Sjökortet v22 – 28/5-1/6

Sjökortet1

Allmän information 

Elevens val-listor

Det verkar som vissa av er har problem att öppna elevens val-listorna. Jag har nu bifogat listorna i en mindre tung variant i mailet med länken till detta Sjökort. Hoppas det funkar bättre att öppna nu.

Under måndagen kommer listorna upp utanför expeditionen samt som länk på heddaundervisning.com.

Schema för perioden 7/6-15/6 

Se i mailet till veckans Sjökort schema / planering inför sista veckan – det schemat kommer att gå ut till er samt elever när alla tider är helt spikade. Vi lyfte in nattvandringen för åk 7 nu på våren – inte på höstterminen. Det är för mörkt för lång tid under natten för att ha det i aug/sept – vi får göra andra grupp/teambuildingaktiviteter med åk 7 i höst.

Checklista för digitala klassrum

Börje N har lämnat en checklista i er fack för att ni ska fylla i så att han kan komplettera / laga sådant som måste fixas i era klassrum (hemklassrum). Gör detta innan sommaren så att eventuella brister kan åtgärdas inför höstterminen.

Återlämning av datorer för åk 9

Precis som förra året ska eleverna i åk 9 lämna tillbaka sina datorer innan de slutar skolan. Återlämningen kommer att planeras och arrangeras av Börje N och det är viktigt att alla elever och vårdnadshavare i åk 9 har läst informationen om återlämningen som finns på Heddaundervisning.com  https://heddaundervisning.com/2018/05/24/aterlamning-av-elevdatorer-ak-9/

Alla mentorer i åk 9 ska ta upp det på mentorstid samt skicka/maila påminnelser till vårdnadshavarna snarast.

Information om maten under elevens val

Kontakta Lena Ö i köket senast tisdag 29/5 om hur ni vill lösa maten under elevens- valdagarna så att hon kan förbereda allt för er.

Tjänstefördelningar

När ni har tittat på de tjänstefördelningar ni fått i era fack – meddela Johan och Erik J om det är några frågor eller något som kan ändras för att ytterligare renodla årskursarbetslagen. Se instruktion från sjökortet v.20 och 21.

Planering av konferensdagar i juni

Under de närmaste dagarna kommer Erik och Johan att planera programmet för konferensdagarna i juni. Det gäller både er som är med på konferensresan och er som blir kvar här hemma. Om ni har några önskade programpunkter så meddelar ni Johan eller Erik snarast.

 


 A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid – se Sjökortet v.12.

A-lag

V.22 – A-lagstid: Möten i resp. A-lag. Följa upp det ni föresatt er att göra i enlighet med GAP-analyserna. Viktigt att det görs innan sommaren.

Ämneslag

V.22 – Ämneslagstid: Egen planering / möjlighet till fritt samarbete


Att göra på mentorstid

Några saker som ska hinnas med (en för åk 7, två för åk 8 och 9 och tre för åk 9):

 1. Påminna eleverna om att anmäla sig till sommarskolan – se mail med mer detaljer från Erik J från ons den 23/5. Gäller åk 8 och 9.
 2. Alla elever ska göra en incitoenkät – den ni gjorde i onsdags. Om någon av er medarbetare inte gjorde den då kan ni göra den då eleverna gör den.
 3. Alla elever i åk 9 ska lämna in sina datorer sista veckan. Det är mycket viktigt att alla elever (och vårdnadshavare) har läst informationen på heddaundervisning.com om återlämningen – läs mer ovan och gå igenom det med eleverna.

Veckans tips 

Ted

Mycket intressant om hur vårt språk påverkar hur vi tänker – kan vara viktigt i alla yrken – men särskilt som lärare: https://youtu.be/RKK7wGAYP6k 


Detta händer under veckan (v.22)

 • Mån. 13:00-13:45 – Info för ALLA årskurser/elever om sexuella trakasserier på Teatern – lett av soc. och polisen.  Efter informationen på Teatern återgå alla som har lektioner efter 14:00. Ansvar resp. undervisande lärare vid tidpunkten.
 • Ons – 15:40-17:00 konf.tid. Mer info kommer. Ansvar Skolledningen

Planering framåt

 • V.23 – Mån-tis – klass 9E är i Aspnäs.

Viktigt att komma ihåg

Personligt mod

På vår skola har vi mod att utmana och att anta utmaningar som leder till utveckling. Genom detta växer självkänslan och den inre tryggheten. Mod handlar även om att ha höga förväntningar på sig själv och andra.
Vi har modet att vara oss själva och att växa som människor.
Vi vågar visa vad vi står för och agera som tydliga förebilder.

