Sjökortet v12 – 18/3-22/3

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Enkät resursuppdrag.
 • Drogvaneundersökning åk 9
 • Mitterminsuppföljning
 • Mattias kort info om NP och Dugga.
 • Övriga frågor

Påminnelse: Mitterminsuppföljning senast 22/3

Senast den 22/3 ska mitterminsuppföljningen av fyllas i i prognosverktyget i Schoolity. Alla undervisande lärare ska ha gjort detta i sina ämnen.

Puthagoras Quest

Torsdagen den 21/3 åker Elisabeth E med tre elever till Sandö och är med på Pythagoras Quest:

 • William Parhammar 9D
 • Emma Nilsson 9D
 •  Viktor Rönnqvist 9C

(Reserv är Nadja i 8A)

Vi håller tummarna för dem!!

Elever som avviker från lektioner

Bland vissa elever sker det allt oftare att de kommer i tid till lektionen men utan material / dator och därför sedan avviker för att hämta detta.

Sådant beteende ska alltid ses som ogiltig frånvaro och ska rapporteras i Schoolity (närvarofunktionen) under rubriken ”Avvek från lektionen”. Det går då ett SMS hem till eleven och vårdnadshavare blir medvetna om vad som sker.

Drogvaneundersökning för åk 9

Under v.12 – 14 förväntas eleverna i åk 9 göra den årliga drogvaneundersökningen. Den ska göras i pappersformat och kommer att läggas i facken – mentorer åk 9.

Eftersom det är mkt enkäter just nu (strax kommer en och ni kanske vill prata om annat med eleverna på mentorstiden v.12 så lägger lägger vi de i facken under veckan så att de kan göras under vecka 13-14. Läs noga igenom bifogade instruktioner.

Planering inför nationella prov i Kemi under v.13

Under v.13 är det nationella prov Lab i Kemi. Det innebär vissa salsändringar då alla labbar sker i N210. Se salsschema i Sjökortet v.11. Mer detaljerade instruktioner kommer att komma från Anna B under veckan.

Nu har resan startat 

Sydafrika vt2019

Efter lite strul med inställda tåg så är eleverna nu iväg på resan. De kommer alla (inkl lärare) att skriva blogg under resan. Bloggarna kan läsas här: https://heddaundervisning.com/sydafrikaresan/

Utvärdering av Gleerups – elevenkät

På mentorstiden den här veckan ka Gleerups digitala läromedel utvärderas av alla elever som inte gjorde det förra veckan. Vi har relativt god svarsfrekvens i åk 9 men nu gäller det att åk 7 och 8 gör den också. Länk till utvärderingen ligger i Schoolity.

Viktigt!! Det är en omfattande utvärdering med många frågor som öppnas allteftersom beroende på hur man svarar (följdfrågorna ser olika ut beroende på föregående svar). Förklara detta för eleverna. Från att de svarat på fråga 5 så ser det olika ut – men alla ska svara på alla frågor som kommer upp på skärmen. Viktigt att alla lägger ordentligt med tid på enkäten – den tar ca 30-40 min att svara på.


 Ämneslag och resurshandledning

 • Ämneslag – Diskutera det som kom upp kring ”Framgångsrika skolor” – filmen vi tittade på under konf.tiden. Fundera över hur ni ser på det utvecklingsbehov som så många av er lyfte: Möjlighet till möten – ska vi återgå till ämnesmötestid och A-lagstid varje vecka som vi hade fram till årskiftet 17/18, men som ni valde bort att ha då. Om inte – hur skapar vi möjligheter till samarbete?
 • Resurshandleningen leds av Malin S.

Att göra på mentorstid

 • Åk 7 och 8 göra utvärdering av Gleerups läromedel
 • Åk 9 – De som inte gjort ska göra Gleerupsutvärderingen

Veckans tips 

Skolvärlden

Läs mer om framgångsrika skolor i Skolvärlden: https://skolvarlden.se/artiklar/forskning-faktorerna-som-utmarker-framgangsrika-skolor


Detta händer under veckan (v.12)

 • Hela veckan – fram till lunch på fredag – mitterminsuppföljningen fylls i.
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden: Kort info först  – sedan tid för att fylla i mitterminsuppföljningen samt de lärare som inte fyllt i resursuppdragsutvärderingen ska göra det. Ansvar Skolledningen / alla undervisande lärare.

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Det vi gör tillsammans har större chans att bli riktigt bra än det vi gör en och en.

Till och med att misslyckas tillsammans är enklare än att misslyckas enskilt!