Sjökortet v36 31/8-4/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo
 • Ang förberedande MBL
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Att fundera på inför mötet med eleverna i undervisningen

Vi måste fråga oss som möter elever vilken inställning vi har i vårt kärnuppdrag.

”Inställningen är inte att eleverna kommer till klassen för att få undervisning, utan att läraren kommer till klassen för att utvärdera effekten av sin undervisning.”

Hattie, J., The Applicability of Visible Learning to Higher Education…

Datorer åk 9 

På måndagens mentorstid ska resp. mentorer i åk 9 samla in påskrivna ansvarsavtal. Därefter lämnas avtalen till Simon/Börje och de börjar förbereda utdelning till klasserna i åk 9.

Vilka ska ha RS – riktat stöd

Inom kort kommer vi att vilja ha in vilka elever som ska ha schemalagt riktat stöd – det gäller främst åk 7 – men även förändringar i åk 8 och 9.

Läsårets första förberedande MBL

På måndag 10:30-11:30 har vi vårt första förberedande MBL – inget regelrätt MBL19 – mer ett resonerande för att utvärdera hur vi ska jobba med MBL-strukturen under året – brainstorming.

Lektionsbesök

Från och med v.37 komemr jag, Erik J, att göra lektionsbesök hos alla undervisande lärare. Jag kommer att börja utifrån åk 7 och sedan ta alla 12 klasser så att alla klasser får minst ett besök. JAg kommer att utgå ifrån någon av de teman vi tog fram förra hösten infö lektionsbesök:

Elevrådet har kick-off på Aspnäs tors-fre

Torsdag till fredag är elevrådet i Aspnäs för kick-off och årsmöte. De är borta hela dagarna.

Innan årsmötet behöver intresseanmälningar till rollen som elevskyddsombud för åk 23 lämnas in. Lyft frågan under mentorstiden.
Viktig info att få med angående skyddsombud:

 • Rollen som elevskyddsombud innebär att du som är elev får lära dig om fysisk-/ (rum och lokaler) samt psykisk-/ (stress, hög volym mm) arbetsmiljö och hur dessa påverkar oss samt vilka bestämmelser som finns kring detta. Elevskyddsombuden kommer att tillsammans med skolledare och personalens skyddsombud göra en skyddsrond där lokalerna i skolan undersöks och en rapport med förslag på åtgärder sedan skrivs. Rapporten skrivs ej av elevskyddsombuden, men de har full rätt att ta del av den. Eleverna på skolan har även rätt att kontakta någon av skyddsombuden med frågor eller påpeka eventuella brister i arbetsmiljön. Mer info går att finna: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/skyddsombud-och-arbetsmiljoombud/elevskyddsombud/#1
 • Två skyddsombud lottas fram vid årsmötet bland de som är intresserade. Det kan inte bli två ombud från samma klass. Om så sker vid lottandet så lottas det andra ombudet om.
 • Mandatperioden är tre år, dvs under alla tre årskurser under tiden på Hedda Wisingskolan, men det är möjligt att avsäga sig uppdraget vid nytt läsår. Då lottas en ny fram vid nästa årsmöte.
 • Skyddsombuden kommer få en utbildning av ansvariga hos kommunen. Det är en förmiddag under höstterminen.

Fotografering för åk 7 samt där det finns luckor…

Så snart datorerna är utdelade kommer Börje att förbereda fotografering av åk 7-eleverna samt de elever där vi idag saknar foton i Schoolity. Åk 8 och 9 har kvar sina foton från åk 7. Info / schema för detta kommer så snart datorerna är utdelade.

Reviderade förslag på rutiner utifrån er input

Nu har ”riktlinjer för betygssättning” och ”riktlinjer för läxor” reviderats efter era förslag. Det blev ganska små och få ändringar eftersom ni i stort var nöjda med de texter vi har. Ändringar har dock skett och era kommentarer och förslag har tagits på allvar – se ”Återkopplingsfilerna nedan”…. Titta igenom de nya samt de kommentarer jag har gjort på de idéer ni haft. Se nedan:

Nytt sätt att anmäla kränkande behandling

Nu är den nya E-tjänsten /  Webblanketten klar att användas. Nu kan ni fylla i den direkt på datorn / telefonen och dne behöver inte skrivas ut och läggas i någon mapp eller liknande. Rutinen är snart klar – men för er som inte ingår i EHT – är det nu bar att fylla i på nätet så görs resten automatiskt. Se E-tjänsten här: https://oep.harnosand.se/oversikt/overview/16


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt möte i A.lagen åk 7, 8 och 9. A-lagsledarna kommer att ha några punkter med sig från A-lagsledarmötet.

Att göra på mentorstid

 • Första vanliga mentorstiden för läsåret. Glöm inte att nominera 2 elevskyddsombud per klass  – se ovan.

Veckans tips 

För att hedra Sir Ken Robinson som nyss avlidit – viktiga tankar om hur vi ser på och jobbar med skola och undervisning och särskilda behov:


Detta händer under veckan (v.36)

 • Mån – 10:30-11:30 Förberedande MBL – Ansvar Skolledningen
 • Mån – 15:00-17:00 Uppstartsträff / Infomöte för alla Förstelärare Sambiblioteket plan 4 – Ansvar Skolförvaltningen
 • Ons – vanligt schema börjar för terminen
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – kort gemensam avstämning därefter info till övningsämneslärare ang 7-9B. Ämnesmötestid för övriga – Ansvar Skolledningen / 7-9B / Ämnelag

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Gå igenom förväntansdokumentet för input – viktigt att förväntansdokumentet gås igenom med alla elever och diskuteras. Input för ev revidering görs efter att vi fått input.