Beteenden
• Låt dig utmanas
• Påtala
• Agera förebild

 

 

Sjökortet v20 14/5-18/5

Sjökortet1

Allmän information 

Elevens val

Nu ligger alla era elevens val-förslag ute på heddaundervisning.com (inkl länk till anmälningsformulär) så att eleverna kan göra sina val. Se till att eleverna gör sina val under veckan – företrädesvis under mentorstiden – måndag. Viktigt att ni talar om för eleverna att inte gardera sig genom att göra tre likadana val – de som gör så kommer att prioriteras sist av alla och fördelas då där det finns plats.

Öppna underlaget på heddaundervisning.com genom att klicka här.

Schema inför sista veckan 

Inom kort kommer schemat för sista veckan. Tyvärr så rör ”smitingendagen” och andra skolors bokningar samt att nationaldagen är på en onsdag till det en del. Vi hoppas kunna göra en bra kombo av detta och att ni känner att det blir bra ändå. Vi vill prioritera tid för er mentorer med era klasser och vi måste ha tid för skåpstädning och återlämning av datorer för åk 9…. Vi återkommer.

Uppföljning kultur/arbetsmiljö och framgång – Incitoenkäter

Under veckan kommer en Incitoenkät till alla medarbetare och alla elever (egentligen är det 2 enkäter – men de öppnas efter varandra utifrån samma länk) – det handlar om kulturuppföljning och framgång utifrån det vi diskuterade i höstas med Värdeskaparna. De ska göras med eleverna på mentorstid v. 21 samt av alla er medarbetare. Tid för er medarbetare kommer att avsättas (dock beroende på när enkäten kommer ut) – absolut deadline är ons v.21.

Dock mkt viktigt att alla gör den. Om vi får 80% av eleverna att göra den och 90% av er medarbetare att göra den så vankas tårta till alla.

Tjänstefördelningar

Alla undervisande lärare kommer under veckan få var sin tjänstefördelning i sitt fack. Den är i högsta rad preliminär – just därför är det viktigt att alla läser igenom den noga och kontrollerar följande:

 • Undervisar ni era mentorsklasser i minst samma utsträckning som ni gör idag (gäller mentorer i kommande åk 8 och 9)?
 • Har det gjorts ”uppflyttningar” förändringar som innebär att ni mister klasser i det årskurs-A-lag ni tillhör?
 • Har det gjorts förändringar där ni ”tappat” en klass och fått en annan klass i samma årskurs?
 • Se ni möjliga förändringar för att optimera årskurs-A-lagen bättre – säg till snarast.

Meddela Erik och Johan snarast om det är nåt som verkar vara tokigt.

Ny beskrivning av tjänsterna

Vi har fått räkna om tjänsterna i timmar per år istället för minuter i veckan. Full tjänstetid för undervisning 100% inkl mentorstid är nu 1196 timmar / år. I tjänsterna är det dessutom inräknat A-lagstid 36 tim (60 min/v), 1 eller 2 x ämneslag 60 tim (2×50 min/v) och konf.tid / APT 53 tim (90 min/v). Det innebär att full tjänst (100%) med ett eller två ämneslagsmöten är på 1315/45 tim / år.

Tänk på att detta är räknat på 194 arbetsdagar (inte på 178 skoldagar) alltså inkl konf.dagar (112 tim).


 A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid – se Sjökortet v.12.

A-lag

V.20 – Möte i A-lagen: Blivande mentorer i åk7 planerar mottagandet av blivande elever till åk 7 från Geresta och Brännan.

Ämneslag

V.20 – Ämneslagstid: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete


Att göra på mentorstid

Gör valet till elevens val!! Se ovan.

 


Veckans tips 

Om ni missade Christer Fuglesang

Fuglesang inkl autograf

Gå in på heddaundervisning.com och se besöket filmat – klicka här.


Detta händer under veckan (v.20)

 • Mån – 08:00-09:50 – Överlämningsmöte för elever i behov av särskild överlämning 
 • Ons – 15:40-17:00 Kort info kl 15:40. Sedan vising av digitala läromedel – ”Schoolido” – det är bra om det finns representanter från alla ämneslag på plats Ansvar Alla ämneslag / Skolledningen
 • Tors – Teknikföreläsning för åk 8 – se tider i Outlookkalendern. Ansvar undervisande lärare vid resp tillfälle.
 • Fre – 14:00-15:00 MBL19 – se separat kallelse Ansvar Skolledningen samt resp fackombud
 • Sön – 20/5 sista dagen att fylla i material / ämnesinfo för elever som inte når målen. Viktigt för både gymnasiet och för att planera lovskolan. Tänk på att överlämningsinformationen gäller elever i åk 9.

Planering framåt

 • V.21 – Tis. Åk 8 med Barn- och fritidsprogrammet – övriga friluftsdag. Åk 6 – blivande åk 7 hälsar på på skolan.
 • V.22 – Mån. 13:00-13:45 – Info för ALLA årskurser/elever om sexuella trakasserier på Teatern – lett av soc. och polisen.

