Sjökortet v12 – 19-23/3

Sjökortet1

Allmän information 

Sydafrikabesök – att göra på mentorstiden

sydafrika

Den 23-26/4 kommer 16 elever och 4 lärare från Cornwall Hill Collage i Sydafrika att besöka oss på Hedda Wising. Vi hoppas detta kan leda till ett långsiktigt samarbete och kanske ett utbyte på sikt.

Inför detta behöver vi värdfamiljer för eleverna. Peppa och prata med era elever om detta på mentorstiden. De som är värdfamiljer / värdelever kommer även att  vara med på de aktiviteter som vi genomför med besökarna under de två dagar de är här (om man som elev inte har någon examinationman måste ta). Läs om föreslaget programinnehåll på hedda undervisning.com Där finns även en länk för att göra en intresseanmälan för värdfamiljskap. Det är deadline för intresseanmälan måndag v.13  – 26/3.

De elever som är värdelever kommer att ha större chans än övriga att följa med till Sydafrika om det blir en mindre testresa redan under nästa läsår. Vi jobbar på att det ska bli det – men det är ännu inte klart.

Alla mentorer ska även maila ut info till alla föräldrar om detta – bifoga då länken till informationen: https://heddaundervisning.com/2018/03/16/vardfamiljer-for-elever-fran-sydafrika-sokes-mellan-23-4-och-26-4/ 

Mitterminsuppföljning deadline torsdag v.13

I mailet med länken till det här Sjökortet finns underlagen för att fylla i mitterminsuppföljningen. Klicka på länken för att fylla i – mycket viktigt att ni utgår från bifogade PDF-listor med eleverna så att ni markerar rätt elev på rätt rad.

Utöver den tid ni själva väljer att göra detta så ska ämnesmötestiden v. 12 och A-lagstiden och konf.tiden v.13 användas till detta tillsammans med att skriva F-varningar. Torsdag v.13 är det definitiv deadline.

Brandutbildning för elever i åk8 – vi ber om ursäkt för den sena informationen

Räddningstjänsten vill komma ut och ge brandutbildning till alla elever i åk 8. Den tid som passar med dem utan att krocka med andra aktiviteter / examinationer är nu på måndag och tisdag. Brandutbildningen är 60 min i Gradängsalen O117. Tider för resp klass enligt följande:

 • Måndag 2 klasser. 8C 10.00 -11.00. 8B: 13.05 – 14.05.
 • Tisdag 2 klasser. 8A 10.50 -11-50. 8D 13.20 -14.20.

Diskussionsuppgift för all resurspersonal (inkl A-lag åk9)

Förra veckan diskuterade A-lag 7 och 8 vilka möjliga arbetsuppgifter de kan tänka sig ett utvidgat resursuppdrag där mentorskap ingår kan innebära. Nu vill vi ha in samma input från er som arbetar som resurspersonal på skolan. Maila Erik och Johan vad ni kommer fram till.

 


Att fira

 • Allt klotter på skolan är bortstädat – nu ser vi tillsammans till att det får förbli så!!
 • Genomförandet av det nationella proven rullade på bra!!

A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid

I enlighet med vår gemensamma GAP-analys gäller följande för hur tiden ska disponeras på A-lagstid på tisdagar och ämneslagstid:

 • 2/3 (ca 40  min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Lärafrågor = pedagogiska frågor såsom arbetsmetoder, diskutera anpassnings- och inkluderingsfrågor, dela idéer/upplägg/planeringar, pedagogiskt samarbete kring undervisning, etc.
 • 1/3 (ca 20 min) av mötestiden i resp grupp ska läggas på Görafrågor = planeringsfrågor och praktiska göromål såsom planering av provtider, salsförändringar, materialbehov/beställningar, bokning av studiebesök, etc.

Vad som är vad och var ni kommit fram till ska framgå av resp. A-lags/ämneslagsanteckningar/protokoll som ska skickas till Erik och Johan. Ansvar för att detta hålls har den som leder resp. möte.

A-lag

A-lagstid tisdag: Möte i A-laget.

Ämneslag

Enskilt arbete – fokus F-varningar och Mitterninsuppföljning


Att göra på mentorstid

Sydafrikabesök

Informera om Sydafrika-besöket 23-26/4 och att vi behöver värdfamiljer (se ovan).

Skicka hem informationen till alla föräldrar – skicka länken som nämns ovan.

Brandutbildning för åk 8

Informera era elever om brandutbildning mån och tisdag – se tider för resp klass ovan.


Veckans tips 

PreziPrezi – ett bra gratisverktyg för mer variationsrika och flexibla digitala presentationer. Här är ett exempel på när vi skulle presentera skolans trygghetsarbete och värdegrund utåt (länken går inte att öppna i ipad eller iphone utan konto hos Prezi – men det funkar utmärkt på PC eller appledator):

http://prezi.com/conxn5dp6tgs/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

Varför använda Prezi?


Detta händer under veckan (v.12)

 • Mån – 10:00-11:00 – Brandutbildning 8C Ansvar undervisande lärare vid tillfället
 • Mån – 13:05-14:05 – Brandutbildning 8B Ansvar undervisande lärare vid tillfället
 • Tis – 10:50-11:50 – Brandutbildning 8A Ansvar undervisande lärare vid tillfället
 • Tis – 13:20-14:20 – Brandutbildning 8D Ansvar undervisande lärare vid tillfället
 • Ons – 15:40-16:30 Konf.tid – Kort info, därefter övning i ”Påtala” Ansvar Skolledning samt Marie B

Planering framåt

 • V.13 – 10:00-12:00 Tisdag Yrkesmässa åk 8 på Parkaden – mer info från SYV kommer
 • V.13 – Torsdag – deadline F-varningar och Mitterminsuppföljning.
 • V.14 – PÅSKLOV!!
 • V.17 – Besök från Sydafrika 23-26/4 (de kommer på kvällen den 23:e och åker på morgonen den 26:e)
 • V.18 – Tors. Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

Bemötande
Till vår skola är man varmt välkommen.
Vi visar att vi ser och bekräftar varandra med en positiv förväntan.
I vår skola ser vi varje individ och lyfter varandras styrkor.
Vi respekterar olikheter och står upp för allas lika värde. I våra samtal visar vi ömsesidig respekt och lyssnar på varandra.

Beteenden
• Respektera olikheter
• Bekräfta
• Ha positiv förväntan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s