Sjökortet v5 – 29/1-2/2

Sjökortet1

Allmän information 

pinchos

Trevligt på Pinchos häromkvällen

Mycket trevligt initiativ att ha AW på Pichos häromkvällen!! Trevligt sällskap och god mat! Vi får hitta på mer sånt tillsammans! 🙂

Erik föräldraledig under v.5

Erik är föräldraledig under vecka 5 och Johan är tf. rektor under Eriks ledighet.

Inför kommande utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen vt2018 blir:

 • V.8 (20/1 och 21/2) för åk 9 och klass 8 A och B
 • V.9 (28/1 och 1/3) för åk 7 och klass 8 C och D

Innan samtalen ska alla ämneslärare planera in lektionstid (då eleverna i övrigt kan jobba mer självständigt) då man har individuella samtal med alla elever för att prata om deras utveckling i ämnet. Dessa samtal ska senast ske vecka 6 och 7 för de som har samtal vecka 8 och vecka 7 och 8 för de som har samtal vecka 9.

Nu är elevernas skattningsformulär uppdaterat – se här: Min självskattning och mina utvecklingsmål reviderad 180127. Det ska vara underlag vid de individuella ämnessamtalen samt förberedelse inför utvecklingsamtalen. I formuläret har två rader per ämne lagts till för eleverna att anteckna det ni kommer fram till vid samtalet (styrkor och utvecklingsområden i ämnet) samt en yta för er ämneslärare att skriva kommentarer. För att detta inte ska försvinna så ska eleverna ladda upp filen / formuläret i sin ”Inlämningsmapp” på Sharepoint – och öppna det därifrån vid varje samtal. Se kort instruktionsvideo hur och vart eleverna ska ladda upp filen. Instruktionsfilmen samt filen i sig (blanketten) ligger nu på Heddaundervisning.com. Detta kan ni göra med alla elever samtidigt på mentorstid redan v.5 eller v.6 – så det inte tar tid vid varje ämnesmöte.

Viktigt att eleverna gör detta själva – annars kan de inte skriva anteckningar (beror på behörighet till redigering i filen).

Instruktionsfilm för hur en undermapp i elevens namn skapas i inlämningsmappen samt hur de laddar upp självskattningsunderlaget.

Info om kommande brukarundersökning till vårdnadshavare

Snart ska vårens brukarundersökning ut till vårdnadshavare i åk 8 och till eleverna. Se informationsmaterial här (mer detaljinfo kommer inom kort):

Informationen till vårdnadshavare ska skickas hem – Ansvar: varje mentor

Att göra / prata om med eleverna på mentorstiden

 • Under de senaste dagarna har ett par nödutgångsskyltar/armaturer slagits sönder i skolan. Om någon har sätt något / vet något så ska de meddela Johan. Det är farligt att nödutgångsskyltar slås sönder. De är dessutom dyra – de kostar 2000-2500 kr att ersätta.
 • Se instruktionsvideo för hur man laddar upp en fil i inlämningsmappen och se till att alla elever laddar upp underlaget för utvecklingssamtalet där.

Att fira

Från A-lag åk 8.

 • Jättekul att skidåkningen på gympan har startat positivt med bra förutsättningar, snö, utrustning, mm. Inte alla skolor som kan erbjuda det!!
 • Mycket positivt att alla resurser / assar vill träffas i  motsvarande ämneslagsmöten för att utvecklas och lära av varandra. Klockrent initiativ – det är skolutveckling det!!
 • Vissa har påbörjat elev/ämnessamtalen inför utvecklingssamtalens och tycker att det varit mkt givande samtal.

A-lag 

A-lagstid tisdag: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete

A-lagstid på konf.tid onsdagAtt öka igenkänningsfaktorer, del 1 (Ann-Sofies försteläraruppdrag)

Diskussion om klassrumsplacering / möblering

Ni ska i A-lagen diskutera nedanstående frågeställningar tillsammans. Ni ska sedan individuellt svara på några frågor om hur ni ser på hur klassrummen bör vara möblerade ur ett pedagogisk perspektiv. Länk till frågorna kommer ni att få via mail av Ann-Sofie senast onsdag. Innan ni börjar diskutera ska ni ha läst texten: Om möblering i klassrum – tankar av ann-Marie Körling

Att diskutera

Hur ska vi möblera i klassrummet? I många klassrum är det bordsöar, andra har u-form, ytterligare andra har borden i rader…..

