Sjökortet v11 9/3-13/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Handsprit i hemklassrum mm.
 • Info om elever i åk 7 och åk 8
 • Målning av klassrum
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Möjlighet att träna under idrottslektioner

Idrott2

Nu ger vi möjlighet till aktiva idrottare att träna privat ett av tre pass i veckan under idrottslektioner – se rutin och ansökan här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2020/02/mc3b6jlighet-till-egen-trc3a4ning-pc3a5-idrottstiden-200225.docx-1.pdf

Yrkesmässa åk 8 den 3/4 – förberedelser

Den 3 april kl. 09:00-10:15 är det Yrkesmässa för alla elever i åk 8. Hedda och Kastell går dit samtidigt. Mässan är i år på Biblioteket, plan 4.

Ifjol hade eleverna med sig frågor till mässan, det borde vi göra i år också? Eller finns några andra förslag på förberedelser? Kan vi jobba med mässan på fler sätt?

I Sjökortet vecka 8 lyftes indikatorn – ”Undervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet” och de aktiviteter/åtgärder som togs upp (Bl.a. koppla undervisningen till verkligheten, hitta elevernas mål för framtiden och verklighetsförankring). Det vore en bra sak att ta upp med eleverna på mentorstid.

Rutin om en elev uttrycker att hen inte trivs i klassen

Nu är rutinen uppdaterad och ligger som en av många rutiner på Heddawisingskolan.com / Elevhälsa eller Rutiner och riktlinjer. Se även här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2020/02/rutin-om-elev-uttrycker-att-hen-inte-trivs-i-klassen-200225.pdf

Genomgång i Studi.se för alla elever

Studi.se

Björn E har nu planerat in hur han ska gå runt till alla elever för att visa dem hur de använder Studi.se samt se till att de kan logga in. Se planering nedan – påminna om eleverna att ta med datorer. Om något av detta krockar med något Björn missat så måste ni meddela honom direkt. Björn beräknar att en klass tar max 30 minuter.

Om någon klass redan har ordnat detta och mentor, eller annan lärare, är säker på att eleverna kommer in på Studi vill Björn veta detta så vi inte planerar in tid för detta i onödan.

Torsdag 12/3 (Vecka 11)

 • 08:00 21D O225 MA
 • 09:30 21C (½) HKK
 • 10:00 21C (½) N218 FY
 • 10:30 21B O222 EN
 • 12:30 22D O227 MA
 • 13:00 21A O44 SO

Torsdag 19/3 (Vecka 12)

 • 08:00 20A O107 SO
 • 08:30 20B N215A MA
 • 09:15 20C musiksalen musik
 • 10:00 20D O224 MA
 • 10:30 22A O112 SV
 • 12:30 22C O223 SO
 • 13:30 22B 215B MA

7-9A och 7-9B planeras in efter överenskommelse och behov.

Önskemål inför tjänstefördelning

Glöm inet att göra dina önskemål för tjänstefördelningen inför läsåret 20/21 här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNkpMRlIxRjNUWVpOWjc5TVQzTERWWDJWVi4u Fyll i senast söndag v11. Därefter startar vi med tjänstefördelningsprocessen steg 2 samt så smått med schemat.

Påminnelse om rutiner vid kränkningar och mobbing samt skyndsam anmälan ang kränkande behandling

Om någon elev blir utsatt för kränkningar och/eller våld ska vi alltid följa våra ”Rutiner och åtgärder vid kränkande behandling och diskriminering”. Se rutinen här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/rutiner-och-c3a5tgc3a4rder-vid-krc3a4nkande-behandling.pdf (hittas under ”Rutiner och riktlinjer” på Heddawisingskolan.com).