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

Bemötande
Till vår skola är man varmt välkommen.
Vi visar att vi ser och bekräftar varandra med en positiv förväntan.
I vår skola ser vi varje individ och lyfter varandras styrkor.
Vi respekterar olikheter och står upp för allas lika värde. I våra samtal visar vi ömsesidig respekt och lyssnar på varandra.

Beteenden
• Respektera olikheter
• Bekräfta
• Ha positiv förväntan

 

Sjökortet v19 – 7/5-9/5

Sjökortet1

Allmän information 

Elevens val

Nu har vi massor med bra förslag och idéer om vad vi kan göra med eleverna på elevens val. Under måndagen kommer förslag på fördelning av medarbetare att läggas ut så att ni kan gruppera er under konf.tiden på onsdag så att ni kan formulera korta presentationer till eleverna inför att de ska välja. Preliminärt kommer elevens valdagarna att läggas 7-8 och 11-12 juni. Men vi har ingen ra lösning för Smitingen-dagen eftersom det krockar med andra skolor de dagar vi kan… Vi spikar detta innan den här kortveckan är slut – ni får besked på konf.tiden.

Om ni vill se hur vi presenterade elevens val inför elevens-val veckan i dec – läs här: https://heddaundervisning.com/2017/11/

Aktivitetsdag den 22/5 – mottagande av blivande åk 7-elever

Aktivitetsdagen den 22/5 då åk 7 och 9 har friluftsdag och åk 8 är med Barn- och fritidsprogrammet så kommer blivande elever till åk 7 till skolan för att ses i sina nya klasser samt träffa sina nya mentorer. Tid för detaljplanering för mentorerna görs bla på A-lagstid på tisdag 15/5.

Vi tänker oss ett program med de nya klasserna mellan 08:30 och fram till lunch. Vad jag har förstått har det sett olika ut om det ätits lunch tillsammans tidigare år eller om det avslutats innan lunch.

Nya busskortsregler för skolungdom från 1 juni – gratis för alla mellan 7 och 19 år

Läs mer om förslaget här: Busskort


A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid – se Sjökortet v.12.

A-lag

V.19 – Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete

Ämneslag

V.19 – Ämneslagstid: Möten i ämneslagen för de som har ämneslagstid mån-ons.


Att göra på mentorstid

Om ni inte gjort det nyligen så är det lämpligt att gå igenom frväntansdokumentet och konsekvenstrappan med eleverna. Hitta materialet här (heddawisingskolan.com/rutiner och riktlinjer/värdegrund, likabehandling…:  https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/02/fc3b6rvc3a4ntansdokument.pdf

Ta även upp med alla att nya busskortsregler gäller – se ovan.

Mentorer i åk 9 kan meddela att avslutningsfesten är spikad till onsdag 13/6 på First Hotel (ga. Stadt). poängtera att det är en avslutningsfest – inte en bal!!


Veckans tips 

Intressant om ungas mående – vi kanske ska ha mer radikala regler kring mobilerna?

Vi måste nog fråga oss hur vi kan göra elevernas skoldag bättre utifrån intryck och stress genom  mobiler mm. Intressant läsning: https://www.svd.se/det-ar-nog-inte-skolan-som-far-unga-att-ma-daligt 

 


Detta händer under veckan (v.18)

 • Mån – 08:00-12:00 Nationellt prov i Ma. Ansvar resp Ma-lärare samt alla som är inblandade i vaktandet.
 • Tis – 15:20-16:20 Handledning för resurspersonal. Ansvar Marie B
 • Ons – 08:00-12:00 Nationellt prov i Ma. Ansvar resp Ma-lärare samt alla som är inblandade i vaktandet.
 • Ons – 09:00-11:00 – Christer Fuglesang i Sigma för åk 8. Ansvar respektive undervisande lärare vid tidpunkten.
 • Ons – 15:40-17:00 Kort info kl 15:40. Sedan planeringstid / formulering av elevensval-aktiviteter. Ansvar alla som är inblandade i elevens val, särskilt de som har det i sin tjänst. Mer info i separat mail.

Planering framåt

 • V.20 – Mån. överlämningsmöte för elever i behov av särskild överlämning från Geresta och Brännan.
 • V.20 – A-lagstid: Blivande mentorer i åk7 planerar mottagandet av blivande elever till åk 7 från Geresta och Brännan.
 • V.20 – Sön. 20/5 sista dagen att fylla i material / ämnesinfo för elever som inte når målen. Viktigt för både gymnasiet och för att planera lovskolan.
 • V.21 – Tis. Åk 8 med Barn- och fritidsprogrammet – övriga friluftsdag. Åk 6 – blivande åk 7 hälsar på på skolan.