Vi ska hitta en modell för möblering i de flesta rum (undantaget de praktiska ämnena). Viktigt att ha fokus på det pedagogiska, vad gynnar elevernas lärande mest? Som inspiration kan läsas Ann-Marie Körlings tankar runt klassrumsmöblering.

Vi ska också hitta en strategi för hur eleverna sitter i klassrummet? Lottning med hjälp av spelkort, färgade lappar, siffror……

 

Ämneslag

Möte i ämneslaget – att diskutera och planera konkret åtgärd/plan för att antalet elever som riskerar F vid mitterminsuppföljningen är färre än de elever som får F vid terminsslut. Se resultaten i bifogad fil i mailet om Sjökortet v.5. Det är en samanställning av era svar kring Betyg vs Mitterminsuppföljningen. Varje ämneslag får presentera sina planer/åtgärder på konf.tid ons. v.6.


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

Quizlet

Quizlet!! Bra verktyg för att lära begrepp, ord, mm. Gratis och lätt att använda!! https://quizlet.com/


Detta händer under veckan (v.5)

 • Mån – Mentorstid – Ta upp förstörelse samt underlag inför utvecklingssamtal. Se ovan. Ansvar alla mentorer
 • Tis – 10:30-11:30 – Halva 8B till ungdomsmottagningen Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • Ons – Konf.tid 15:40 – 17:00 – A-lagstid diskutera möblering / placering i klassrum – se ovan. Ansvar resp. A-lag samt Ann-Sofie F
 • Tors – 10:30-11:30 – Halva 8B till ungdomsmottagningen Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • TorsSista dag för ansökan till gymnasiet!!

Planering framåt

 • V.6-8 – Planera in tid, ämne för ämne, för enskilda samtal med varje elev inför utv.samtalen. Ansvar alla ämneslärare
 • V.6 – Ämnesmötestid – För att ge vikarierande resurser och externa vikarier en chans att göra ett bra jobb så måste vi ha vikariepärmar. Därför ska ni på ämnesmötestid ta fram material för respektive ämne för vikariesituationer då det inte finns något inplanerat. Materialet ska finnas tillgängligt digitalt för att läggas upp på Sharepoint/heddaundervisning.com samt kunna skrivas ut till en vikariepärm. Ansvar: alla ämneslärare
 • V.6 Tis och Ons – 10:30-11:30 – Halva 8C till ungdomsmottagningen Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • V.7 Ons – Värdeskaparna kommer för att öva GAP-analys med oss. Tor – Vinterfriluftsdag – mer info kommer senare
 • V. 7 – Tors (15/2) – Vinterfriluftsdag – med info från Patrick.
 • V.8-9 – Utvecklingssamtal – se ovan  Ansvar alla mentorer
 • V.9 – PRAO för åk 8 klass A och B Ansvar Malin L

Viktigt att komma ihåg

Viktiga riktlinjer/rutiner/blanketter att komma ihåg:

Alla blanketter vi ska använda finns här på https://heddawisingskolan.com/blanketter/ 

 

Sjökortet v4 – 22/1-26/1

Sjökortet1

Allmän information 

Beskrivning av de två aktiviteter / åtgärder ni röstade fram under konf.tiden i onsdags

Här kommer de två åtgärder / aktiviteter vi röstade fram tillsammans som vi ska genomföra under våren med start från och med vecka 4:

Åtgärd 1 – Ändring av konferenstiderna

 • För att ha mer energi till positiv kommunikation – förändra konf.tiderna
  1. Onsdagskonferenserna
   • Varannan vecka konferens hela kollegiet (APT)
   • Varannan vecka a-lagstid där skolledningen styr innehållet – genom uppdrag/diskussionsfrågor
  2. A-lagskonferenserna på tisdagar
   • Varannan vecka konferens hela A-laget
   • Varannan vecka egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete
  3. Ämneslagskonferenserna
   • Varannan vecka konferens i ämneslaget
   • Varannan vecka egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete
 • Förslag till uppföljning – bättre resultat på nästa kulturenkät (mellan sportlov och påsk) än i november ht2017.
 • Genomförande hela vt2018 / uppföljning innan påsk
 • Ansvar för peppning, påminnelser och genomförande: Skolledning onsdags konf., en i varje A-lag, samt en i varje ämneslag. För A-lag och ämneslag utses de vid nästa möte.

Vår gemensamma kalender i Outlook är nu uppdaterad enligt detta – och det kommer att påminnas om här i Sjökortet varje vecka.