Kom också ihåg att vi har en skyldighet att ”skyndsamt” anmäla kränkande behandling till huvudmannen (Skollagen 6 kap 10 § Kränkande behandling) – med skyndsamt medan inom 48 timmar. Se blanketten här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/anmc3a4lan-om-krc3a4nkande-behandling-blankett.pdf

Info om Coronaviruset / Covid-19 och resor

Följande info har gått ut till elever och föräldrar

Hej alla elever och vårdnadshavare,

Nu är det beslutat att även vår Erasmus+resa till Frankrike (”Envising”) under vecka 12 ställs in och senareläggs på grund av Coronaviruset. Detta är beslutat i samråd med samtliga partnerskolor runt om i Europa. Nytt datum meddelas senare.

I alla frågor som rör Coronaviruset (covid-19) följer vi vår krisplan (https://heddakrishandledning.wordpress.com/) samt agerar i samråd med skolkontoret och kommunledningen samt följer de råd som hälsovård, folkhälsomyndigheten och WHO ger.

Vi vill dock påminna om att om ni under sportlovet är ute och reser i de områden där smittorisken bedöms högre och inte mår bra när ni kommer hem så ringer ni 1177 eller går in på folkhälsomyndighetens hemsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ och följ råden. Håll era barn hemma från skolan om ni är osäkra.

Vill man läsa mer om detta kan man göra det på kommunens hemsida: https://www.harnosand.se/kommun–styrning/nyheter-fran-kommun–styrning/nyheter-fran-kommun–styrning/2020-02-28-fragor-och-svar-om-coronaviruset.html

Eller på Region Västernorrlands hemsida: https://www.rvn.se/sv/Vard-o-halsa/Fakta-och-rad/coronavirus—for-dig-som-vill-veta-mer/

(kommunen har sedan dess samlat all info om Coronaviruset här: https://www.harnosand.se/corona)

Tillgång till handsprit / handdesinfektion 

Handhygien

I alla hemklassrum, på exp, i cafét och i personalrummet kommer handsprit / handdesinfektion att ställas ut. Viktigt dock att alla lärare/resurser hjälper till att ha koll på dem i hemklassrummet eftersom sådant har en tendens att försvinna.

Läs om handhygien här: Handhygien


Ämneslag

 • Svenska/Eng och om det var fler ämneslag som inte hann se över möjliga ämnesövergripande arbeten bör gå in och fylla i era önskemål. Se instruktioner i tidigare mail / meddelande i Schoolity 200226.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Viktigt att de konkreta förslagen till hur vi ska jobba med elevers stress kan presenteras för eleverna. När och hur presenteras det för eleverna? Vi presenterar för varandra på onsdags konf.tiden.

Att göra på mentorstid


Veckans tips 

Visual capitalist

Mycket bra sida för att sätta saker i olika perspektiv – se ex här om storleken på olika länder: https://www.visualcapitalist.com/map-true-size-of-africa/


Detta händer under veckan (v.11)

 • Mån – 13:00-16:00 – Förlängt EHT för arbete i PMO Ansvar Anna E
 • Tis – 09:00-ca 12:30 NP i Sv. Ansvar Sv-ämneslaget
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. Kort presentation från resp. A-lag hur vi jobbar mot elevernas stress, därefter ytterligare arbete i ämneslagen – gå igenom ämnesplaneringsmatrisen och fundera över möjliga samarbetsområden (gemensam fil för att fylla i kommer under veckan)  Ansvar alla A-lag samt ämneslag
 • Tors – 09:00-ca 12:30 NP i Sv. Ansvar Sv-ämneslaget
 • Tors – 15:20-16:10 – handledning resurser. Ansvar Erik J

Aktuella enkäter att göra

Gör era självskattningar i Incitio, samt förbered underlaget enligt Sjökortet v7. Viktigt att de görs innan medarbetar/utvecklingssamtalet.


Viktiga påminnelser

 • v.12  – PRAO för åk 8C och D
 • 27/3 F-varningar och prognoser i Schoolity ska vara klara.
 • 3/4 är det yrkesmässa för åk 8 se Sjökortet v.11.
 • 3/4 är det ”Taraban” – musikföreställning på Parkaden mot åk 9 kl 12:30 – 60 min.

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s