Sjökortet v19 – 6/5 – 10/5

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • ”Mobiltelefon på lektionstid” – hur har det gått?
 • Betygstider – gå tillbaka till era analyser / handlingsplaner.
 • Fika på mentorstid.
 • Övriga frågor.

årstider

Fira att förstörelsen har minskat

På mentorstid måndag kommer det att finnas fika att hämta i cafét till respektive klass. Sist vi ville fira att förstörelsen har minskat så hann vi inte mer än planera ett fika så tog förstörelsen fart igen. Men det verkar ha varit tillfälligt – det ser mkt bättre ut igen.

Bra jobbat av alla  – elever och medarbetare. Därför firar vi med fika på mentorstiden!! 🙂

Datorer ska blåsas om till Windows 10

Allt med IT uppdateras allt eftersom och sådant man har blir föråldrat varken man vill eller ej. Därför kommer även alla era datorer att blåsas om till Windows 10 – för er som inte har det redan. Detta kommer att ske allteftersom fram till hösten. Simon och Börje kommer att ta in datorerna för detta – det tar ca 2 tim per dator. Läs mer på insidan: https://insidan.harnosand.se/organisation/samladeinternanyheter/nyhetsarkiv/storuppgraderingavwindowsochofficepaketet.5.40b4e98d16a4af139f595bb7.html

Återkoppling av elevernas utvärdering av Gleerups läromedel

Följande tider vill jag träffa alla eleverna – 2 klasser i taget i Gradängsalen för återkoppling kring Gleerups läromedel (undervisande lärare följer med). Det är viktigt att eleverna ser att vi läser och tar deras kommentarer och feedback på allvar:

 • 7A och 7B tisdag 7/5 kl 12:10-12:40
 • 8A och 8B tisdag 7/5 kl 12:50-13:20
 • 9A och 9B tisdag 7/5 kl 13:30-14:00
 • 7C och 7D onsdag 8/5 kl 12:45-13:15
 • 8C och 8D onsdag 8/5 kl 13:25-13:55
 • 9C och 9D onsdag 8/5 kl 14:05-14:35

Om någon av dessa tider absolut inte går så återkoppla snarast till Erik.

Inför elevens val

Se Sjökortet v.18 för liggande förslag. Till dessa har tillkommit följande förslag: Cykling / MTB, Bokcirkel, Yoga, Smitingen (?), Handboll, Innebandy. Kom gärna med fler förslag.

Grovplanering sista skolveckorna

Följande datum aktiviteter är nu klara inför sista skolveckorna:

 • Tisdag 4/6 Deadline för betygssättning. Mer info kommer om detta.
 • Onsdag 5/6 Elevens val halvdag f.m.
 • Onsdag 5/6 Fotbollsmatch mellan Hedda och Wendela ca 13:30. Mer info kommer om detta.
 • Torsdag-fredag 6-7/6 Nationaldagsledigt
 • Måndag-onsdag 10-12/6 Elevens val
 • Onsdag kväll – Avslutningsfest för åk9
 • Torsdag 13/6 mentorsdag
 • Fredag 14/6 – skolavslutning. Samling på skolgården 08:40 för gemensam promenad till kyrkan. Avslutning i kyrkan 09:00-09:45. Tillbaka till skolan – samling i hemklassrummen kl 10:00-ca 11:00. Sommarlov för eleverna.
 • Måndag-tisdag 17/6-25/6 Sommarskola på Wendela.
 • Måndag-onsdag 17-19/6 konfdagar. Program kommer.
 • Tisdag 18/6 e.m. Värdeskaparna.
 • Sommarlov!!

Referensgrupp till Norrdans

Norrdans vill gärna skapa föreställningar som unga känner igen sig i, vill se och uppleva. För att göra det behöver de samarbeta med elever i rätt ålder för att det ska bli bra!

De söker en referensgrupp och tanken är att referensgruppen kommer på besök hos Norrdans alt till skolan ca 4 gånger under processen.

Dessa möten kan bestå av samtal, intervjuer, övningar och självklart visningar av hur precessen med att skapa en föreställning går till. Språket är svenska och engelska eftersom dansarna kommer från hela världen. De har tidigare samarbetat med en skola i Ljustorp, i Timrå kommun, under några år.

Det handlar om att träffa dansare och koreograf från Norrdans vid ca 4 tillfällen, 1- 3 timmar per tillfälle, under ht -19. Föreställningen kommer ses av alla elever i åk 9 se under senhösten 2019.

Om eleverna vill och det finns möjlighet så vore det toppen om de vill berätta om deras arbete för andra klasser inför föreställningen?