OBS! Den här åtgärden innebär periodvis mer information i Sjökortet alt. mail eftersom viss info inte kan tas muntligt. Det betyder i sin tur att det blir ännu viktigare att alla läser Sjökortet och kalendariet ordentligt.

 

Åtgärd 2 – Positiva rundan

 • Alla berättar något positivt som hänt under veckan
  1. På A-lagstid och ämneslagstid så börjar man varje möte med ”Positiva rundan” då alla berättar något positivt som hänt sedan förra mötet.
 • Förslag till uppföljning – bättre resultat på nästa kulturenkät (mellan sportlov och påsk) än i november ht2017.
 • Genomförande hela vt2018 / uppföljning innan påsk
 • Ansvar för peppning, påminnelser och genomförande: en i varje A-lag, samt en i varje ämneslag. De utses vid nästa möte. Den som har detta ansvar ska se till att rundan görs på alla A-lagsmöten/ämneslagsmöten, samt att lyfta minst en sak till Erik/skolledningen att ”fira” i Sjökortet.

 

Påminnelse – 2 saker att att göra på mentorstiden! 

 1. För er som inte hann göra enkäterna med era mentorselever förra veckan – gör detta senast på mentorstiden nu på måndag 22/1.
  1. Länk till elevenkät om fritidsgårdsverksamhet:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUQkEwRVYxOTMyWUxWUjBLUElSME1RU1NJRC4u 
  2. Länk till elevenkät – Uppföljning mitt i läsåret:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNElQM0gzVTdNU1RSRFc3V1FFOUFZSllPTC4u
 2. Samla in de vårdnadshavarmendgivanden för att eleverna ska få vara med i HandInHand-enkäten. Lämna de medgivanden ni fått in i mitt (Eriks) fack under måndagen.

 

Två ändringar kring sals- och rumsanvändning/bokning

 • Från och med v.4 kommer 7-9A (Grundsär) ta rummet längst in i kopiatorskorridoren för att använda som litet undervisningsrum. Grundsärs alla verksamheter har sökt och fått en hel del pengar för att anpassa undervisningsmiljöerna. Detta är ett led i den förändringen. Vi får ta del av och använda rummet när de inte har undervisning där samt när vi behöver grupprum vid muntliga nationella prov.
 • Redan från förra veckan (v.3) är grupprum N202 är upptaget på förmiddagar för en elev inkl resursperonal från Brännan för att skola in eleven i en ny skolmiljö inför att börja åk 7 hos oss till hösten.

 

Läroplanen i Wordformat – ett hjälp vid planering mm.

Se länk här till Lgr11 i wordformat. Kan vara lättare att jobba med om man ska klippa och klistra mm.  Lgr11 i wordformat

 

Kompetensprofil 

Resultatet från genomgången kring en kommande kompetensprofil har nu kommit. Jag och Johan håller på att gå igenom språket / formuleringar i den sammanställning Stefan gjorde. Den kommer inom kort att presenteras för er.


Att fira

Äntligen avslutar vi modul 1 i spec.ped.fortbildningen och kan lägga den bakom oss som en ny erfarenhet och grund för ny kompetens!


A-lag

Nu v.4 börjar vi med varannan-vecka-struktur. Denna första vecka är det A-lagstid som vanligt. (Nästa vecka är det egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete.).

Vi börjar även med att köra Positiva rundan enligt ovan. Se till att komma igång med det snabbt. Ni ska första gången utse någon som har ansvar för att rundan görs på alla A-lagsmöten, samt att lyfta minst en sak till Erik/skolledningen att ”fira” i Sjökortet.

Se till att ert A-lagsprotokoll / anteckningar skickas till Erik.

Ämneslag

Nu v.4 börjar vi med varannan-vecka-struktur. Denna första vecka är det egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbet på Ämneslagstiden som vanligt. (Nästa vecka är det vanligt ämneslag då ämnesgruppen möts).

Vi börjar även här med att köra Positiva rundan enligt ovan. Se till att komma igång med det snabbt. Ni ska även i ämnesgruppen första gången utse någon som har ansvar för att rundan görs på alla Ämneslagsmöten.


