Sjökortet v41 7/10-11/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Enkäter på förlängd mentorstid
 • Inför skolråd
 • F-varningar
 • Övriga frågor

Planering och ansvar inför hur vi förbereder utv.samtalen och tider för samtal

Följande presenterades vad gäller planeringen inför utv.samtalen under konf.tiden i onsdags:

 • Fram till och med v43 hålls de individuella ämnessamtalen och eleverna förbereder genom att fylla i sina självskattningar. Ansvar – alla ämneslärare ansvarar för att ämnessamtalen hålls, alla mentorer ansvarar för att varje elev laddar upp underlaget för självskattningen.
 • Senast fredag v43 ska F-varningar skrivas för åk9 och för åk7 och 8 senast fredag v45. Ansvar – alla undervisande lärare
 • Under höstlovet kommer tid att avsättas för att fylla i prognoserna i Schoolity. Om man gör det innan kommer den tiden att kunna användas till egen planering etc. Ansvar – skolledningen planerar in tid – alla undervisande lärare skriver prognoser.
 • Utvecklingssamtalen hålls under vecka 45 och 46. För åk9 hålls samtalen v.45 (utom Laines mentorsgrupp som också håller v.45) och för åk8 hålls samtalen v.46. Ansvar – alla mentorer åk8 och 9.
 • Utvecklingssamtalen hålls från kl 12:00-17:00 och framåt under onsdag och torsdag v45 och v46. Då ställs alla lektioner in för de mentorer som har lektioner. Övrig undervisning pågår som vanligt. Ansvar – mentorer

F-varningar om eleven redan har F 

Följande resonerades fram till på A-lagsledartiden och på konf.tiden i onsdags och gäller från och med nu som rutin* för F-varningar om eleven redan har F i ett ämne:

 • Om en elev har F sedan tidigare gäller den F-varning och tillhörande handlingsplan som skrevs då om inte förutsättningarna och skälen till F-varningen ändrats.
 • Om en elev har ett F sedan tidigare men F-varning ej skrevs inför den betygssättningen så måste en F-varning med tillhörande handlingsplan skrivas.
 • Om en nyanländ elev kommit ut i klass skrivs ingen F-varning första året efter att eleven anlänt till Sverige även om F sätts som betyg.
 • Efter 1 år i Sverige ska eleven få en F-varning innan ett F sätts som betyg, men om det uteslutande beror på att elevens språkliga förmåga i Svenska är orsaken till att eleven får ett F räcker det med att skriva det (att F-et beror på att elevens språkliga förmåga i Svenska inte räcker till för att få ett högre betyg än F) under vilka kunskapskrav som eleven inte nått målen i. En handlingsplan ska dock skrivas som beskriver vad läraren/skolan gör för att hjälpa eleven att nå målen.

* Den redan gällande rutinen kommer att uppdateras med detta tillägg samt anpassas efter att F-varningen görs i Schoolity. Mer info om detta inom kort. På sikt kommer ytterligare justering att göras när vi ska göra F-varningar på vårterminen. Då kommer vi kunna använda oss av att aktivera eller avaktivera tidigare F-varning.

F-varningar instruktion

Strulet med att det inte gick att lägga in flera F-varningar berodde på att vi gick in från fel ställe för F-varning i ett ämne. Man ska gå in via ämnessidan och återkoppling – då funkar det med flera ämnen. Här nedan kan du se en instruktionsfilm hur du gör.

 

Inför Lucia

Träning inför årets lucia kommer att starta för åk 9 elever v 45.

Träningstider kommer att ligga på olika tider under veckorna 45-50 för att inte
samma lektioner skall drabbas. All träning sker under skol tid.

Huvudansvarig för luciaträningen är Elisabet E samt ytterligare en personal.

Elever som vill vara med i luciatåget 13/12 skall anmäla sitt intresse via länk de har i Schoolity. Senaste dag för anmälan är söndag kväll v.42.

Träningstiderna för den aktuella gruppen elever kommer att läggas i elevernas scheman.

