Sjökortet v11 – 11/3-15/3

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Fira framgång ang ogiltig frånvaro och minskad förstörelse
 • Datorer tillbaka till elever i åk 7
 • Instruktioner till de som ska vara med och hålla i och vakta NP under tisdagen / torsdagen
 • Övriga frågor

Datorer tillbaka till elever i åk 7 – de är nu inte längre administratörer på sina datorer

Alla elever i åk 7 som lämnade in sina datorer innan lovet har fått dem uppdaterade. Mentorerna tar med sig datorerna till mentorstiden (Börje och Simon delar ut dem till er direkt efter mötestiden mån morgon). Datorerna är nu uppmärkta med namn på framsidan.

För eleverna är det bara att trycka på ”Annan användar”e i vänster nedre hörnet och sedan trycka på wifi symbolen i nedre höger hörn (bild nedan) och välja nätverk: HKOM och sedan klicka anslut.

Nätverksymbolen

Sedan är det bara att skriva in sin mail och lösenord – samma som tidigare.

Elever som har haft lånedatorer ska uppsöka Börje på måndags morgon efter mentors tid för att få låna en dator igen. DE får inga utdelade till mentorstiden.

Börje kommer även lägga ut den info som behövs på infoskärmarna.

De elever som inte lämnade ifrån sig sina datorer innan lovet måste göra det snarast. Se namnen på de eleverna i mailet om Sjökortet.

Fusk – elever fotar av prov

Vi har fått veta att elever fotar av prov och delar med andra elever. Detta gäller No i åk 8 – men kan även vara andra ämnen och årskurser där eleverna har samma examinationer mellan klasserna.

Viktigt att eleverna inte har mobiler på proven samt att man varierar examinationsfrågorna.

Studiehandledarens roll och uppdrag

I dagsläget har vi bara en studiehandledare som jobbar hos oss på heltid – Hanan som stuidehandleder på arabiska. Vi håller på att formulera hennes uppdrag mer formellt (kommer inom kort), men det är viktigt att hon får möjligheten att ge den handledning hon kan. Det kan innebära att:

 • Översätta material
 • Översätta talad svenska
 • Förklara och beskriva begrepps betydelse på modersmålet
 • Se över och översätta instruktioner etc.
 • Stötta elever i förståelsen av uppgifter och examinationer (eleverna måste svara själva)

Som studiehandledare vet man gränserna mellan vad som är instruktion / förklarande översättning och vad som är förklaring och faktahjälp.

Nationella prov i Sv v.11

Tisdag: Proven startar 09:00 (eleverna börjar dagen då) och lektionerna startar igen enligt nedan.

Lektioner startar för
9a    13.55 So
9b    slut för dagen 12.50
9c     14.05 Ke
9d     13.50 SL

Torsdag: Proven startar 09:00 (eleverna börjar dagen då) och lektionerna startar igen enligt nedan.

Lektioner startar:
9a  Sv kl 14.10
9b Ke kl 14.10
9c Ma kl 14.10
9d Bl kl 14.10

All övrig information har gått ut via mail till de som berörs.

Planering inför nationella prov i Kemi 

Under v.13 är det nationella prov Lab i Kemi. Det innebär vissa salsändringar då alla labbar sker i N210. Se salsschema nedan.

Salsbyten NP kemi vt2019

Rättning av nationella prov ska fördelas och rättas anonymt

Rättningen av skrivdelarna på nationella proven (oavsett ämne) ska fördelas mellan alla som undervisar i resp ämne. Proven sak dessutom anonymiseras. Antingen sker detta genom att proven läggs in i dugga eller så görs det genom att vi genererar en kod. Om man vill ha jälp med genereringen av kod prata med Mattias M eller Erik J.

Resursuppdragen ska följas upp genom enkät 

På konftiden denna vecka ska resursuppdragen följas upp genom att alla som har resursuppdrag samt undervisande lärare och EHT ska fylla i en enkät. Det görs på konf.tiden på onsdag – ta därför med dator.

Utvärdering av Gleerups – elevenkät

På mentorstiden vecka 11 och 12 ska Gleerups digitala läromedel utvärderas av alla elever. Förslagsvis 8A-B samt 9A-D vecka 11 samt åk 7A-D och 8C-D vecka 12. Länk till utvärderingen läggs ut i Schoolity – en enkät per årskurs.

