Sjökortet v41 – 8/10-12/10

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Skolinspektionsenkäten
 • Info om meddelande till föräldrar i fredags
 • Lars Johansson informerar mentorer åk 8 om LUPP-undersökning – (adress till elever att utgå ifrån här – öppnas mån morgon: mucf.se/harnosand13-16ar)
 • Skyddad identitet
 • Tid på mentorstid för att fira idrottsframgångar – alla i ljushallen
 • Övriga frågor

Skolinspektionsenkäter – elever och vårdnadshavare åk 9

Under vecka 40-42 ska alla elever och vårdnadshavare i åk 9 svara på Skolinspektionens skolenkät 2018.

Mitterminsuppföljning / Prognoser / F-varningar

Nu öppnar vi möjligheten att börja fylla i mitterminsuppföljningen – vilket kommer att göras i ”Prognosverktyget” i Schoolity. Genomgång av detta på konf./IKT-tiden på onsdag. Se även film nedan hur man gör: https://harnosand-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jaek_hsd_harnosand_se/EcUI_KH9569Ih4doreNH594B7Dt2_jVd9_hYEQSaCsl_hg?e=sAVQ8g  

Detta betyder att F-varningar kan börja förmedlas / skrivas. Viktigt att ni i handlingsplanen skriver vad du som lärare / skolan ska göra för att ge stöd till eleven för att klara målen. Läs rutin för F-varningar om du är osäker – här står även de datum som gäller för resp. årskurs. https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/03/rutin-fc3b6r-f-varning.pdf

Ljudutjämningssystem

Nu har vi i stort ljudutjämningssystem i alla klassrum där behov finns (endast något enstaka undantag). Dessa ska dock användas där det är utplacerade. Det finns generellt sett behov i de klasser som är i de klassrum där ljudutjämningssystem finns.

Skolråd

På onsdag nästa vecka – 17/10 – är det skolråd. Representanter för resp A-lag ska vara utsedda. Förslag till agenda:

 • Lärare och skolledning beskriver läget på skolan idag.
  • Reflektion/återkoppling från föräldrar
 • Nya upplägg kring skolstart och de första veckorna.
 • Stramare policy kring ledigheter.
 • Resursernas nya uppdrag och en första uppföljning.
 • Rekrytering och personalsituation.
 • Lärportal och digitala läromedel (Schoolity och Gleerups).
 • Övriga frågor.

Medarbetarenkät

I samband med att medarbetarenkäten kommer ut ska vi även se till att arbetsmiljö/stressenkäten kommer ut via incito. Mängden enkäter är nu mkt stor och vi har tillsammans med MBL-gruppen beslutat att vi ska försöka hålla ihop enkäterna så att ni gör fler på en gång men vid färre tillfällen (om vi nu måste göra alla?).

Om ledigheter

Nu har förtydligande information gått ut till alla föräldrar ang ledighet. Informationen finns på såväl Heddaundervisning.com som i Schoolity.

Läs här: https://heddaundervisning.com/2018/10/07/ledigheter-utanfor-loven/


 A-lag, ämneslag och resurshandledning


Att göra på mentorstid

 • Åk 9 ska göra skolinspektionsenkäten.
 • Åk 8 ska göra LUPP-undersökning
 • Ta upp med alla, i synnerhet åk 7, att alla är varandras skolmiljö – alla ansvarar för varandras trygghet se Schoolity info direkt i mailet om Sjökortet.
 • Alla elever måste påminnas om informationen på Heddaundervisning.com – främst examinationskalendern.

Veckans tips 

Intressant debattartikel i Aftonbladet ”Dina barn har faktiskt också skyldigheter” – Hur ska vi förhålla oss till detta och ändå följa våra styrdokument? https://www.aftonbladet.se/a/n8llB 


Detta händer under veckan (v.41)

 • Hela veckan –  Förberedelser medarbetarsamtal skickas ut. Ansvar Skolledningen.
 • Ons – 09:30-12:00 – 9A och 9B utprovar nationella prov. Ansvar resp. Sv-lärare
 • Ons – 11:00-13:00 – Idrottsgymnasieinfo i Ljushallen.
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tid – IKT: För alla – Workshop med genomgång av boka möten samt prognoser / mitterminsuppföljning, därefter valbar workshop. Se valen nedan. (finns andra önskemål inför workshopen – meddela Erik J) Ansvar Superanvändare och Schoolitypiloter.
 • Tors – 11:00-12:00 prel tid för RKA. Ansvar: Skolledningen / Skyddsombud

Workshop v41


Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Tänk på att vi som jobbar i skolan är viktiga – se följande elevsvar på frågan ”Vilka yrken tycker du måste finnas?” 🙂

Viktiga lärare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s