Skolråd 10/10

Nu på torsdag 10/10 är det föräldraråd mellan 18:30 och ca 20:30. Respektive A-lag ska vara representerat. Föreslagen agenda är: 

 • Lärare och skolledning beskriver läget på skolan idag.
  • Reflektion/återkoppling från föräldrar
 • Dagarna kring skolstart och de första veckorna.
 • Rekrytering och personalsituation.
 • Cykelparkering
 • Hemklassrum
 • Internationella projekt
 • Likabehandling, värdegrund och förväntansdokument
 • Frågor från föräldrar
  • Det upplevs så att elever inte får ta med sig prov och examinationer hem och att de därför inte får chansen att reflektera över sina svar och resultat – om det är så – varför?
 • Övriga frågor

Vagnar till material

Daniel ställer ut en vagn i personalrummet för påsyn och därefter resonemang kring vilka som vill ha den typen av vagn. Kläm och känn – rulla och kolla – men låt vagnen stå kvar i personalrummet.

Bokning av andra salar

Om man behöver en annan sal tillfälligt i undervisningen eller för examination/prov så måste man boka den via Schoolity. Se nedan instruktionsfilm för hur man gör:

 

Bra stödprogram men med ibland olämplig reklam

Grammarly

Grammarly är ett väldigt bra stödprogram vid skrivande för både elever och lärande. Eleverna kan ladda ner det, men det kan vara bra att veta att det är en gratisversion med reklam som eleverna oftast laddar ner och att reklamen inte alltid är så lämplig i skolan. Det kan vara reklam för dejtingsajter av det mer lättklädda slaget mm.

Värdeskaparna

På onsdag 16/10  kommer Värdeskaparna och träffar A-lagsledarna på A-lagstid samt EHT därefter.

Praktikant till cafét

Från och med v.41 kommer vi att ha en praktikant i cafét – Njilaa Hussein – Välkommen!!


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Önskemål inför programpunkter v44. Se kalenderns hur det preliminära programmet ser ut just nu.
 • A-lag åk 7 och 9 (EHM för åk 8) – Hur jobbar ni med återkoppling efter examinationer / prov? I vilken utsträckning får elever tid och möjlighet att reflektera över gjorda prov?
 • Förslag på filmer kopplat till ämnen för lektioner som missas eller generella teman som ex. värdegrund, psykisk ohälsa, internationalisering, etc. som kan visas för de elever som får inställda lektioner under utv.samtalen v45-46.

Att göra på mentorstid

 • Till alla elever – de har förlängd mentorstid mån v41 – de kommer att få enkätutskick under veckan som ska fyllas i då – påminn att det har datorn med sig till v.41. Åk 9 har av misstag fått brukarundersökningen både från Incito och Netigate – just åk 9 ska bara göra den i Netigate – övriga elever får den endast i Incito och gör den där.
 • Alla elever i åk 8 och 9 ska ladda upp / kopiera underlaget för självskattningen inför utv.samtalet. Se film här hur man gör
 • Påminna eleverna i åk 9 att anmäla sig till Luciatåget – de har fått info via Schoolity.

Veckans tips 

Viktigt i diskussionen om klimatförändringar:


Detta händer under veckan (v.41)

 • Mån – Förlängd mentorstid för att göra följande 3 enkäter – Brukarundersökningen, Framgångsfaktorer, Kulturmätning – eleverna har fått länkar via mail Ansvar alla mentorer
 • Tis – 12:00-13:10 Proxy – dansföreställning på teatern. Lektionerna startar efter 13:30. Eleverna måste också få tid att hinna äta innan. Ansvar mentorer och undervisande lärare vid tillfället
 • Tis – 15:45-17:30 A-lagstid åk 7 och 9 samt EHM åk 8. Ansvar resp A-lag samt EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Kort info därefter har Erasmusgrupperna möte Ansvar skolledningen / Erasmusprojektgrupperna
 • Fre – 15:00-17:00 – Öppet hus för Erasmusday!! Mer info kommer!! Ansvar Erasmusprojektgrupperna! 
 • Fre – 17:00 – AW. 🙂 

Planering framåt

 • Senare – se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender i högerspalten.

Viktiga påminnelser

 • Här finns länkar till de sidor där ni kan hitta möbler och material för hemklassrummen. Innan vi gör vidare beställningar så vill vi att ni kommer med konkret input kring vad ni vill ha från katalogerna. Daniel behöver veta följande:
  • Företagets namn (var de kan beställas)
  • Namn på artikeln inkl artikel nr
  • Antal och pris (pris per styck).
 • USB-stickor ska lämnas till Börje och Simon för kryptering

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s