Sjökortet v20 – 13/5 – 17/5

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Elevens val
 • Skolråd
 • Eriks frånvaro under v.21
 • Övriga frågor.

Skolråd mån 27/5 kl 18:30

På måndag den 27/5 är det skolråd mellan 18:30 och ca 20:00. Viktigt att varje A-lag utser en representant till mötet. Kallelse går ut till föräldrar i skrivande stund.

Nya klasser inför åk 7

Vi har fått klassförslagen från Brännan och Geresta nu och ska klassplacera de elever som kommer från fastlandet. Utöver detta ska EHT titta på klassförslagen och utifrån överlämningarna se om vi tycker att några justeringar ska göras. I slutet av v.20 kommer ni blivande mentorer i åk 7 att få information om klasserna och på måndag den 20/5 går informationen ut till mentorerna på resp. avlämnande skola.

Efter MBL på måndag kommer info om vilka mentorspar det blir inför höstterminen i åk 7 att meddelas.

Elevens val

Nu har vi en mängd förslag att ta ställning till och sedan erbjuda. På onsdag lägger vi hela konferenstiden på att planera ämnena så att vi kan lägga ut valen innan helgen. I mailet om detta Sjökort finns en länk till ett dokument som alla kan jobba i samtidigt. Vill man lägga till beskrivningar eller lista sig som intresserad av ett ämne eller sätta in hur många elever ett ämne kan fylla så är det fritt fram.

Tjänstefördelningen

Förhoppningsvis kommer  vi kunna skicka ut en preliminär tjänstefördelning under kommande vecka. Den kommer att vara preliminär och grund för dialog om så behövs.

Eriks borta v.21

Under vecka 21 är Erik på studiebesök och seminarium i Sofia. Under Eriks frånvaro är Johan tf. rektor.

Redovisning av Sydafrikaresan i klasser och på Gerestaskolan

Under några mentorstider framöver kommer sydafrikaresenärerna att redovisa sina upplevelser för skolkamrater här på Hedda samt för elever på Gerestaskolan. Se schema för när eleverna redovisar häör på skolan samt när de är borta och redovisar för eleverna på Geresta: Redovisningar Sydafrikaresa till klasser

Tjänster

I dagsläget söker vi följande 4 tjänster:

 • Ämneslärare/spec. till 7-9B (ersätter Marie F som flyttar till Ö-vik)
 • Resurs/pedagog till 7-9B (ytterligare medarbetare / nyanställning för att stärka laget när vi tar emot fler elever från fastlandet till gruppen)
 • Lärare Ma/No (ersätter Inga-Lill som börjar på Wendela).
 • Idrott / resurs som utannonseras pga att Patrick och Magnus inte är behöriga.

Tjänsterna i Ty och Fr har tidigare utannonserats av samma skäl som idrottstjänsterna. Till dessa tjänster har Christina W och Christina B-E återanställts på ett läsår till.

Om ni vet möjliga kandidater till dessa tjänster så tipsa gärna. Tjänsterna hittar ni här: https://heddawisingskolan.com/lediga-tjanster/ eller på Härnösands kommuns hemsida och platsbanken. Annonsering i Allehanda  sker nu till helgen och i veckan.

EU-valet 22/5 

Onsdag 22/5 kommer vi att genomföra EU-skolvalet. Klasser kommer att hämtas på olika tider under dagen. Röstningen är dock frivillig. Har ni prov denna dag så meddela SO-ämneslaget kan de anpassa tiden för klassen. Röstningen tar max 20 minuter per klass.

En sista kulturmätning  samt brukarundersökning för läsåret

V.21 ska en sista kulturmätning samt brulragöras med eleverna. Utskick inför detta sker i slutet av veckan.

Riktlinjer för betygssättning

Om man känner sig osäker kring bedömning och betygssättning så vill vi påminna om de riktlinjer vi har. Läs mer här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-betygssc3a4ttning-hedda-wisingskolan1.pdf

NP i matte 15/5 och 17 /5

På onsdag och fredag är det NP i matte. Läs planeringen här: Planering Np Ma vt-19


A-lagstid

 • Respektive A-lag väljer representanter till skolrådet.
 • Alag blivande åk7Anette, Ann-Cha, Sabine, Rut, Dennis, Christina F, Anna B och Tomas förbereder inför mottagande av nya klasser.
 • A-lag nuv åk 7 och 8 gör GAP-analys över det viktigaste utvecklingsområdet fram till sommaren.

Att göra på mentorstid

 • Klassråd inför elevråd på tisdag 14/5 kl 13:00. Missa inte detta 🙂

Veckans tips 

special nest

Tips kring ”Greppa begreppen”: https://www.specialnest.se/metoder/greppa-begreppen-en-enkel-metod-inlarning


Detta händer under veckan (v.20)

 • Ons – f.m. NP i matematik 80 min se info ovan – Ansvar Mattelärarna
 • Ons – 15:40-17:00 Konftid.  Planering av elevens val – Ansvar Skolledningen
 • Fre – f.m. NP i matematik 100 min se info ovan  – Ansvar Mattelärarna

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Språket kan göra att förutsättningar för hur man ställer sig till lärande förändras helt. Viktigt hur vi möte elever med annan språklig och kulturell bakgrund.