Viktigt!! Det är en omfattande utvärdering med många frågor som öppnas allteftersom beroende på hur man svarar (följdfrågorna ser olika ut beroende på föregående svar). Förklara detta för eleverna. Från att de svarat på fråga 5 så ser det olika ut – men alla ska svara på alla frågor som kommer upp på skärmen. Viktigt att alla lägger ordentligt med tid på enkäten – den tar ca 30-40 min att svara på.

Sydafrika resenärer

Sydafrika vt2019

På fredag 15/3 kl 15:00 så lyfter planet från Arlanda mot Johannesburg via London. Tillbaka på svensk jord igen 29/3 kl 10:45. De som åker är:

Elever:

Alva Wisén Grahl Klass 8A
Ebba Rydja Klass 7D
Ellen Mattsson Klass 9D
Emma Mårskog Klass 9D
Harriet Olsson Klass 9C
Hilma Ahlberg Klass 7A
Ida Hermansson Klass 9C
Joline Östman Klass 7D
Jonathan Rasmusson Klass 9D
Joost Huig Klass 7B
Melker Skoglund Klass 9A
Simon Dasler Segelberg Klass 8C

Lärare/personal: Kajsa F, Tobias H, Marie B och Johan V

Lärare såväl som elever kommer att skriva blogg som läggs på Heddaundervisning.com – mer info om detta kommer.

I övrigt önskar vi dem alla en trevlig resa 🙂

Ny medarbetare – Eng

Från och med onsdag v.11 kommer David Bennett att börja som lärare i Eng. David har en gymnasielärarutbildning från Storbritannien men har bott i Sverige sedan 1999. Han tar över engelskan i åk 8 som Marie B har haft tillfälligtvis. Han är intresserad av mer jobb – gärna i matte. Vi önskar David välkommen till Hedda.

Påminnelse: Mitterminsuppföljning senast 22/3

Senast den 22/3 ska mitterminsuppföljningen av fyllas i i prognosverktyget i Schoolity


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • A-lagstid: Diskutera hur ni ska säkra att a-lagsmötesprotokollen kommer till skolledningen. Efter förra mötet kom endast protokoll från åk 8. I övrigt egna aktuella frågor.

Att göra på mentorstid

 • Till alla – dela ut biljetter till ”Ungdomsträff” på stan på lördag 16/3 – (bla i prismahuset). Biljetter ligger i era fack.
 • Åk 7 – Får tillbaka sina uppdaterade datorer. De som inte lämnade in dem ska lämna sina datorer för uppdatering. Se namn i mail om Sjökortet.
 • Åk 8 – 8C och D är på PRAO, 8A och B ska göra Gleerupsutvärdering – se ovan.
 • Åk 9 – Ska göra Gleerupsutvärdering – se ovan.

Veckans tips 

Framgångsrika skolor som lyckas utvecklas och förbättra resultat. Se gemensamt på APTn


Detta händer under veckan (v.11)

 • Hela veckan – PRAO åk 8 C och D
 • Tis – 09:00-ca12:40 Nationella prov i Sv – ses ovan. Ansvar undervisande lärare i Sv åk 9
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden: Tid för att fylla i utvärdering av Resursuppdraget samt se film om framgångsrika skolor (ovan) samt diskutera den i grupper. Övrig tid – fylla i prognoser. Ansvar Skolledningen
 • Tors – 09:00-ca12:40 Nationella prov i Sv – ses ovan. Ansvar undervisande lärare i Sv åk 9

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Det är mycket av det vi gör som visar på positiv utveckling:

 • Tydligt minskad förstörelse ht18 jämfört med ht17 – Jättebra!!
 • Halverad ogiltig frånvaro ht18 jämfört med ht17 – Kanoners!!
 • Meritvärdet gick upp för åk 9 i våras – Suveränt!!
 • Mycket mindre ”häng” i korridorer under lektionstid – Bra kvitto på ändrat arbetssätt!!
 • Vi i personalen upplever att vi samarbetar mer (enligt skattningen av framgångsfaktorerna) – tydligt steg åt rätt håll – super!!
 • Den upplevda stressen har gått ner tydligt över tid – skönt!!
 • Alla arbetar medvetet med våra utvecklingsbehov inom IKT – Klockrent!!

Jättebra jobbat allihop!! Ta detta mer er de stunder då det känns tyngre!!