte i ämnesgruppen.


Att göra på mentorstid

Mentorer åk 9 går igenom mail från Johan med info inför nationella prov i Svenska

Alla mentorer går igenom och diskuterar förväntansdokumentet samt konsekvenstrappan. Diskutera med eleverna vad som krävs för att att alla ska följa dessa regler.


Veckans tips 

Intressant ur lärarnas tidning om vem som gör läxorna – elever eller föräldrar:

http://lararnastidning.se/vem-betygsatter-du-eleven-eller-foraldrarna/ 

läxhjälp2


Detta händer under veckan (v.11)

 • Mån – Mentorstid – Viktigt att mentorer i åk 9 informerar om nationella provet (se mail från Johan 8/3) Ansvar alla mentorer i åk 9
 • Tis – 08:00 – 11:35 Nationellt prov i Svenska – det innebär förskjutna lunchtider samt vissa förändringar i schemat för övriga. Se detaljinfo i mail från Johan som skickades tors 8/3. Ansvar lärare i Svenska samt alla involverade vakter
 • Ons – 15:40-16:30 Konf.tid – A-lagstid – se arebtsuppgifter ovan. Ansvar alla A-lag.
 • Ons – 16:30 – Facklig tid Ansvar alla lokalombud
 • Ons – Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning
 • Tors – 08:00 – 11:35 Nationellt prov i Svenska – det innebär förskjutna lunchtider samt vissa förändringar i schemat för övriga. Se detaljinfo i mail från Johan som skickades tors 8/3. Ansvar lärare i Svenska samt alla involverade vakter
 • Tors – 15:30-16:30 – Gemensam MBL19 och 11 med Wendela ang ersättning förrättning av nationella prov. Plats  – WendelaHellmanskolan
 • Fre – MBL11 och 19 lokalt, se kallelse.

Planering framåt

 • V.13 – Fredag – deadline F-varningar – ny blankett kommer under v.11.
 • V.14 – PÅSKLOV!!
 • V.18 – Tors. Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

Kunskapstörst
På vår skola visar vi nyfikenhet och lust att lära. Var och en tar personligt ansvar för att göra det bästa av sina egna förutsättningar.

Vi jobbar med olika arbetssätt, tar tillvara varandras kunskap och ger varandra feedback som hjälper oss till fortsatt utveckling.

Vi visar tillit till allas förmåga att lära genom att möta andra där de är och intresserar oss för varandras lärande. Detta ger oss goda förutsättningar att inspirera och stötta.

Vi är stolta över att lyckas.

Beteenden
• Gör ditt bästa
• Efterfråga feedback
• Ge feedback
• Fira framgångar