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

Skolvärlden

PAX-metoden – kan detta vara nåt att inspireras av även på högstadiet för att få mer arbetsro och ännu lugnare arbetsmiljö i skolan? http://skolvarlden.se/artiklar/pax-metoden-hjalper-lararna-till-battre-arbetsmiljo 

 


Detta händer under veckan (v.4)

 • Mån – och resten av vårterminen – Matsalspraktik för alla elever i åk8.
 • Mån – Mentorstid – De elever som inte gjort enkäterna om Fritidsgårdsverksamhet i skolan samt uppföljning mitt i läsåret. ska göra det. Samla in föräldramedgivandeblanketterna och lägg i Eriks fack under dagen.
 • Ons – Konf.tid 15:40-16:30 – Kort om senaste Kulturenkäten samt om info om input till förutsättningar för schema/tjänstefördelning inför lå2018/19 Ansvar Skolledningen
 • OnsAW – 16:30 och framåt – middag på Pinchos

Planering framåt

 • V.6 – Planera in tid, ämne för ämne, för enskilda samtal med varje elev inför utv.samtalen. Ansvar alla ämneslärare
 • V.7 Ons – Värdeskaparna kommer för att öva GAP-analys med oss. Tor – Vinterfriluftsdag – mer info kommer senare.
 • V.8-9 – Utvecklingssamtal Ansvar alla mentorer

Viktigt att komma ihåg

Vi har gemensamt kommit överens om att detta är den värdegrund vi ska arbeta utifrån på skolan – det är allas vårt ansvar att vi gör det!!

Värdegrund

Sjökortet v3 – 15/1-19/1

Sjökortet1

Allmän information 

Två viktiga enkäter att göra på mentorstid samt enkät att skicka till föräldrar

Vi följde alla upp läsåret på konf.dagarna genom att svara på en massa frågor. Nu ska elever och föräldrar få möjligheten att säga sitt om hur första halvan av läsåret varit. De ska även få säga sitt om vad de tycker om eventuell fritidsgårdsverksamhet på skolan efter skoltid (ni medarbetare kommer att få säga ert på konf.tid lite senare – vi kommer även att göra en RKA – risk och konsekvensanalys – tillsammans med skyddsombud under vecka 4).

Eleverna svarade på en del frågor under förra året om detta. Sedan dess har frågan legat i träda och nu lyfter vi den igen – med frågor baserade på förra årets svar från eleverna.

Det som ska göras är:

På mentorstid eller lektionstid v.3 eller mentorstid v.4 ska alla elever fylla i enkäterna vid punkt 1 och 2 nedan. Alla mentorer ska även skicka hem en enkät till alla föräldrar (vi lägger inte ut länken här för då är den helt öppen för allmänheten). Den länken finns i mailet om Skökortet v.3. Enkäterna öppnar mån 15/1 kl 06:00 och stänger mån 22/1 kl 23:30. Viktigt att vi får så bra svarsfrekvens som möjligt.

 1. Länk till elevenkät om fritidsgårdsverksamhet:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUQkEwRVYxOTMyWUxWUjBLUElSME1RU1NJRC4u 
 2. Länk till elevenkät – Uppföljning mitt i läsåret:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNElQM0gzVTdNU1RSRFc3V1FFOUFZSllPTC4u
 3. Länk och förklarande följetext till föräldraenkät om fritidsgårdsverksamhet finns i  mailet om Sjökortet v3 för att snarast skickas till era elevers föräldrar i era mentorsgrupper Ansvar: alla mentorer

Uppdatering (180115 kl 13:38) ang konf.tiden på onsdag

Nu är all info på plats – Vi ska följa upp det vi gjorde på konf.dagarna och vår senaste kulturanalys på onsdagens konf.tid.


A-lag och ämneslag

Se filmen med Trevor Dolan från förra veckans ”Sjökort” under A-lagstid och diskutera sedan i A-laget och ämneslaget. Finns det nåt vi alla eller ni i A-laget/ämneslaget borde göra mer av eller prova på?


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

SVT-nyheter

Intressant från SVT.nyheter om datorer i skolan. Viktigt att ta till sig nyheter och teknologin i skolan med öppet men kritiskt sinne. Bra att ha den inställningen när vi ska ta oss an de IT-direktiv regeringen har satt. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenska-skolan-i-fritt-fall-genom-digitaliseringen?cmpid=del%3Afb%3A20180114%3Asvenska-skolan-i-fritt-fall-genom-digitaliseringen%3Anyh%3Alp 

Vi måste alltid tänka att IT/IKT inte är ett självändamål utan endast ska användas när det tillför något eller förenklar vår eller elevernas arbetssituation (på sikt när vi kommit igång) samt när det ger bättre möjligheter för eleverna att få tillgång till sitt eget lärande.