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

 

Dynamiskt engagemang

På vår skola visar vi ett positivt och varmt engagemang i varandra och i skolan. Vi visar vilja att hjälpa till och genom personliga insatser göra skillnad idag och för framtiden.
Vi inbjuder alla till delaktighet för att göra skolarbetet inspirerande och meningsfullt.
Vi för skolan ut i omvärlden och omvärlden in i skolan. Vi eftersträvar arbetsglädje och en kreativ miljö, där nyfikenhet och skapande lockar allas engagemang.
I vår skola vill ungdomar och vuxna vara och verka.

Beteenden
• Visa engagemang
• Hjälp till
• Bjud in till delaktighet

Sjökortet v18 – 2/5-4/5

Sjökortet1

Allmän information 

Elevens val

Nu har era förslag sammanställts och en webenkät skapats för att ni ska få välja var era kompetenser passar bäst. Utifrån detta kommer vi inom kort att gå ut till eleverna för att göra val. Se länk till enkät i mailet för detta sjökort. Ni kommer att få tid att fylla i denna på konftiden på onsdag.

Uppsamling nationellt prov engelska

Uppsamling för elever som missat NP i eng på gör det på torsdag morgon. Tider:

 • 08:00-11:20 för läs och hör
 • 08:00-10:00 för skrivdelen

Detta rör max 20 elever. Salar anslås på info-TVn.

Resursupplägg inför nästa läsår

Förslaget som skickats ut gäller endast resursuppdraget – den sista rubriken ”Arbetsuppgifter och ansvar för undervisande lärare eller mentor med lärarbehörighet” är endast delar av det som på sikt bör bli en beskrivning av mentors och undervisande lärares arbetsbeskrivning.

Den såväl som resurspersonens uppdrag måste förhålla sig till läroplanens beskrivning av skolans och lärares, samt övriga som jobbar i skolans uppdrag.

Om ni har input eller frågor kring detta så maila Erik snarast – det kommer att kallas till MBL inom kort därefter kommer annons att gå ut.


Att fira

Valborg

Vi firar vidare att våren är här efter en lååång vinter…..


A-lag och ämneslag

Ramar för A-lags och ämneslagstid – se Sjökortet v.12.

A-lag

V.18 – Ingen A-lagstid.

Ämneslag

V.18 – Ämneslagstid: Egen planeringstid / möjlighet till fritt samarbete


Att göra på mentorstid

Ingen mentorstid denna vecka.


Veckans tips 

Faktiskt.se

Faktiskt.se  – faktagranskning och källkritik när det är som bäst. Bra att utgå ifrån i många ämnen. Läs mer här: https://www.faktiskt.se/ 


Detta händer under veckan (v.18)

 • Ons – JOBI skor besöker skolan – personalrummet.
 • Ons – 15:40-17:00 Kort info kl 15:40. Ta med datorer för ifyllning av enkät inför elevens val. Infon gäller resursuppdraget och därför är det viktigt att all resurspersonal är med vid informationen (som blir kort). Ansvar skolledningen
 • Tors – Upplevelseverkstad för åk 8 –  8A och 8C 09:00-11:30, 8B och 8D 12:30-15:00. Ansvar respektive undervisande lärare vid tidpunkten.
 • Tors – Skolråd mellan 18:30 – ca 20:00. A-lagsrepresentanter ska väljas Ansvar resp A-lag samt skolledning

Planering framåt

 • V.19 – Mån. NP i Ma
 • V.19 – Ons. NP i Ma
 • V.19 – Ons. Besök av Christer Fuglesang i Sigma för åk 8.
 • V.20 – Mån. överlämningsmöte för elever i behov av särskild överlämning från Geresta och Brännan.
 • V.20 – Sön. 20/5 sista dagen att fylla i material / ämnesinfo för elever som inte når målen. Viktigt för både gymnasiet och för att planera lovskolan.
 • V.21 – Tis. Åk 8 med fritidsprogrammet – överiga friluftsdag. Åk 6 – blivande åk 7 hälsar på på skolan.

Viktigt att komma ihåg

Vår värdegrund

Gemensamt arbete
Vi varierar arbetsformer så att alla kan delta aktivt genom att dela erfarenheter, bidra och stötta med idéer.
Vi har en helhetssyn i alla beslut och diskussioner. Våra förslag är fördelaktiga för hela skolan.
Vi fokuserar på gemensamma mål och följer fattade beslut. Ett bra samarbete bygger på att vi håller det vi lovar. Det skapar trygghet, tydlighet, stabilitet och delaktighet.
Oss kan man lita på.

Beteenden
• Bejaka idéer
• Gör fördelaktiga val
• Var lojal