Sjökortet v35 24/8-28/8

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo
 • Avstämning från tors-fre samt inför mån-tis
 • Om föräldramöten.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Om klasstelefonerna

Varje klass är tilldelad en mobiltelefon för att ni ska slippa använda era privata telefoner. För att dessa ska funka som det ska och att vi kan förvänta oss att de används förhållandevis likvärdigt så gäller följande:

Mentorerna för respektive klass ansvarar för klasstelefonerna – viktigt att resp. mentorspar/trippel pratar ihop sig kring hur det ansvaret ska fördelas.

All kommunikation i form av sms och samtal mellan eleven samt elevens föräldrar sker med fördel via den. Det innebär att all dokumentation genom sms-trådar, samtalsloggar etc. finns samlade på samma ställe. Det gör det lättare för skolan att följa upp kommunikationen om någon är sjuk, slutar eller av annan anledning inte finns på plats.

Klasstelefonen ska alltid vara laddad och finnas tillgänglig och följa klassen när någon av mentorerna är med klassen utanför skolans område. Då kan skolan enkelt nå klassen samt vidare befordra kontakten med vårdnadshavare eller liknande.

Lägg in elevernas nummer samt föräldrarnas nummer i klasstelefonen så de enkelt kan nås via Sms och liknande.
• Förnamn + Efternamn ( om inte eleven har skyddad identitet )

Vid olycka har dessa telefoner appar samt genvägar som underlättar
• SOS (med GPS för att snabbare få hjälp )
• Plusab (Hjärtstartare och ABC )
• Krisinformation
• 1177
• Genväg till Hedda Wisingskolan samt till Krisplanen och därigenom till skolans KRIS-grupp.

Om någon klass absolut inte vill ha en klasstelefon så behöver vi veta det snarast – vi har andra i organisationen som i så fall behöver abonnemanget och telefon.

Karriärstjänster

Följande karriärstjänster är beslutade och fördelade. När var och en av förstelärarna har preciserat sitt uppdrag tillsammans emd skolledningen kommer de att få presentera uppdragen mer i detalj på en konf.tid.

 • Anna Bylund: Samsyn, samarbete och samplanering avseende läroplanens kunskapskrav inom NO-institutionen.
 • Marie Borglund: Uppföljning och fortsatt arbete med SKUA lokalt på skolan utifrån SKUA-upplägget som presenteras i detalj i augusti.
 • Tobias Hedenström: Integrering av internationalisering i undervisningen på skolan samt planeringen av implementeringen av nya kursplaner.
 • Olle Löfgren: Ämnesövergripande samarbeten på skolan.

Studiehandledarens roll

Inför läsåret är det bra att vi påminner om studiehandledarens roll – det uppdrag Hanan har gentemot alla elever med annan språkbakgrund. På Kevingeskolan i Danderyd har man formulerat uppdraget mkt tydligt och klart – läs här – det är en bra vägledning kring hur vi ska se på Hanans uppdrag.

Om föräldramöten

Efter att ha hört efter hur övriga skolor i kommunen gör med föräldramöten så har vi tillsammans med Wendela beslutat att vi inte har några föräldramöten i höst. Vi kommer att göra ett informationspaket digitalt som vi skickar ut. När det är klart från vår oss i skolledningen så kommer vi skicka ut det till er för att lägga till allmänt eller A-lagsspecifik info.

Åk 7 – ni har ju tänkt er lärakännasamtal relativt tidigt om vi förstått rätt. Vi vill gärna veta under vilka veckor ni tänker er att ni ska ha det så kan den infon går ut som påminnelse i det allmänna utskicket.

Pennor, sudd och parfym

Påminnelse utifrån tidigare mail:

Penna o sudd

Pennor och sudd

I går träffades vi (jag, P-O och Lena B) för att ta beslut om pennor och sudd till eleverna. Följande blev beslutat:

 • Eleverna förväntas ha pennor och sudd till varje lektion.
 • Vi börjar läsåret med att eleverna får 2 pennor och en sudd var. Därefter får de köpa pennor och sudd i cafét.
 • Om de kommer till lektionerna utan panna och sudd får de gå till skåpet för att hämta alt. till cafet för att köpa (övriga i klassen ska inte vänta in dem – undervisningen fortgår som planerat).
  • Mycket viktigt att vi är konsekventa och att vi inte delar ut pennor från våra ”egna förråd” under tiden.
 • Cafet är ju inte alltid öppet, därför får eleverna se till att ha pennor och sudd i skåpen.

Detta ska främst ses som en enkel men tydlig åtgärd för att förhindra smittspridningen, men ska även ses som en ordningsfråga.

Vi testar det för alla från start och under hela september månad och utvärderar därefter. Mycket viktigt att vi alla kör samma linje här.

Parfym

Vi har fått reaktioner från både elever och medarbetare att det används lite för mkt parfym i huset. Det innebär att både vi vuxna och eleverna måste


Ämneslag

 • Planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt möte i A.lagen åk 7, 8 och 9.

Att göra på mentorstid

 • Ingen vanlig mentorstdie den här veckan pga uppstartsdagar.

Veckans tips 

Mkt bra (och rolig) beskrivning av någon med Autism  – hur det är att ha autism i skolan:


Detta händer under veckan (v.35)

 • Mån – Planering för resp årskurs – Ansvar resp Alag
 • Tis – Planering för resp årskurs – Ansvar resp Alag
 • Ons – vanligt schema börjar för terminen
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – kort gemensam avstämning därefter ämnesmötestid – Ansvar Skolledningen / Ämnelag

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Gå igenom förväntansdokumentet för input – viktigt att förväntansdokumentet gås igenom med alla elever och diskuteras. Input för ev revidering görs efter att vi fått input.