Detta händer under veckan (v.3)

 • Mån – Mentorstid – Eleverna gör de enkäter om Fritidsgårdsverksamhat i skolan samt uppföljning mitt i läsåret.
 • Tis – A-lagstid  15:20-16:20 – Handledning för resurspersonal. Ansvar Marie B
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00 – Fortsatt genomgång / uppföljning av input från enkätesvar. Ansvar Skolledningen

Planering framåt

 • V.3 – Mån – mentorstid – uppföljning mitt i läsåret, bla elevens val. Se separat mail om länkar till elevenkäter.
 • V.6 – Planera in tid, ämne för ämne, för enskilda samtal med varje elev inför utv.samtalen. Ansvar alla ämneslärare
 • V.8-9 – Utvecklingssamtal Ansvar alla mentorer

Viktigt att komma ihåg

Vi har fått återkoppling efter utvecklingssamtalen att LPP:erna är efterfrågade av elever och föräldrar. Det saknas ofta LPP:er på ämnessidorna i Sharepoint. Vill man ha en genomgång / extra stöd för hur man lägger / sparar dem där måste man meddela Erik J så planeras det in snarast.

 

Sjökortet v2 – 8/1-12/1

Sjökortet1

Allmän information

Välkommen tillbaka efter ett välförtjänt jullov  

God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft ett bra jullov med gott om vila och god mat i goda vänners och släktingars samvaro. Eftersom terminen börjar och vi har konferensdagar måndag och tisdag så är det ett bantat Sjökort med fokus på vad som händer under de första dagarna.

Program för konf.dagar måndag och tisdag

Måndag 8/1

 • 08:30-09:00 Gemensam samling i gradängsalen (ansvar Erik och Johan)
 • 09:00-12:00 Tid för egen planering
 • 09:30-10:00 Fika i personalrummet
 • 10:00-12:00 Möte med MBL-grupp / skyddsombud uppföljning av fackens arbesmiljöenkät (Olle, Kristina, Britt-Marie, P-O, Lena och Johan) på Eriks rum. (ansvar Erik)
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Gemensamt program inkl fika (samling i gradängsalen – alla tar med sig datorer)
  • Ann-Sofies uppdrag presenteras (ansvar Ann-Sofie och Erik)
  • Vårterminens modul för spec.pedutbildningen presenteras (ansvar Carina BB och Lena B)
  • Uppföljning – mitt i läsåret – enkät att göra individuellt dock lite olika för olika medarbetargrupper. Se länk till enkät i separat mail. (återkoppling och vidare diskussion sker på onsdagkonf. 10/1 och prel 24/1 (ansvar Erik och Johan samt alla medarbetare).
  • Uppföljning av betyg vs mitterminsuppföljning – gruppdiskussioner – enkät att fylla i per grupp
 • 16:00-16:30 Egen tid för avrundning av dagen

Tisdag 9/1

 • 09:00-12:00 Tid för egen planering
 • 09:30-10:00 Fika i personalrummet
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-17:00 Värdeskaparna i sal N215 – Vad behöver vi för kompetenser och kunskaper för att nå våra mål? (tid för fika ingår) (ansvar Erik och Johan)

 


A-lag och ämneslag

Inga A-lagsmöten denna vecka. V.3 – Se filmen med Trevor Dolan nedan och diskutera i A-laget.

Ämneslagstid – tid för enskild planering om inte annat redan planerats av er.


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

Mycket intressant om framgångsrika skolor av Trevor Dolan. Ganska tydligt vad jag som skolledare måste bli bättre på, prioritera och lägga mer tid på. Vilka utvecklingsområden ser du att du kan fokusera på?


Detta händer under veckan (v.2)

 • Mån-tis – Se program ovan.
 • Ons – Konf.tid 15:40-17:00 – Genomgång och diskussion om Uppföljningen mitt i läsåret. Ansvar Skolledningen

Planering framåt

 • V.3 – Mån – mentorstid – uppföljning mitt i läsåret, bla elevens val. Se separat mail om länkar till elevenkäter.
 • V.3 – Tis – 15:20-16:20 – Handledning för resurspersonal
 • V.3 – Ons – Konf.tid 15:40-17:00 – forts. Genomgång och diskussion om Uppföljningen mitt i läsåret. Ansvar Skolledningen

Viktigt att komma ihåg

 • Att vi tar en dag i sänder 🙂