Sjökortet v18 27/4-1/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Preliminära betyg åk 9
 • Omprov tidigarelagt
 • Tid för planering v19-sommarlovet – hur har det gått?
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorMåluppfyllelsen i alla ämnen

Aktiviteter / åtgärder:

 • Arbeta med indikator/aktiviteterna kring elevers nyfikenhet (enligt ovan).
 • Fortsätta arbetet med anpassningar / differentierat lärande / UDL och gemensamt arbete kring elevhälsa och stöd.
 • Diskutera examinationer och examinationsformer i A-lag och ämneslag.
 • Fortsätta med EHM (elevhälsomöte) i åk 7 och 8 samt 7-9B.

Omprov tidigarelagt på onsdag – möjlighet till två omprov samma dag

Eftersom vi avbryter ordinarie undervisning vid kl 13:00 på onsdag så tidigareläggs omprovstiden till redan kl 13:00-14:00. Det innebär också att om någon vill göra fler än ett omprov så ges möjlighet att göra ett till omprov kl 14:20-15:20.

Den här informationen har gått ut till alla elever och vårdnadshavare nu under fredagen.

Återkoppling, djupintervjuer och analys av enkätresultat

Under v18 och v19 kommer Erik och Brittis ut till tre klasser – en i varje åk – för att prata om hur vi jobbar med enkäter samt för att göra nya utifrån de samtal vi haft. Vi vill skapa förutsättningar för, och underlag till en djupare analys varför skillnaden mellan medarbetare och elever växer. De lärare som berörs av detta har fått info via mail.

Därefter kommer vi ha djupintervjuer med några elever ur de klasser vi möter för att få en mer nyanserad och kvalitativ input inför framtiden och arbetet med enkäter.

Betygssättning – studieplaner anpassningar

Om det strular med att möjligheten att sätta betyg på någon elev / grupp så beror det på att det är nåt fel i en studieplan. Hör av er snarast till exp om det sker.

Karriärstjänster inför hösten

En plan för hur karriärstjänsterna ska ansökas till inför hösten kommer strax ut. Det kommer att vara lite korta ställtider pga förseningar i och med Corona.

Om ni vill ha direkt IT-support 

Om ni behöver direkt IT-support av Börje eller Simon boka via kalendern. Björn är på skolan på torsdagar och kan bokas in mot klasser då. Det går eventuellt att låna in honom extra mån. f.m. eller ons. f.m. (Björn avgör själv om han kan dessa dagar).

Bokning av salar vid salsbyte

När man gör ett salsbyte måste salen man går till bokas genom Schoolity. Nu sker hela tiden krockar då lektioner flyttas i tid och läggs i andra salar utan att de bokas. Agneta måste veta på exp vilka salar som finns tillgängliga och när.

Om man tycker att det är svårt med salsbokningar i Schoolity så ser vi till att ha en workshop om detta. Meddela Erik eller Johan om det behovet finns.

Riktlinjer /checklista för planering av tiden fram till sommaren

Nu kan vi lära oss av vad som funkar bra i klassrummet – några av er har även provat undervisning med fjärrmetodik (fast med eleverna på plats) – utgå från det när ni nu på onsdag planerar på samma sätt för resten av terminen. Här kommer checklistan från förra planeringstiden:

Teoretiska ämnen

 • Planeringen ska fungera både som fjärr- och ordinarie undervisning, vilket innebär att:
  • Planeringen bygger på våra digitala verktyg med Schoolity som bas och kommunikationsyta.
  • Planeringen ska vara så omfattande och tydlig att eleverna kan följa den själva eller med stöd av vikarie/handledare.
  • Länkar till läromedel ska finnas tillgängligt digitalt.
  • Uppgifter/moment ska utformas, gärna som stora områden nedbrutna i mindre delar.
  • Tydlighet kring inlämningsuppgifter, examinationer samt bedömning/återkoppling måste finnas i planeringen.

Praktisk-estetiska ämnen:

 • Vid eventuell fjärrundervisning: vilka praktiska inslag i undervisningen kan skjutas till kommande läsår

Specped./lärarassistenter:

 • Använd tiden för att planera prioritering av stödet till utsatta grupper om skolan stängs, prioritera åk 9 extra. Hur kan vi genomföra stödet vid stor personalfrånvaro eller vid fjärrundervisning? Vilka digitala lösningar tycker vi funkar bäst?

SvA-undervisning:

 • Hur kan vi underlätta för SvA-eleverna? Vilka digitala lösningar finns?

Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lag åk 9 – Vanligt möte, diskutera gärna hur ni vill avsluta läsåret mer era elever utan att det blir för mkt samlingar av folk.
 • Åk 8 inget A-lag.
 • Åk 7 EHM

Att göra på mentorstid

 • Klassrådsrepresentanterna återkopplar från föregående klassråd.
 • Utifrån de olika enkäterna kommer Erik och Brittis att träffa en klass från varje åk för att diskutera hur vi jobbar med enkäter mm. Se ovan – därefter återkopplar vi till alla.

Veckans tips 

Gothia fortbildning

Webbinarium 29/4 och 30/4 via Gothia fortbildning om fjärrundervisning. Om ni vill och har möjlighet att haka på så står skolan för kostnaden, ni själva står för tiden.

https://www.gothiafortbildning.se/distansundervisning?gclid=CjwKCAjwnIr1BRAWEiwA6GpwNRI-NQAcOSXuqO47Wc7JBJA_37wQpNu19KTwn_ypX6SngDJ_0AzI1hoCVuAQAvD_BwE 


Detta händer under veckan (v.18)

 • Tis – 15:45-17:30 EHM åk 7 – se ovan. Ansvar EHT samt A-laget
 • Tis – 15:45-16:45 A-lag åk 9 Ansvar elevrådet och Martin G
 • Ons – 13:00-17:00 Planering v19 och fram till sommarlovet (se ovan) Ansvar resp ämnesansvarig för resp åk 
 • TorsFre Ledigt för elever och lärare 🙂

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Sätta preliminära betyg för åk 9 innan sista april.