Sjökortet v15 6/4-10/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Kontrollera elevers tillgång till internet
 • Enkäten
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan:

IndikatorUndervisningen upplevs meningsfull och den väcker elevernas nyfikenhet

Aktiviteter / åtgärder:

 • Koppla mer av undervisningen till verkligheten genom att göra studiebesök, använda Youtube el. filmer som anknyter till arbetsområdet. Försöka hitta teman som engagerar unga.
 • Hitta elevernas mål för framtiden och använda sig av det i planeringen och utförande – tydliggöra varför eleven lär sig.
 • Verklighetsförankring! Ta in folk utifrån / gå på studiebesök.

Ledighetslistan inför påsklovet

Viktigt att alla med semestertjänst skriver på semetserlistan hos Agneta – så vi vet vilka som ska jobba och inte jobba under påsklovet.

Arbetsuppgifter under påsklovet för de som är i tjänst

För de som är i tjänst under lovet blir det digital kompetensutveckling. De verktyg vi behöver för att fjärrundervisa eleverna ska övas och prövas så att det finns en grupp i personalen som kan dessa bra. Filmer för instruktioner ska göras samt ev. lektionsmaterial skapas.

Om Gleerups hänger sig / funkar dåligt

Vi har nu varit i kontakt med Gleerups ang att systemet hängt sig vid något tillfälle samt med en förfrågan om hur vi betalande användare får support och stöd för att de ska funka om det blir undervisning på distans.

Om Gleerups hänger sig eller fungerar segt ska ni göra följande:

Maila eller ring David Sköld: david.skold@gleerups.se / 070-193 77 98

Uppge följande info:

 • Skola
 • Vem som anmäler problemet
 • Vilket ämne det rör
 • Vilken klass/grupp det rör
 • Beskrivning av problemet (gärna skärmdump av felmeddelande)
 • Vilken tid problemet upplevdes

Enkäter till elever och medarbetare

Från mån v15 till mån v17 kommer brukarundersökningen, kultur- och framgångsundersökningarna att finnas tillgängliga för alla elever och alla medarbetare. Mentorstiden på måndag är förlängd för att alla elever ska hinna att göra alla tre enkäter.

Screening av behov i klasserna om skolan stängs

EHT har tagit fram ett screeningsunderlag för att förutse behoven i respektive klass om skolan stängs. Marie B har gått igenom detta med åk 7 och åk 8 och 9 kommer att göra detta på konf.tiden på onsdag. Se underlaget nedan:

Uppdrag från Elevhälsan på grund av Coronapandemin.

Alla blir påverkade på ett eller annat sätt och många aktiviteter är inställda för våra elever. Flera blir begränsade i sin vardag och i den sociala tryggheten.

Vi behöver fånga upp elever som finns i riskzonen inför en eventuell skolstängning.  

Social oro – Riskfaktorer för ohälsa i hemmet som tex våld i familjen kan bero stress, psykisk ohälsa, ekonomiska problem m.m. När föräldrarna inte mår bra påverkar det barnen.

Pedagogisk oro – vid ev. skolstängning så vet vi att flera av våra elever kommer att ha det svårt med distansundervisning. Några kommer att fixa Skype möten där individuellt stöd kan ges och några behöver mer stöd och hjälp som genom fysisk närvaro. Vilka är det?

Problematisk frånvaro – Vi har elever med problematisk skolfrånvaro och nu är det stor risk att de eleverna är hemma mer än vanligt. Vilka är hemma helt nu?

Vi kan behöva upprätthålla en regelbunden kontakt med flera elever under en ev. skolstängning men även nu finns det elever som behöver stöd.

Vi börjar med en Screening där EHT tillsammans med er, mentorer, får en bra översikt.

 

Elev Social oro

 

Pedagogisk oro Problematisk frånvaro och är hemma helt eller mer än vanligt. Ansvarig att upprätta regelbunden kontakt
Elev Elevsson x

 

Schema för vikarier under utv.samtal tisdag

Under måndagen kommer ett schema för vikarier för att täcka upp under utvecklingssamtalen under tisdagn.

Tjänstefördelningen

Under veckan hoppas vi få ut en preliminär tjänstefördelning i era fack. Den är för påsyn och kontroll samt underlag för ev diskussion.

Skolråd 8/4 via Skype

En inbjudan har gått ut till alla föräldrar/föräldrarepresentanter om att anmäla sig till skolrådet på onsdag. Mötet sker via Skype i ett klassrum eller inne i Eriks rum mellan ca 18:30- ca 20:30. Resp. A-lag ska vara representerat.


Ämneslag

 • Möte utifrån behov.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Utv.samtal åk 8 och 9.
 • A-lag åk 7 samt 7-9B. Möte efter vanlig agenda + utse vem som ska medverka vid skolrådet den 8/4. 18:30-ca 20:30.

Att göra på mentorstid

 • Förlängd mentorstid 08:40-10:00 – Eleverna ska göra tre enkäter – Brukarundersökningen, Framgångsenkät och kulturenkäten.

Veckans tips 

Skolporten

Mycket på ”Skolporten” fokuserar på fjärrundervisning just nu – väl värt ett besök: https://www.skolporten.se/nyhetskategori/fjarrundervisning/


Detta händer under veckan (v.15)

 • Mån – 08:40-10:00 förlängd mentorstid – därefter direkt återgång till undervisning enligt schema. Ansvar alla mentorer
 • Tis – 11:15 – till arbetsdagens slut  – Utevcklingssamtal åk 8 och 9. Ansvar alla mentorer
 • Ons – 15:45-16:30 Konf.tid. Återkoppling elevhälsans arbete samt Screening av elevbehov vid stängd skola för A-lag 8 och 9.  Ansvar Skolledningen / Spec.
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid Ansvar resp fackombud.
 • Tors – 15:20-16:10 Handledning resurser Ansvar Marie B / Erik J
 • GLAD PÅSK!!!  🙂 

Aktuella enkäter att göra

 • För elever – Brukarundersökning, Kultur- och framgångsenkät v.15-17
 • För medarbetare – Kultur- och framgångsenkät v.15-17

Viktiga påminnelser

 • Onsdag v.15 Skolråd
 • Konf.tiden onsdag v.15 – återkoppling elevhälsans arbete