Sjökortet v40 30/9-4/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Kring vision och mål
 • Underlag för självskattning
 • Viktiga temadagar under veckan – 4/10 kanelbullens dag, 5/10 den internationella dagen för lärare… Hur man nu tänkte då det hamnar på en lördag 🙂
 • Övriga frågor

Mål och vision läsåret 19/20

Här är sammanställningen av revisionen av vår vision och våra mål utifrån gruppernas återkoppling. Dessa tas upp vid nästa MBL.

Vision

Hedda Wisingskolan är början på något stort – en plats för utmaningar, nyfikenhet och lärande.

 • Vår skola är en trygg och tillåtande miljö där kreativitet, arbetsglädje och framåtanda är självklarheter, av det mår vi bra.
 • Vår skola är en lärmiljö där höga och tydliga krav går hand i hand med egen utveckling och ansvar.
 • I vår skola sker lärandet för alla – oavsett vilka förutsättningar man har – genom samarbete i en gemenskap når vi längre.

Mål

Hedda Wisngskolans mål lå 2019/20

Alla mål är formulerade utifrån att måluppfyllelse innebär en positiv utveckling och förändring från föregående läsår.

 1. Undervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet.
 2. Eleverna upplever att de är trygga i skolan.
 3. Måluppfyllelsen i alla ämnen ökar.
 4. Eleverna upplever att de kan påverka sin skolsituation.
 5. Elevernas närvaro i skolan ökar.
 6. Under läsåret ska skolan bli miljöcertifierad.

Nämndens mål 2019

 • Andelen barn och elever som finns i en inkluderande miljö för lärande ska öka upp till 100%.
 • Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka
 • Alla skolor och förskolor ska vara miljöcertifierade 2019
 • Barns och elevers lust att lära ska öka

Strategier – fetstil är prioriterade strategier för läsåret

För att nå våra mål och leva upp till vår vision strävar vi efter att arbeta utifrån följande strategier:

 1. Vi samarbetar, planerar tillsammans och lär av varandra genom att observera varandras praktik – för att utveckla tillsammans.
 2. Alla strävar efter en öppen dialog som bygger på beröm och konstruktiv feedback utifrån en gemensamt framarbetad värdegrund mellan medarbetare såväl som elever.
 3. Vi har en väl fungerande organisation på alla nivåer där alla tar sitt ansvar utifrån tydligt definierade ansvar och arbetsuppgifter samt gemensamma riktlinjer och rutiner.
 4. Vi strävar efter att undervisningen följer och utvecklas efter aktuell forskning där läroplanen och kursplanerna är levande dokument för elever såväl som pedagoger.
 5. Vi arbetar aktivt med en väl integrerad elevhälsa i den dagliga verksamheten där alla är medvetna om sina roller och ansvar och agerar aktivt i olika uppföljande och elevstärkande processer.

Vi arbetar systematiskt med medvetet valda aktiviteter och åtgärder genom att följa upp och utvärdera vårt arbete utifrån tydliga mål.

Individuella ämnessamtal kan nu börja planeras in / hållas

Tidigare under torsdagen skickades två instruktionsfilmer ut till elever och vårdnadshavare ang vad som utgör underlag för utvecklingssamtalet samt film om hur eleverna lägger in mallen för självskattningen i ett inlägg under översiktsvyn.

Klicka här för att se filmen som beskriver underlaget inför utvecklingssamtalet som skickats till elever och vårdnadshavare.

Under rubriken ”Att göra på mentorstid” ligger instruktionsfilmen för hur man lägger in självskattningsmallen.

Vi återkommer efter onsdag när utvecklingssamtalen ska hållas.

Uppdaterad checklista för elevvårdsarbetet

Under rubriken ”Elevhälsan” här på heddawisingskolan.com ligger nu en uppdaterad och något förenklad checklista för elevvårdsarbetet. Klicka här för att se den. Den kommer att läggas ut / sättas upp i alla arbetsrum för att ersätta den gamla.

Första närvarokontrollen

Nu i månadsskiftet (mån/tis v.40) sker den första automatiska närvarokontrollen. Se därför till att gå igenom hur närvaron ser ut i respektive klass. Klicka här så hittar du rutinen för hantering av hög frånvaro.

Om det finns oroväckande frånvaro (5% eller mer ogiltig frånvaro eller 20% återkommande giltig frånvaro) ska ni som mentorer kontakta vårdnadshavare.

Mitterminsuppföljning

Det är ännu inte meddelat när nämnden vill ha in mitterminsuppföljningen / prognosen. Men vi hoppas få besked under v40. 

Planering av v44 

I den gemensamma kalendern ligger en del punkter inlagda för v44. Ett detaljschema blir klart så snart vi har alla detaljer kring det som ska göras kommungemensamt. Om det finns särskilda önskemål inför v44. ta upp det på A-lagstiden.

Riktlinjer och rutiner kring droger, alkohol och tobak

De rutiner kring droger, alkohol och tobak vi har i dagsläget kan ni läsa om ni klickar här (ligger under heddawisingskolan.com/elevhälsa)

Dessa rutiner är en sammanställning av kommunens mkt omfattande rutiner. Det saknas dock konkretion i vissa frågor i kommunens gemensamma vilket gör att även vår bör förtydligas.


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Önskemål inför programpunkter v44.

Att göra på mentorstid

 • Alla elever i åk 8 och 9 ska ladda upp / kopiera underlaget för självskattningen inför utv.samtalet. Se film här hur man gör
 • Påminna alla elever i åk 7 om att det är sista dagen på söndag för anmälan till Erasmus+ och första resan i nov. med Envising till Mallocrna. Alla elever har fått info och länk för anmälan via Schoolity.
 • Till alla elever – de har förlängd mentorstid mån v41 – de kommer att få enkätutskick under veckan som ska fyllas i då – påminn att det har datorn med sig till v.41.

Veckans tips 

Fem enkla tips om hur vi bygger vår kultur på skolan:

5 sätt att bygga skolkultur


Detta händer under veckan (v.40)

 • Hela veckan – PRAO för 9A och 9B, Besök på ungdomsmottagningen för åk 8 (se gemensamma kalendern när), på söndag deadline för ansökan för åk 7 och Envisings första resa i nov.
 • Tis – 13:00-14:00 elevråd Ansvar Martin G och Anders B
 • Tis – 15:45-16:45 A-lagstid endast åk 9 Ansvar resp A-lag.
 • Ons – 15:45-17:00 Kort info därefter IKT – fokus utv.samtal och lägstanivå år 2 Ansvar skolledningen

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Här finns länkar till de sidor där ni kan hitta möbler och material för hemklassrummen. Innan vi gör vidare beställningar så vill vi att ni kommer med konkret input kring vad ni vill ha från katalogerna. Daniel behöver veta följande:
  • Företagets namn (var de kan beställas)
  • Namn på artikeln inkl artikel nr
  • Antal och pris (pris per styck).

 

 • USB-stickor ska lämnas till Börje och Simon för kryptering
 • Riktat stöd – Det är jätteviktigt att vi får veta vilka som ska ha riktat stöd obligatoriskt på schemat i Svenska, Engelska och Matte från och med v.41. Lärare i dessa ämnen ser över respektive klass och vilka som ska schemaläggas med obligatoriskt stöd. Dessa listor meddelas Johan senast torsdag v.39 (26/9) och samtidigt till mentorerna så att de kan meddela vårdnadshavarna innan det hamnat på schemat från och med måndag v.41.

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s