Info om Proxy:
http://norrdans.se/evenemang/proxy/

Första träffen med Proxy bör vara så snart skolorna börjat. Då rep-perioden inleds 05.08.2019. Därefter ca 4 möten. I allt 5 st. Räkna med att de har 90 min med oss vid varje tillfälle. Meddela Erik om ni tror att ni och era elever är intresserade

Påminnelse – A-lagsledare – intresseanmälan

Nu har beskrivningen av A-lagsledarrollen MBLats och godkänts. Därför vill vi att alla ni som är intresserade av att vara A-lagsledare i höst mailar en intresseanmälan till Erik senast torsdag den 9/4. Läs om uppdraget här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2019/04/a-lagsledarroll-efter-mbl-190415.pdf 

I korthet gäller följande ramar för uppdraget vad gäller tid och omfattning:

 • Man får antingen 4,5% av sin tjänst (alltså 4,5% mindre undervisning) om man är A-lagsledare. Eller så kan det på sikt bli det ett lönetillägg på 1500 kr/mån för den period man är A-lagsledare. Det senare är inte klart ännu.
 • Utöver detta kommer ett möte i veckan mellan alla a-lagsledare att läggas ut på 40-45 min. Den tiden tas inte från planeringstiden.

Ämneslag och handledning resurspersonal

 • Ämneslag: Det är betygssättningstider. Se över de analyser och eventuella handlingsplaner ni gjort i vinter av tidigare satta betyg – hur kommer vi tillrätta med att våra betyg är tydligt lägre än rikssnittet trots vårt elevunderlag?
 • Marie B ansvarar för planeringen.

Att göra på mentorstid

 • Hämta fika vid cafét för att fira minskad förstörelse!!
 • Påminn eleverna om att de ska få återkoppling kring Gleerupsutvärderingen på tis eller ons – se schema ovan.

Veckans tips 

Vad saknas idag för att vi ska bli bättre på detta? Vad behöver alla undervisande lärare göra – vad behöver skolledningen göra?


Detta händer under veckan (v.19)

 • Mån – heldag – Lärare i Sv samrättar NP Ansvar Rut S och Anette F 
 • Tis –  09:00-11:10 Np i So – se uppdaterat mail med planering som kom tors. 3/5 från Johan V  Ansvar lärare vi So
 • Tis – 12:10-14:00 – Återkoppling ang Gleerupsutvärdering elever – se tider ovan Ansvar Erik J
 • Ons – 12:45-14:30 – Återkoppling ang Gleerupsutvärdering elever – se tider ovan Ansvar Erik J
 • Ons – 15:00-17:00 EHM för åk 7 Ansvar Anna E
 • Ons – 15:40-17:00 Konftid. Ansvar Skolledningen
 • Tors – 09:00-11:10 Np i So – se uppdaterat mail med planering som kom tors. 3/5 från Johan V  Ansvar lärare vi So
 • Tors – 11:00-12:00 RKA – P-O, Lena, Daniel och Erik Ansvar Skolledningen

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Läs igenom våra mål och strategier  – hur tycker du att vi jobbar – är vi på väg mot våra mål?

Hedda Wisngskolans mål lå 2016/17, 17/18 och 18/19.

De prioriterade målen är de som är rödmarkerade.

 • Eleverna upplever undervisningen mer intressant för varje år.
 • Skolarbetet gör eleverna mer nyfikna för varje år.
 • Eleverna upplever att de är mer trygga i skolan för varje år.
 • Måluppfyllelsen i alla ämnen ökar för varje år.
 • Måluppfyllelsen i alla ämnen för elever som läser SvA ökar för varje år.
 • Eleverna upplever att de för varje år kan påverka sin skolsituation allt mer.

Strategier

För att nå våra mål och leva upp till vår vision har vi valt att arbeta efter följande strategier:

 • Vi samarbetar och lär av varandra genom att observera varandras praktik – för att utveckla tillsammans.
 • Alla strävar efter en öppen dialog som bygger på beröm och konstruktiv feedback utifrån en gemensamt framarbetad värdegrund mellan medarbetare såväl som elever.
 • Vi har en väl fungerande organisation på alla nivåer där alla tar sitt ansvar utifrån tydligt definierade ansvar och arbetsuppgifter samt gemensamma riktlinjer och rutiner.
 • Vi strävar efter att undervisningen följer och utvecklas efter aktuell forskning där läroplanen och ämnesplanerna är levande dokument för elever såväl som pedagoger.
 • Vi arbetar aktivt med en väl integrerad elevhälsa i den dagliga verksamheten där alla är medvetna om sina roller och ansvar i olika uppföljande och elevstärkande processer.
 • Vi arbetar systematiskt med medvetet valda aktiviteter / åtgärder och genom att följa upp och utvärdera vårt arbete med utifrån tydliga mål.